Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________________ godine donijela

ODLUKU o prestanku važenja Odluke o osnivanju Odbora za predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005. - 2015.

I. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005. - 2015., klase: 016-01/1201/02, urbroja: 5030114-12-1, od 5. travnja 2012. godine i urbroja: 5030112-12-3, od 20. lipnja 2012. godine. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o osnivanju Odbora za predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005. - 2015. koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 5. travnja 2012. godine utvrđene su zadaće, sastav i način rada navedenog Odbora. Odbor je sukladno preporukama Tajništva Desetljeća za Rome rukovodio jednogodišnjim predsjedanjem Desetljeća te pripremao, koordinirao i pratio Program aktivnosti koje su se provodile za vrijeme predsjedanja. Sukladno Odluci utvrđen je Plan predsjedanja Republike Hrvatske u jednogodišnjem razdoblju. U navedenom razdoblju održano je šest međunarodnih skupova, kako slijedi: 24. i 25. rujna 2012. godine 23. sastanak Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća za Rome; 28. veljače i 1. ožujka 2013. godine Međunarodna konferencija „Perspektive financiranja uključivanja Roma iz izvora Europske unije“; 22. i 23. travnja 2013. godine Međunarodna konferencija „Kvalitetno obrazovanje za Rome – Održivost obrazovne politike Desetljeća na europskoj razini“; 23. i 24. svibnja 2013. godine Međunarodna konferencija „Povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promocijom ne-diskriminacije Roma“; 18. lipnja 2013. godine Međunarodna konferencija „Aktivizam i participacija mladih Roma“ te 19. i 20. lipnja 2013. godine 24. sastanak Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća za Rome. Republika Hrvatska je predsjedala Desetljećem za uključivanje Roma 2005. - 2015. u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine. Za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske održana su dva sastanka Odbora za predsjedanje. Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Odbora za predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005. - 2015.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful