Arkib Negara Malaysia, 1981. Hari Ini Dalam Sejarah Jilid II.Kuala Lumpur: Percetakan Negara.

 

Means, G. P, 1976. Malaysian Politics. London: Hodder andStoughton. Mohd. Isa Othman, 2002. Sejarah Malaysia (1800-1963). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Mohd. Noor Abdullah, 1979. Kemasukan Sabah Dan Sarawak Ke Dalam Persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka .

Ramlah Adam, Abdul Hakim Samuri dan Muslimin Fadzil, 2004.Sejarah Tingkatan 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rashid Aman dan Lee Veen, 2006. Ulang Kaji Target Terkini A++ PMR Sejarah KBSM. Selangor: Sasbadi Sdn Bhd.

Ruslan Zainuddin dan Fuziah Shaffie, 2001. Nota Lengkap SejarahMalaysia STPM. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Ruslan Zainuddin, 2003. Sejarah Malaysia (Edisi Kedua). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Akhbar Berita Harian, 16 September 1963 Berita Harian, 19 September 1963 New York Times, 13 November 1961 Straits Times, 10 September 1963 The Sarawak Tribune,17 Ogos 1963

Internet http://202.188.124.45/events/merdeka2005/bm/history5.htm http://members.lycos.co.uk/nabirz/formmal.htm http://members.tripod.com/~smkdary/kandungan.htm http://www.lib.uum.edu.my/48merdeka/msia.htm

“Kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Melayu Melaka” dalam Sejarah Alam Melayu.wikipedia. 1968 .htm  asalusulorangmelayu.org/wiki/Kesultanan_Melayu_Melaka www.com  cikgusham77.) . “The Malay Annals or Sejarah Melayu”.wordpress.com/2010/06/15/Kesultanan-Melayu-Melaka/  Abdul Hadi bin Haji Hassan.html .com/2009/10/faktor-faktor-kejatuhan –melaka-dalam. Sir R. D.html  kencanamerara.com/2009/06/sejarah-kesultanan-melayu-melaka.org/malaya/melaka. Jld 2 Singapura:MPH  kejatuhanmelaka.O (1938) .Bahan Rujukan  Windstedt (KBE.blogspot.blogspot.blogspot. CMG. Journal of The Malayan Branch of The Royal Asiatic Society (The Branch) XVI:32   ms.sabrizain. lilt (ed.