P. 1
Normativ Pe135 1991 Instructiuni Privind Determinarea Sectiunii Economice a Conductoarelor in Instalatii

Normativ Pe135 1991 Instructiuni Privind Determinarea Sectiunii Economice a Conductoarelor in Instalatii

|Views: 27|Likes:
Published by Ciprian Var
Normativ Pe135 1991 Instructiuni Privind Determinarea Sectiunii Economice a Conductoarelor in Instalatii
Normativ Pe135 1991 Instructiuni Privind Determinarea Sectiunii Economice a Conductoarelor in Instalatii

More info:

Published by: Ciprian Var on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

INSTRUCŢIUNI PRIVIND DETERMINAREA SECŢIUNII ECONOMICE A CONDUCTOARELOR ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE DE 1110 kV Indicativ : PE 135-91 Cuprins * GENERALITĂŢI * CONDIŢIILE

DE DETERMINARE A SECŢIUNII CONDUCTOARELOR * MODUL DE DETERMINARE A SECŢIUNII ECONOMICE PENTRU LINII NOI * STABILIREA SARCINII MAXIME DE CALCUL * LIMITELE ECONOMICE DE FOLOSIRE INTENSIVĂ A LINIILOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE EXISTENTE ÎN EXPLOATARE * Anexa 1: VALORI ALE PARAMETRILOR UTILIZAŢI PENTRU STABILIREA DENSITĂŢILOR ECONOMICE DE CURENT * Anexa 2: PREŢURILE FOLOSITE PENTRU DETERMINAREA DENSITĂŢILOR ECONOMICE DE CURENT * Anexa 3: DOMENIILE DE SARCINI MAXIME ANUALE ŞI SECŢIUNILE ECONOMICE CARE LE CORESPUND ÎN CAZUL CONSTRUIRII UNOR LINII AERIENE NOI DE JOASĂ TENSIUNE * Anexa 4: EXEMPLE DE CALCUL PRIVIND DETERMINAREA SOLUŢIILOR ECONOMICE PENTRU NUMĂRUL CONDUCTOARELOR UNEI FAZE AL CIRCUITELOR UNEI LINII, PRECUM ŞI PENTRU SECŢIUNEA ACESTORA * Anexa 5: LISTA PRESCRIPŢIILOR CONEXE ÎN VIGOARE * BIBLIOGRAFIE 1. GENERALITĂŢI 1.1. Domeniul de aplicare 1.1.1 Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică la liniile de distribuţie aeriene (LEA) cu tensiuni până la 110 kV inclusiv şi la liniile de distribuţie în cabluri (LEC) cu tensiuni până la 20 kV inclusiv. 1.1.2 Instrucţiunile se referă la condiţiile privind folosirea economică a secţiunilor conductoarelor active în următoarele două cazuri distincte:
• •

la dimensionarea secţiunilor economice pentru liniile noi care urmează să fie construite (cap. 3 şi 4); la verificarea gradului de utilizare economică a secţiunilor existente la liniile care sunt deja în exploatare, cu prilejul unor astfel de verificări, linii suplimentare - deci eforturi suplimentare cu investiţii - pot fi puse în discuţie numai în cazurile în care sunt depăşite sistematic limitele de folosire intensivă a liniilor existente, prezentate în cap. 5 pentru diferite

tipuri constructive de linii şi pentru diferitele intensităţi ale tranzitului anual de sarcină. 1.1.3 Se exceptează de la prevederile prezentei instrucţiuni următoarele categorii de instalaţii: a) legăturile scurte pentru alimentarea directă a unor receptoare din tablourile de joasă tensiune sau din celule de medie tensiune în general, sub 20 m la joasă tensiune şi sub 100 m la medie tensiune); b) barele şi derivaţiile scurte din cadrul staţiilor şi posturilor de transformare; c) circuitele trifazate prin care se alimentează rezistenţe, reostate de pornire etc.; d) reţelele provizorii şi cu durată mică de serviciu (maximum trei ani). 1.2. Noţiuni şi definiţii În sensul prezentelor instrucţiuni, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1.2.1 Linie electrică este un sistem tehnic destinat distribuţiei trifazate a energiei electrice, putând avea un circuit sau mai multe circuite pozate pe acelaşi suport (în cazul LEA) sau în aceeaşi canalizare (în cazul LEC). 1.2.2 Circuit electric este partea componentă a unei linii electrice de distribuţie care poate fi separată, manual şi (sau) automat, prin aparate proprii de conectare, de alte circuite. Note.

în cadrul instrucţiunilor, pentru simplificare, referirile s-au făcut la noţiunea de linie ori de câte ori era necesar a se specifica dacă ea are unul sau mai multe circuite. În cazul în care fiecare fază a liniei este realizată din mai multe conductoare legate în paralel, trebuie făcută distincţie între secţiunea conductorului şi secţiunea (pe fază) a liniei, care este egală cu suma secţiunilor conductoarelor de fază.

1.2.3 Secţiune tehnică (St) este secţiunea liniei, obţinută prin calcul pe baza condiţiilor tehnice de dimensionare (încălzire în regim de durată, stabilitate termică la scurtcircuit, cădere de tensiune, rezistenţă mecanică etc.), prevăzute de prescripţiile tehnice în vigoare. 1.2.4 Secţiune economică (Sec) este secţiunea liniei pentru care se realizează un regim de funcţionare optim economic, corespunzător unor cheltuieli totale minime pentru linia respectivă, într-o perioadă de funcţionare dată.

1.2.5. Sarcină maximă de calcul (IM) este un curent maxim de durată, corespunzător regimului normal de funcţionare, care se stabileşte în vederea determinării secţiunii economice (pct. 4.1). 1.2.6. Sarcină maximă echivalentă de calcul (IMe) este o sarcină echivalentă care se stabileşte pentru calculul secţiunii economice constante în cazul liniilor cu derivaţii (pct. 4.2). 1.2.7. Densitatea economică de curent (Jec), în conformitate cu metologia pe care se bazează această prescripţie, reprezintă o mărime de calcul se normează în scopul determinării numărului economic de conductoare identice ale fiecărei faze şi, în continuare, a secţiunii economice pentru aceste conductoare. 1.3 Semnificaţia principalelor simboluri utilizate în instrucţiuni (în ordine alfabetică) A - componenta investiţiei specifice în linie, care este independentă de secţiunea acesteia, în $/km; a - rata de actualizare, în ani -1; CTA - cheltuielile totale actualizate, corespunzătoare unităţii de lungime a liniei, în $/km; Ccel - costul pe care îl implică prevederea unui întreruptor de joasă tensiune sau a unei celule cu întreruptor de înaltă tensiune, în $; Cex - cheltuielile anuale de exploatare (întreţinere), în $/km; Cp - costul kWh instalat în centrale etalon, în $/kW; CN - costul kWh corespunzător treptelor de tensiune la care se face distribuţia, în $/kWh; Cpw - costul pe durata unui an actualizat al pierderilor de putere şi de energie, corespunzătoare unui consum tehnologic de 1 kW la sarcina maximă, în $/kWM; IM, SM - sarcina maximă de calcul a liniei, în A sau kVA; Jec - densitatea economică de curent normată, în A/mm 2; K - panta de creştere a costului unui km de linie cu secţiunea conductorului de fază, în $/km . mm2; Kjnc - coeficientul de creştere a jec, folosit pentru determinarea numărului economic de conductoare sau de circuite;

PE107.durate de utilizare anuală a sarcinii maxime. trebuie verificată şi din punctul de vedere al condiţiilor economice de funcţionare. Se . r .coeficientul pentru stabilirea sarcinii maxime echivalente de calcul în cazul liniilor cu derivaţii.2.. 2. TSM . τ . în mm2.1. în mm 2.coeficienţii pentru stabilirea sarcinilor maxime de calcul care ţin seama de dinamica în timp a sarcinii. TIM. Secţiunea tehnică a conductoarelor instalaţiilor electrice specificate la pct. Krs .1.. .secţiunea economică pe fază a liniei. în mm 2. Kr.1 se va face prin determinarea secţiunii economice a conductoarelor.1. în ani act.secţiunea unei linii existente în exploatare. în km.1. Verificarea condiţiilor economice de funcţionare a instalaţiilor specificate la pct.rata medie de creştere a sarcinilor maxime anuale. în mm2. tst . determinată conform normativelor PE 103. 3. [top] 2. Sec .mărimea actualizată a duratei calendaristice t.durata de calcul al consumurilor proprii anuale de energiei în ore/an.secţiunea conductorului activ al unei faze. Tt .numărul economic de conductoare pe fiecare fază a liniei sau de circuite n .numărul de celule cu care se echipează un circuit. 1. în an -1.lungimea de traseu a liniei. SM . L . CONDIŢIILE DE DETERMINARE A SECŢIUNII CONDUCTOARELOR 2. în ni.Kd .durata de studiu a structurii reţelei şi a circulaţiei de curenţi. 1. în conformitate cu prevederile din cap.secţiunea constructivă maximă a conductorului utilizat la un tip constructiv de linie.1 N . s . în ore/an.

Secţiunea care se va adopta în final trebuie să fie cea mai mare dintre valorile rezultate pentru secţiunea tehnică şi secţiunea economică: 2. [top] 3. 1.2. iar pe de altă parte de valoarea economiilor realizate prin reducerea consumurilor proprii tehnologice.2. .prevederea de instalaţii de protecţie cu eliminarea rapidă a scurtcircuitului. datorate consumurilor proprii tehnologice de putere şi energie.3. se va efectua un calcul tehnicoeconomic complet. 2. şi cheltuielilor de exploatare.instalarea de siguranţe limitatoare de curent cu acţiune instantanee. MODUL DE DETERMINARE A SECŢIUNII ECONOMICE PENTRU LINII NOI 3. În cazurile în care se depăşesc limitele de folosire intensivă a liniilor existente în exploatare (limite prezentate în cap.1) Semnificaţiile simbolurilor utilizate sunt indicate la pct. exprimate prin relaţia 3. Soluţia economică pentru numărul conductoarelor unei faze sau al circuitelor unei linii de distribuţie. 3. şi anume: . iar valorile de calcul ale parametrilor respectivi sunt prezentate în anexele 1 şi 2. precum şi pentru secţiunea acestora corespunde minimului cheltuielilor totale actualizate.s) din relaţia 3. Raportând toate aceste cheltuieli la lungimea L a liniei.5. În această relaţie sunt însumate valorile actualizate (la anul punerii în funcţiune a liniei) ale cheltuielilor de investiţii Ci ale cheltuielilor de exploatare Cex .1.3. ţinând seama pe de o parte de investiţiile suplimentare. Pentru aceasta.1. se va analiza oportunitatea realizării unor linii suplimentare. 5). care nu depind de consumurile proprii tehnologice. CPW. În cazurile în care instalaţiile de cabluri de 6-20 kV secţiunea tehnică impusă de condiţiile de stabilitate termică la scurtcircuit depăşeşte secţiunea economică. Expresia de calcul a densităţii economice de curent se obţine prin determinarea minimului funcţiei CTA = f(N.1. se vor lua măsuri pentru limitarea acţiunii curenţilor de scurtcircuit prin: .4. se obţine următoarea expresie a cheltuielilor totale actualizate specifice: (3.

3. corespunzătoare unui consum propriu tehnologic de 1 kW. 3. . durata tST de studiu a structurii reţelei şi a circulaţiei de curenţi va cuprinde cel mult primii zece ani de exploatare a liniei (cu condiţia de a nu fi depăşit curentul frontieră termic I t admisibil în regim de durată). Durata de serviciu a liniei proiectate se consideră tSL = 30 ani.3.1) şi la determinarea numărului şi secţiunii economice a conductoarelor sunt enumerate în cele ce urmează: 3.se studiază structura în perspectivă a reţelei. se consideră t SCE = 30 ani. Durata în lungul căreia . 4.2.3.2) în care: Cpw reprezintă costul pe durata unui an actualizat al pierderilor de putere şi de energie. Duratele care intervin în expresia cheltuielilor actualizate specifice (3.4) în care: IM este sarcina maximă de calcul în regim normal de funcţionare. totodată se consideră egală cu durata pentru care mai poate fi estimat tranzitul de sarcină prin linia care se proiectează. 3. În această accepţiune şi conform PE 022.conform PE 022-3/87 .4 Secţiunea economică de calcul a liniilor electrice se va determina cu relaţia: (3.valoarea normată a densităţii economice de curent pentru linia respectivă. valorile medii indicate în tabelul 1 se vor folosi în studii de soluţii şi pentru estimări.3) 3. determinată conform indicaţiilor de la cap.1.3. determinată conform tabelului 1.3. 3. şi se determină cu relaţia: (3. Durata de serviciu a centralei etalon care – conform PE 011 – va produce energia ce urmează a fi pierdută în linia proiectată.(3. Jex .

normată pentru determinarea numărului economic de conductoare sau circuite. şi anume: jecN = jec Kjnc (3. precum şi secţiunile maxime S M.a) b) la mărirea numărului de circuite ale unei linii: (3. este întotdeauna mai mare decât jec. a fiecăruia dintre aceste conductoare. cu care se intenţionează a fi echipat fiecare circuit al liniei proiectate. s.7) Soluţia constructivă privind numărul economic N de conductoare al fiecărei faze sau de circuite al liniei se determină prin rotunjirea în plus sau în minus la cel mai apropiat număr întreg a numărului de calcul Nc. Numărul economic N de conducere al unei faze sau de circuite al unei linii şi apoi secţiunea economică normalizată. prezentate în continuare: 3.se determină utilizând următoarele relaţii: a) la mărirea numărului de conductoare pe fază (fără a prevedea aparate de conectare suplimentare): (3.6. se determină în două etape succesive.6.5) Valoarea coeficientului Kjnc . Densitatea economică de curent jecN.5. utilizate în prezent la diferitele tipuri de linii. În tabelul 2 sunt prezentate valorile coeficienţilor de creştere K j şi Kjnc pentru cazurile mai frecvent întâlnite în practică.3.1 Numărul optim de calcul Nc al conductoarelor unei faze sau al circuitelor unei linii se determină cu relaţia: (3.de creştere a lui jec . cu excepţia următoarelor cazuri: .6.b) în care: n reprezintă numărul de celule cu cost Ccel.

8.7.65 TSM.2. a). precum şi relaţia (3. determinată cu relaţia 3. b) se alege N = 2. Secţiunea economică totală pentru o fază a liniei va fi realizată din "N" conductoare identice.6. Tabelul 1 Densităţile economice de curent normate pentru dimensionarea numărului de circuite şi a secţiunii liniilor electrice de distribuţie .4.55 6000 10 7000 8000 11 0. satisface condiţia: (3.9) să fie cât mai apropiată de valoarea .b) 3. sunt prezentate în anexa 3. de secţiune normalizată "s".5.41 .Valori în A/mm2 - Tipul liniei 1000 1 LEA Al j.a) se alege N = 1. Domeniile de servicii maxime anuale.8.t. Având în vedere precizarea de la pct.a) şi cu atât mai mult dacă: (3.6). ore/an 4000 8 5000 9 0. se poate alege direct N = 1. 2 3 4 valori medii pentru estimări 5 0. . 3.45 12 .7). În marea majoritate a cazurilor în care numărul N este mai mare decât unitatea.41 < Nc ? 2. în toate cazurile când secţiunea economică de calcul determinată cu relaţia (3. rezultă sec = NsM form.85 2000 6 3000 7 0. dacă 1. care corespunde liniilor noastre cu conductoare de aluminiu. astfel aleasă încât valoarea: sec = Ns (3. dacă Nc ? 1. Notă.

77 0.45 0.70 0.57 1.03 0.61 0.58 0.97 0.60 0.66 0.79 0.t.38 0.69 0.90 1.73 0.13 1.68 0.36 1. valori medii pentru estimări condiţii neizolate valori medii pentru 20 şi Cu 110 kV estimări 20 kV 110 kV LEC Al j.52 0.67 0.85 0.78 0.53 20 kV izolaţie polietilenă .63 110 kV conductoare OL-Al 0.62 1.07 0.97 0.55 0.95 0.55 0.78 0.48 0.44 0.50 0.84 0.65 0.79 valori medii pentru estimări izolaţia PVC 0.98 0.48 0.44 0.53 0.56 0.70 0.58 0.77 1.64 0.41 0.05 1.30 1.17 1.94 0.54 0.94 0.80 0.86 0.97 1.55 0.55 0.70 0.50 1.58 0.24 0.65 0.64 1.40 0.70 0.95 1. condiţii neizolate condiţii neizolate 1.85 1.80 0.94 1.49 0.20 1.35 izolaţia PVC izolaţie PVC izolaţia polietilenă 0.58 0.30 1.64 0.83 1.92 j.35 1.42 1.07 0.77 0.60 0.71 0.55 0.85 0.65 0.06 1.03 0.86 0.64 0.89 6-20 kV 6 kV 10 kV valori medii pentru estimări 1.58 0.72 0.53 0.85 0.87 izolaţia polietilenă 0.55 1.49 0.73 1.70 0.06 0.91 1.76 0.86 0.47 0.77 0.40 0.63 0.88 0.78 0.70 0.60 0.condiţii neizolate condiţii neizolate torsadate 20 şi valori medii pentru 110 kV estimări 20 kV conductoare OL-Al 0.70 0.54 0.05 1.00 1.48 0.45 0.53 0.85 0.42 0.t.72 0.00 0.

39 2.27 1.90 1.19 1.27 1.68 1.62 1.60 1.96 2.70 1.17 2.86 0.44 2.72 0.42 1.80 0.59 0.20 1.60 valori medii pentru estimări izolaţia PVC izolaţia polietilenă 1.31 1.54 1.94 0.35 0.68 0.79 0.32 1.75 2.80 0.51 2.05 1.89 0.98 0.65 1.00 1.20 1.87 0.95 1.95 6-20 kV 6 kv Cu 10 kV valori medii pentru estimări izolaţia PVC izolaţia PVC izolaţia polietilenă 1.45 1.19 1.44 1.89 0.09 1.70 1.89 1.65 1.65 0.50 20 kV 10-20 kV 10 kV 20 kV izolaţia polietilenă valori medii pentru estimări izolaţia hârtie 2.76 2.34 1.87 1.95 1.20 1.78 1.06 1.59 1.55 1.63 2.28 1.41 Tabelul 2 .28 1.53 1.75 1.t.40 1.98 0.47 1.39 1.96 1.15 1.82 0.80 1.10 0.14 0.08 0. valori medii pentru estimări izolaţie hârtie 1.76 0.56 1.16 1.04 0.80 0.10-20 kV 10 kV 20 kV j.06 1.26 1.61 0.90 0.06 1.00 1.40 1.08 0.31 1.84 0.12 0.99 1.10 0.59 1.55 0.86 0.20 1.

39(1 + 0.024/L)1/2 1. conductoare neizolate torsadate 95 1.61(1 + 0.054/L)1/2 1.070/L)1/2 Kj2c 1.13(1 + 0. câte una la fiecare capăt Nr.34 LEA conductoare Ol-Al 300 1.31 conductoare neizolate 300 1.033/L)1/2 1.048/L)1/2 1. Al 20 kV 110 kV j.28(1 + 1. conductoare izolate 95 1.37(1 + 0.28 conductoare neizolate 70 1.37 conductoare Ol-Al 120 1.720/L)1/2 1.027/L)1/2 1.538/L)1/2 1.39 Kj1c 1.075/L)1/2 1.28(1 + 3.61(1 + 0.t.860/L)1/2 1.39(1 + 0.120/L)1/2 1. de celule ale fiecărui circuit SM Tipul liniei mm2 1 2 Kj j.t.31(1 + 0.34(1 + 1.37(1 + 0.13 .13(1 + 2.017/L)1/2 1.61 Cu 20 kV 110 kV conductoare neizolate 70 1.t. fiecare circuit fiind prevăzut cu n = 1 celule (K j1c) sau n = 2 celule (Kj2c).31(1 + 1.34(1 + 0.140/L)1/2 j.560/L)1/2 1.Coeficienţii de creştere a lui jec pentru determinarea numărului economic de conductoare fazice ale unui circuit (Kj) sau a numărului economic de circuite ale unei linii.

53(1 + 0.250/L)1/2 1.18(1 + 0.207/L)1/2 1.65 20 kV 10 kV 20 kV LEC Cu j.216/L)1/2 1.413/L)1/2 1.712/L)1/2 1.018/L)1/2 1.27(1 + 0.011/L)1/2 1.51 150 1.012/L)1/2 1.57 izolaţia hârtie 185 1.57(1 + 0.16 1. izolaţia polietilenă 150 1.t.37(1 + 0.20(1 + 0. izolaţia PVC 240 1.37(1 + 0.18 150 1.009/L)1/2 1.51(1 + 0.j.168/L)1/2 1.20(1 + 0.433/L)1/2 1.456/L)1/2 1.275/L)1/2 izolaţia polietilenă 6 kV 10 kV LEC Al izolaţia polietilenă 240 1.39 izolaţia PVC 240 1.39(1 + 0.27 6 kV izolaţia PVC 150 1.16(1 + 0.336/L)1/2 1.65(1 + 0.39(1 + 0.t.137/L)1/2 1.19(1 + 0.65(1 + 0.228/L)1/2 1.19 izolaţia polietilenă 240 1.19(1 + 0.125/L)1/2 1.356/L)1/2 1.53(1 + 0.022/L)1/2 1.37 izolaţia PVC 150 1.27(1 + 0.18(1 + 0.57(1 + 0.015/L)1/2 1.51(1 + 0.024/L)1/2 1.030/L)1/2 1.53 .16(1 + 0.20 izolaţia PVC 240 1.

în una din ipotezele prezentate în continuare.53 izolaţia hârtie 150 1.1 Ipoteza 1: Sarcina maximă nu variază în decursul perioadei de analiză faţă de sarcina maximă din primul an. Stabilirea sarcinii maxime de calcul ţinând seama de evoluţia sa în timp Determinarea sarcinii maxime de calcul (IM) se face în funcţie de sarcina maximă în regim normal de funcţionare.116/L)1/2 1.435/L)1/2 1.21 150 1.53(1 + 0.244/L)1/2 1.106/L)1/2 1.1) .122/L)1/2 1.1.21(1 + 0. se va considera însăşi valoarea sarcinii maxime din primul an.64(1 + 0. estimată pentru primul an de exploatare. şi de evoluţia acestei sarcini în următorii ani.217/L)1/2 1. 4.212/L)1/2 izolaţia polietilenă 150 1. valoarea plafon atinsă în final (I Mf) presupunându-se că se menţine în restul duratei de serviciu a liniei. r. STABILIREA SARCINII MAXIME DE CALCUL 4.48(1 + 0.1.10 kV izolaţia PVC 150 1. Kr (4.53(1 + 0.39(1 + 0.300/L)1/2 1. Sarcina maximă de calcul.64(1 + 0.21(1 + 0.150/L)1/2 1.64 20 kV 10 kV 20 kV [top] izolaţia polietielină 150 1. Sarcina maximă de calcul se determină cu relaţia: IM = IM1 . IM.1.233/L)1/2 1.48(1 + 0.2 Ipoteza 2: Sarcina maximă creşte cu o rată anuală.39 4. 4.48 1. în perioada primilor tr ? 9 ani după primul an de exploatare.39(1 + 0.

1. relaţia (4. Linii cu secţiunea constantă 4. Sarcina maximă de calcul se determină cu relaţia: IM = IM1 .1) poate fi aplicată cu suficientă exactitate. Kr . Krs .3) unde: IM1 este sarcina maximă în primul an de exploatare. din relaţia (4. determinat pe baza datelor din tabelul 3.este sarcina maximă din primul an de exploatare. mai are loc o creştere suplimentară în salt. (4. 4. .2) Atunci când se cunoaşte IMf şi rata r de creştere în cei tr ani.1). cu precizarea că în unul din cei 9 ani în care are loc creşterea treptată a sarcinii cu rată r.3 Ipoteza 3: Idem ipoteza. în raport cu sarcina din primul an (Ipe/IM1). prin suprapunerea unei sarcini planificate Ipl.2) se determină valoarea lui IM1 şi aceasta se introduce apoi în relaţia (4. secţiunea economică constantă se calculează pentru sarcina maximă echivalentă. În cazul liniilor cu derivaţii.1 În cazul unei linii de lungime Lt care alimentează n sarcini în derivaţie (figura 1).coeficientul în funcţie de rata "r" de creştere a sarcinii.coeficientul în funcţie de rata de creştere ( r) şi de valoarea relativă a saltului de sarcină în anul ts. care se poate determina cu formula. întâi fiecărui consumator sau derivaţii în parte şi apoi se stabilesc sarcinile de calcul tranzitate în lungul liniei.2.2.unde: IM1 . 4. şi anume în anul ts. Note Sarcina maximă de calcul (IM) este mai mică decât sarcina maximă admisă în final. Stabilirea sarcinii maxime de calcul în cazul liniilor radiale cu sarcini în derivaţie A. determinat în tabelul 4. al cărei tranzit în lungul liniei conduce la aceleaşi pierderi ca şi sarcina reală. Krs (4.

WQi.15 1.05 10. dacă aceasta există.5) în care: WPi.07 3 4 1.14 5 6 1.02 1.28 .03 1.11 1.06 1.13 1.20 1.10 1.05 1.12 1.04 1.06 1.01 1.04 1.08 1.19 1.23 8 9 1. pentru dimensionarea unei secţiuni constante se mai estimează durata TSM de utilizare a sarcinii maxime tranzitate prin linie: (4.05 1.4) În cazurile în care duratele de utilizare anuală a sarcinii maxime la consumatori sunt sensibil diferite.11 4 5 1.8 1.09 1.03 1.17 1.04 2 3 1.(4.03 1. Tabelul 3 Valorile coeficientului Kr pentru stabilirea sarcinii maxime de calcul în funcţie de rata r de creştere a sarcinii maxime anuale Numărul anilor de creştere tr ulteriori primului an de exploatare Rata r % 1 1 1 2 3 4 2 1.07 1.05 1.17 6 7 1.12 1.20 7 8 1.26 9 10 1.02 1. Pi şi Qi sunt energiile şi puterile active şi reactive furnizate consumatorilor liniei şi reţelei aval.

70 1.03 2.13 1.37 1.91 2.06 2.89 2.38 1.35 1.32 1.52 1.37 1.29 1.61 1.18 1.62 2.28 1.59 1.33 1.60 1.79 1.62 2.26 1.11 2.48 1.83 1.46 2.27 1.76 1.35 1.79 2.46 1.11 1.00 2.72 2.60 .30 1.11 1.81 1.59 1.38 1.17 1.38 1.92 2.27 1.34 1.09 1.25 1.52 1.36 3.15 1.13 1.73 1.04 2.92 3.13 1.48 1.11 1.21 2.57 1.35 2.16 1.51 1.05 1.41 1.44 1.54 1.42 1.42 1.83 1.54 2.80 1.10 2.68 1.14 1.48 2.31 2.10 1.33 1.50 1.21 1.43 1.47 1.62 1.45 1.31 1.31 1.16 1.55 1.31 2.16 1.22 1.66 1.67 1.09 1.57 1.72 1.29 1.01 2.97 3.19 1.37 1.22 1.95 2.08 1.67 1.44 1.92 2.25 1.13 3.79 1.37 2.21 1.37 1.06 1.18 1.52 1.25 1.15 1.60 1.12 1.06 1.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.69 1.74 1.88 1.78 1.41 1.23 1.17 1.18 2.19 1.22 2.07 1.32 1.20 2.

0 0.89 1.62 1.00 1.00 1.69 1.09 2.92 3.17 2.0 0.00 1.57 1.5 3.13 3 5 1.13 9 11 1.53 2.86 Tabelul 4 Valorile coeficientului Krs pentru stabilirea sarcinii maxime de calcul în funcţie de rata r de creştere a sarcinii maxime anuale şi o creştere planificată în salt Ipl Ipl Anul creşterii în salt ts ulterior primului an de exploatare r% IMI 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.01 1.71 2.20 1.54 1.65 3.18 1.00 1.24 3.47 1.77 1.39 1.94 2.87 3.40 1.98 2.13 2 4 1.14 1.96 2.25 1.89 3.5 2.76 3.66 2.11 3.36 3.13 7 9 1.77 2.00 1.83 2.29 1.40 1.27 1.34 1.13 5 7 1.13 .5 1.37 3.22 2.41 2.45 2.00 1.68 3.25 2.00 1.88 2.13 6 8 1.89 2.02 2.37 1.62 1.48 2.27 1.43 1.0 1 3 1.55 2.53 1.00 1.32 1.39 2.13 8 10 1.13 4 6 1.19 2.00 1.0 1.33 2.58 2.14 2.84 1.78 3.30 2.99 3.82 2.0 2.

2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5

1,60 2,07 2,54 3,02 3,50 3,98 1,28 1,75 2,22 2,70 3,17 3,65 4,13 1,46 1,93

1,57 2,01 2,46 2,92 3,37 3,83 1,28 1,72 2,17 2,62 3,08 3,53 3,99 1,46 1,91

0,54 1,96 2,39 2,82 3,25 3,69 1,28 1,70 2,12 2,55 2,98 3,41 3,85 1,46 1,88

1,51 1,91 2,31 2,72 3,13 3,55 1,28 1,67 2,07 2,47 2,88 3,30 3,71 1,46 1,85

1,48 1,85 2,24 2,63 3,02 3,41 1,28 1,64 2,02 2,40 2,79 3,18 3,58 1,46 1,83

1,46 1,81 2,17 2,53 2,91 3,28 1,28 1,62 1,97 2,33 2,70 3,07 3,45 1,46 1,81

1,43 1,76 2,10 2,45 2,80 3,15 1,28 1,59 1,92 2,26 2,61 2,97 3,32 1,46 1,78

1,41 1,71 2,03 2,36 2,69 3,03 1,28 1,57 1,88 2,20 2,53 2,86 3,20 1,46 1,76

1,39 1,67 1,97 2,28 2,59 2,91 1,28 1,55 1,83 2,13 2,44 2,76 3,07 1,46 1,73

6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0

2,40 2,88 3,35 3,83 4,31 1,68 2,14 2,61 3,08 3,56 4,03 4,51 1,92 2,38 2,85

2,35 2,80 3,26 3,71 4,17 1,68 2,12 2,56 3,02 3,47 3,92 4,38 1,92 2,36 2,81

2,30 2,73 3,16 3,60 4,03 1,68 2,09 2,52 2,95 3,38 3,81 4,25 1,92 2,34 2,77

2,26 2,66 3,07 3,49 3,90 1,68 2,07 2,47 2,88 3,29 3,70 4,12 1,92 2,32 2,72

2,21 2,59 2,98 3,38 3,77 1,68 2,05 2,43 2,81 3,20 3,60 3,99 1,92 2,30 2,68

2,16 2,52 2,89 3,27 3,64 1,68 2,02 2,38 2,75 3,12 3,49 3,86 1,92 2,27 2,63

2,11 2,46 2,81 3,16 3,51 1,68 2,00 2,33 2,68 3,03 3,38 3,74 1,92 2,25 2,59

2,07 2,39 2,72 3,05 3,39 1,68 1,97 2,29 2,61 2,94 3,27 3,61 1,92 2,23 2,54

2,02 2,32 2,63 2,95 3,26 1,68 1,95 2,24 2,54 2,85 3,17 3,49 1,92 2,20 2,50

10 10 10 10

1,5 2,0 2,5 3,0

3,32 3,80 4,27 4,75

3,26 3,71 4,17 4,62

3,20 3,63 4,06 4,50

3,13 3,54 3,96 4,37

3,07 3,46 3,85 4,25

3,00 3,37 3,75 4,12

2,94 3,29 3,64 3,99

2,87 3,20 3,53 3,67

2,80 3,11 3,42 3,74

4.2.2 În cazul liniilor cu derivaţii, secţiunea economică a acestora va fi corespunzător sarcinilor maxime tranzitate prin ele. Se admite utilizarea pe derivaţii a aceleiaşi secţiuni ca şi a liniei, în acest caz, corespunzător fiecărei derivaţii, relaţia (4.4) completându-se astfel:
• •

la numărător se adaugă produsul I2⋅ Ld dintre pătratul sarcinii maxime tranzitate prin derivaţie şi lungimea acesteia; la numitor se adaugă lungimea Ld a derivaţiei respective.

4.2.3 În cazul liniilor radiale de joasă tensiune, pentru care în momentul proiectării poate fi estimată doar sarcina maximă totală (I M), precum şi raportul dintre lungimea primului tronson (L1) şi lungimea totală (Lt) a liniei, sarcina admisă echivalentă se determină cu relaţia: IMe = Kd ⋅ IM (4.6) în care se consideră

(4.7) B. Linii cu secţiune variabilă (cu tronsoane de secţiuni diferite) 4.2.4 Dimensionarea liniilor cu secţiune variabilă trebuie aplicată atunci când nu există alte condiţii restrictive care impun utilizarea unei singure secţiuni. Secţiunea economică se va calcula pentru fiecare tronson în parte sau pe grupe de tronsoane. În cazul reţelelor distincte pentru porţiunea iniţială a liniei, în compunerea acesteia urmând a fi luate în considerate primul sau primele câteva tronsoane prin care sunt tranzitate sarcinile cu valorile cele mai ridicate atât în regim normal, cât şi în regim de scurtcircuit.

LIMITELE ECONOMICE DE FOLOSIRE INTENSIVĂ A LINIILOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE EXISTENTE ÎN EXPLOATARE 5. Pe această dată. sarcinile prin cele două circuite . Aceste limite . Ele sunt astfel determinate. [top] 5. în regim normal de funcţionare. 5. daunele pe care le-ar implica investiţiile în linii cu secţiuni conductoare nejustificat de mari. secţiunilor şi investiţiilor ineficiente În proiectare .1) jec reprezintă densitatea economică de curent utilizată ca indicator la proiectarea tipului respectiv de linie electrică (tabelul 1). 4.10 .estimarea sarcinilor maxime de calcul va face obiectul unei temeinice justificări.prezentate în tabelele 5. 4. Trebuie evitate supraestimările tranzitelor probabile de sarcină (SM şi TM) şi.în ipotezele de mai sus.2.reprezintă sarcinile la depăşirea cărora se verifică oportunitatea economică a investiţiei într-un circuit suplimentar...se consideră repartizate proporţional cu secţiunile lor.cel existent şi cel suplimentar . pe tronsoane.în limita posibilităţilor . se determină IMe şi TSMe conform pct.4. alimentate de la două capete În prealabil. .2 Ipotezele de determinare a acestor limite economice de folosire intensivă: • • • noul circuit va fi echipat cu secţiunea SM maximă utilizată la tipul respectiv de linie. Evitarea supraestimării sarcinilor.de la care se justifică adăugarea unui circuit suplimentar cu secţiune SM . Stabilirea sarcinii maxime de calcul în cazul liniilor cu secţiunea constantă. prin aceasta.1) În relaţia (5. 5.4.1.1. făcându-se abstracţie de sensul fluxurilor de sarcină. se stabileşte circulaţia de curenţi.3. iar se este secţiunea liniei existente. încât beneficiul scontat prin reducerea pierderilor de putere şi energie va depăşi investiţia suplimentară. se calculează cu relaţia: (5.3 Curentul frontieră economică Ifec . noua investiţie include şi eforturile în celulele (sau întreruptoarele de joasă tensiune) de la ambele capete ale liniei suplimentare.

valori în AMPERI Tipul liniei se mm2 Ifec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.valori rotunjite în KVA SR . în tabelele 5.. Tabelul 5 Limitele folosirii intensive .valori în KVA .10 se referă numai la linii cu conductoare din aluminiu.10 sunt prezentate limitele admisibile din punct de vedere al stabilităţii termice în regim de durată. 5.sarcină frontieră termică în regim de durată .valori rotunjite în AMPERI Ift .9.4 Limitele economice de folosire intensivă a liniilor existente în exploatare este necesar să fie verificate şi sub aspectul limitelor admisibile din punct de vedere tehnic.5 Datele prezentate în tabelele 5. În acest sens.RE-I 164-86 oferă posibilitatea unor verificări operative privind regimul de scurtcircuit şi căderile de tensiune. Totodată.5.6.8. instrucţiunea I.7. în ore/an 2000 3000 80 100 125 155 4000 70 90 110 140 5000 65 80 100 125 6000 60 75 90 115 7000 55 65 80 100 Ift aerul ambiant cu temperatura maximă 40° C 35 LEA de joasă tensiune cu conductori din Al sM = 95mm2 50 70 95 90 110 140 175 140 175 215 260 Sfec ..sarcină frontieră economică .curent frontieră termică în regim de durată .sub aspect economic şi sub aspect termic .curent frontieră economică .a unor LEA de distribuţie cu secţiuni se existente în exploatare Ifec .

a unor LEA de distribuţie cu secţiuni se existente în exploatare Ifec .valori în AMPERI Tipul liniei se mm2 Ifec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime în ore/an 2000 3000 100 130 4000 95 115 5000 85 105 6000 75 95 7000 70 85 Ift aerul ambiant cu temperatura maximă 40° C 140 175 LEA de 20 kV cu conductori din OL-Al sM = 120mm2 35 50 110 140 . în ore/an 2000 3000 55 70 85 105 4000 50 60 75 95 5000 45 55 70 85 6000 40 50 60 80 7000 40 45 55 70 Sft aerul ambiant cu temperatura maximă 40° C 35 LEA de joasă tensiune cu conductor din AL sM = 95mm2 50 70 95 60 75 95 120 97 122 150 180 Tabelul 6 Limitele folosirii intensive .curent frontieră economică .sub aspect economic şi sub aspect termic .valori rotunjite în AMPERI Ift .curent frontieră termică în regim de durată .Tipul liniei se mm2 Sfec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.

2 5000 2.6 4.valori în MVA Tipul liniei se mm2 Sfec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime în ore/an 2000 3000 3.5 4.1 7.5 6.8 4.9 3.1 7.70 95 120 154 LEA de 110 kV cu conductori din OL-Al sM = 300mm2 185 240 300 175 220 260 315 365 440 515 160 200 235 290 335 400 475 145 180 215 265 305 365 430 130 160 195 240 275 335 395 120 150 175 220 250 305 355 110 135 160 200 230 275 325 225 270 310 360 420 495 575 Sfec .3 4.6 3.0 5.sarcină frontieră termică în regim de durată .6 .2 5.5 6000 2.4 2.9 6.8 4.5 5.2 7000 2.0 6.9 6.5 5.valori rotunjite în MVA Sft .9 4000 3.8 9.7 Sft aerul ambiant cu temperatura maximă 40° C 4.sarcină frontieră economică .4 LEA de 20 kV cu conductori din OL-Al sM = 120mm2 35 50 70 95 3.9 3.3 4.

valori în AMPERI Tipul liniei se mm2 Ifec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime. în ore/an 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Ift pentru pozare în: sol la 20° aer la 30° C C 120 145 175 215 100 125 155 190 LEC de joasă tensiune cu izolaţie sintetică şi conductori din Al sM = 240mm2 35 50 70 95 105 130 160 195 95 115 145 175 85 105 125 155 75 95 115 140 70 85 100 125 60 75 90 110 .120 150 LEA de 110 kV cu conductori din Ol-Al sM = 300mm2 185 240 300 9.valori rotunjite în AMPERI Ift .1 42 48 58 68 5.curent frontieră economică .sub aspect economic şi sub aspect termic .0 60 70 85 100 8.a unor LEA de distribuţie cu secţiuni se existente în exploatare Ifec .curent frontieră termică în regim de durată .5 38 45 53 62 10.7 69 80 94 110 Tabelul 7 Limitele folosirii intensive .1 55 65 75 90 7.8 45 52 65 75 6.4 50 60 70 82 6.

valori rotunjite în kVA Sft .valori în kVA Tipul liniei se mm2 Sfec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.sarcină frontieră termică în regim de durată .sarcină frontieră economică .120 150 185 240 225 260 305 365 200 235 270 330 180 210 240 290 160 190 220 265 145 170 195 235 130 150 175 210 245 275 310 360 220 250 285 340 Sfec . în ore/an Sft pentru pozare în: sol la 20° C 83 100 121 149 170 190 215 250 aer la 30° C 70 87 107 132 153 173 198 235 2000 3000 4000 5000 6000 7000 35 50 70 LEC de joasă tensiune cu 95 izolaţie sintetică şi conductori 120 din Al sM = 240mm2 150 185 240 75 90 110 135 155 180 210 255 65 80 100 120 140 165 185 230 60 75 85 105 125 145 165 200 55 65 80 95 110 130 150 185 50 60 70 85 100 120 135 165 40 55 65 75 90 104 120 145 .

curent frontieră termică în regim de durată .Tabelul 8 Limitele folosirii intensive .sarcină frontieră termică în regim de durată .curent frontieră economică .valori rotunjite în MVA Sft .a unor LEC de distribuţie cu secţiuni se existente în exploatare Ifec . în ore/an Sft pentru pozare în: .valori rotunjite în AMPERI Ift .valori în MVA Tipul liniei se mm2 Sfec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.sarcină frontieră economică .valori în AMPERI Ifec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.sub aspect economic şi sub aspect termic . în ore/an Tipul liniei se mm2 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Ift pentru pozare în: sol la 20° aer la 30° C C 135 170 200 230 260 290 330 130 160 195 220 250 285 340 50 70 LEC de 6 kV cu izolaţie din PVC şi conductori din Al sM = 240 mm2 95 120 150 185 240 160 195 240 280 325 375 455 145 180 215 255 295 340 410 135 165 200 230 265 310 375 120 145 180 205 240 280 340 110 135 160 190 220 255 305 100 120 150 170 200 130 180 Sfec .

2 1.4 1.4 2.29 2.valori rotunjite în AMPERI Ift .sub aspect economic şi sub aspect termic .40 1.9 LEC de 6 kV cu izolaţie din PVC şi conductori din Al sM = 240 mm2 Tabelul 9 Limitele folosirii intensive .1 2.curent frontieră termică în regim de durată .6 4.7 1.35 1.9 2.7 3.5 2.39 2.7 1.9 2. în ore/an 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Ift pentru pozare în: sol la 20° C aer la 30° C .96 3.02 3.5 2.5 1.1 3.03 2.8 3.2 1.3 1.2 3.70 3.8 2.3 2.1 2.5 1.4 1.9 3.a unor LEC de distribuţie cu secţiuni se existente în exploatare Ifec .43 aer la 30° C 1.9 2.7 2.4 2.60 2.2000 3000 4000 5000 6000 7000 sol la 20° C 1.0 2.5 1.67 2.3 2.9 3.valori în AMPERI Tipul liniei se mm2 Ifec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.6 1.08 2.77 2.4 3.7 2.1 1.53 50 70 95 120 150 185 240 1.3 1.9 1.1 2.3 1.curent frontieră economică .9 4.7 3.

25 aer la 30° C 2.valori rotunjite în MVA Sft .8 .7 2.sarcină frontieră economică .50 LEC de 10 kV 70 cu izolaţie sintetică şi 95 conductori din Al sM = 150 mm2 120 150 50 70 LEC de 10 kV cu izolaţie din 95 hârtie şi conductori din 120 Al sM = 185 2 mm 150 185 170 210 255 305 360 200 250 305 355 420 490 155 190 235 275 325 185 225 275 325 380 445 135 170 210 245 290 165 205 250 295 345 405 125 155 190 225 265 150 185 230 270 315 365 115 140 170 205 240 140 170 210 245 285 335 105 130 160 190 220 125 155 190 220 260 305 130 160 190 215 245 140 175 205 235 265 300 120 150 185 210 240 135 170 200 230 250 300 Sfec .08 LEC de 10 50 2.0 1. în ore/an Tipul liniei se mm2 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Sft pentru pozare în: sol la 20° C 2.2 2.9 2.3 2.valori în MVA Sfec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.sarcină frontieră termică în regim de durată .

2 3.34 2.42 3.curent frontieră termică în regim de durată .64 4.03 3.a unor LEA de distribuţie cu secţiuni se existente în exploatare Ifec .6 4.5 6.9 3.3 4.55 4.0 2.sub aspect economic şi sub aspect termic .4 2.6 3.6 4.7 2.5 3.2 4.46 3.6 4.3 5.valori rotunjite în AMPERI Ift .2 3.0 2.3 5.29 3.9 3.3 3.9 3.5 4.4 5.3 6.07 4.1 6.20 3.2 5.3 8.3 6.6 4.72 4.3 2.60 3.5 5.2 2.9 4.7 5.24 2.77 3.33 5.60 5.8 2.3 3.8 5.2 4.4 2.9 3.20 Tabelul 10 Limitele folosirii intensive .6 2.95 3.20 2.0 4.6 4.8 4.3 2.3 2.6 3.valori în AMPERI Tipul liniei se mm2 Ifec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.8 5.3 3.8 3.6 6.9 4.0 7.curent frontieră economică .9 5.6 7.2 2.1 7.98 4.8 2.7 3.7 3.70 kV cu izolaţie sintetică şi conductori din Al sM = 150 mm2 95 120 150 50 70 LEC de 10 kV cu izolaţie din hârtie şi conductori din Al sM = 185 mm2 95 120 150 185 3.16 2.1 4. în ore/an Ift pentru pozare în: .

sarcină frontieră termică în regim de durată .valori rotunjite în MVA Sft . în ore/an 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Sft pentru pozare în: sol la 20° aer la .sarcină economică .valori în MVA Tipul liniei se mm2 Sfec pentru următoarele durate TM ale sarcinii maxime.2000 3000 4000 5000 6000 7000 sol la 20° C 180 215 245 275 305 150 190 225 255 290 aer la 30° C 185 220 255 295 325 150 190 230 270 310 50 LEC de 20 kV cu izolaţie din polietilenă şi conductori din Al sM = 150 mm2 70 95 120 150 50 70 95 120 150 170 210 260 305 360 235 290 360 425 500 155 190 235 275 325 215 265 325 385 455 140 175 215 255 300 195 240 295 350 410 125 160 195 230 270 175 220 270 315 375 115 140 175 205 240 160 200 245 290 340 105 130 160 190 225 145 180 220 260 305 LEC de 20 kV cu izolaţie din hârtie şi conductori din Al sM = 150 mm2 Sfec .

53 10.20 6.1 8.3 10.8 6.50 9.57 5. Mărimea actualizată Tt a unei calendaristice .0 10.6 8. .3 7.41 7. Rata de actualizare a cheltuielilor: a = 8%/an 2. t.5 6.2 12.0 6.1 7.6 9.0 9.3 5.8 5.6 9.8 8.4 9.1 7.2 4.45 8.4 8.5 10.3 15.8 4.0 4.80 8.22 11.58 7.1 10.83 10.97 9.1 14.1 9.35 10.0 11.8 3.3 9.8 8.4 10.2 7.5 6.8 10.5 5.4 6.6 4.6 8.3 5.8 6.9 9.83 10.C 50 LEC de 20 kV 70 cu izolaţie din polietilenă şi 95 conductori din Al sM = 150 mm2 120 150 50 LEC de 20 kV 70 cu izolaţie din hârtie şi 95 conductori din Al sM = 150 mm2 120 150 [top] 5.1 7.3 5.26 5.62 8.4 6.6 12.5 6.0 12.0 10.9 7.7 17.4 6.24 7.5 11.75 ANEXA 1 VALORI ALE PARAMETRILOR UTILIZAŢI PENTRU STABILIREA DENSITĂŢILOR ECONOMICE DE CURENT 1.58 7.6 6.20 6.0 4.2 11.9 13.6 7.5 14.3 13.05 30° C 6.

în care S* = Ipl/M1 reprezintă valoarea relativă a saltului de sarcină I pl (planificat pentru anul ts după primul an de exploatare) în raport cu sarcina maximă din .71 ani actualizaţi. . 3.1.3.0 ohm mm2/km cupru 18.b) în care iar TSM nu depăşeşte 8000 ore/an.9 ohm mm2/km. stabilită prin instrucţiunea M.) Valori suficient de apropiate se mai pot obţine cu următoarele expresii. Relaţiile de calcul ale coeficienţilor Kr şi Krs. Durata de calcul a pierderilor de energie cu relaţia românească.3.E.1.(A. "tau 1989": (A.R. pentru 10 ani calendaristici se obţin T 10 = 6. iar T30 = 11. (A.1) De exemplu.E.1.I.a) relaţie din care se mai poate deduce (A. 5.25 ani actualizaţi.E. 4.C.2.1. Rezistivitatea conductoarelor considerată la 35° C: • • aluminiu 32.

cât şi combustibilul marginal (păcura).1990 s-a prevăzut următoarea hotărâre care stă la baza prezentului normativ: " Densităţile se vor stabili pe baza preţurilor în dolari rezultate din prognozele privind perspectiva pieţii mondiale”. 80. precum şi unele orientări de perspectivă pe care le-a furnizat pentru acest studiu Institutul Român de Economie Mondială.U. în prima fază a studiului. a fost făcut un prim set de estimări având ca bază datele statistice privind ultimii douăzeci de ani. • păcura a coborât sub 100 $/t faţă de anii anteriori când cotaţiile FOB Rotterdam oscilau între 150-200 $/t. În cea mai mare parte.A.09. Este un an pentru care am dispus de date statistice certe şi în care energia şi aluminiul deveniseră deja "ieftine". din 21. în primăvara anului 1990. Premisele La dimensionarea din punct de vedere economic a secţiunilor conductoare. în anul 1987. atât materiile prime care stau la baza investiţiei (de ex.primul an de exploatare. în principal se compară efortul de investiţii cu preţul pierderilor de energie. Preţurile specifice ale puterii şi energiei pierdute S-au folosit valorile medii înregistrate în S. încât liniile noastre de distribuţie să rezulte eficiente în condiţiile preţurilor de pe piaţa mondială . . a propus ca noul PE 135/1990 să fie astfel conceput. deoarece această energie se consideră a fi produsă pe bază de combustibil marginal. Costul specific al energiei pierdute este relativ ridicat.B. La avizarea primei faze a studiului în procesul verbal nr.P. I. ţara noastră le importă şi adeseori le prelucrează cu preţul unor substanţiale cheltuieli de valută liber convertibilă. bauxita adusă din Africa sau America de Sud şi înnobilată cu energie la Tulcea şi apoi la Slatina). 2. [top] ANEXA 2 PREŢURILE FOLOSITE PENTRU DETERMINAREA DENSITĂŢILOR ECONOMICE DE CURENT 1. Valorile calculate cu aceste două relaţii sunt prezentate în tabelele 3 şi 4 ale acestei lucrări. Ca urmare. În acest sens.

cu care a fost asimilat costul specific al puterii instalate în centrala etalon: • Cp = 1250 $/kV .E. de către Institutul Român de Economie Mondială.. Menţionăm că în Franţa anului 1991.. la MT (6-20 kV) ……………….A. "tariful albastru" al lui EdF pentru micii consumatori până la 3 kVA ajunsese 64.G. Preţurile pentru un întrerupor de joasă tensiune sau pentru celule cu hexaflorură de sulf (Ccel) din import: .E.şi acestea.Costul mediu al unui kilowatt instalat în anul 1987 în centralele electrice din S. Investiţiile La acest capitol o contribuţie majoră au avut-o Întreprinderea de Comerţ Exterior ROMELECTRO şi serviciul export-import din cadrul D.5 cenţi/kWh. Ca surse de informaţii. revista de sinteze cu privire la energetica peste hotarele URSS . 3. 6950 kcal/kg. 7. 5. Notă.5 centime/kWh.• • cărbunele energetic.0 cenţi/kWh. înregistrate înainte de anul 1987.T.D. . 4/1990. 3 şi 6/1989 şi nr... s-au luat în considerare ofertele cel mai ridicate . revista "Electrical World" 1988. au mai fost majorate cu încă 33%.Preţurile medii ale energiei trifazate în anul 1987 în SUA cu care au fost asimilate costurile specifice marginale ale energiei pierdute la cele trei trepte de distribuţie: • • • la IT (110 kV) …………………. pentru a nu supraestima secţiunile.A. export S.4 kV) …………………..U. în plus.. Ca bază. aluminiul cotat la bursa metalelor de la Londra a coborât la media anuală de 1150 $/t faţă de oscilaţiile dintre 1500-2500 $/t. s-au folosit cataloagele de preţuri Siemens şi oferte recente pe care lea făcut ţara noastră pentru licitaţii internaţionale.5 cenţi/kWh."Energohoziaistvo za rubejom" .la limitele de pierdere ale licitaţiilor . Valorile parametrilor A şi K care definesc costul investiţiilor (C i = A + Ks) în linii sunt prezentate în tabelul A2. 5.. ceea ce reprezenta 13 cenţi SUA/kWh la joasă tensiune.P. a înregistrat un minim de 36 $/t.nr. în principal s-au folosit: studiul elaborat pentru I.. Intenţionat.B. la JT (0.U.

10 20 110 Tabelul A2 Preţuri (Ccel) dolari 500 10000 20000 110000 Parametrii investiţiilor în linii Ci = A + K s Parametrii Smax mm2 A K $/km⋅ mm2 5 Tipul liniei $/km 1 2 3 4 LINII ELECTRICE AERIENE Al j.t.t. conductoare izolate şi torsadate 20 kV conductoare Ol-Al 120 15900 165 95 95 9800 8600 112 105 .t. conductoare neizolate j.Un kV j.

t.t. conductoare neizolate 20 kV simplu circuit 110 kV simplu circuit LINII ELECTRICE ÎN CABLU j.t.110 kV conductoare Ol-Al j. izolaţie polietilenă 6kV izolaţie PVC 10kV izolaţie PVC Al 10kV izolaţie polietilenă 10 kV izolaţie hârtie 20 kV izolaţie polietilenă 20 kV izolaţie hârtie Cu j. izolaţie PVC j. izolaţie PVC j. izolaţie polietilenă 300 70 70 300 23200 18500 15500 21800 120 165 310 270 Cu 240 240 240 150 150 185 150 150 185 185 9200 12900 27100 31000 33400 27300 33300 57300 12700 21500 115 120 129 163 128 370 153 410 130 145 .t.t.

s-au luat în considerare ofertele cele mai ridicate . s M = 95mm2 Domeniile definite în AMPERI . conductoare din ALUMINIU neizolate sau izolate şi torsadate.1 Domeniile de sarcini maxime anuale şi secţiunile economice care le corespund în cazul construirii unor LINII AERIENE NOI DE JOASĂ TENSIUNE.la limitele de pierdere ale licitaţiilor . Intenţionat. au mai fost majorate cu încă 33%. în plus.6 kV izolaţie PVC 10 kV izolaţie PVC 10 kV izolaţie polietilenă 10 kV hârtie 20 kV izolaţie polietilenă 20 kV izolaţie hârtie 150 150 150 150 150 150 41700 46600 51500 41800 52700 90600 207 262 203 590 262 652 Sursele: Cataloage de cabluri Siemens şi oferte pe care le-a făcut ţara noastră pentru licitaţii internaţionale. [top] ANEXA 3 DOMENIILE DE SARCINI MAXIME ANUALE ŞI SECŢIUNILE ECONOMICE CARE LE CORESPUND ÎN CAZUL CONSTRUIRII UNOR LINII AERIENE NOI DE JOASĂ TENSIUNE Tabelul A3.şi care.

Domeniile definite în kVA (valori rotunjite) S mm2 2000 35 50 21-15 30-21 3000 18-13 26-18 TSM. în ore/an 4000 16-12 24-16 5000 15-11 21-15 6000 14-10 19-14 7000 13-9 17-19 .S mm2 2000 1 35 50 70 95 2x95* 2 32-23 46-32 63-46 141-63 250-141 3000 3 28-20 40-28 53-40 124-55 220-124 TSM. în ore/an 4000 4 25-18 36-25 50-36 111-50 197-111 5000 5 23-16 32-23 45-32 100-45 177-100 6000 6 21-15 29-21 40-29 91-40 161-91 7000 7 19-13 26-19 36-26 82-36 144-82 * Conductoarele fazice sunt legate câte două în paralel şi alimentate printr-un întreruptor comun.

în ore/an 4000 34-24 48-34 66-48 86-66 206-86 365-206 5000 31-22 43-31 59-43 77-59 186-77 328-186 6000 28-20 40-28 54-40 71-54 170-71 301-170 7000 26-18 36-26 49-36 65-49 155-65 274-155 . sM = 120 mm2 Domeniile definite în AMPERI S mm2 2000 35 50 70 95 120 2x120* 41-29 58-41 80-58 104-80 250-104 442-250 3000 37-26 53-37 70-53 95-70 227-95 401-227 TSM.2 Domeniile de sarcini maxime anuale şi secţiunile economice care le corespund în cazul construirii unor LINII AERIENE NOI de 20 kV.70 95 2x95 41-30 93-41 165-93 36-26 82-36 145-82 33-24 73-33 130-73 30-21 66-30 117-66 26-19 60-26 106-60 24-17 54-24 95-54 Tabelul A.3. conductoare Ol-Al.

în ore/an .3.5 10.4-2.8-2.2 2. câte una la fiecare capăt.4 6000 1.0 3.9-0.1 5000 1.3-8.4-1. fiecare cu câte două celule.3 Domeniile de sarcini maxime anuale şi sancţiunile economice care le corespund.6 15.6-2.8 1.4-2. în ore/an 4000 1.4-1.9 5.* Două circuite de câte 4 km.5-5.8 1.3-1.4-6.5 Tabelul A. în cazul construirii unor LINII AERIENE NOI de 110 kV.9 7000 0.7 3.1-0.4-1.2-0.9-7.7-1.3 13.7-1.5-1.9-1.8 8.1-3.3-0.3 7.9 TSM.9-3.2-0.1 2.0-1.6-7.8-1.7-2.0 12.7-3.0 2. sM = 300 mm2 Domeniile definite în AMPERI S mm2 TSM.0-1.5-1.5 2.7 11.7 3000 1.4-5.4 2.9-2.4 7.9 1.3-1.8 3.3 2.9 1.3 9.0-0.0 1.4 2.7 1.7 5.2 2.3-2.6 1.0 6.0-2. respectiv: Domeniile definite în MVA (valori rotunjite) S mm2 2000 35 50 70 95 120 2x120 1. conductoare din OL-Al.

în ore/an 4000 22-18 28-22 36-28 76-36 134-76 5000 20-16 26-20 33-26 69-33 123-69 6000 18-15 23-18 30-23 63-30 111-63 7000 17-14 22-17 27-22 57-22 102-57 . respectiv: Domeniile definite în MVA (valori rotunjite) S mm2 2000 150 185 240 300 2x300 27-22 34-27 43-34 91-43 161-91 3000 25-20 31-25 40-31 83-40 147-83 TSM. fiecare cu câte două celule cu întreruptor.150 185 240 300 2x300* 141-113 179-141 227-179 478-227 844-478 129-104 164-129 208-164 438-208 774-438 117-95 149-117 189-149 398-189 704-398 107-86 136-107 173-136 364-173 643-364 97-78 123-97 157-123 330-157 583-330 89-72 113-89 143-113 301-143 533-301 * Două circuite.

în ore/an 4000 26-19 37-26 51-37 67-51 84-67 104-84 132-104 253-132 446-253 5000 23-17 33-23 45-33 59-45 74-59 92-74 117-92 224-117 396-224 6000 21-15 29-21 40-29 53-40 66-53 82-66 104-82 200-104 353-200 7000 19-13 24-19 33-24 47-33 59-47 74-59 94-74 179-94 317-179 * Fazele celor două cabluri sunt legate câte două în paralel şi alimentate printr-un întreruptor comun.Tabelul A.T.4 Domeniile de sarcini maxime anuale şi secţiunile economice care le corespund. în cazul construirii unor LINII NOI ÎN CABLURI J. De exemplu.3. în cazul polietilenei . cu conductoare din ALUMINIU şi zolaţia din PVC sau POLIETILENĂ. s M = 240 mm2 Domeniile definite în AMPERI S mm2 2000 35 50 70 95 120 150 185 240 2x240* 33-23 47-33 64-47 84-64 105-84 131-105 166-131 318-166 561-318 3000 30-21 42-30 58-42 75-58 95-75 117-95 149-117 285-149 504-285 TSM.

sM = 240 mm2 . în ore/an 4000 17-13 24-17 34-24 44-34 55-44 68-55 87-68 167-87 294-167 5000 15-11 22-15 30-22 39-30 49-39 61-49 77-61 147-77 261-147 6000 14-10 19-14 26-19 35-26 43-35 54-43 68-54 132-68 232-132 7000 13-9 16-13 22-16 31-22 40-31 49-40 62-49 118-62 209-118 Tabelul A3.5 Domeniile de sarcini maxime anuale şi secţiunile economice care le corespund.Domeniile definite în kVA (valori rotunjite) S mm2 2000 35 50 70 95 120 150 185 240 2x240 22-15 31-22 42-31 55-42 69-55 86-69 109-86 209-109 370-209 3000 20-14 28-20 38-28 50-38 62-50 77-62 98-77 188-98 332-188 TSM. în cazul construirii unor LINII NOI în cabluri de 6 kV cu conductoare din ALUMINIU şi izolaţie din PVC.

respectiv: Domeniile definite în MVA (valori rotunjite) .Domeniile definite în AMPERI S mm2 2000 35 50 70 95 120 150 185 240 2x240* 37-26 52-37 71-52 92-71 116-92 144-116 183-144 400-183 707-400 3000 33-23 47-33 64-47 84-64 105-84 131-105 166-131 363-166 641-363 TSM. în ore/an 4000 30-21 43-30 59-43 76-59 96-76 119-96 151-119 330-151 584-330 5000 27-19 38-27 53-38 69-53 86-69 107-86 136-107 298-136 256-298 6000 26-17 35-25 48-35 62-48 78-62 97-78 123-97 270-123 477-270 7000 23-16 32-23 44-32 57-44 72-57 89-72 113-89 246-113 436-246 * Fazele celor două cabluri sunt legate câte două în paralel şi alimentarea printrun întreruptor comun.

5 0.0 2.1-1.6-1. sM = 150 mm2 Domeniile definite în AMPERI .0-0.1-0.2 0.4-4.7-0.2 0.2 0.5-0.4 3.4 0.8-1.1 0.4 0.7 1.3 0.6 1.6 6.9 1.3-0.8 7000 0.4 5.5 1.2-1.2-1.5-0. în ore/an 4000 0.2 4.6-0.5-0.3 0.6-0.4-1.7 6.4 5000 0.5 0.6-0.4-1.9-1.8 1.2 3000 0.3 0.7 1.9 7.9-.8-0.3-1.1 6000 0.8 1.4-0.7-3.3 0.1 3.5-0.5 1.3 5.0-2.S mm2 2000 35 50 70 95 120 150 185 240 2x240 0.1 1.5-3.0-0.9 1.2-0.2 3.0-0.3-0.7 1.6 0.4 0.5-2.1-3.7-0.6 1.0 1.6-0. în cabluri de 10 kV cu conductoare din ALUMINIU şi izolaţie din PVC.4-0.4 0.3-0.4-0.8-1.6 Tabelul A3.0 1. în cazul construirii unor LINII NOI.7-0.4-0.7-0.3 0.5-1.1-0.8-0.3-0.2 0.8 TSM.2 1.2-0.7-1.3-0.6-1.3 0.2-1.2 0.6 Domeniile de sarcini maxime anuale şi secţiunile economice care le corespund.5 0.4-1.9-0.6 0.07 1.9 2.9-0.

S mm2 2000 35 50 70 95 120 150 2x150* 41-29 58-41 85-58 104-85 131-104 346-131 611-346 3000 37-26 53-37 77-53 95-77 119-95 314-119 554-314 TSM. în ore/an 4000 0.3 . fiecare cu câte două celule cu întreruptor: Domeniile definite în MVA (valori rotunjite) S mm2 2000 35 0.5 3000 0.5 km.5-04 6000 0. în ore/an 4000 34-24 47-34 61-47 85-61 107-85 282-107 498-282 5000 31-22 43-31 63-43 77-63 97-77 257-97 454-257 6000 28-20 39-28 57-39 70-57 88-70 232-88 410-232 7000 25-18 36-25 52-36 64-52 81-64 214-81 378-214 * Două circuite de câte 1.4-0.5-0.6-0.5 TSM.3 7000 0.7-0.6-04 5000 0.

7 1.6-5.8-4.6 5.2 4.0-2.9 1.0-0.8 6.1 1.5 1.0-1.6-4.7-0.3 10.5-1.7-0.4 6.0 0.6 1.5-1.5 4.1-1.8-1.0 1.5 2. în ore/an 4000 5000 6000 7000 46-33 64-46 83-64 42-30 58-42 75-58 38-27 52-38 68-52 35-25 48-35 62-48 .9 8.9-0.8-0. sM = 150 mm2 Domeniile definite în AMPERI S mm2 2000 Izolaţia din POLIETILENĂ 50 70 95 56-40 78-56 101-78 51-36 70-51 91-70 3000 TSM.9 0.4 0.5-3.3-1.7 1.2-1.5 7.1-4.4-2.5 1.9-1.0 0. în cazul construirii unor LINII NOI în CABLURI de 20 kV cu conductor din ALUMINIU.6-0.4-1.3-1.1-0.1 9.0-0.7 1.7 Tabelul A3.9-1.6-1.6 1.8 1.3 4.3 2.50 70 95 120 150 2x150 1.6-6.1 1.1-0.5 0.5-1.7-1.1-0.9 1.0 1.4 0.6 1.7 Domeniile de sarcini maxime anuale şi secţiunile economice care le corespund.5-1.3-0.9-0.1 3.7-1.7 7.

fiecare cu câte două celule cu întreruptori: polietilenă hârtie **) curentul admisibil termic pentru un cablu de 150 mm 2: 270 A. Domeniile definite în MVA (valori rotunjite) S mm2 2000 Izolaţia din POLIETILENĂ 50 1.9 .120 150 2x150* 127-101 273-127 482-273 115-91 247-115 436-247 104-83 223-104 395-223 95-75 203-95 359-203 85-68 183-85 323-183 78-62 168-78 298-168 Izolaţie din HÂRTIE 120 150 2x150** 207-165 470-207 830-470 188-149 427-188 754-427 170-135 387-170 683-387 154-123 350-154 619-350 140-112 319-140 564-319 127-101 289-187 510-289 *) Două circuite.2-0.9 1.3-0.9-1.6-1.8-1. în ore/an 4000 5000 6000 7000 1.2 3000 TSM.0 1.4 1.1 1.5-1.

7-7.4 17.9 11.4 5.2-1.9-3.6 2.0 4.5-11.7-3.46 2.4 4.7-13.3-7.3-2.3 6.9 23. PRECUM ŞI PENTRU SECŢIUNEA ACESTORA Exemplul 1.6-4.6-2.2-6.70 95 120 150 2x150* 2.75 MVA.9 7.3-4.0-3.7 13.7-9.4 16.7 2.7 2.9-2.8-16.8-2.8-1.4 6.7-2.2-14.3 1.3 2.7 16.5-4.8 Izolaţia din HÂRTIE 120 150 2x150* 7.2 3.5-5.7 10.0 3.8 2.1 5.8 3.2-2.2 2.5 10.5 2.1-5.6-2.0 * Sarcina admisibilă termic pentru uncablu de 150 mm 2: 7.0-4.0-1.7-1.3 12.1-1.1 4.7-10.9-2.3-5.0 1.4-1.6 2.4-5.5-2. [top] ANEXA 4 EXEMPLE DE CALCUL PRIVIND DETERMINAREA SOLUŢIILOR ECONOMICE PENTRU NUMĂRUL CONDUCTOARELOR UNEI FAZE AL CIRCUITELOR UNEI LINII.9-4.7-1.3 12.6 13.6 7.0 15.9 19.8 5. .7 4.2 8.0-3.Tipul constructiv: LEC 400 V cu izolaţie din PVC şi conductoare din aluminiu (Smax = 240 mm2).3 21. LINIE RADIALĂ FĂRĂ DERIVAŢII CU ÎNCĂRCĂRI MAXIME ANUALE CONSTANTE SAU ÎN CREŞTERE TREPTATĂ Datele iniţiale .4-7.4-3.2 28.1-8.3-2.2 14.9 3.4-3.4-1.8-6.5 9.0-4.2-5.9 11.4-12.5 26.

Numărul economic de calcul. Dimensionarea secţiunii economice Ipoteza 1 Sarcina maximă de calcul: IM = 250 A .Sarcina maximă de durată estimată pentru primul an de exploatare: IM1 = 250A (circa 175 kVA).4): . Kj = 1. constantă în timp. .Densitatea economică de curent şi valoarea coeficientului Kj se determină din tabelul 1 (pentru TSM ore/an) şi.7): Întrucât Nc este mai mic decât 1. după primul an de exploatare. 3.2): .Durata de utilizare a sarcinii maxime anuale se va menţine la valori de ordinul 3000 ore/an. respectiv. cu relaţia (3. practic.16 . ceea ce corespunde unei creşteri cu o rată medie: . numărul economic de cabluri rezultă N = 1. ipoteza 2 . cu relaţia (3. din tabelul 2: jec = 0.68 A/mm2 .sarcina maximă anuală poate fi considerată.Dimensionarea se va face în următoarele două ipoteze: • • ipoteza 1 . al conductoarelor unei faze. Secţiunea economică care se adoptă în prima ipoteză (conform pct.Secţiunea economică de calcul. este de aşteptat o nouă creştere a sarcinilor maxime anuale cu circa 30%..în următorii nouă ani.41.6.

conform tabelelor 1 şi 2: Jec = 0. secţiunea liniei urmează a fi determinată pe baza unei sarcini de calcul (250 x 1.3 cenţi/an şi dolar investit suplimentar.Sarcina maximă de calcul: IM = IM1 .16 .20 este determinată din tabelul 3 pentru r = 3%/an şi tr = 9 ani. Kj = 1.20 = 300 A Valoarea coeficientului Kr = 1. Observaţie: Deoarece sarcinile maxime din primii 10 ani se aşteaptă a fi în creştere treptată.2 = 300 A) mai mică cu 8% faţă de sarcina maximă estimată pentru al zecelea an de exploatare (250 x 1.68.Numărul economic de calcul al conductoarelor unei faze: . Indicatorii determinaţi în exemplul 10: Durata de recuperare a investiţiei suplimentare t rec = 3 ani. Limita de folosire intensivă a unei astfel de linii.sec = Ns = 1x240 mm2 Eficienţa economică se obţine prin înlocuirea secţiunii tehnice s t = 150 mm cu sec = 240 mm2. respectiv sarcina frontieră economică peste care se poate studia oportunitatea unui cablu suplimentar este conformă tabelului 7: Ifec = 330 A Ipoteza 2 . Kr = 250 x 1.3 = 325A).Ca şi în ipoteza 1. . Beneficiul specific anual în cazul duratei de serviciu normale t sn = 30 ani: 33.Secţiunea economică de calcul: .

având fazele de acelaşi nume legate în paralel). Ipoteza B .secţiune economică constantă.Dimensionarea se va face în două ipoteze: • • Ipoteza A .Sarcinile maxime anuale sunt indicate în figura 2 şi se apreciază că în timp valorile lor se vor menţine practic constante. . . conform recomandării de la pct. Dimensionarea secţiunilor economice . respectiv.Ipoteza A • Sarcina maximă echivalentă de calcul: • Densitatea economică de curent şi coeficientul de creştere K j se determină din tabelele 1 şi. Prin interpolare liniară: Jec = 0.Întrucât Nc este mai mare decât 1. ca soluţie economică se adoptă N = 2 (respectiv două cabluri identice.65 A/mm2 . pentru tronsoanele 2+3.2. LINIE RADIALĂ CU SECŢIUNEA ECONOMICĂ CONSTANTĂ SAU CU SECŢIUNI ECONOMICE PE TRONSOANE Datele iniţiale .Secţiunea economică ce trebuie adoptată în a doua ipoteză: Sec = Ns = 2 x 240 mm2 Exemplul 2.4.Tipul constructiv: LEC 400 V cu izolaţie din PVC şi conductoare din aluminiu (s M = 240 mm2).secţiuni economice distincte pentru tronsonul 1 şi.41. respectiv 2.Durata de utilizare a puterii maxime se consideră a fi practic aceeaşi la toţi consumatorii şi de ordinul: TSM = 3500 ore/an . 4. .

Secţiunea economică adoptată în ipoteza A: Sec = 1 x 120 mm2 Ipoteza B Tronsonul 1 • • Sarcina maximă de calcul: IM = 105 A Secţiunea economică de calcul: • .b.9.16 • Secţiunea economică de calcul: • Numărul economic de calcul al conductoarelor unei faze: Conform relaţiei 3.Kj = 1.Numărul economic de calcul al conductoarelor unei faze: • . la aceeaşi concluzie N = 1 se ajunge observând că este mai mic decât sM = 240 mm2.Secţiunea economică adoptată: sec = 1 x 150 mm2 Tronsoanele 2+3 • Sarcina maximă echivalentă de calcul: .

LINIE RADIALĂ CU DOI CONSUMATORI AVÂND FACTORII DE PUTERE ŞI DURATELE tsm DE UTILIZARE A SARCINII MAXIME ANUALE SENSIBIL DIFERITE. în ipoteza B din exemplul de mai sus s-ar putea obţine următoarele economii: .• Secţiunea economică de calcul: • Numărul economic de conductoare ale unei faze: N = 1. Sarcinile sunt indicate în figura 3. LIMITA ECONOMICĂ DE FOLOSIRE INTENSIVĂ. Astfel. de obicei se pot obţine economii atât la volumul de aluminiu pentru conductoare. • Secţiunea economică adoptată: Sec = 1 x 50 mm2 Notă.6 MW. TPM1 = 5000 ore/an . cât şi la consumurile proprii tehnologice de putere şi energie. PM1 = 1. deoarece este mai mic decât sM = 240 mm2. În cazurile în care se admite alegerea secţiunilor economice pe tronsoane.circa 11% la cantitatea de aluminiu necesară pentru conductoare: . SECŢIUNEA ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ.circa 9% la consumul propriu tehnologic de putere: Exemplul 3. Datele iniţiale Tipul constructiv: LEA 20 kV cu conductoare din OL-Al (s M = 120 mm2).

TQM1 = 4000 ore/an PM2 = 1 MW.75 A/mm2 • Sarcina maximă echivalentă de calcul: respectiv. TPM2 = 3000 ore/an QM2 = 0.QM1 = 1. • Secţiunea economică de calcul: .25 MVAr. Determinarea secţiunii economice • Tranzitul anual de sarcină: • Puterea maximă anuală: şi deci pentru primul tronson IM1 = 90 A • Durata de utilizare a sarcinii maxime: • Densitatea economică de curent se apreciază din tabelul 1: jec = 0.4 MVAr. TQM2 = 5000 ore/an A.

mai mare decât estimarea IM1 = 90A.Economia anuală prin folosirea secţiunii economice de 95 mm 2: • Investiţia suplimentară pe aceeaşi unitate de lungime a traseului: Ci = K (sec − st) = 165 (95 − 35) = 9900 $/km • Indicatorul "durata de recuperare a investiţiei": Rata anuală a beneficiului care se obţine în paralel cu recuperarea investiţiei . .2 $/an şi dolar iniţial investit. se adoptă N = 1: • Secţiunea economică adoptată: sec = Ns = 1 x 95 mm2 B.41. • . conform tabelului 2: • Numărul economic de calcul al circuitelor: Întrucât Nc < 1. Eficienţa economică faţă de cazul folosirii unei secţiuni tehnice s t = 35 mm2 OL-Al. Conform tabelului 6. în timp de treizeci de ani: obţinându-se rotund rb = 0.• În ipotezele că linia ar fi prevăzută cu o singură celulă cu întreruptor (n = 1) la capătul ei de alimentare. această secţiune admite o sarcină frontieră termică de 140 A.

Pentru primul an de exploatare a liniei se estimează o sarcină maximă anuală SM = 1500kVA form. • în valori actualizate cu rata a ) 8% la anul de PIF şi deci contemporane cu efortul de investiţii: 1960 T30 = 1960 x 11. • Durata TSM este de aşteptat că se va menţine aproximativ constantă. datorită punterii planificate în funcţiune a unor noi capacităţi de producţie. ulterior primului an de exploatare).treptat. cu încă 3750 kVA. şi o durată de utilizare a acestei sarcini de ordinul a 4500 ore/an. respectiv IM = 43. Limita de folosire intensivă a liniei în ipoteza că TSM se va menţine în domeniul 4000-4500 ore/an Conform tabelului 6. . Abia deasupra acestor frontiere se poate studia oportunitatea unui circuit suplimentar.Beneficiul de aşteptat pe km de linie şi pe durata primilor T SL = 30 ani de serviciu în ipoteza regimului de exploatare din primul an: • în valori calendaristice: 1960 x 30 = 58800 %/km. CU CELULE LA AMBELE CAPETE. această creştere până la o sarcină maximă de 5250 kVA va avea loc în al treilea an de exploatare a liniei (respectiv în anul t s = 2. respectiv Sfec = 6 MVA. Dimensionarea secţiunii economice • Sarcina maximă de calcul . Exemplul 4. frontiera economică superioară a încărcătorilor se situează la valori de ordinul Ifec = 175 A. C. LA CARE ESTE PLANIFICATĂ O CREŞTERE ÎN SALT A SARCINII TRANZITATE Datele iniţiale • • • Tipul constructiv: (LEA 20 kV având celule cu întreruptor la ambele capete. LEA DE 20 kV. lungimea L= 2 km şi conductoarele din OL-Al (s M = 120 mm2).în salt. Sarcina maximă anuală se apreciază că va fi în creştere în următoarele două moduri: . cu o rată medie de 2% în primii nouă ani după primul an de exploatare.4 A.25 = 22000 $/km.

pentru r = 2% /an şi o creştere în salt de 2. se deduce Krs = 3.37 = 146 A Din tabelul 4.5 ori (3.IM = IM1 . • Secţiunea economică adoptată: sec = Ns = 1x120 mm2 OLAI Notă.41.37. Curentul tranzitat la sarcina maximă anuală din al treilea an de exploatare: .5MVA) în anul ts = 2.75MVA/1.75 A/mm2 • Coeficientul de creştere al lui jec.4 x 3. se determină cu ajutorul următoarei relaţii din tabelul 2: sau direct • Secţiunea economică de calcul • Numărul economic de calcul al circuitelor liniei: Întrucât Nc<1. se adoptă N = 1 circuit. • Densitatea economică de curent pentru TSM se determină din tabelul 1 prin interpolare: jec = 0. Krs = 43. în cazul unei linii de 20 kV cu L = 2Km şi n = 2 celule cu întreruptor.

se apreciază valoarea raportului dintre lungimea primului tronson şi lungimea totală a liniei L1/Lt = 0.75A/mm2. densitate de calcul folosită pentru dimensionarea liniei. . .Nu se cunoaşte repartizarea sarcinilor de-a lungul linie şi.6).Durata de utilizare a puterii maxime: TSM = 3500 ore/an Dimensionarea secţiunii economice .Densitatea de curent cu care se va funcţiona efectiv la această sarcină maximă: ceea ce reprezintă o valoare de 1. . ca urmare.15.Sarcina maximă în primul an de funcţionare a liniei: .Sarcina maximă în etapa finală: .Tipul constructiv: LEA de 400 V cu conductoare din Al (s M=95 mm2) . LINIE RADIALĂ PENTRU EVACUAREA A 50% DIN PUTEREA UNUI PT DE 250 kV Datele iniţiale . Exemplul 5.7 ori mai mare faţă de j ec=0.1) şi (4.Rata medie de creştere a sarcinii în următorii t r = 9 ani după primul an de exploatare: r = 3%/an.2 din tabelul 3). ţinând seama de: a) evoluţia sarcinii în timp (se aplică coeficientul K r = 1.Sarcina maximă echivalentă se determină conform relaţiilor (4.

Durata de utilizare anuală a puterii maxime: TSM = 400 ore/an Dimensionarea secţiunii economice .6 + 0.5 = 110 . .Numărul economic de conductoare pentru o fază: Întrucât Nc<1. în prealabil se determină cu metoda momentelor curentul injectat la unul din capetele liniei: .b) repartizarea sarcinilor de-a lungul liniei (se aplică coeficientul K d = 0. Kj = 1.Densitatea economică de curent şi coeficientul Kj se determină din tabelele 1 şi 2: jec = 0.Tipul constructiv LEC de 20 kV cu izolaţie din polietilenă şi conductoare din (s M = 150 mm2).4 x 0.Secţiunea economică de calcul: . .Sarcinile maxime anuale sunt indicate în figura 4 şi valorile lor se consideră constante în timp.66 x 138. .2 x 0. se adoptă N = 1.63 A/mm2 .Secţiunea economică adoptată: Sec = 1 x 95 mm2 Exemplul 6 LINIE ALIMENTATĂ DE LA DOUĂ CAPETE ŞI SECŢIUNE CONSTANTĂ .39 .4.66 ) IMe = Kr Kd IM1 = 1.15 = 0.Pentru stabilirea circulaţiei de curenţi pe tronsoane.

Secţiunea economică de calcul: .Numărul economic de circuite: N = 1 deoarece .secţiunea economică: sec = 1 x 95 mm2 .Densitatea economică de curent: jec = 0. se apreciază o creştere a sarcinilor maxime anuale cu o rată r = 5%.37 şi în aceste condiţii: . conform tabelului 3. . Kr = 1.Sarcina maximă echivalentă pentru calculul unei secţiuni constante în lungul întregii linii: . se deduce circulaţia de curenţi pe tronsoane prezentată în figura 5.Secţiunea economică rezultă: Sec = 1 x 70mm2 În ipoteza în care pentru următorii nouă ani.77 A/mm2 .secţiunea economică de calcul: .Se adoptă totuşi secţiunea tehnică dictată la stabilitatea termică de scurtcircuit: .Pornindu-se de la această valoare. după primul an de exploatare.

este mult mai ridicată 300A sau. .Sarcina maximă de calcul: IM = 210 A . Dimensionarea secţiunilor economice Ipoteza A .b): jec = 0. SARCINILE CARE POT FI TRANZITATE ÎN CONDIŢII ECONOMICE PRINTR-UN CIRCUIT DE LEA DE 110 Kv Date iniţiale • • • Tipul constructiv: LEA cu conductoare din OL-Al (s M = 300 mm2).6.Limita economică de utilizare intensivă a acestei secţiuni .Ipoteza B Sarcina maximă din primul an de exploatare se consideră egală cu 210 A şi se estimează că în următorii nouă ani va creşte cu o rată medie r = 8%/an (dublare în 9 ani).conform tabelului 10 .4 MVA Exemplul 7.Ipoteza A Sarcina maximă anuală se consideră constantă în timp şi de ordinul a 40 MVA. Lungimea liniei: 25 km Durata de utilizare a sarcinii maxime: TSM = 5000 ore/an Dimensionarea secţiunilor se va face în următoarele ipoteze: .64 A/mm2 .St = 1 x 150 mm2 . respectiv 10. respectiv 210 A.Densitatea economică de curent şi valoarea coeficientului K j2c se determină din tabelele 1 şi 2 (sau cu relaţia 3.

IM1 = 1.4 sM = 420 mm2.Secţiunea economică de calcul: . 210 = 355 Valoarea coeficientului Kr = 1.Sarcina maximă de calcul: IM = Kr .Secţiunea economică de calcul: . este: I fec = 395 A sau Sfec = 75 MVA. pentru r = 8%/an şi tr = 9 ani.conform tabelului 6..8.08)9 = 420 A respectiv: SM10 = 80 MVA . respectiv sarcina frontieră economică superioară .37 .Numărul economic de circuite: N = 1.Secţiunea economică adoptată: sec = 1 x 300 mm2 Limita economică de folosire intensivă.68 . deoarece conform relaţiei 3. . Ipoteza B .Densitatea economică şi coeficientul de creştere: jec = 0.68 s-a determinat din tabelul 3.64 A/mm2 Kj2c = 1. Sarcina maximă din anul 10: IM10 = 210 (1+0.a este mai mic decât: 1.

2. În această ipoteză.Secţiunea economică adoptată: Sec = 1 x 300 mm2 Exemplul 8. coeficientul K r = 1.61 A/mm2 Secţiunea economică de calcul: . În următorii nouă ani. Costul unei celule de 110 kV: 110000 $. • • Durata de utilizare anuală a sarcinilor maxime: 5500 ore/an. Dimensionarea secţiunii economice Sarcina maximă echivalentă de calcul: Densitatea economică se determină prin interpolare din tabelul 1: jec = 0. se adoptă N = 1 .. LINIE RADIALĂ DE 110 kV CARE ALIMENTEAZĂ 3 STAŢII ŞI ESTE PREVĂZUTĂ CU n = 6 CELULE CU ÎNTRERUPTOR Datele iniţiale • • Tipul constructiv: LEA cu conductoare din OL-Al (s M = 300mm2). după primul an de exploatare. conform tabelului 3. Sarcinile maxime din primul an sunt prezentate în figura 6.Numărul economic de circuite: Deci. sunt de aşteptat creşteri cu o rată anuală de ordinul r = 3%.

9. iar valorile celorlalţi parametri (J ec.. SARCINILE MAXIME DE CALCUL SM ŞI DENSITĂŢILE MAXIME DE CURENT IM PÂNĂ LA CARE ESTE ECONOMIC SĂ SE FOLOSEASCĂ PE FIECARE FAZĂ CÂTE UN SINGUR CONDUCTOR DIN ALUMINIU AVÂND SECŢIUNEA SM Datele privind aceste exemplu sunt sintetizate în tabelul ex.1) Din coloana 10 a tabelului ex.Coeficientul pentru determinarea numărului economic de circuite în cazul studiat . respectiv. Kjnc . Având în vedere relaţia (3.densitatea economică normată pentru dimensionarea secţiunilor conductoare. Kjnc şi SM) au fost preluate din tabelele 1 şi 2.6.5 ori mai mare faţă de Jec .7). 9 se observă că la sarcina maximă de calcul până la care poate fi folosit un singur circuit sau.2. un singur conductor pe fază. pentru determinarea sarcinilor maxime de calcul I M s-a utilizat expresia: IM = 1. Pentru duratele TSM de utilizare anuală ale sarcinilor maxime s-au luat în considerare mărimi uzuale.b) şi datele din tabelele anexei 2: Numărul economic de calcul al circuitelor: Secţiunea economică adoptată: Sec = 1 x 300 mm2 Exemplul 9.se determină cu relaţia (3. jec . .41 .în care fiecare circuit se prevede cu câte 6 celule . se ajunge în funcţionare la o densitate de curent J M de la 2. sM (9..

Mai poate fi însă cazul unor secţiuni tehnice impuse de curenţi de scurtcircuit sau de restricţii privind căderile de tensiune. Economia pe metru de traseu şi pe durata unui an prin micşorarea pierderilor de putere şi energie: (10.şi cu atât mai mult la un al doilea circuit .3) În cele ce urmează.2) Indicatorul "durata calendaristică de recuperare a investiţiei suplimentare": (10.1) Investiţia suplimentară în cazul câte unui singur conductor pe fază: Ci = K (sec . ESTIMAREA BENEFICIILOR CARE SE OBŢIN PRIN ADOPTAREA SECŢIUNILOR ECONOMICE Vom considera cazul utilizării unei secţiuni economice Sec în locul unei secţiuni tehnice mai mici st.Trecerea la un al doilea conductor de secţiune S M pe fază . secţiunea necesară pentru asigurarea stabilităţii termice în regim de durată a liniilor. destul de frecvent în practica noastră de proiectare se adoptă ca secţiune. Se obţine următoarele rezultate: .presupune şi dublarea componentei constante de investiţii "A". dimensionate în ipoteza 1. De exemplu. Se va considera cazul cel mai simplu. mai trebuie obţinut şi beneficiul minim corespunzător întregii investiţii suplimentare A + KsM. Tabel la exemplul 9 Exemplul 10. Estimările economice se vor referi la unitatea de lungime a circuitului. O astfel de creştere în salt a investiţiei se justifică numai la densităţi J M foarte mari.st) (10. al unui singur conductor pe fază. relaţiile de mai sus se aplică la cazul liniei radiale din exemplul 1. St. Totodată. atunci când reducerea la jumătate a costului pierderilor ajunge să prevaleze efortul suplimentar de investiţii necesar în acest sens.

rs).odată cu amortizarea sa .în valori actualizate în trecut. la anul de pozare a cablului: Bact = T 30 rbCi = 11. care se poate obţine în paralel cu recuperarea investiţiei suplimentare.3 cenţi/an şi dolar investit suplimentar.şi m Ci = 0. rb.35 = 38. cel puţin pentru primii 5-10 ani de exploatare a liniei. Ci în timpul a "t" ani de serviciu.333 x 10.35 = 103 $/m . se estimează prin rezolvarea următoarei ecuaţii: (10.115(240 – 150) = 10. Rata anuală a beneficiului.8 $/m . pe o durată de serviciu de 30 de ani s-ar putea obţine următorul beneficiu total: . Prin urmare.în valori neactualizate B = 30 rbCi = 30 x 0. TSM. aplicarea corectă a metodei româneşti pentru determinarea numărului şi secţiunii economice a conductoarelor.în marea majoritate a cazurilor poate şi trebuie să aducă un beneficiu substanţial .0333 x 10.4) Cu datele de mai sus şi în ipostaza unei durate de serviciu de 30 ani: rezultă următorul beneficiu anual specific: rb = 33.35 $/an Investiţia Ci trebuie privită ca un capital . În acest scop sunt însă necesare: • • estimarea pe cât posibil mai fidelă a tranzitului de sarcină (SM.25 x 0.

se recomandă bibliografia: Buhuş.ş. la cursul oficial al dolarului din etapa respectivă. PE 107/81(88) .prezentate în anexa 2 . preţurile în dolari ale liniilor şi celulelor .reprezintă: Nota 1 Cu privire la noţiunile folosite în acest exemplu.Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune 5.Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice 7. transport şi distribuţie de energie electrică şi termică 2. PE 011/82 . 15-26 (Noţiuni privind determinarea soluţiilor optime).Aşadar. pag.Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune 6.a. în cazul particular studiat. PE 124/85 . beneficiul . În practica de proiectare pot apărea cazuri în care linii dimensionate pe baza prezentei prescripţii trebuie luate în considerare într-un calcul tehnicoeconomic mai cuprinzător. În astfel de cazuri. [top] ANEXA 5 LISTA PRESCRIPŢIILOR CONEXE ÎN VIGOARE 1. Bucureşti.Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice 3. PE 103/70 . PE 106/89 .actualizat la anul efortului de investiţii Ci şi raportat la acest efort .Normativ privind calculul comparativ tehnico-economic la instalaţiile de producere. Nota 2. P. Staţii şi posturi electrice de transformare. Pe 106/89 . 1988.se recomandă a fi convertite în lei. PE 022-3/87 . în condiţiile curenţilor de scurtcircuit 4.Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari .Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electromagnetice la solicitări mecanice şi termice. Editura Tehnică.

nr. PE 134/84 .dec.Un punct de vedere cu privire la determinarea valorilor remanente. Gh. În Energetica. pp. 2. P.Stabilirea secţiunilor economice pentru liniile electrice de distribuţie în ipoteza unei creşteri în timp ale sarcinii şi ale costului specific al consumurilor tehnologice de energie . . P şi Comănescu. Gh. 61-63. Gh. P şi Comănescu. Avizată de CTS-C.I. 1979 2. 7 iulie 1980. 11-12 nov. . P. Buhuş P.8. 3. . 277-289. 353-356. 4. nr. cu nr. nr. Buhuş.Instrucţiuni privind stabilirea duratelor de calcul al pierderilor de energie electrică (tau '89). nr. Gh. 1989. 8 august 1981. 5.Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică 9.Cu privire la estimarea tranzitului total de sarcină Ws.R. pp. . PE132/83(87) . . şi Comănescu. Buhuş. În: Energetica. [top] . În Energetica.E. Buhuş.Normativ privind metdologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice [top] BIBLIOGRAFIE 1. p. 6319/iulie 1989. Buhuş.O metodă cu caracter general de determinare a secţiunilor economice pentru liniile electrice trifazate. şi Comănescu. În Energetica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->