PANDUAN SOKONGAN ATAS TALIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SKRIN BAGI LOG MASUK MODUL
SOKONGAN-PENYOKONGNYA ADALAH BTPN

BANTUAN YANG DISEDIAKAN UNTUK SEBARANG KESULITAN

ID PENGGUNA DAN KATALALUAN ADALAH KOD TEMPAT BERTUGAS

SKRIN MENU SOKONGAN MEMAPARKAN NAMA PENGGUNA.JUMLAH PEMOHON PPG DAN JUMLAH PEMOHON MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS .

SKRIN TUKAR KATA LALUAN MEMAPARKAN ID PENGGUNA DAN KATA LALUAN SEMASA DAN BOLEH MENUKARKAN KATA LALUAN JIKA PERLU .

SAMBUNGAN DARI MENU SOKONGAN MENU SEMAKAN UNTUK MEMBUAT SEMAKAN/SOKONGAN MENU UNTUK LOG KELUAR DARI SISTEM MENU LAPORAN DAN ANALISA MEMAPARKAN JENIS LAPORAN MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS MENU UNTUK MENUKAR KATALALUAN .

SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN SILA PILIH SEKURANG-KURANGNYA SATU CARIAN UNTUK MEMBUAT SEMAKAN/SOKONGAN .

SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 1:- KLIK NOKP PEMOHON UNTUK MENGISI MARKAH LNPT .

2:SUSULAN LANGKAH 1 LANGKAH 1.SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 1.1:SUSULAN LANGKAH 1 SILA PILIH TAHUN BAGI SETIAP LNPT MENGIKUT 3 TAHUN TERAKHIR (TIDAK SEMESTINYA BERTURUT-TURUT) SILA ISI MARKAH PENUH LNPT (100%) BAGI SETIAP TAHUN YANG DIPILIH .

SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 2:CARA MENYOKONG PERMOHONAN 2.SILA TANDAKAN KETIGA-TIGA KOTAK DAN PASTIKAN MARKAH LNPT DIISI . JIKA INGIN MENYOKONG PERMOHONAN.

*KEGAGALAN MENANDAKAN KEDUA KOTAK INI MENGIKUT SEJARAH PERKHIDMATAN DAN PENDIDIKAN PEMOHON.HANYA TANDAKAN KOTAK TINDAKAN TATATERTIB DAN KOTAK PERNAH/SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN DITANDA MENGIKUT SEJARAH PERKHIDMATAN DAN PENDIDIKAN PEMOHON.SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 2:CARA TIDAK MENYOKONG PERMOHONAN JIKA TIDAK MENYOKONG PERMOHONAN.AKAN MEMBERI MAKNA BAHAWA PEMOHON TERSEBUT MEMPUNYAI TINDAKAN TATATERTIB DAN PERNAH/SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN LANGKAH 3:MEDAN ULASAN HANYA DIISI JIKA PERLU BAGI TIDAK MENYOKONG .PASTIKAN MARKAH LNPT DIISI.

SILA PASTIKAN LNPT PEMOHON TELAH DIISI .SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 4:UNTUK MENYOKONG SEMUA PERMOHONAN SECARA PUKAL KLIK KOTAK SOKONG SEMUA JIKA INGIN MENYOKONG SEMUA PERMOHONAN DAN PASTIKAN MARKAH LNPT DIISI LANGKAH 5:UNTUK MENYIMPAN SEMUA PERMOHONAN YANG TELAH DIKEMASKINI STATUSNYA KLIK KOTAK SETUJU BAGI PERAKUAN KETUA JABATAN DAN MENEKAN BUTANG KLIK UNTUK MENYOKONG.

SKRIN LAPORAN DAN ANALISA MEMAPARKAN SENARAI PEMOHON YANG TELAH DISOKONG DAN TIDAK DISOKONG MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS MEMAPARKAN SENARAI PEMOHON YANG BELUM DISOKONG DAN TIDAK LENGKAP MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS .

SKRIN BAGI LOG MASUK MODUL SOKONGAN-PENYOKONGNYA ADALAH SEKOLAH/JPN/IPG/BAHAGIAN BANTUAN YANG DISEDIAKAN UNTUK SEBARANG KESULITAN ID PENGGUNA DAN KATALALUAN ADALAH KOD TEMPAT BERTUGAS .

JUMLAH PEMOHON PPG DAN JUMLAH PEMOHON MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS .SKRIN MENU SOKONGAN MEMAPARKAN NAMA PENGGUNA.

SKRIN TUKAR KATA LALUAN MEMAPARKAN ID PENGGUNA DAN KATA LALUAN SEMASA DAN BOLEH MENUKARKAN KATA LALUAN JIKA PERLU .

SAMBUNGAN DARI MENU SOKONGAN MENU SEMAKAN UNTUK MEMBUAT SEMAKAN/SOKONGAN MENU UNTUK LOG KELUAR DARI SISTEM MENU LAPORAN DAN ANALISA MEMAPARKAN JENIS LAPORAN MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS MENU UNTUK MENUKAR KATALALUAN .

SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 1:- KLIK NOKP PEMOHON UNTUK MENGISI MARKAH LNPT .

1:SUSULAN LANGKAH 1 SILA PILIH TAHUN BAGI SETIAP LNPT MENGIKUT 3 TAHUN TERAKHIR (TIDAK SEMESTINYA BERTURUT-TURUT) SILA ISI MARKAH PENUH LNPT (100%) BAGI SETIAP TAHUN YANG DIPILIH .SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 1.2:SUSULAN LANGKAH 1 LANGKAH 1.

SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 2:CARA MENYOKONG PERMOHONAN 2. JIKA INGIN MENYOKONG PERMOHONAN.SILA TANDAKAN KETIGA-TIGA KOTAK DAN PASTIKAN MARKAH LNPT DIISI .

AKAN MEMBERI MAKNA BAHAWA PEMOHON TERSEBUT MEMPUNYAI TINDAKAN TATATERTIB DAN PERNAH/SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN LANGKAH 3:MEDAN ULASAN HANYA DIISI JIKA PERLU BAGI TIDAK MENYOKONG .HANYA TANDAKAN KOTAK TINDAKAN TATATERTIB DAN KOTAK PERNAH/SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN DITANDA MENGIKUT SEJARAH PERKHIDMATAN DAN PENDIDIKAN PEMOHON. *KEGAGALAN MENANDAKAN KEDUA KOTAK INI MENGIKUT SEJARAH PERKHIDMATAN DAN PENDIDIKAN PEMOHON.SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 2:CARA TIDAK MENYOKONG PERMOHONAN JIKA TIDAK MENYOKONG PERMOHONAN.PASTIKAN MARKAH LNPT DIISI.

SAMBUNGAN SKRIN SEMAKAN PERMOHONAN LANGKAH 4:UNTUK MENYOKONG SEMUA PERMOHONAN SECARA PUKAL KLIK KOTAK SOKONG SEMUA JIKA INGIN MENYOKONG SEMUA PERMOHONAN DAN PASTIKAN MARKAH LNPT DIISI LANGKAH 5:UNTUK MENYIMPAN SEMUA PERMOHONAN YANG TELAH DIKEMASKINI STATUSNYA KLIK KOTAK SETUJU BAGI PERAKUAN KETUA JABATAN DAN MENEKAN BUTANG KLIK UNTUK MENYOKONG.SILA PASTIKAN LNPT PEMOHON TELAH DIISI .

SKRIN LAPORAN DAN ANALISA MEMAPARKAN SENARAI PEMOHON YANG TELAH DISOKONG DAN TIDAK DISOKONG MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS MEMAPARKAN SENARAI PEMOHON YANG BELUM DISOKONG DAN TIDAK LENGKAP MENGIKUT TEMPAT BERTUGAS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful