P. 1
78738253-Urban-Ism

78738253-Urban-Ism

|Views: 26|Likes:
Published by Magda Hodea
urbanism
urbanism

More info:

Published by: Magda Hodea on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

Oraşul ideal-încercări de ieri şi de azi Scurt istoric Liniile generale de atac ale problemei locuirii urbane şi oraşului

sînt deschise de gînditori aparţinînd altor domenii, nu arhitecturii, şi nu se materializează în realizări viabîle. De aceea, Francoise Choay numeşte perioada de pînă la începutul secolului al XX-lea, perioada pre-urbanismului, urmînd ca perioada urbanismului propriu-zis să se desfăşoare odată cu implicarea arhitecţilor în această problematică. Francoise Choay evidenţiază câteva direcţii ideologice, care vor juca un rol hotărâtor în momentul în care se vor propune soluţii arhitectural-urbanistice. Cele mai importante au fost modelele ideologice progresist şi respectiv culturalist. Lor li se alatură modelul naturalist, care şi-a găsit expresia în Broadacre City al lui Frank Lloyd Wright. Modelul progresist Printre reprezentanţi se numară fîlozofi sociali şi politici (Owen, Fourier, Considerant, Proudhon) precum şi utopişti veritabîli (Cabet, Richardson), care au în comun aceeaşi concepţie asupra omului şi asupra raţiunii. În această nouă ordine, exigenţele igieniste (soare, aer, lumină, ocupaţii legate de cultura pămîntului) joacă un rol central, ca şi impresia vizuală, în care logica şi frumuseţea coincid. Locuinţa standard ocupă un rol important şi privîlegiat, în acest sens propunîndu-se mai multe modele: Considerant propune palatul, alţii, precum Fourier, propun locuinţa colectivă, alţii, precum Proudhon sau Richardson, propun locuinţa individuală ca răspuns la problema locuirii urbane. Toate aceste propuneri, deşi doresc să elibereze fiinţa umană de servituţîle oraşului industrial, sfîrsesc prin a fi constrîngătoare şi represive, prin rigiditatea reglementarîlor spaţiale şi politice. Puţine dintre încercărîle de punere în practică (cum ar fi comunităţîle de tip New Harmony fondate în SUA de adepţii lui Owen, sau de adeptii lui Cabet, ori incercărîle de falanstere, sau familisterul din Guise al lui Godin) au rezistat, în general, mai mult de una sau două generaţii. Modelul culturalist Este reprezentat în exclusivitate de gînditori englezi (Pugin, Ruskin şi Morris), se sprijină pe o tradiţie de gîndire care, de peste un secol, a analizat şi criticat realizărîle civîlizaţiei industriale, comparîndu-le cu trecutul (Pugin, Carlyle, Mathew Arnold), şi se naşte concomitent cu romantismul şi cu cercetărîle istorice pe care acesta le generează. Punctul de plecare nu este individul, ci gruparea umană, iar obiecţia majoră adusă oraşului secolului XIX este dispariţia vechii unităţi organice a oraşului, pierderea simţului comunitar, sub presiunea dezintegrantă a industrializării. Estetica joacă rolul central pe care igiena îl juca la progresişti, sperîndu-se ca prin raportarea la tradiţia colectivă, artizanală, se poate combate urîtenia oraşelor industriale, rod al dezintegrării şi generatoare de carenţă culturală. Amenajarea spaţiului urban se face după modele mai puţin riguroase, oraşul este de dimensiuni mici şi circumscris unor limite precise, trebuind să prezinte un contrast lipsit de ambiguitate cu natura sălbatică. El este lipsit de geometrism, urmărind ideea că numai o ordine organică poate să integreze aporturîle succesive ale istoriei şi sitului. Modelul naturalist (subspecie a modelului culturalist) Acest model de gîndire, a cărui arie de influenţă nu depăşeste ţărmurîle Americii,

Problema. În esenţă.poate fi considerat ca o variantă locală a modelului culturalist. În mod ironic. sub raportul igienei şi raţionalităţii. cei doi se substituie zeului Shiva în convingerea că ordinea oraşului trebuie distrusă pentru a face loc unui nou inceput. ca la orice generalizare excesivă. vegetal. Tributari (fără premeditare) mitului creaţiei din religia hindusă. vor duce la negarea vehementă a oraşului tradiţional şi încercarea de a-l înlocui cu un organism (excesiv abstractizat şi deci. lucru. această diferenţă s-a şters în mod natural în cazul multor sate din zona capitalistă a Europei. Teoria politică marxistă fiind un sistem deschis. Ele vor fi recuperate de abia începînd cu anii ’70. O schimbare semnificativă se va elabora la nivel urban. se pierd valori tradiţionale importante. confortului. precum arta artizanatului şi specificul local. Racîlele oraşului liberal trecute prin critica progresistă şi prin gîndirea funcţionalistă. simplificat) format din cele 4 mari necesităţi umane: locuire. mulţumită regionalismului critic şi postmodernismului istoricist practicat cu discernămînt. geometrizat şi omogen. Marx şi Engels. Ceea ce Wright încerca să propună prin BC era o eliberare de sub tirania metropolei curente ce ar fi trebuit înlocuită de un spaţiu larg. Trebuie remarcată simpatia celor doi teoreticieni ai socialismului pentru modelul oraşului grădină. BC este un oraş descentralizat. faţă de încercărîle de rezolvare tradiţională. orizontal şi legat de natură. Oraşul gradină-aplicaţie a modelului culturalist . ceea ce reprezintă una dintre dimensiunîle de necontestat ale culturii moderne. iar organicitatea şi închiderea spaţială se regăsesc la nivelul edificiîlor. ceea ce lasă loc speculaţiîlor despre cum ar fi arătat un asemenea oraş. cei doi gînditori nu au putut detalia aspectele particulare de rezolvare ale oraşului înaintea apariţiei rîvnitei „societate fără clase”. ca rezultat al dezvoltării capitaliste libere. circulaţie şi cultivarea corpului şi spiritului. Aplicarea modelului progresist Ideea comună a tuturor arhitecţîlor care susţin modelul progresist este marşul spre modernitate. Mizează pe relaţia cu natura pentru desăvîrşirea personalităţii individuale (legată de ideea de democraţie în viziunea lui Wright). dar prezentînd particularităţi care îl transformă într-o sinteză complexă de elemente culturaliste şi progresiste. în care “proporţia umană […] ne va face să producem cultura care aparţine ‘organicităţii democratice’ “(Wright). Broadacre City (BC). oraşul conceput de Frank Lloyd Wright pentru a ilustra modelul naturalist. constă în pretenţia de universalitate a sistemului. Rezultatul va fi remarcabîl. dar şi pe ultimele cuceriri ale tehnicii pentru transportul deasupra marîlor întinderi uniform împărţite în loturi mari. care ar fi fost o variantă pentru ştergerea diferenţelor între sat şi oraş. iar faptul că oraşul nu mai este contemporan nici cu automobîlul. Marx şi Engels critică marîle oraşe industriale fără a propune o alternativă viabîlă la organizarea acestora. compusă din industrie plus arta de avangarda. combină elemente spaţiale provenind de la ambele modele: spaţiul urban este liber. critica fără miză şi fără model Spre deosebire de modelele propuse de alţi gînditori politici ai secolului XX. nici cu pînzele lui Mondrian este un scandal istoric. Totodată. De aici şi ideea că era industrială este o ruptură istorică radicală. considerate a fi anacronice şi o frîna în calea modernizării.

de distracţie) folosit de Corbusier denotă atomizarea în creştere a societăţii. Refuzul de adaptare la nou (in acest caz – la epoca industrială) a generat abordarea culturalistă nostalgică. muncă. impuse de un arhitect/urbanist planificator. în funcţie de legăturile pragmatice şi afective prin care sunt ataşaţi de oraş. care nu promovează prin spaţiile sale comunicarea şi libertatea specifice modernităţii. locuitorul este neatins de geometria mai mult sau mai puţin subtilă care a inspirat macheta. opusul unui urbanism eficient. Spaţiul oraşului are limite precise (dupa Howard.Urbaniştii . într-un mod radical diferit. este ocupat într-o manieră diferenţiată. Locurile comune sunt ale constrîngerii. Căutarea eficienţei în modernitate a căpătat proporţiile unei îndatoriri religioase. fie ea schemă sau desen: perceperea sa este organizată. în modelul culturalist se crează o “ordine spaţială model”. Un oraş nu e perceput de cei care îl locuiesc în felul unei imagini statice. cel al aduceriiîmpreună. Ideile urbanistice ale autorului Modulorului (Plan Voisin. Planul Voisin e conceput după o planificare ce rimează puternic cu socialismul cel mai brutal prin pretenţiîle exuberante ale demolărîlor. Ei promovează o arhitectură a buldozerului. Într-un asemenea mare ansamblu. clădirîle sînt decupate pe fundalul cadrului natural. îşi îndeplineşte cele 4 funcţiuni de bază: locuire. ci tocmai valorile ordinator-patriarhale tradiţionale pe care progresismul a încercat să le înlăture. sistematizări verticale fără rest. nesimetrică şi cu caracter pitoresc. ştim astăzi că a sta drept şi a judeca strâmb duce la a construi dupa unghi drept şi a trăi strâmb în consecinţă. Cercetările privitoare la percepţia oraşului au avut ca prim rezultat punerea în evidenţă a specificităţii sale. el îşi structurează percepţia pe necesitatea de a-şi regăsi casa. în continuă transformare de-a lungul anului. indiferent dacă e construit pe ţărmul Atlanticului. La Citte Radieuse) au rămas ca puncte de referinţă în felul în care urbanismul de planşetă e disjunct faţă de realitate şi poate cădea în pericolul reconstrucţiei fără discernământ. Spaţiul este controlat şi închis. conceperea planurilor oraşului pentru uzajul maxim al automobilelor şi pierderea în consecinţă a dimensiunii umane e o consecinţă vizibilă a acestei căutări. care constituie unităţîle de grupare şi “vecinătate apropiată” ale locuinţelor. Forma este mulată pe teren. concretizată în oraşul-grădină. favorabîl dezvoltării relaţiilor interpersonale. Dacă în modelul progresist se crează construcţii tipizate. circulaţie şi petrecerea timpului liber.Aplicaţia cea mai consistentă a modelului culturalist este oraşul-gradină englez. dar urbaniştii Cartei de la Atena resping programatic condiţionărîle sitului natural. 35000-58000 de locuitori). atîta timp cît oraşul. elaborat teoretic de Ebenezer Howard şi pus în formă arhitectural-urbanistică de Raymond Unwin. etc. în mijlocul continentului sau în Japonia. de a decide care drum este mai scurt. pentru aceştia. care produce un climat mental linişitor. de muncă. Obiectii şi comentarii la modelul progresist Nu numai că deplasarea de accent în arhitectura funcţionalistă se face dinspre estetic către tehnic. Termenul de „unitate” (de locuit. vine să înlocuiască vechîle bariere minerale formate din ziduri şi metereze. conturînd pieţe. ceea ce constituie mijlocul de creere al varietăţii. străzi sau piaţete. Acest prag viu. Un sentiment de insularitate (pur britanică) caracterizează aceste aşezări. Corbusier afirma despre cultură că ar fi „o stare de spirit ortogonală” or. emoţie generată de separarea oraşului de mediul natural printr-o bariera verde.

care funcţionează după modelul socialist al proprietăţii comune şi împărţirii după nevoi. a marilor ansambluri progresiste. Observarea atentă a sitului ca prim pas în proiectare poate duce la sporiri ale expresivităţii zonei.culturalişti. Thomas Morus prezintă. îşi divizează funcţiunile în clădiri sau zone specifice. Iată cîteva puncte pe care le considerăm esenţiale în imaginarea unei astfel de cetăţi: Înainte de a fi o sumă de elemente funcţionale. estetice şi simbolice care dau identitate unui loc. Deşi nu se încadrează la oraşegrădină. dar optînd pentru demolare şi reconstrucţie în zone destructurate sau în care ţesutul vechi nu are alte virtuţi în afară de vîrsta respectabîlă. să beneficieze de elementele naturale care îi aparţin sau care îi sunt în proximitate. Cum dezvoltarea localităţîlor se . Acest tip de peisaj urban dezolant e folosit cu măiestrie de Goran Dukic în filmul „Wristcutters: A Love Story” pentru a ilustra metaforic Infernul. Casele se desfăşoară în front continuu şi se deschid către natură prin grădini generoase. Acest spaţiu trebuie să fie în acelaşi timp imprevizibil şi divers. se îndepărtau de această optică greşită. nu se pretează la iureşul modern al transportului în comun sau la pretenţiîle circulaţiei de mare viteză. extinderea oraşului dincolo de graniţele sale îl obligă să se depărteze de formele de relief care îi dau farmec şi să ajungă la folosirea unor trasee plate. divizare funcţională care intuieşte apariţia. Amaurotonul prezintă un grad de înverzire extrem de accentuat. OI poate. oraşul este suma locuitorîlor săi. la condiţie de însorire şi climă. peste secole. revelând compoziţia urbană complexă. cu nemărginirea pustie în jur are ceva deconcertant şi tulburător. Astfel. din Nevada. prin dezvoltarea sau schimbarea radicală a rezolvărilor sale de astăzi. Cele patru cvartale rezultate au în centrul lor câte o piaţă înconjurată de diverse tipuri de locuinţe. Competiţii comunitare între proprietarii grădinilor marchează un spirit de comunicare şi relaţionare apropiat de fîlosofia culturalistă. Cum calitatea oamenîlor care populează un oraş ideal nu face subiectul acestei lucrări (ba chiar considerăm că a gîndi un tip uman unic drept inhabitant al unui oraş face recurs la o serie de precedente întunecate din istoria secolului XX) vom trata doar aspectele obiective ale problemei. Obiectii şi comentarii la modelul culturalist Camillo Sitte afirma: „strada ideală e un tot închis. deziderat împlinit prin dezvoltare organică. Ne simţim mai bine dacă privirea nu se pierde la infint. impresiile sunt limitate de pragurile vizuale”. aplicarea modelului culturalist prezintă o serie de dificultăţi în plierea pe realitatea secolului XXI: un asemenea model. al „drumurilor de măgari” (Le Corbusier). Cu alte cuvinte. ceea ce duce pe cale de consecinţă la o creştere a bunăstării locuitorîlor. De asemenea. Consideraţii asupra oraşului ideal Oraşul ideal (OI) trebuie să facă faţă unor solicitări contemporane. un model de cetate ideală ce pare a fi o medie între culturalism şi progresism. Viziunea lui constituie oraşul într-o mică lume. adaptare la pantele terenurilor. neinteresante. În „Utopia”. Planul cetăţii e o clară moştenire a împărţirii romane a oraşelor după cele 2 axe: cardo şi decumanus. OI trebuie să abordeze cu maximă responsabîlitae problema fondului construit. oraşul trebuie să se reinventeze. prezintă constant surprize pentru locuitor şi îi imprimă acestuia o dinamică specială în parcurs. Oraşul. Imaginea oraşelor americane deşertice. spitalele aflându-se în afara cetăţii din raţiuni de igienă. marcat de un vizionarism impresionant. deşi prinşi în interiorul unor percepţii estetice. ca o matrioşcă. conservînd în urma unei atente analize. există clădiri tip pentru alimentaţie publică. printr-o atitudine imaginativă. Totuşi. precum şi pentru sănătate. Învelişurile sale.

Oraşele vor fi obligate să facă alegeri strategice pentru orientarea lor economică. pentru cooperare. Urbanismul e capabil să readucă oraşul contemporan în linia de simpatie a locuitorilor săi. prin sisteme de supraetajare a grădinîlor. concerte. Funcţie de rolurîle pe care le pot juca în raport cu celelalte. în special în zona cultural-turistică. în care funcţionalul să poată respira iar ţesutul vechi să nu rămână în paragină. nu doar a aleîlor asfaltate. fie prin îngropare. cu condiţia sǎ aibǎ în vedere o scrutare atentǎ a nevoilor oamenilor urmând ca. Economiile locale şi regionale vor fi din ce în ce mai mult interconectate cu economiîle altor regiuni. sau de notorietate pentru polarizarea interesului străinîlor. înglobate acestuia. aprope de carosabîl. oraşele vor stabîli reţele: de sinergie. Un arc istoric se poate stabîli între Babîlon şi orice oraş „eco” al viitorului. după o atentǎ şi empaticǎ înţelegere a dezideratelor acestora. e fără îndoială că elemente naturale aflate la distanţă de oraş vor fi. Pentru aceasta. Parcurîle existente vor fi îmbogăţite dendrologic şi modernizate ca amenajare. cît şi prin atmosfera identitară specială pe care o va degaja. OI va avea o viaţa culturală diversă. cât şi la cel internaţional. 2003 Ana-Maria Zahariade – Modelele ideologice: esenţa critică şi trăsăturile generale Noua carta de la Atena. de complementaritate. Concluzii finale Urbaniştii cu discernămînt trebuie să se pazească de iluzia progresistă cât şi de nostalgia naturalistă în formele lor pure. reducţioniste. cu importante economii de energie datorate acestei reciclări. trebuie ca arta să iasă în strada şi să invite la participare şi interacţiune. o experienţă suportabîlă. Prin pasarele pietonale şi pentru biciclişti s-ar contribui la fluidizarea traficului auto şi la scăderea numărului de accidente de traversare. circulaţia auto ar fi complet izolată de cea pietonală. sǎ punǎ bazele unor oraşe care sǎ „nu reprime sau slăbeasca facultǎţile umane.produce într-un ritm alert. oraşul va fi un factor de coagulare socială şi un actor important pe scena schimbului informaţional. care să se adreseze tuturor vîrstelor. OI va maximiza orice spaţiu verde existent şi chiar va crea noi zone vegetale. în cele din urmă. Mondero. prin mecanisme specifice: happening-uri. utopii şi realităţi. atât la nivelul naţional. Bibliografie Francoise Choay – Urbanismul. Bariere verzi bogate (copaci şi plante de diferite înălţimi) ar putea face din mersul pe trotuar. ceea ce va duce la un schimb fertîl de infomaţie şi cultură între diversele zone. OI va practica o campanie inteligentă de management al deşeurîlor şi de reciclarea acestora. OI va fi recognoscibîl. etc. Ajutat de brandul (auto)creat. Ed. ci să salute îmbunătăţirile tehnologice. OI este un spaţiu unde circulaţiîle vor fi pe cît de diverse. atît prin iconuri şi simboluri locale arhitecturale/urbanistice. ceea ce îl va transforma într-un sistem coerent şi autosuficient. Paideia 2002 Thomas Morus – Utopia. Municipalitatea oraşului ideal încurajează şi sprijină activ asemenea manifestări care aduc un plus de imagine şi de interes asupra urbei. dacă nu chiar plăcută. 2003 . pentru schimb între specialităţi diferite. ceea ce va antrena utîlizarea întregii suprafeţe a parcului. şi să facă efortul unor sinteze armonioase. dar mai ales să suscite interesul tinerîlor. întreceri artistice si sportive. performance arts. Într-o viziune mai îndepărtată. fie prin elevarea unor pasarele auto. un pas important fiind eliminarea restricţiei de călcare a gazonului. ci sǎ le dezvolte şi sǎ le potenţeze” (Ildefons Cerda). Ed. pe atît de bine concepute.

Apar noi „organe” urbane ce provoacă schimbări importante în ţesutul urban prin gigantismul lor: mari magazine. Este de remarcat că se consideră mutaţiile ce-au avut loc în oraşul acelor timpuri ca fiind o dezordine căreia trebuie să . mari hoteluri. de cealaltă parte de baricadei. Pornind de la această evidentă incompatibilitate între urbanistul-dictator şi omul aservit de acesta (sau cel puţin acest om ar trebui să fie ţinta eforturilor lui). clădiri de birouri. necesitatea comunicării cât mai rapide între diversele obiective industriale. cu o dinamică a relaţiilor sociale mult peste aşteptările „specialiştilor” (deoarece adevăratul specialist este cel care reuşeşte să cuprindă întreaga problematică a oraşului. are marea problemă de a nuşi putea organiza în mod corespunzător mediul de viaţă. oraşul industrial. Înainte de toate să evidenţiem modificările ce le determină revoluţia industrială în vechiul ţesut medieval. sau oricare altă personalitate ce şi-a luat rolul de ordonator al urbei. Această atitudine exclude orice demers critic asupra lor [urbaniştii]. segregarea socială. Apariţia automobilului şi folosirea acestuia la o scară din ce în ce mai mare. societatea propriu-zisă. dezvoltare industrială necontrolată cu repercusiuni pe termen lung. mari cafenele. şi. extindere haotică cu mari carenţe în aprecierea naturii şi a terenului. urâţenia şi monotonia construcţiilor „pentru cei mulţi”. în principal. cu oameni a căror individualitate şi personalitate sunt ignorate. se află realitatea. necesitatea transportului masei de muncitori de la locul de trai şi înspre acesta. Datorită acestei dezvoltări sunt sacrificate spaţiile verzi. în calea de mijloc ce o implică. Datorită acestor numeroase probleme. are în scurta sa istorie. Pe de o parte sunt filosofii. dar totodată cu valenţe ştiinţifice. au dus la lărgirea străzilor. arhitecţii. fără simpatie pentru vechiul ţesut. acest eşec aducând după sine deznădăjduire şi alienare culturală şi spirituală în rândul populaţiei. societate cu probleme. croirea marilor bulevarde. Societatea industrială cu al ei produs. se extind periferiile. acţiuni întreprinse de multe ori într-o manieră buldozeristă. ia naştere o nouă disciplină – urbanismul – caracterizată printr-un spirit reflexiv şi critic. o dualitate evidentă. şi nu numai frânturi ce se întâmplă să se încadreze în nişte tipare date de nişte medii). alocarea de spaţii semnificative parcării autovehiculelor. atitudine care a existat şi mai există. voi încerca să arăt în cele ce urmează evoluţia acestei relaţii pe parcursul secolului 20. Urbaniştii pretind – şi aici este marele lor defect – că deţin adevărul („punctul de vedere cel adevărat” după cum susţinea Le Corbusier ). gări. Mare exod din zonele rurale spre cele urbane a generat alte mari probleme legate în primul rând de adăpostirea în condiţii umane a acestei mase de oameni. mai bine zis în perioada pre-urbanismului. Se pare că salvarea oraşului se află tocmai în acest paradox al luptei pentru adevăr. distanţele epuizante ce despart locuinţa de locul de muncă. susţinută tot în numele adevărului. lipsa grădinilor publice. în zorii urbanismului. noul centru devine Bursa (noua biserică a societăţii). şi nu în ultimul rând ineficienţă economică cu efecte atât asupra clasei conducătoare cât şi asupra celei muncitoare.Jocul dintre realitate şi utopie în urbanism Urbanismul sau interesul specializat al comunităţilor pentru bunul mers al oraşului modern/industrializat. nu cea a planşetei. pentru istoria locurilor. În aceste condiţii. cu interese atât economice cât şi culturale/spirituale mult mai complexe decât o arată „omul-mediu”. centre de afaceri. apar două modele ce încearcă să rezolve măcar parţial problemele evidente ale oraşului: condiţii mizere de locuit pentru proletariatul urban.Aceste modele vor fi două la număr: modelul progresist şi cel culturalist.

urmând ca oraşele să relaţioneze organic unele cu altele. clădirile se vor a fi diferite. În cadrul noului model progresist. o adevărată maşina de locuit unde domneşte eficienţa CAZĂRII omului).I. ca model nou. cu al său manifest „Carta de la Atena” ce analizează nevoile umane din patru mari direcţii: locuire. cultivarea corpului şi a spiritului. cel de-al doilea model al preurbanismului. Oraşul este tratat ca o grupare organică şi nu ca o mulţime de elemente interschimbabile. de la nevoile materiale la cele spirituale. edificiile sunt tip. si de o atitudine politizată la una depolitizată. Astfel. Din aceste condiţii apriorice. îşi are fundamentul în lucrările lui Ruskin şi William Morris. Oraşul este deschis. Modelul culturalist este anti-industrial urmărindu-se nu randamentul economic ci fericirea individului. Modelul progresist îşi găseşte rădăcinile în lucrările lui Owen. politicieni) la specialişti (în principal arhitecţi). Fourier. oraşul se poate dezvolta indefinit. Promovează de asemenea artizanatul ca mijloc de afirmare a unei culturi. spre progres (de aici şi denumirea de progresist). atitudine vizibilă la Owen care compară buna tratare a instrumentelor mecanice cu „buna tratare a instrumentelor vii”. presărat cu verdeaţă (respectând normele de igienă atât fizică cat şi morală). cultură. dar organic integrate. Rezolvarea problemelor oraşului în viziunea lor este societatea fără clase si conceptul de oraş-sat (eliminarea diferenţelor economice şi culturale ce separa atunci populaţia urbană de cea rurală) O dată cu secolul 20. reproductibile. Se accentuează pe o anume nostalgie a trecutului. devenind astfel rupte de timp şi prin urmare utopice (de niciunde). circulaţie. Se opune oricărei relaţii cu trecutul. de aici şi schimbare de tematică: de la cea de progres la cea de cultură. a farmecului oraşelor medievale. cel naturalist. tinzând la o dezvoltare planetară. Dar în primul rând se trece de la o acţiune orientată mai mult utopic la una îndreptată spre punerea în practică. În modelul progresist domneşte eficienţa. principalul motor al promovării şi perfecţionării acestuia a fost grupul C. Prin organizarea populaţiei în oraşe dens organizate se promovează o dispersie a acesteia in teritoriu. muncă. modelul progresist îşi alimentează tendinţele de universalitate. În cadrul acestui model orientat spre viitor. Proudhon. prin gruparea în unităţi de sine stătătoare a funcţiunilor urbane. muncă. multiplicabile de oricâte ori (cel mai privilegiat este locuinţa. trecându-se de la generalişti (istorici. . indiferent de topologie sau condiţii de mediu. De această dată. În opoziţie cu aceste modele. În cadrul urbanismul vom găsi trei modele de aceasta dată: modelul progresist ( o versiune modernizată a predecesorului său). Oraşele sunt precis circumscrise unui anume perimetru. sunt luate în considerare particularităţile fiecărui individ. După cum observăm. Marx şi Engels privesc oraşul ca un aspect particular al unei probleme particulare. Modelul culturalist. abordabile raţional şi ştiinţific. Richardson. recreere). se trece de la preurbanism la urbanism. se promovează asimetria ca sursă a frumuseţii.i se opună tendinţe de ordonare. omul este tratat ca un individ tip. nici un alt gânditor al timpului nu vede în metamorfoza urbanului o nouă ordine promovată de revoluţia industrială şi de dezvoltarea economiei capitaliste. fără a propune modele. la nevoie.M. considerând revoluţia industrială ca o ruptură între oraşul Evului Mediu şi oraşul de sfârşit de secol 19. Ideea centrală este cea de modernitate. dar fără a se îngloba reciproc. istoria locului. economişti. La fel ca şi modelul predecesor. politic sau spiritual. cu nevoi şi calităţi cuantificabile. ca răspuns la modelul progresist. Exceptându-i pe Marx şi Engels. Ambele modele au mândria de a fi modele universal valabile.A. modelul culturalist ( la fel o evoluţie a modelului perioadei preurbanismului). şi. este divizat strict pe clase de funcţiuni (locuire. Cabet. randamentul maxim. fără a vedea o anume dezordine. considerându-se aplicabil indiferent de climatul cultural. cuvântul de ordine în ordonarea oraşului este „organic”.

problemele şi cerinţele străzii s-au schimbat. că relaţiile de producţie sau schimbat. este unul nostalgic ce încearcă să reînvie gloria pierdută a trecutului. În ceea ce priveşte interiorul unui oraş.000 sau 58. oraşul progresist este de asemenea şi oraş-spectacol. progresiştii vor milita pentru trioul: aer. Progresiştii nu mai văd în om o fiinţă umană dominată de sentimente şi trăiri. Pe lângă aceste aspecte de ordin practic. modelul culturalist. singura opţiune fiind „colonizarea” unor noi spaţii şi întemeierea unor noi „cetăţi” (asemenea grecilor antici). Circulaţia este concepută ca o funcţiune separată ce se suprapune independent de celelalte funcţiuni urbane. asemenea predecesorului. Fiecare funcţiune urbană are un edificiul tip corespunzător. Oraşul progresist se vrea doar raţional. arhitecţii-urbanişti punându-şi amprenta asupra esteticii edificiilor. Acest model are la bază mişcarea anti-urbană din S. ce stimulează socializarea şi nu delicvenţa promovată de spaţiile verzi lăsate necontrolate de progresişti. al raţiunii. Problema lui Sitte e aceea că nu conştientizează. În definitiv. indiferent de topologie şi cultură. guvernat de cerinţele acestuia. Dar în aceasta căutare a frumuseţii oraşului. Se păstrează clasarea şi sub-clasarea riguroasă a zonelor. cultura ortogonalului (Le Corbusier afirma „Cultura este o stare de spirit ortogonală”). cel de-al treilea. eficient şi cu valenţe estetice.U. Atât în plan cât şi în faţadă observăm domnia unghiului drept. ci o privesc ca pe o resursă a cărei singură menire e să producă într-un mod cât mai eficient. toate acestea trecute prin filtrul. Acest model. cu edificii diverse evitând astfel monotonia.acest model se vede rupt radical de trecut. Camilo Sitte se concentrează pe analiza aşezărilor trecutului: a dispunerii străzilor. protector.A. El redă străzii importanţa cuvenită din punct de vedere al rolului social. Fiecare oraş se va adapta locului său. La fel oraşul este privit ca o cetate. priveşte oraşul ca un tot în defavoarea indivizilor. resping total moştenirea trecutului. verdeaţă.menţinându-se astfel o populaţie optimă (30. Wright rămâne fidel principiilor exprimate prin arhitectura lui organică de integrare a omului cu natura. relaţiei dintre spaţiul construit şi stradă. El promovează dispersarea clădirilor şi micilor centre de producţie în mediul . cu „ziduri” bine definite (de această dată sunt benzi de verdeaţă). si consideră ca doar studiul trecutului poate duce la o soluţie mai bună pentru oraşul industrial. ce poate fi aşezat oriunde. dens populată. păstrând doar aliniamente şi unele clădiri pe post de muzee şi simbol. Noul model ce apare în secolul 20. eliminându-se astfel dezordinea din circulaţiei cu riscul transformării oraşului într-un spaţiu al automobilului. că societatea s-a schimbat. distras fiind de preocupările estetice. refuzând să considere oraşul ca fiind condiţionat temporal şi deci ireversibil. la fel ca şi predecesorul din preurbanism. Ebenezer Howard (părintele oraşului-grădină) si Raymond Unwin (realizatorul primului garden-city la Letchworth). născându-se urbanismul buldozerului ce nivelează munţii şi umple văile. lumină. cel mai vestit fiind „maşina-de-locuit” a lui Le Corbusier sau „Unitatea de locuit de la Marseille”. străzile urmând cale cea mai directă. de reîntoarcere la valorile naturii. abolind şi strada în acest proces (Le Corbusier anticipa: „oraşul se va transforma puţin câte puţin într-un parc”). a dimensionării pieţelor. Se caută tipul de aşezare ideal. Până şi familia este privită ca celula reproducătoare a societăţii. organic dezvoltată în interior. Aceste deziderate ii duc la o „spargere”a vechiului spaţiu urban dens şi izolarea turnurilor verticale în întinderi de verdeaţă. având un caracter intim. de la sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20.000 de locuitori). Cel de-al doilea model are ca întemeietori pe Camilo Sitte. bineînţeles. Pentru a rezolva inerentele probleme de igienă ridicate de comasarea într-un spaţiu redus a unui număr mare de oameni. Un astfel de oraş-grădină nu se mai poate extinde în spaţiu. este cel naturalist promovat de marele arhitect american Frank Lloyd Wright sub forma proiectului Broadacre-City (1931-1935). elimina verdeaţa din centru şi acolo unde apare este dimensionată cu grijă.

Este denunţat urbanismul progresist cu al său rol mutilant şi alienant. În concluzie. a analizei cât mai în detaliu a problemelor. În mod evident. ceea ce conduce la o adaptare şi dezvoltare a trecutului. Calea de urmat este cea a multidisciplinarităţii.facilităţi medicale. Broadacre este poate singurul model care refuză să folosească constrângerea individului. având ca ultim scop conştientizarea factorilor ce intervin în evoluţia lor. aceea în care individul are libertate totală într-o societate depolitizată. a fi sursa tuturor soluţiilor. utopii şi realităţi – Françoise Choay. reţea care este mai progresistă chiar de cât… modelul progresist prin tehnica modernă ce o presupune: automobil. opunându-i posibilităţile (de multe ori nefolosite de către progresişti) ale tehnicii moderne. aceste modele urbane au meritul (la unele dintre ele fiind printre puţinele) de a experimenta şi de a testa noi metode de a privi oraşul. Francoise Choay numeste perioada pina la inceputul secolului al XX-lea. nefiind compatibil cu dezvoltarea de neoprit a capitalismului. De fapt nu există soluţii universal valabile. .Choay. Patrick Geddes şi Lewis Mumford se remarcă prin metodologia complet nouă ce o propun: anchetarea în detaliu a tuturor factorilor ce conlucrează la creaţia urbană. televiziune.natural care redevine dominant.M. refuzând concepte ca randament şi eficacitate. şi nici măcar soluţii complete la probleme dealtfel greu de definit. va domina adevărata democraţie. si nu se materializeaza in realizari viabile. urmind ca perioada urbanismului propriu zis sa se desfasoare odata cu implicarea in aceasta problematica a arhitectilor (F. cu transformările acestora. De aceea.Utopies et realites). perioada pre-urbanismului. Toate acestea se află dispuse într-o vastă reţea de circulaţie. dar fără a pierde perspectiva de ansamblu asupra oraşului. NASTEREA ModelelOR ideologice Liniile generale de atac al problemei locuirii urbane si orasului sint deschise de ginditori apartinind altor domenii. în întreaga lor complexitate. de această dată cu înclinaţie spre umanism. ele au dat greş arătând astfel pericolele ce ne pasc atunci când apare un urbanist ce pretinde a cunoaşte adevărul. spre acceptarea omului cu defectele şi calităţile sale şi adaptarea urbanului la acestea. Deşi consideră istoria importantă nu cade în capcana culturalistă. cea a atragerii societăţii civile în elaborarea soluţiilor. Zahariade I.Simetria 2002 MODELELE IDEOLOGICE ESENTA CRITICA SI TRASATURILE GENERALE Text redactat de A.comerciale şi culturale dispersate dar mai mari la număr. preţuind valorile istorie dar considerând totodată şi specificitatea situaţiei actuale. Totuşi acest model este unul care a rămas doar în domeniul utopicului. Bibliografie: Urbanismul. avion. în principal prin studiile sociale. nu arhitecturii. Urbanistul trebui să fie cel care reuneşte toate aceste părţi implicate în proces şi le valorifică la maximum calităţile utile proiectului în cauză. El trebuie sa fie cel care ţine pasul cu societatea şi oraşul. unifamiliale cu mici ateliere/birouri. Editura Paideia. Din fericire apar şi alte păreri şi concepţii privitoare la modul de acţiune asupra oraşului. Ei condamnă urbanismul de planşetă considerând urbanismul ca o interfaţă între populaţie şi mediul ei de viaţă. Urbanisme . În această vastă reţea gândită pentru o extindere planetară. locuinţele joase.

tot cu exceptia lui Marx si Engels (care fac o critica foarte pragmatica si fara model. Considerant. aceste spirite care critica cu luciditate tarele orasului industrial nu ramin in aceeasi logica atunci cind nu vad ca aceste tare sint reversul unei ordini noi. decupat functional dupa o logica de dispunere simpla. si la Gropius. ocupatii legate de cultura pamintului) joaca un rol central. Au in vedere un om abstract. care reprezinta tipul individului uman. considerate cheie. promisa de revolutia industriala si de dezvoltarea economica de tip capitalist. etc. medici. Owen propune un tip de scoala etc. care vor juca un rol hotaritor in momentul in care se vor propune solutii arhitectural-urbanistice. economice si politice. . cealalta nostalgica si orientata spre trecut. MODELUL PROGRESIST Este reprezentat de filozofi social 11211g67l i si politici (Owen. De aceea. cu nevoi-tip. la care se adauga o serie de filozofi si ginditori politici. Critica este initial opera unor polemisti umanitaristi (ofiteri municipali. In continuare se va prelua terminologia apartinind autoarei. conceptele de "dezordine". . propunind rezolvarea problemei locuirii prin confiscarea locuintelor si redistribuirea lor). in care logica si frumusetea coincid. critica este insotita de propuneri de ordonare urbana mai mult sau mai putin viabile: una orientata spre viitor. In aceasta noua ordine. Fourier. In plus. Spatiul urban propus este larg dschis. ca si impresia vizuala.Toate liniile de gindire pornesc de la critica orasului liberal. deductibile stiintific. astfel incit tarele urbane apar ca rezultat al tarelor sociale.modelul ideologic progresist. Cu exceptia lui Marx si Engels. Fourier. aer.) si are in general o abordare mai degraba descriptiva. si la Mumford. atit englezi cit si francezi. exigentele igieniste (soare. oameni ai bisericii. Proudhon) si utopisti veritabili (Cabet. "anarhie" si "haos" se repeta foarte des si persista si in gindirea arhitectural-urbanistica de mai tirziu. igienisti. pentru a putea raspunde exigentelor igieniste. iar edificiile sint gindite ca prototipuri (Proudhon propune modele de locuinte. falansterul . Ei pun in centrul criticii lor privind societatea industriala degradarea individului. care pleaca ambele de la critica globala a societatii industriale. precum si modul in care se propune compensarea aspectelor criticate. lumina. Richardson). a unei noi organizari a spatiului urban.model de locuinta colectiva cu ateliere . care le numeste: . Francoise Choay evidentiaza citeva directii ideologice. Gindirea lor este orientata spre viitor. pentru ca analiza rationala va permite determinarea unei ordini-tip care sa raspunda nevoilor. ordine care este deci universal valabila. spre progres.). Urmarind focalizarea criticii asupra anumitor aspecte. Ele sint regasibile ca atare si la Le Corbusier. Gindirea arhitectural-urbanistica post-liberala este dominata de aceste doua modele. care au in comun aceeasi conceptie asupra omului si asupra ratiunii.modelul ideologic culturalist.si diverse constructii rurale.

accentul este pus pe edificiile culturale si comunitare in detrimentul locuintei. MODELUL CULTURALIST Este reprezentat numai de ginditori englezi (Pugin. In general. trebuind sa faca un contrast lipsit de ambiguitate cu natura salbatica. Mathew Arnold). sfirsesc prin a fi constringatoare si represive. Punctul de plecare nu este individul. estetica joaca rolul central pe care igiena il juca la progresisti. In acest sens se propun mai multe modele: Considerant propune palatul. . orasul este de dimensiuni mici si circumscris unor limite precise. Putine dintre incercarile de punere in practica (cum ar fi comunitatile de tip New Harmony fondate in SUA de adeptii lui Owen. urmarind ideea ca numai o ordine organica poate sa integreze aporturile succesive ale istoriei si sitului. Nu se foloseste de prototipuri si standarde. ori incercarile de falanstere. comparindu-le cu trecutul (Pugin.Locuinta standard ocupa un rol important si privilegiat. iar scandalul istoric de la care pornesc ginditorii acestei linii se refera la disparitia vechii unitati organice a orasului. El este lipsit de geometrism. altii. prin rigiditatea reglementarilor spatiale si politice. Printr-o estetica rezultata din traditia colectiva. preeminenta nevoilor materiale se sterge in fata celor spirituale. precum Fourier. desi doresc sa elibereze fiinta umana de servitutile orasului industrial. se sprijina pe o traditie de gindire care. sub presiunea dezintegranta a industrializarii. Ca urmare. altii. precum Proudhon sau Richardson. mai mult de una sau doua generatii. Carlyle. Ceea ce nu inseamna ca neglijeaza chestiunea locuintei. propun locuinta colectiva. se bazeaza pe anti-industrialism si face (complet) abstractie de realitatea economica. a analizat si criticat realizarile civilizatiei industriale. pentru a evita imprevizibilul care ar putea sa apara din dezvoltarea lui. de peste un secol. sau de adeptii lui Cabet. propunind locuinte simple. si se naste cam odata cu romantismul si cu cercetarile istorice pe care acesta le genereaza. ANTI-URBANISMUL AMERICAN Acest model de gindire. artizanala se poate combate uritenia oraselor industriale. in general. propun locuinta individuala. a carui arie de influenta nu depaseste tarmurile Americii. In acest model. Amenajarea spatiului urban se face dupa modele mai putin riguroase. dar cu diferente capabile sa-si reprezinte stapinii. ci doar ca ea este subordonata. sau familisterul din Guise al lui Godin) au rezistat. care este rodul dezintegrarii prin carenta culturala. pentru ca orasul este supus unui fel de "malthusianism" formal si demografic. Ruskin si Morris). pierderea simtului comunitar. Constringerea exista si aici. ci gruparea umana. Toate aceste propuneri. Climatul foarte urban bazat pe idei de comunitate si suflet colectiv in formule democratice.

sau poate tocmai din aceasta cauza . Emerson si Thoreau in numele unei metafizici a naturii.. dar a influentat urbanismul american al secolului al XXlea. Are si o arie dedicata 'adoratiei universale' [. Acesta va statua un model care se poate numi modelul naturalist.in linia progresista. Dupa standardele de azi. in pofida idealismului sau de secol XIX si a totalei lipse de 'realism' economic si politic . bai. tot ceea ce a proiectat Wright inainte de 1934 (si va proiecta in anii urmatori) a fost incorporat in proiectul Broadacre City. echipamente pentru cultura fizica.. fara proprietarii de pamint! Fara viata inchisa in rafturile unor strazi verticale. Nu a fost niciodata o metoda. dintre care unele ar putea fi incadrate .) pentru transportul deasupra marilor intinderi uniform impartite in loturi mari.poate fi considerat ca o varianta locala a modelului culturalist.) Asa cum tot ceea ce a proiectat Le Corbusier a fost in oarecare legatura cu conceptul sau "Ville Radieuse" (enuntat pentru prima oara la inceputul anilor 1920). orasul lui Wright (BC) este o mare intindere orizontala. Este legat de nostalgia pionierului si a naturii salbatice.. orizontal si legat de natura. Fara neplacutele fatade afis. dar toate acestea sint adaugiri tirzii si nu sint niciodata in legatura clara cu restul orasului. cu aproape un acru (1 acru = 4 046. In vreme ce orasul lui Corbu este o colectie de turnuri verticale. Dar. nu poate fi numit un oras: densitatea este cea a unui sat. ca un epitom al ideilor lui privind modul in care omul poate trai demn in conditiile aglomerarii. BC este un oras descentralizat. amplasate liber intrun parc. dar prezentind diferente notabile.. In esenta. care este singura care poate permite dezvoltarea personalitatii si veritabila sociabilitate.". .F. geometrizat si omogen. care par cel putin la fel de complicate ca o capcana de soareci chinezeasca. Unele detalii functionale sint chiar cel putin uluitoare. este descrierea pe care FL Wright o face proiectului sau Broadacre City .86mp N. din 1929).) pentru fiecare familie. iar organicitatea si inchiderea spatiala se regasesc la nivelul edificiilor.idealul "orasului locuibil". Mizeaza pe relatia cu natura pentru desavirsirea personalitatii individuale (legata de ideea de democratie in viziunea lui Wright). suspendate pe esafodaje deasupra multimilor. si care combina elemente spatiale provenind de la ambele modele: spatiul urban este liber. completata cu vii. culminind cu Broadacre City.T. dar si pe ultimele cuceriri ale tehnicii (aproape S. De aici provine ideea unei restauratii a starii rurale.. "orasul sinucigas" al lui Frank Lloyd Wright. pe care il dezvolta in anii 1930 in Talliesin Fellowship. grajduri si un arboretum (parc dendrologic). cum ar fi intersectiile supraetajate de drumuri. fata de care orasul industrial este criticat in diferiti termeni: Thomas Jefferson il critica in numele democratiei si a unui empirism politic. E adevarat ca exista si citeva imobile inalte de apartamente (continuind proiectul St'Mark's-in-the Bouwerie.paradoxal . iar intentia este cea de a arata restului umanitatii cum se poate stabili in aceasta nume un fel de societate "ideala". Henry Adams. tiparul economic este cel al unei comunitati autonome si autosuficiente de excentrici din punct de vedere religios si politic.. "Fara capcane pentru oameni. Dar aceasta este singura asemanare dintre cele doua conceptii. Henry James si alti romancieri il critica in numele raporturilor umane.BC a fost o minunata fantezie: un fel de gradina a raiului. (.

]. Astfel.. ideile liniile ideologice conturate de nespecialisti in secolul anterior sint transformate in realitati arhitectural-urbanistice. Reprezentantul cel mai important din aceasta zona este Camillo Sitte. Dupa Wright.columbarium. dar ii fac si artificiali".. (. va desena si o statie de benzina cu pompele suspendate. APLICAREA IN PRACTICA A MODELELOR IDEOLOGICE Perioada de dupa 1900..) Wright credea ca artificialitatea era rezultatul modului ne-natural de viata. astfel incit sa poata trai ca fiinta individuala si nu ca un numar.Architecture and Space. Aplicatia cea mai consistenta ramine insa orasul-gradina englez. dupa faza "liberalismului salbatic". autorul Artei construirii orasului. Ii placea sa-l citeze pe Emerson. notiunea de BC a fost influentata de invataturile misticului religios Gurdjieff... anumite idei ale gindirii socialiste a secolului al XIX-lea.. guvernele sint nevoite sa adopte. care . BC era un loc al unei societati dedicata placerii si tihnei. Principiile teoretice sint comparabile cu ale predecesorilor. In anumite privinte. (. Choay o numeste "a urbanismului". si ca singura cale pentru a salva America de "mobocratie" (termenul 'mobocracy' ii apartine) este aceea de a da fiecaruia suficient pamint. cimitir. nu a unor generalisti. care va deveni un model pentru aceste tari. putind fi recunoscuta.. Frank Lloyd Wright . care spunea ca "orasele stimuleaza cresterea si ii fac pe oameni vorbareti. Aceasta corespunde unui alt moment din evolutia societatii industriale. Penguin Books.in anumite cazuri . in Austria si Germania anilor 1880-1890. trebuie sa fie distrusa. Mai tirziu. asa cum o stim noi. dominata de dezvoltarea artistica. idei pe care doamna le comunicase sotului ei si intregii "fratii" de la Taliesin (Talisin Fellowship). Peter. aer si lumina. caruia doamna Wright ii fusese eleva la Paris.devine "modele formale". totul era perfect fezabil datorita faptului ca noile mijloace de transport anihilasera distantele. si marele si galagiosul oras industrial era fundamental ne-natural: "Nu ne putem indeplini destinul democratic prin simplul industrialism.ne va face sa producem cultura care apartine 'organicitatii democratice'. 1960) II.. cea pe care F. APLICAREA MODELULUI CULTURALIST: ORASUL GRADINA Prinde forma urbanistica foarte devreme. astfel incit masinile sa poata fi alimentate de deasupra.. oricint de maret ar fi. Natura ne-a daruit cu o vasta agronomie. Pe scurt. pe plan teoretic si practic. In plus.. Propria sa contributie la aceasta anihilare era un automobil fantastic aducind oarecum cu un vapor cu zbaturi si un elicopter aducind cu o farfurie zburatoare. difera de pre-urbanismul secolului al XIX-lea prin faptul ca atit propunerile teoretice cit si cele practice sint opera unor specialisti (mai ales arhitecti).) Ceea ce Wright incerca cu adevarat sa comunice cu BC se referea la faptul ca metropola moderna. indiferent daca promotorii . noua temple pentru secte care inconjurau un edificiu central al adoratiei universale. un edificiu adapostind 'mestesugari si arhitecti ai regiunii' si unul identificat ca 'echivalent al lui Taliesin'. adesea taindu-le de radacinile lor. Numai proportia umana dintre cele doua industrialismul si agronomia . lumea profesionala se schimba si incepe sa se implice in noua problematica. in care." (Blake. creat teoretic de Ebenezer Howard si pus in forma arhitectural-urbanistica de Raymond Unwin.

acrosat intr-un trecut idilizat. inspirata din forme ale orasului traditional. dar din punct de vedere financiar nu si-au atins scopul. dar si pentru cartierele mai luxuoase. In continuare. care constituie unitatile de grupare si "vecinatate apropiata" ale locuintelor. preconizate a adaposti o populatie saraca. cel putin prin preluarea ideii si a fost folosita din plin pentru locuinta muncitoreasca. care urma sa duca la autofinantare si la cotracararea speculatiei funciare. primele orase-gradina engleze. ceea ce constituie mijlocul de creere al varietatii. locuitorii lor apartinind in final mai degraba micii burghezii. cottage-ul in orasele gradina engleze). prin proiectul sau de oras industrial (plansele circula inca din 1904). legislatia britanica a suferit modificari in scopul de a stimula constructia de orase gradina. 35000-58000 de locuitori). este ocupat intr-o maniera diferentiata. se poate spune ca traduce anumite tendinte nevrotice rezultate din incapacitatea de adaptare la epoca industriala. Se creaza astfel o "ordine spatiala model" (asa cum in viziunea progresista se creaza constructii model). Aceasta ordine spatiala este inspirata din formele orasului trecut. Locuinta este individuala si preia tipologii traditionale (de exemplu. culturalistii promoveaza una de factura nostalgica. Totusi.lor erau condusi de principii sociale (E. fundaturi sau "close-uri".Howard) sau estetice (Sitte si Unwin): comunitatea este mai importanta decit indivizii. Miscarea a luat amploare si pe continent. Intr-un fel. Howard a imaginat si o remarcabila operatie financiara. nesimetrica si cu caracter pitoresc. spatiul orasului are limite precise (dupa Howard. capabila sa controleze spatiile urbane si sa favorizeze un anumit tip de pitoresc. dar si strazi si piete). de avangarda). care produce un climat mental linistitor. conceptul cultural de oras este mai important decit notiunea materiala de oras si printr-o anume estetica urbana se poate stimula re-formarea simtului comunitar. decupat in continuitatea de fond a edificiilor. dar spre deosebire de progresisti (care vor propune o estetica noua. daca nu prin preluarea modelului spatial. este legata direct de spatiile verzi individuale si este grupata foarte nuantat si variat in jurul unor spatii cu caracter comunitar (mai ales close-uri. care. din antichitate pina in Renastere. Estetica joaca un rol fundamental. . Forma este mulata pe teren. va exercita o influenta considerabila asupra primei generatii de arhitecti modernisti. favorabil dezvoltarii relatiilor interpersonale. Ca urmare. au fost o reusita arhitecturala. Spatiul este controlat si inchis. APLICAREA MODELULUI PROGRESIST Primul reprezentant al acestuia este Tony Garnier. iar nostalgia merge pina la refuzul evolutiei conditiilor de munca sau a problemei circulatiei. conturind piete. strazi. Dar acestia trebuie sa astepte razboiul din 1914 si dubla solicitare a progresului tehnic si a anumitor cautari plastice ale avangardei pentru a da expresie completa modelului progresist.

frumoasa si economica ca un automobil.P. Racilele orasului liberal trecute prin critica progresista si prin gindirea functionalista. nici locuinta. 2 . In consecinta. Dupa cum se vede. va duce la o inventie fara precedent: ceea ce se va numi "orasul functionalist" (L.van Eesteren) si in Germania (in jurul Bauhausului). caruia ii sint implicit negate determinarile culturale care l-au diferentiat in timp (aceasta chestiune nu este niciodata formulata ca un scop.. coroborat (intarit) cu cautarile unei estetici urbane capabila sa raspunda perceptiei in viteza. acest mod de abordare va depersonaliza total relatia dintre arhitect si utilizator.J.din nou . De aici si ideea ca era industriala este o ruptura istorica radicala. aplicabila identic in totalitatea unui spatiu planetar. Pe de alta parte. bazat pe ideea rationalitatii si eficientei maxime a raspunsului. Acesta este sensul "locuintei pentru o existenta minimala" al lui Ernst May. Gindirea lor porneste. C. ceea ce reprezinta una dintre dimensiunile de necontestat ale culturii moderne. circulatie si cultivarea corpului si spiritului) sa se intefereze si jeneze cit mai putin. in timp ce.Klein). unde sint dezbatute problemele noii societati si se dezbat raspunsurile.Benevolo. care este acum un prototip anonim. sub raportul igienei si rationalitatii. bucataria tip Frankfurt). de ex.Rietveld. De aici apare ideea de "masina de locuit" vehiculata de Le Corbusier si tot de aici se vor declansa studiile tipologice de la Bauhaus (studiile tipologice ale lui A. astfel incit locuinta sa poata fi la fel de bine conformata. Problema consta in pretentia de valabilitate universala pe care in mod logic o ridica. este modernitatea.O imagine analoga asupra orasului viitor apare simultan si relativ independent in Tarile de Jos (J. modelul progresist isi gaseste propriul organ de difuzare. Astfel se "statueaza stiintific" un fenomen de instrainare arhitect-public. in Rusia (in jurul constructivistilor) si in Franta (in jurul lui Le Corbusier si A. exprimata desigur cu anumite diferente in scrierile lor. iar faptul ca orasul nu mai este contemporan nici cu automobilul. notiunea de mobilare este inlocuita de cea de echipare (domeniu in care se fac importante inventii si imbunatatiri. nici cu pinzele lui Mondrian este un scandal istoric. de la omul-model (omul-tip). in buna traditie a modelului progresist. Ideea cheie a tuturor acestor arhitecti. in concordanta cu exigentele igienice elementare ale individului. dar devine o rezultanta inevitabila). fata de incercarile de rezolvare traditionala. Storia della citta). De aici decurg doua consecinte: 1 . lucru. prin urmare.Se va declansa un studiu sistematic al locuintei.Oud. ca suma a constantelor psiho-fiziologice recunoscute si inventariate de specialisti. Noua decupare rationala a spatiul urban va duce la elaborarea unui "tip ideal de asezare urbana" (W. Din 1928. nici orasul nu sint legate in prima instanta de constringeri culturale. compusa din industrie plus arta de avangarda. pusa in .Gropius). pornind de la un setul de nevoi umane minime. deja declansat prin proiectarea apartamentelor pentru inchiriat. se va stabili si un minim de suprafata si de echipare sub care o locuinta nu trebuie sa coboare. Acest imperativ al segregarii functionale (in care . confortului. prin organizatia internationala CIAM (Congresele internationale de arhitectura moderna).automobilul joaca un rol foarte semnificativ). Rezultatul va fi remarcabil.O schimbare mult mai dramatica se va elabora la nivel urban. G.Ozenfant). in riscul generalizarii. vor duce la negarea vehementa a orasului traditional si incercarea de a-l inlocui cu un organism (cam simplist) in care cele 4 mari necesitati/functiuni umane (locuire. ci sint expresia unei libertati demiurgice a ratiunii.

la posibilitatea prefabricarii si industrializarii locuintei. a carui studiu ocupa o pozitie privilegiata.Gropius al carui vis era sa desavirseasca un sistem de prefabricare . care au fost promotorii Miscarii Moderne. in orasul functionalist. necesitatea de-densificarii (reactie la aglomerarea orasului liberal) va duce la explodarea spatiului urban. De fapt. Strada va deveni "circulatie". locuintele lamelare ale lui Gropius. care este de fapt un cartier pe verticala. in Franta. Ea creaza un climat mental particular. care este "punctul de intilnire al frumosului si adevarului" (F. in general gigantice. in cadrul unor formule urbanistice mai apropiate celor traditionale. asezate perpendicular pe strada. Le Corbusier propune "unite d'habitation". care sint formulele cele mai radicale propuse. si ea universala. bazata pe o geometrie elementara. si capata astfel valoare universala. figura se decupa ca spatiu liber in fondul construitului. In privinta locuintei. . considerate ca fiind mai adecvate idealurilor societatii moderniste. Asa se ajunge la "orasul parc" al lui Le Corbusier sau "orasul gradina vertical". al lui Hilberseimer. Astfel de prototipuri (remarcabile ca inovatie arhitecturala) au facut obiectul studiului arhitectilor de la Bauhaus (astfel. in timp ce. Apel aux industriels). asa cum si in "cite radieuse" reuseste sa inverseze relatia fond-figura (Castex si Panerai. de la Berlin. Urmarea este abolirea strazii si negarea. forma este construitul. in cadrul prototipului de oras pe care il numeste "cite radieuse". amintind din multe puncte de vedere de falansterul lui Fourier si de cautarile constructivistilor rusi. In cadrul orasului. gradinile si parcurile vor deveni "spatiu verde". pentru prima oara in istoria orasului a tesutului traditional. In "unite d'habitation". explicata publicului ca o necesitate de exprimare a noului spirit.locuinte joase. olandezi si de unii membri ai Bauhaus-ului. Le Corbusier reuseste sa inverseze relatia traditionala strada-locuinta-interior al insulei urbane. pentru a izola in soare si vegetatie edificiile. multe dintre optiunile fundamentale ale acestor arhitecti. se explica mai degraba prin urmarirea programului estetic pe care si-l propun.serviciul eficientei si esteticii noii epoci. stigmatizat ca anacronic. va da nastere "stilului international". propuse mai ales de arhitectii anglo-saxoni. mai ales ortogonala. aplicata unor prototipuri generalizate. propunind mereu formule de prefabricare adaptate diferitelor sale proiecte. au constituit o mare noutate).locuinte colective. decit prin functionalitate sau rationalitate. Se produce astfel o inversiune a formei urbane in termeni de fond si figura: in orasul traditional. pentru a o face mai rentabila si mai usor de construit si pentru a permite industriei purtatoare de modernitate sa patrunda in aceasta zona (Le Corbusier. Noua estetica. Cautarile tipologice tind mai departe decit simpla tipizare a proiectarii si anume. De l'illot a la barre). omogen si continuu. cartierele se vor ridica/replia pe verticala in "unitati de locuit". care se citeste proiectat pe fondul spatiului liber. agresiva si provocatoare. Urbanisme .Choay. "urbs in horta". joaca un rol foarte important. acelasi tip de abstractizare care sustine si gindirea tipurilor de locuinte. ca unitati autonome. Le Corbusier face nenumarate studii in aceasta directie. Aceasta noua estetica. o atmosfera de manifest. se studiaza doua tipuri: . in timp ce. Dar cele mai interesante cercetari in acest sens ii apartin lui W.Utopies et realités).

. Ideile urbanistice privitoare la noul oras functionalist si la noua formula de locuire urbana au facut obiectul CIAM-ului IV din 1933 si au fost publicate in Charta de la Athena (95 de articole). a inhibat cautarile unui alt fel de locuire (K. dar. L'architecture moderne .Une histoire critique). intrunind un neasteptat acord global. a devenit "vulgata" arhitectilor de dupa razboi si. tocmai acest aspect va permite industriei de dupa cel de al doilea razboi mondial sa-si gaseasca un debuseu pe piata constructiilor. E adevarat ca aceasta va permite constructia rapida a unui mare numar de locuinte. Acest document. Modern architecture). De altfel. va da mina libera interesului industrial sa "confiste" intr-un anume fel acest sector (Tafuri si Dal Co. in aceeasi masura.deschis (foarte flexibil in utilizare).Frampton. dupa unii autori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->