You are on page 1of 84

w

w
w
.
a
z
r
a
m
a
g
.
b
a
BR. 846 ///// SARAJEVO ///// GODINA XVI ///// 15. MAJ/
SVIBANJ 2013. ///// 2 KM ///// IZLAZI SRIJEDOM
2,8 A 2,8O || 2,8O | 2,8O
B 2,8O S 4O,OO S|| C| 4,OO C||
| 2/,OO || | 14 || 1OO ||
w
w
w
.
a
z
r
a
m
a
g
.
b
a
BR. 846 ///// SARAJEVO ///// GODINA XVI ///// 15. MAJ/ /
SVIBANJ 2013. ///// 2 KM///// IZLAZI SRIJEDOM
2,8 2,8 A 2,8O A 2,8O || 2,8O || 2,8O | 2,8O | 2,8O
B 2,8O S 4O,OO S|| C| 4,OO C||
| 2/,OO || | 14 || 1OO ||
POSJETILI SMO
PODRUME VUKOJE
NAJSJAJNIJA
ZVIJEZDA NA
VINSKOJ
KARTI BiH
LAJLA TORLAK
*2&$75$1
II FRIZERU, ALI
NE I GINEKOLOGU
JE PRIMITIVNO
TANGO
USPJEHA I
PORAZA
Izdava: AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica
Elameri KRGI-MIKULI
Uredniki kolegij
Lejla LOJO
Amela KESEROVI
(OYHGLQD'$.0,
Zana KOLO-MULABDI
Novinari i saradnici
Kenan BELIJA
Hedija MEHMEDI
Indira KUUK-SORGU
Emira GLUMAC
Adnan DEDI
Aida BARUIJA
Taib DELI
Jasmina DIZDAREVI
Lektorica
,QGLUD3,1'2
Grafika dizajnerica
Sanja KULENOVI
)RWRVOXED
AVAZ-ROTO PRESS
Direktorica Drutva
Hasena HAJRI
Fotoagencije:
JLP i Shutterstock
Organizacija tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TEANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
e-mail: azra@avaz.ba
ZZZD]UDPDJED
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Transakcijski rauni
UNICREDIT ZAGREBAKA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.338320489324435
5 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br. 71004200934630002
BBI Bosna Bank International
TRN br. 1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Magazin za
cijelu porodicu
AZRA
22
70
32
12
70
12 ENES UNJE Volim
svaki Azrin milimetar
22 BUGRA GULSOY
ena e me privui
inteligencijom i
prirodnou
32 ALEKSANDAR MILI MILI
U prolom ivotu sam bio
maka
36 POGLED U NEBO
Mjesec je kriv za svae,
dobar izgled, lo seks...
66 HRANA BUDUNOSTI
Dolaze li skakavci u nae
tanjire?
70 VJENICI Tajna nosa
Michaela Jacksona
64
66
36
AZRA 2013. 3
Potovani itatelji, i dalje vam ostavljamo
mogunost da se pretplatite na izdanje
magazina Azra.
Godinja pretplata na magazin Azra je 104
KM. Da biste postali na godinji pretplatnik,
popunite kupon i poaljite na adresu:
Teanjska 24b. Fizikim licima koja na
PDJD]LQHOHGRELYDWLQDNXQXDGUHVXFLMHQD
pretplate umanjena je za deset posto. Za
dodatne informacije kontaktirajte nas putem
telefona: 033 281-364, 281-361
AZRANagrade
6YHSRNORQHPRHWHGRELWLVDPRX
QDUHGQLKVHGDPGDQDRGL]ODVNDEURMD
"Avon Sensuelle EDP" dobile su: Demila Husika (Kakanj) i Marijana uli (Tuzla).
"Avon Only Imagine EDP" osvojila je Azra Ruukli iz Tuzle.
"Avon Anew Vitale" set dobile su: Marijana Zahirovi (Sarajevo) i Mubera Paali (Zenica).
"Manhattan" sjajila za usne dobile su: Ajla Oprai (Sarajevo), Sabina Bai (Blagaj), Eman abaravdi
(Breza), Ajla Osmankovi (Sarajevo) i Elma Husika (Konjic).
Molimo sretne dobitnice da nam se jave u redakciju radi informacije o preuzimanju nagrada.
Poklone i prolog broja su dobili:
Kupon za pretplatu
Ime i prezime: ..................................
Adresa stanovanja:.............................
Br. LK: ..............................................
Broj telefona: ....................................
Pozivamo itatelje koji su kupon za
pretplatu poslali mailom da se jave
na navedene brojeve telefona, radi
daljih uputa.
O
d
g
o
v
o
r
e

a
l
j
i
t
e

n
a

b
r
o
j
:

0
9
1

5
1
0

1
0
1
,

t
a
k
o

t
o

e
t
e

p
r
v
o

u
k
u
c
a
t
i

k
l
j
u

n
u

r
i
j
e

:

O
K
,

z
a
t
i
m

o
d
g
o
v
o
r

n
a

p
i
t
a
n
j
e
,

i
m
e

i

p
r
e
z
i
m
e
,

t
e

a
d
r
e
s
u
.

w
w
w
.
a
z
r
a
m
a
g
.
b
a
BR. 846 ///// SARAJEVO ///// GODINA XVI ///// 15. MAJ/
SVIBANJ 2013. ///// 2 KM ///// IZLAZI SRIJEDOM
2,8 A 2,8O || 2,8O | 2,8O
B 2,8O S 4O,OO S|| C| 4,OO C||
| 2/,OO || | 14 || 1OO ||
w
w
w
.
a
z
r
a
m
a
g
.
b
a
BR. 846 ///// SARAJEVO ///// GODINA XVI ///// 15. MAJ/ /
SVIBANJ 2013. ///// 2 KM ///// IZLAZI SRIJEDOM
2,8 2,8 A 2,8O A 2,8O || 2,8O || 2,8O | 2,8O | 2,8O
B 2,8O S 4O,OO S|| C| 4,OO C||

| 2/,OO || | 14 || 1OO ||
POSJETILI SMO
PODRUME VUKOJE
NAJSJAJNIJA
ZVIJEZDA NA
VINSKOJ
KARTI BiH
LAJLA TORLAK
*2&$75$1
II FRIZERU, ALI
NE I GINEKOLOGU
JE PRIMITIVNO
TANGO
USPJEHA I
PORAZA
N
E

P
R
O
P
U
S
T
IT
E

N
A
R
E
D
N
I B
R
O
J
M
A
G
A
Z
IN
A
A
Z
R
A
,
JE
R

E
T
E
U
Z
S
V
O
J

O
M
IL
JE
N
I S
E
D
M
I
N
IK

B
E
S
P
L
A
T
N
O
D
O
B
IT
I I
C
D
P
O
P
U
L
A
R
N
E

M
U
Z
IK
E
!

t
o

e
t
e

p
r
e

i

p
r
e
z
i
m
DAN JE LJEPI UZ
"CATRICE"
Kozmeticka kuca "Catrice" i ovog puta ce
nagraditi pet nasih citatelja svojim proizvodima
ukoliko tacno odgovore na nase pitanje:
Kako se zove nova generacija lakova iz
NR]PHWLNHNXH&DWULFH"
o
ak
obitnice e jave u
DAN
zme
dit
o
d e da nam se jav
Koz
nagrad
uko
Ka
H "
M
U
Z
IK
E
!
ovani itatelji i dalje
R
N
EE

M
U
Z
IK
E
!
OSVOJITE "MAX
FACTOR CC" KREMU
Kozmeticka kuca "Max Factor" na bh. beauty trziste
je lanisrala svoju novu CC kremu. U ovom broju
"Azre" obradovat cemo dvije nase citateljke novom
kremom, a sve sto treba da ucinite jeste da tacno
odgovorite na nagradno pitanje:
8NROLNRQLMDQVLSRVWRML&&NUHPD"
4 AZRA 2013.
AZRACafe
DIVAN
DAN ZA
KONANO
PETAK
Konano petak. Koliko puta smo to rekli,
doekavi kraj radne sedmice? Maja engi
i Dejan Kukri su izbrojali ve 150 puta, ali
ne kao uzvik olakanja, ve kao najavu svoje
emisije koja je u petak, 10. maja, doivjela
jubilarno izdanje. Tim povodom okupila se
cijela ekipa, te brojni gosti-prijatelji projekta.
Bilo je to malo, ali lijepo slavlje.
- Iza nas je 150 emisija "Konano petak",
u kojima smo ugostili brojne muzike,
glumake, sportske i druge zvijezde iz nae
zemlje i Regiona. Nekad me ljutilo to je lake
bilo dogovoriti gostovanje ovih drugih, nego
domaih, ali ta se tu moe. Sretni smo to
smo tako dugo opstali, to nam ljudi vjeruju
i vraaju se kod nas, kao to je to sluaj,
naprimjer, s bendom "Dubioza kolektiv",
jer se uvijek fokusiramo na pozitivne stvari u
njihovim karijerama i ivotima - kazala nam je
urednica i voditeljica Maja engi.
Ekipa emisije koja ima
barem 150 razloga za
slavlje: Maja Miralem,
Zlatomir Ban, Jasmin
Salanovic, Muhamed
Mizic, Dusko ukic, Dalibor
Perkovic i Dejan Kukric
Gosti i prijatelji
projekta su
vana Vidmar,
Aida Halilovic,
Alma Mesanovic
i Srdan Petkovic
Fokus na pozitivne
stvari u karijerama
i zivotima
Olivera Dodig i Muhamed
Mizic: Podrska kolega je
itekako vazna
ANA NIKOLI
PRED
SARAJLIJAMA
Posjetioci kluba "Coloseum" prole subote imali su priliku uivati u
nastupu Ane Nikoli. Pjevaici je uspjelo da scenskim nastupom, plesom
i atraktivnim stajlingom dovede atmosferu do usijanja. Ovoga puta
pojavila se u crnoj ipkanoj kombinaciji.
/NINA NOVAKOVI/
(/9(',1$'$.0,,9$1j(%$/-
6 AZRA 2013.
AVIO KARTE ZA SVE DESTINACIJE
BESPLATNI VIATOR TELEFON
0800 222 31
www.viator.ba
A
TANJA FAJON NAM
JE POSLALA LIKER
Za razliku od brojnih politiara, koji rijetko ili skoro nikako ne ispunjavaju svoja
obeanja, Tanja Fajon je ena od rijei. Na to nas je podsjetio i paketi u kojem
su na adresu nae redakcije iz ureda slovenske poslanice u Evropskom parlamentu
stigle dvije boce "Likera od refoka" i jedna maslinovog ulja, o kojima smo pisali u
jednom od prolih brojeva. Na njima je Tanjin potpis i poruka: "Uivajte".
g j
jednom od prolih broojeva. Na njima
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T

8NXVQLOLNHUMHSR]LWLYQRXWMHFDR
QDQDwXNUHDWLYQRVWWRJDGDQD
,GHMHVP
RYUFDOLNDRSHODUP
HG
6WRJDGUDJD7DQMDVUDGRwX
HP
RSULKYDWLWLLQDUHGQX
SRwLOMNX
S VLADOM
DIHANOM
NAKON SEDAM
GODINA
Nakon sedam godina Vlado Dzihan je nastupao pred
domacom publikom. Sarajlija koji zivi i radi u Njemackoj
dio je nekada popularnog dvojca "Dzihan & Kamien". Na
proslosedmicnom koncertu koji je organizirala "Sarajevska
urbana scena" u kinu "Kriterion", Dzihan je u svojim DJ
setovima na odusevljenje publike pomijesao i dzez i bluz...
Njegova muzika se danas cesto korsiti i za modne revije.
/NINA NOVAKOVI/
Dzihan s Dinom Sukalom i
Mahirom Sulejmanovicem
Kao i Srdan Vuletic
Na koncertu je bila i Mirela Lakovic
AZRACafe
N
ajvea folk zvijezda naeg vremena Lepa
Brena trenutno se nalazi u Americi
na jednomjesenoj turneji. Na radost
tamonje publike, Brena je do sada koncerte
odrala u 13 gradova, meu kojima su Las Vegas
i Los Angeles. No, nije samo radila. Uspjela
je pronai vremena i za shopping, te obilazak
turistikih atrakcija.
- Nekada je u Las Vegasu postojala samo jedna
ulica, a danas imaju tako veliku ponudu, da
je teta ne vidjeti svaki vid zabave koji "grad
grijeha", kako Vegas inae zovu, nudi... (smijeh).
ao mi je to nisam uspjela pronai karte za show
"Dream" ili "O sou", ali, eto tako se desilo. U Los
Angelesu sam obila sve mogue najskuplje rad-
nje i doslovno "sprila" karticu, jer je sve najbolje
i najskuplje upravo tamo. Oduevila me kamera
na aerodromu u San Joseu. U pitanju je jedan
potpuno futuristiki oblik koji nigdje do sada ni-
sam vidjela, a putovala sam mnogo. Sve atrakcije
Las Vegasa - hoteli Venecija, Beladjo, kabaretski
program su, zaista, neto to treba obii i vidjeti -
iskreno e pjevaica.
Kada su automobili u pitanju, Brena je isprobala
Bugatti, ali je izala prilino razoarana.
- Mnogo je sladak auto, ali je toliko nizak da ne
mogu ustati iz njega i teka srca sam odustala od
kupovine!
lje
a
ni-
je
i
i -
ala
e
d
spred hotela u kojem
je sniman flm "Zgodna
zena" u Los Angelesu
S Tinom Turner u
muskom rodu
Shopping je najbolji
u Los Angelesu
Sa saradnicima
u Las Vegasu
Kamera u San Joseu ju
je ostavila bez daha
U hotelu "Ceasar's
Palace" u Las Vegasu
Bugatti kojeg ne moze prezalit
U JEDNOM OD
KABAREA SLIKALA
SE S TINOM
TURNER, ODNOSNO
S MOMKOM KOJI
IMITIRA POZNATU
PJEVAICU I KOJI JE
ODJEVEN IDENTINO
KAO ONA
BRENINA AMERIKA
AVANTURA
8 AZRA 2013.
AZRACafe
ANNA VINTOUR
UREDNICA
VOGUEA
SA SLIKE
IZREZALA KIM
KARDASHIAN
ovim nije okonala. Naime, zabranila joj je
da se prole godine pojavi na prestinom Met
Gala balu u New Yorku.

Ove godine, meutim, Kim je dobila zeleno
svjetlo da na
Met Gala bal u New Yorku doe
sa Kanyjem Westom, s kojim eka
i dijete, ali ju je zato Wintour na
"Vogueovoj" internet stranici izrezala
sa slike. Istina, Kim je pokupila sve
negativne kritike na raun haljine.
ak se i glumac Robin Williams
na svom Twitteru naalio i uz
objavljenu fotografju iz jednog od
svojih flmova, u kojima je glumei
enu na sebi imao slinu haljinu
kao Kim, napisao: I ja sam je nosio
bolje!
Navodno, Kim uporno preko Westa lobira
ne bi li otoplila odnose s Annom. Meutim,
uzaludno...
Ovo nije prvi put da zajednica visoke
mode die nos na Kim. Jednostavno, smatraju
je niom klasom i poznatom osobom bez
ikakvog osnova. Tako, naprimjer, kada je
snimala naslovnu stranu za magazin "Elle",
ugledni stilist Nicola Formichetti, modni
savjetnik Lady Gage i kretivni direktor
"Diesela", priznao je da je imao velike
probleme:
Dizajneri nisu htjeli da mi pozajme stvari za
Kim - kazao je i dodao da takav postupak ipak
smatra modnim snobizmom.
Ali zato Anna voli
Kanyea Westa
Glumac Robin
Williams se nasalio na
racun Kimine haljine
Ove godine, meutim, Kim je dobila zeleno
svjetlo da na
Gala bal u New Yorku doe Met
uzaludno...
Ovo nije prvi put da zajednica visoke
mode die nos na Kim Jednostavno smatraju
ANNA WINTOUR, UREDNICA AMERIKOG "VOGUEA", IZJAVILA JE DA JE KIM KARDASHIAN
NAJGORA STVAR OTKADA SU SE POJAVILE ARAPE I SANDALE
Kim je na Met
Gala bal dosla
u cvjetnoj
haljini koja
je u modnim
kuloarima
izazvala opci
podsmijeh uz
komentare da
podsjeca na
kic tapete i stof
za fotelju
Mozda ju
je zato i
urednica
"Voguea"
izrezala sa
slike i objavila
samo Kanyea
Westa
K
ada je Anna Wintour, urednica
amerikog "Voguea", izjavila da
je Kim Kardashian najgora stvar
otkada su se pojavile arape i
sandale, showbusiness scena dobila je razlog za
podsmijeh. elina lady obraun sa starletom
10 AZRA 2013.
KAD SE
SRETNU
JADRANKA
I BORUT
Proslosedmicni srdacni susret
Jadranke i Boruta
Susjedi su veliku panju posvetili sveanom prijemu
uprilienom povodom dana Evropske unije, koji je
priredila delegacija Evropske unije u Hrvatskoj.
Meutim, u proli etvrtak medijima je, ipak, bio
najzanimljiviji srdani susret nekadanje premijerke
Hrvatske Jadranke Kosor sa novim slovenskim
predsjednikom Borutom Pahorom.
aputanje, avrljanje, zagrljaji... Jadranke i Boruta
bili su prava poslastica za sedmu silu. A, onda
je, pie "Slobodna Dalmacija", u drutvo doao
predsjednik Ivo Josipovi i prekinuo aroliju.
Hrvatski mediji su se dugo vremena bavili neobino
prisnim odnosom Jadranke i Pahora. A, tako je ini
se i danas...
Raniji susreti
dvoje politicara
Anna Kournikova
i Enrique glesias
demantiraju
medijske napise o
vjencanju nakon
12 godina veze
A
i
d
m
vj
1
"NIJE TANO DA EMO SE ZA
NEKOLIKO DANA VJENATI U
MIAMIJU. TO NEEMO UINITI
NI U SKORIJOJ BUDUNOSTI.
VJERUJEMO U BRAK, ALI SMO
SRETNI I OVAKO".
AZRA 2013. 11
ENES UNJE I AZRA ABANOVI
AZRA
Atraktivni Mostarac, vlasnik
nekoliko lenti ljepote, uskoro
e se pridruiti izabranici
svog srca, koja ivi u Americi.
Naglaava kako je Azra neto
najbolje to mu se desilo u
ivotu, te da se oboje raduju
zajednikom ivotu i ve
razmiljaju o djeci
Ljubavna pria
VOLIM
SVAKI
AZRIN
MILIMETAR
=
$
1
$

.
2
/
2
j

0
8
/
$
%
'
,

Fotografranje s Azrom ispred opere u Oslu


12 AZRA 2013.
E
nes unje, na poznati maneken i
tv-lice, Mister medija BiH 2003.
godine i Best model BiH, ve
godinu je u sretnoj vezi s lijepom
Azrom abanovi. Oboje uivaju u
putovanjima, a sunani poetak maja provode
u Skandinaviji.
- Moja sestra i zet ive u Norvekoj, a njihova
kerka Zara slavila je nedavno prvi roendan.
Cijela blia porodica okupila se na slavlju, a
mi smo iskoristili to putovanje da obiemo
nekoliko gradova. Posjetili smo Oslo,
Lillehammer, Gjovik uz jezero Mjosa i druga
mjesta. Kako oboje volimo putovanja i provod,
preostaje nam samo da odredimo gdje dalje -
pria nam Enes, dodajui kako je plavokosu
ljubav svog ivota prvi put sreo u drutvu
zajednikih prijatelja.
- Bilo je nemogue da je ne primijetim, kao
i to da joj se ne obratim i uinim sve da
bude moja. Toliko ljepote u jednoj eni do
tog momenta nisam vidio. Imala je aroban
osmijeh i magian pogled preko ramena.
Pratio sam svaki njen pokret. Kad smo poeli
razgovarati, sve je dolo na svoje mjesto. Pri
svakoj narednoj reenici sve vie sam shvatao
BILO JE
NEMOGUE DA JE
NE PRIMIJETIM,
KAO I DA JOJ
SE NE OBRATIM
I UINIM SVE
DA BUDE MOJA.
TOLIKO LJEPOTE
U JEDNOJ
(1,'272*
MOMENTA NISAM
VIDIO. IMALA
JE AROBAN
OSMIJEH I
MAGIAN POGLED
PREKO RAMENA
Noc zaruka u Splitu bila je posebna
da je ona prava. Neke stvari je teko izraziti
rijeima, ali ono najblie to bi to moglo
objasniti jeste ivotna ljubav na prvi pogled
- pria Enes, dodajui kako njegova voljena
osoba nosi u sebi dobrotu i toplinu.
ENA PO MJERI
- Azra je osoba koja mi je od samog poetka
iskren prijatelj i bezrezervna podrka. Njena
vanjska ljepota je odraz unutranje. Volim
svaki njen milimetar. Ona je ena stvorena po
mojoj mjeri.
Nakon to je magistrirao Enes se, kae,
posvetio radu u sportu i nauci. Oduvijek se
bavio sportom, trenirao fudbal jo kao djeak,
tako da je i njegova edukacija ila upravo u
tom smjeru.
- Osim titule magistra, ja sam i UEFA
licencirani trener. Moja prelijepa Azra radi kao
stilist i kao predava u Lorealovoj akademiji
u Americi. Uspjena je i cijenjena u svom
poslu. To me ini izuzetno ponosnim, jer smo
oboje ambiciozni i perfekcionisti u poslu koji
radimo.
Krajem augusta prole godine Azra i Enes su se
zaruili. Desilo se to na njihovom putovanju
po hrvatskom primorju.
- Desilo se to 31. augusta 2012., nekih pola sata
prije ponoi na splitskoj rivi. Moram priznati da
je poprilino teko bilo sakriti zaruniki prsten u
koferu, ali i ljetnoj odjei upravo te veeri, da Azra
ne primijeti. Mada sam se najvie plaio da ne
primijeti promjene u mom ponaanju. Imao sam
neku pozitivnu tremu i malo nervoze, jer sam elio
da sva ta no bude savrena. Kasnije mi je rekla da
je primijetila da sam bio nekako drugaiji, ali i da
je za nju sve bilo savreno. Meni je bitno bilo uti
upravo to, jer elim da bude sretna i zadovoljna.
Nakon veere u restoranu odluili smo sjesti u
jednu od ljetnih bata i popiti au vina.
DVA VJENANJA
ekao sam pravi moment. Upitao sam je da
proetamo do klupica uz more. Okrenuo sam
se prema njoj i napravio kratak uvod. Pitao sam
je da li eli provesti ivot sa mnom i biti moja
ena. Tad sam izvadio kutijicu sa zarunikim
prstenom i otvorio je. Nakon toga sam vidio
najdrai osmijeh na svijetu i uo odgovor: "Da,
da, da, elim" uz njean poljubac. Osjeaj je
bio neopisiv. Nakon to sam joj stavio prsten
na ruku, ostali smo tu jo malo zagrljeni. Slavili
smo nae zaruke dugo te prelijepe ljetne splitske
noi. Plesali smo i provodili se do samog jutra.
To je no o kojoj esto priamo. Ostala nam je
urezana duboko u srca.
Enes naglaava kako mu najtee pada njihova
razdvojenost, jer Azra ivi u Americi. Svaki
slobodan trenutak koriste da se uju putem
telefona, Skypa, vibera te drutvenih mrea. Zbog
svega toga odluili su da se to prije vjenaju.
- Planiramo napraviti veliko vjenanje
narednog ljeta u Mostaru. Ja se uskoro selim
u Ameriku, gdje smo odluili ivjeti. Tamo
emo, takoer, imati ceremoniju vjenanja i
slavlje na koje emo pozvati prijatelje i familiju
koja nee moi doi u Mostar.
Ve unaprijed imam dogovorene poslovne
angamane, koji e biti aktuelni prilikom
mog dolaska. Osim toga, imamo planove
za privatni biznis. Azra moe i eli dalje
napredovati u svojoj brani i uvijek e imati
moju bezrezervnu podrku. Ako Bog da, doi
e uskoro vrijeme da stvaramo porodicu. Te
dane oboje s nestrpljenjem ekamo i elimo
da postanemo roditelji. Planirali smo da se
ovog ljeta odmorimo u nekom amerikom
ljetovalitu. Jo nismo donijeli defnitivnu
odluku gdje. Poznajui nae navike, mislim
da emo obii vie destinacija i uivati u naoj
ljubavi - kae Enes na kraju.
3
,
j
(

.
(
1
$
1

%
(
j
/
,
-
$
Milorad Dodik:
SAMO OVJEK
On je spoj nespojivog, funkcionirajui
istovremeno kao najomraeniji i kao
najzabavniji politiar ovih prostora, te ovjek
bez ijih izjava cijenjene kolege iz ozbiljnijih
redakcija ne bi imale ta pisati. Milorad
Dodik suvereno vlada svojom krikom BiH
po principu: amerikog ambasadora malo,
OHR-a nimalo, a bonjakih politiara kao
dorata svoga. No, ispod velikih rijei od
kojih drhti i komea se cijela drava, krije
se ovjek od krvi mesa, moda otporan
na svoje politike protivnike, no ranjiv na
podvalu jednog komiara. Jedan od te struke,
nazvao je samog Dodika, predstavio se kao
premijer Hrvatske Zoran Milanovi, Dodik
se obradovao pozivu komijskog premijera,
te ga pozvao da zajedno okrenu prasie
pored lijepog Vrbasa, a onda je shvatio da je
namagren. itavu alu sluao je milionski
auditorij hrvatskog RTL radija i vjerovatno se
hvatao za stomak od smijeha. Dok na drugoj
strani Dodik mudro uti. I to znai neto.
AZRALupus in fabula
Kobe Bryant:
MAMA, OSTAVI MOJE
IGRAKE
Mama Brynt, kao i svaka brina mamica, voli
svog sina i ponosna je na njegov ivotni put te
vjerujemo da se prijateljicama i kominicama
hvali uspjesima svog sina Kobea Bryanta,
jednog od najveih koarkaa svih vremena.
No, mame ponekad znaju pretjerati u svojoj
ljubavi, naroito kad se ljubav prema vlastitom
djetetu transformira u ljubav prema novcu.
Tako je gospoa Pamela Bryant odluila
prodati kolske uspomene, diplome i dresove
svog slavnog sina, ne videi nita loe u tome
to se sin bunio. Kobe je ak ponudio 250.000
dolara majci za otkup vlastitih stvari, no
aukcijska kua je ponudila 450.000 dolara.
Sada je na potezu Kobe koji tui vlastitu
majku. udna su vremena.
Alex Ferguson:
VITEZ OD ZELENOG
TERENA
Voljeli "Manchester United" ili ne, Alexa
Fergusona morate potovati. Simpatizirali ovog
ovjeka ili ga prezirali, brojke su na njegovoj
strani. Crvenim avolima" je tokom 27
godina izuzetne trenerske karijere donio 38
titula, od toga 20 titula prvaka Engleske. Nova
titula dola je nedjelju, rutinskom pobjedom
poput Swanseaja i to je bila posljednja, 1499.
utakmica Sir Alexa Fergusona kao trenera
"Uniteda". Navijai i grai ispratili su ga
pjesmom i sa zahvalom. Tako odlaze samo
najvei. On je to bio i ostao.
Tamo gdje prestaje
logika, tu pocinje Bosna
- glasi zajedljiva opaska
susjeda o nasoj zemlji.
Sta kada vec negdje
pocne ta Bosna?
Na sta ce naici
putnik namjernik
te njegov tocak
automobila,
lafeta ili letva
volana? Da je
ovo pitanje za miliona
dolara, bili biste bogati. Putnik
bi naisao na rupu na cesti, pa na jos
jednu i drugu... Sve do one sudene u kojoj
ce tocak otici u svoje vjecno loviste. Salu
nastranu, BiH ima neke od najgorih cesta u
Evropi, a one nove prave se korakom puza.
Nesto sto se zove Sarajevska zaobilaznica
gradi se vec godinama. Pet kilometara ove
uklete ceste gradi se vec sest godina. Ako
smo u necemu svjetski sampioni, onda su to
sramotni primjeri poput ovoga.
5
BROJ U FOKUSU
14 AZRA 2013.
R
E

E
N
I
C
A

S
E
D
M
I
C
E

VOLIM TAJ
NESIGURNI
TEREN, KADA
NE ZNAM GDJE
ME VODE
RAD I IDEJA.
JEDINO TAKO
KLJOC SEDMICE
%LORQDPMHEROMHNDGQDPMHELORJRUH
- graft na zgradi pored znamenite "Arene" u
Puli. Nas fotograf Fuad Foco nije propustio da
zabiljezi sociolosku dimenziju ulicne umjetnosti.
stina ili...?
Silvio Berlusconi:
KUDA SADA, ROAE?
Zvui nevjerovatno, ali je vijest istinita. Silvio Berlusconi ide u zatvor i jo mora platiti
drakonsku kaznu od cijelih milijardu eura zbog nezakonitog poveanja usluga svoje
medijske kompanije "Mediaset". Prema starom dobrom obiaju, Berlusconi zapomae
na sav glas i za drakonske kazne optuuje, kako kae, politiki motivirane tuioce. Da
takvi sigurno postoje, ne treba sumnjati, ali pronai neprijatelja Silvija Berluskonija u
Italiji nije naroito teko, s obzirom na njegovu flmsku biografju. Ipak, i pored svega
on se pokazao kao maka sa 99 ivota, kojem je malo ta moglo nakoditi. No, da li je
medijsko-politiki maak potroio svih 99 ivota?
Kate Upton:
ENA NOVOG
DOBA
Mravost je ne tako davno bila
biti ili ne biti" za sve mlade ene
koje su eljele postati ime u svijetu
mode. Moni gay modni lobi
bezuslovno je traio djeaki izgled
kod manekenki, no dola su neka
druga vremena i neka druga pravila,
ne tako davno nezamisliva kada je
rije o modnim pistama. Umjesto
anoreksinih mravica, sada se
trae ene kao to je Kate Upton.
Mnoge ene sanjaju da se jednom
tokom ivota pojave na naslovnici
"Voguea". Zgodnoj Kate to je u
svega nekoliko mjeseci polo za
rukom ak tri puta, te se pojavila
na naslovnicama italijanskog,
britanskog i amerikog izdanja
slavnog asopisa. Ne trebamo
mnogo razmiljati zato.
DINO ARAN
muziar
OVJEK MOE
POMJERATI
GRANICE U
SAMOM SEBI
I U SVOM
STVARALATVU
AZRA 2013. 15
SVE BIH
SVOJE
LJUBAVI
PONOVILA
L
A
J
L
A

T
O
R
L
A
K
Krajem mjeseca Televizija Pink BH obiljeit
e deset godina rada. Tim povodom
razgovarali smo s direktoricom, koja je
ujedno i prvi ovjek programa i marketinga
ove kue, o protekloj deceniji, poslovnoj
konkurenciji, privatnom ivotu, ali i injenici
da i dalje, za razliku od drugih medijskih
kua u BIH, odbija emitirati bilo kakav
sadraj u vezi s Arkanovom udovicom Cecom
$0(/$.(6(529,6$0,5-$7/$*,6$0,56$/(729,
AZRA Intervju
16 AZRA 2013.
Make up: nes Sabotic (Deborah); Lokacija: Restoran "Cetiri sobe gospode Safje", Haljina: Michael Kors 576,90 KM
(XYZ Shopping centar BB Sarajevo), Sandale: Cesare Paciotti 750 KM - 60%,300 KM (M. Preloga 12 a Sarajevo)
NE KAJEM SE NI ZBOG
JEDNE LJUBAVI
KOJU SAM IMALA.
KOLIKO GOD DA SU BILE
MODA BOLNE,
KOLIKO GOD DA SU
OSTAVILE TRAGA U
MOM IVOTU, SVE BIH IH
PROIVJELA PONOVO
,,
AZRA Intervju
Make up: nes Sabotic (Deborah); Lokacija: Restoran "Cetiri sobe gospode Safje", Haljina: Michael Kors 438,90 KM. Kosulja Armani Jeans 237,95 KM, Kravata
Boss 132,95 KM (XYZ Shopping centar BB Sarajevo), Sandale: Cesare Paciotti 750 KM - 60%, 300 KM, cipele 690 KM-70%, 207KM(M. Preloga 12 a Sarajevo)
vije su stvari potrebne za uspjeh: srea
i pamet. Sretan ovjek uvijek dobija
priliku, a pametan je prepoznaje! Lajla
Torlak je prije deset godina preuzela
kormilo Televizije Pink BH. Na tritu
nae zemlje bila je ovo nova, komer-
cijalna televizija, praktino u zaetku.
Menaderske odluke je trebalo donijeti,
a prve minute programa tek proizvesti...
S timom saradnika Lajla se usudila
praviti dobar posao!
- Kakva je bila protekla decenija - pitam je, dok u elitnom
sarajevskom restoranu "etiri sobe gospoe Safje" priv-
odimo kraju photoshooting, organiziran upravo povodom
obiljeavanja ovog vanog jubileja.
- Vrlo uzbudljiva. Bilo je uspona i padova, ali sve u svemu
iza nas je deset godina velikog iskustva, i mogu rei
konanog zadovoljstva. Znate i sami da je u poetku bilo
teko. Nakon rata u BiH, sve to je dolazilo s one strane
Drine bilo je doekano na no. to ja negdje i opravdavam,
naroito, kao dijete ovog grada, koje je godine provelo u
opkoljenom Sarajevu i prolo ratnu golgotu...
Ali, isto tako, mislim da su se prie, kada je rije o Televiziji
Pink BH, podizale na nivo koji uope nije bio potreban,
jer Televizija Pink BH je u to vrijeme, bez ikakve sumnje,
unijela jednu novinu u domai medijski prostor; i kada je
rije o nainu rada, javljanja s terena, uvezivanja studija iz
nekoliko zemalja... Ta pria je, ipak, trebala biti doekana
pozitivno... Ali, preivjelo se i to. I dalje smo najgledanija
komercijalna televizija - kae Lajla za na magazin.
Pomalo je sjetna, a opet lijepa. U trideset i pet godina
ivota stalo je i sree i ljubavi i suza. Stao je jedan ivot!
Uzbudljiv ivot! S dvadeset i pet godina muki je vodila
ozbiljnu trinu utakmicu...
- Bez obzira na fakultetsko obrazovanje, novinarstvo,
dok ne stekne rutinu i praksu u poslu, ti nema nita.
Iskustvo je udo. S 25 godina sam se nala, uslovno reeno,
u neobranom grou, ali uvijek kaem; ljudi se ili rode
za neki posao ili ne. Zahvalna sam Bogu to radim posao
koji volim. I mislim da nijedan drugi, izuzev da se bavim
majinstvom, domainstvom, ili neim onako usputno, ne
bih mogla da radim.
Nisam karijerist, niti toliko ambiciozna da sam grizla iz tih
pobuda, ali jednostavno, nala sam se u datom trenutku na
tom mjestu. Kada je rije o televiziji, pruena mi je prilika
i mislim da sam je dobro iskoristila. Naravno, uz pomo
ljudi od kojih sam mnogo nauila o poslu, prije svega mog
velikog prijatelja i ovjeka kojem se ja u poslu divim, a to je
eljko Mitrovi (vlasnik Televizije Pink,op.a).
Biti u javnom poslu, a ne gristi je teko. Koliko ste se puta
u donoenju odluka vodili makijavelistikim principom:
cilj opravdava sredstvo?
- Nisam loa osoba, nisam materijalist i ne gazim preko
mrtvih. Vjerujem da postoji jedna energija protiv koje se
ovjek koji vjeruje u Boga ne moe boriti. Drago mi je
to je tako. Naravno, najee sam ja ispatala zbog toga,
zatvorim se, isplaem, nepravda boli, ali ni tada nisam
razmiljala na nain: "Ba me briga ta e biti onom
drugom, vano je da ja ostvarim cilj koji sam zacrtala". U
ivotu se dobro dobrim vraa, zato danas uzdignute glave
hodam gradom i bez ikakvih problema sjedim sa svojom
konkurencijom.
Koristite li ponekad arm u poslu?
- Naravno. Meutim, on nikada nije strateki isplaniran.
Kau ljudi da imam tu neku karizmu, da sam vesela i da
imam energiju koja plijeni. Vano je koristiti je na dobar
nain.
Jeste li u ivotu osvetoljubivi ili Vam je drai princip: Niti
imam elje niti vremena za tim?
- Nisam osvetoljubiva. Osveta nikuda ne vodi. Svi mi
dobijemo po zaslugama. To je sigurno. Prihvatam stvari na
nain da su se one morale desiti i da sve ono to me nije
uruilo kao linost, ili bacilo na koljena, zapravo me je
ojaalo i dalo mi iskustvo s kojim nastavljam dalje.
S kim Vam je u poslu lake saraivati, mukarcima ili
enama? Ko je praktiniji?
- S mukarcima. Vjerovatno i zato to se bavim razliitim
segmentima televizijskog posla, od urednika programa do
direktora marketinga.
Jeste li nauili osobu procijeniti na prvu?
- Intuitivno, oduvijek. Nikada se nije desilo da me je vibra
koju sam osjetila u poetku u stomaku prevarila.
Vode li Vas u ivotu vie emocije ili razum?
- Osjeaji i samo osjeaji.
Jesu li ene, uistinu, kompliciranije od mukaraca?
- Ne mislim da jesu. Ne elim sada da zvuim kao feminis-
tica, ali vjerujem da smo jednako komplikovani i oni i mi.
ene, moda, odluke donose bre od mukaraca.
Ko zna sve Vae tajne?
- Nemam nekih tajni, ali majka je osoba koja zna sve o
meni. I otac rahmetli je znao, takoer.
Kau da se kerke vezuju za oeve. Je li otac bio mukarac
kojem ste u ivotu najvie vjerovali?
- Moj rahmetli otac je bio mukarac kojem sam se najvie
divila i kojem sam najvie vjerovala. Figura koja je obiljeila
moj ivot. Jako mi je teko bez njega, njegov odlazak me je
presjekao. Beskrajno sam ga voljela... Izvinjavam se mami,
ali znaju to svi... Otkako njega nema, ini mi se kao da
D
AZRA 2013. 19
AZRA Intervju
,,
NISAM
OSVETOLJUBIVA.
OSVETA NIKUDA
NE VODI. SVI MI
DOBIJEMO PO
ZASLUGAMA.
PRIHVATAM STVARI
NA NAIN DA SU SE
ONE MORALE U
IVOTU DESITI
MajicaArmanijeans112,95(XYZShoppingcentarBBSarajevo)
traim oinsku fguru u ljudima. Nevano da li su to pri-
jatelji, ili mukarac mog ivota.

Da li je poimanje ljubavi drugaije nakon 30. godine
ivota?
- Znam kroz ta ne bih ponovo sutra prola, ali ivot je ne-
previdiv, jednostavno ne zna ta ti sutra donosi. Naroito,
ako si emotovac. Emotivca ne nose pravila, ve samo i
iskljuivo osjeaji.
Jeste li zaljubljeni?
- Jesam. Sretna sam. To je dovoljno da kaem.
Ovo je vrijeme brzih sklapanja brakova i jo brih
razvoda. Kako biste voljeli da Vas budui suprug zaprosi?
- Da bi se brak desio, mukarac bi morao da mi bude pri-
jatelj, prije svega. Snaan oslonac u ivotu! Da izmeu nas
nema tajni, da naa pria nije tipa; hajde da ivimo zajedno,
da se brzo uzmemo, da napravimo glamurozno vjenanje,
pa da rodimo dvoje djece i onda na kraju prie da to dvoje
djece vodimo od jednog roditelja do drugog, jer smo
nakon jedne godine zajednikog ivota skontali da je sve
to bila farsa. Vjerovatno je to razlog to sam prije dva dana
napunila 35 godina i to sam sama u tom smislu. Mislim na
brak. Naravno da bih voljela da se ostvarim kao majka i kao
supruga, ali dok ne naie mukarac za kojeg u vjerovati da
emo za 20, 30 godina da sjedimo i pijemo kafu, kao to
smo sjedili i kad smo se upoznali, neu ni ulaziti u takvu
priu. Znam da je to teko nai, ali...
Kada razmiljate o emotivnim izborima, mislite li da ste
pravili velike greke i kajete li se i zbog jedne ljubavne
veze?
- Ne. Sve bih ponovo proivjela. Kada sam voljela, voljela
sam do kosti. ao mi je nekih ljudi, jer i umru, a nisu nika-
da voljeli. Barem ne onim intenzitetom i pravom strau...
Koliko god da su prole ljubavi bile moda bolne, koliko
god da su ostavile traga u mom ivotu, sve bih ih proivjela
ponovo. Hvala Bogu da su se desile.
Kako je najlake preboljeti mukarca? Napiti se s drutvom
u nekom bircu ili...?
- Ma, ne... Taj nain bi samo prolongirao bol, ne bi ga
izlijeio. Bilo bi jo gore ujutro (smijeh). Vrijeme je najbolji
lijek za svaku bol, pa i za to. ovjek u tom procesu preboli-
jevanja mora proi razna ludila, da bi sve sagorio u sebi.
emu su Vas naroito nauili mukarci?
- Nikada dati cijelog sebe. Ljubav trai mjeru u smislu da
je daje i prima natrag. Ne tvrdim da nisam bila voljena
istim intenzitetom, meutim, ponekad sam imala utisak da
mi se ta ljubav nije pokazivala dovoljno i na pravi nain.
Danas u meni postoji jedna dimenzija straha kada naglas
kaem: "Hej, stani, neemo kao to smo prije." Moda su
to te tridesete godine o kojima smo ranije priale.
Da sada spaavate ljubavnu vezu, na koje biste pomirbeno
putovanje otili s partnerom?
- Ne mora to biti neko egzotino putovanje. Moemo
mi biti i u Tarinu u vikendici, naprimjer, i da nam bude
jednako lijepo.
Uz koju se pjesmu naroito veselite?
- Volim raznu vrstu muzike. Pjesme starijeg datuma
naroito. Ono to sluam zavisi od raspoloenja, prilike
u kojoj sam i slino... Ali, kada je rije o pjesmi koja dira
duu, i koja se ba slua u meraku je Nisam te se na-
gledao".

Drite li se jo principa da se u programu Televizije Pink
BH mogu emitirati svaije pjesme izuzev Cecinih?
- Drago mi je da me to pitate. Od svega onoga to nam
se devedesetih godina deavalo, prolo je mnogo godina.
Moramo se okrenuti budunosti i ljepim temama. Novim
ivotnim ciljevima, prije svega. Nemam ja nita ni protiv
koga, ali u vrijeme kada je Pink BH poeo emitirati svoj
program, koji zapoljava 108 Bosanaca i Hercegovaca i
isto toliko porodica, jednostavno nije bilo vrijeme za njene
pjesme.
Mi smo i dalje najgledanija televizija, s Cecom ili bez Cece.
Naalost, ivimo u zemlji dvostrukih arina. Nekidan
sam dobila informaciju da je jedna bh. televizijska stanica
emitirala polusatni intervju s Cecom. Na satelitu, putem
kablovskih operatera... javnost je obavijetena o tome ta
jede, pije, gdje se oblai... Na Facebooku se objavljuju slike
s njom... Ok, sve to potujem, protiv ene nemam apso-
lutno nita, ali za razliku od drugih televizija, ona jo nije u
mojoj programskoj koncepciji...
Jesu li Vas ee iznevjerile prijateljice ili prijatelji?
- Nisam imala potrebu da imam runiju prijateljicu od
sebe, da bih se ja isticala. Vodila sam se principom; sve
je ok, svi smo super... Uistinu, imam nekoliko divnih
prijatelja. Ta prijateljstva zauzimaju posebna mjesta u mom
srcu i to je jo vanije, ona su za cijeli ivot. Kuma sam,
djeca prijateljica me zovu tetkom... To mi je svetinja.

Postoji li suma novca zbog koje biste izdali, naprimjer,
poslovnu tajnu?
- Ne postoji! A, pogotovo ne bih izdala eljka Mitrovia.
Nikada! Naa frma funkcionie na nain da smo svi kao
jedna porodica. Kau da sam, kada je rije o poslu, lojalna
kao pas.

Je li zbog posla ikada trpio Va privatni ivot?
- Sve godine provedene u poslu pamtim samo po lijepom.
Moj posao je bio moj izbor. Da li sam njime neto dobila ili
izgubila? Kada se okrenem iza sebe, vidim da sam u radnom
okruenju stekla divne prijatelje i odline saradnike. To mi
je ve dovoljno. Voljela bih da to vie ljudi radi posao koji
voli i da ga radi dobro.

ta je najljepi ukras mukarca?
- Njegova dua. Nikada mi presudan nije bio neiji izgled,
koliko su mi vani bili maniri. Oni su neto to plijeni. Jako
je vano da mukarac zna kako postii da se u njegovom
prisustvu ena osjea enom. U svakom smislu.
AZRA 2013. 21
AZRA Zvjezdana praina
ENA E ME PRIVUI
INTELIGENCIJOM I
PRIRODNOU
BUGRA
GULSOY
/AMELA KESEROVI/
22 AZRA 2013.
Nedavno je obznanio i da je veliki fan nogometnog kluba Galatasaray", te
da je za njega gorljivo navijao u etvrtfnalu Lige prvaka.
- Deset godina se zanimam za fotografju i zato je dijelim putem Instagrama.
Zahvaljujui njemu pratite ivot vizualno, u svakom trenutku. Kao da gle-
date dokumentarac - objanjava Bugra prednosti drutvene mree.
LJUBAV SAMO ZA POZORITE
Turska televizijska zvijezda je veliki zaljubljenik u pozorite. Imao je samo
trinaest godina kada je prvi put stao na daske koje ivot znae. Osnovnu i
srednju kolu je zavrio u Ankari, gdje je i roen. Godine 2000. odlazi na
Kipar, gdje zavrava arhitekturu na Dogu Akdeniz univerzitetu. Meutim,
on ni tada nije zapostavljao svoju veliku ljubav - glumu, te je uporedo sa
zavravanjem studija igrao i u pozoritu.
Osim to se bavi glumom, Bugra je poput i kolegice Selme Ergec (sultanija
Hatide) svestran. Zvanino, on je i grafki dizajner i fotograf. Jedan je i od
osnivaa Cyprus International Short Film Festivala". Turska javnost ga je
upoznala kada je dobio glavnu ulogu u seriji Hepimiz Birimiz Iin".
Naa publika ga se sjea kao Vurala u seriji Izgubljena ast". Meutim,
najveu popularnost je stekao kroz ulogu Guneya u seriji Sjever Jug", koja
se jo snima u Turskoj i jedina po popularnosti i gledanosti parira Sulej-
manu Velianstvenom". ivi u Istanbulu, a uprkos tome to mu svakodnev-
na snimanja iziskuju mnogo vremena, on uvijek pronae nekoliko sati koje
posveuje samo pozoritu. Na pitanje odakle mu svi ti talenti koje posjeduje,
u bugarskom Ellu" je kazao:

- Igram instinktivno. Djeca se igraju, ja sam odrastao, meutim, ja se jo
igram.
Tridesetjednogodinji Bugra veoma rado komunicira sa sedmom silom, iako visok tek 175 centimetara,
lijepim crtama lica, skladnom graom i crnom kosom, izaziva veliku panju pripadnica ljepeg spola
U
seriji Sjever Jug" Bugra Gulsoy i Kivanc Tatlitug su potpuno
razliiti karakteri, meutim, takvi su i u stvarnom ivotu. I dok
turski mediji, meu kojima i Turska nacionalna televizija (TRT)
mjesecima ekaju na samo etiri minute razgovora s Kivancom
(naime, turski Brad Pitt nevoljko daje intervjue, a naroito ne odgovara na
intimna pitanja), Bugra veoma rado komunicira sa sedmom silom.

Osim domaih, on je lice s naslovnica brojnih inozemnih magazina. Meu
posljednjim intervjuima koje je dao je onaj za bugarsko izdanje Elle" maga-
zina. Tridesetjednogodinji Bugra, iako visok tek 175 centimetara, lijepim
crtama lica, skladnom graom i crnom kosom, izaziva veliku panju pripad-
nica ljepeg spola.
BRZI RAZVOD
U njegovom ivotu jedno vrijeme je bila Selen Soyder, Miss Turske iz 2007.
godine, ali nakon to su okonali ljubavnu vezu zaljubio se u glumicu Burcu
Kara. Govorio je kako su ga Burcine oi i njena suosjeajnost oborili s nogu,
meutim, to nije bilo dovoljno da ostanu dugo zajedno. Vjenali su se u julu
2011. godine, a ve u augustu naredne godine razveli.
O razlozima kraja braka Bugra nije mnogo govorio, ali je otkrio kakve ene
mogu ugrijati njegovo srce i zadrati ga pored sebe.
- ena e me privui inteligencijom i prirodnou. Sve drugo ide u drugi
plan - kazao je Bugra.
Da li sve to posjeduje njegova nova ljubav Nilfer Grbz, ne znamo, ali
glumac nema problem s tim da njihove zajednike fotografje objavljuje
na drutvenim mreama. Turska zvijezda veoma rado koristi modernu
tehnologiju, sam vodi svoje profle na Facebooku, Twitteru, Instagramu i
lino odgovara na pitanja fanova, kojih je svakim danom sve vie...
NAKON TO JE
RASKINUO SA SELEN
SOYDER, BIVOM MISS
TURSKE, OENIO SE
GLUMICOM BURCOM
KARA. GOVORIO JE DA
SU GA BURCINE OI I
NJENA SAOSJEAJNOST
OBORILI S NOGU,
MEUTIM, TO NIJE BILO
DOVOLJNO DA OSTANU
ZAJEDNO. VJENALI SU
SE 2011. GODINE, A VE
NAREDNE RAZVELI
AZRA 2013. 23
AZRA Laureati
LANA BASTAI
NAGRADE SU OPASNE
ZA MLADE AUTORE
24 AZRA 2013.
Mlada autorica pobjednica je Konkursa bh. drame, a svojim
dramskim tekstom ostavila je iza sebe ak 62 rada. Nakon
brojnih edukacija i diploma odluila je da se preseli u
paniju i tamo radi kao predava engleskog jezika. Kae da
bez kritike, prevodilaca i italaca bh. pisci mogu samo da
sjede kod kue i piu dnevnike ili spomenare
/ZANA KOLO-MULABDI/
ALEKSANDAR ARSENOVI/
Mlada spisateljica Lana Bastai na nedavno
zavrenom Konkursu bh. drame u organizaciji
Udruenja "Fercera" pobijedila je djelom
"Bajka koju idiot pria".
Roena Zagrepanka diplomirala je
komunikologiju 2009. godine, a godinu
kasnije i engleski jezik i knjievnost na
Filolokom fakultetu u Banjoj Luci. Master
studij "Teorije kulture" na Fakultetu politikih
nauka u Beogradu o temi "Poslijeratni
identiteti u prozi mladih bh. autora" bio je
nastavak.
Iako ima samo 27 godina, dobitnica
je nekoliko nagrada za kratku priu na
festivalima "Ulaznica", "Karver: Odakle
zovem", te "Susreta Zija Dizdarevi" 2010. i
2011. godine.
Dobitnica je i prve nagrade za neobjavljeni
ciklus pjesama u Zajearu 2012. godine i
nagrade "Targa Centro" UNESCO za poeziju
2013. godine u Trstu. Posljednje priznanje
koje je nedavno dobila u Sarajevu ju je
iznenadilo.
- S obzirom na to da sam dosad uglavnom
pisala prozu i dobijala priznanja za kratku
priu, ova me nagrada zaista iznenadila. Ona je
za mene vjetar u lea da nastavim s dramskim
pisanjem. Cjelokupan konkurs je dokaz
regionalnim pozoritima i producentskim
kuama da postoji domaa dramaturgija i
da joj treba pruiti podrku. Nagrade su,
inae, opasne za mlade autore, jer je vrlo lako
protumaiti ih kao krajnji, defnitivni sud
naem talentu. Ukoliko ih shvatimo kao jednu
kritiku i ukus, onda moemo hladne glave da
idemo dalje.
Ne postoji knjievna nagrada koja je kraj tog
putovanja, koja ti dokazuje bilo ta. Kod nas
je, naalost, knjievnost jo pria o autorima,
a ne tekstu. Zato su nagrade bitnije od broja
italaca. Zato se i intervjui s knjievnicima
itaju vie nego njihova djela. Ja sam zahvalna
i sretna zbog svih priznanja koje sam dobila.
Meutim, sljedea knjiga je uvijek ta koja vam
visi nad glavom kao giljotina, bez obzira na sve
uspjehe koje ste imali prije nje - pria Lana.
Iako je mnogo vremena i truda uloila u
edukaciju, potcrtava da ne voli kolu u
smislu institucije, te da joj se ne dopada u ta
se pretvorio kolski sistem, ali da vjeruje u
obrazovanje.
KONOBARICA S DVIJE
DIPLOME
- Upisala sam dva fakulteta i zavrila master
iz prostog razloga to sam morala neto da
radim, u neto da se uloim. I ta sad?! Dobila
sam sve stipendije koje sam mogla, bila sam
meu najboljim studentima, na kraju sam
se odselila iz zemlje jer od svih tih papira
nisam imala nita. Bosna je zemlja u kojoj
plaamo krvlju za papirologiju koja nam
kasnije ne slui niemu. U jednom trenutku
bila sam i konobarica s dvije diplome. Desilo
mi se jednom da u isto vrijeme sluim
kafu i objanjavam radnju romana "Moby
Dick" djevojci koja esti put izlazi na ispit
iz knjievnosti. Bar je ta desetka neemu
posluila.
Iako sam i sama posumnjala da je nastavak
edukacije razlog zbog kojeg se Lana preselila u
paniju, kae da nije rije o poslu ili stipendiji.
- Interesantno je da me svi pitaju da li sam
u Barceloni zbog posla ili neke stipendije.
Valjda svi ekaju neki veliki razlog da se odsele
na mjesto gdje su oduvijek htjeli ivjeti. Ja
sam se, jednostavno reeno, preselila tamo
gdje mi je ljepe. Uvidjela sam da u, ako
ostanem u Banjoj Luci, postati ogorena,
cinina baba koja ispija kafe po cijeli dan i
ivi u roditeljskoj kui. Kad sam ve vidjela
da moram da se borim za sve u svom gradu,
onda sam odluila da u bar imati ljepu
scenografju. Ostavila sam sa strane novac
AZRA 2013. 25
od nagrade koju sam dobila na "Susretima
Zija Dizdarevi" i iskoristila ga da dobijem
meunarodni certifkat za predavaa engleskog
jezika. Nije jednostavno preseliti se u drugu
zemlju. Potrebno je puno snage i strpljenja, ali
bar osjea da si iv, da ne stoji u mjestu, da se
bori za neto to ima smisla.
Kae da su je na pisanje potakle druge
umjetnosti, flm i muzika. Voli da razmilja
o kadrovima, o unutranjem monologu sa
specifnim soundtrackom. Nije od onih koje
mistifciraju ono to rade...
- Ne meditiram prije nego to piem i ne
nalijevam se alkoholom i slino. Sjednem i
piem. Tu je sva mudrost. Volim da radim
nou, uz muziku i to je sve. Upoznala sam
mnogo ljudi koji od pisanja prave karneval.
Oblae se kao "pisci" (ta god to znailo),
izlaze tamo gdje, toboe, treba da izlaze
umjetnici, govore o posebnim aurama i
stanjima svjesti i emu sve ne. Meni se ini da
sva ta rabota zahtijeva previe vremena. Pitam
se kad jo stignu i pisati.
Lana nije od onih pisaca koji sjednu za
tastaturu, mainu i napadnu papir u stilu: "sad
u da napiem neto drutveno angaovano"
jer e onda to imati teinu. To joj je smijeno.
- Knjievnost i dalje treba da ima svoju
vrijednost i ona moe da bude dobra,
bilo da piete o emancipaciji ili posudi s
voem. S druge strane, moete stvoriti jako
lou angairanu knjievnost, pravdajui se
moralnim idejama. Meni su se te teme same
nametnule iz prostog razloga to su me
okruivale. Nemogue je ivjeti u Bosni i
ne vidjeti nepravdu. To jo moda polazi za
rukom nekima ije su privatne zgrade dovoljno
visoke da ne vide mrave koji se strmoglavljuju
u podnoju.
MEDIJSKI RAJ
Savjetujui mlade, u jednom od razgovora
za medije naglaava: "Ako ne volite itati,
nemojte pisati", dodajui kako su na njen rad
utjecali velikani koje itamo kao suvie mladi
da bismo ih sasvim shvatili, pa im se poslije
vraamo pognutih glava.
- Postoje neke knjige kojima se uvijek
vraam. "Majstor i Margarita" je jedna od
njih. Nabokovljeva "Bleda vatra" i Floberovo
"Sentimentalno putovanje", Kamijevi romani
i Kafka. Moje me obrazovanje tjera u pravcu
Viginije Woolf, Joycea Jamesa i Josepha
Conrada svaki put kad govorim o knjigama
koje treba iznova itati. Potom David Foster
Wallace, koji je toliko nepravedno ignorisan.
Raymond Carver i Truman Capote. Trenutno
itam knjige Zadie Smith i oduevljena sam.
Tu je i moja platonska zaljubljenost u Paula
Astera. Nedavno sam ponovo uzela Krleinu
"Hiljadu i jednu smrt". Ne znam, ljudi...
itajte. Ne treba vam, valjda, moj intervju da
vam to kae.
Lana je imala nekoliko neugodnih iskustava
s novinarima. Postoji tu, kae, nekakva
dominacija onih koji ti otvaraju vrata u
medijski prostor.
- Kao da je to, u najmanju ruku, predvorje
raja, pa oekuju ne znam kakvu zahvalnost
jer su ti stavili sliku u novine. To je, opet,
do naeg drutva. Mi imamo ljude koji su
poznati, jer su poznati. Ja se iskreno trudim da
zaobiem tu zamku. Smatram da ne postoji
ozbiljna televizijska emisija o knjievnosti u
BiH. Onda je nemogue kvalitetno uvrstiti
mlade autore u televizijski prostor. Potrebna
nam je kritika. Potrebni su nam prevodioci.
Potrebni su nam itaoci. Bez svega toga mi
pisci moemo da sjedimo kod kue i piemo
dnevnike ili spomenare.
Lana je dosad objavila dvije knjige kratke
proze "Trajni pigmenti" i "Vatrometi",
a kratke prie i pjesme objavljivala je
u zbornicima i asopisima irom bive
Jugoslavije, ukljuujui "Polja", "Sarajevske
sveske", "Puteve", "Korake" i "Afrmator".
- Trenutno se bavim intenzivnom asimilacijom
u katalonsko drutvo, pa je sve tee nai
dovoljno vremena za pisanje. Radim na knjizi
poezije koja treba da izae ove godine u
Zajearu, kao i na knjizi za djecu posveenoj
mojoj neakinji i najboljoj drugarici.
Meutim, ne volim previe da priam o
knjigama koje jo ne postoje. Vrijeme e
pokazati da li neemu vrijede. Ako nam do
tada ostane jo koji italac.
NE MEDITIRAM
PRIJE NEGO TO
PIEM I NE NALIJEVAM
SE ALKOHOLOM
I SLINO. SJEDNEM
I PIEM. TU JE SVA
MUDROST. VOLIM
DA RADIM NOU, UZ
MUZIKU I TO JE SVE
AZRA Laureati
26 AZRA 2013.
AZRA Region
*2&$75$1
g
je
gg
28 AZRA 2013.
koji vas vole nego vama samima.
Kada je rije o zdravlju dojki (i zdravlju inae),
koji je Va savjet naim itateljkama?
- Redovna kontrola. Obavezno! Do etrdesete
moe i ultrazvuk, a poslije etrdesete obavezna
mamografja jednom godinje! Jer ne zaborav-
ite, rak dojke se uspjeno lijei ako se otkrije na
vrijeme!
Kako ste ranije reagirali na kampanje koje
su isticale vanost redovne kontrole zdravlja
dojki?
- Uvijek sam mislila da je to socijalno odgovorno
i civilizovano, jer je zaista primitivno da se u XXI
vijeku ne govori otvoreno o neemu to moe
lako da se sprijei uz redovne kontrole.
A sada o ljepim temama. ime je Goca zauzeta
ovih dana? Pravite li planove za ljeto(vanje)?
- Nedavno sam zavrila sa snimanjem novog
singla koji se zove "Voleo si skota", uskoro radim
i spot, pa se unaprijed radujem koncertima i
promocijama. A ljetovanje sam ve uplatila. Opet
Turska, hotel "Rixos Sungate".
Dobar izgled, to ve znamo, odravate
estokim treninzima i odgovarajuim reimom
ishrane. Takoer, oduvijek zraite pozitivnom
energijom, vedrinom, samopouzdanjem... E,
kako se to gradi?
- Vrlo naporno treniram i uivam u vjebanju.
A samopouzdanje je neto to stiete samoosma-
tranjem i unutranjim mirom, samopouzdanje
vam ne mogu uliti ljudi sa strane. S vedrinom i
pozitivnom energijom sam se rodila i pronala
razne mehanizme da je ouvam i uveavam.
Je li Lena u tome na Vas?
- Mislim da jeste. Vesela je i vrlo komunikativna.
Kako je odgajate, jeste li stroga ili popustljiva
mama?
- Vrlo stroga i autoritativna. Ali, istovremeno i
najbolja drugarica.
Prolog mjeseca ste prodavali svoje haljine
putem Facebooka?
- Upravo zato to mi je bilo ao da haljine koje
su samo dva-tri puta obuene bacam ili dajem
nekome ko nema gdje da ih obue, odluila sam
se za to da ih prodajem po smijenim cijenama na
FB stranici Celebrity outlet. I otilo je gotovo sve
to sam tamo ponudila. Sad moje stvari nose neke
nove djevojke i ene koje e im dati novi ivot.
Kako je proteklo snimanje za "Playboy"?
- Bilo je zanimljivo i kreativno, ludo sam se
zabavila. Pa, porodica i prijatelji su sad bogatiji za
"Playboy" zeicu (smijeh).
nema situacije u ivotu kojoj ne mogu nai
rjeenje.
ta je to, ustvari, fbroadenom?
- To su fbrozne ciste, benigne, ali moraju da se
prate i mogu napraviti ozbiljne probleme ako
krenu da se uveavaju.
Da li e biti potrebno lijeenje i na koji nain?
- Za sada ne. Ako bude bilo promjena, morat e
hirurki da se odstrane.
Svijest da se moglo (a hvala Bogu nije) desiti
neto loe, podstakla Vas je da razmiljate o...?
- O tome koliko je ivot lijep i kako imam
obavezu da ga ivim punim pluima.
Jeste li nakon svega promijenili stav o ivotu,
ponaanje, navike, bilo ta...?
- Ne. I inae se ne plaim ni bolesti ni smrti i
ne gledam na sve to tako tragino. Ali u biti
odgovorna prema sebi, a naroito prema svom
djetetu i redovno se kontrolisati, jer njoj trebam
iva i zdrava jo dugo godina.
Idete li redovno na preglede koji su u vezi sa
enskim zdravljem?
- Naravno. Ako redovno odlazim kozmetiaru i
frizeru, smatrala bih sebe primitivnom i krajnje
neodgovornom da jednom godinje ne odem na
pregled dojki i kod ginekologa. Vrlo je sebino
prema vaim porodicama da svoje zdravlje olako
shvatate, jer vaa bolest uvijek tee pada onima
Prolog mjeseca mediji u Regionu brujali su o tome
kako je oboljela od tumora dojke. Na svu sreu,
informacija nije bila tana. Nedavno je zavrila
snimanje novog singla koji se zove "Voleo si skota", a za
njega e uskoro raditi i spot. Unaprijed se, kae, raduje
koncertima i promocijama, ali i ljetovanju u Turskoj
(/9(',1$'$.0,
FOTO: ANDREJA DAMNJANOVI
P
ublika voli njene pjesme i energine
nastupe, a pripadnici "sedme sile" njenu
srdanost, otvorenost i spremnost da uvi-
jek govori istinu i samo istinu. Bez obzi-
ra na koga ili ta se odnosila. I ne plai se kritike.
Uostalom, ona se ne plai gotovo niega i nikoga.
Takva je Goca Tran. Prolog mjeseca mediji u
Regionu su brujali o tome kako je oboljela od
tumora dojke. Na svu sreu, informacija nije bila
tana. Goca jeste imala zdravstvenih problema,
ali "nije nita opasno", kazala nam je. Rije je o
fbroadenomu. ta je to, ustvari, hoe li morati
na lijeenje... saznajte u narednim redovima.
Kada i na koji nain ste pronali izraslinu na
dojci, kako je izgledala?
- Nemam nikakvu izraslinu. Poslije poroaja, kad
sam prestala da dojim bebu, imala sam mlijeka
i tri godine nakon to sam prekinula laktaciju.
Smatrala sam da to nije normalno i otila na ul-
trazvuk dojki. Doktorka koja me je pregledala je,
inae, jedan od najstrunijih radiologa na ovim
prostorima, uz to i moja prijateljica i bila sam
vrlo oputena. Pronaeni su mi fbroadenomi
koji su bezopasni ako miruju i ne uveavaju se.
Zato moram ii redovno na preglede i pratiti sit-
uaciju. U sluaju da mijenjaju oblik ili veliinu,
moralo bi da se reaguje hirurki.
ta Vam je tokom pregleda prolazilo kroz glavu:
jeste li se uplaili za sebe, dijete?
- Nikada se ne plaim, jer smatram da je strah
uvijek okida za mnoge bolesti, a i mislim da
AZRA 2013. 29
30 AZRA 2013.
AZRA 2013. 31
AZRA O svemu pomalo AZRA O svemu pomalo
Roditeljski savjet koji i danas pamtite?
- Pustite djecu da donose svoje odluke.
Jesu li se Vai roditelji protivili Vaim
odlukama?
- Nisu, moji roditelji su ljekari. Otac je jedan
od najpoznatijih neuropsihijatara na Balkanu,
a nikad nije primjenjivao psihijatriju na
mene...(smijeh). Kad sam bio dobar, sve je bilo
OK, a kad nisam, dobio bih batine...(smijeh).
Tada sam se pitao to na mene ne primijeni
neku od tih svojih knjiga. Poruka bi bila da su
naa djeca linosti i da ih trebamo pustiti da
se grade od poetka. Naravno, ovo sam uo
od moje supruge i sada vama govorim. Nisam
toliko pametan...(smijeh).
U emu spavate?
- Ne mogu zaspati bez pidame, ako nema
pidame, nema ni spavanja. ak i kad je 40
stepeni, opet spavam u pidami.
Jeste li nekome duni novac ili neto drugo?
- Nisam, vrlo odgovorno se ponaam prema
poslovnom okruenju i prijateljima.
Kome biste pristali biti irant za kredit?
- Momcima iz benda uvijek bih bio irant.
Iz kojih razloga biste protestirali na ulici?
- itav Balkan moe da izae i protestuje o
svim pitanjima. Ali, ja sam se usredsredio
na ljepu stranu Balkana, gdje znamo da se
veselimo. Protest je rije koja sama po sebi ima
negativnu konotaciju. Ali, vjerujem da ljudi
koji to rade, sigurno imaju dobre razloge.
Kako biste sebe opisali u nekoliko rijei?
- Pozitivan, karakter mi je nula, jer kaem
da neto neu uraditi i shvatim da sam to
rekao nakon to sam to uradio...(smijeh);
veoma temperamentan, ali iskoritavam
background od oca da taj temperament
svedem na nivo produktivnog. Uivam u
druenju i mnogo volim sport.
Kojim sportom se bavite?
- Bio sam gimnastiar, prvak drave na
razboju i karikarama, a paralelno s tim itav
ivot igram tenis i uivam u njemu.
Kad ste posljednji put ostali bez teksta?
- Nikad ne ostanem bez teksta...(smijeh).
ta ste bili u prolom ivotu?
- Supruzi esto govorim da sam sigurno bio
neka velika maka, jer kad vidim kako one
spavaju, sve mi je ve poznato, ja to isto
tako...(smijeh).
ta je, prema Vaem miljenju, najbolja
strana kapitalizma?
- Naalost, kako ulazimo u kapitalizam
vie, ivimo loije. Kako sam po struci dipl.
ekonomist, ono to je dobro u kapitalizmu
je privatno vlasnitvo koje je zatieno. Treba
da se razlikuje onaj koji radi od onoga ko ne
radi. S druge strane, plaim se tog otuenja,
jer pri njemu sve gubi smisao. Ako me pitate
koje je drutveno ureenje idealno, ne znam.
Ali, mi ovu Planetu kreiramo i bilo bi dobro
da smo svi toga svjesni.
Iako imaju tek dva albuma,
beogradski bend "Miligram" sebi je
obezbijedio mjesto na estradnom
nebu, a njihovim numerama ne
moe odoljeti ni bh. publika koja s
nestrpljenjem iekuje koncert,
/LEJLA LOJO/
U PROLOM
IVOTU SAM
BIO MAKA
ALEKSANDAR
MILI MILI
Koji flmski junak je na Vas ostavio najvei utisak?
- Hulk.
Je li Vam teko zaplakati?
- Zavisi koja je situacija, ta se desilo i kome se desilo.
Kad ste posljednji put plakali?
- Tamo nekada 1987. godine, kada sam izaao iz majine
utrobe...(smijeh). alim se, plakanje je, zapravo, super.
Nekako se olaka.
Govorite li ljudima istinu u lice ili...?
- Redovno, i to zna da im zasmeta. Istina moe da bude
dobra i loa, a kad je loa, onda se ti ljudi uvrijede i ao. Neu
sigurno nekome rei u lice da je dosadan, ali u ga iskulirati.
Kome biste prepustili brigu o svojim fnansijama?
- Ja sam to odavno prepustio svojoj supruzi. Da je novac kod
mene, odmah bi ga nestalo. Nikad nisam znao s novcem.
ime ste se u posljednje vrijeme poastili?
- Mobitelom S4 Galaxy. Moe da radi ta god poeli, da
aplikacije na displayju pokree pogledom, ne mora uopte
da ga dotie, iz vazduha sve radi...(smijeh).
Od koga dobijate najvie telefonskih poziva?
- Poziva i poruka od supruge, vezani smo kao crijeva, kao da
smo brat i sestra, a ne mu ili ena. Zovemo se non-stop.
Uskoro ete postati otac drugi put?
- Da, u septembru dolazi jo jedan djeak. Dva sina, prvi ima
16 mjeseci.
A, drugi sin zvat e se?
- Alek.
ta je Va najvei strah?
- Ne znam...hm...
Bolest?
- Ne, ja sam, inae, malo kenjkav, pa sam redovno bolestan
i na to sam ve navikao. Svakih nekoliko mjeseci zavrim
na infuziji i na to su se ve navikli i moji iz benda. Ne
panie kad im poaljem sms iz bolnice...(smijeh). Imam
lo imunitet, tako su me "sklepali" moji...(smijeh). Ili sam
promukao, ili imam bronhitis, uvijek neto...
ta alkohol lijei?
- Nemam pojma, ne pijem. Zapravo samo ponekad, pred
nastup da bi mi se opustile glasne ice. Inae ne.
Biste li voljeli da ste ljepi, pametniji ili bolji ovjek?
- Ja sam prezadovoljan i OK mi je ovako kako je. Moda bih
volio da sam pametniji.
Ako se po jutru dan poznaje, ta obeava dobru no?
- Supruga, krevet i dijete koje spava.
Kome doputate da Vam radi o glavi?
- Mom frizeru Saletu.
Jeste li zlopamtilo?
- Da i to veliko.
A, jeste li osvetoljubivi?
- Itekako.
Je li osveta najbolja kad se slui hladna ili...?
- Zavisi ta je u pitanju. Nekad preutim, ali uglavnom
sve vratim svakome, zato i kaem da bih volio da sam
pametniji...(smijeh).
Koji je Va recept za uspjeh?
- Disciplina, rad i puno vjebe, pa ta vam Bog da.
/NINA NOVAKOVI/
ISTINU
GOVORIM
LJUDIMA U LICE
ALEN
ADEMOVI
zakazan za 17. maj u sarajevskoj
"Zetri". Mili, lider i osniva
"Miligrama", i Alen, vokal benda,
odgovorili su nam na nekoliko
neuobiajenih pitanja, te o sebi otkrili
neke stvari koje do sada nismo znali
Mutikaa
Nee lukavstvo iz papka, makar proveo sto godina
u kulturi! Nee, makar bio okruen sve samim
akademicima. Jok. To mu okruenje samo podie
frustraciju rodnog zaseoka. Ne moe on nadrast'
tu injenicu. Ne moe on nikako potisnut' da ga je
podigla sirota majka uz proju i kaamak. K'o da je
to sramota! Boe sauvaj! To ga njemu doe sad kad
je okruen komforom mrsko i priprosto.
Al' ne d on da se to vidi. Ikol'o se pa zna dokle
moe. A hinjalukom zadojen uklanja strpljivo
ahovske fgure ispred sebe. I slui se svime to mu
u tome moe pomo.
Cilj mu je jedan - da poleti visoko i bude upisan
k'o zvijezda.
Evo prie. On je prije skoro ezdesetak godina
roen u nakoj, nazovi, Donjoj Priji na Romaniji.
Otac i majka nikad u ivotu nisu vidjeli bijeli hljeb,
a kamoli ga probali. U ta vremena svima je bilo
teko, a njima najtee. Djeca gladna pa stari skonta
da je rjeenje u Partiji. I tako, malo-pomalo, u tom
selu postane faca. Uspio je dva sina dati na kole u
Sarajevo.
E jedan od njih je namislio da je umjetnik. I to ne
bilo kakav, nego bard.
I polo ga na poetku. Trebalo provincijskih
kadrova pa ga odmah dalo da rukovodi. A usput
se i svojim kvazi pisanijama upisiv'o u kulturni
mozaik ehera. Bio je i ljepukast, izgled'o pitomo,
valjda zato to dolazi iz pitomine (!) i mamio
svojom utnjom suprotni spol. Svaka koja je
povjerovala da se ovaj ne zna hljeba najest" bila je
dobro nasankana.
Mutikaa se tako uvuk'o meu gradsku raju
i njih, to svojom pozicijom to mirnoom,
koja je protumaena mudrou, uspio kupit' za
kratko vrijeme. Oenio se jednom fnukastom
profesoricom, koja nije ni od kakvih afera, a u njega
gleda k'o u dragog Boga.
Pored nje se valer'o u esnaest, ali ne zbog velikog
libida nego k'o da je htio da osveti sve svoje
pretke ija nije dugo gorjela. Nije on to iz nekog
specijalnog uitka. Samo se tako ulazi u FGR (fnu
gradsku raju) - mora nosit' zvono zavodnika. To
su i ove kulturnjakinje" koje su prole kroz njegov
krevet skontale pa ih je to dodatno palilo.
Pria mi jedna njegova biva da se u njega toliko
zatreskala, a da ne moe sad poslije svega skontat'
zato.
On je vazelinski tip. Tako namazan prodire
svugdje. Kad te se priepa, ne puta. A kad on
odlui da pusti, nee to ni osjetit', jer unaprijed
pripremi teren."
Ne rizikuje. im predosjeti da se nad njega nadvila
potencijalna opasnost bjei u ribolov. tap u ruke i
na jezero.
Tako je ovu ostavio, jer su do ene doli traevi.
Ali, koje li ironije, te je traeve plasirala njegova
pomonica koju je pola sarajevske kulture"
izbrusilo pa, izmeu njih, i on - Trojan Mutikaa.
Ljubomorna plavka spanala se s njegovom enom
s kojom je postala nerazdvojna haverica.
Obje ujedinjene u boli, zebnji, sumnji.
Neko su ih vrijeme uhodile, a onda se on izvuk'o
k'o Prijan Lijan iz ove epizode. Premda i danas
seljaki podbada ovu jeftinim komplimentima.
Poslije e se ispostavit' da je to sve lukava strategija.
Jedno vrijeme, kad njegovi nisu bili na vlasti,
povuk'o se i ek'o opet svoje vrijeme. I doek'o.
Eno ga opet efuje. Opet mu je ona enina haverica
naklonjena. A, koje li ironije (!), ona to ga je
proglasila vazelinskim" ga je izglasala za to mjesto.
On ih je hinjski bezmudaki ostavlj'o, one njega,
ipak, nikad nisu. ene su u kodu mazohiste.
Sad je ve star i treba mu taj jo jedan mandat da
se sredi pod stare dane. Kau da se u tim godinama
ovjek slikama vraa u djetinjstvo. isto sumnjam
da e kod Mutikae prevladat' sentiment i da e se
vratit' u rodno selo. Takvi se ne vraaju. Lukavac je
im se okitio oreolom barda ubrzo prestao dolazit'
u Donju Priju i prepustio roditelje starijem bratu.
Kae stara narodna: Ako te ovjek ne gleda u
oi dok s tobom pria, bjei od njega hiljadu
kilometara. Sve se udaraj nogama u lea. I za svaki
sluaj nek' ti ko salije stravu da ti u san ta hinja ne
doe.
Ova hinja mutikaka izvre pogled, pihlji u havu,
u sve gleda samo ne u onoga preko puta sebe. Kad
mu konano uhvati onaj zamueni lija pogled,
izgleda k'o da ti eli re' nita me ne pitaj, igram
kako oni to vladaju hoe.
Za ene je to moda magnetino. On je k'o biva
neuhvatljiv.
Ali, to nema veze s nekim zavodnikim
sposobnostima.
Jednostavno, tu nema insana.
Samo moda ga njegovo mutikatvo stigne. Izgleda
da mu je kerka nabasala na njegovu sliku i priliku.
I zaljubila se.
To se tati nikako ne dopada. Oni su sad, ipak,
jedna po jedna kulturna porodica grada.
Gdje e ona za naku seljaku furdu, nakog
gologuzana!?
Mutikaa e na kraju, kako stvari stoje, ipak sam
sebi zamutit' najveu vodu i zakuhat' najgoru
poparu.
Jer, ne moe se bit' ono to nisi.
Makar i dobro glumio.
AZRA Kolumna
Pria mi jedna njegova biva da se u njega toliko zatreskala, a da ne moe sad poslije svega
skontat' zato. On je vazelinski tip. Tako namazan prodire svugdje. Kad te se priepa, ne puta. A
kad on odlui da pusti, nee to ni osjetit', jer unaprijed pripremi teren." im predosjeti da se nad
njega nadvila potencijalna opasnost, bjei u ribu
/INDIRA KUUK-SORGU/
34 AZRA 2013.
S
t
y
l
i
s
s
i
m
o
I jo:
ivot prema
Mjeseevim
mijenama
Fashion: Linije koje
trend znae
Naa Lejla je
probala egipatsku
depilaciju: upkanje
do gole koe
Ko voli lizati, neka
ide na stranicu 54
velika pria
o ljepoti u Sarajevu
MJESEC JE KRIV ZA SVAE,
DOBAR IZGLED, LO SEKS...
Stylissimo
Pogled u nebo
36 AZRA 2013.
Stylissimo
EXTREME INTIMO
Krenite na
porodinu
morsku
avanturu
Nova kolekcija kue "Extreme
Intimo" donosi pravu ljetnu
priu za velike i male. Za
djeake i tate tu je razigrana
kolekcija "Shark Attack" s
veselim bojama, a za mame i
djevojice "Coloful Bows" te
"Fishy". Kvalitetan i udoban
materijal, moderan dizajn te
vesele boje oduevit e vas i ovo
ljeto uiniti nezaboravnim
Moda
40 AZRA 2013.
BUDITE I VI BUDITE I VI FEMME FEMME
FATALE FATALE UZ EXTREME UZ EXTREME
INTIMO INTIMO
U novoj "Extreme Intimo Exclusive" kolekciji e svaka ena zab U novoj "Extreme Intimo Exclusive" kolekciji e svaka ena zab--
listati. Rijeeni da slave enstvenost i njean osjeaj na koi, s velikom listati. Rijeeni da slave enstvenost i njean osjeaj na koi, s velikom stati. Rijeeni da slave enstvenost i njean osjeaj na koi, s velikom stati. Rijeeni da slave enstvenost i njean osjeaj na koi, s velikom
posveenou su se upustili u odabir pamuka i viskoze u njenim posveenou su se upustili u odabir pamuka i viskoze u njenim
bojama ljubiice, bordo i be tonovima. bojama ljubiice, bordo i be tonovima.
"Exclusive" krase moderne linije sa armom nekadanjih romantinih "Exclusive" krase moderne linije sa armom nekadanjih romantinih Exclusive" krase moderne linije sa armom nekadanjih romantini Exclusive" krase moderne linije sa armom nekadanjih romantini
vvvremena. Vae je da odaberete svog favorita izmeu donjeg vea, be vremena. Vae je da odaberete svog favorita izmeu donjeg vea, be----
bidola i kombinezona ili udobnih pantalona kamirskih ara, majica i bidola i kombinezona ili udobnih pantalona kamirskih ara, majica i idola i kombinezona ili udobnih pantalona kamirskih ara, majica idola i kombinezona ili udobnih pantalona kamirskih ara, majica
bade mantila. bade mantila.
Za luksuzan i seksi osjeaj prisutna je ipka, koja krasi kolekciju Za luksuzan i seksi osjeaj prisutna je ipka, koja krasi kolekciju
i doprinosi dodatnoj senzualnosti. i doprinosi dodatnoj senzualnosti.
Stylissimo
Slijedite
samo
svoju
liniju
Pruge su jedan od onih uzoraka
koji je uvijek moderan i u koji vrijedi
investirati. Sofsticirane ene ih
vole, no u ponudama modnih kua ovog
ljeta on je razigran i drugaiji.
Eklektine kombinacije idealne su
za koritenje linija, s kojim se moete igrati
koliko god elite.
Vodoravne pruge dodaju volumen,
a okomite tijelo ine vitkijim, pa i to
moete iskoristiti pri kombiniranju.
Va konaan peat moe biti zanimljiva
tana ili komad nakita, koji e odisati
osobenou i stilom.
Tako se majice s vodoravnim prugicama
preporuuju enama koje ele
panju skrenuti s donjeg dijela
tijela na gornji, dok su hlae na okomite,
ali tanke prugice najbolje za one koji ele
izgledati vie i mravije.
o
ruge s e
je uvij
g
vestir
j
no u po
ljeta on
klekti
jj
oritenje
doravn
komite
moete is
konaan p
na ili ko a
oso
ko se maj
preporu
j
anju
p p p p
sk
a na gorn
j
tanke
gg
pru e
izgledati
Pr
koji j
inv
vole,
Ek
za ko
Vod
a ok
Va
ta
Tak
p
pa
p
tijela
ali t
B
E
L

S
T
A
F
F

D
O
L
C
E

&

G
A
B
B
A
N
A

D
O
L
C
E

&

G
A
B
B
A
N
A
M
A
R
C

b
y

M
A
R
C

J
A
C
O
B
S
PAIGE
Moda
42 AZRA 2013.
TODD LYNN
MOSCHINO
MARC JACOBS
ETRO
O
S
C
A
R

D
E

L
A

R
E
N
T
A
M
O
S
C
H
I
N
O
DEICHMANN
AZRA 2013. 43
Stylissimo
Moj neseser
Mlada bh. pjevaica i uesnica pete
sezone showa ZMBT, ovih dana zavrila
je snimanje prvog singla "Zagrli me",
koji autorski potpisuju Munevera
Halebi i Fadil Buturovi. Ipak, Amna
nam je ovog puta govorila o tajnama
svog izgleda, te je za nae itateljke
otvorila svoju beauty torbicu
Sjecate li se svog prvog
sminkanja? Kako je to izgledalo?
- Kao mala nisam voljela sminku,
mozda sam jedna od rijetkih, ali
tako je. Pocela sam se sminkati
u srednjoj skoli, nista pretjerano.
Bilo je sasvim normalno, a za moje
roditelje veliko iznenadenje.
Sta podrazumijeva Vas dnevni
make-up?
- Volim prirodan izgled, inace ne
volim mnogo sminke. Moj dnevni
make-up cine lagani puder,
maskara i melem za usne.
Bez kojeg kozmetickog preparata
se ne biste mogli zamisliti cak ni na
pustom ostrvu?
- ma ih vise, ali, eto, izdvojila bih
melem, mozda i maskaru Max
Factor 2000 Calories.
Pripremate li kozu za ljeto i kako to
cinite?
- Nisam ljubitelj sunca. nace sam
svijetle puti i brzo "cvrknem", tako
da dva-tri puta odem u solarij po
pet ili sest minuta, kako ne bih bila
bas upadljiva na plazi. Jedanput
mjesecno odlazim na mezoterapiju
i ciscenje lica, a kasnije to sunce
samo ,sredi".
Koji je najjeftiniji, a koji najskuplji
proizvod u vasoj beauty torbici?
- ma tu svega, najjeftiniji je taj
melem, nije skuplji od sest KM.
nace ne volim eksperimentirati
s kozom, jer je jako osjetljiva i
stalno koristim iste proizvode. A,
najskuplji su parfemi. "Escada
Absolutely" mi je jedan od drazih,
ali nije i najskuplji. Kosta oko 110
KM.
Postoji li neki kozmeticki preparat
koji biste, pouceni iskustvom, rado
preporucili damama?
- Rado preporucujem "Afrodita"
hidratantnu sensitive kremu od
kamilice za lice. Nanosim je svake
noci prije spavanja. Probala sam
mnoge druge, ali koza mi je uvijek
ili premasna ili presuha. Ova krema
zaista daje sve ono sto vasa koza
zeli.
Koji je muski parfem kojem ne
mozete odoljeti?
- Pa, ja sam udata zena i jedino
mirisusvogsupruganemogu
odoljeti...,(smijeh). U ovom slucaju
je to "Hugo Boss", a ima ih vise.
Kada biste nesto na sebi mogli
promijeniti, sta bi to bilo?
- Hvala Bogu na svemu sto mi
je dao. No, ipak mislim da mi je
mogao dati malo gusce i tamnije
trepavice i mozda koji centimetar
visine...,(smijeh). Ali, sve u svemu,
zadovoljna sam.
NE MOGU
ODOLJETI
MIRISU
SVOG
SUPRUGA
AMNA KESKIN
44 AZRA 2013.
POKLONI ZA
ITATELJE
.R]PHWLNDNXD&DWULFHLRYRJSXWD
HQDJUDGLWLSHWQDLKLWDWHOMDVYRMLP
SURL]YRGLPDXNROLNRWDQRRGJRYRUHQD
QDHSLWDQMH
.DNRVH]RYHQRYDJHQHUDFLMDODNRYDL]
NR]PHWLNHNXH&DWULFH"
Odgovor saljite na broj: 091 510 101, tako
sto cete prvo ukucati kljucnu rijec: OK, zatim
odgovor na pitanje, ime i prezime, te adresu.
N
O
V
A

G
E
N
E
R
A
C
I
J
A

L
A
K
O
V
A

Z
A

N
O
K
T
E
5
o

|
o

|
o

o
/
1
)

|1
.
1
|1
|o
/
1
1

o
||

.
1
1
|

o
|.
|
o

-||

1
o
/

||1

|.
|
||o
1

|
|
|o
1
1
/
1

|S

o
/
1
|/

|/
o
1
|

||.
o

|

1

| |1
| 1

o
||
.

1

o

1

|
o
|
.

1
|1
|
1

o
)

|
1
1
-

||.
1
o

)
.
|1
/
1

|
|
.

.
)
|1
||.
|
|

.
/
1
|
/
1
|.
.

|o

5
o
o

|
|
|
|

o
|o
)
|o
1
|
|.
1
/

o
|o

1
1

1
/
|

|1
| |o

1

)
.
|
o

.
|
|
|/
1
|1

o
||
.

1
|1

|o


o
1


1
o
1
1
|1
| 1
o
|
1
1

|-
|


|
|| |
|.
1

/
1


o
||
1
1
.
)
o
||1

| |

.
)
o
1

o
)
o

1

/
1

|
P

.
H
S
QD
.
NR
L
A
5
o

.
1
1
|
|
|o
1

1
|1
|
|
.

|
|

o
|

)
.
5,15 KMC1||.J||1|
|1|1o|| | 1o|| |1|1
6,25 KMC1||.4||
|o.1J|||15|1.|
1|1|1
1
2
,
4
5

K
M

"
C
1
|
|

5
5

5
.
!

|
|

6
,
2
5

K
M

C
1
|
|


C
1
|
|

)
|
1
|
|

J
|
|
|
1

S
|


|
.

1

o


7,25 KM C1||.||)|.|o
8,35 KM
C1||.
J||1|
Co|o.| |.
1.
6,25 KM
C1||.|||
S|11
.
10,35 KMC1||.|o1|o)11
1|.|.|
5
,
1
5

K
M

C
1
|
|

o
|

|
,

o
|
o
/
|
1
6,25 KM
C1||.
|1.||11 ||1
1||||/1
7,25 KMC1||.)|1
o||/.|||o1o|o
7,85 KMC1||.||/
h|||,1
5,85 KM
C1||.
||1
1||1
|.1
AZRA 2013. 45
Beauty
Stylissimo
ena u drugom stanju
nipoto se ne smije
zapustiti. Nastavite da
se minkate, depilirate,
posjeujete kozmetiara
i, naravno, budete
privlane svom suprugu.
Tokom trudnoe tijelo
ene se mijenja, pa
samim tim i njega tokom
devet blaenih mjeseci
mora biti drugaija.
Neke stvari na koje ste
navikli vie ne smijete
upranjavati, ali,
sreom, za sve postoji
alternativa
Njegovana
trudnica
je lijepa
trudnica
SPRIJEITE POJAVU
STRIJA
Zbog poveanja tjelesne teine u trudnoi moete
dobiti strije. Da biste to izbjegli, potrebno je da
svakodnevno koristite specijalne preparate koji
poveavaju vlanost i elastinost koe, posebno
na grudima, stomaku, zadnjici i butinama.
NOKTI RASTU BRE
Slobodno idite na pedikir i manikir. Mazanje
noktiju nee koditi vaoj bebi, a vama e jako
prijati. U trudnoi smijete raditi i nadogradnju,
ali, moda je nepotrebna, jer u ovom periodu
nokti rastu bre.
HLADNA DEPILACIJA
Depilacija voskom nije tetna i bolji je izbor od
hemijskih preparata. Bitno je samo da je radite
BILJNE BOJE ZA KOSU
Veina boja za kosu sadri supstance koje
oteuju folikul i dlaku, dovode do opadanja
kose, alergijskih reakcija, ekcema i drugih
neeljenih posljedica. Tokom bojenja kose dio
sastojaka farbe resorbuje se kroz kou glave i
djeluje na itav organizam. Zahvaljujui velikom
izboru prirodnih farbi za kosu s biljnim ekstrak-
tima koji njeguju vlasi, sada moete za samo 15
minuta potpuno bezbjedno pruiti svojoj kosi
ujednaenu boju koja je dugotrajna i odlino
prekriva sijede vlasi.
BEZ MASIRANJA
GRUDI
U trudnoi se uz stomak postepeno poveavaju
i grudi, pa im je potrebna redovna njega. Ne
zaboravite da ih poslije svakog tuiranja namaete
hidratantnim losionom. Masaa grudi se ne
preporuuje.
46 AZRA 2013.
PREPORUUJEMO
hladnim voskom, jer je on ist, pa nema rizika od
infekcija. Osim toga, on ne izaziva pucanje vena
i kapilara. Nakon tretmana koristite iskljuivo
sredstva biljnog porijekla. Nemojte ii na lasersku
epilaciju i depilaciju toplim voskom.
MASAOM PROTIV
OTICANJA
Preporuljivo je ii na masau, jer pomae u
oslobaanju toksinih materija, smanjuje oticanje
i greve. Dobro utjee na smanjenje tegoba u
predjelu vrata i donjeg dijela kime, otklanja
glavobolju i poboljava cirkulaciju. Izbjegavajte
pritisak na stomak, a neka masaa pone od sto-
pala, pokretima nagore. Dobro je ulje kamilice,
limuna, lavande, rue, geranijuma i sandalovine.
Ne koristite aromatina ulja od ruzmarina,
majine duice, bosiljka i majorana.
TUIRANJE, A NE
KUPKA
Ulazite u kadu postepeno, a ruke i gornji dio
tijela neka vam sve vrijeme budu iznad vode,
kako biste se rashlaivali. Veoma tople kupke
poveavaju tjelesnu temperaturu, to je opasno za
bebu. Ne ostajte u kadi due od 10 minuta.
GEL PROTIV CELULITA
ene uglavnom uvijek imaju problem s celu-
litom, a tokom trudnoe postaje jo uoljiviji.
Napravite preparat od obinog gela za tuiranje i
krupnije samljevene kafe, pa ga tokom tuiranja
nanesite na kritina mesta, masirajte lufa
rukavicom i isperite. Nije preporuljivo koristiti
anticelulitne kreme. Dok ste u drugom stanju i
dok dojite, ne skidajte celulit mezoterapijom ili
ultrazvunim metodama.
ZABORAVITE NA
SAUNU
Upotreba saune u trudnoi nije dozvoljena, jer
poveavanje tjelesne temperature moe ugroziti
bebu, naroito tokom prvog trimestra. Ovaj
problem moe posebno utjecati na razvoj bebine
lobanje i kime.
|111 . 1|.)o |1. 1 . 1/
||o|| || |o 1|1. .|1 1)|o) |1
|o |1|o || |)| |o/ 1|11| /o
|o||o||o/o11|o||o/|o1|..||o|1|
. | ||.1. . 1o |11|.
8,90 KM4/oC1|
./|.. |oo
1||oo||
||1/11 ./|..
|o|||o
cc 15 KM
4||o1|1
1/1
o1||1
||o|/||1
cc 20 KM
S||||
1||o1
1|1
CC 35 KM
h|11
.|||o|/
||1
12,50 KM |||1|1/|1||
CC 28 KM|||.|||o|/||1
(|o||| .|1 |111 |1|1 oo|;
c
c

8
0

K
M

V
.

|
1

|
|

|
|
o
|

|
|

15,90
KM4/o
||1||1
||11
||o
1|o/
.|
AZRA 2013. 47
Stylissimo
NIVEA SMOOTH
SENSATION
KOLEKCIJA
"Nivea" predstavlja "Smooth Sensation"
liniju koja sadri novi, inovativni proizvod
za njegu tijela - "Body Souf", obogaen
shea maslacem za neodoljivo meku kou.
Unutar "Smooth Sensation" linije moete
pronai mlijeko i ulje za tijelo, te kremu
za ruke koji suhu kou ine glatkom i
hidratiziranom.
"Nivea" je ove godine svojim boicama
podarila potpuno novi izgled za koji je
zasluan viestruko nagraivani industri-
jski dizajner Yves Bhar.
"to manje
enu volimo,
to joj se vie
sviamo"
(Aleksandar Sergejevi
Pukin)
"to
enu ,
Stylissim simo
"Advance
Tehniques"
serum za kosu
najprodavaniji
je "Avonov"
proizvod u BiH
AVON U BiH SLAVI
10. ROENDAN
Povodom jubilarnog 10. roendana, u
"Avonu" su nam otkrili koji su proizvodi
najee naruivani tokom tih prvih 10 go-
dina. Titulu najprodavanijeg proizvoda nosi
"Advance Tecniques" serum za vrhove kose:
svakog sata u posljednjih 10 godina u naoj
dravi prodaju se ak tri seruma. Drugo
mjesto dre Nailwear Pro+ lakovi za nokte
koji se narue svakih pola sata.
VRIJEME JE ZA
MAX FACTOR CC
KREMU
Pratei trendove, "Max Factor" je lan-
sirao jedinstvenu CC kremu, dostupnu
u svim "cm" i "dm" trgovinama. Rije
je o kremi koja prua intenzivnu kore-
kciju tena odmah pri nanoenju i kreira
zdravi, prirodni izgled koe.
MF CC kreme daju intenzivan pigment
koji prua besprijekoran, visok nivo
prekrivenosti. Savren je za kreiranje
svjeeg, prirodnog izgleda.
j j
d
si
j
k
M
VRIJ
LIJEPE
VIJESTI
48 AZRA 2013.
AZRA 2013. 49
K
oliko god mi smetalo to su se za 1. maj svi
mogli skinuti i sunanim zrakama izloiti
prvenstveno noge, a onda i ostale dijelove
tijela, ja sam se odluila strpiti zarad viih ciljeva.
Strpljenje u ovom sluaju znai da noge nisam
podvrgavala due od tri sedmice nijednoj vrsti
depilacije, brijanja ili bilo kakvog upkanja, kako
bi narasle dovoljno za novi vid njihovog uklanjanja
- egipatsku depilaciju. Moda e, kad ih konano
otkrijem i obuem suknjicu ili haljinicu, biti bijele,
ali e zato biti glatke i bez ijedne dlaice (mislila
sam u sebi). I to je najvanije, takve e i ostati
due od mjesec - jupiiii!!!
Dobro, pred sedmicu kada sam imala zakazanu
depilaciju u frizersko-kozmetikom centru
"Mous Trend" u Sarajevu, moje strpljenje bilo
je pri kraju i jedva sam ekala da prestanem
nositi hlae na vie od 30 stepeni Celzija.
Jer, ako ena nosi hlae na tako visokim
temperaturama, ini to iz samo jednog razloga
- nije stigla obrijati noge. To svi znaju.
Brijanje mi se nikada nije dopadalo kao
nain uklanjanja dlaica. Jeste da je najbre
i najbezbolnije, ali koliko god da je brzo,
dosadi vam da to radite iz dana u dan.
Zato sam uvijek vie bila za opciju upanja
dlaica iz korijena. Ako nita drugo, treba
im due vremena da opet narastu. U mom
sluaju smjenjivale su se depilacije voskom i
depilatorom. Za egipatsku depilaciju ula sam
prole godine. No, kada sam pokuala sama to
uraditi, paste je bilo na svim drugim mjestima
vie nego ondje gdje je, zapravo, trebalo biti.

- Pasta mora imati odreenu temperaturu.
Ako je pretoplo, onda se previe rastopi i nita
ne moete napraviti - objanjava mi ljubazna
kozmetiarka Aida Bulbul-alja, dodajui da
je pasta koju oni koriste napravljena od meda,
eera, ulja urekota i jo nekog sastojka, koji
je i njoj nepoznat.
Sve je potpuno prirodno, bez ikakvih
hemijskih sastojaka i zato ova vrsta depilacije
usput hrani nau kou.
- Pasta se ne lijepi za kou, to je veoma
vano, nego se lijepi za dlaku i zato je upanje
potpuno bezbolno. Kako se ne lijepi za kou,
tako nema ni bola prilikom njenog povlaenja.
Dlaica se upa prilikom lijepljenja paste,
a kada pastu povlaite nazad, onda dlaicu
uklanjate. Ne oteuje kou, nema nikakvih
iritacija, a poslije nema ni urastanja dlaka.
Istovremeno se radi piling, pa je koa nakon
ove depilacije glatka, nahranjena i njena -
pria mi Aida dok dlaice polako nestaju, a
mene pri tome, ba nita ne boli. Mogla bih
ovako svakog dana, mislim u sebi.
Dlake se ovom pastom upaju u smjeru
suprotnom od rasta. Nove dlaice, koje budu
rasle, bit e rjee, perjastije i bit e ih jo lake
upati.
- ene koje isprobaju ovu vrstu depilacije
uglavnom joj ostaju vjerne. A, to je
najvanije, egipatska depilacija je izuzetno
povoljna za ona najbolnija i najosjetljivija
podruja - ispod pazuha, bikini zonu, te itavo
intimno podruje.
Za ovo posljednje nikada nisam imala
dovoljno hrabrosti. Bila je to jedna od onih
zona u kojoj sam ostajala vjerna brijau. I
bijae tako sve dok ne dooh u Aidine ruke.
Hm... da kaem kako je to takoer bezbolno,
slagala bih... Ali, junaki sam to izdrala. ene
imaju devet puta jau toleranciju na bol od
mukaraca. Sad znam i zato. Na tom mjestu
dlaice, zbog dugogodinjeg koritenja brijaa,
imaju najjai korijen i zato njihovo upanje ne
moe proi bezbolno. Ali se zato osjeaj nakon
obavljenog posla ne moe mjeriti ni sa im.
I jo neto, nije bilo potrebno da ekam
nekoliko sati prije nego depilirano podruje
izloim sunanim zrakama, solariju ili vodi.
Nakon egipatske depilacije moete ba sve.
EGIPATSKA DEPILACIJA
KLEOPATRA IZ
KOLODVORSKE 12
Brijanje mi se nikada nije dopadalo kao nain uklanjanja dlaica. Jeste da je najbre i
najbezbolnije, ali koliko god da je brzo, dosadi vam da to radite iz dana u dan. Zato sam uvijek vie
bila za opciju upanja dlaica iz korijena. Ako nita drugo, treba im due vremena da opet narastu
AKCIJSKI POPUST
Beauty studio "Mous Trend"
pripremio je akcijski popust za svoje
klijente. Tako, egipatsku depilaciju
kompletnih nogu, bikini zone i ruku
PRHWHGRELWL]D.0
Stylissimo
N
ema dileme da e od 17. od
19. maja Sarajevo postati re-
gionalni, ali i svjetski centar
ljepote, zahvaljujui predanom
radu frizerskog dvojca Senada
ehia i Senada avdara, te
savrenoj organizaciji scensko-frizerskog spektakla
"Teatre Hair Show".
POSJETITE "GRAD
LJEPOTE"
Tokom tri dana na parking-prostoru pored
Narodnog pozorita sve posjetitelje doekat e
"Grad ljepote", 30 atora s frizerima, vizaistima,
najpoznatijim kozmetikim kuama iz oblasti
njege kose i make-upa, te ukraavanja noktiju.
Uz simbolinu cijenu ulaznice od tri KM svaki
posjetitelj e moi da iskoristi jednu od usluga -
frizersku (feniranje ili ianje), uljepavanje (nado-
gradnju) noktiju ili minkanje tokom tri dana od
10 do 22 sata.
- Ado Kariik iz salona "Morgan", Kenan
Ahmethodi iz salona "Ken's", Enisa Kaliman
iz "En Styla", Mustafa Koli iz salona " AMS",
ana Jasmin iz salona "Hollywood", te nas
dvojica iz "Madonne" i " Imagea ", s lanovima
timova doekat emo posjetitelje i uiniti im ove
dane i njih ljepim i raspoloenijim, uz partnere
iz oblasti kozmetike, salone "Selawy", "Rijalda" te
"Beauty by Dalila" uz "Sunlight", gdje e se pos-
jetitelji moi sunati. Igraonica za djecu "Zanzi-
bar" doekat e najmlae. Preparati koji se nau u
prodaji bit e ponueni po specijalnim cijenama,
od 10 do 30 posto niim. Svi e moi uivati u
revijama poznatih modnih kua "Granof", "Bel-
lissima" i drugih - naglaava avdar.
U subotu, 18. maja, u 19 i 30, u BKC-u, publika
e moi pogledati nastup 11 najpoznatijih inter-
Scensko-frizerski spektakl u na glavni grad dovodi
najpoznatija svjetska imena iz ove profesije. Kroz "Grad
ljepote", show te seminar, od profesionalaca do ljubitelja
istog estetskog doivljaja, svi e nai svoj dio prie, kako
bi uivali u danima THS-a
THEATRE HAIR
SHOW 2013
Na casting THS-a u "Slozi" prijavilo se mnogo djevojaka
SARAJEVO,
CENTAR
FRIZERSKO-
KOZMETIKOG
SVIJETA OD 17.
DO 19. MAJA
/ZANA KOLO-MULABDI/
50 AZRA 2013.
"LOOK AND LEARN"
UZ NAJPOZNATIJA
IMENA
- Tokom treeg dana THS-a, u nedjelju, 19. maja,
u 10 i 30 je seminar za frizere "Look and learn"
s Patrickom Camerunom. Cijena uea je 100
KM - kae avdar, naglaavajui da na seminaru
nastupa i poznat frizer Johnny Almagno, pred-
stavnik "Lisapa", sa tehnikama ianja i bojenja, a
cijena uea je 20 KM.
- U nedjelju, 19. maja, od 11 i 30, u maloj sali
BKC-a bit e odran i seminar iz oblasti kozme-
tologije. Cijena ulaza na ovaj seminar je 40 KM.
Za Teatre Hair Show 2013 sve je ve spremno.
Prole sedmice u sarajevskoj "Slozi" odran je cast-
ing na kojem su izabrani modeli za oblikovanje
frizura ovih istinskih umjetnika.
- Osim toga, predstavljena je i specifna kreacija
Enise Kaliman, koju e nositi djevojke kreui se
na improviziranim tulama po gradu i na taj nain
prezentirajui ovogodinji THS.
Da se nita ne preputa sluaju, potvruje i
mogunost da svi oni koji nisu kupili ulaznicu za
show ili seminar mogu to uiniti u "Gradu lje-
pote" u THS atoru, gdje, takoer, mogu pronai
i zanimljive suvenire, koji e ih podsjeati na
praznine dane ljepote u Sarajevu.
nacionalnih frizera. Patrick Cameron, jedno od
vodeih svjetskih imena u oblasti sveanih frizura,
pokazat e matovitost i znanje u izradi puna.
- Iz Hrvatske rad prezentiraju Kreimir Bezjak Ur-
ban i Studio "Mila", a iz Srbije Slobodan ivkovi
ika. Kolege iz Turske, Mustafa Ceylan i Harun
Cici, bit e sigurno zanimljivi publici, kao i Ivan
Vukevi iz Crne Gore, te "Mak Hair Group"
iz Makedonije. Akademija "Hair Kosovo" pred-
stavit e svoj rad, a uz nas dvojicu iz BiH nastupa i
poznati frizer Stipe Filipovi - kae ehi, dodajui
kako e novac od prodaje ulaznica (po cijeni od 50
KM i 100 KM) za ovu veer ii u fond namijenjen
lijeenju djece oboljele od leukemije, a show e
voditi naa poznata glumica Vedrana Seksan.
Patrick
Camerunje
zvijezda showa
Johnny Almagno uvijek ima atraktivan nastup
Novac prikupljen prodajom ulaznica proslo-
godisnjeg THS-a doniran je u humanitarne svrhe
AZRA 2013. 51
Stylissimo
Moja4zida
Sjeate li se "Princeze na zrnu graka"? Da, to je ona
mlada dama koja je, uprkos debelom sloju posteljine,
spavala loe, jer ju je cijele noi uljalo to siuno zrno...
Takvo neto je, svi znamo, u realnosti nemogue, ali na
emu i u emu spavamo je itekako vano. Birajte prirodne
i zdrave materijale, oni e vam osigurati ugodnu no,
nakon koje ete se i vi osjeati kao princeza.
Princeza na
zrnu graka
je spavala loe,
vi ne morate
||||/11||/|
?5J/?5J||.
1/1|..
:J\/J.
215KM
150.50 KM
52 AZRA 2013.
|.|1 1|o |o|1
1/| 1 o|.|11
. |o |1. |o
|1|o|o || |1 1|
/1| ||o)|11 |.
||.1.|1|||o1|1/o
/1o 11 ||1||o ||1 11
|.1 ||/ /|.
| |o o11 | |o|o 1|o|
. |o||. ||||/. |.11
|o||1!5J/??J.
99 KM
69.30 KM
C|1 |1 |o1
1|.. 1. o1 .1o||
|111 1|,...
1 C CC ||1 |1 |o1
||o |o.| |1)1o
|1||1.|1
|||1
|JV|||| ||S|||4
(|o 1/1 |||1
11!JJ/!JJ.
:J/!JJ.;
94 KM
65.80 KM
64.90 KM
69.90 KM
69.90 KM
Prodavnica "Galeb", Veliki Curciluk; "Nas
Dom", Mula Mustafe Baseskije 60, Sarajevo
|o||o|
|o||11||.
||.!/!:
89.90 KM
62.90 KM
|o||1|1.
|||1| ??J/?
219 KM
153.30 KM
1(3523867,7(61,(1-(2'32672
Stylissimo
Recepti
Sladoled...
teta to nije
ilegalan
Sladoled je najpopularnija
poslastica u kojoj posebno
uivamo ljeti. Za njega vai
izreka da je toliko sjajan, da je
teta to nije ilegalan. U obilju
raznih okusa svako moe pronai
neto za sebe. Ipak, umjesto
da ih kupujete predlaemo da
odvojite malo vremena i napravite
ukusan, domai sladoled: bez
konzervansa, umjetnih boja i
drugih nezdravih sastojaka
54 AZRA 2013.
MONI MIX
6DVWRMFL: 1 l mlijeka, 8 jaja, 500
g secera, 100 g cokolade, 100 g
mljevenog keksa, 100 g visanja ili
nekog drugog voca, 3 kasike gustina,
100 g putera, vanilin secer
3ULSUHPD: U posudu sipajte gustin i
zumanjca. Umutite, pa dolijte decilitar
mlijeka. Umutite, dodajte secer,
pa opet mutite. Skuhajte preostalo
mlijeko, umijesajte umucenu masu
od zumanjaca i kuhajte. Kada se
smjesa ukuha, umijesajte puter dok je
jos vruce. Ostavite fl da se potpuno
ohladi, a za to vrijeme umutite snijeg
od bjelanjaca. U umucena bjelanjca
rucno umijesajte ohladenu masu
od zumanjaca. Ovako dobijen krem
podijelite u tri manje posude na
jednake dijelove. U prvi dio umijesajte
rastopljenu cokoladu, u drugi mljeveni
keks, a u treci isjeckane visnje ili
voce po zelji. zlijte u kalup prema
redoslijedu koji zelite i sve stavite u
zamrzivac preko noci.
VJENA VANILIJA
6DVWRMFL250 g secera, 5 zumanaca,
1/2 l mlijeka, vanilija
3ULSUHPD: Mlijeko skuhati s vanilijom.
Skinuti s vatre, poklopiti i ostaviti
malo da odstoji. Zumanjca umutiti sa
170 grama secera. Preostali secer
karamelizirati, pa postepeno doliti
mlijeko. Kada se otopi karamela,
dodati umucena zumanjca. Na tihoj
vatri kuhati, ali ne dozvoliti da provri.
Kada smjesa postane gusta, skinuti
s vatre, povremeno promijesati.
Ohladeno razliti u posudu i staviti u
zamrzivac. Napomena: ovo je dobar
temelj za razlicite okuse sladoleda, po
zelji u njega mozete dodati cokoladu
ili voce.
S KEKSOM
6DVWRMFL: 5 jaja, 5 kasika secera, 1
vrecica vanilin secera, 0,5 l vrhnja za
slag, 5 dkg obicnih keksa (petit, piskote
ili slicno)
3ULSUHPD: Umutite vrhnje u cvrsti slag.
Razdvojite zumanjca od bjelanjaca.
Umitite cvrsti snijeg od bjelanjaca,
dodajuci u toku mijesanja kasiku po
kasiku secera, vanilin secer, te jedno
po jedno zumanjce. Kekse dlanovima
izmrvite, umijesajte ih u smjesu.
Zatim, mijesajuci kasikom pomijesajte
dobivenu smjesu sa slagom.
Dobivenu smjesu hladite u zamrzivacu
barem 12 sati prije posluzivanja.
MASCARPONE VS.
ORAII
6DVWRMFL]DNDUDPHOL]LUDQHRUDDVWH
SORGRYH15 dkg oraha, ljesnjaka i
badema, 4 kasike secera, 1 kasicica
cimeta, 2 kasicice meda, 4 kasike vode
=DVODGROHGRGPDVFDUSRQHD
125 ml mlijeka, 1 vrecica vanilin
bourbon secera, 2 zumanjca, 4 kasike
secera, 200 ml vrhnja za slag, 500 g
mascarponea
3ULSUHPD: Usitniti na krupno orahe,
bademe i przene ljesnjake. Secer i
cimet pomijesati, dodati vodu i med,
te mijesati da se dobije homogena
smjesa. zliti je na tefonsku tavu
i mijesati na laganoj vatri sve dok
ne pocne krckati, pjeniti se i lagano
postajati ljepljiva. Zatim umijesati i
orasaste plodove, te jos neko vrijeme
mijesati dok se sve ne "stisne", potom
smjesu premjestiti na pek papir i
lagano rasporediti, te razdvojiti na
sitnije gomilice i pustiti da se rashlade.
Sladoled: Zumanjce pjenasto izmiksati
sa secerom. Mlijeko zakuhati s vanilin
bourbon secerom. Kada mlijeko
zakuha, maknuti ga s vatre, pustiti
da se slegne, te lagano umijesati
zumanjca sa secerom, mijesati koju
minutu sa strane, zatim vratiti na
najmanju vatru (jer ne smije prokuhati)
i mijesati dok se lagano ne zgusne.
Ohladiti i dodati umucen slag, pa
mascarpone i karamelizirane orascice.
Dio ostaviti za ukrasavanje. Staviti u
zamrzivac preko noci.
KAKO
RASHLADITI
SLADOLED
=DRQHNRMLnemaju
aparat za sladoled procedura
za rashladivanje je sljedeca:
sladoled staviti u zamrzivac
i prva tri sata ga dobro
promijesati svakih 40-ak minuta
i zatim ga pustiti da odstoji,
najbolje preko noci, dok se u
potpunosti ne rashladi.
AZRA 2013. 55
Stylissimo
Mjesto na kojem je spavao
ovjek obolio od karcinoma
predstavlja najtetniju
geopatogenu taku, na kojoj
niko ne smije due sjediti ili
spavati. Ako se to mjesto ne
neutralizira, nakon nekoliko
godina sa sigurnou
e ponovo biti razlog
kancerogenim stanjima
Zdravlje
56 AZRA 2013.
U
50-im godinama prolog vijeka dr.
medicine Ernst Hartmann poeo
se intenzivno zanimati za globalnu
mreu, koju je znaajno obradio
i dokazao njezinu malignost. Ustanovio je da
se ona sastoji iz meridijana koji se proteu u
smjeru sjever-jug svaka 2,5 metra i paralela
koji se proteu u smjeru istok-zapad svaka
dva metra.
Mjesta na kojima se presijecaju meridijani
i paralele su vorovi koji su u njegovu
ast dobili ime Hartmannovi vorovi.
Na tim vorovima je koncentrirana sva
sila Zemljine magnetne energije i svaki
boravak na njima je tetan za ljudski,
ivotinjski pa i biljni organizam.
HARTMANNOVI
VOROVI -
"DEMONOVA
VRATA"
Stari Kinezi su imali vrlo dobra
poznavanja geopatogenih taaka
telurnih linija koji se danas nazivaju
Hartmannovi vorovi. Slikovito su
ih nazivali "demonova vrata". Znali
su da se njihovo devitalizirajue
i patogeno djelovanje moe
usporediti s demonom, koji se
zlobno aktivira kako bi pomutio
sudbinu ljudi, koji nita ne
primjeuju.
Dr. Hartmann je u vie od
20.000 eksperimenata dokazao
da kombinacija Hartmannov
vor + podzemna voda +
tehniko zraenje je tetna za
zdravlje, a njegovo pravilo je
priznato na medicinskim simpozijima.
To pravilo otprilike glasi ovako:
Mjesto na kojem je spavao ovjek obolio od
karcinoma predstavlja najtetniju geopatogenu
taku, na kojoj niko ne smije due sjediti
ili spavati. Ako se to mjesto ne neutralizira,
nakon nekoliko godina sa sigurnou e
ponovo biti razlog kancerogenim stanjima".
POZITIVNE
PROMJENE
Dr. Ernst Hartmann napisao je knjigu
Krankheit Als Standort Problem" - "Bolest
kao problem mjesta boravka". Mnogi ljudi su
poeli voditi rauna o tome da ne borave na
mjestu tetnih zraenja, osjeajui pozitivne
promjene.
Postepeno su pronalazili naine zatite od
tetnih zraenja. Nekad su to bili slama, kue
od blata i drugi prirodni materijali. Posebna
panja posveivana je izboru lokacije za
gradnju.
Zbog izloenosti zraenjima posljedice se s
godinama samo poveavaju. Vodeni tokovi i
energetski vorovi na mjestu leaja, prije ili
kasnije, dovode do zdravstvenih problema
- organizam slabi, postaje osjetljiv na razne
bolesti, a moe doi i do kancerogenih
oboljenja. Takva mjesta je mogue utvrditi
radiestezijskim mjerenjima
TEST SPAVANJA
Napravite jedan mali test spavanja, da biste
provjerili spavate li na mjestu tetnih zraenja:
* ne moete zaspati
* esto se budite nou
* u snu teko diete, guite se
* budite se s glavoboljama, migrenama
* sanjate loe snove
* ujutro ste umorniji nego kad ste legli, danju
ste stalno umorni
* bez posebnog razloga ste nervozni, nemirni,
razdraljivi, depresivni
* imate greve u nogama, ili oteene noge
* imate nepravilan rad srca, lou cirkulaciju ili
visok pritisak
* imate reumatska oboljenja
* brzo zaboravljate, tee pamtite, slaba vam je
koncentracija
* imate slab imunitet, este upale ili alergije
Ovo su samo neki od poremeaja. Ako imate
dva ili vie od ovih simptoma, sigurno boravite
na mjestu koje je pod utjecajem tetnih
zraenja.
Bolest kao
problem
mjesta
boravka
AZRA 2013. 57
Stylissimo Stylissimo
D
Postoje li neke zdravstvene (medicinske) smetnje za seks za vrijeme
menstruacije, osim onih psiholokih?
to se tie psiholokih ogranienja", postoje pomijeana osjeanja
(i enska i muka) kada govorimo o upranjavanju odnosa u vrijeme
menstraulnog krvarenja. Ono to znamo iz rezultata studije o
seksualnim ponaanjima i seksualno prenosivim bolestima jeste da
16 posto ena prakticira odnose za vrijeme menstracije i da je u toj
skupini neto vea uestalost STD (seksualno prenosivih bolesti ).
Ogranienja u vjerodostojnosti rezultata su ta to ene koje imaju
odnos za vrijeme menstracije imaju ee odnose i vei broj partnera,
ali se svakako odnos u to vrijeme smatra faktorom rizika za STD.
Jedan od motiva" za odnose u vrijeme menstruacije (pogotovo u
skupini ena koje ne ele koristiti kontracepciju) jeste nemogunost
zaea, jer se ovulacija i oplodnja ne mogu desiti za vrijeme
menstracije. Ali, kako spermatozoidi mogu ivjeti 5-6 dana, odnos
posljednjeg dana menstracije moe rezultirati zaeem. Jedna od
opcija za parove koji prakticiraju odnose za vrijeme mestruacije jeste
koritenje tzv. kontracepcijskih dijafragmi.
Prim.dr. Emir
Talirevi,
spec. interne medicine
Prim.dr.Taib Deli,
ginekolog
Pitanja ljekarima iz nase ordinacije mozete poslati na e-mail azra@avaz.ba ili SMS-om na broj telefona 061-142-015: u poruci upisite kome
Od puberteta imam bolove u predjelu srca, jaki su, prodorni, gubim dah
i ako udahnem jae boli. To traje nekoliko minuta, umirim se i prestanu.
Kad su se pojavili, radio sam EKG i nalaz je bio uredan. Sada imam 28
godina. Kakve pretrage trebam napraviti?
Pojava bolova koji imaju otar karakter kod mlae osobe moe imati vie
razliitih uzroka. U Vaem sluaju, jako bitan podatak jeste da bol mijenja
karakter s udisajem (udisaj ga pojaava), te da su bolovi prisutni due od
deset godina u nepromijenjenom intenzitetu, te da u itavom ovom periodu
nije dolo do pojave nekog drugog simptoma poput lakog zamaranja,
slabosti, guenja i slino. Otri bolovi koji imaju respiratornu fazinost (tj.
pojavljuju se i gube u zavisnosti od udisaja ili izdisaja) uglavnom imaju
porijeklo u iritaciji plune ili srane ovojnice (pleure ili perikarda), obino kao
rezultat neke upale. Iako same promjene ne odgovaraju sranim tegobama
(a emu u prilog govori i uredan EKG nalaz te pojava bolova nepovezana s
fzikim naporom), izuzetno je mala vjerovatnoa da su uzrokovane sranim
oboljenjem. Najvjerovatniji uzrok Vaih tegoba jeste deformacija grudne
kraljenice sa skoliozom i ukljetenjem korijena nekog od nerava koji izlaze
iz kimenog stuba i kruno obilaze grudni ko. U konkretnom sluaju,
predloio bih Vam da uradite detaljan neuroloki pregled te RTG grudne
kime u dvije projekcije nakon ega se moe potvrditi dijagnoza i preporuiti
adekvatna terapija.
58 AZRA 2013.
Stylissimo
U komiluku ima mnogo djece, ali jedan djeak, uzrasta kao i moja
kerka (sedam godina), stalno pravi probleme. Svi se lijepo igraju dok
on ne doe. Gura mlae, zadirkuje starije, smije im se, pljuje, psuje...
Pokuala sam s njim razgovarati, ali ne ide. Posljednji put sam mu
zabranila da se igra s ostalom djecom, jer nisam vidjela drugo rjeenje.
Ipak, ao mi ga je. ta initi?
Obavite razgovor s djeakovim roditeljima. Skrenite im panju na
stvari koje ste primijetili u vezi s njegovim ponaanjem. Guranje
mlaih, zadirkivanje starijih, psovka, samo su simptom mnogo
dubljih emotivnih problema. Roditelji bi morali postati svjesni toga
i pokuati pronai uzrok i nain prevazilaenja ovakvog ponaanja.
Vi se nemojte uputati u to da rjeavate ove probleme, a pogotovo da
zabranjujete igru s ostalom djecom. Vi ste odgovorni za svoje dijete, a
preuzimanje odgovornosti za tue nije ba pametno.
Upoznala sam momka. Na prvi pogled inio se divan. Obrazovan je,
ima posao u inozemstvu, dobro zarauje, ima fnu porodicu... Problem
je to je veoma krt. Do sada smo izlazili etiri puta i svaki put sam
kafu i ruak plaala ja. Takoer, poto ne ivi ovdje, vidjela sam kako
se sam poziva na ruak ili veeru kod prijatelja i rodbine. Nosi staru,
prilino dotrajalu odjeu, iako sebi moe priutiti vrhunske robne
marke. Ne shvatam kako moe tedjeti na sebi, a o drugima da ne
priam. Kako i da li da mu to kaem? Inae, zbog ove njegove osobine
ne vjerujem da u ostati s njim.
Kada nekoga volite a i on Vas, onda lako mijenjate njegove navike.
Moda je on do sada momakim ivotom ivio tako, s Vama e
se, vjerovatno, mnoge stvari promijeniti. Kada se ljudi vole, onda
prihvate sve ono to im partner sugerira, jer ele da mu budu jo
drai, privlaniji, interesantniji i slino. Nemojte da Vam to bude
prepreka za ljubav, ako se sve drugo podudara s Vaim htijenjima.
Ljudi navike mijenjaju, naroito kada su motivirani za to. Testirajte
ga na vrlo bizarnom primjeru, ali mu naglasite da to ini zbog Vas, jer
vi tako elite.
Vidjet ete reakciju koja e Vam dati smjernice za dalje. U
inozemstvu svi ive tako. Zaboravljaju na formalnosti koje su nama
itekako vane.
je pitanje namijenjeno (ginekolog, stomatolog, psiholog, dj. psiholog), ostavite jedno prazno mjesto (razmak) pa potom napisite pitanje.
D
j p , p g j p j , p g
s ostallom dj djecom. Vi Vi ste oddgovorn za sv j oje d te, a zabranjujete igru s zabranjujete igru ete j orni za svoje dijete, a
vornosti za tu tue nij je ba pa pametno. pr pr u euzi zima manj njee od odgo govvoo ppreuzi
AA D
Dr. Jasmina
Dizdarevi,
kliniki psiholog
Aida Baruija,
kolska psihologinja, getalt
psihoterapeutkinja
AZRA 2013. 59
Stylissimo
P
rvi u BiH i prvi u Sarajevu od 1998. godine pa sve do danas
dokazivali smo se novim najsavremenijim solarijumima
i kvalitetom usluga. Solarijum "Ema" prua i usluge
kolarijuma, depilacije i masae. Kolarijum je maina slina
solarijumu, ali s drugim efektom ubrzava proizvodnju "D" vitamin
u organizmu pa se poslije njega bre tamni i najbitnije pospjeuje
prirodnu proizvodnju kolagena pa nam je koa zategnutija i ljepa.
Dolo je proljee, skinula se teka zimska gardaroba pa nam tijelo
mora biti besprijekorno uredno i izdepilirano. Depilacija prirodnim
voskom je najpopularnija, jer prirodni sastojci ne iritiraju ni
najosjetljiviju kou. Poto se vosak lagano zagrijava, depilacija je
olakana i manje bolna. Ovdje je bitna tehnika pri depilaciji pa zato
kau da u solarijumu 'EMA" radnica na depilaciji ima "laku ruku".
Moram konstatirati da sve vie mukaraca dolazi na depilaciju.
Zakazivanje termina i sve ostale informacije moete dobiti putem
telefona 033/ 221-233 u solarijumu 'Ema".
Brz nain ivota, sve vie obaveza i stresa utjee na na organizam.
Jedan od naina odravanja tijela i duha
je masaa. Postoji vie vrsta masaa,
to je mnogima poznato.Terapeutske i
relaksirajue moemo izdvojiti, jer te dvije
vrste su najee potrebne. Koju vrstu
masae pacijent treba, zavisi od njega
samog. Svaka masaa je individualna.
Tretmani ukljuuju masau lea, vrata i
glave, kao i cijelog tijela koja due traje. Uz
sve to, kombiniramo istezanje i razbijanje
miogeloza (masnih kuglica ispod koe).
Masau moemo kombinirati sa solarijumom i kolagen mainom,
tako da prvo idemo u solarijum i kolagen mainu pa na masau.
Toplota pomae boljem oputanju muskulature i dijeluje kao
termoterapija (terapija toplotom). Ako volite sebe i svoje tijelo i
brinete o njemu, priutite sebi bar jedan sat oputajue masae u
solarijumu "Ema". Parcijalna masaa i anticelulitna 30 minuta - 20
KM, totalna 60 minuta - 35 KM i sportska 60 minuta - 50 KM.
Ljepi sa
Solarijumom Ema
SolI|i|u|||I
|I.iI|ci|uI
.i|e|18.i
19.|I|I2O18.
-o|lI||I|o
||e|uI
:olI|i|u||o|I
||I|i |ou,
i.lIcii|e||i
I|I.I uo|u
A
K
C
I
J
A

(
/
9
(
'
,
1
$

'

$
.
0
,

NAJSJAJNIJA
ZVIJEZDA
NA VINSKOJ
KARTI BiH
AZRA
PODRUMI VUKOJE
U ogromnu zbirku
medalja i priznanja
koja su vina Podruma
Vukoje" osvojila na
sajmovima i festivalima
u enevi, Parizu,
Bruxellesu, Splitu,
Beogradu, Pragu... ovih
dana stii e jo jedno,
za najbolju vinariju u
Jugoistonoj Evropi
F
O
T
O
:

B
E
R
J
A
M
I
N

N
I
Z
I

62 AZRA 2013.
Hrvatska i Slovenija oduvijek su se hvalile svojom vinogradarskom
tradicijom i dobrim vinima. Bugarska i Grka takoer. Ipak,
najbolja vinarija u Jugoistonoj Evropi nalazi se u naoj zemlji.
Zvanino je. Ovo prestino priznanje pripalo je Podrumima
Vukoje" iz Trebinja. Ponosni smo i sretni, ali ni blizu kao ovjek
kojem pripadaju zasluge za to, Radovan Vukoje. U ogromnu
zbirku medalja i priznanja koja su vina iz njegovog podruma
osvojila na sajmovima i festivalima u enevi, Parizu, Bruxellesu,
Splitu, Beogradu, Pragu... uskoro e uvrstiti i ovo, koje mu je,
kae, posebno drago. Odrastao je u porodici u kojoj se proizvodilo
i pilo dobro vino, a ovom udesnom napitku posvetio je cijeli
ivot.
KAKO JE SVE POELO
Priu o tome s nama je podijelio u hladu koji vinova loza stvara na
terasi porodinog restorana Vukoje 1982" u Trebinju.
- Ovdje sam napravio prve korake, nauio ta je to dobro vino i
kako se ono pravi. Ovaj objekt je i mikroelija naeg porodinog
biznisa. U njemu je on poeo, uz dobru, autentinu, hercegovaku
hranu. A ta drugo i bolje ponuditi gostima uz nju od domaih
vina?! Proizvodili smo ilavku i vranac na tradicionalni nain
i samo za potrebe restorana. Zakon tada nije dozvoljavao
privatnicima da ih prodaju bilo gdje drugdje. Na to su imali pravo
samo veliki proizvoai, a na ovim prostorima to je bio Hepok".
U njega su ili svi vinogradarski prinosi, ali se, ipak, zahvaljujui
njemu, ouvala vinogradarska tradicija - pria Radovan.
Tako je bilo sve do 1996. godine, kada su privatni proizvoai
dobili svoju ansu. Vukoje je zgrabio objeruke i na prvom sajmu
na kojem su ponudili svoja vina, u Beogradu 2000. godine, osvojio
zlatnu medalju za vranac. Nakon nje je uslijedio niz nagrada,
kojima su prekriveni zidovi i stolovi cijele jedne prostorije (sobe
za degustaciju) u okviru vinarije.
Hercegovaki vranac i ilavka, Tribunia Vukoje Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Tribunia Rose,
Tamnjanika, Vranac rezerva, Zlatna selekcija, Carsko vino,
Hercegovaka zlatna loza, Vukoje Bitter eliksir ivota... svi redom
su nagraivani zlatnim medaljama.
CARSKI VINOGRADI
- Posebno sam sretan zbog nae ilavke, koja je jedino vino iz
BiH koje se nalazi na svjetskoj vinskoj karti u Bordou. Njen
kvalitete prepoznali su jo i Austrougari, koji su 1894. godine
podigli carske vinograde na dva lokaliteta u Hercegovini. Jedan je
Radovan Vukoje: z njegovog podruma izlaze samo vina
vrhunske kvalitete
U porodicni biznis
ukljucena je i
supruga Jagoda
TELETINA U BARIK SOSU
- Mijesati vino s drugim picima za mene je svetogrde. Tako se
unistava sav trud nas, vinogradara te njegova iskonska snaga
i ljepota. Ali, s hranom ga mijesajte kako zelite - kaze Radovan
Vukoje.
Meso: Teleca prsa posolimo, dodamo mediteranski zacin i
stavimo u masnocu s povrcem i ruzmarinom da se pece (luk,
mrkva, tikvica...). Dok se pece, zaljevati ga fonduom od junecih
kostiju. Barik sos: Crveno vino kuhamo s ruzmarinom, medom,
malo soli (na vrhu noza) i malo secera. Okus treba biti slatkasto-
slan. Kada malo prokuha, povezati sos s malo brasna i ulja (moze
i margarin). Sluzi se vruce, kao preliv uz meso.
AZRA 2013. 63
AZRA
pored Mostara, a drugi u Trebinju i u vlasnitvu je moje porodice.
Sljedee godine slavit emo 120 godina njihovog postojanja.
Naa ilavka se nekad pila na bekom dvoru, to je dokaz njenog
kvaliteta. Bila je i omiljeno vino Ive Andria - pria Radovan.
Vinarstvo je, dodaje, umjetnost koja zahtijeva mnogo znanja
i umijea. Osim u kui, na sagovornik je svoje sticao na
Ekonomskom i Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, a zatim
u Italiji, gdje je proveo godinu radei u najboljim vinarijama.
- Nauio sam da se od dobrog groa moe napraviti dobro i loe
vino, a od loeg groa samo loe vino. Ne moe se dobro vino
dobiti sluajno. Ono je produkt zemlje, klime i ovjeka.
Porodica Vukoje posjeduje gotovo 30 hektara vinograda. Radovan
je svakodnevno u njima, jer tvrdi da se dvadeset posto kvalitete
vina stvara u vinogradu, a ostalo se nadograuje u podrumu.
Iz njegovog izlaze samo vina vrhunske kvalitete. A, koje mu je
omiljeno?
- Sve zavisi od prilike, vremena i raspoloenja. Kad neobavezno
sjedim na terasi i odmaram, onda u uzeti au rosea, uz ruak
ili veeru biram ilavku ili vranac, kad se igram s kuhinjom,
otvorit u caberne ili merlot, ako slavim, tu je pjenuac... ak
i kad popijem au vika", nemam nikakvih posljedica, jer je
kvalitetno. U to su se uvjerili mnogi. Nae vino je pila i Penelope
Cruz kada je tu snimala flm. Koristi ga i 13 ambasada. Kae se
da, ako eli upoznati neke ljude, njihovu kulturu i razvoj zemlje,
obavezno probate njihovo vino, jer e vam ono rei mnogo toga
- kae Radovan.
Ako je po tome, nama ostaje da se nadamo da e naa zemlja
jednoga dana biti cijenjena kao to je vino Vukoje", pa makar
samo" u Jugoistonoj Evropi.
VINO RASTE, RAZVIJA SE,
POPUT OVJEKA
Uz ugodan razgovor o vinu, turistima koji ovdje svakodnevno
dolaze u velikim grupama iz svih krajeva svijeta, kroz vinariju i
vinske podrume provela nas je somelijerka Julija Vukasinovic.
Vrhunska tehnologija, besprijekorna cistoca i urednost su ono sto
smo prvo zapazili.
- Zivot vina posmatramo u fazama, kao zivot covjeka. noksni dio
je poput majcine utrobe u kojoj se vino tek pocinje razvijati, tu su
nase ,bebe". Kada ga spustimo u barikne bacve (od hrastovog
drveta) na skolovanje kazemo da je poput tinejdzera koji jos ima
mnogo toga da nauci. Tek nakon sto odlezi u boci vino postaje
ozbiljan ,covjek", koji moze da kaze nesto o sebi - s osmijehom
ce Julija.
Barikna burad, koja su veoma skupa, koriste se jednom,
eventualno dva puta. S lezanjem vina u njima, istice Julija, ne
treba pretjerivati, jer ,kada pijemo vino, trebamo se osjecati kao
da smo u vinogradu, a ne u sumi". U jednom dijelu podruma se
nalazi i takozvani trezor, u kojem Vukoje cuva odredene kolicine
svih berbi vina zbog posmatranja njegovog potencijala.
KAKO PREPOZNATI DOBRO
VINO
Vino se ocjenjuje svim culima. Jedino culo koje nije bilo ukljuceno
bilo je culo
sluha, pa su Grci rekli: ,Mi cemo se kucati casama, da i to bude
zadovoljeno".
Kad gledate vino, vidite je li cisto, bistro. ma li u njemu tih
smedih, sivih ili narandzastih tonova, to vino je oksidiralo, nije
dobro za upotrebu. Evo sta mozete zakljuciti ako zavrtite casu s
vinom ukrug.
- Tako se oslobadaju mirisi, koji su jako bitni za potpuni dozivljaj
okusa. Posmatrajte vinske suze ili vinski vrat (linije koje stvara
vino), ukoliko se taj prvi sloj lagano spusta prema dolje, to znaci
da je vino jako strukturalno po sastavu - kaze Julija i napominje
da vino, prije svega, mozete prepoznati po njegovoj cijeni.
Vrhunska vina nikada nisu jeftina i, sto je jako vazno, od njih vas
sutradan nece boljeti glava.
KAE SE DA AKO ELI
UPOZNATI NEKE LJUDE,
NJIHOVU KULTURU I RAZVOJ
ZEMLJE, OBAVEZNO PROBATE
NJIHOVO VINO, JER E VAM ONO
REI MNOGO TOGA
64 AZRA 2013.
AZRAExplorer
HRANA
BUDUNOSTI:
DOLAZE LI
SKAKAVCI
U NAE
TANJIRE?
Prvomajski praznici, koji su na
svu sree iza nas, nisu bili mnogo
drugaiji od slinih prethodnih
godina. Graani su opustoili
vitrine mesnica, ne pitajui za
cijenu evapa, pljeskavica i svega
ostalog to se moe nazvati mesom.
No, hoe li budunost donijeti
neke nove trendove i neku novu
hranu, naprimjer alge ili skakavce?
Nadamo se da nee, no, mi se
previe ne pitamo...
/
K
E
N
A
N

B
E

L
I
J
A
/
66 AZRA 2013.
sjeme bez potrebe da to sjeme testira na bolesti
ili tetne materije. Novinari uglednog amerikog
portala Hufngtonpost.com ovaj dogaaj su
opisali kao "samo poetak". ta e se deavati
tokom narednih godina, jer korporacije poput
"Monsanta" uvode pojam proizvoaka prava u
proizvodnju hrane, ak i tuei farmere koji bez
dozvole sade njihovo sjeme.
Hoe li neko patentirati i sodu bikarbonu, te
je ekskluzivno prodavati pod svojom trinom
markom, branei to isto pravo svima onima
koji to takoer pokuaju? Vrlo mogue, a prav-
no uporite za takvo neto nai e u konrover-
znom dokumentu EU pod oznakom "Direktiva
2002/46/EC", koja je stupila na snagu u augus-
tu 2005. godine, te se postepeno implementira.
Tom direktivom jasno i precizno se oznaavaju
dozvoljeni i poeljni vitamini, minerali i dodaci
prehrani poput sode bikarbone. Ipak, ono to
zabrinjava i to se moe pretpostaviti itajui
"izmeu redova" jeste da e ti minerali, vita-
mini i dodaci prehrani biti posebno oznaeni,
ukljuujui njihov sastav, te mogue djelovanje
proizvoda na ljudski organizam. Minerali i vi-
tamini takoer bi trebali na svojim pakovan-
jima imati naznaenog proizvoaa i porijeklo
same materije. Zato je rije "pakovanje" ovdje
veoma znaajna? Znaajna je stoga jer e se, bar
tako tvrde teoretiari zavjere, minerali, vitamini
i dodaci prehrani mou kupovati iskljuivo na
ljekarski recept i isljuivo u apotekama.
U apotekama bi se mogla kupovati i sama
soda bikarbona. Naime, prema mnogim tvrd-
njama, soda bikarbona je alternativni lijek pro-
tiv kancerogenih oboljenja. Soda bikarbona je
nevjerovatno jeftina kada se uporedi sa skupim
lijekovima protiv raka koje prodaju renomirane
farmaceutske kompanije, koje ne ele izgubiti
ogroman proft, pokau li se tanim glasine o
ljekovitim svojstvima ovog jeftinog i dostupnog
dodatka prehrani.
STIU MINI FARME
No, kakva je zaista budunost prehrane i ta e
to konzumirati ljudi u narednim decenijama,
s obzirom na sve jau zakonsku regulaciju i
injenicu da je hrane sve manje, a ljudi na svi-
jetu sve vie?
Do 2050. godine na svijetu e ivjeti 2,5 mili-
jardi ljudi vie nego danas, kada u mnogim regi-
jama svijeta vlada glad, a ak se i prosjeni Ev-
ropljani teko nose s poskupljenjima. Prosjene
cijene hljeba i mesa su u EU udvostruene
tokom posljednjih pet godina, tanije od
poetka recesije.
Visoke cijene hrane itarica, posebno rie, bile
D
omai internetski forumi
preplavljeni su zabrinutim
komentarima o jednoj
vijesti, i to na prvi pogled
trivijalnoj za ovo podne-
blje. Vijest kae da Evropska
unija planira zabraniti rumunsko jelo naziva
"mici". Ne bi za nas tu bilo nita sporno, da
"mici", zapravo, nisu gotovo istovjetni naim
evapima. Oblik, veliina, nain pripreme,
porijeklo ovog jela, koje su donijele Osman-
lije, kao i sastojci "micija" ravnopravni su s
naim evapima, naim kulinarskim ponosom
i turistikom atrakcijom.
Birokrate iz Bruxellesa, zapravo, tvrde da ne
ele zabraniti mici/evapie, no ele zabraniti
sodu bikarbonu kao dodatak jelima, a upravo
je ovaj neduni prah jedan od glavnih sastojaka
spomenutih delicija, bez njega ova jela jed-
nostavno nisu ono to bi trebala biti. Domaa
javnost putem foruma se podijelila u dvije sku-
pine, na one koji tvrde da EU nee imati srca,
volje i moi da zabrani evape, te one koji tvrde
da bi izmeu ulaska u Uniju i prilike da uivaju
uz rotilj, odabrali ovo drugo.
SAMO POETAK
No, obini konzumenti evapa, bilo da oni
dolaze iz Rumunije ili s Baarije, u svijetu
se ne pitaju mnogo niti birokrate iz Brux-
ellesa niti mnogo dre do njihovog miljenja
ni do miljenja vlastitih graana. Oni do ijeg
miljenja dre u uredima EU su mone kor-
poracije iz sektora prehrambene industrije i
farmacije, te poljoprivrede poput omraenog
"Monsanta", najveeg svjetskog proizvoaa
sjemena i kompanije koja je najvei svjetski
lobist kada je rije o genetski modifciranoj hra-
ni. "Monstanto" je toliko utjecajan da je Barack
Obama nedavno potpisao kontroverzni doku-
ment naziva "Monsanto act", koji omoguava
ovoj kompaniji da proizvodi i prodaje sadno
$/*(,7$5,&(
BUDUNOSTI
ako su alge na dnu hranidbenog lanca i
vrlo rijetko u tanjirima, to ne znaci da su
beskorisne za ljudsku ishranu. Naprotiv.
Veoma su popularne u Aziji, posebno u
Japanu, gdje se uzgajaju u gigantskim
farmama. Nesto slicno kod svoje kuce
planiraju praviti i Britanci. Razlog je
jednostavan. Njihova proizvodnja je
jeftina, alge se brzo razmozavaju te se
ulozeni novac brzo vraca. Dodatno, alge
su vrlo hranjive i korisne su kao dijetalni
proizvod.
AZRA 2013. 67
AZRAExplorer
Skakavci su bogat
izvor proteina i vec
su specijalitet u
nekim zemljama
"Monsanto", najveci svjetski
proizvodac sjemena, jeste
kompanija koja je i najveci
svjetski lobist za GMO hranu Dr. Morgain Gay: Rijec "insekti" zamijenit ce "male domace zivotinje"
68 AZRA 2013.
ORGANSKA
PROIZVODNJA:
DA, NE I NE
Prije desetak godina kao alternativa
nezdravoj industrijskoj hrani razmatrana je
proizvodnja organske hrane, onako kako
je radeno prije stotinjak godina. No, to je
ubrzo odbaceno, jer takav nacin uzgoja
nije davao dovoljno rezultata ni dovoljno
plodiva, te je u nekim aspektima samo
stvarao stetu okolisu.
Ona smatra da smo postali jednostavno
razmaeni, lijeni, uljuljkani u injenicu da je
hrana, tu naduhvat ruke, na polici trgovine.
Prema njenim rijeima, veina djece na Za-
padu nikada u ivotu nije vidjela kravu, niti zna
kako ona izgleda, niti kako ona ivi, niti odakle
dolazi meso. Meso je tek gotova stvar umotana
u celofan, izloena na polici. ta kada mesa nes-
tane? Bit e tu opet neko drugo meso, dodue,
neto drugaije.
- Insekti ili neke vrste mini farmi mogli bi postati
osnova nae prehrane. Insekti poput cvraka ili
skakavaca bit e uzgajani i koriteni kao sastojci
u naim hamburgerima - kae Gaye za BBC,
koja, takoer, smatra da e u budunosti sama
rije "insekti" biti zamijenjena izrazom "male
domae ivotinje".
Da se stvari ozbiljno kreu u ovom pravcu, go-
vore deavanja u Holandija, ija vlada vlastitim
novcem fnansira farme insekata.
- To je, naprosto, dobitnika kombinacija. In-
sekti omoguavaju istovjetne nutricionistike
vrijednosti kao i uobiajeno meso i veliki su
izvor proteina. Njihov uzgoj kota manje nego
uzgoj goveda, konzumiraju manje vode i prave
manje tetnih emisija ugljika. Dodatno, postoji
gotovo 1.400 vrsta insekata koje ljudi mogu
jesti - tvrde naunici s Univerziteta u Wagenin-
genu u Holandiji.
Ako se nama, Evropljanima insekti ba i ne do-
padaju, te radije jedemo bifteke i pilea prsa,
to ne znai da je irom svijeta tako. Gusjenice i
skakavci su popularni u Africi, ose su poslastica
u Japanu, a cvrci se jedu u Tajlandu.
Hoemo li se odrei naih tradicionalnih jela,
kao to su rotiljski specijaliteti, u korist zdravih
i jeftinih alternativa kao to je planski uzgojeno
meso skakavaca. Teko, osim ako nas neka teka
nevolja ne natjera na to. Ili direktive mone Ev-
ropske unije, ije birokrate ne gledaju sa sim-
patijama ni nas ni nae evapie.
GMO: NE U AFRICI
Afrika je cesto nazivana kontinentom
gladnih, pa su licemjerne kompanije
poput "Monsannta" i jos licemjernije
vlade poput americkih, nudile nove,
genetski modifcirane biljne vrste, navodno
izdasnije i otpornije na vremenske uslove i
bolesti. Afrikanci ih odbijaju, a ne treba se
cuditi zasto.
- Africki naucnici nama kazu: Da se niste
usudili poslati nam takvu tehnogiju - zali
se Louise Fresco, holandska naucnica i
istrazivacica hrane, te savjetnica u UN-u.
GOVEDINA IZ
EPRUVETE
Kao alternativa sve skupljem govedem
mesu, koje postaje luksuz, sve vise se
spominje laboratorijski, vjestacki uzgoj
govedine. Britanci i Holandani su najdalje
otisli u ovim istrazivanjima, te su naucnici
iz Maastricha prosle godine uspjeli stvoriti
"in vitro" govedinu, nastalu iz "epruvete", i
to koristeci maticne celije krava. Sredinom
prosle godine svijetu su obecali prvi
hamburger "iz epruvete", no to se nije
dogodilo. Sada tvrde da bi prvi vjestacki
hamburger na rostilj trebao biti bacen
nekad ovog ljeta. Tu su dva problema.
Jedan je cijena koja iznosi vrtoglavih
300.000 dolara za prvi primjerak, a drugi je
problem kako naci nekoga ko ce to pojesti.
kuglom na glavi, govorile su da emo klasinu
hranu, onu koju kuhamo zatim serviramo, te
vaemo potpuno izbaciti iz upotrebe. Hranili
bismo se posebnim pilulama, obogaenim min-
eralima, vitaminima i vrijednim proteinima.
Ne bi bilo potrebe za kuhanjem i serviranjem
hrane, kao ni za restoranima ili kuanskim apa-
ratima. Direktive EU o kojima smo govorili u
uvodu prie, prema teoretiarima zavjere, mo-
gle bi dovesti do toga da proizvode kupujemo
bez kalcija. Kalcij bismo kupovali posebno u
apotekama te ga, prema potrebi, dodavali u
mlijeko. Moe se desiti da kupujemo jaja bez
proteina, juno voe bez vitamina C ili min-
eralnu vodu bez natrija ili magnezija. Sve te
sastojke kupovali bismo odvojeno i to tek na
ljekarski recept.
Kakav e okus imati hrana budunosti, niko ne
zna, no svi su saglasni u jednom: ovjeanstvo
mora radikalno promijeniti pristup hrani, njene
izvore, industrijsku preradu te nain pripreme
za konzumaciju.
Neto se mora promijeniti, a ta je to moe se
samo pretpostaviti. Ipak, sa sigurnou se iz
vie izvora moe prepostaviti da e do 2035.go-
dine obino crveno meso biti tako skupo da e
nestati iz ishrane ljudi, koji e se te godine moi
svrstati u srednju drutvenu klasu.
Hoemo li stoga svi prei u vegetarijance?
Neemo, jer postoje alternative, ma koliko one
okretale nae gadljive i osjetljive eluce. Jedna
od alternativa crvenom i bijelom mesu, jesu in-
sekti, posebno skakavci, koje naunici smatraju
izvorom naih proteina u budunosti.
- Na Zapadu, mnogi od nas su odrasli uz jeft-
inu, obilnu hranu. Rastue cijene hrane nas
sada tjeraju da vlastitim oima gledamo kako
meso ponovo postaje luksuzna roba. Kao re-
zultat toga mi traimo nain da popunimo
prazninu, kada je rije o mesu - kae naunica
Morgaine Gaye, profesorica na Univerzitetu
"Nottingham Trent" i jedan od vodeih evrop-
skih futurologa hrane.
su kljuni okida za arapske revolucije u Tunisu,
Libiji, Egiptu i Siriji. Hrana je najvea "droga",
od koje smo zavisni svakog dana tokom cijelog
ivota. Hrana nije samo bioloka potreba, ona
je i kulturni fenomen, te bitan dio identiteta.
Vinari iz susjedne Hrvatske hvataju se za glavu,
jer e skorim ulaskom u EU, neka od njihovih
poznatih vina morati nai drugo ime. Njihov
"proek" ve su registrirali Italijani kao "pro-
secco". Slinu sudbinu doivjeli su i Slovenci, a
nije sigurno da e jednog dana neko registrirati
i burek, te nam zabraniti otvaranje privatnog
obrta s natpisom "buregdinica".
ta e zaista biti hrana naih potomaka ili nas
samih ako doivimo duboku starost? Po obiaju
netane vizije budunosti prije nekoliko deceni-
ja, one koju su predviala da emo oko 2000.
hodati u aluminijskim odijelima sa staklenom
AZRA 2013. 69
AZRAVjenici
TAJNA NOSA
MICHAELA
JACKSONA
VJEITI,
NESHVAENI
DJEAK
70 AZRA 2013.
eliani. Osim tog posla, svirao je gitaru i pjevao u
lokalnim barovima. Na nastupima ga je kao vokal
esto pratila i supruga Catherine, inae slubenica
u lokalnoj trgovini. Brani par uskoro e, ipak,
uvidjeti da pravi talent, ali i izvor zarade, "ui" u
njihovoj djeci.
Prvi talent koji je poduzetni Joe Jackson otkrio
bio je Tito Jackson, a zatim su mu se na sceni
pridruili Jackie i Jermaine. Michael e se tek
kasnije pridruiti, jer ga otac nije smatrao posebno
talentiranim. Grupa e se u poetku zvati Jackson
Brothers", da bi kasnije djeaci poeli nastupati
pod imenom Jackson Five". U poetku e
Michael biti tek back vokal svojoj brai, no njegov
e talent sve vie dolaziti do izraaja. Nakon jednog
nastupa u lokalnoj gimnaziji, kada je Michael
vrlo uspjeno otpjevao pjesmu Jamesa Browna
te imitirao njegove scenske pokrete, Michael je
postao voa benda. Nova zvijezda je bila roena, a
ve 1968., kada je Michael imao samo 11 godina,
potpisan je milionski ugovor s poznatom kuom
Motown Records".
Petorica tamnoputih djeaka bili su u narednih
desetak godina, od druge polovine '60-ih do druge
polovine '70-ih, jedna od glavnih koncertnih
atrakcija u Americi, izdajui albume kao na traci
i konstantno se penjui na vrhove top-lista. No,
posao zabavljaa imao je i svoju mraniju stranu.
Michale je iao u kolu samo do svoje 11. godine,
nakon ega su njega i njegovu brau kod kue
poduavali privatni tutori, koji su ih pratili i na
turnejama. Mjesta za igru u frmi Joea Jackona nije
Angelesa sve dok mu potjera" nije ula u trag, kada
se krio u kui svog producenta turneje. Michael je
naredio ljudima iz osiguranja da lanove njegove
porodice ni sluajno ne putaju unutra. No, mudri
lisac Joe Jackson se dosjetio trika koji uvijek upali.
- Pustite me unutra. Ja sam Michaelov otac. I
moram u toalet - vikao je Joe.
Uskoro je cijela porodica Jackson morala u toalet,
te je Michael uvarima rekao da ih puste, ali da im
slau da on nije tu. No, im su uli unutra, poeli
su dozivati Michaela, traei da im da ono to
im, navodno, pripada. Traili su ga ispod kreveta
i u ormarima, no nisu ga nali, jer se zajedno sa
svojom djecom krio u tajnoj sobici iza lanog zida,
plaui.
- Vidi ta mi oni rade. Razumije li sada zbog
ega ne elim imati nita sa svojom braom,
zato se krijem od njih i odbijam da im se javim
na telefon. Podravao sam brau, podravao sam
ih sve. kolovao sam njihovu djecu. Ali bi oni
uvijek ponovo doli, traei jo vie. To nikada ne
prestaje i moj otac je najgori od svih njih - plakao
je Michael u slualicu, ispovijedajui se svom
prijatelju i producentu Marcu Schafelu, u ijoj se
kui krio.
- Najgori dio, koji me ubija, jeste da ja moram
lagati svojoj majci. Razumije li me, Marc?
Razumije li sada zato sam ovakav kakav jesam?
Kako bih uope mogao biti drukiji - cvilio je
najvei pop umjetnik svh vremena na telefon,
sakriven u mranoj i zaguljivoj sobici vile koju su
demolirali njegovi roditelji i braa.
Upravo se u zadnjim reenicama ove Michaelove
dramatine ispovijedi krije klju
razumijevanja svega onoga to je Michael Jackson
zaista bio, to je trebao da bude i to nije smio biti.
Bio je to ovjek kojem je ukradeno djetinjstvo,
ukradena mladost i pravo da bude sretan. Pria
Michaela Jacksona moda je najuspjenija muzika
pria svih vremena, ali je moda i najtunija, te
ukazuje na to koliko slava moe da kota. Michael
Jackson je platio nevjerovatno visoku cijenu.
OTAC, ZLOSTAVLJA I
MENADER
ivotni put Michaela Jackson poeo je 1958. u
limenoj kuici u gradu Garyju, u amerikoj dravi
Indijani. Kuica je imala samo dvije sobe i jedno
kupatilo, ali je pod njenim krovom raslo ak
devetero djece, tri kerke i est sinova. Michael je
bio sedmo dijete i vrlo rano je poeo pokazivati
talent za pjevanje i ples. Joe Jackson, otac porodice,
u mladosti je pokuavao biti bokser, no odustao je
od toga, te se zaposlio kao voza krana u lokalnoj
B
io je i ostao najvei od najveih, ne
samo kada je rije o broju prodatih
albuma, nego i zbog neega drugog,
mnogo ozbiljnijeg i trajnijeg, neega
to se osjea i danas, skoro etiri
godine nakon smrti Michaela Josepha Jacksona,
najznaajnije osobe pop-kulture otkako ona
postoji. I u njegovo vrijeme, i prije i poslije njega,
bilo je kvalitetnih pop muziara, no on je bio
jedinstven po mnogo emu. Bio je pionir u onome
to je radio. Kada danas, u 2013., gledamo njegove
plesne korake u videospotovima za pjesme kao
to su Beat it" ili Billy Jeans", moramo znati da
takvo neto nije radio niko prije njega. Te plesne
korake osmislio je potpuno sam. Nemjerljiv je
njegov doprinos muzici, flmu, plesu i cjelokupnoj
kulturi dananjice, a ugledni asopis Rolling
Stone" nazvao ga je najveom pop zvijezdom u
Univerzumu".
Samo od prodaje albuma Triller" Michael je
zaradio 200 miliona dolara, to u dananje vrijeme
vrijedi bar pet puta vie. I danas je Michael Jackson
jedan od najplaenijih muziara, te ak i mrtav
zarauje mnogo vie nego mnoge instant zvijezde
poput Justina Biebera. Prema magazinu Forbes",
Jackson je u 2012. na ime autorskih prava i drugih
prihoda zaradio nevjerovatnih 145 miliona dolara.
No, novac nije Michaelu donio sreu. Naprotiv,
samo mu je donosio nevolje, privlaio ucjenjivae i
otvarao apetite njegove pohlepne porodice.
U kakvoj porodici je Michael odrastao, govori
i epizoda iz 2001., kada je slavni pjeva trebao
odrati svoj 30. jubilarni koncert u New Yorku.
Njegovi roditelji traili su da im se plati po
250.000 dolara, i za majku i za oca posebno, dok
su njegova braa traila da im, bez ikakvog razloga
pjeva plati 500.000 dolara. Michaelova braa i
njegova majka Catherine su ak izmislili nekakav
ugovor te jurili svog brata po cijeloj Kaliforniji,
kako bi ga potpisao. Michael se sa svojom djecom
krio po kuama svojih prijatelja u brdima oko Los
.(1$1%(j/,-$
Imao je sve osim
prijatelja. Postigao
je sve to je htio i to
jedna osoba u industriji
zabave moe i eli
postii. Samo nije naao
nekoga ko e ga voljeti
onakvog kakav je...
DRUGI BRAK
Kako Lisa Marie Presley nije zeljela nositi
Michaelovu djecu, on je u pomoc pozvao
svoju dugogodisnju poznanicu, medicinsku
sestru Debbie Rowe, te su se vjencali
krajem 1996. Debbie je Michaelu, navodno,
rodila dvoje djece, Michaela Josepha
Jacksona Juniora i kcerkicu Paris. Oboje
djece su rodeni 1997. Ovaj ,bizarni" bracni
par, kako su ih tabloidi nazivali, razveo se
1999. U zamjenu za starateljstvo, Debbie
je dobila 10 miliona dolara.
Tri godine nakon njihovog razvoda, na svijet
je dosao djecak po imenu Prince Michael
, u medijima poznat kao ,Dekica" ili , The
Blanket". Njega je, navodno, rodila surogat
majka, cije ime nikada nije objavljeno.
Prica o djeci Michaela Jacksona ponovo
je aktuelizirana. Naime, danas 54-godisnji
Mark Lester, nekadasnja djecija glumacka
zvijezda i Michaelov prijatelj s pocetka
karijere, tvrdi da je, zapravo, on otac troje
djece slavnog zabavljaca.
AZRA 2013. 71
AZRAVjenici
Njegovo djetinstvo
je obiljezeno
suzama i
zlostavljanjem
Ono sto je on
napravio u
oblasti plesa
i scenskog
nastupa nije
uradio niko
prije njega
Porodica koja to nije bila
Prica o djeci Michaela
Jacksona ponovo je
aktuelizirana. Naime,
danas 54-godisnji Mark
Lester, nekadasnja
djecija glumacka
zvijezda i Michaelov
prijatelj s pocetka
karijere, tvrdi da je,
zapravo, on otac
troje djece slavnog
zabavljaca
Lisa Marie
Presley i
Michael: Brak
je trajao tek
dvije godine
72 AZRA 2013.
BRAK I NJEGOVE
'81267,
Godine 1994. Michael se vjencao sa svojom
dugogodisnjom poznanicom, Lisom Marie
Presley, kcerkom legendarnog Elvisa
Presleya. Njih dvoje su se poznavali jos od
1975., kada su clanovi grupe ,Jackson Five"
nastupali u Las Vegasu. Brak je potrajao
samo dvije godine, a Lisa nije skoro nikad
govorila o njemu. Samo je jednom prilikom
izjavila da je to bio ,brak u kojem su bracni
partneri izvrsavali svoje bracne duznosti".
suza, stvarno bi nas natjerao na njih -
rekao je Michael u jednom od rijetkih intervjua.
Da li se njegov otac ikada pokajao zbog svega to
je uradio svojoj djeci, posebno Michaelu? Nije,
niti je to smatrao potrebnim, nego je ak smatrao
da je uinio dobru stvar. Svoje okrutne metode
odgoja pravdao je svojim tekim djetinjstvom, te
odrastanjem u doba velike ekonomske krize '30-ih
godina. Stoga je smatrao da djecu treba odgojiti na
pravi nain, te im ne dozvoliti da potpadnu pod
utjecaj poroka i ulice.
- Drago mi je da sam bio vrst" otac, jer pogledajte
ta je izalo iz svega toga. Stvorio sam djecu koju
svako voli u cijelom svijetu. I prema svakome se
odnose korektno... Kada govorite o Michaelu, on
je bio dobar momak. Ali, svijet ne zna previe o
tome kako je on odrastao. A on je zaista odrastao. I
odgojio sam ga tako da potuje starije
ljude - rekao je otac porodice u intervjuu za CNN
krajem januara ove godine.
USPON I PAD KRALJA
POPA
U drugoj polovini '70-ih grupa Jackson Five"
je zapala u krizu. Iako su se braa trudila ostati u
vrhu, njihovo vrijeme kao teen senzacija je prolo.
Ipak, dok su braa polako gubila tlo pod nogama,
Michael je svakim svojim singlom dokazivao svoje
nevjerovatni talent, kako za pjevanje, tako i za ples,
koreografju i glumu. Godine 1979. napustio je
brau i oca i krenuo potpuno u samostalne vode.
U narednoj deceniji, Michael Jackson e postati
svjetska senzacija i fenomen koji e se prouavati i
u decenijama koje dolaze. Postao je najkompletniji,
najtalentiraniji i najuspjeniji zabavlja svih
vremena, te postavio rekorde koji do danas nisu
srueni. Ono to je Jackson uradio prije tri decenije,
i danas je standard. Mlai muziari koji ele postati
svjetske zvijezde i uz to imaju dovoljno novca,
moraju uraditi samo jedno: pronai i unajmiti
ljude koji su nekada radili s Jacksonom, njegove
producente, koreografe i menadere. Takvo neto
svojevremeno su uradili Backstreet Boysi", a
danas to radi Justin Timberlake.
Ipak, teko da e neko u skorijoj budunosti
dostii ono to je Michael postigao. Njegov album
Triller" je zvanino najprodavaniji album u
historiji. Pretpostavlja se da ga je do danas kupilo
110 miliona ljudi. Godine 1984. dobio je ak osam
Grammy nagrada. Nikada vie nikom poslije njega
to nije uspjelo. Imao je hitove na vrhovima top-lista
tokom sedamdesetih, osamdesetih, devedesetih, i
2000-ih. Dobio je 372 razne nagrade, te je imao
najposjeeniju muziku turneju svih vremena.
Tokom turneje History World Tour" 1996/'97.
prodao je 4,5 miliona ulaznica. Prema podacima
kompanije Nokia", on je muziar ije su pjesme
najvie preuzimane s interneta.
Godine 1990. Michael prekida sve poslovne
veze s braom i ocem nakon to im je povjerio
prodaju karata za koncertnu turneju i nakon to
su ga oni pokuali prevariti. Iste te godine on e
se povui u svoje utoite, ran Neverland, gdje
e imati priliku raditi ono to najvie eli, igrati
se kao dijete. Navodno je i djecu iz okolice rana
pozivao da se igraju na svom posjedu. To e kasnije
izazvati mnoge kontroverze, te e Jackson dva puta
biti optuen za seksualno znemiravanje djece, prvi
put 1993, a drugi put deset godina kasnije. Obje
optube teko e u pasti i emotivno i fnansijski,
te e sve manje snimati, a vie okirati javnost
svojim zjavama i licem koje je unitio plastinim
operacijama. Najee e operirati nos, to nije
udno, s obzirom na to kakav mu je kompleks od
tog dijela lica stvorio prestrogi i okrutni otac.
Sve manje vremena posveivao je svojoj karijeri, a
sve vie raznim sudskim procesima i ekscentrinom
nainu ivota, troei mnogo novca. U spomenutom,
uvenom intervjuu s Martinom Bashirom, Michael
odlazi u kupovinu, troei na besmislene sitnice,
poput kiastih sarkofaga, stotine hiljada dolara.
Tako je i najkomercijalniji muziar svih vremena
krajem '90-ih i poetkom 2000-ih poeo zapadati u
fnansijske krize. Uz njegov urueni imid u javnosti,
loe fnansije, strah od zatvora zbog navodnih
optubi za seksualno uznemiravanje djece, zdravlje
Michaela Jacksona poelo se rapidno pogoravati.
Uzimao je sve vie lijekova za smirenje, ali je jedna
doza, koju je uzeo u noi sa 24. na 25. juni 2009.,
bila previe. Iscrpljen, usamljen i uplaen umro je
od zatajenja srca. No, nije zaboravljen. I danas se
lanovi njegove porodice svaaju u vezi s tim kome
e pripasti" njegov novac.
bilo. Moralo se raditi, a alternativa su najee bile
batine i suze.
- Jednom su nam rekli da idemo na junoameriku
turneju. Svi su govorili samo o tome i pripremali se
za put. Ja nisam htio ii u Junu Ameriku, ali me
nije sluao niko. Samo sam sjedio i plakao - priao
je kasnije Michael.
Otac Joe Jackson bio je vie nego strog prema
svojoj djeci, te se u sutini i nije odnosio prema
njima kao roditej, nego kao menader. U kasnijim
intervjuima Michael je esto priznavao da su
tadanji odnos otac - sin", oeva pretjerana
revnost i djeakova osjetljivost imali itekakvog
utjecaja na formiranje Michaela kao linost i kao
muziara. On nije samo plakao zato to mu se nije
ilo na turneje, nego zbog tekih aka njegovog oca
i psihikog zlostavljanja. Tako je Michael Jackson
od svog oca esto dobivao opaske da ima debeo
nos". Joe Jackson nije se libio takvo neto rei i
pred drugim ljudima, na mjestima gdje su takvu
nepotrebnu opasku mogli uti i deseci ljudi.
Kako je to sve djelovalo na mladog ovjeka poput
Michaela? Sasvim sigurno, potpuno razarajue.
Mladi pjeva esto mjesecima nije mogao spavati,
a i kada ni zaspao, imao bi none more te mokrio
u krevetu, sanjajui da bjei od svog oca. A imao je
i razloga da bjei.
Ipak, u uvenom intervjuu britanskom novinaru
Martinu Bashiru iz 2003. Michael je svog oca
nazvao genijem, aludirajui na njegove odline
menaderske sposobnosti i injenicu da bez takve
vrste ruke ne bi bilo ni grupe Jackson Five" a ni
njega samog kao zvijezde. Kada ga je Bashir upitao
o zlostavljanjima, Michael (45) je pokrio lice
rukama i zaplakao.
- Dok smo ja, moja braa i sestre vjebali, otac bi
sjedio u fotelji s kaiem u rukama. Ako
stvari ne bismo uradili kako treba, stvarno bi bilo
VITILIGO
Sve do pocetka '80-ih, koza Michaela je
bila tamna, u nijansama tamnije cokolade.
No, nesto se tada pocelo cudno desavati i
u godinama nakon toga Jackson je postao
bijelac. Razlog je bila ekstremno rijetka
bolest koze naziva vitiligo, koja se ocituje
u nestanku pigmenta s tijela. Manje od
jedan posto svjetske populacije boluje od
te bolesti.
RAZUMIJEVANJE
Upitan jednom ima li neku zelju u zivotu, Michael Jackson je bio vrlo koncizan:
- Zelio bih razumjeti svog oca.
AZRA 2013. 73
AZRA Plava krv
MAROKO
Princ Moulay Hassan proslavio 10. roendan
Marokanska palaa ovih dana je na svoju zvaninu web stranicu postavila itavu seriju novih porodinih fotografja, kako bi i na taj nain obiljeili 10. roendan
prijestolonasljednika Moulay Hassana. Odjeven u bijelu odjeu, djeak je pozirao uz ponosne roditelje kralja Mohammeda VI i princezu Lallu Salmu. Osim
djeaka, marokanski kraljevski par ima i estogodinju djevojicu Lallu Khadiju. No, nje ovog puta nema na bratovim roendanskim fotografjama.
Iako Moulay ima samo 10 godina, ve je postao dijelom javnog ivota i esto je u centru panje kada sa svojim ocem posjeuje razne drutvene dogaaje.
'LDQLQHVWYDULELWHYUDHQH
Williamu i Harryju
Kada je Earl Spencer otvorio muzej u znak sjeanja na svoju sestru princezu Diane,
govorio je kako e taj muzej biti otvoren sve dok Dianina djeca, William i Harry, ne
napune 30 godina.
Mlai Harry trenutno je 28-godinjak i vrijeme zatvaranja Dianinog muzeja se
pribliava. Lord Spencer je potvrdio da e muzej i izloba Dianinih stvari biti zatvoreni.
Za "Daily Mail" je objasnio kako potuje elje svoje sestre koje je ostavila u oporuci,
a to je da e se brinuti o njenim stvarima dok obojica njenih sinova ne postanu
30-godinjaci.
Prtparol muzeja kae kako je izlobu do sada vidjelo hiljade ljudi iz itavog svijeta.
Trenutno je na izlobi prikazano 28 Dianinih haljina, dvije tijare, te porodini nakit. Tu
su i druge, privatnije stvari kao to su Dianine fotografje, pisma i kuni flmovi. Sve e
biti vraeno njenim sinovima.
Muzej e se zatvoriti u augustu 2014. godine, a princ Harry e 30 godina napuniti u
septembru iste godine.
MONAKO
Princeza Charlene spremna za
majinstvo
Iako to od nje mnogi odavno oekuju, mnonegaka princeza Charlene nedavno
je izjavila kako je tek sada spremna za majinstvo. Biva junoafrika nacionalna
takmiarka u plivanju kazala je kako je spremna za proirenje porodice sa svojim
izabranikom, princom Albertom.
- Imali smo veliko vjenanje. Sve nakon toga bilo je prilagoavanje na "kraljevski"
nain ivota i nove obaveze - izjavila ja Charlene za junoafrike novine "Sunday
World".
- Sada sam se konano smirila i vjerujem da e uskoro doi i djeca. Ali, ne
elim vriti nikakav pritisak na sebe. Ako bude sueno, i desit e se - izjavila je
35-godinja monegaka princeza.
Za razilku od svog supruga, Charlene nema djece. Ali, princ Albert ima dvoje
vanbrane djece. Otac je 21-godinje Jazmin Grace Grimaldi, ija je mama
Tamara Rotolo. Takoer ima i devetogodinjeg sina Alexandera Costu, koju mu
je rodila stjuardesa Nicole Coste.
AZRA Arte(i)fakti

=
$
1
$

.
2
/
2
j

0
8
/
$
%
'
,

KANTATOM CARMINA BURANA


ZAVREN 19. SVEN
Pred prepunim gledalitem Narodnog pozorita u Sarajevu prole subote zavrene su
devetnaeste Sarajevske veeri muzike.
Kantata "Carmina Burana" uz uee dvjestotinjak muziara na sceni, oduevila je
prisutne.
Slovenski dirigent Uro Lajovic, pjevai i pjevaice Hora Opere Narodnog pozorita
Sarajevo uz Akademskih horom "Obili" iz Beograda, te Djeiji hor "Cantabile" zvuali
su savreno,a solisti Joachim Seipp, Ilija Nikoli te Aida orbadi uz Sarajevsku flhar-
moniju oduevili su sve one koji su u velikom broju doli te veeri u NPS.
SPEKTAKLI
Prole sedmice u BNP Zenica poeo je XII festival bh. drame,
koji e, prema broju i kvalitetu programskih sadraja, zasigurno
biti jedan od najboljih dosad.
U periodu od 08. do 20. maja publika je u prilici pogledati ak
10 predstava iz takmiarskog programa uz pet izvedbi u of tea-
tarskom programu, od ega i profesionalnu baletnu produkciju.
U prateim programima ve su realizirani neki od sadraja, kao
to je obiljeavanje stotinu godina od roenja amila Sijaria,
te okrugli sto nakon predstave "Samo nek' ne puca".
POEO XII FESTIVAL BH.
DRAME ZENICA
Predstavom "Samo nek' ne puca" Pozorista mladih otvoren je
Takmicarski dio programa
DEVETA
UMJETNOST
Dolazi poznata njemacka crtacica manga stripova Martina Peters
DRUGI STRIPITI FESTIVAL
Udruenje "Drugi ugao" u saradnji s Goethe Institutom i Fondacijom CURE, or-
ganizira drugi po redu Stripiti fest, koji e biti odran u Sarajevu od 29. do 31. maja.
Festival je nastao s ciljem promocije bh. autora i autorica te ouvanja strip-umjetnos-
ti. U okviru festivala bit e otvorena esta izloba bh. stripa te izloba radova o temi
"Parodija", za koju je konkurs otvoren do 20. maja.
U Goethe Institutu 29. maja, u 19 sati, gostovat e autorica stripova Martina Peters,
jedna od najboljih crtaica manga stripova u Njemakoj, a u SARTRU e 30. maja, u
18 sati, biti odrana godinja izloba.
76 AZRA 2013.
Mirela Lambi
DANI SARAJEVA U
BEOGRADU
- Od 13. do 15. maja u Beogradu e biti uprilien
festival "Dani Sarajeva ", koji se odrava uvijek u
ovom mjesecu, jo od 2007. godine i koji organizira
Incijativa za ljudska prava. Ovaj festival je podsjet-
nik na etverogodinju opsadu glavnog grada Bosne
i Hercegovine. U okviru tog festivala se kroz razlic-
ite kulturne aktivnosti (koncerti, izlobe, projekcije
flmova te pozorine predstave), pokuava stvoriti
jedna nova vrsta dijaloga, koja doprinosi demok-
ratizaciji i pomirenju, kroz proces suoavanja s
prolocu i eljom stvaranja novih progesivnih veza
na prostorima bive Jugoslavije. Ovaj festival sma-
tram veoma znaajnom pojavom zbog svega to sam
prethodno navela i smatram da je to odlian put za
uspostavljanje novog, mudrijeg dijaloga koji je svima
nama itekako potreban. A ne postoji bolje sredstvo
od umjetnosti, da taj dijalog na koncu bude i pro-
gresivan. Ovaj festival je i meni profesionalno vaan,
jer sam direktan uesnik, gostujem s predstavom
moje matine kue SARTR "Bio je lijep i sunan
dan ". Na Festivalu e, takoer, biti prikazana i dva
flma u kojima igram: "Akumulator", reditelja Alea
Kurta, te "Djeca", rediteljice Aide Begi. Zbog svega
navedenog moj glas za kulturni dogaaj sedmice ide
"Danima Sarajeva" u Beogradu.
SEDMICA U
KULTURI
Dragan Marinkovic u predstavi
"Ja,mahalac" odusevio publiku u Zenici
Ansambl kuce SARTR predstavio se
komadom "Bio je lijep i suncan dan"
PREPORUKA
NE ZABORAVITE NA
NO MUZEJA 2013
Manifestacija kojom se obiljeava meunarodna "No
muzeja" bit e odrana i u Sarajevu, u subotu, 18. maja, od
18 sati do ponoi. Predstavnici organizatora ove kulturne
manifestacije, Mirela Jusi iz Udruenja "Bellarte", Amra
Madarevi iz JU Muzej Sarajeva i Alma Leka iz ICOM-a za
BiH, za medije su najavili da e, uprkos neadekvatnoj podrci
nadlenih organa, ovaj izuzetno vaan dogaaj biti obiljeen
na pravi nain.
Osim planiranog performacea, u subotu, u 12 sati, u
Bonjakom institutu, bit e odran i okrugli sto o temi
"Sumrak institucija kulture u BiH".
AZRA Metro
Moss u novoj reklami za proizvode za suncanje
M
anekenka Kate Moss pokazala je
besprijekornu fguru u reklami za proizvode
marke "St. Tropez". Da vjeruje u ono to
reklamira, potvrdila je injenicom da i sama koristi
proizvode kompanije ije je zatitno lice.
- Koristim "St. Tropez" otkad su se pojavili. Prvi put
sam probala proizvode prije 15 godina, ila sam na
Ibizu i nisam htjela biti jedina bijela osoba na plai -
ispriala je Kate Moss.
KATE MOSS
Nikad vrelija Britanka
78 AZRA 2013.
Holmes: Nakon razvoda mijenja posao
KATIE HOLMES
Posvetila se marketingu
N
akon to se razvela od Toma Cruisea, mnogi su pretpostavljali da e se
Katie Holmes posvetiti karijeri. Istina, sve vrijeme je posvetila poslu, ali
ne glumakom, ve onom u vezi s marketingom.
Ove sezone ona reklamira ekobrend "Alterna" za njegu kose i kozmetiku "Bobbi
Brown". Katie Holmes je, ujedno, prva slavna osoba koja je postala zatitno lice
spomenutog brenda.
- esto sam grijeila u minkanju. Eyeliner defnitivno nije za mene, ali umjetne
trepavice moj su favorit - kae 34-godinja glumica.
H
O
T
H
O
T
H
O
T
Usvojila je korisne savjete o nacinu
sminkanja
J
ulia Roberts, navodno, ne eli prisustvovati vjenanju
svoje polusestre Nancy. Ameriki mediji piu da je
glavni razlog to je slavna glumica oodbila da bude
djeverua taj to nije u dobrim odnosima s Nancynim
buduim suprugom Johnom Dilbeckom.
Julia Roberts
odbija
vjencanje
AZRA 2013. 79
M
IR
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
IN
O
V
I]


GLUMAC NA
SLICI DOLJE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
[ARENA
PAPIGA
IME ST.
RUSKOG
LIDERA
HRU[^OVA
REDAK U
KURANU, AJE
BILIJARSKI
[TAP, TAK
BITKA, OKR[AJ
(TURC.)
NINA
RO[I]
VLADAVINA
TERORA
GRAD U
JORDANU
SJEVERNI
JELEN, SOB
ITALIJAN.
NOGOMETNI
KLUB
ZVIJEZDA
(LAT.)
OBLAST U
AUSTRIJI
STUDENT ORI-
JENTALISTIKE
GROBNE
JAME
VELIKE, GENER-
ALNE POPRAVKE
NADIMAK
TENISERA
NADALA
ST. HIOLAND.
SLIKAR
PEJZA@IST,
JAN VAN
LUDOLFOV
BROJ (3,14)
VOJNI^KA
KOLONA
E[ELON
(FRANC.)
SLO@ENO
SLOVO
MITOLO[KI
ROMULOV
BRAT
INDIANA TOLL
ROAD (SKR.)
ST. ITALIJ.
SLIKAR
BASADELA
VRSTA [TAM-
PARSKE PRESE
BOGOMOLJE
DERVI[A
(TURC.)
VRSTA UDARCA
U BOKSU
EGIPATSKI BOG
SUNCA
PLATNENI
POKRETA^
JEDRENJAKA
ELECTRIC
LIGHT
ORCHESTRE
(SKR.)
SIMBOL URANA
GLUMICA NA
SLICI GORE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
PLANINA NA
GRANICI AZIJE I
EVROPE
DANIJELA
(KRA}E)
SIMBOL
SUMPORA
VRSTA AZI-
JSKOG [ARANA
DUG ODSJEK
VREMENA
POTOMAK
KRALJA EAKA
IME STRIP
JUNAKA
KIRBIJA
[VICARSKI
NACIONALNI
JUNAK, VILJEM
FJORD NA
JUGU
NORVE[KE
LI^NA
ZAMJENICA
IZETA ODMILJA
SIMBOL IRIDIJA
PRATIOCI BOGA
EROSA
DRUGI IME
NOVE GVINEJE
AMPER
PRO[LE
GODINE
LOGI^KA
POTE[KO]A,
APOREM (GR~.)
KNJIGA
CRKVENIH PJE-
SAMA ANTI-
FONARIJ (GR~.
- MN.)
PROPISANE
KOLI^INE,
KVOTE
OZNAKA TEMPA OSMEROKUT
(GR~.)
SIMBOL
ARGONA
NATIONAL
INFORMATION
BUREAU (SKR.)
FRANCUSKO
M. IME
NAJVE]I KOP-
NENI SISAR
RIJE^ U ODNO-
SU SA DRU-
GOM RIJE^I
(LAT.)
BLAGI OBLIK
KAZNE, PRI-
JEKOR (MN.)
ST. GR^KI BOG
[UMA I
PASTIRA
IMENJAKINJA
FUDBALERA
D@EKE
KAI[ OPASA^
SIMBOL
NOBELIJA
GLUMC NA SLICI
GORE IZ FILMA
U NASLOVU
KRI@ALJKE
@ITELJI SARMATIJE
ITALIJAN. GRAD
I LUKA NA
SJEV. JADRANU
IZOLACIJE,
ZBRANE (TAL.)
IMPERATOR
D@EVADOVA
IMENJAKINJA
GOZBA U
STARIH GRKA
LI^NOST IZ
MAHAB-
HARATE, NALA
IMALAC,
POSJEDNIK
NA ISTI NA^IN
(LAT.)
IME BRDA ILI
PLANINE (GR~.)
DOBIJANJE NA
VISINI, PORAST
GLUMICA NA
SLICI DOLJE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
NA[A
NEGACIJA
RIMSKI: 1000
MUZA
LJUBAVNE
POEZIJE, ERATA
TE@AK SAN,
KO[MAR
MOMENT,
^ASAK
SLANO JEZERO
UZ MORSKU
OBALU ILIMAN
SLAVNA
HEMI^ARKA,
MARIJA
KOJI IMA
SVOJSTVO
VALENCIJE
PLESNI RITAM
SA JAMAJKE
SEOSKA ULICA
U VOJVODINI
AUTOOZN.
ANKONE
TRE]I MJESEC
U GODINI
MILI-AMPER
(SKR.)
ODBRAMBENO
ORU@JE ST.
RATNIKA
SIMBOL
NATRIJA
RODNA KU]A
FINSKI PISAC,
EINO
SIMBOL
SUMPORA
AUTOOZN.
RIJEKE
SIMBOL VODIKA
UBICA IZ ZAS-
JEDE, ASAS
(TURC.)
USTANOVA ZA
^UVANJE
VA@NIH SPISA
FILM: JEDNOG LIJEPOG DANA
FILM: KRALJEVINA
AZRA Razonoda
80 AZRA 2013.
AZRA Moja je zadnja j j j
.(1$1%(j/,-$
Prvi put kada si proao do stana svoje sestre, vidio si
radnike kako prave nekakav trotoar, to samo po sebi
i nije neki dogaaj. Morao si se vratiti istim putem, jer
svi ivotni putevi su dvosmjerne ulice. Kad ode negdje,
mora istim putem i da se vrati. Na povratku kroz tu
ulicu, vidio si da su radnici ve zavrili posao i da su
kupili kolica i alat u zeleni stari kombi. Iz tog otvorenog
kombija gledao te neko.
Ti obino nisi neko na koga ljudi bez prijeke potrebe
obraaju panju, no, kako si ti u sutini ovjek iji
se ivot sastoji od izuzetaka, tako je bilo i ovog puta.
ovjek je gledao u tebe i skenirao tvoju kapu, tvoju
jaknu i tebe samog. Ti njega zna i on tebe zna, no ti
nikada nisi saznao njegovo ime niti si kada imao za tim
potrebu. Moda ste ti i on sluaj ljudi koji svoj prvi
razgovor obave tek kada se nau negdje, naprimjer,
na odmoru okrueni potpunim strancima, kada jedni
drugima kaete: Hej, pa mi se znamo. Ti stanuje u
zgradi do pote? Je li tako..."
Ti i on nikada niste dobili tu priliku, niti je izvjesno da
ete je dobiti. Vai su se putevi odavno razili, jo od vre-
mena kada ste ili u istu kolu, tamo negdje neposredno
nakon rata. Ili ste u razliita odjeljenja, a odjeljenja
su imala i po 48 uenika, jer to je bila jedina kola
koja je radila u cijeloj opini i teko je bilo zapamtiti
sva nova lica. No, iz te arene mase, sretne to je ostala
iva i to se u jedinoj prodavnici, koja je preivjela rat
u naselju, mogu kupiti virle i sok, neki su se izdvajali.
Bili su to deki koji su ratne godine proveli daleko od
ove zemlje. Bili su vii u prosjeku za cijelu jednu glavu
ili ak dvije duine glave. Bili su snaniji i muevniji i
djevojke su ih zvali frajerima". Razlog za tu glavu vie
bio je ista kombinacija matematike i biologije. U doba
pretpuberteta na stomaku, butinama i pozadini mlade
individue pojavljuje se salo, koje e kasnije sluiti kao
pogonsko gorivo dok mlada osoba izrasta u odraslu
osobu. Zbog poznatih okolnosti u vidu tanjira s ma-
karonima kao jedinim obrokom u toku dana i deserta
od vijetnamskog keksa iz 1965., rijetko je ko iz tvoje
generacija na metru preao visinu od 180 centimatara i
to nikome nije smetalo.
No, on i jo nekoliko njemu slinih, koji su imali sree
da ih u toku pretpuberteta roditelji hrane prema pro-
pisima, a ne onim to su jedino imali, bili su drugaiji.
Imali u trendy odjeu i novac i bili potpuno svjesni
svoje apsolutne dominacije nad enskim entitetom u
koli. On nije bio izuzetak. I on je rat proveo negdje u
inozemstvu, i on je bio visok gotovo dva metra, imao je
odjeu kakva se nije mogla kupiti kod nas, jer niti jedna
prodavnica odjee nije postojala. Ve u zenitu puberteta
on je evolucijom i genetikom lutrijom dobio bingo
bosanskih mujaka. Bio je visok, crn i pleat, ba onako
kako bosanske ene opisuju idealnog mukarca uz
dodatak oevih novaca i kljueva oevog Golfa. Usput
je i trenirao neto, ini ti se koarku. ta bi jednom
mukarcu trebalo vie od toga? Moda kola? Ma kakvi,
ko je jo vidio koristi od nje. Njemu ona nije trebala, te
je zavrio onu najlaku, tek redi radi, usput mijenjajui
djevojke kao arape. Ona koju bi pogledao bila bi
njegova, dok ne bi pogledao neku drugu i tako u krug,
sve dok nije naao onu za koju je mislio da je prava. No,
ivot nije ekao i svakog ljeta pojavljivali su se neki novi
Balaevi klinci i njihove zgodne djevojice, koje su mu
bile zabranjene ugovorom sklopljenim pred Bogom,
matiarem, dvojicom svjedoka i kolonom nakienih
svatova. Viao si njega i njegovu bolju polovinu najee
u prodavnicama, gdje je on gurao kolicama sa svojim
vriteim potomcima, dok je ona u drugu korpu trpala
sve to joj se inilo potrebnim za kuu, tek povremeno
sikui na njegao kada bi joj tihim glasom, koji ne doli-
kuje pleatom dvometrau, da je moda bolje da neto
od toga kupe i drugi put.
Nisi o njemu i njegovoj porodici znao nita, niti te se
to ticalo niti si razmiljao kako danas ivi nekadanji
Don Juan iz osmog razreda jedne kole sa periferije
Sarajeva. O emu je razmiljao i jesi li ga ti prekinuo
u toj raboti, dok si se vraao iz posjete sestri, a dok
je on u stari zeleni kombi unosio alat s gradilita. Taj
ovjek ije ime nikad, zapravo, nisi saznao, obuen
u ofucani radniki kombinezon, s rukama i licem
s tragovima maltera, imao je neto tuno u oima,
alei za nekim drugim, prolim vremenima kada je
on otplesao svojih pet minuta slave. Bilo ti ga je ao,
a iskreno ne zna zbog ega.
NEPOZNATI POZNANIK I PLAVI
KOMBINEZON SIVE BOJE
IENJE
ZA VIE SEKSA
Nedavno istrazivanje na 160 bracnih
parova pokazalo je da su muskarci koji
pomazu zenama u kucnim poslovima,
sretniji od onih koji to ne rade. Anketirani
parovi bili su u braku u prosjeku pet godina
i imali bar jedno dijete. Opsezna studija
dokazala da zajednicki rad pozitivno
utjece na ukupno zadovoljstvo, i
seksualno i zivotno. Uhvatite se
krpe i usisivaca.
CUBAN
CHIC EIRI
Moderan muskarac tokom ovog
ljeta nosit ce sesir, a modne kuce
predlazu modele cuban chic.
Rijec je o pokrivalima za glavu s
malo vecim obodom, nacinjenim
od prozracnih materijala ili slame.
Jos ako ga malo nakosite,
postici cete potpuni efekt.
PREPORUUJEM
VOZITE BICIKL
Voznja biciklom 25 minuta dnevno
umjesto voznje automobilom smanjuje
emisiju ugljendioksida za 165 kg na
godinu. pak, ako niste eko osvjesteni, ima
i drugih razloga za ovo prevozno sredstvo.
Smrsat cete, ustedjeti novac... a mozda i
upoznati neku zgodnu bajkerku.
82 AZRA 2013.