sumar/contents

ENGLISH VERSION

BOGDAN RA}~ – CORPUL HIBRID . . . . . . . . . . 38 Ileana Pintilie CRISTIAN R~DU}~, RINOCERUL {I A PATRU . . 40 Adrian Gu]` RUDOLF BONE. PERPETUUM SCULPTURAE . . 41 Ramona Novicov

SPAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ioana Ciocan SPA}IU EXPANDAT, UN PROGRAM DE ART~ ÎN SPA}IUL PUBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Judit Balko

Sculptura în câmp restrâns // Sculpture in a restrained field
SCULPTURA AZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Magda Cârneci SCULPTURA ÎN CÂMP RESTRÂNS . . . . . . . . . . . 4 Adriana Oprea SCULPTURA ROMÂNEASC~ DUP~ CONSTANTIN BRÂNCU{I. INTERVIU CU IOANA VLASIU . . . . . 8 Adriana Oprea SCULPTURA ROMÂNEASC~ DE LA SFÂR{ITUL ANILOR ‘60 {I ÎNCEPUTUL ANILOR ‘70 . . . . . . 12 Ramona Novicov CELE DOU~ SCULPTURI . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Adriana Oprea DESP~R}IRI: MAITEC, GORDUZ, VASILESCU, SP~TARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ioana Vlasiu OVIDIU MAITEC: UN TEHNOLOGISM STIHIAL . . 20 Magda Cârneci PAUL NEAGU: UN ARTIST „MANIFEST” . . . . . . 22 Magda Cârneci EDGERUNNER DE P. NEAGU LA LONDRA . . 24 Ileana Pintilie VICTOR ROMAN: UN SCULPTOR CARE TREBUIE REDESCOPERIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Magda Cârneci GORDUZ: AL DOILEA TIP DE EMINESCU . . . . . 28 Dan Popescu F~R~ DE CAS~, ACAS~. DESPRE TABERELE DE SCULPTUR~ DIN ANII ‘70-’80 . . . . . . . . . . . . 30 Mirela Ivanciu NAPOLEON TIRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Liviana Dan, Anca Mihule], Diana Marincu
l 2 l arta

Sculptura \n cåmp expandat // Sculpture in an expanded field
Anchet` // Inquiry:
1. SITUA}IA SCULPTURII AZI: AL. C~LINESCUARGHIRA, REKA CSAPO-DUP, DARIE DUP, ADRIAN ILFOVEANU, MARIUS LEONTE, AL. P~SAT, MIRCEA ROMAN, LIVIU RUSSU, V. SCRIPCARIU, ELENA SCUTARU, AUREL VLAD, MARIAN ZIDARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 chestionar de Adriana Oprea, Simona Vil`u 2. SCULPTORI ROMÅNI DIN STR~IN~TATE: DORU COVRIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 PETER JACOBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 LEONARD URSACHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 LEONARD R~CHIT~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 chestionar de Simona Vil`u ANDRA URSUTA: MARMUR~, CRITIC~ INSTITU}IONAL~ {I S~PUN . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Simona Nastac SERGE SPITZER: ECHILIBRU PRECAR, AR PUTEA FI ART~! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Simona Nastac GALERIA SABOT, CLUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Adriana Oprea FUNDA}IA TRIADE: „UN SPA}IU IMPREGNAT DE SCULPTUR~. INTERVIU CU SORINA JECZA . . . . 66 Adriana Oprea
l sumar // contents

Expozi]ii în România // Exhibition in Romania
EMO}II REALE – TRANSGRESIUNI SUBVERSIVE . 73 Dan Breaz BIENALA INTERNA}IONAL~ DE GRAVUR~ EXPERIMENTAL~, EDI}IA A CINCEA (IEEB 5). INTERVIU CU CIPRIAN CIUCLEA . . . . . . . . . . . . . 74 Simona Vil`u KINEMA IKON: WUNDERKAMMER LA MUZEUL DE ART~ ARAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Judit Angel JOHN CAGE. T~CEREA LUI, T~CERILE LOR . . 78 Maria Balaba[ CIPRIAN MURE{AN: GREUT~}I INERTE. DESPRE EXPUNEREA INVIZIBILULUI . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Dan Breaz LUCIE FONTAINE: I-N-V-E-N-T-O-R-Y / PORTRET AL ARTISTULUI-EDITOR . . . . . . . . . 82 Dan Breaz COLLECTIVE THINKING IN THE AGE OF CRISIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Eleonora Farina THE RITUAL OF ART (OR ART AS RITUAL?) 86 Eleonora Farina „NE VEDEM ÎN PIA}~!” . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Daria Ghiu LETTRISM ÎN ROMÂNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Magda Cârneci ORA{UL V~ZUT DE GENERA}IA ‘80 . . . . . . 92 Adrian Gu]` ARCA LUI NOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Diana Marincu

VLAD OLARIU – TOM WOOLNER . . . . . . . . . 96 Jane Neal DAS GELOBTE LAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ileana Pintilie ALEXANDRA CROITORU LA GALERIA PLAN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Voica Pu[ca[iu CECI N'EST PAS UN GRIS SAU GRIUL LUI GILI MOCANU NU ESTE GRIUL PATENTAT AL ARTEI ROMÂNE{TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Simona Vil`u ADRIAN POPESCU 2:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Valentina Iancu TRUPUL CA HIMER~ {I GOL INTERIOR. . . . . . 106 Dan Mircea Cipariu {TEFAN RADU CRE}U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Liviana Dan CEZAR L~Z~RESCU. APROAPE NIMIC . . . . 110 Cristian Nae

LUCRURILE NEDEFINIT(IV)E ALE LUI MIRCEA CANTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Lucia Popa TATE MODERN: LA MOMENTUL PICTURII . 132 Simona Nastac BIENALA DE LA VENE}IA 2013: 100 DE ANI DE ISTORIE |NTR-O ZI, |N FIECARE ZI . . . . . . . 134 Raluca Voinea

JON WOOD, DAVID HULKS, ALEX POTTS (EDS.) MODERN SCULPTURE READER . . . . . . . . . 144 Magda Predescu MARIANNE HEIER, SURPLUS . . . . . . . . . 144 Igor Mocanu CULTURES OF THE CURATORIAL . . . . . . 145 Igor Mocanu PIOTR PIOTROWSKI, ART AND DEMOCRACY IN POST-COMMUNIST EUROPE . . . . . . . . . 146 Lucia Popa KONSTANTINOS KAVAFIS, ALFABETUL POETIC, CU DESENE DE GHEORGHE I. ANGHEL . . . 147 Cristian Robert Velescu

Interviu // Interview
LYDIA PRIBISOVÁ: „ARTA TREBUIE S~ CONTRIBUIE CU O ANUMIT~ VALOARE AD~UGAT~ LA VIA}~” . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Igor Mocanu FILIPPO BERTA: „O REFLEC}IE ASUPRA PRESIUNII DE A NE INTEGRA ÎN CADRE SOCIALE RESTRICTIVE” . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Silvia Saitoc

Ancheta de Art` // Art Inquiry
EXPOZI}IA „ARTISTUL {I PUTEREA. IPOSTAZE ALE PICTURII ROMÂNE{TI ÎNTRE ANII 1950-1990”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 C`lin Dan, Cristian Nae, Adriana Oprea, Pavel Su[ar`, Ioana Vlasiu

Expozi]ii interna]ional// Exhibitions abroad
TURNER PRIZE 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Cristina Bogdan IOANA B~TRÂNU LA PLAN B BERLIN . . . . . . . 116 Mihaela Chiriac MARTIN HONERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Ioana Ciocan ARTA RUS~ „SPARGE GHEA}A” LA GALERIA SAATCHI DIN LONDRA . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Diana Dochia TRANSMEDIALE. BACK TO EARTH . . . . . . . 122 Dan MIh`l]ianu NOUA OBIECTUALITATE {I PRODUC}IA ARTISTIC~ DE SUBIECTIVITATE: DOCUMENTA 13 ÎN CONTEXTUL CAPITALISMULUI COGNITIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Cristian Nae

Cronic` de carte // Book Reviews
DIC}IONARUL SCULPTORILOR DIN ROMÂNIA: SECOLELE XIX-XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Magda Predescu DINU R~DULESCU, CONCEPTUL DE FORM~ ÎN SCULPTURA MODERN~ . . . . . . . . . . . . . . . 143 Magda Predescu

Info
EXPOZI}II, EVENIMENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . 166 CONTRIBUTORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3 l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful