BAHASA MELAYU KERTAS 1

Arahan Am: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C dan D. antaranya, ada satu jawapan sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan itu. Kemudian tandakan pada kertas jawapan. Soalan 1 hingga Soalan 20 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang sesuai. 1. Abang Rosli menghadiahkan tunangnya se................... cincin emas. A butir B bilah C bentuk D ulas

2. Mak Cik Zubaidah ................... sebuah bungkusan di atas kepalanya. A menatang B membimbit 3. Aisyah sedang ................... nasi di dapur. A bertanak B ditanak 4. Soalan 4 berdasarkan Gambar 1 C menanak D setanak C mengusung D menjunjung

5.