∆ίµηνη εφηµερίδα

Τεύχος 3
Απρίλτς

Αργατία

2010
Σηµείωµα έκδοσης
Ήρθε η άνοιξη, όχι
όµως και στις καρδιές
µας. Με τα όσα συµβαίνουν στην ταλαίπωρη Ελλαδίτσα µας,
µόνο αισιόδοξοι δεν
µπορούµε να είµαστε.
Η κατάσταση αυτή
θα έχει άµεσες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονοµική
ζωή του χωριού µας.
Οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική θα
µειωθούν, έργα θα
ακυρωθούν, οι τιµές
των προϊόντων µάλλον θα µειωθούν, το
κόστος παραγωγής θα
αυξηθεί. Κι εµείς τι
κάνουµε; Κοιτάµε σαν
ξένοι το κουφάρι του
περήφανου
κάποτε
συνεταιρισµού
µας,
κατηγορούµε
τους
πάντες,
επιλέγουµε
µε κριτήρια προσωπικής
εξυπηρέτησης
τους
εκπροσώπους
µας, πετάµε τα σκουπίδια στο δάσος, ραντίζουµε εκτός από το
χωράφι µας και τους
γύρω µας, καµαρώνουµε το τρακτέρ µας
πίνοντας τον καφέ
µας...

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ
Το σχέδιο ανέγερσης
Όπως είχαµε αναφέρει στο προηγούµενο τεύχος, σας παρουσιάζουµε το σχέδιο του Πολιτιστικού Κέντρου, όπως αυτό παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από
τους φορείς του χωριού µας, σε συνάντηση µε εκπροσώπους του ∆ήµου Νάουσας (παρουσία του ∆ηµάρχου κου Αναστάσιου Καραµπατζού) και του αρχιτέκτονα µηχανικού κου Αλέξανδρου Οικονόµου που έχει αναλάβει την εκπόνηση της
Μελέτης.
Το κτήριο χωρίζεται σε δύο αυτόνοµους µε εσωτερική επικοινωνία όγκους. Ό
ένας περιλαµβάνει ένα διώροφο κτήριο που στο ισόγειο θα φιλοξενεί το ΚΑΠΗ,
το Ιατρείο, τουαλέτες
και στον όροφο 4 γραφεία φορέων, αίθουσα
συνεδριάσεων και χώρο
αρχείου.
Ο δεύτερο όγκος
αποτελεί έναν ενιαίο
θεατρικό
πολυχώρο
(σκηνή,
καµαρίνια),
που θα µπορεί να φιλοξενεί δραστηριότητες
όπως πρόβες πολιτιστικού, θεατρικές παραστάσεις, οµιλίες κ.λ.π για 150 µε
200 άτοµα. Έχει προβλεφθεί πρόσβαση από πίσω για µεταφορά υλικών και
σκηνικών.
Οι δύο χώροι θα επικοινωνούν εσωτερικά. Παράλληλα στο υπόγειο θα υπάρχει αποθήκη, λεβητοστάσιο κ.α.
Στον αύλειο χώρο θα υπάρχει πέργκολα για τους καλοκαιρινούς µήνες.
Οι συνολικοί χώροι είναι περίπου 600m2 και ένας πρώτος προϋπολογισµός
ανεβάσει το κόστος στα 600.000€.
Ο ∆ήµαρχος έχει δεσµευτεί ότι στον προϋπολογισµό του 2011 θα υπάρχει
ποσό 300.000€ και θα ξεκινήσει η ανέγερση του. Εφόσον προκηρυχτεί πρόγραµµα που µπορεί να ενταχτεί, θα προχωρήσει το αίτηµα για την ένταξη του.
Η αρχή έγινε, τα επόµενα βήµατα θέλουν συνεργασία, συντονισµό, παρεµβάσεις, παρεµβάσεις, παρεµβάσεις, θα πρέπει να δείξουµε ότι όχι µόνο το θέλουµε, αλλά και το δικαιούµαστε σαν κοινωνία.

Τι σηµαίνει Αργατία;
Η λέξη Αργατία αναφέρεται σε έναν πολύ
σηµαντικό θεσµό της
αγροτικής
κοινωνίας
του Πόντου, ο οποίος
θεωρείται ως η υπέρτατη εκδήλωση του συλλογικού
πνεύµατος
στους ελληνικής καταγωγής πληθυσµούς του,
αφού προϋποθέτει τη
συνεργασία προσώπων
για την επίτευξη ενός
κοινού σκοπού.

Τα παιδιά κινδυνεύουν από τα φυτοφάρµακα
Σύµφωνα µε την Θεοδώτα Λιακοπούλου Τσιτσιπή, παιδίατρο, ∆ιδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις των φυτοφαρµάκων σε σχέση µε τους ενήλικες.
Κατ' αρχάς, τα παιδιά µέσω της εισπνοής, της κατάποσης και της επαφής µε
το δέρµα απορροφούν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρµάκων, καθώς
έχουν µικρό σωµατικό βάρος. Οι τοξικές ουσίες είναι µέχρι και δέκα φορές περισσότερο τοξικές στα παιδιά απ' ό,τι στους ενηλίκους . Παράλληλα, πολλά φυτοφάρµακα είναι βαρύτερα από τον αέρα µε αποτέλεσµα στο περιβάλλον εισπνοής των παιδιών να υπάρχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις. Τα
παιδιά ξεχνούν πολλές φορές να πλύνουν το φρούτο προτού το φάνε ή αµελούν
να σαπουνίσουν τα χέρια τους. Στα παιδιά τα αµυντικά συστήµατα δεν είναι
αρκετά ανεπτυγµένα, εποµένως δεν έχουν την ικανότητα να διασπάσουν και να

τα ανώτατα επιτρεπτά όρια τοξικότητας για τα παιδιά είναι πολύ πιο χαµηλά. Συγχαρητήρια στον Αντώνη Ι. γιατί οι συµµετέχοντες είναι ευγενικοί. Αξίζουν συγχαρητήρια στους εµπνευστές και διοργανωτές του αγώνα. πεπεισµένοι ότι πραγµατοποιούν κοινωνικό έργο. Ας το λάβουµε αυτό πολύ σοβαρά υπόψη και ας µην βάζουµε σε κίνδυνο το µέλλον των παιδιών µας. 6. παιρτς έναν ζευγάρ παπούτσια». όπως µπορούν. Πηγή: εφηµερίδα Καθηµερινή Κοινωνικά Ευχάριστα Το δίµηνο που µας πέρασε καλωσορίσαµε ένα νέο µέλος στο χωριό µας. οργανώνει µία εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων. ∆υσάρεστα Συνοδέψαµε στην τελευταία της κατοικία την Σωτήρα Γεωργιάδου. τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για τη στήριξη της σηµαντικής δουλειάς που πραγµατοποιεί το Χαµόγελο του Παιδιού. υποµονετικοί. φιλόξενοι και γενικά ευχάριστοι. Επιπλέον. Ουσιαστικά. Γιατί διυλίζουµε τον κώνωπα και καταπίνουµε την κάµηλο. ο σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων. Τ. αν ένας ηλικιωµένος και ένα νήπιο προσλάβουν από οποιαδήποτε οδό τοξικές ουσίες. το πιθανότερο είναι ότι το παιδί θα παρουσιάσει συµπτώµατα. Καζεπίδη για τις διακρίσεις που κατά καιρούς λαµβάνει στο στίβο. ∆εν υπάρχει ακίνδυνο φυτοφάρµακο και δεν υπάρχει καµία δικαιολογία όταν βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού σου. καθώς οι επιπτώσεις της τοξικότητας των υπολειµµάτων είναι µακροπρόθεσµες. στην οποία θα αναφερθούµε αναλυτικά στο επόµενο τεύχος µας.gr Όλη την εφηµερίδα σε ηλεκτρονική µορφή µπορείτε να την κατεβάσετε από το www.php www.argatia. άφησαν τις σακούλες τους βορά των σκυλιών και των γατιών του χωριού. τα παιδιά αποτελούν οµάδα «υψηλού κινδύνου». Είναι µία εκδήλωση για να µαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία µας και για να µην την ξεχνούµε εµείς οι µεγάλοι. Γιατί συνέχεια απαιτούµε από τους άλλους να πράττουν κατά πως εµάς µας βολεύει. είναι πολλοί. Μικροί «παραγωγοί» διαφηµίζουν προϊόντα του τόπου τους Με τον τίτλο αυτό η Καθηµερινή σχολιάζει µια πολύ αξιόλογη και ιδιαίτερη προσπάθεια του Νηπιαγωγείου µας.Τεύχος 3 Γνωµικά των ανθρώπων του χωριού µας Η Αναστασία του Σκεντέρ έλεγε: «Πας σο χωράφ να ελέπς ατό. ετών 85 Εθελοντική αιµοδοσία Οι υπεύθυνες της αιµοδοσίας του νοσοκοµείου Νάουσας έµειναν και αυτή τη φορά ικανοποιηµένες από την προσέλευση των εθελοντών και κυρίως από τη συµπεριφορά τους. ηµέρα της ποντιακής γενοκτονίας. 59200 Νάουσα Τηλέφωνο: 23320 51080 Fax: +30 23320 51080 Κινητό:+306978890530 Email:wine@argatia. Έτσι άνθρωποι και σκουπίδια έκαναν βόλτες παρέα στο χωριό. Για επικοινωνία στην διεύθυνση ΑΡΓΑΤΙΑ Ροδοχώρι. τηλεοπτικής διαφήµισης των µήλων Ροδοχωρίου. οι άνθρωποι που τρέχουν να συµπαρασταθούν και να βοηθήσουν. αφού γέµισαν τους κάδους. Μπράβο Αντώνη! Είµαστε περήφανοι Ντρεπόµαστε: Για την πρωτοβουλία του αθλητικού µας συλλόγου να διοργανώσει φιλικό αγώνα µε τους παλαίµαχους Αλεξάνδρειας.gr/news.argatia. Για την εικόνα του χωριού µας τη δεύτερη µέρα του Πάσχα. τους συγχωριανούς τους που χάνουν αγαπηµένο τους πρόσωπο.Θ. µοιράζοντας διαταγές. Εν ολίγοις. το γιο του Γιάννη Κιαγχίδη και της Χαρούλας Αλατσίδου. σε συνεργασία µε τους δασκάλους του ∆ηµοτικού µας σχολείου και Νηπιαγωγείου. Εκδήλωση για την Ποντιακή Γενοκτονία Στις 19 Μαΐου. Όπως µας είπαν είναι πολύ χαρούµενες κάθε φορά που έρχονται στο χωριό µας για την καθιερωµένη πλέον αιµοδοσία. Γιατί κάθε φορά που ηχεί πένθιµα η καµπάνα. Οι νοικοκύρηδες που δεν µπόρεσαν να κρατήσουν τα σκουπίδια τους στο µπαλκόνι. .gr Σελίδα 2 Τα παιδιά κινδυνεύουν από τα φυτοφάρµακα Συνέχεια από την πρώτη σελίδα αποβάλλουν τις τοξικές ουσίες. αφού έχουν µπροστά τους πολλές δεκαετίες ζωής. Η εκδήλωση θα γίνει στο ∆ηµοτικό Σχολείο και καλό είναι να την παρακολουθήσουν και οι γονείς και όσοι το επιθυµούν.

Τους οινόφιλους συνόδευε και ο φίλος και συνάδελφος οινοποιός Θανάσης Αρβανιτίδης. Στην ερώτηση πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί η οικονοµική κατάσταση των ανθρώπων του χωριού. αλλά και την ύπαρξη ενός καλού καφενείου– τόπου συζήτησης και προβληµατισµών. Στο επόµενο τεύχος θα παρουσιαστούν οι απόψεις των ανθρώπων ηλικίας 40-50. Γνωρίζω ότι η ψήφος µου υπέρ της Γενοκτονίας. αλλά µόνο το 55% επιλέγει το χωριό ως τόπο µόνιµης κατοικίας του. Στο 82% των συµµετεχόντων στην έρευνα. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί επίσης σηµαντική την έλλειψη καλής συγκοινωνίας και το κακό οδικό δίκτυο. Στην ερώτηση τι σας ενοχλεί περισσότερο στο χωριό. . Το 82% δε θεωρεί ότι ο κόσµος περνάει καλύτερα στις µεγάλες πόλεις. Τα νέα της οινοποιίας Αργατία Τη δεύτερη µέρα του Πάσχα υποδεχτήκαµε 8 Κύπριους οινόφιλους στο οινοποιείο µας.Τεύχος 3 Σελίδα 3 Η ζωή στο χωριό µας Οι απόψεις των νέων ηλικίας 30-40 ετών Στο τρίτο τεύχος της εφηµερίδας µας. ενώ το 9% πιστεύει ότι σίγουρα ή πιθανά περνά καλύτερα. Η Γκιουλάν Αβτζί. συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις της Αργατίας «Απόδραση στο Ροδοχώρι: Τα κεράσια και τα κρασιά της Αργατίας». αλλά υπάρχει και ένα 9% που πιστεύει ότι ίσως δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα. Αυτό που έπραξα έπρεπε και ήταν απαραίτητο να γίνει. το 58% θεωρεί ότι αυτό θα µπορούσε να γίνει µε µια διανοµή νέων χωραφιών και το 42% µε έναν καλό συνεταιρισµό. Οι οινόφιλοι ενηµερώθηκαν για την βιολογική καλλιέργεια και την παραγωγή των κρασιών της Αργατίας και εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να επισκεφτούν την περιοχή την περίοδο της συγκοµιδής των κερασιών. το 27% τη θέση του χωριού και µε µικρότερα ποσοστά ακολουθούν το κοινοτικό συµβούλιο. Η αναγνώριση της Γενοκτονίας από το σουηδικό κοινοβούλιο είναι πολύ σηµαντική εξέλιξη. που πρόσκειται στο ΡΚΚ: "Οι Κούρδοι είναι αντιµέτωποι µε µια νέα γενοκτονία που επιχειρείται εις βάρος τους από την Τουρκία. το 55% απάντησε τον τρόπο συνεργασίας των κατοίκων. νέες αγροτουριστικές ασχολίες καθώς και κοινές επιχειρήσεις. ήταν καθοριστική. η απουσία διασκέδασης και τελευταίο σε σειρά σπουδαιότητας έρχεται η έλλειψη χρηµάτων. Το 71% θεωρεί ότι η παραγωγή που παίρνουν από τη γεωργία δεν είναι ικανοποιητική. Ήδη πολλές χώρες του κόσµου θεωρούν ότι η Τουρκία είναι µια χώρα που διέπραξε γενοκτονίες. Οι άνθρωποι έµειναν ενθουσιασµένοι από την περιοχή. καλύτερες τιµές σε φάρµακα και λιπάσµατα. το γεγονός ότι κατάγονται από το χωριό δεν τους δηµιουργεί κανένα πρόβληµα. µετά την ψηφοφορία που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας δήλωσε στο κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Fırat News. ενώ το υπόλοιπο 29% την κρίνει ως λίγο ή αρκετά ικανοποιητική. Σηµαντικά επίσης θεωρούν στην κατεύθυνση αυτή. το 55% απαντά οι άνθρωποι. Στην ερώτηση τι θα αλλάζατε πρώτα. Πότε επιτέλους θα δουλέψουµε µεθοδικά και συστηµατικά για να προβάλουµε το ιστορικό µας δίκαιο. τις γυναίκες και τους άντρες του χωριού και στην τελευταία θέση έρχεται το αυτοκίνητο ή το τρακτέρ τους. εάν µπορούσατε. ενώ ένα άλλο 9% πιστεύει ότι σίγουρα δηµιουργεί πρόβληµα. την ύπαρξη επώνυµων προϊόντων. το φυσικό της κάλλος και τα κρασιά της. που γεννήθηκε στη µαρτυρική αρµενική πόλη Βαν. παρουσιάζουµε τις απόψεις των νέων ηλικίας 30-40 ετών." Από το 13ο τεύχος της «Ποντιακής Γνώµης» Σχόλια Στο όνοµα της ελληνοτουρκικής φιλίας περιµένουµε άλλους λαούς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα για λογαριασµό µας. το 36% τα ραντίσµατα και ακολουθούν η βρωµιά. παρά την απόφασή του κόµµατός µου. Γράφτηκε αλλού Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων Αρµενίων και Ασσυρίων από το Σουηδικό Κοινοβούλιο κρίθηκε από την ψήφο της Κούρδισσας Γκιουλάν Αβτζί. Γιατί η Τουρκία πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει τις σφαγές και τις γενοκτονίες που διέπραξε στο παρελθόν. τα µαγαζιά. Στις 18 Απρίλη φιλοξενήσαµε 46 οινόφιλους του wineclub της οινολόγου και οινο-δηµοσιογράφου Μαρίας Νέτσικα. συνεχίζοντας την καταγραφή των απόψεων των συγχωριανών µας για τη ζωή στο χωριό. Το 90% των ερωτηθέντων και αυτής της ηλικιακής οµάδας απάντησε ότι του αρέσει η ζωή στο χωριό.

5). υπάχθηκε στη διοίκηση (σαντζάκι) της Τραπεζούντας. Υπάρχουν µαρτυρίες ότι ακόµη και σήµερα βρίσκονται στην περιοχή οικογένειες που προέρχονται από κρυπτοχριστιανούς και παρέµειναν εκεί αφού ήταν επίσηµα καταγεγραµµένοι ως µουσουλµάνοι (Η ανταλλαγή πληθυσµών του 1922 έγινε µε βάση το θρήσκευµα. οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είχαν ελληνική και αρµένικη εθνική συνείδηση. Στις αρχές του 20ου αι. Έτσι έγινε κι εξορίστηκαν ή αφανίστηκαν οι χριστιανοί από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία γενικότερα. Ένα µεγάλο µέρος της γνώσης αυτής µπορούµε να αποκτήσουµε µελετώντας το παρελθόν. ο Πρύτανης. κατέληξαν σ’ αυτά τα µέρη µετά από την τραγική περιπέτεια της προσφυγιάς.α.6). µπορούµε ίσως καλύτερα να κατανοήσουµε το «γιατί» και το «πώς» αυτού που είµαστε σήµερα. και στη συνέχεια µετακινήθηκαν και στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Επειδή όµως σε µεγάλο βαθµό µέχρι τότε η εθνική ταυτότητα των ανθρώπων σχετιζόταν µε τη θρησκευτική. η τουρκική. στην περιοχή. της Παναγίας Σουµελά (386 µ. ο τόπος καταγωγής των προσφύγων εποίκων του Ροδοχωρίου. το ποτάµι της Παναγίας Σουµελά και το ποτάµι της Μουλάκας ενώνονται κοντά στο Τσεβισλούκ και σχηµατίζουν τον Πυξίτη ποταµό ή ∆αφνοπόταµο (βλέπε χάρτη 2. Εκεί υπήρχαν και άλλες φυλές –όχι βέβαια οι Τούρκοι. π. ο πληθυσµός της πρέπει να έφτανε τις 25000 (δε µπορούµε να ξέρουµε µε ακρίβεια) και αποτελούνταν στην πλειοψηφία του από Έλληνες ορθόδοξους. Βρισκόταν στη νότια ορεινή ενδοχώρα (βλέπε χάρτη 1.Χ. οι οποίοι ίδρυσαν το µικρό αυτό χωριό που µας γέννησε και µας ανέθρεψε. Κάποια στιγµή.Χ. φιλόλογος. αλλά και τους λαούς που εξελληνίστηκαν αργότερα. Ασία εκχριστιανίστηκαν. Σελίδα 4 Παράλληλα µε το χριστιανισµό οι λαοί της περιοχής ενστερνίστηκαν και τον ελληνικό πολιτισµό. τους προγόνους µας.). την Κων/πολη. Έλληνες αποίκισαν τα παράλια της Μ. η περιοχή του Πόντου αποµονώθηκε από το κέντρο της αυτοκρατορίας.µετακινήσεις πληθυσµών. Έτσι ξεκινάει η Τουρκοκρατία στον Πόντο κάτω από την οποία έζησαν οι Έλληνες µέχρι το διωγµό τους το 1922. Οι λαοί αυτοί ζούσαν για αιώνες ο ένας δίπλα στον άλλο στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού κράτους που ήταν η οθωµανική αυτοκρατορία. Τη διασχίζουν τέσσερα ποτάµια. Εποµένως. . Οι ηγεµόνες αυτοί συντέλεσαν σηµαντικά στη διάδοση του ελληνικού πολιτισµού και στην εποχή τους επικράτησε η ονοµασία Πόντος. Τα βουνά είναι πολλά και µε υψόµετρο πάνω από 2000 µ. ενώ υπήρχαν και 14 τούρκικα και 9 µε µικτό πληθυσµό.). αποφάσισαν και οι Τούρκοι να αποκτήσουν εθνικό κράτος δηλ.Ασία. σ’ αυτό συντέλεσε και η δράση των τριών µοναστηριών που υπήρχαν εκεί ήδη από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια: του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνα (270 µ. δεν υπήρχαν τότε κράτη όπως τα ξέρουµε σήµερα. οι οποίοι εµφανίστηκαν στην περιοχή τον 11ο αιώνα µ.Χ. Καράκαπαν. Μαθαίνοντας για τις «ρίζες». έτσι ώστε µέχρι τον 6ο αιώνα να έχει εξελληνιστεί το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Οι πρόγονοί µας. ήταν ελληνικά.Χ. αλλά οι άνθρωποι ήταν οργανωµένοι σε άλλες µορφές όπως οι πόλεις-κράτη ή τα φυλετικά κράτη. Ο παραπόταµος της Γαλίαινας ενώνεται µε τον Πυξίτη βορειότερα (αναφέρονται οι ελληνικές ονοµασίες βουνών και ποταµών). Πρωτεύουσα του καζά (υποδιοίκησης) Ματσούκας ήταν το Τσεβισλούκ (σήµερα λέγεται Μάτσκα). γιατί καθώς ήταν ορεινή και απρόσιτη δεν προτιµήθηκε για εποικισµό από τους Τούρκους. Πώς όµως βρέθηκαν οι Έλληνες τόσο µακριά από τη µητροπολιτική χώρα. Επίσης. σελ. Η ιστορία είναι γνωστή. Αργότερα.Χ. Ο Πόντος. εκπαιδευτικός Είναι σηµαντικό για τους ανθρώπους να αποκτούν αυτογνωσία. σελ. ιδρύθηκε το κράτος της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από τους Κοµνηνούς που επιβίωσε µέχρι το 1461.Χ. ήταν ένας τόπος όπου κατοικούσαν διάφοροι λαοί που είτε βρίσκονταν εκεί από την αρχαιότητα είτε κατέληξαν εκεί µε την πάροδο των χρόνων και τις αλλεπάλληλες -ειρηνικές ή βίαιες. Τα τρία από αυτά. Τούρκος θεωρήθηκε ο κάθε µουσουλµάνος. όταν αναφερόµαστε στο ελληνικό στοιχείο δεν πρέπει να σκεφτόµαστε µόνο τους απευθείας προγόνους των αρχαίων ελλήνων αποίκων.) και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα (752 µ. Μελάς κ. Ως γνωστόν.). Κατά τη βυζαντινή εποχή ο Πόντος και ολόκληρη η Μ. οι Σελτζούκοι. το κράτος αυτό υποτάχθηκε στους Ρωµαίους. όταν κατακτήθηκε κι αυτό από τους Οθωµανούς Τούρκους . Μετά την πτώση της Πόλης στα χέρια των Φράγκων το 1204.( Ζύγανα. στη Μ. Ο εξισλαµισµός δεν πήρε µεγάλη έκταση στην περιοχή.Ασίας από τον 8ο αιώνα π. Τα περισσότερα από τα 70 χωριά που υπήρχαν στη Ματσούκα στις αρχές του 20ου αι. Κάποιοι χριστιανοί βέβαια υπέκυψαν στις πιέσεις και εισχώρησαν στο Ισλάµ. µέσα στα πλαίσια του εθνοκεντρισµού που είχε ήδη διαµορφώσει τα εθνικά κράτη στην Ευρώπη –και το ελληνικό ανάµεσα σ’ αυτά-. Όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Τούρκοι. Αλλά ποια ήταν η µακρινή εκείνη πατρίδα που εγκατέλειψαν χωρίς τη θέλησή τους και µε τόσο πόνο και νοσταλγία ύµνησαν στα τραγούδια τους. Η περιοχή της Ματσούκας. χωρίς βέβαια να ισχύει αυτό. ένα κράτος στο οποίο να κατοικεί µία εθνότητα. Οι ελληνικές πόλεις του Πόντου εντάχθηκαν στο περσικό κράτος των Μιθριδατών που ιδρύθηκε στα τέλη του 4ο αι.Τεύχος 3 Σύντοµο ιστορικό της προγονικής πατρίδας Ελένη Σιδηροπούλου. ενώ άλλοι διατήρησαν και τις δυο θρησκείες ως κρυπτοχριστιανοί. όταν τον εγκατέλειψαν οι παππούδες µας.

Σπέλια. των ιδρυτών της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στα υστεροβυζαντινά χρόνια. Χατζάβερα. δ) Γαλίαινα (γύρω από το οµώνυµο ποτάµι): Πιπάτ. Οι λίγες εµπορικές συναλλαγές γίνονταν στο Τσεβισλούκ. Κοσµά. Ποπάρζα. Η οικονοµία βασιζόταν στην κτηνοτροφία κυρίως και λιγότερο στη γεωργία. Επίσης. Σκαλίτα. Μαντζάντων. Εισέπραττε τους φόρους και τους παρέδιδε στους Τούρκους αξιωµατούχους. Ζανόη. Τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας το εκπαιδευτικό έργο το είχαν αναλάβει κυρίως τα µοναστήρια. καλλιεργούσαν τα κτήµατα και απέδιδαν στα µοναστήρια το ήµισυ της παραγωγής τους. Κουσπιδή. Τα έξι τελευταία αποτελούσαν το Καπίκιοϊ γ) Περιοχή Παναγίας Σουµελά (γύρω από το οµώνυµο ποτάµι): Λιβερά. Αρµενού.Κιζερά. ενώ τα δηµητριακά καλλιεργούνταν σε µικρότερο βαθµό. Βάλαινα.Τα τέσσερα τελευταία ήταν γνωστά και ως Χαψίκιοϊ. Μελιανάντων και Φαργανάντων. υπήρχαν σχολεία σε όλα τα χωριά. ∆ανείαχα. Ο πρόεδρος του χωριού.Τεύχος 3 Με τέτοια µορφολογία το κλίµα φυσικά είναι υγρό και ψυχρό. Τσίντα-Χαβά. Μάλιστα. Μαχουλέξα. κατά τα µέσα του 19ου αι. Χάρτης 1 Το εµπόριο δεν ήταν αναπτυγµένο. Κουτουλά.Αδολή. ∆ιοικητικά τα χωριά αυτά είχαν κάποια αυτονοµία δηλ. το σχολείο. Κούτουλα. Τα µοναστηριακά κτήµατα στη Ματσούκα ήταν τα µόνα που δεν κατασχέθηκαν από τους σουλτάνους και το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε µέχρι το 1922 ρη Η κτηνοτροφία πάντως ήταν η σηµαντικότεοικονοµική δραστηριότητα ήδη από την . Ίλαξα. Κουνάκα. Πόπαρα.Αποτελούνταν από τα εξής χωριά: Άνω Χορτοκόπ. Τεµιρτζάντων. Θέ ρ σ α. Τσιναλάντων. Κατρούλ. Ποντίλα. Στάµαν. Την άνοιξη και το καλοκαίρι όµως. άρχισαν να ιδρύονται σχολεία. Καρά. Κουστουλάντων. Άγουρσα. Πολλοί κάτοικοι µετανάστευαν στη Ρωσία. Ζίλµα. Λαραχανή. Χαµουρή. οι άρχοντες ήταν εκλεγµένοι από τους κατοίκους τους. Λιβάδια. Μεσοχώρ. τα πυκνά δάση τροφοδοτούσαν το εµπόριο ξυλείας. Μαγουρά. τους τοπικούς άρχοντες που διόριζε ο εκάστοτε σουλτάνος και κυβερνούσαν ανεξέλεγκτα επιβάλλοντας βαρύτατους φόρους. Τσουπανού. καταργήθηκε αυτό το σύστηµα. Τσιαχαράντων. Κουσερά. Γιαννακάντων. Μισαηλάντων. αναφέρεται ότι εκεί υπήρχαν τα θερινά ανάκτορα των Κοµνηνών. Ζερφυρή. α) Άνω Ματσού κα (π ερι οχή Π ρύτανη ποταµού). είναι εξαιρετικά ευχάριστο και δροσερό και το τοπίο καταπράσινο και πανέµορφο. Γι ανν άν τ ων . Ρωµανού. εκπροσωπούσε τους κατοίκους στην οθωµανική κυβέρνηση. Σολτόη. Έντιµα. Μαντρανού. Στις αρχές του 20ου αι. Σκόπια. Με βάση τη µορφολογία του εδάφους χωριζόταν σε πέντε περιοχές: Σελίδα 5 Η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων και λαχανικών ευνοούνταν από το υγρό κλίµα. την εκκλησία και τα έργα που εξυπηρετούσαν την κοινωνική και οικονοµική ζωή. καθώς οι χερσαίοι εµπορικοί δρόµοι που περνούσαν από την περιοχή. Τσιάχα. Οι κάτοικοι των χωριών γύρω από τα µοναστήρια εργάζονταν ως πάροικοι στα κτήµατα των µονών δηλ. Αγουρζενόν. Κοντού. Άλλοι πάλι πήγαιναν στην Τραπεζούντα ή την Κων/πολη και αφού µάθαιναν κάποια τέχνη επέστρεφαν και την ασκούσαν στον τόπο τους. Οι προεστοί του χωριού είχαν δικαστικές αρµοδιότητες και σε συνεργασία µε τον πρόεδρο φρόντιζαν για τις κοινές υποθέσεις. Μάλιστα επειδή προµήθευαν τα µεταλλουργεία της Αργυρούπολης (στα νότια) µε την απαραίτητη πρώτη ύλη σε ξυλεία. Σεϊτανάντων. Μουνταντός. ο Μουχτάρτς. ε) Περιοχή Μουλάκας (γύρω από το οµώνυµο ποτάµι): Χαβά. Αργότερα όµως ο ρόλος τους ατόνησε και µετά το 18ο αι. Λ αλ α τ σ άν τ ων. Κρένασα. Κοστορδός. Κάτω Χορτοκόπ. Τα πρώτα χρόνια της οθωµανικής κατάκτησης η περιοχή ελεγχόταν διοικητικά από τους Τερέπεγηδες δηλ. Ζάβερα. Σ α χν όη . Όµως. Πογότς. συχνά οι σουλτάνοι παραχωρούσαν κάποια προνόµια στους κατοίκους της Ματσούκας. β) Κάτω Ματσούκα (περιοχή Πυξίτη ποταµού): Μιζερά. Κοτύλια. Μουλάκα. Σανογιά. είχαν εγκαταλειφθεί µετά την ανάπτυξη της ατµοπλοΐας και του θαλάσσιου εµπορίου κατά το 19ο αι. Ζαβρία.

όπου υπήρχαν τα θερινά βοσκοτόπια. η αγάπη και ο σεβασµός για το περιβάλλον που χαρακτήριζαν τους προγόνους µας θα µπορούσαν σίγουρα να καθοδηγήσουν κι εµάς σε µια πιο ευτυχισµένη ζωή. Κωνσταντίνο Κιαγχίδη. . πωλούνταν για την προµήθεια άλλων απαραίτητων αγαθών. Κωνσταντίνο Αµοιρόπουλο. Παναγιώτη Κ.Τεύχος 3 Σελίδα 6 αρχαιότητα. Εκεί στα παρχάρια είχε αναπτυχθεί µια βουκολική ζωή που αποτελεί το κυρίαρχο πολιτισµικό χαρακτηριστικό των κατοίκων της Ματσούκας. δηλ. τα παρχάρια. τυρί. Από τα 84 εγγεγραµµένα µέλη. Χάρτης 2 Έτσι. κρέας. η λιτότητα. πλούσια βλάστηση. Η οµορφιά. Ο Ροδοχωρίτης όµως. µέλος. θα αποφανθεί: Τι κάνει ο Αγροτικός Σύλλογος. γραµµατέα. τη φτώχεια και την καταπίεση. στην πρώτη συνέλευση ήτανε παρόντα 17 και στη δεύτερη 11. βούτυρο. Ευθυβούλη. αντιπρόεδρο. λιβάδια και άφθονα νερά. Στο επίκεντρο της ζωής αυτής βρισκόταν η «παρχαροµάνα». Ποιότητες όπως η αυτάρκεια. η παροχή βοήθειας από µια οµάδα εθελοντών σε όποιον από τους κατοίκους του χωριού δε µπορούσε να ανταπεξέλθει στο πλήθος των αγροτικών εργασιών. που συντόνιζε και αναλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών. η γυναίκα. όταν θα υπάρξει πρόβληµα. Ενδεικτικός των κοινωνικών σχέσεων αλληλεγγύης είναι ο θεσµός της «αργατείας» (αργατίας). ταµία και Γεώργιο Ε. λόγω της γεωµορφολογικής θέσης: ορεινό έδαφος. Πουλτίδη. Για την ιστορία το νέο ∆/κο αποτελείται από τον Παναγιώτη Γεωργιάδη. (Η συνέχεια στο επόµενο τεύχος) Αγροτικός Σύλλογος Εκλογές έγιναν στον Αγροτικό Σύλλογο στις 20 Μαρτίου. πρόεδρο. Άλλοτε πάλι παρείχαν εργασία για την εκτέλεση κάποιου κοινωφελούς έργου. η απλότητα και η χαρά που χαρακτήριζε αυτόν τον τρόπο ζωής έχει αγγίξει και τις δικές µας καρδιές µέσα απ’ τα γεµάτα λυρισµό κι ευαισθησία τραγούδια των παππούδων µας. Κατά τους θερινούς µήνες οι κάτοικοι των χωριών µετακινούνταν µε τα κοπάδια τους (αγελάδες και πρόβατα) σε ψηλότερες θέσεις. µε ενότητα και οµαδικό πνεύµα οι άνθρωποι κατάφερναν να επιβιώνουν και ν’ αντιµετωπίζουν τις αντιξοότητες της ζωής. η αλληλεγγύη. Τα προϊόντα από την κτηνοτροφία (γάλα. µαλλί) που πλεόναζαν. η απλότητα.