You are on page 1of 7

ROLL_NO

0160582
0227901
0227902
0227903
0227904
0227905
0227906
0227907
0227908
0227909
0227951
0227952
0227961
0227962
0227971
0227972
0227973
0228001
0228002
0228003
0228004
0228005
0228006
0228007
0228008
0228051
0228052
0228053
0228054
0228055
0228056
0228101

REGN_NO
08-GH-913
06-RK-714
2K-RK-843
08-RK-867
07-RK-901
01-UC-550
02-RK-766
04-RK-918
09-RK-1093
80-RK-389
07-UC-724
05-DWK-532
07-RK-655
07-RK-684
03-GJ-159
04-DWK-322
03-GJ-204
05-GNY-80
05-GNY-15
06-HGJ-282
02K-GNY-1260
2K-GNY-1269
03-HGJ-195
06-RK-812
03-GNY-26
02-NS-1077
02-HGJ-186
05-GH-969
03-DNH-1647
01-CJH-105
03-NS-152
02-GY-458

NAME
MANJEET MANDLIA
MINAKSHI
MANJULA RANI
SWEETY
ADITI DHULL
NARESH KUMAR
RAJESH KUMAR
ASHU SHARMA
JITENDER
ANIL KUMAR
MANJU SHARMA
SUNITA MEHRA
NARENDER
MEENU
AJMER SHEOKAND
POONAM DEVI
MANJU RANI
SIMMY DHIAN
RINKU MANDHAN
AARTI GUPTA
VIPIN KUMAR
BHUPENDER SINGH
TRIPTI SHARMA
SUSHMA DEVI
ANIL
AMIT SINGLA
ISHA KUMARI
PRIYANKA KULHRIA
RIMPI
RITU BALA
RAJU BALA
RUCHI SHARMA

F_NAME
BHIM SINGH MANDALIA
ZILE SINGH
JAGDISH CHAND
RAMANAND KAUSHIK
MAHENDER DHULL
BHAG SINGH
RAMKUMAR
JAI KRISHAN
JAI PAL
HANS RAJ
BARU RAM SHARMA
SUBHASH MEHRA
PALEY RAM
SUBHASH
VAZIR SINGH
CHANDER BHAN
BADAL SINGH
RAJINDER DHIMAN
OM PARKASH
RAKESH GUPTA
HUKAM CHAND
DILBAGH SINGH
RAJ KUMAR SHARMA
JAGDISH CHANDER
RAMESH KUMAR
DEVRAJ SINGLA
HANS RAJ KUMAR
OM PARKASH KULHRIA
RAJ KUMAR
MADAN LAL
SARDARI LAL
PAWAN KUMAR

SUB1
MA54 ABS
CH42 052FT
CH42 001F
CH42 060FT
CH42 ABS
CH42 095
CH42 059FT

SUB2
PH41 072

CH42 068
CH42 058FT
CH42 029F
BO43 078FP
CH42 032F
CH42 084
CH42 070
PH41 069FT
CH42 082
CH42 090
CH42 073
CH42 082
CH42 088
CH42 051FP
CH42 062FT
CH42 062FT
CH42 ABS
ZO48 ABS
CH42 083
CH42 075FT

ZO48 089

SUB3
CA49 069

SUB4

RESULT
RL-LOW
FAIL
FAIL
FAIL
RL-LOW
PRV.PA
FAIL
RPFD
PRV.PA
FAIL
FAIL
RL-LOW
RPFD
FAIL
RPFD
0160
0132
FAIL
RL-LOW
0177
0136
0143
0173
RL-LOW
FAIL
FAIL RPFD
RL-LOW
RL-LOW
ABSENT
RL-LOW
RL-LOW
FAIL RPFD

ROLL_NO
0228126
0228127
0228151
0228152
0228153
0228201
0228202
0228203
0228204
0228205
0228206
0228207
0228208
0228209
0228226
0228227
0228228
0228229
0228251
0228279
0228280
0228301
0228302
0228303
0228304
0228305
0228306
0228307
0228308
0228309
0228310
0228311

REGN_NO
02-GP-505
07-DWK-557
07-DWK-554
97-GKL-864
01-CJH-1199
06-NS-1406
05-NS-1642
05-NS-1193
08-NS-1734
06-NS-1786
08-NS-1731
06-CGS-59
08-NS-2052
06-DNH-899
05-CJH-1214
01-CJH-774
09-PCD-7
08-UC-557
08-DNH-959
04-CJH-607
06-DSK-416
06-UC-257
03-AS-427
06-DSK-370
08-UC-552
08-JL-60
08-FH-358
08-UC-563
07-AKS-302
07-UC-695
05-UC-696

NAME
VIKAS DIXIT
PUNEET
SHARESTHA
GARIMA SINGH
HEMA
RACHNA
RASHU HU KHURANA
NEHA RANI
RAJNI MONGA
POONAM
RASHMI ARORA
POOJA GOYAL
SHEENU
BALJEET KAUR
KIRTI KAPOOR
SURENDER KUMAR
VIJAY KUMAR
PAWAN YADAV
RAVINDER PAL
PARVINDER SINGH
MANDEEP SINGH
SUNIL DUTT
SUMIT KUMAR
AMIT KUMAR
HIMAMSHU KASHYAP
JASBIR SINGH
SHIKHA GIRDHER
NISHU
RAKESH KUMAR
JASDEEP BHATTI
WAHIDULLAH
MUKESH SAINI

F_NAME
RANBIR DIXIT
MANGAT RAM
TIRLOK SINGH
DHARAMVEER SINGH
CHANDER MOHAN
KASHMIRI LAL
HARBANS KHURANA
SATISH KUMAR
JAGDISH RAI
DALEEP SINGH
GULSHAN RAY
SUBHASH GOYAL
VED PARKASH
JAGTAR SINGH
BHIM SAIN
UMED SINGH
INDER SINGH
JAGDISH PRASAD
RAM GOPAL
SUDHAN SINGH
RAGHUVEER SINGH
DHARAM PAL
BRIJ LAL
TILAK RAJ
ANOOP SINGH
KARNAIL SINGH
RAJ KUMAR GIRDHAR
RAJENDER KHATANA
RULDU RAM
CHAIN SINGH
M HASHIM
AVTAR SINGH

SUB1

SUB2

SUB3

CH42 061FT
CH42 073
CH42 080
CH42 090
CH42 053FT
CH42 084
CH42 067FT
CH42 083
CH42 087
CH42 065
PH41 067FT
ZO48 092
CH42 039FT
MA54 061

PH41 078

EL45 072

MA54 030FT
MA54 037FT
MA54 031FT
MA54 041FT
MA54 037FT

PH41 091
PH41 068
PH41 070
PH41 073
PH41 075

CS47 088
CH42 062
CH42 070
CH42 074
EL45 087

MA54 072
PH41 079
MA54 050FT PH41 087
MA54 059
ST46 110

EL45 061
CH42 087
CS47 084

CH42 051FT
CH42 057FT

SUB4

RESULT
FAIL RPR
RL-LOW
FAIL
0064 RPFD
0077 RPFD
FAIL RPFD
0145
0155
0173
FAIL
0160
FAIL
0162
0166
RL-LOW
FAIL
0172 RPFD
FAIL
0688
ABSENT
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
ABSENT
0685
RL-LOW
0768
RPFD

ROLL_NO
0228321
0228322
0228323
0228324
0228351
0228352
0228353
0228354
0228355
0228356
0228357
0228358
0228359
0228360
0228361
0228362
0228401
0228402
0228403
0228405
0228407
0228425
0228426
0228451
0228452
0228453
0228454
0228501
0228502
0228503
0228504
0228505

REGN_NO
09-GJ-1165
08-GJ-1055
09-GJ-1119
07-GJ-0908
08-GNY-991
08-GNY-1000
07-GNY-676
04-GNY-943
06-MY-753
07-DGY-693
04-GNY-943
08-GNY-509
08-GNY-509
08-GNY-1034
07-GNY-1220
05-DSK-779
05-AP-1429
08-SP-107
06-SP-414
07-DSK-485
08-AP-881
08-MF-766
08-MF-766
07-SDA-151
08-SDA-800
08-GA-506
05-GNY-2025
06-GKL-991
07-DSK-783
08-DSK-492
08-DSK-485
06-UC-288

NAME
MADHU BALA
MANOJ KUMAR
REENA
AMANDEEP
AMAN KUMAR
PUSHPENDRA KUMAR
KULDEEP KUMAR
BALRAM TIWARI
AAGMAN BALI
SWATI MALIK
BALRAM TIWARI
NISHU RANI
NISHU RANI
RAHUL RAJPUT
NAVEEN SHARMA
DEEPAK KUMAR
SANDEEP
ANUJ CHHOKAR
SANJAY KUMAR
RAMAN SINGH
MANJU
LEEZA DHINGRA
LEEZA DHINGRA
SURAJ KUMAR
MEENU GOEL
SUBHRANSHU SHEKHAR BEHERA
PRINCE GROVER
SHALINI
HIMANSHI KUMARI
GURVINDER KUMAR
BHAVNISH KUMAR
ANIL KUMAR

F_NAME
KRISHAN CHANDER
BALBIR SINGH
HAWA SINGH
RAJBIR SINGH
SATYA PRAKASH
KALU SINGH
SURESH PAL
AMAR NATH TIWARI
RAJAN BALI
OM PRAKASH MALIK
AMAR NATH TIWARI
PARVEEN SHARMA
PARVEEN SHARMA
VINOD KUMAR
RAMESHAR PRASAD SHARMA
AJMER SINGH
SHRI KRISHAN
SURENDER KUMAR
CHARAN SINGH
ROHTASH SINGH
RAM JI DASS MEHRA
VED PRAKASH DHINGRA
VED PRAKASH DHINGRA
MADAN KUMAR TIWARI
KULDIP KUMAR GOEL
SUBHASH CHANDRA BEHERA
HARISH GROVER
KULDEEP PRABHAKAR
BISHAMBER
JAGDISH CHANDER
ASHOK KUMAR
DARSHAN SINGH

SUB1

SUB2

SUB3

SUB4

RESULT
RPFD
MA54 033FT PH41 079
CH42 063
FAIL RPFD
RLA
RPFD
MA54 042FT CH42 072
IC29 095
FAIL RPFD
ABSENT
P-R-S
ABSENT
MA54 061
PH41 067FP CA49 096
FAIL
CH42 053FT BO43 074
FS27 117
FAIL
ABSENT
MA54 064
CH42 071
IC29 096
0767
RPFD
CH42 054FT BO43 070
IM26 105
FAIL RPFD
MA54 060
PH41 063
CA49 092
0683
RPFD
MA55 020F
FAIL
RPFD
UMC
MA54 039F PH41 ABSF CH42 ABSF
FAIL RPFD
CH42 069
BO43 096
BT22 076
0823 RPFD
ABSENT
MA54 045FT PH41 073
CS47 107
FAIL
MA54 044FT PH41 068
EL45 074
FAIL RPFD
MA54 068
PH41 105
CH42 088
0801 RPFD
MA54 068
PH41 076
CS47 091
0755
MA54 049FP ST46 094
CS47 020F EVS 040 FAIL
MA54 055FT PH41 077
CH42 076
FAIL RPFD
MA54 041FT PH41 ABSF EL45 039FP
FAIL
MA54 ABSF PH41 071
CH42 057FT
FAIL
RPFD
MA54 037FT ST46 117
PH41 080
FAIL

ROLL_NO
0228506
0228508
0228509
0228510
0228511
0228551
0228576
0228577
0228578
0228579
0228580
0228581
0228582
0228583
0228585
0228601
0228602
0228603
0228604
0228651
0228652
0228653
0228654
0228655
0228656
0228657
0228658
0228659
0228660
0228661
0228665
0228666

REGN_NO
07-GKL-822
08-DWK-566
08-DSK-773
08-DWK-552
07-DSK-829
08-NS-1816
07-NH-648
08-DNH-972
08-FH-604
08-GH-899
06-DNH-1054
07-CJH-1486
07-DNH-1576
06-DNH-829
08-RK-993
03-RK-901
08-RK-739
08-RK-738
08-AP-625
07-UC-472
08-GA-636
07-GKL-834
05-MS-15
08-UC-393
08-UC-532
08-UC-9079
08-UC-522
08-JL-83
08-UC-440
08-GJ-955
08-GJ-973

NAME
RAM MEHAR SINGH
VAISHALI TOMAR
KHUSHI RANDHAWA
RITU
VINOD DHIMAN
SUDHIR KUMAR
HEMANT SAINI
GURMEET SINGH
SURENDER KUMAR
GARIMA MANOCHA
KAVITA
SADIQ
SANJEEV KOHAR
RAKESH KUMAR
MANOJ SHARMA
SHIWANI SHARMA
SNEH LATA
PARVIN KUMAR
AJAY SINGH
JYOTI
JOHN KUMAR
DEVENDER KUMAR
SOM DUTT
JITENDER SAINI
SUMIT
POOJA SAINI
JASBIR SINGH
NITIKA SHARMA
NEHA SHARMA
PARUL ARORA
REENA DEVI
HIMANSHI KATHRI

F_NAME
PARKASH CHAND
PAWAN TOMAR
SHAMSHER SINGH RANDHAWA
SOMPAL SINGH
KRISHAN LAL
KRISHAN KUMAR
BALWANT SAINI
KITAB SINGH
SUBHASH CHANDER
SATISH KUMAR MANOCHA
SHER SINGH
PURAN CHAND
DAYANAND
DHARMBIR SINGH
HOSHIYAR SINGH
DHARAMPAL SHARMA
RAMKARAN
BHIM SINGH
BALVINDER SINGH
MAHENDER SIGNH
PRITAM SINGH
DESRAJ GUPTA
RANGI RAM
RAI SINGH
BHAGAT SINGH
MOHAN LAL
ATMA RAM
ASHWANI SHARMA
ROSHAN LAL SHARMA
MADAN LAL ARORA
RAM GOPAL
SHAMSHER SINGH

SUB1
CH42 067
MA54 ABSF
MA54 ABS

SUB2
BO43 071
PH41 ABSF
PH41 ABS

SUB3
SUB4
BT22 058FT
CA49 069
CS47 ABS

MA55 068

PH41 111

CH42 087

MA54 064

PH41 078

EL45 002F

MA54 073
MA54 073
CH42 053FT
MA55 055
MA54 068

PH41 123
PH41 069
BO43 074
PH41 059
PH41 075

CS47 096
CA49 079
ZO48 073
CS47 078
EL45 079

RESULT
FAIL
RL-LOW
RL-LOW
ABSENT
ABSENT
RL-LOW
RPFD
FAIL RPR
RPFD
0849
0725
FAIL RPFD
0640
0662
ABSENT
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV

ROLL_NO
0228667
0228668
0228675
0228676
0228677
0228678
0228701
0228702
0228703
0228704
0228705
0228751
0228752
0228753
0228755
0228801
0228802
0228851
0228926
0228927
0228928
0228929
0228930
0228951
0228952
0229001
0229002
0229003
0229004
0229005
0229006
0229007

REGN_NO
08-AS-530
08-AS-531
06-KN-849
09-KN-82
08-UC-493
08-GP-173
08-MY-530
08-GNY-856
07-GNY-2182
07-DGY-679
07-DGY-685
06-AP-1755
08-IP-866
07-SP-508
06-SP-345
08-GC-808
08-GA-663
08-DWK-557
06-GH-781
08-GH-784
08-GH-1359
08-DNH-929
06-RK-817
08-DGY-492
88-UC-13
08-UC-818
08-UC-533
08-UC-468
07-UC-425
08-UC-914
08-UC-458

NAME
SATYA DEV
GAGAN KUMAR
VIKAS
HARDEEP SINGH
PRAGATI
PARVEEN
VISHAL ARYA
ANUKOOL KUMAR
VARUN PRAKASH
LAVI SHARMA
PRIYA TYAGI
ASHISH CHOUDHARY
ANIL RAWAL
RITU RANI
DEEPAK
ASHISH PANWAR
TEJINDER PAL SINGH
KAVITA RANI
CHANCHAL
RAM BHRAT SINGH
ANIL KUMAR
MEENAKSHI
PINKI DEVI
PAWAN KUMAR
ANJU DEVI
RAJENDER KUMAR
HARDEEP SINGH
SAPNA RANI
KULDEEP KUMAR
AJAY KUMAR
RAJPAL SINGH
MEENAKSHI

F_NAME
HEM CHAND
RAM CHANDER
SATYANARAYAN
ALBEL SINGH
SUSHIL KUMAR
VAJIR SINGH
YASHBEER SINGH ARYA
ADESH KUMAR
REVATI SINGH
BHUPENDRA
ARVIND
ASHOK KUMAR
KHADAK SINGH
BALWAN SINGH
OM PARKASH
EMPAL SINGH
JASMEET SINGH
JAI BHAGWAN
NAND KISHOR
SATYA NARAYAN
SHEORAM
RAM CHANDER
UDAIBIR SINGH
JAI PARKASH
RISHIPAL DHIMAN
JAI SINGH
TARLOK SINGH
RAM CHANDER SAINI
ARJUN DASS
PRAVESH KUMAR
SHER SINGH
KRISHAN LAL

SUB1

SUB2

SUB3

MA54 002F

PH41 020F

CH42 017F

MA54 028F

PH41 087

EL45 059FT

MA54 038FT
MA54 017F
MA54 087
MA54 070
MA54 025F
MA54 025FT

ST46 106
PH41 041FP
ST46 077
ST46 072
PH41 ABSF
PH41 079

PH41 080
CS47 016F
PH41 067
PH41 071
EL45 ABSF
EL45 070FT

SUB4

RESULT
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
FAIL
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
R-PROV
FAIL
ABSENT
ABSENT
COMP
FAIL
0715
0685
FAIL
FAIL RPFD

ROLL_NO
0229051
0229052
0229053
0229054
0229055
0229056
0229057
0229058
0229059
0229101
0229102
0229103
0229151
0229152
0229153
0229176
0229201
0229202
0229203
0229204
0229205
0229206
0229207
0229208
0229209
0229210
0229211
0229251
0229252
0229276
0229277
0229278

REGN_NO
08-GNY-484
08-HGJ-287
05-MY-487
07-GNY-2047
08-MY-527
98-MY-203
08-DGY-1031
07-GC-260
08-DGY-491
06-SP-726
07-AP-965
99-GKL-2772
06-SSA-102
06-SDA-729
08-SDA-657
07-GP-301
08-DSK-508
08-DWK-552
07-AS-647
08-DSK-788
06-GKL-673
07-GKL-786
08-DCK-492
08-DWK-566
08-DSK-773
08-DWK-552
07-DSK-829
08-NS-2042
08-NS-1712
08-GH-779
08-GH-660
05-CJH-1242

NAME
KAMAL DEEP SAINI
SEEMA
SOMESH KUMAR
AMIT KUMAR
ANKIT KUMAR
BHUVNESH CHAUDHARY
RASHMI UPADHAYAY
SUNIL KUMAR
SUNITA
NEERAJ
RAKESH KUMAR
ANIL KUMAR
RAVINDER KAUR
LAKHWINDER SINGH
ABHIMANYU
SATISH KUMAR
PREETI SHARMA
PRIYANKA GAUR
MUKESH
GULSHAN KUMAR
KARAN SAINI
SANJIV KUMAR
GURVINDER KUMAR
VAISHALI TOMAR
KHUSHI RANDHAWA
RITU
VINOD DHIMAN
SURESH KUMAR
NIKHIL ARORA
MUKESH KUMAR GAUTAM
AMIT KUMAR
NAVEEN KUMAR

F_NAME
RAM KUMAR
VIKRAM PRASAD
MADAN LAL
RISHI PAL
RAMPAL
RAMESH KUMAR
RAM NIWAS UPADHAYAY
RAMESH CHANDER
HARI LAL
RAJENDER SHARMA
ISHWAR SINGH
MANN SINGH
JAGIR SINGH
SURINDER SINGH
NAND KISHORE
PAWAN KUMAR
DURGA PRASAD
CHANDER PRAKASH GAUR
RAMCHANDER
PREM CHAND
RAMESH KUMAR
JAI BHAGWAN
JAGDISH CHANDER
PAWAN TOMAR
SHAMSHER SINGH RANDHAWA
SOMPAL SINGH
KRISHAN LAL
RAM SAWAROOP
SOM PRAKASH ARORA
MEGHRAJ
JAGDIP SINGH
JOGI RAM

SUB1
MA54 060

SUB2
PH41 110

SUB3
EL45 073

MA54 028FT PH41 054FT CH42 044FT


MA54 025FT PH41 050FT CH42 042FT
MA54 080

PH41 059FT CA49 064

MA54 051FT
MA54 041FT
MA55 046F
MA54 040FT

PH41 051FT
PH41 072
PH41 066
PH41 071

CS47 016F
EL45 045FT
EL45 039FT
CH42 046FT

MA54 039F
MA54 025F
MA54 063
MA54 049FT
MA54 093
MA54 ABSF
MA54 044FT
MA54 064

PH41 064
PH41 053FT
PH41 072
PH41 054FT
PH41 094
PH41 000F
PH41 066
PH41 071

EL45 048FT
CH42 037FT
CS47 100
CA49 046FT
CS47 116
CS47 000F
CS47 081FT
EL45 053FT

MA54 067
MA54 063
MA54 071

PH41 070
CA49 059FT
PH41 038FT CS47 096
PH41 075
CA49 070

MA54 059
MA54 000F
MA54 056FT
CH42 009F
CH42 039FT

PH41 096
PH41 004F
PH41 071
BO43 018F
BO43 075

EL45 054FT
CS47 003F
CH42 039FT
ZO48 ABSF
BT22 029F

SUB4

RESULT
0772
CANCEL
CANCEL
FAIL
FAIL
NE
COMP
ABSENT
FAIL
RL-LOW
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
UMC
FAIL
FAIL
0988
FAIL
0909
RL-LOW
FAIL
COMP
COMP RPFD
RL-LOW
COMP RPFD
0717 RPFD
RL-D
COMP
FAIL
RL-LOW
FAIL
FAIL

ROLL_NO
0229279
0229280
0288584

REGN_NO
08-DNH-959
04-CJH-607
06-DNH-762

NAME
PARVINDER SINGH
MANDEEP SINGH
SANDEEP KUMAR

F_NAME
SUDHAN SINGH
RAGHUVEER SINGH
KRISHAN KUMAR

SUB1

SUB2

SUB3

MA55 086
CH42 ABSF

PH41 064
BO43 079

EL45 042FT
ZO48 047FP

SUB4

RESULT
ABSENT
COMP
FAIL