You are on page 1of 3

RELACIÓ DE LLIBRES CURS 2007-2008

1r. BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES. 1r. CURS

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Català

Llengua catalana i literatura 1

Català

Castellnou

848287814X

Castellano

Lengua castellana y literatura 1

Castellano

Teide

8430751203

Anglès

“Bonus” Student’s book 1

Oxford

Oxford

0194310760

 

Oxford Practice Grammar John Eastwood

Oxford

Oxford

0194313700

Religión

Religión católica 1

Castellà

SM

8434869845

Filosofia

Filosofia 1 Areté

Català

Cruïlla

846610349X

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES.

Ciències Socials i Humanitats.

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les CCSS 1

Català

Cruïlla

8466103473

HªMón

No té llibre

 

Contemporani

 

Matèries optatives

Latín

No té llibre

Economia

Economia

Català

Mc.

Graw

8448135253

Hill

Literatura

Literatura castellana y universal

Castellano

Mc.

Graw

8448122046

castellana

Hill

Literatura

No té llibre

 

catalana

Tecnològic

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Física

Física 1

Català

Bruixola

8483044870

Matemàtiques

Matemàtiques 1

Català

Bruixola

8483044811

Dibuix Tècnic

Dibuix Tècnic

Català

Edebé

8423661814

 

Matèries optatives

Tecnologia

Tecnologia Industrial 1

Català

Edebé

8423661695

Química

Química 1

Català

Bruixola

8483044919

C. Naturalesa i la salut

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Matemàtiques

Matemàtiques 1

Català

Bruixola

8483044811

Biologia

Biologia 1

Català

Bruixola

8483044943

Química

Química 1

Català

Bruixola

8483044919

 

Matèries optatives

Física

Física 1

Català

Bruixola

8483044870

C. de la Terra

Ciències de la Terra i del medi ambient 1

Català

Castellnou

8482878271

RELACIÓ DE LLIBRES CURS 2007-2008

2n. BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES. 2n. CURS

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Català

Llengua catalana i literatura 2

Català

Castellnou

8482878719

Castellano

Lengua castellana y literatura 2

Castellà

Teide

8430751688

Anglès

“Bonus” Student’s book 2

Oxford

Oxford

019431085X

Filosofia

Història de la Filosofia

Areté

Català

Cruïlla

8466105409

Història

Història Comuna

Català

Bruixola

8483041170

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES.

Ciències Socials i Humanitats.

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les CCSS 2

Català

Cruïlla

8466105395

Hªde l’Art

Hªde l’Art “Visualart” Obres selectivitat

Català

Vicens

8431660512

Vives

Geografia

Geografia

Català

Barcanova

8448913434

 

Matèries optatives

Latín

No te llibre

Tecnològic

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Física

Física 2

Català

Bruixola

8483047284

Matemàtiques

Matemàtiques 2

Català

Bruixola

8483047225

Dibuix Tècnic

Dibuix Tècnic 2

Català

Edebé

8423665100

 

Matèries optatives

Tecnologia

Tecnologia Industrial 2

Català

Edebé

8423665488

Química

Química 2

Català

Bruixola

8483047314

C. Naturalesa i la salut

Matèria

Títol

Idioma

Editorial

ISBN

Matemàtiques

Matemàtiques 2

Català

Bruixola

8483047225

Biologia

Biologia 2

Català

Bruixola

848304725X

Química

Química 2

Català

Bruixola

8483047314

 

Matèries optatives

Física

Física 2

Català

Bruixola

8483047284

C. de la Terra

Ciències de la Terra i del medi ambient 2

Català

Castellnou

8482879502

1r. BATXILLERAT

LLIBRES DE LECTURA

Lectures d’anglès (tots) DR. JEKYLL AND MR. HYDE

Oxford

9780194237185

DAVID COPPERFIELD

Oxford

9780194237284

Lectures lengua castellana (tots) 1ª Parte del Quijote

Miguel de Cervantes

Cátedra

8439979088

Tres sombreros de copa

Miguel Mihura

Vicens Vives

8431645229

Antología poética

Antonio Machado

Vicens Vives (Ed.2007)

8431683689

Lectures literatura castellana (només alumnes que fan aquesta optativa)

Romancero Viejo El caballero de Olmedo Antología poética Cinco horas con Mario Eloisa está bajo un almendro

 

Catedra

8437600804

Lope de Vega Rosalía de Castro Miguel Delibes Enrique Jardiel Poncela

Vicens Vives

8431636685

Destino libro

8423302703

Vicens Vives

8431633684

Lectures llengua catalana (tots) Tirant lo Blanc (text adaptat) Antologia de poesia catalana Terra Baixa Mirall trencat

Joanot Martorell Isidor Cónsul-Ll.Soldevilla Àngel Guimerà Mercè Rodoreda

Edicions Proa

Edicions Proa

Edicions Proa

Edicions Proa

Lectures literatura catalana (només alumnes que fan aquesta matèria optativa)

 

La bogeria Ball robat Antologia poètica Ramona, adéu Bruixa de dol

 

Narcís Oller Joan Oliver Vicent Andrès Estellès Montserrat Roig Maria Mercè Marçal

Edicions Proa

Edicions Proa

Edicions 62

Edicions 62

Edicions 62

2n. BATXILLERAT

 
 

LLIBRES DE LECTURA

 

Lectures d’anglès

Jane Eyre

Stage 6

Oxford

9780194237369

Ghost Stories

Stage 5

Oxford

9780194237291

Lectures lengua castellana (tots)

II Parte del Quijote Amor y pedagogía Poesía escogida

M. Cervantes Miguel de Unamuno Blas de Otero

Cátedra Vicens Vives Vicens Vives

8439979088

8431610069

843166519X