SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011

)
BIL. A. UMUM 1. Pra Pelaksanaan Saraan Baru i. Apakah maklumat dan data yang Ketua Jabatan hendaklah mengemas kini PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3)

Perkhidmatan Awam (SBPA)

diperlukan untuk pelaksanaan opsyen terlebih dahulu maklumat perkhidmatan SBPA? pegawai yang terkini dan kedudukan mata gaji hakiki supaya pemindahan tangga gaji dalam Jadual Gaji Sebaris (JGS) di bawah SBPA teratur dan betul. ii. Apakah dilakukan? persediaan yang perlu Ketua Jabatan hendaklah memastikan

maklumat berikut tepat, betul dan terkini sebelum surat tawaran opsyen disediakan: a. Nama pegawai b. No. kad pengenalan c. Maklumat seperti:  Nama skim perkhidmatan (contoh: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah)  Opsyen Sistem Saraan terdahulu perkhidmatan sekarang

1

SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011)
BIL. A. UMUM seperti SSM/SSB/JKK 1976  Gred Hakiki Penyandang– Contoh : DG41  Jadual Gaji (matrik di bawah SSM)  Gaji hakiki pada 31.12.2011  Tarikh pergerakan gaji (terkini di bawah SSM) 2. Pegawai yang dipinjamkan ke agensi Siapakah lain menawarkan yang borang bertanggungjawab Jika pegawai dipinjamkan ke agensi opsyen pegawai kerajaan, Ketua Jabatan di Agensi PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3)

berkenaan? (bagi maksud sebagai Ketua Peminjam bertanggungjawab menawarkan Jabatan pegawai berkenaan) opsyen kepada pegawai. Jika pegawai dipinjamkan ke agensi swasta, Ketua Perkhidmatan bagi jawatan hakiki bertanggungjawab menawarkan

opsyen kepada pegawai. 3. Pegawai yang ditempatkan secara Siapakah Ketua Jabatan pegawai tersebut Ketua Jabatan di mana jawatan hakiki di Pejabat Pelajaran dan pihak mana yang akan menguruskan pegawai berada bertanggungjawab

pentadbiran

2

SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011)
BIL. PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) opsyen pegawai berkenaan? JAWAPAN (3) menawarkan opsyen kepada pegawai. Ketua Jabatan di A. UMUM Daerah (PPD) atau di lain-lain agensi . 4. Jawatan Kader

Pegawai yang ditempatkan secara ‘kader’. Bagi pegawai ‘kader’,

Contohnya penempatan di Maktab Tentera mana pegawai bertugas bertanggungjawab Diraja (MTD), Sekolah Integriti (Penjara), menawarkan opsyen kepada pegawai. Pusat Anak Permata yang Negara (PAPN).

Siapakah

bertanggungjawab

menguruskan opsyen pegawai? 5. Jawatan Perkhidmatan Gunasama Siapakah yang akan menandatangani surat Ketua Jabatan di mana Buku Perkhidmatan tawaran opsyen bagi jawatan perkhidmatan Kerajaan (BPK) pegawai ditempatkan. Gunasama? 6. Pegawai yang sedang dalam Adakah pegawai layak diberikan opsyen Pegawai tidak perlu diberikan opsyen semula sebaliknya mereka akan diberi pelarasan gaji.

pemangkuan dan seterusnya dinaikkan semula berdasarkan mata gaji baru? pangkat dengan tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat dalam tersebut tempoh

dikebelakangkan

opsyen (16 – 30.12.2011).

3

SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. Pegawai-pegawai bukan lantikan tetap Adakah pegawai terbabit layak diberikan Pegawai tidak layak ditawarkan opsyen. Pegawai yang bercuti di luar tempat Siapakah bertugas untuk pihak yang bertanggungjawab Ketua opsyen Jabatan bertanggungjawab PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) menguruskan pegawai memaklumkan dan menguruskan opsyen bagi pegawai dalam tempoh 16-30 berkenaan? Bagaimana pula dengan pegawai yang bercuti di luar negeri tempat bertugas (Sabah/Sarawak/WP Labuan bercuti di Disember 2011. 4 . Semenanjung dan sebaliknya)? 8. dan lantikan lain selain Pihak Berkuasa opsyen? Melantik Persekutuan. Cth: GST/ GSTT/ Guru Ganti/ Pegawai Sambilan/ Pegawai Kontrak. UMUM 7. A.

Contoh 3: Pegawai yang dijatuhkan hukuman tatatertib selain daripada buang kerja Contoh 4: Pegawai yang dikenakan hukuman oleh Mahkamah. Contoh 2: Pegawai dalam prosiding mahkamah. A. Contoh 5: Pegawai yang ditahan Adakah pegawai layak diberikan opysen? Pegawai masih layak ditawarkan opsyen. UMUM 9. PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) /digantung kerja. Contoh 6: Pegawai yang dikenakan perintah tahanan 5 . Bagaimanakah status pegawai berikut: Contoh 1: Pegawai dalam prosiding tatatertib.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL.

Cth 2 : PPP yang berada di luar negara Borang opsyen boleh diimbas dan di e-mel atau di faks bagi tujuan mendapatkan maklumat penerimaan/penolakan opsyen. Sekiranya. A. Sebaliknya. Pegawai yang telah dibuang kerja Adakah pegawai yang telah dibuang kerja Tidak layak ditawarkan opsyen kecuali tetapi sedang dalam prosiding rayuan tetapi sedang dalam prosiding rayuan layak rayuan diterima dan pegawai dibenarkan ditawarkan opsyen SBPA? 11. yang lama. jika BPK telah berada di Jabatan baru. PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Bahagian/ JPN/ PPD/ Sekolah Menengah Tertakluk kepada dimana BPK pegawai PTJ akan menghadapi kesukaran untuk berada. Walau bagaimanapun. borang asal yang mempunyai tandatangan asli/hidup perlu dihantar kepada PSM di Jabatan masing- 6 . Masalah pengagihan borang opsyen: Cth 1: PPP yang baru diluluskan pertukaran. maka penawaran opsyen pegawai opsyen berdasarkan kepada contoh-contoh tersebut diuruskan oleh Ketua Jabatan di ruangan (1). UMUM 10. maka ia menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan baru untuk menguruskan penawaran opsyen pegawai. untuk kembali bertugas. BPK berada di Jabatan mengedar dan mendapatkan semula borang lama.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL.

UMUM masing untuk tujuan rekod. 7 . Pengurusan Opsyen akan PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) dikendalikan oleh Bahagian Tajaan melalui JPN. PPP yang sedang cuti belajar (jawatan latihan) Maklumat PPP yang sedang bercuti belajar boleh didapati daripada Bahagian Tajaan Pendidikan.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. Ketua Jabatan PPP tersebut adalah Bahagian Tajaan. A. 12.

Takrifan Ketua Jabatan Apakah SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) takrifan Ketua Jabatan bagi Ketua Jabatan merujuk kepada ketua bagi sesebuah jabatan/agensi di mana Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) berada. atau Ketua Pengarah Bahagian. Bagi Setiausaha/Pengarah Bahagian tawaran opsyen bagi Setiausaha/Pengarah Ketua Setiausaha. Guru Besar. Penandatangan Opsyen Surat Tawaran Siapakah yang akan menandatangani surat i. Pengarah Pelajaran Negeri. BORANG OPSYEN SBPA BIL. pelaksanaan SBPA? 2. 1. Pelajaran Malaysia ii. Bagi Pegawai PPD/Pengetua/Guru Besar Pengarah Pelajaran Negeri Siapakah yang akan menandatangani surat i. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Timbalan 8 Pengarah & Ketua Sektor. atau Timbalan tidak berada di pejabat semasa tempoh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia opsyen berjalan? ii. Setiausaha/Pengarah Bahagian tawaran opsyen sekiranya Ketua Jabatan Timbalan Ketua Setiausaha. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)? .SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) B. Pengetua. Bagi Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iii.

Pengurusan Opsyen Siapakah yang akan menguruskan opsyen boleh mengesahkan borang seseorang pegawai? 9 . SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Khidmat pengurusan dan Pembangunan iii. Pengarah/PPD ii. Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah iv. Pengetua/Guru Besar Sekolah yang Perwakilan kuasa boleh dikeluarkan melalui menguruskan BPK surat/memo/minit arahan dengan memastikan maklumat dalam surat/borang opsyen adalah lengkap dan tepat. Siapakah yang diarahkan melalui perwakilan kuasa secara layak/boleh mengesah borang opsyen bertulis untuk menjalankan tugas Ketua Jabatan opsyen. 4. Pengetua/Guru Besar Sekolah yang menguruskan BPK Guru Penolong Kanan Pentadbiran 3. Perwakilan Kuasa Ketiadaan Ketua Jabatan* sebagai Pegawai yang menanggung kerja/yang pengesah borang opsyen. * i. BORANG OPSYEN SBPA BIL.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) B.

berada di dalam jawatan kumpulan. BORANG OPSYEN SBPA BIL.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) B. Pegawai-pegawai sekolah-sekolah di yang berada di JAWAPAN (3) bawah Bahagian Pendidikan Khas. SOALAN / ISU (2) dan Ketua Jabatan bagi: i. Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Pendidikan Bahagian Opsyen diuruskan oleh jabatan yang menguruskan BPK dan Ketua Jabatan adalah tertakluk dimana BPK pegawai berada. Bahagian Pendidikan Islam. Pegawai yang berada di sekolah tetapi Opsyen diuruskan oleh JPN dan Ketua BPK diurus di JPN (contoh: pegawai yang Jabatan adalah Pengarah JPN. bakal pesara)? ii. Teknik dan Bahagian Vokasional. Kokurikulum dan Kesenian dan Bahagian Sukan? iii. jawatan latihan. Pegawai-pegawai yang berada di agensiagensi di negeri seperti Audit Dalam. Audit Sekolah. Kecemerlangan. Jemaah Nazir dan 10 .

Pindaan maklumat Jika berlaku kesilapan di maklumat Pegawai perlu memaklumkan kepada PSM dalam surat maklumat yang salah untuk dipinda perkhidmatan pegawai tawaran opsyen. Pengisian borang opsyen Bolehkah tanda (X) digunakan pada ruangan Tidak Boleh yang dikehendaki di dalam surat opsyen? Bolehkah surat tawaran opsyen SBPA yang Tidak Boleh ditaip semula digunakan bagi tujuan yang tertentu? Bolehkah surat akuan penerimaan tawaran Boleh pada ruangan alamat dan Ketua Jabatan menggunakan rubber stamp/ditulis/ditaip? 11 . Kolej Matrikulasi. BORANG OPSYEN SBPA BIL.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) B. adakah pindaan boleh sebelum menandatangani borang opsyen. Institut Baki. dibuat? 6. Bahagian Teknologi JAWAPAN (3) Pendidikan Negeri dan Institut Pendidikan Guru? 5. Aminuddin SOALAN / ISU (2) Jaminan Kualiti.

tandatangan Ketua Jabatan atau pegawai yang diwakilkan kuasa menggunakan rubber stamp/digital/diimbas? hendaklah asli/hidup.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) B. 12 . BORANG OPSYEN SBPA BIL. SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Bolehkah menggunakan cop rasmi selain Boleh berbentuk bulat? Bolehkah tandatangan Ketua Jabatan Tidak boleh.

2. Untuk mengelakkan capaian lambat. 1.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) C. Tarikh tutup permohonan SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Bilakah tarikh tutup permohonan melalui Sistem Pengurusan Opsyen SBPA? Tarikh tutup permohonan melalui Sistem Pengurusan Opsyen SBPA ialah pada 30 Disember 2011. Sistem Pengurusan Opsyen SBPA boleh dicapai di mana-mana lokasi yang mempunyai talian internet. anda dinasihatkan mengakses di luar waktu pejabat. apa yang saya perlu lakukan? Jika saya menerima ‘Error 404’ dalam laman sesawang yang dilayari. Capaian sistem Adakah Sistem Pengurusan Opsyen SBPA boleh dicapai di mana-mana? Sekiranya capaian lambat (server down) sehingga menyebabkan kelewatan mengemukakan keputusan pemilihan opsyen SBPA. apa yang perlu saya lakukan? Berkemungkinan besar sistem sedang sibuk atau talian di tempat tuan amat perlahan. Adalah dinasihatkan agar akses sistem selepas waktu pejabat. Pihak yang boleh dihubungi berkaitan dengan sistem Sekiranya maklumat pegawai tiada dalam Sistem Pengurusan Opsyen SBPA. SISTEM PENGURUSAN OPSYEN SBPA BIL. siapakah pihak yang bertanggungjawab yang boleh dihubungi? 13 . Kemudahan untuk menambah maklumat pegawai telah disediakan di dalam aplikasi Sistem Pengurusan Opsyen SBPA di mana pentadbir sistem di peringkat Bahagian/Jabatan/Agensi boleh 3.

Pentadbir Sistem Siapakah Pentadbir Sistem bagi Sistem Pengurusan Opsyen SBPA? Terdapat dua (2) kategori Pentadbir Sistem. 4. menambah dan memadam data pengguna dalam sistem tersebut. iaitu Pentadbir di peringkat di Jabatan/Bahagian dan Pentadbir di peringkat Ketua Jabatan. 14 . SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) mengemas kini.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) C. SISTEM PENGURUSAN OPSYEN SBPA BIL.

Perkhidmatan Awam (SBPA)? 2. 1. Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan dimansuhkan di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B7.11/2011. Bagi skim perkhidmatan di bawah yang SBPA dijumudkan (Lampiran B6).SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) D. dan taraf/ penarafan semula/pemansuhan fungsi semula di bawah SBPA? pemansuhan adalah seperti di Lampiran B6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Apakah dijumudkan skim perkhidmatan kuat yang Skim perkhidmatan yang telah dijumudkan kuasa di dalam Jawatan Kuasa Kabinet (JKK). sebelum tarikh SBPA dan dihapuskan jawatannya? 3. Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Apakah SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) yang ditakrifkan sebagai skim Skim perkhidmatan yang tidak berubah perkhidmatan kekal di bawah Saraan Baru fungsi dan syarat lantikan. Pekeliling Perkhidmatan Bil. PERKHIDMATAN BIL. Sistem Saraan Baru (SSB). pegawai akan kekal atas 15 . penarafan fungsi melalui penggabungan/naik penggabungan.11/2011. Skim Perkhidmatan Jumud Apakah dijumudkan skim perkhidmatan yang Skim perkhidmatan yang telah melalui naik taraf. Jawatan Jumud Apakah implikasi bagi penyandang jawatan jumud yang tidak menerima SBPA? i.

Sekiranya penyandang menerima N11 yang menolak opsyen tukar lantik ke SBPA. pegawai akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP. Operasi? 5. adakah mereka 16 . 4. Bagi skim perkhidmatan sebelum jawatannya SBPA yang dan dijumudkan dimansuhkan (Lampiran B7).SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) D. ii. mereka akan dilantik ke jawatan jawatan Operasi) Pembantu Gred Tadbir (Perkeranian/ Pembantu Operasi Gred N5-1 di bawah Pekeliling SBPA. Tukar Lantik Bagi Pembantu Tadbir Rendah (PTR) Gred Tidak. PERKHIDMATAN BIL. SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) skim perkhidmatan sebelum 1 Januari 2012. N17 melalui Perkhidmatan Bil 6/2009. Skim yang dinaik taraf Bagaimana dengan tugasan PAP dan Selaras dengan skim yang dinaik taraf. Pemandu yang dinaik taraf ke Pembantu senarai tugas juga akan disesuaikan dengan skim baru tersebut.

SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) D. SOALAN / ISU (2) akan diterima secara automatik ke jawatan PT(P/O) setelah mereka menandatangani SBPA? Bagi Jaga Gred R1 yang menolak opsyen Tidak. adakah mereka bawah SBPA. Sekiranya penyandang menerima tukar lantik ke jawatan Pengawal SBPA. pegawai akan genap 3 tahun. Pegawai boleh disahkan pada atau selepas 17 tarikh kuat kuasa SBPA dalam perkhidmatan. PERKHIDMATAN BIL. Menurut SSM. . Pada Jun 2012. mereka akan dilantik ke jawatan Keselamatan Gred KP5-1 di JAWAPAN (3) Keselamatan Gred KP11 melalui Pekeliling Pegawal Perkhidmatan Bil 7/2009. akan diterima secara automatik ke jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11 setelah mereka menandatangani SBPA? 6. Pegawai masih belum disahkan Adakah pengesahan boleh diterima pada Menurut perenggan 62. tempoh percubaan sebelum disahkan dalam perkhidmatan ialah 3 tahun. tempoh percubaan dan pengesahan dalam perkhidmatan adalah seperti berikut: i. PP 11/2011. bagi bulan Jun atau perlu menunggu mengikut calon yang dilantik tetap tetapi belum tempoh SBPA? disahkan dalam perkhidmatan mulai tarikh kuat kuasa SBPA dan bersetuju menerima SBPA.

Pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 24 bulan atau lebih tetapi belum memenuhi syarat pengesahan dibenar dalam perkhidmatan. baki tempoh menghabiskan percubaan asal di bawah SSM atau baki tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Melantik dan pegawai boleh disahkan sekiranya telah memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) D. PERKHIDMATAN BIL.2012) tertakluk telah berkhidmat dalam tempoh percubaan enam (6) bulan atau lebih. ii. Oleh yang demikian. sekiranya pegawai telah memenuhi semua syarat untuk disahkan dalam perkhidmatan dan telahpun 18 . SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) (1.1. dan memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan di bawah SSM.

beliau boleh disahkan dalam perkhidmatan pada atau selepas 1 Januari 2012. SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) berkhidmat melebihi 6 bulan pada 1 Januari 2012. PERKHIDMATAN BIL. Jika pegawai memilih opsyen SBPA.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) D. adakah skim Pegawai pencen atau pemotongan yang memilih skim pencen. Jika pegawai telah disahkan. digunapakai? 7. KWSP pemotongan KWSP akan diberhentikan sebaik sahaja beliau diluluskan kemasukan ke skim berpencen oleh pihak berkuasa melantik (PBM) atau SPP. perkiraan ganjaran persaraan dan pencen adalah berdasarkan gaji akhir yang diterima dalam Jadual Gaji Sebaris (JGS). Persaraan Pilihan Bagaimanakah status pegawai yang telah Pegawai yang belum menerima surat memilih bersara pilihan yang diluluskan keputusan kelulusan bersara pilihan sendiri selepas 1 Januari 2012 tetapi masih belum yang berkuat kuasa selepas 1 Januari 2012 menerima surat keputusan kelulusan daripada JPA boleh ditawarkan opsyen SBPA. bersara pilihan daripada JPA 19 .

SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA / SENARIO (1) D. Adakah tempoh perkhidmatan pegawai sebelum dilantik sebagai PAP boleh diambil kira untuk tujuan mencukupkan tempoh 9 tahun pengalaman kerja tersebut? 20 . 8. Tempoh Perkhidmatan SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Pembantu Am Pejabat (PAP) yang tidak Tidak. PERKHIDMATAN BIL. hanya tempoh perkhidmatan sebagai memenuhi (hanya syarat minimum dan pelantikan PAP yang akan diambil. tempoh lulus SRP/PMR perkhidmatan belum mencapai 9 tahun).

Jadual Gaji Sebaris (JGS) Apakah maksud jadual gaji sebaris? JGS adalah mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gred JGS-SBPA.SSM 3.SSM ke matagaji di sama atau tertinggi JGS–SBPA. 2. Pemindahan gaji Apakah maksud pemindahan gaji? Pemindahan gaji di bawah SBPA ditentukan dari matagaji akhir JGM. 4.13 Tahun 2011 Jadual Gaji / Lampiran C adalah dokumen TERHAD dan hanya dibekalkan kepada Pengurus Sumber Manusia (PSM) Jabatan masing-masing. tidak kurang berhampiran Perbezaannya dalam hendaklah daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred JGM-SSM. Jadual Gaji / Lampiran C Pekeliling Bilakah jadual gaji akan diedarkan? Perkhidmatan Bil. GAJI 1. 21 . Prinsip pemindahan gaji Apakah prinsip pemindahan gaji SBPA yang Prinsip dilaksanakan pada 1 Jan 2012? pemindahan gaji JGS–SBPA PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) berdasarkan prinsip tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di bawah Jadual Gaji Matrik (JGM) .SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. E.

GAJI 5. 6. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Adakah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) akan TPG tidak berubah melainkan dalam dua berubah apabila menerima opsyen SBPA? (2) keadaan iaitu. Penetapan Gaji Baru Berapa gaji yang akan diterima jika memilih Pengurus SBPA? Sumber Manusia (PSM) di PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) peringkat Jabatan masing-masing akan dibekalkan dengan Jadual Gaji untuk melaksanakan pemindahan Jadual Gaji Matrik (JGM) ke Jadual Gaji Sebaris (JGS) di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam.12. PSM akan 22 . pegawai di matagaji maksimum dan pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua atau lebih matagaji JGM-SSM kepada satu matagaji baru yang sama di JGS-SBPA.2011 opsyen? setelah mengambilkira semua perubahan yang melibatkan pelarasan gaji. Oleh yang demikian. 7. E.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. Penetapan Gaji Akhir Bagaimanakah penetapan gaji akhir seorang Gaji akhir ditentukan berdasarkan matagaji pegawai dapat diambil kira bagi ditawarkan akhir yang diterima sehingga 31.

GAJI menentukan tangga gaji tuan/puan di bawah JGS tersebut. E. syarat semasa pemilihan SBPA dan menikmati gaji bayangan sehingga beliau bersara? 10. Pergerakan gaji tahunan saya sebelum ini adalah pada 1 Oktober. Gaji Bayangan Apakah maksud “gaji bayangan”? Gaji bayangan adalah JGS-SBPA yang diperuntukan kepada pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan dan belum memenuhi syarat skim.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. formula faedah persaraan PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) bagi seorang pegawai yang tidak memenuhi menggunakan gaji bayangan. 8. September 2008 – September 2011 (3 tahun). Bilakah saya dapat menikmati gaji sebenar sekiranya 23 . 9. Faedah Persaraan Bagi Pegawai Yang Bagaimanakah pengiraan faedah persaraan Mengikut Menerima Gaji Bayangan. Pegawai Yang Sedang Bercuti Tanpa Saya seorang guru DG41 yang sedang Cuti Pegawai akan menerima gaji sebenar Gaji Mengikut Pasangan Tanpa Gaji Mengikut Pasangan dari bulan setelah kembali berkhidmat.

JPA. (secara pinjaman)? 24 . E. KP11) dan masih belum menikmati gaji jawatan baru tersebut. Penetapan Gaji Akhir Penyandang Bagaimanakah kaedah penetapan gaji akhir Urusan pemindahan gaji dari JKK/SSB KUP – JKK/SSB bagi pegawai yang masih kekal dalam SSB / perlu dirujuk kepada Bahagian Saraan. Bagaimanakah penentuan gaji akhir beliau bagi tawaran SBPA? 13. GAJI saya menerima tawaran SBPA? 11. PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Penentuan Gaji Akhir Pegawai Yang Bagi seorang PRA/Jaga yang baru ditukar Pelarasan gaji boleh dibuat selepas tarikh Tukar Lantik Ke Skim Lain lantik ke skim lain (contohnya dari R1 kepada opsyen.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. 2011? 14. JKK dan ingin menerima tawaran SBPA? 12. Penentuan Gaji Akhir Pegawai Yang Bagaimanakah penentuan gaji akhir seorang Penentuan gaji akhir adalah atas gred Memangku pegawai yang masih memangku dalam hakiki pegawai dan akan diselaraskan tempoh opsyen iaitu dari 16-30 Disember selepas disahkan kenaikan pangkat. Penentuan Pinjaman Gaji Akhir Pegawai Bagaimana pegawai penetapan mengisi gaji akhir bagi Penetapan gaji akhir adalah berdasarkan yang jawatan terbuka gaji isyarat di gred hakiki pegawai.

GAJI 15. adakah saya selesai diuruskan. Penetapan Gaji Akhir Bagi Pegawai Bagaimana penetapan gaji akhir diterima Penetapan gaji akhir berdasarkan slip Yang Tiada BPK bagi pegawai yang Buku Perkhidmatan gaji/sijil gaji akhir pada bulan Disember Kerajaan (BPK) tidak dapat dikesan atau 2011. E. Pembayaran Gaji SBPA Tarikh akhir penerimaan tawaran SPBA Gaji baru akan diterima setelah pelarasan adalah pada 30 Disember 2011. menerima perbezaan gaji sekiranya menerima tawaran SBPA? 16.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. akan mendapat gaji baru pada bulan Jan 2012? 17. Penetapan Pinjaman Gaji Akhir Pegawai Bagaimana penetapan gaji akhir bagi Penentuan gaji akhir adalah atas gred pegawai yang dipinjamkan ke agensi/jabatan hakiki pegawai lain? 25 . 18. Pegawai Yang Cuti Belajar Separuh Adakah Gaji seorang pegawai yang telah Pegawai layak menerima perbezaan gaji PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) diluluskan cuti belajar separuh gaji layak atas kadar separuh gaji. Setelah BPK diterima adalah menjadi belum diterima dari jabatan terdahulu? tanggungjawab Ketua Jabatan untuk membuat semakan semula.

pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya kekal di bawah SBPA akan diselaraskan gajinya mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Gaji Baru Guru Kontrak Adakah gaji guru kontrak boleh diselaraskan Merujuk Perenggan 44 dan 45 dalam dengan pelaksanaan SBPA? Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. GAJI 19. markah penilaian LNPT kurang daripada 26 .SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. Kelayakan Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Tatatertib Turun Gaji Adakah pegawai yang telah menerima Tidak layak kerana TPG pegawai jatuh PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) opsyen SBPA pada 16 Disember 2011 tetapi dalam tempoh hukuman tersebut. Kenaikan Gaji Tahunan Adakah Kenaikan Gaji Tahunan akan KGT akan ditentukan oleh Panel diberikan kepada pegawai yang mendapat Pembangunan Sumber Manusia. pergerakan gaji selama 2 tahun) yang berkuatkuasa pada 5 Januari 2012 (selepas tempoh opsyen) layak menerima pergerakan Gaji pada tahun 2012? 20. Beliau telah dijatuh hukuman tatatertib (turun 2 layak PGT pada 1 April 2014. E. 21.

GAJI 70%? PERKARA / SENARIO (1) SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) 22. dan PhD pemegang sarjana dan PhD? Adakah mereka akan menerima kenaikan gaji atau faedah lain di bawah SBPA? 27 . DG44 dan DG 48 adalah tidak sama.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) BIL. 23. Kenaikan Gaji Benarkah kenaikan gaji yang diterima oleh Pemindahan dan pembentukan gaji baru guru-guru DGA34. DGA38. E. PPP adalah antara 7 hingga 13 peratus di bawah akan SBPA? menerima jumlah keseluruhan pemindahan gaji antara 7 hingga 13 peratus di bawah SBPA. Gaji PPP yang memiliki Ijazah Sarjana Bagaimana dengan PPP yang merupakan Tidak. Di bawah SBPA.

1. Apakah gred yang akan disandang oleh PPP akan menyandang Gred DG1-1.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) F. Adakah pengalaman semasa di skim Perkhidmatan Pendidikan Urusan kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam akan diputuskan oleh Lembaga Kenaikan JAWAPAN (3) Lepasan Diploma (PPPLD) akan diambil kira dalam proses kenaikan pangkat di skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)? Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (LKPPP) di JPA selaras dengan skim Pegawai Perkhidmatan diperuntukkan di Pendidikan bawah yang Pekeliling Perkhidmatan 13/2011. LALUAN KERJAYA BIL. PPP yang dinaikkan pangkat dari PPPLD ke PPPS? 28 . PPPLD ke PPPS Pegawai SOALAN / ISU (2) i.

PPP boleh dinaikkan pangkat ke gred yang lebih tinggi tanpa kekosongan kecemerlangan jawatan dengan berdasarkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh LKPPP mengikut tempoh minimum perkhidmatan yang ditetapkan seperti di Jadual 5. Di bawah SBPA.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) F. PPP Laluan Cemerlang yang menerima opsyen SBPA adalah termasuk dalam laluan ini. 29 . Adakah gelaran-gelaran di bawah Laluan Cemerlang SBPA? Adakah PPP yang berada di dalam Laluan Cemerlang akan diserap masuk secara Tidak. 2. akan dikekalkan di bawah Tidak. Laluan Cemerlang SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) Adakah Laluan Cemerlang masih dikekalkan di dalam SBPA? Laluan Cemerlang tidak akan dilaksanakan lagi di bawah SBPA. Pekeliling Perkhidmatan Bil.13/2011. LALUAN KERJAYA BIL.

LALUAN KERJAYA BIL. PPP DG2-2 adalah juga layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ke 30 .SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) F. Peluang Kenaikan Pangkat DGA32 Bagaimana dengan peluang kenaikan Menurut skim perkhidmatan PPP di bawah PP 13/2011. (SME)? 3. b) memenuhi kompetensi dan potensi tahap prestasi yang yang akan ditetapkan oleh LKPPP. adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PPP Gred DG2-3 yang kosong apabila telah a) mencapai ditetapkan. dan c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan Selain itu. PPPLD DGA32 yang SOALAN / ISU (2) automatik ke laluan Subject Matter Expert JAWAPAN (3) pangkat bagi pegawai gred DGA32? menerima opsyen SBPA dan seterusnya bertukar gred ke DG2-2.

c) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) F. LALUAN KERJAYA BIL. b) berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahap prestasi yang tahun di gred DG2-2. d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. Kriteria JUSA C Mengapakah Gred DG48 dan DG52 ke Gred DG 48 dan 52 ke JUSA C mesti JUSA C mesti memenuhi kriteria ‘sangat memenuhi kriteria ‘sangat terkemuka terkemuka mutunya’ sedangkan gred 54 mutunya’ yang merupakan kriteria yang hanya perlu memenuhi kriteria ‘terkemuka lebih tinggi kerana mereka melangkau mutunya’. Apakah syarat bagi kedua-dua beberapa gred untuk terus ke JUSA C. SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) jawatan PPP Gred DG2-3 (Guru Kanan) secara ‘time-based’ apabila telah a) mencapai ditetapkan. 31 . dan e) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan. 4.

5. SOALAN / ISU (2) kriteria tersebut? JAWAPAN (3) berbanding guru Gred DG54. Gelaran Bagaimana dengan status gelaran Guru Guru Penolong Kanan. 6. adakah Bagi pegawai akan menerima penyandang yang memangku. sedangkan Guru Biasa. mereka adalah GPK. Penyandang yang memangku Bagi penyandang yang memangku. LALUAN KERJAYA BIL. (Rujuk Para 21 (Jadual . Guru Wibawa dan Pendeta Guru mengikut gelaran atau gelaran mengikut adalah gred? 32 kategori guru bagi maksud kemajuan kerjaya. Pengetua di Pengetua adalah gelaran jawatan yang dalam SBPA? Berdasarkan SBPA. pengesahan pegawai masih tertakluk kepada syarat- jawatan dalam masa terdekat (sebelum syarat umum dan khusus termasuk cukup SBPA)? tempoh pemangkuan sebelum disahkan kenaikan pangkat pegawai tersebut. Guru SSM. Penolong Kanan. DGA32 tertakluk kepada waran perjawatan yang adalah guru biasa sedangkan di bawah diluluskan. Guru Besar. Guru Besar. Pelarasan gaji di bawah SBPA akan dilaksanakan setelah pengesahan kenaikan pangkat pegawai diterima. Adakah gred Kanan. Syarat bagi kedua-dua kriteria tersebut akan ditetapkan oleh LKPPP di JPA.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) F.

LALUAN KERJAYA BIL. Kenaikan pangkat ke jawatan PPP Gred DG1-5 secara time based setelah 6 tahun berkhidmat tanpa kekosongan jawatan. 8. SOALAN / ISU (2) JAWAPAN (3) 4) Pekeliling Perkhidmatan Bil. pegawai DG48 mempunyai Di bawah skim SBPA. . dan ii.13/2011) 7. adalah seperti berikut: Tempoh tersebut adalah lebih lama i. PT(P/O) berkelayakan ijazah Adakah PT(P/O) yang memiliki ijazah akan Tidak. kerana skim PT(P/O) bukan skim menikmati kenaikan pangkat seperti bersepadu. memenuhi dinyatakan di bawah SBPA syarat dan kriteria yang bahawa ditetapkan oleh LKPPP di JPA. Dua (2) kenaikan pangkat daripada DG1-4 (DG48) laluan kenaikan pangkat bagi PPP DG1-4 ke DG1-5 (DG52) adalah selama 6 tahun. Tempoh kenaikan pangkat Di bawah SSM.SOALAN-SOALAN LAZIM / FAQ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) (sehingga 16 Disember 2011) PERKARA/SENARIO (1) F. PPP DG1-4 layak peluang untuk kenaikan pangkat ke DG52 dipertimbangkan kenaikan pangkat setelah dalam tempoh 3 tahun. Kenaikan pangkat bagi mengisi jawatan DG1-5 yang kosong. PPP/guru? Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia 16 Disember 2011 33 berbanding SSM. Namun begitu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful