You are on page 1of 2

DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

Devizul general al investitiei este elaborat conf. prevederilor legale in vigoare, pe baza unor indici unitari pentru specialitatile arhitectura, instalatii, conf. H.G. nr. 28 din 2008. DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii:

CONSTRUCTIE CLADIRE BIROURI P Adresa: Cernavoda, str. Medgidiei, nr.2B, jud.

Constanta Beneficiar: S.C. ELCOMEX I.E.A. S.A.


in mii RON/Euro la cursul RON/Euro de 4.4008/1 din data de 04 iunie 2013
Nr. crt. 0 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 1 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pt. protectia mediului TOTAL CAP. 1 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu gaze Retea canalizare menajera Retea pluviala TOTAL CAP. 2 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren Obtinere de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si engineering Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAP. 3 Valoare (inclusiv T.V.A.) RON 2 EURO 3 Din care supusa procedurii de achizitie publica RON EURO 4 5

1,1 1,2 1,3

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2,1 2,1 2,1 2,1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

800,00 100,00 4300,00 0,00 0,00 0,00 5200,00

181,79 22,72 977,10 0,00 0,00 0,00 1181,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari TOTAL CAP. 4 Capitolul 5 Alte cheltuieli Organizare de santier Cheltuieli conexe organizarii de santier Comisioane, taxe si cote legale Costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute TOTAL CAP. 5 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertixe la receptie TOTAL CAP. 6 TOTAL GENERAL (cu T.V.A.) din care C+M (cu T.V.A.) TOTAL GENERAL (fara TVA) = din care C+M (fara TVA) = TOTAL GENERAL (cu TVA) = din care C+M (cu TVA) =

96817,60 0,00 0,00 0,00 0,00 96817,60

22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5,3

510,09 0,00 1326,23 0,00 5100,88 6937,20

115,91 0,00 301,36 0,00 1159,08 1576,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,1 6,2

0,00 0,00 0,00 108954,80 97327,69 87866,77 78490,07 108954,80 97327,69

0,00 0,00 0,00 24757,95 22115,91 RON RON RON RON

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19966,09 17835,41 24757,95 22115,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR EUR EUR EUR

Intocmit Ing. S. Banuta