You are on page 1of 44

Borang ini mesti diisi oleh sekolah yang memohon

Borang ini mesti diisi oleh sekolah yang memohon 1

1

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PENGETUA / GURU BESAR UNTUK CALON SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 2012

Saya ……………………………………………………… ....................................................................................... Pengetua/Guru Besar Sekolah ………………………………………………………………………………………… Dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan untuk pencalonan Sekolah Kluster Kecemerlangan 2012 ini adalah benar. Sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar, pencalonan ini dianggap tidak sah.

…………………………………………..

Tanda tangan Pengetua / Guru Besar (Nama:

)

Cop Jawatan:

Tarikh:

BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

2

Kod Sekolah Nama Sekolah Alamat Sekolah Negeri Nama Guru Besar/Pengetua No Telefon Alamat Emel Rasmi Sekolah
Kod Sekolah
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Negeri
Nama Guru Besar/Pengetua
No Telefon
Alamat Emel Rasmi Sekolah
Daerah
No. Faksimili
Bilangan Guru
Bilangan Staf Sokongan
Enrolmen Murid
Bilangan Murid Asrama
Lelaki
Perempuan
Jumlah
Lelaki
Perempuan
Jumlah
Lelaki
Perempuan
Jumlah
Lelaki
Perempuan
Jumlah
Bilangan Murid yang Mengambil
Peperiksaan
UPSR
PMR
SPM
STPM
STAM
1 Sesi
Pagi
Sesi Persekolahan
( / ) pada yang berkenaan
2 Sesi
Petang
Tahun Sekolah ditubuhkan
Skor komposit
SKPM Tahun 2003
(Penarafan Kendiri Tahun 2011)
Ranking sekolah

ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) PADA RUANG YANG SESUAI

3

 

JENIS SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN

 

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL

SEKOLAH KEBANGSAAN (ASLI)

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS

SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) RENDAH

SEKOLAH RENDAH MODEL KHAS KOMPREHENSIF K9

SEKOLAH MODEL KHAS

SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)

 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL

SEKOLAH SUKAN

SEKOLAH SENI

SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS

 

SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) MENENGAH

 

LABEL SEKOLAH

MISSION

100 TAHUN

CONFORMING

PREMIER

BESTARI

SKM

LOKASI SEKOLAH

BANDAR

4

LUAR BANDAR

 

Untuk Kegunaan BPSBPSK

TAHAP

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

1. 0

LATAR BELAKANG PENGETUA / GURU BESAR

 • 1.1 Nama:

LUAR BANDAR Untuk Kegunaan BPSBPSK TAHAP BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 1. 0 LATAR BELAKANG

1.2

No. Kad Pengenalan:

LUAR BANDAR Untuk Kegunaan BPSBPSK TAHAP BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 1. 0 LATAR BELAKANG
 • 1.3 Latar Belakang Pendidikan:

Akademik

Ikhtisas

 • 1.4 Gred Jawatan Sekarang :

 • 1.5 Pengalaman Mengajar:

LUAR BANDAR Untuk Kegunaan BPSBPSK TAHAP BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 1. 0 LATAR BELAKANG

Tahun

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 1.6 Jumlah waktu mengajar semasa:

 

Mata Pelajaran

Bilangan Waktu

Tingkatan/ Tahun

Opsyen

Yang Diajar

 
 
 • 1.7 Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

5

Tarikh Lantikan

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 1.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh

Anugerah

Institusi Yang Menganugerahkan

 
 
 
 • 1.9 Kursus Dihadiri

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Tempat Kursus

 

Penganjur

 

1.10

Sekolah telah menerima Tawaran Baru (New Deal):

Ya

1.10 Sekolah telah menerima Tawaran Baru (New Deal): Ya Tidak

Tidak

1.10 Sekolah telah menerima Tawaran Baru (New Deal): Ya Tidak

6

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

 • 2.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

 • 2.1 Nama:

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 2.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 2.1 Nama: 2.2 No.

2.2

No. Kad Pengenalan:

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 2.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 2.1 Nama: 2.2 No.
 • 2.3 Latar Belakang Pendidikan:

Akademik

Ikhtisas

 • 2.4 Gred Jawatan Sekarang :

 • 2.5 Pengalaman Mengajar:

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 2.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 2.1 Nama: 2.2 No.

Tahun

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 2.6 Jumlah waktu mengajar semasa:

 

Mata Pelajaran

 

Opsyen

Yang Diajar

Bilangan Waktu

Tingkatan/ Tahun

 
 
 • 2.7 Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan

Nama Sekolah

Jawatan

7

2.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir: Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan 2.9 Kursus
 • 2.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh

Anugerah

Institusi Yang Menganugerahkan

 
 
 
 • 2.9 Kursus Dihadiri

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Tempat Kursus

Penganjur

 
 
 

8

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

 • 3.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

 • 3.1 Nama:

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 3.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 3.1 Nama:

3.2

No. Kad Pengenalan:

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 3.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 3.1 Nama:

Akademik

Ikhtisas

 • 3.3 Latar Belakang Pendidikan:

 • 3.4 Gred Jawatan Sekarang :

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH 3.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 3.1 Nama:
 • 3.5 Pengalaman Mengajar:

Tahun

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 3.6 Jumlah waktu mengajar semasa:

 

Mata Pelajaran

Bilangan Waktu

Tingkatan/ Tahun

Opsyen

Yang Diajar

 
 
 • 3.7 Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 

9

3.8

Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh

Anugerah

Institusi Yang Menganugerahkan

 
 
 
 • 3.9 Kursus Dihadiri

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Tempat Kursus

Penganjur

 

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

 • 4.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

3.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir: Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan 3.9 Kursus

10

3.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir: Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan 3.9 Kursus

4.1

Nama:

4.2 No. Kad Pengenalan:

 • 4.3 Latar Belakang Pendidikan:

Akademik Ikhtisas
Akademik
Ikhtisas
 • 4.4 Gred Jawatan Sekarang :

 • 4.5 Pengalaman Mengajar:

4.1 Nama: 4.2 No. Kad Pengenalan: 4.3 Latar Belakang Pendidikan: Akademik Ikhtisas 4.4 Gred Jawatan Sekarang
Tahun Nama Sekolah Jawatan
Tahun
Nama Sekolah
Jawatan
 • 4.6 Jumlah waktu mengajar semasa:

 

Mata Pelajaran

 

Opsyen

Yang Diajar

Bilangan Waktu

Tingkatan/ Tahun

 
 
 • 4.7 Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 4.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh

Anugerah

Institusi Yang Menganugerahkan

11

4.9 Kursus Dihadiri Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH
 • 4.9 Kursus Dihadiri

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Tempat Kursus

Penganjur

 

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

 • 5.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PETANG

 • 5.1 Nama:

5.2
5.2

12

No. Kad Pengenalan:

4.9 Kursus Dihadiri Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH
 • 5.3 Latar Belakang Pendidikan:

Akademik Ikhtisas
Akademik
Ikhtisas
 • 5.4 Gred Jawatan Sekarang :

 • 5.5 Pengalaman Mengajar:

5.3 Latar Belakang Pendidikan: Akademik Ikhtisas 5.4 Gred Jawatan Sekarang : 5.5 Pengalaman Mengajar: Tahun Nama
Tahun Nama Sekolah Jawatan
Tahun
Nama Sekolah
Jawatan
 • 5.6 Jumlah waktu mengajar semasa:

 

Mata Pelajaran

 

Opsyen

Yang Diajar

Bilangan Waktu

Tingkatan/ Tahun

 
 
 • 5.7 Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 5.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh

Anugerah

Institusi Yang Menganugerahkan

 

13

5.9 Kursus Dihadiri Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH
 • 5.9 Kursus Dihadiri

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Tempat Kursus

Penganjur

 
 
 

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

 • 6.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN TINGKATAN 6

 • 6.1 Nama:

5.2
5.2

No. Kad Pengenalan:

5.9 Kursus Dihadiri Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

14

 • 6.3 Latar Belakang Pendidikan:

Akademik Ikhtisas
Akademik
Ikhtisas
 • 6.4 Gred Jawatan Sekarang :

 • 6.5 Pengalaman Mengajar:

6.3 Latar Belakang Pendidikan: Akademik Ikhtisas 6.4 Gred Jawatan Sekarang : 6.5 Pengalaman Mengajar: Tahun Nama
Tahun Nama Sekolah Jawatan
Tahun
Nama Sekolah
Jawatan
 • 6.6 Jumlah waktu mengajar semasa:

 

Mata Pelajaran

 

Opsyen

Yang Diajar

Bilangan Waktu

Tingkatan/ Tahun

 
 
 • 6.7 Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan

Nama Sekolah

Jawatan

 
 
 
 • 6.8 Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh

Anugerah

Institusi Yang Menganugerahkan

 
 

15

6.9 Kursus Dihadiri Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur BAHAGIAN C: BIDANG KEBITARAAN 16
 • 6.9 Kursus Dihadiri

Bil

Nama Kursus

Tarikh

Tempat Kursus

Penganjur

 
 
 

BAHAGIAN C: BIDANG KEBITARAAN

16

 

BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK (maksimum dua mata pelajaran)

 

MATA PELAJARAN

1.

 

2.

 

BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

 

KOKURIKULUM

WAJIB

(SUKAN/PERMAINAN)

1.

PILIHAN

 

(SUKAN/KELAB/PERSATUAN/UNIT

2.

BERUNIFORM)

BAHAGIAN D: GURU/JURULATIH BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK

KEBITARAAN AKADEMIK

KEBITARAAN 1

KEBITARAAN 2

BILANGAN GURU YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN KEBITARAAN AKADEMIK

   

BILANGAN GURU BEROPSYEN YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN KEBITARAAN AKADEMIK

   

17

BILANGAN GURU BEROPSYEN TETAPI TIDAK MENGAJAR MATA PELAJARAN KEBITARAAN AKADEMIK

   

BILANGAN JURULATIH DALAMAN YANG TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK

   

BILANGAN JURULATIH LUAR TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK

   

BAHAGIAN E: GURU PENASIHAT/JURULATIH BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

 

KEBITARAAN KOKURIKULUM

 

KEBITARAAN 1

KEBITARAAN 2

BILANGAN GURU PENASIHAT

     

BILANGAN GURU PENASIHAT YANG *BERTAULIAH

     

BILANGAN GURU PENASIHAT YANG TIDAK *BERTAULIAH TETAPI TELAH MENJALANI LATIHAN

   

BILANGAN

JURULATIH

DALAMAN

YANG

TERLIBAT

DALAM

BIDANG

   

KEBITARAAN KOKURIKULUM

 

BILANGAN JURULATIH LUAR YANG TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

   

* Tauliah - Lesen A, B, C (contoh: Bola Sepak)

18

BAHAGIAN F: PENCAPAIAN UPSR (Pencapaian UPSR Untuk Tiga TahunTerakhir)

Gred Calon Mendapat A Calon Lulus (Mencapai Gred A, B, C) Purata Mata Pelajaran Bilangan Mata
Gred
Calon Mendapat A
Calon Lulus (Mencapai Gred A, B, C)
Purata
Mata Pelajaran
Bilangan
Mata
Bilangan
Bilangan
Tahun
Bilangan
Peratus
Calon
Pelajaran
Bilangan
Peratus
A
ABC
(GPMP)
B
C
2009
Bahasa Melayu
2010
Penulisan
2011
2009
Bahasa Melayu
2010
Pemahaman
2011
2009
Bahasa
2010
Inggeris
2011
2009
Matematik
2010
2011
2009
Sains
2010
2011
2009
Bahasa Cina /
Tamil
Penulisan
2010
2011

19

2009 Bahasa Cina / Tamil Pemahaman 2010 2011
2009
Bahasa Cina /
Tamil
Pemahaman
2010
2011
 

RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH

 
   

Bilangan

 

Calon Lulus Semua Mata Pelajaran

 

Tahun

Bilangan Calon

Calon

Peratus

Calon 5A/7A

(sekurang-kurangnya Gred C)

Gred Purata Sekolah

(GPS)

5A/7A

Bilangan

Peratus

2009

2010

2011

20

BAHAGIAN G: PENCAPAIAN PMR (Pencapaian PMR Untuk Tiga TahunTerakhir)

Calon Lulus Gred Peratus Calon Mengikut Gred Bilangan Gred A, B, C & D Purata Mata
Calon Lulus
Gred
Peratus Calon Mengikut Gred
Bilangan
Gred
A, B, C & D
Purata
Mata Pelajaran
Tahun
Calon
Mata
Ambil
Pelajaran
A
B
C D
Bilangan
Peratus
(GPMP)
2009
Bahasa Melayu
2010
2011
2009
2010
Bahasa Inggeris
2011
2009
Matematik
2010
2011
2009
Sejarah
2010
2011
2009
Geografi
2010
2011
2009
Sains
2010
2011
2009
Pendidikan
2010
Islam
2011
Pendidikan
2009

21

Calon Lulus Gred Bilangan Peratus Calon Mengikut Gred Gred A, B, C & D Purata Mata
Calon Lulus
Gred
Bilangan
Peratus Calon Mengikut Gred
Gred
A, B, C & D
Purata
Mata Pelajaran
Tahun
Calon
Mata
Ambil
Pelajaran
A
B
C
D
Bilangan
Peratus
2010
Moral
2011
2009
Kemahiran
Hidup (Pilihan 1)
2010
2011
2009
Kemahiran
Hidup (Pilihan 2)
2010
2011
2009
Kemahiran
Hidup (Pilihan 3)
2010
2011
2009
Kemahiran
Hidup (Pilihan 4)
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011

22

 

Rumusan Pencapaian PMR Sekolah

 
   

Peratus Calon Mendapat Gred A

   

Tahun

Bilangan

                 

Peratus

Gred

Calon

9A

8A

7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

lulus

Purata

 

ABCD

Sekolah

2009

2010

2011

23

BAHAGIAN H: PENCAPAIAN SPM (Pencapaian SPM Untuk Tiga Tahun Terakhir)

Peratus Calon Mengikut Gred Peratus Calon Gred Mata Tahun Bilangan Purata 1A 2A 3B 4B 5C
Peratus Calon Mengikut Gred
Peratus Calon
Gred
Mata
Tahun
Bilangan
Purata
1A
2A
3B
4B
5C
6C
7D
8E
9G
Pelajaran
Calon
Mata
Lulus
Gagal
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
G
Pelajaran
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011

**Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi.

RUMUSAN PENCAPAIAN SPM SEKOLAH

24

Tahun

Bilangan

 

Peratus Calon Mendapat A

 

Peratus

Gred

Calon

 

Calon

Purata

                     

Lulus

Sekolah

>10A

10A

9A

8A

7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

semua

(GPS)

Mata

                     

Pelajaran

2009

2010

2011

BAHAGIAN I: PENCAPAIAN STPM/STAM (Pencapaian STPM/STAM Untuk Tiga Tahun Terakhir)

25

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) Peratus Calon Mengikut Gred Peratus Calon Mata Pelajaran Tahun A A-
Gred Purata
Mata Pelajaran
(GPMP)
Peratus Calon Mengikut Gred
Peratus Calon
Mata Pelajaran
Tahun
A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
D+
D
F
Lulus
Gagal
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Calon Bilangan

**Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi.

   

Peratus Calon Mendapat Prinsipal A

   

Tahun

Bilangan Calon

5 Prinsipal

4 Prinsipal

3 Prinsipal

2 Prinsipal

1 Prinsipal

A

Peratus

Calon

Lulus

Gred

Purata

Sekolah

A

A

A

A

(GPS)

2009

2010

2011

BAHAGIAN J: KEPAKARAN GURU SEKOLAH

GURU CEMERLANG

GURU JURULATIH UTAMA

PEMERIKSA KERTAS PEPERIKSAAN

 

JUMLAH

 

JUMLAH

 

JUMLAH

MATA PELAJARAN

GURU

MATA PELAJARAN

GURU

MATA PELAJARAN

GURU

 

27

BAHAGIAN K : SUMBANGAN PENGETUA/GURU BESAR/WARGA SEKOLAH YANG BERKAITAN DENGAN KEBITARAAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM (2008 -

BAHAGIAN K : SUMBANGAN PENGETUA/GURU BESAR/WARGA SEKOLAH YANG BERKAITAN DENGAN KEBITARAAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM (2008 - 2010)

BIL PERINGKAT AKTIVITI TEMPAT PERSONEL TERLIBAT
BIL
PERINGKAT
AKTIVITI
TEMPAT
PERSONEL TERLIBAT

BAHAGIAN L: KURSUS KEPEMIMPINAN YANG DIANJURKAN OLEH SEKOLAH (2009 HINGGA KINI)

       

JAWATAN

NAMA KURSUS

PENGENDALI

KURSUS

TAHUN

TEMPOH

PESERTA

KURSUS

 
 
 

28

BAHAGIAN M: SUMBANGAN KEPIMPINAN PENGETUA/GURU BESAR/GURU (2009-2011) BIL JAWATAN DI SEKOLAH NAMA PERTUBUHAN DIANGGOTAI PERINGKAT JAWATAN

BAHAGIAN M: SUMBANGAN KEPIMPINAN PENGETUA/GURU BESAR/GURU (2009-2011)

BIL JAWATAN DI SEKOLAH NAMA PERTUBUHAN DIANGGOTAI PERINGKAT JAWATAN DIPEGANG
BIL
JAWATAN DI SEKOLAH
NAMA PERTUBUHAN
DIANGGOTAI
PERINGKAT
JAWATAN DIPEGANG

BAHAGIAN N : LATIHAN / KURSUS DALAM BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK & KOKURIKULUM YANG DIHADIRI OLEH PENGETUA/GURU BESAR/GURU MULAI 2009

BIL. GURU TERLIBAT BIL NAMA KURSUS / LATIHAN PERINGKAT PENGANJUR TAHUN
BIL. GURU TERLIBAT
BIL
NAMA KURSUS / LATIHAN
PERINGKAT
PENGANJUR
TAHUN

29

BAHAGIAN P: PENGURUSAN KEBITARAAN AKADEMIK BIL ITEM KEBITARAAN AKADEMIK (Tandakan ( / ) pada ruang yang

BAHAGIAN P: PENGURUSAN KEBITARAAN AKADEMIK

BIL

ITEM

KEBITARAAN AKADEMIK (Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan)

1

2

ADA

TIADA

ADA

TIADA

 • 1 Menetapkan dasar pelaksanaan kebitaraan akademik

 
 • 2 Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

 
 • 3 Menyediakan minit mesyuarat

 

30

 • 4 Melibatkan pemantauan pihak pentadbir

 
 • 5 Menyediakan belanjawan tahunan

 
 • 6 Membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah

 
 • 7 Merancang program selaras dengan perancangan strategik sekolah

 
 • 8 Menyelaras pelaksanaan program

 
 • 9 Membantu dan menilai keberkesanan program

 

10

Melaksana penambahbaikan ke atas program

PENYERTAAN

TAHUN

ENROLMEN MURID

JUMLAH PENYERTAAN KEBITARAAN AKADEMIK

1

2

2009

2010

2011

BAHAGIAN P1 : PENGLIBATAN MURID DALAM KEBITARAAN AKADEMIK DI PERINGKAT SEKOLAH (2009 - 2011)

BIL

TARIKH

AKTIVITI

BIL. MURID YANG TERLIBAT

 

31

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi BAHAGIAN P2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM PERTANDINGAN KEBITARAAN

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi

BAHAGIAN P2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM PERTANDINGAN KEBITARAAN AKADEMIK 2009-2011

CATATAN:

1.

Singkatan bagi :

J = JOHAN, NJ = NAIB JOHAN, K3 = KETIGA dan P = PENYERTAAN

BIDANG KEBITARAAN 1- Nyatakan : .............................................................................

BIL

TAHUN

AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

32

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P
DAERAH
NEGERI
KEBANGSAAN
ANTARABANGSA
J
NJ
K3
P
J
NJ
K3
P
J
NJ
K3
P
J
NJ
K3
P

BIDANG KEBITARAAN 2 – Nyatakan : ....................................................................

       

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila ( / ) pada ruang yang disediakan)

 

BIL

TARIKH

AKTIVITI

DAERAH

 

NEGERI

 

KEBANGSAAN

 

ANTARABANGSA

 

J

NJ

K3

P

J

NJ

K3

P

J

NJ

K3

P

J

NJ

K3

P

 

33

BAHAGIAN P2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KEBITARAAN AKADEMIK BUKAN PERTANDINGAN 2009-2011 BIDANG KEBITARAAN 1 -

BAHAGIAN P2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KEBITARAAN AKADEMIK BUKAN PERTANDINGAN

2009-2011

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan : .......................................................................................

BIL

TAHUN

AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH

NEGERI

KEBANGSAAN

ANTARABANGSA

 

34

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan : ....................................................................................... BIL TAHUN AKTIVITI PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan : .......................................................................................

BIL TAHUN AKTIVITI PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)
BIL
TAHUN
AKTIVITI
PERINGKAT DAN PENCAPAIAN
(Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)
DAERAH
NEGERI
KEBANGSAAN
ANTARABANGSA

BAHAGIAN Q: PENGURUSAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

   

KEBITARAAN KOKURIKULUM (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan)

BIL

ITEM

   

PILIHAN

WAJIB

(SUKAN/PERMAINAN)

(SUKAN/KELAB/PERSATUAN/

UNIT BERUNIFORM)

ADA

TIADA

ADA

TIADA

1

Menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum

       

2

Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

35

 

3

Menyediakan minit mesyuarat

       

4

Melibatkan pemantauan pihak pentadbir

       

5

Menyediakan belanjawan tahunan

       

6

Membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi

menyelesaikan masalah

7

Merancang program selaras dengan perancangan strategik sekolah

       

8

Menyelaras pelaksanaan program

       

9

Membantu dan menilai keberkesanan program

10

Melaksana penambahbaikan ke atas program

       

PENYERTAAN

   

JUMLAH KEAHLIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

ENROLMEN

Sukan/Permainan :

Kelab/Persatuan/Unit Beruniform:

TAHUN

MURID

 

(nyatakan)…………………………………………

(nyatakan)…………………………………………

2009

2010

2011

36

BAHAGIAN Q1 : PENGLIBATAN MURID DALAM KEBITARAAN KOKURIKULUM DI PERINGKAT SEKOLAH (2009 - 2011)

BIL TARIKH BIL. MURID YANG TERLIBAT AKTIVITI
BIL
TARIKH
BIL. MURID YANG TERLIBAT
AKTIVITI

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi

BAHAGIAN Q2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM PERTANDINGAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

2009-2011

CATATAN:

1.

Singkatan bagi :

J = JOHAN, NJ = NAIB JOHAN, K3 = KETIGA dan P = PENYERTAAN

BIDANG KEBITARAAN 1- Nyatakan : .............................................................................................................

BIL

TAHUN

AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

 
 

DAERAH

 

NEGERI

 

KEBANGSAAN

ANTARABANGSA

 

J

NJ

K3

P

J

NJ

K3

P

J

NJ

K3

P

J

NJ

K3

P

37

BIDANG KEBITARAAN 2 – Nyatakan : .................................................................... PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila ( / ) pada ruang

BIDANG KEBITARAAN 2 – Nyatakan : ....................................................................

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila ( / ) pada ruang yang disediakan) BIL TARIKH AKTIVITI DAERAH NEGERI
PERINGKAT DAN PENCAPAIAN
(Sila ( / ) pada ruang yang disediakan)
BIL
TARIKH
AKTIVITI
DAERAH
NEGERI
KEBANGSAAN
ANTARABANGSA
J
NJ
K3
P
J
NJ
K3
P
J
NJ
K3
P
J
NJ
K3
P

38

BAHAGIAN Q3: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KEBITARAAN KOKURIKULUM BUKAN PERTANDINGAN 2009-2011 BIDANG KEBITARAAN 1 -

BAHAGIAN Q3: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KEBITARAAN KOKURIKULUM BUKAN PERTANDINGAN

2009-2011

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan : .......................................................................................

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan) BIL TAHUN AKTIVITI
PERINGKAT DAN PENCAPAIAN
(Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)
BIL
TAHUN
AKTIVITI
DAERAH
NEGERI
KEBANGSAAN
ANTARABANGSA

39

BIDANG KEBITARAAN 2 - Nyatakan : .......................................................................................

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan) BIL TAHUN AKTIVITI
PERINGKAT DAN PENCAPAIAN
(Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)
BIL
TAHUN
AKTIVITI
DAERAH
NEGERI
KEBANGSAAN
ANTARABANGSA

BAHAGIAN R : MAKLUMAT JARINGAN & JALINAN SEKOLAH SEHINGGA 2011

 

DEFINISI JALINAN (LINKAGES)

CATATAN :

Merujuk kepada hubungan antara sekolah dengan NGO atau IPTA atau IPTS atau badan korporat yang memberikan bantuan atau kerjasama berterusan dari segi akademik/kewangan/ kemahiran/kepakaran/aset/bangunan kepada sekolah (tidak kira dalam atau luar negara)

DEFINISI JARINGAN (NETWORKING)

Merujuk kepada hubungan antara sekolah dengan sekolah (tidak kira dalam atau luar negara) berbentuk kerjasama dua hala berterusan dari segi akademik/kewangan/ kemahiran/kepakaran/aset/bangunan kepada sekolah

 

KEBANGSAAN

ANTARABANGSA

BIL

NAMA RAKAN JARINGAN YANG AKTIF

NAMA RAKAN JARINGAN YANG AKTIF

NAMA RAKAN JALINAN YANG AKTIF

NAMA RAKAN JARINGAN YANG AKTIF

40

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi BAHAGIAN S : KEKUATAN DAN KEPERLUAN SEKOLAH DARI SEGI

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi

BAHAGIAN S : KEKUATAN DAN KEPERLUAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN

KEKUATAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN AKADEMIK KEPERLUAN SEKOLAH UNTUK MELONJAKKAN BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK KEKUATAN SEKOLAH DARI
KEKUATAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN AKADEMIK
KEPERLUAN SEKOLAH UNTUK MELONJAKKAN BIDANG
KEBITARAAN AKADEMIK
KEKUATAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN
KEPERLUAN SEKOLAH UNTUK MELONJAKKAN BIDANG

41

KOKURIKULUM KEBITARAAN KOKURIKULUM
KOKURIKULUM
KEBITARAAN KOKURIKULUM

BAHAGIAN T : SUMBANGAN KEPADA SEKOLAH 2009-2011

TAHUN SUMBANGAN PIBG
TAHUN
SUMBANGAN PIBG

42

TAHUN SUMBANGAN PERSATUAN / KOMUNITI / NGO TAHUN SUMBANGAN ALUMNI TAHUN SUMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH
TAHUN
SUMBANGAN PERSATUAN / KOMUNITI / NGO
TAHUN
SUMBANGAN ALUMNI
TAHUN
SUMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

43

44

44