You are on page 1of 15

HUBUNGAN ETNIK ( WAJ 3106 )

EN. AZMI B. MOHAMAD @ MD. JALANI KETUA UNIT PENGAJIAN SOSIAL JABATAN SAINS SOSIAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU IPOH

Bab 1:Hubungan Etnik Di Malaysia


1.1 PENGENALAN Proses pembangunan negara drpd mundur kepada negara membangun berlaku pantas hanya selama 52 tahun (1957 2013) Kini Malaysia bergerak ke arah negara maju mengikut acuan sendiri menjelang 2020 Pencetusnya ialah Peristiwa 13 Mei

PERSOALAN
Apakah

faktor yang boleh membawa keseimbangan yang dimaksudkan itu? perkara yang perlu dipertahan serta dipelihara untuk menjamin keseimbangan secara berterusan?

Apakah

Pengajaran Peristiwa 13 Mei 1969


Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa ii. Langkah2 konkrit perlu diambil untuk mengeratkan perpaduan nasional dan keharmonian antara kaum iii. Perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya terdapat sebilangan besar rakyat yang miskin iv. Setiap rakyat perlu bertoleransi dan menghormati adat resam etnik2 lain.
i.

Kepentingan Hub Etnik (HE)

Kunci kpd keseimbangan antara kekukuhan ekon. & kestabilan politik. Mewujudkan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan harmoni HE menghidupkan semangat setia kawan . Mewujudkan kestabilan politik Mewujudkan semangan perpaduan di kalangan masyarakat.

Bab 2: Konsep2 Asas HE ( Masyarakat )


Masyarakat Kump manusia yg hidup bersama di suatu tempat dgn aturan & cara tertentu Anggota masy individu, keluarga & kump kecil Jaringan erat wujud melalui hub bersemuka (cth: kenduri, gotong royong,..) Setiap masy punyai budayanya sendiri dan kebudayaan sinonim dengan masy. Masyarakat mencipta,mengubah,menokok dan melestarikan budaya Proses mewariskan budaya melibatkan 2 generasi yg menurunkan & yg menerima. Individu bert/jawab mencipta, mengubah, menokok, melestari & menurunkan budaya

sambung
Masy. yg berbudaya berkembang dgn menurunkan 2 bentuk budaya- material & bukan material. Paduan kedua2 komponen pemacu perkembangan dan kemajuan msyrkt. Konsep masyarakat terbentuk kerana : i. Demi hidup manusia perlu hidup bermasyarakat. ii. Manusia perlu tahu cara hidup bermasyarakat. iii. Fahami budaya masyarakat sendiri dan masyarakat lain. iv. Masyarakat bersifat dinamik.

Ciri-ciri Utama Masyarakat


Berkelompok

Berbudaya
Mengalami

perubahan Berinteraksi ( dalaman dan luaran ) Mempunyai kepimpinan Mempunyai aturan sosial ( susun lapis, kelas, status dan kasta )

Etnik
Sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam - bahasa, pakaian, adat resam, Berkait rapat dengan ras dan bangsa (perbezaan fizikal atau sifat2 biologikal) dan dikelaskan melalui pbezaan budaya. Etnik bersifat etnosentrik iaitu tanggapan bahawa ciri2 budaya etnik sendiri adalah terbaik drpd etnik lain. Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti & etnosentrisme Etnisiti wujud satu kebudayaan jelas yang menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap & tlaku sama. Etnosentrisme kebanggaan etnik terhadap budaya mereka bahawa budaya mereka lebih baik drpd budaya etnik lain.

Konsep Ras & Rasisme

Di Malaysia Ras & Etnik sering dianggap sama Ras - tanda pengenalan kolektif berdasar ciri2 fizikal-biologikal nyata warna kulit, warna rambut, Rasisme pandangan / pemikiran / kepercayaan negatif satu kelompok sosial terhdp kelompok lain berdasarkan perbezaan ras & ditunjukkan secara terbuka Wujud pd 2 tahap iaitu individu (kepercayaan) dan institusi (diskriminasi dasar dan pelaksanaan.

Konsep Prejudis Dan Stereotaip


Prejudis pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok lain yg tersemat dlm hati tidak diluahkan secara terbuka dan tidak berasaskan maklumat yang tepat, jelas atau mencukupi. sukar diubah dan disalurkan daripada satu generasi kepada satu generasi melalui proses sosialisasi. jelas kelihatan apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad. Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip.

Stereotaip apabila prejudis disuarakan melalui kenyataan-kenyataan umum yg negatif terhadap kumpulan etnik yg lain. gambaran berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk. wujudkan perasaan negatif dalam masyarakat dan membataskan interaksi etnik serta menebalkan semangat perkauman. Diskriminasi Perbuatan yg membanding-bezakan seseorang individu berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata manifestasi prasangka yang wujud dan mudah terjadi apabila ada prejudis dan stereotaip dalam sesebuah masyarakat. berlaku dlm banyak bentuk - pengelakan diri drpd etnik yang diprasangkakan dan tertinggi apabila wujud pembuangan kerja, serangan fizikal secara terbuka atau penghapusan etnik.

Kesimpulan
Hubungan

etnik wajar dilihat dari sudut luaran dan konseptual. Kebudayaan berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini namun unsur-unsur budaya lain yang sesuai dan wajar boleh diterima. Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan ini.

Soalan-Soalan Perbincangan
1.

Bagaimanakah konsep integrasi berbeza daripada konsep asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional? 2. Jelaskan kepentingan memahami konsep-konsep asas hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia? 3. Huraikan aplikasi tiga konsep asas hubungan etnik dalam konteks mesyarakat Malaysia.