You are on page 1of 7

Latihan Pra PMR (Tingkatan 2 / 2013) 1.

Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk pertanian? A B C D 2. Menebus guna kawasan paya Meratakan kawasan berbukit Membina teres di cerun bukit Mewujudkdn sistem pengairan 6. Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa? A B C D Udara tercemar Penipisan lapisan ozon Sungai menjadi cetek Keasidan tanih meningkat

Apakah tujuan penghutanan semula yang dijalankan di Malaysia? I II III IV A B Mengawal hakisan Mengawal kualiti udara Mengekalkan keasidan tanih Mengekalkan keseimbangan ekosistem I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV 7. Apakah kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di kawasan berlorek dalam peta di atas? A B 8. Pembalakan Pertanian C D Pelancongan Perlombongan

3.

Kawasan bertanda manakah dalam peta di bawah merujuk kepada pernyataan berikut? Dataran beralun Tanaman utama kelapa sawit dan getah

Apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya pulau haba? A B C D Penebangan hutan Penggunaan gas CFC Pembuangan sisa pepejal Bangunan konkrit tinggi dan rapat

9.

Masalah hakisan di cerun curam dapat diatasi melalui I II III IV A B Tarahan Tanaman rumput Pembinaan jambatan Pembinaan terowong I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

4.

Maklumat di atas berkaitan dengan ciri sebuah kawasan. Tanaman padi Tanih aluvium

Di manakah letaknya kawasan tersebut? A B C D 5. Dataran Johor Lembah Klang Dataran Kedah Lembah Sungai Kinabatangan 10. Apakah langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi kepupusan flora dan fauna? A B C D Rawatan silvikultur Mewartakan taman negara Menjalankan penghutanan semula Melaksanakan penebangan terpilih

Kloroflurokarbon Baja Nitrogen Gas Nitrogen Oksida Senarai di atas mungkin sekali membawa kesan A B C D Hujan asid Pulau Haba Rumah hijau Penipisan lapisan ozon

15. 11. Apakah kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar? A B C D Kejadian pulau haba Penipisan lapisan ozon Kemusnahan habitat fauna Peningkatan keasidan tanih Tanih aluvium Tanaman padi 12. Pernyataan di atas merujuk kepada peta yang bertanda

Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap penerokaan tanah? I II III IV A B Tanah terbiar meningkat Harga tanah meningkat Nutrien tanih berkurang Pencemaran tanih berkurang I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

16.

Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal di gua batu kapur? A B Sumber air Tempat ibadat C D Keselamatan Sumber mineral

17.

Apakah pola petempatan yang terdapat di kawasan berikut A B Perkampungan tradisional Kebun getah C Berselerak D Berkelompok

Berjajar Berpusat

13.

Mengapakah di dalam proses rawatan silvikultur pokok yang tidak berharga akan diracun dan ditebang? A B C D Mencegah penyakit Memelihara hidupan liar Memudahkan penebangan pokok Memelihara pokok berharga supaya cepat membesar

18.

Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar besar? A B C D Mengindahkan landskap bandar Menjimatkan penggunaan ruang Memendekkan jarak perjalanan Meningkatkan keselamatan pengguna

19.

14.

Mengapakah kawasan berlorek X dan Y dalam peta di bawah menjadi kawasan tumpuan penduduk? 20.

Pembinaan jalan kereta api awal di Semenanjung Malaysia dikaitkan dengan perlombongan A B bauksit bijih besi C arang batu D bijih timah

Antara yang berikut yang manakah kesan pembinaan pelabuhan terhadap alam sekitar? I II III IV Kehidupan akuatik terancam Pencemaran air laut meningkat Proses pemendapan ombak giat Pasang surut air laut terganggu I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

A B C D

Sumber mineral Kegiatan pertanian Bentuk muka bumi rata Pengangkutan dan perhubungan

A B 21.

Apakah kesan pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar? A B C D Banjir kilat Kejadian jerebu Habitat fauna musnah Kelajuan angin meningkat

22.

Mengapakah pengangkutan udara penting di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak? A B C D Penduduk kurang Mudah dan murah Mengurangkan pencemaran Kurang kemudahan pengangkutan lain

29.

Mengapakah keadaan berikut berlaku di sesebuah negara? Kadar kelahiran rendah Kadar kematian rendah A B C D Taraf kesihatan tinggi Taraf teknologi rendah Kadar buta huruf tinggi Amalan pemakanan tidak seimbang

23.

Kawasan manakah dalam peta di bawah yang mempunyai kepadatan penduduk kurang daripada 50 orang sekilometer persegi?

25.

Apakah kesan penduduk berlebihan kepada sesebuah negara? A B C D Tahap kesihatan baik Kadar buta huruf tinggi Kemudahan asas lengkap Peluang pekerjaan banyak 31.

Tanah pamah Tanih aluvium Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

A B
32.

I II

C D

III IV

26.

Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Malaysia? A B Migrasi Pendidikan C Taraf hidup D Peluang pekerjaan

Apakah faktor utama yang mempengaruhi petempatan di Rancangan Pembangunan Wilayah Johor Tenggara? A B C D Sumber air Dasar kerajaan Kesuburan tanih Darjah ketersampaian

27.

Apakah ciri kenpendudukan bagi negara berikut? Kanada Australia A B C D Jangka hayat rendah Tenaga buruh mencukupi Kadar celik huruf rendah Kadar pengangguran rendah

33.

Antara yang berikut, yang manakah lokasi petempatan awal di Malaysia A B Kota Belud Kota Bharu C Kota Tampan D Kota Kinabalu

28.

Kombinasi manakah yang benar tentang faktor dankadar kelahiran di Malaysia? Faktor A B C D Dasar kerajaan Amalan perancang keluarga Wanita berkerjaya Taraf pendidikan tinggi Kadar kelahiran Rendah Tinggi Rendah Tinggi

34.

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan berikut A B Pasir Gudang, Johor Shah Alam, Selangor C Perindustrian D perlombongan

Pertanian Pelancongan

35.

Bandar manakah yang merupakan bandar perindustrian? A B Bayan Lepas Lahad Datu C Kluang D Sibu

36.

Kegiatan memproses sumber mineral telah mempengaruhi proses pembandaran di ... A B Kangar, Perlis Tawau, Sabah C Sarikei, Sarawak D Kerteh, Terengganu

42.

Apakah waktu tempatan di bandar X dalam rajah di bawah? 0o Greenwich 2.00 petang A B 4.20 pagi 11.40 pagi C D 35o T Bandar X 4.20 petang 11.40 malam

37.

Di manakah letaknya stesen satelit bumi? A B Miri Tawau C Gemas D Kuantan

38.

Apakah faktor utama yang mempengaruhi petempatan beriku? FELDA Jengka, Pahang FELDA Gugusan Sahabat, Sabah A B C D Governan Pengangkutan Kegiatan ekonomi Bentuk muka bumi 43.

Pelabuhan pengeksport kayu balak Balak dihanyutkan melaui sungai Pernyataan di atas dikaitkan dengan pelabuhan bertanda

39.

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan awal pembinaan jalan kereta api di Semenanjung Malaysia? A B C D Perlombongan bauksit Perlombongan bijih besi Perlombongan bijih timah Perlombongan arang batu 44.

A B

I II

C D

III IV

Rancangan pembangunan wilayah di Malaysia menggalakkan migrasi A B C D bandar ke bandar bandar ke luar bandar luar bandar ke bandar luar bandar ke luar bandar

40.

Apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar? I II III IV A B Kelembapan udara meningkat Suhu setempat meningkat Tanah runtuh jerebu I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 45.

Maklumat berikut merujuk kepada faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia Kegiatan pertanian Dasar governan Kawasan bertanda manakah dalam peta berkaitan dengan faktor di atas?

41.

Kawasan manakah dalam peta mempunyai taburan penduduk padat ?

46.

Di manakah lokasi petempatan awal bagi tamadun Mesopotamia dalam peta ? 52.

Digunakan untuk membawa hasil bijih timah dan getah ke negara penjajah Alat pengangkutan yang digunakan untuk tujuan di atas ialah A B 53. Jong Rakit C D Tongkang Kapal wap

Antara berikut, apakah kesan pembinaan lebuhraya terhadap alam sekitar? I II III IV A B Pencemaran air Pencemaran udara Mengubah landskap Kemusnahan flora dan fauna I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

47.

Konsep negara kurang penduduk wujud apabila ........ A B C D Sumber tidak mencukupi Sumber cukup untuk keperluan penduduk Sumber melebihi keperluan penduduk Sumber dan penduduk tidak berkaitan

48.

Kegiatan ekonomi utama penduduk luar bandar ialah A B Perkhidmatan Pelancongan C D Perindustrian Pertanian 54.

Penduduk dapat meneroka sumber dengan sepenuhnya Pernyataan di atas merujuk kepada negara

49.

Kawasan manakah diterokai untuk tujuan pertanian A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 55.

Penduduk jarang Bergunung ganang Berhutan tebal Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta bertanda

50.

Mengapakah tamadun awal manusia terletak di lembah sungai? A B C D Tanih yang subur Iklim yang sesuai Keselamatan terjamin Darjah ketersampaian tinggi Kuantan Melaka Sematan 56. Agensi yang terlibat dengan migrasi dari luar bandar ke luar bandar ialah A B LKIM RISDA C D MARDI FELDA

51.

Bandar di atas dapat dikaitkan dengan A B C D Bandar siber Bandar Diraja Pusat pendidikan Terletaknya stesen satelit bumi

57.

Faktor yang mempengaruhi kadar penduduk berkahwin lewat semakin meningkat di Malaysia ialah ........ I II III IV A B Tumpuan terhadap kerjaya Tempoh pendidikan yang panjang Kadar pengangguran yang tinggi Dasar kerajaan yang tidak menggalakkan penduduk berkahwin awal I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 62.

Berkongsi kereta Kenderaan elektrik Petrol tanpa plumbum Langkah-langkah di atas dapat membantu mengurangkan masalah I II III IV A B 63. Kemarau Jerebu Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

Lebuh raya Trans Kanada 58. Pernyataan yang berkaitan dengan maklumat di atas ialah ....... A B C D Dilengkapi dengan perkhidmatan rel Menghubungkan Kanada dengan negara Eropah Dibina untuk menghubungkan kawasan pedalaman Menghubungkan kawasan timur dengan barat Kanada

Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi penentuan tapak sesuatu petempatan di luar bandar? I II III IV A B Tanih Sumber air Kestabilan politik Dasar kerajaan I, II dan III I, II dan IV Bangi Sintok C D I, III dan IV II, III dan IV

59.. Perkembangan ekonomi zaman dahulu dipengaruhi oleh sistem .......... A B C 60. Pengangkutan air Pengangkutan darat Pengangkutan denai 64.

Apakah fungsi bandar di atas? A B Pendidikan Pelancongan C D Perindustrian Perlombongan

Bagaimanakah kerajaan Malaysia mengatasi masalah kekurangan tempat tinggal di bandar? A B C D Membina rumah kos rendah Membina lebih banyak apartmen Membina lebih banyak rumah banglo Menghalang penduduk luar bandar berhijrah ke bandar

65.

Tujuan utama Dasar Kependudukan Negara ialah untuk mengimbangi A B C D Kadar kelahiran dengan kadar kematian Kadar pertambahan penduduk dengan kadar pertumbuhan ekonomi Kadar kelahiran dengan kadar pertumbuhan ekonomi Kadar pertambahan penduduk dengan kadar migrasi

61

Bandar-bandar yang wujud kesan daripada pembangunan wilayah ialah I II III IV A B Jerantut Muadzam Shah Bandar Penawar Bandar Baru Bangi I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 66.

Mengapakah pengangkutan udara penting di pedalaman Sarawak ? I II III IV A B Jarak perjalanan jauh Kos pengangkutan tinggi Jaringan jalan raya terhad Banyak petempatan di kawasan terpencil I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

69.

Antara berikut manakah berkaitan dengan objektif penubuhan Koridor Raya Multimedia (MSC)? I II III IV A B E-dagang E-perubatan Sekolah Bestari Sekolah Wawasan I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

67.

Apakah sumbangan satelit di atas kepada negara Malaysia? I II III IV A B Meningkatkan kualiti perkhidmatan perhubungan Mendapat sesuatu program secara langsung Mendapat maklumat dengan segera Mempercepatkan pergerakan manusia I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

70.

Antara berikut faktor manakah mempengaruhi pemilihan petempatan awal di Malaysia I II III IV A B Bentuk juka bumi Pembentukan tasik Penimbunan pasir Sungai bertambah dalam I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

68.

Antara berikut yang manakah kesan langsung perkhidmatan di atas? A B C D menggalakkan migrasi penduduk menjimatkan kos pengangkutan meningkatkan industri pelancongan menjamin keselamatan antara negara