You are on page 1of 9

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

Menguas ai B1D2E1 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betuL Menggunakan mikroskop dengan betul Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan kedua-dua sel.

Tidak menguasai

Arahan

Jawab soalan berikut

1. Apakah yang dimaksudkan dengan sel? Sel adalah _________________________________________________________________ 2. Berdasarkan Rajah 2.0, susun langkah-langkah menyediakan slaid mengikut prosedur yang betul.

E D

F Rajah 2.0

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

3. Susun langkah berikut dengan meletakkan nombor pada langkah-langkah menggunakan mikroskop dengan betul Nombor Langkah-langkah menggunakan mikroskop dengan betul Laraskan diafragma dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang maksimum Putarkan kanta kuasa rendah supaya berada betul-betul di atas lubang pada pentas Putarkan pelaras kasar sehingga spesimen dapat dilihat dengan jelas Letakkan mikrosop di atas meja (tempat rata) 7 Tukarkan kanta objek kuasa rendah ke kuasa sederhana dan akhirnya kuasa tinggi Putarkan pelaras halus untuk mendapatkan imej yang lebih tajam

4. Dengan menggunakan petak di bawah; a. Lukiskan sel haiwan dan sel tumbuhan b. Untuk setiap sel, labelkan struktur-strukturnya.

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

Sel haiwan

Sel tumbuhan

5. Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan struktur umum sel dan fungsinya. Struktur umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fungsinya

6. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. SEL HAIWAN PERSAMAAN Kedua-duanya mempunyai : 1. 2. 3. PERBEZAAN SEL HAIWAN Dari segi : 1. Mempunyai bentuk tetap? 2. Ada dinding sel? 3. Ada vakuol? 4. Ada kloroplas? SEL TUMBUHAN SEL TUMBUHAN

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

Menguas Tidak menguasai ai


B2D2E1 B3D5E1 Memberikan maksud organism unisel dan multisel Memberikan contoh organism unisel dan orgnisma multisel

Arahan

Jawab soalan berikut

1. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. a) Organisma unisel ialah _____________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ b) Organisma multisel ialah ___________________________________________________ _______________________________________________________________________ _

2. Namakan organism-orgnisma dalam rajah 2.1 dengan menggunakan perkataan yang diberikan di bawah. Mukor Ameba Paramesium Hidra Spirogira Klamidomona s Euglena Yis

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

3. Kelaskan organism-organisma berikut kepada dua kumpulan

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

Menguas Tidak menguasai ai


B1D2E2 B3D4E1 B3D6E1 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia. Menyatakan fungsi bagi sel epitelium, set tulang, sel reproduktif(pembiakan), sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel otot Menyusun organisasi sel mengikut urutan mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah : sel, tisu, organ , system dan orgnisma

Arahan

Jawab soalan berikut

1. Namakan sel-sel manusia dalam rajah 2.1 dengan menggunakan perkataan yang diberikan di bawah. Sel otot Sel reproduktif Sel saraf Sel darah putih Sel darah merah

Sel epitelium Sel tulang

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

2. Padankan nama sel dan fungsinya. NAMA SEL Sel otot Sel epitelium Sel reproduktif Sel tulang FUNGSI Sel pembiakan perempuan dan sel pembiakan lelaki Membentuk tisu untuk membolehkan pergerakan Menutupi permukaan badan Membawa maklumat ke seluruh badan Membentuk tulang yang melindungi dan menyokong badan Menghapuskan bakteria dan melindungi badan dari penyakit Membawa oksigen ke seluruh badan

Sel saraf

Sel darah putih Sel darah merah

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

3. Dalam rajah di bawah; a. Susun organisasi sel mengikut urutan mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah berikut : tisu, organ, sel, orgnisma dan sistem. Nyatakan contoh organisasi sel tersebut E: ___________ ___________

D: ___________ contoh : C: ___________ ___________ ___________

B: ___________ A: ___________ ___________

contoh : ___________ ___________

___________ ___________

___________ contoh : ___________ ___________

contoh : contoh :

Nama : ________________________________________ Ting : _____________ Tarikh : ___________

___________ ___________

___________ ___________