You are on page 1of 1

Poslijediplomski specijalistiki studij MENADMENT POSLOVNIH SUSTAVA

1. semestar Temeljne discipline (18 ECTS bodova) Broj ECTS Naziv predmeta sati bodovi Menadment poslovnih sustava (Business System Organization) Informacijski sustavi za poslovno upravljanje (Information System for Management) 30 sati 9 ECTS

Red. br. 1.1.

Nositelji Prof. dr. sc. Marijan Cingula

1.2.

30 sati

9 ECTS

Prof. dr. sc. Mario Spremi

Red. br. 1.3. 1.4. 1.5.

Izborne discipline (biraju se 2 discipline - 12 ECTS bodova) Broj ECTS Naziv predmeta Nositelji sati bodovi Upravljanje informatikom tehnologijom 20 sati 6 ECTS Prof. dr. sc. Zdravko Krakar (IT Management) Dioniko gospodarstvo (Financial Management) Modeliranje poslovnih podataka (Business Information Modeling) Upravljanje sigurnou poslovnih informacijskih sustava (Security of Business Information System) 20 sati 20 sati 6 ECTS 6 ECTS Prof. dr. sc. Silvije Orsag Prof. dr. sc. eljko Dobrovi Prof. dr. sc. eljko Hutinski Prof. dr. sc. Miroslav Baa

1.6.

20 sati

6 ECTS

Red. br. 2.1. 2.2. Red. br. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Red. br. 3.1. 3.2. 3.3.

2. semestar Temeljne discipline (18 ECTS bodova) Broj ECTS Naziv predmeta sati bodovi Kvantitativne metode u menadmentu 30 sati 9 ECTS (Quantitative Methods in Management)

Nositelji Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak

Strategija razvoja poslovnih sustava Prof. dr. sc. elimir Duli 30 sati 9 ECTS (Business Systems Strategies) Izborne discipline (biraju se 2 discipline - 12 ECTS bodova) Broj ECTS Naziv predmeta Nositelji sati bodovi Organizacijski dizajn (Organizational 20 sati 6 ECTS Prof. dr. sc. Pere Sikavica design) Inteligentne organizacije (Intelligent organization) Upravljanje poslovanjem poduzea (Business Management) E poslovanje (E Business) Naziv predmeta Analiza sluaja / Seminarski rad Analiza sluaja / Seminarski rad Specijalistiki zavrni rad 20 sati 20 sati 20 sati 3. semestar 6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS ECTS bodovi 5 ECTS 5 ECTS 20 ECTS Prof. dr. sc. Boidar Kliek Prof. dr. sc. Stjepan Dvorski Prof. dr. sc. Neven Vrek Nositelji Mentor prema odabiru Mentor