MUHAMMAD HAFFIS BIN ABDUL MUTALIB PISMP SEM6 BM(A

)

kedwibahasaan Bahasa Melayu dalam dasar pendidikan Bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan dan ekonomi negara .

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran (1979) dan Akta Pendidikan (1996). bermula dengan Penyata Razak (1956). . Akta Bahasa Kebangsaan (1963). dengan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Akta Pelajaran (1961). Laporan Rahman Talib (1960).Bahasa Melayu dalam dasar pendidikan •Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara Malaysia telah dipertahankan dan diperkembang berdasarkan pelbagai akta dan laporan semula. •Jawatankuasa Pelajaran Razak merupakan jawatankuasa pendidikan pertama yang dibentuk sesudah negara mencapai taraf kerajaan sendiri pada tahun 1956. • Gagasan pendidikan kebangsaan yang dikemukakan oleh jawatankuasa tersebut berteraskan matlamat perpaduan.

•Penyata Razak 1956: Perenggan 2 mengatakan bahawa ”…usaha menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar (utama) walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan serta merta melainkan dengan beransur-ansur”. . •Oleh itu jelaslah bahawa selepas kemerdekaan. •Cabarannya ialah perubahan dalam dasar pendidikan negara jugalah yang nampaknya “melupakan” hasrat murni dalam Penyata Razak tersebut telah mencorakkan pemikiran masyarakat kita hari ini yang “terlebih sudu daripada kuah” dalam mengutamakan Bahasa Inggeris. permasalahannya ialah dasar tersebut nampaknya sudah mengalami perubahan apabila Bahasa Inggeris bukanlah lagi bahasa kedua malah bahasa utama bagi mendapatkan ilmu pengetahuan. Kini. •Laporan Razak mengatakan bahawa Bahasa Inggeris ialah bahasa kedua yang wajib diajarkan di sekolah. Bahasa Melayu telah tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring dengan pencapaian dalam pembangunan negara khususnya sektor pendidikan.

Kesemua universiti ini menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama. •Hashim Musa (1996) mengatakan bahawa cabaran yang paling serius terhadap Bahasa Melayu ialah penubuhan kolej swasta dan separuh swasta dan institusi pengajian tinggi awam yang semuanya bergerak ke arah menjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.•Akta Pendidikan (1996) digunakan untuk menentukan dasar. •Perbadanan gergasi seperti PETRONAS.. Akta yang sama juga memberikan kuasa kepada Menteri Pendidikan Tinggi untuk membenarkan IPTS menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utamanya. dan Tenaga Nasional masing-masing menubuhkan Universiti PETRONAS. Universiti Multimedia Malaysia (MMU) dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). •Akta Pendidikan Tinggi Swasta (1996) mengatakan bahawa semua IPTS di negara ini hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar tetapi ini bukan jaminan utuh bagi pemerkasaan Bahasa Melayu. . Syarikat Telekom Bhd. hala tuju dan garis panduan bagi mengawasi perkembangan pendidikan awam yang berfungsi sebagai pelaburan sosial tetapi berbeza dalam pendidikan swasta dilihat sebagai pelaburan pendidikan.

sebagaimana termaktub dalam Laporan Razak. Ini diikuti pula dengan cadangan oleh Kementerian Pendidikan menyemak semula Kurikulum Baharu Bersepadu untuk memberikan ruang bagi pengajaran Bahasa Inggeris dalam bidang Sains dan Matematik yang dilaksanakan bagi murid tahun satu.•Munculnya idea pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang telah dibentangkan dalam perjumpaan kabinet pada 17 April 2002. pelajar tingkatan satu dan pelajar tingkatan enam rendah pada tahun 2003. Alasan yang diberikan ialah pelajar masih tidak menguasai Bahasa Inggeris dengan baik….(munasabahkah jawapan ini??? Fikir-fikirkan…) •Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu pada 8 November 2006 telah membuat ketetapan meminta kerajaan supaya tidak menjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah-sekolah demi mengembalikan kedudukan Bahasa Melayu pada tempat yang sewajarnya. •Sistem pendidikan dari peringkat sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti telah berjaya melaksanakan penggunaan Bahasa Melayu sepenuhnya menjelang 1983. .

•Awang Sariyan (2002) mengatakan bahawa pendekatan. kaedah dan prinsip mempelajari Bahasa Inggeris perlu dipertingkat seperti membaiki kaedah pengajaran bahasa itu di institusi pendidikan yang ternyata tidak mencapai matlamatnya dan kegagalan sesuatu mata pelajaran tidak seharusnya membabitkan subjek lain. Siapa yang harus bertanggungjawab dalam isu seperti ini???? Fikir-fikirkan… . •Dasar Pendidikan Negara mempunyai matlamat untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum melalui satu sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa. iaitu Bahasa Melayu.

perpaduan bangsa dan jati diri negara tetapi juga masalah pragmatisme.Bahasa Melayu dalam sistem pentadbiran kerajaan dan ekonomi negara •Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berbilang bangsa dan bahasa seperti Malaysia ialah masalah menentukan bahasa apakah yang patut digunakan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi kerajaan atau negara. . yakni masalah fungsi bahasa itu sebagai alat pembangunan negara. •Malaysia memilih Bahasa Melayu untuk menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negara yang merdeka selepas tahun 1957 di samping mengangkat tarafnya menjadi bahasa kebangsaan yang diharap akan berfungsi sebagai bahasa komunikasi luas dalam masyarakat pelbagai kaum dan bahasa. Ini bukan sahaja merupakan masalah ideologi yang berkait dengan soal nasionalisme.

•Akibatnya. perusahaan dan teknologi. Jika keadaan ini tidak dikawal. malah juga di kalangan pemimpin Melayu dalam kerajaan. sebagai bahasa utamanya. •Di sektor swasta Bahasa Melayu terpinggir dan nampaknya akan terus terpinggir apabila beberapa banyak agensi kerajaan dan kemudahan awam diswastakan. . yang dimaksudkan ialah kemajuan ekonomi. terutama BI. dan bahasa sektor swasta yang menggunakan bahasa-bahasa lain. •Mereka sering menegaskan bahawa BI penting sebagai "bahasa kemajuan".•Ada kecenderungan di kalangan golongan elit berbahasa Inggeris di Malaysia. digantikan oleh bahasa Inggeris. kegunaan Bahasa Melayu dalam urusan-urusan tertentu kerajaan pun akan turut merosot.untuk memberikan peranan atau taraf yang berbeza kepada Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris (BI) dalam proses pembangunan negara. terdapatlah dua dasar bahasa di negara ini yang dibezakan oleh "sektor kegiatan": bahasa sektor awam atau sektor kerajaan yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusannya. manakala peranan Bahasa Melayu dianggap penting hanya sebagai "bahasa perpaduan" dan "bahasa rasmi" negara.

Dalam mesyuarat rasmi jabatan kerajaan misalnya. bahasa campuran ini berlaku dengan berleluasa sekali. Indonesia. "code-mixture". apakah pentingnya bahasa ini sebagai alat kemajuan di dalam negara ini. dan Taiwan yang menggunakan bahasa sendiri (bukan bahasa pinjaman/bahasa asing) sebagai alat kemajuan negara dalam semua bidang. .•Faktor dari cabaran bahasa Melayu dalam sistem pentadbiran dan ekonomi negara ialah berpunca dari : Taraf Bahasa Melayu Di Sektor Swasta Masalah "Budaya Bahasa“. Pengalaman negara yang maju atau sedang maju seperti Jepun. yakni penggunaan Bahasa Melayu yang bercampur-aduk dengan bahasa Inggeris. hendaklah dijadikan teladan dasar bahasa kita. Negeri Thai. bukan di dunia luar. Soalnya ialah. Korea Selatan. Pengaruh bahasa Inggeris Yang kian meningkat (lebih menekankan kepada sistem pendidikan negara) •Tiada siapa di negara ini yang menentang BI.

Kesan psikologi.•Mari bincang bersama tentang cadangan untuk menangani cabaran ini: Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara hendaklah dilaksanakan dengan tegas dalam semua bidang Pemimpin Melayu berhenti bercakap di khalayak umum tentang "pentingnya bahasa Inggeris untuk kemajuan negara ini". politik dan budayanya terhadap kedudukan Bahasa Melayu amat buruk. . *pragmatisma-adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Peranan dan pentingnya bahasa kedua tidak boleh disamakan dengan peranan dan pentingnya bahasa pertama (BM) sebagai alat pembangunan negara dan pembentuk jati diri bangsa. Sebaliknya mereka mesti mula menegaskan tentang pentingnya Bahasa Melayu sebagai alat pembangunan negara Tujuan belajar BI sebagai bahasa kedua mesti jelas. Kerajaan hendaklah memupuk penggunaan Bahasa Melayu di dalam sektor swasta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful