SENAKULO 2012 “Poon Kong Aking Ama, Lampara na Aking mga Paa” CUE MUSIC- MESSAGE TO THE YOUTH

I- PAMBUNGAD (PRODUCTION NUMBER) KORO Mga kapatid, mga kababayan Magsidulog na’t pagmalasakitang lubos Buhay naming ilalahad Looban nawa ng kaalaman Tungo sa aking daraanan Ihilig ang aming puso Sa buhay at kalbaryo Ni Jesus, Kristo! Panginoon aking kapalaran Maghari ka sa sanlibutan Dyos na walang hanggan at puno ng karunungan Ama ng makatarungang kautusan Ama magpakailanman Maawai’t mapagkup-kop Sa taong lupa’t alabok Dyos amang maawain, mangyaring aming dalitin Hirap, sakit at hilahil ng anak mong ginigiliw Ang pasyong mahal na Hesukristo(2x) Ay pasyong tanglaw saking kinabukasan. Aralan mo ako! Poon Ko! Diyos Ko! Sa simula’y ang salita Dyos ang salita Ikaw, Hesus, ang susundan. Ikaw poon ang hantungan. Kaloob mong talino, ata’s mo’y pagyamanin. Sa pakikihamok lagi naming gamitin Karahasa’y papaiitin, kamalia’y tutuwirin Naging tao ang salita Handa kaming makilala Sa Iyo, Kami’y magtitiwala.

(song)

II- SI HUWAN BAUTISTA ( Papasok ang isang preso at apat na kasalanan ) PRESO itinakda!! Nalalapit na ang paghuhukom!! Matakot kayo!! Nalalapit na!! Ito ang siyang Dahil sa ating patulot na kasalanan!! Maniwala kayo!! Isa akong taong makasalanan!! At ngayon!! Ngayon!!!!!!!!!!!! (Papasok ang apat na kasalanan, magsisi ang preso) PRESO Ama!!! Ama!!!

HUWAN

Magsipagsisi na kayo! Magsipagsisi na!

Ikaw! Kayo! Magsipagsisi na! KORO pangalan. May taong sinugo ang Dyos. Ang minamahal.Ang hinirang. Huwan ang kanyang Dumating sya para magpatotoo tungkol sa liwanag. Hindi sya ang liwanag, Kundi patotoo sa liwanag. HUWAN TAO 1 HUWAN TAO 2 HUWAN TAO 3 HUWAN TAO 1-3 HUWAN Darating na ang kaharian ng Dyos! Sino ka? Hindi ako ang Kristo! Sino ka kung ganon?.......Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias! Ikaw ba ang propeta? Hindi rin! Sino ka nga? Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili? (MALAKAS) Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang! Tuwirin nyo ang daan ng Panginoon. Bakit ka nagbibinyag kundi ikaw ang Kristo, o si Elias o maging ang Propeta?? Sa tubig lang ako nagbibinyag. Ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, ngunit hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng sintas sa kanyang panyapak. Sino sya? Ino sya Huwan! Siya ang kordero ng Diyos, na nag-aalis Ng kasalanan ng sanlibutan!

TAO 1 HUWAN

TAO 2 HUWAN

III- PAGPASOK SA HERUSALEM (Music sets in “LUWALHATI, and interpret by the dancers. Next, music sets in “ new song”, little angels will enter, after few minutes, Jesus Christ will enter and greet the 12 apostles. After that, 10 steps will do and stop, Maria Magdalena will enter and start the scene. ) (Sasayaw si Magdalena na tila nangangakit) TAONG BAYAN 1 Hoy! Haliparot na babae! Wag kang magkunwaring malinis!. Alam na yata ng buong bayan ang baho mo! Hayyy,.! Naakadiri ka.. Wag ka ng umarte dyan at kahit anong gawin mo ay hindi Ka na magbabago.hahahah Napakarumi mo! Pgmasdan mo ang iyong pananamit!. Abang buhay ka na sa putik na Kinasasadlakan.! Hampas lupa!!

TAONG BAYAN 2

TAONG BAYAN 3 iyong

LAZARO PALENGKE HESUS aking Ama Alisin nyo rito ang mga iyan. after that pasok si Jesus) HESUS Kung sino man sa inyo ang walang bahid ng kasalanan ay syang unang bumato..Patawad. hamak na alipin!! Ahhh!! Anong kailangan mo sa akin!! Hesus na taga-Nazareth!! Para ipahamak kami kaya’t dumating ka na!! Alam ko kung sino ka!! Ang banal na Diyos!! Umalsis ka!! Ahhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tumahimik ka’t lumabas sa kanya!! HESUS PILAT AT BULAG HESUS Lazaro. Tubig ng buhay ay nalinis ka na. nguit ginawa nyong pugad ng mga Magnanakaw. Kakaladkarin.Tangkang pagbato.) . sasayaw muli lahat. Unti-unti silang aalis at lalabas. TAONG BAYAN ang mga ito. luwalhati sa unahan. HESUS PALASPAS(MUSICAL) (Papasok ang mga taong pagagalingin ni Hesus)(Himala.TAONG BAYAN 1 TAONG BAYAN 2 Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Alis!. Salamat kaibigan.(Matitigilan ang mga taong bayan. ten exit ng lahat ng dancers at little angels)(Susundan naman ng kaguluhan sa templo. galling sa Likod. MAGDALENA Panginoon patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko. Binahiran ko ng dungis ang aking pagkatao. lalapitan sya ni Jesus. Sa iyong pagkakasala. at papasok si Hesus at mga apostoles) SINAPIAN Aaaaaahhhh!!!!! Ahhhhh!!!!! Bitawan nyo ako!! Bitawan nyo ako. nakadapa sa Magdallena. mhihiya ang ilan at matatakot naman ang iba. Huwag nyong gawing ppalengke ang bahay ng Ang aking bahay ay tatawaging bahay ng Panginoon.. ika’y pinatawad. nakasakit ako sa kalooban mo!!(Umiiyak. Bumangon ka. aking kaibigan. guguhit sa pagitan. itatayo ni Hesus at ihaharap sa taong bayan). Alis! Alis! (Sasampalin. sasabunutan. sisipain.?! HESUS Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin Gibain nyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng tatlong araw. Magningning pagka’t dumating na ang iyong liwanag.

Sawang sawa na ako sa kanyang pangaral! Oo. ano pang hinihintay mo? Magkakagulo ang mga tao. Tumiwalag ka nab a sa kanya? Sa turing ay hindi pa po.IV. siya ang Mesias na tutubos sa atin.ANG PAKANA TAONG BAYAN KAYPAS ANNAS KAYPAS Ang suwail…Dapat siyang iligpit! Matagal ko na iyang inaasam-asam.Pero lumipas ang panahon.! Kalabisan na iyon! Kalabisan na! Ano ngayon ang ibig mong mangyari?! Tulad ng ibig mong mangyari.pero? Ngayon nap o ang pagkakataon. Sakamay ng mga Romano.. T nang lapitan sya ng makasalanang babae. at mayroon pos a ating tutulong! Tutulong? Sino iyon? (Mapapasok kay hudas) S’ya po! Yan? Di ba’t alagad iyan ni Hesus? AAah.! Di ipaligpit mo na. inaamin ko.. Hindi sya kumilos.! Hwag nah wag nyo ngang mabanggit ang ngalan na nya! At lalo lang kumuulo ang aking dugo!. ipagkanulo? Bakit po hindi? Sinusubukan mo lang kami. Akala ko. Magagawa mo siyang. at hugasan ang paa Ng mamahaling pabango. isa kang espiya! MGA SAKSI guluhin ANNAS HUDAS KAYPAS HUDAS KAYPAS HUDAS KAYPAS HUDAS KAYPAS . Pero sa damdamin ay matagal na! Magsalaysay ka. Kundi ang babaeng makasalanan. Huwag sa kapistahang ito! Di ba’t kayo na rin ang nagsabi na mas mabuting mamatay ang tao para sa lahat kaysa Tayo ng isang Romano? KAYPAS MGA SAKSI KAYPAS MGA SAKSI KAYPAS HUDAS Tama kayo. noong una napaniwala nya. Sabi ko’y “sukdulan na ito!” Kug ipinagbili ba ang pabango At ibinigay sa mahirap! Pero hindi ako kinatigan ng Hsus na iyan..

bakit po panginoon? Paa mo ay huhugasan. Pumapayag na kayo? Oo. ano ang mapapala mo sa alok na ito? Pilak! Tatlumpung pirasong pilak ang singil ko. Pati po ako Maestro? Lahat kayo. may katapat na kabayaran. Ang kanyang huling hapunan! V. HESUS Ang mga hari ng mga Hentil ay pinapanginoon ng kanilang mga nasasakupan at ang may kapangyarihan ay nagnanasang tawaging tagatangkilik.ANG HULING HAPUNAN (MUSIC sets in “ Sa Hapag ng Panginoon) HESUS Matagal ko nang inasam na makasalo kayo bago ako maghirap. HUDAS SANTIAGO JUAN kanyang ang paa ng . Marumi kong mga paa. mula ngayo’y hindi na ako kakain at iinom nitong katas ng ubas hangga’t hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. (MUSIC set in “TUBIG NG BUHAY”) ALAGAD 1 HESUS ALAGAD 2 HESUS PEDRO HESUS PEDRO Ba…. Sino kaya sa atin ditto ang tatanghaling pinakadakila sa kanyang kaharian? Hanggang ngayon ba’y pagtatalunan pa yan? Pinakiusap ng ina ko. Ang pinakadakila ang syang lumagay sa mas mababa.! Panginoon huwag po! Lahat sila ay nahugasan ko na Pedro. yan ang gusto naming usapan! Malinis. (Matatawa) Yan. ngunit kalian? Sa gabi ring ito! Pagkatapos ng hapunan. kundi sa Ama ang pasya. na kami ni Santiago ay sa kaliwa’t kanan ni Hesus. Wala sa kanya.HUDAS KAYPAS HUDAS KAYPAS ANNAS HUDAS KAYPAS HUDAS Hindi po! Kung hindi. pero ano ang Isinagot?.Sinasabi ko sa inyo. Pero hindi gayon ang dapat mangyari sa inyo.huhugasan Mga alagad).Ang namumuno ay siyang magLilingkod!(Kukunin nya ang palanggana at tubig at magsusuot ng balabal. walang kapara.

Marami akong nilalakad. Sa hapag na ito.! Kung hindi mo yan pahuhugasan. Idalangin mong hindi ka ihahatid ng mga iyan sa tukso. kasalo ko ang magkakanulo sa akin. Oo Malinis na kayo. Hindi ko maunawaan ang ginagawang ito ng Maestro.Ito’y SANTIAGO HESUS HUDAS JUAN ALGD HESUS intong tularan. Ang kalis na ito ang ang Bagong Tipan ng Dyos na pinagtibay ng aking dugo. Ewan ko ba… Hindi ko maintindihan. wag lamang paa ko kundi ang Nakababagot na ang kanyang mga palabas! Kamay ko’y nangang ati na sa PEDRO aking kamay at ulo. pero ako ang naghugas sa inyo. Ang kakain at iinom nito ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. HUDAS tatanggapin kong pilak. ngunit hindi ang lahat sa inyo! Hindi ang lahat.Gawin nyo ito bilang pag ala-ala sa akin. FELIPE HUDAS HESUS Mabigat ang salitang ito. bakit niya hinuhugasan an gating mga paa. Paanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng . hindi ako makapapayag.… ang mga paa ay susunod. hugasan nyo nap o ako ng lubos. mahrap maunawaan. (titigan si Hudas). Ang tawag nyo sa akin ay Panginoon. Ang ginawang ito mg maestro ay isang dakilang halimbawa. HESUS Ikaw ay malinis na. Siya’y nahihibang! Pwede bang ipakain sa atin ang kanyang laman? Ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. At tunay na inumin ang aking dugo. Kung gayon. HUDAS HESUS sa dati nyang Walang katuturan ang kanyang pinagsasabi. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Hindi. Naiiskandalo kayo? Ano pa kaya kung Makita nyo ang anak ng tao na umakyat Kinaroroonan. Siya an gating Panginoon.HESUS PEDRO HESUS Malalaman mo rin Pedro ang kahulugan nito. Tunay na pagkain ang aking laman. kita’y kagagalitan At babawiin ko ng lahat pa ang aking mahal na grasya. (as he is about to wash Judas feet) Maputik ang mga paa mo anak. ALAGADS HESUS Magyari po Panginoon. Sa putik man o dugo. (music sets in tinapay ng buhay).

.Diyos. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari. sa halamanan ng Getsemani at ako’y Mananalangin. gayon naman. PEDRO HESUS VI-SA HARDIN NG GETSEMANI HESUS hapis at halos Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako pa roon. O marahil maglilimos Kayo ay nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. magagawa mo ang lahat ng bagay.kupkupin mo ako. ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod kundi ang kalooban mo ang Maganap sa akin. sya na nga! Guro ako po ba? Ang balak mong gawin ay gawin mo na.…Iligtas mo ako sa saro ng paghihirap.Kayo ay kakain at iinom kasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa labindalawang Angkan ng Israel. Paginoon.Maghintay kayo rito at magdasal ng makaiwas sa tukso. Ama. bago ang pagtilaok ng manok sa araw na ito ay tatlong beses mo akong itatatwa. HESUS lamang? KORO Natutulog ka Pedro? Hindi ba kayo makapagpupuyat kahit ilang oras man mAsigasig ang espirito ngunit ang laman ay mahina. Tandaan mo Pedro. TOMAS JUAN HESUS HUDAS HESUS aalis si Hudas). Mahina ang laman(2x) Kung kaya’t nagkasala ang sangkatauhan. Aba! Nakapagtataka ito? Saan paparon si Hudas? Pinabibili marahil ng Maestro ng gagamitrin natin sa pista. HESUS Ano ipagkakanulo ang Panginoon? Sinong imbi ang gagawa niyon? Sino po ang inyong tinutukoy? Ang ipagsawsaw ko ng tinapay.. Ngunit nakakapangilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya.alisin mo ang saro ng Paghihirap sa akin.nananalig ako sayo Iniaalay ko ang lahat ng ito sayo. (magbubulungan ang mga apostoles. ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito.Diyos ko. Tayo na at magtutungo tayo sa bundok ng Olibo. ako po’y handang mabilanggo at mamatay kasama kayo. (lalayo si Hesus at mananalangin) HESUS Ama ko. MATEO FELIPE sa pulubi. Ang puso ko’y tigib ng Ikamatay ko.

At itong dala kong kalis Ang iinumin mong pilit Ng apdong sakdal mong pait.Kaya’t dugo ang ipinapawis. (soldiers almost bend on their knees).. Maging lupa’t kalangitan. ANGHEL HESUS VII-ANG PAGDAKIP KAWAL1 KAWAL2 HUDAS Sandali! Baka niloloko mo lang kami. ako nga.! Sya nga! Kung yung guro mo nagawa mong lokohin. umanib ka sa akin…. sya na walang anumang bahid ng kasalanan Ang umako sa lahat n gating pagkukulang! (MUSIC SET IN…devil and angel. Paano naming makikilala ang Kristong iyan? Kay dilim ng gabi. kina Eba at Adan hanggang sa nangabubuhay Sa katapusan ng mundo. kami pa kaya? Kaibigan. Kay bigat ng dalahin. tinitiyak ko sa inyo na naririto sya. Masdan natin siya. Ikaw po ay narinig na Noon pa mang unang-una Ng Poon kong iyong Ama. Kung sinong hahagkan ko. Sa kamay ng mga makasalanan.) DEVIL Naniniwala ka sa sinasabi mong iyong Ama? Sino sya? Nasaan sya? Kung talagang ikaw ang Kristo. After a while angel will come. kay tindi ng tinitiis. oras na para ang anak ng tao ay ipagkanulo. Sa ngalan ng higit sa lahat ng ngalan Bawat tuhod ay luluhod. Sinong hanap nyo? Si Hesus Nazareno! Ako nga si Hesus Nazareno. gawin mo ngang tinapay ang bato na iyon? O di kaya. Hindi tayo ang tumubos sa ating mga sarili Kundi sya. sya nyong dakpin. Ito ang tatandaan nyo.Lumakad na tayo at paparito na sila. baka muling makapuslit.Magmula sa sinaunang tao. KAWAL1 KAWAL2 HUDAS HESUS MGA KAWAL HESUS KORO HESUS MGA KAWAL HESUS .at ang lahat ng bagay na ito ay mapapasayo. lahat ay may bahagi sa pagpapakasakit ni Kristo. (after drinking angel will leave and Jesus will return to his deciples who fell asleep) Bumangon na kayo. Para sa ating kapatid. para sa atin. Poon kong Diyos. devil will enter first. Sinong hanap nyo? Si Hesus…Si Hesus Nazareno! Sinabi ko na sa inyo. Wala na silang ibang matutuluyan. magpatiwakal ka sa bangin na ito? Kung ako sa’yo.

si Annas! Ikaw nga ba ang hari na di umanoy Makapangyarihan sa mga Hedeo? Dapat kang mamatay! Datapwat anong saysay ang ikaw ay patayin! Kung ang turo mo’y patuloy na palalaganapin! Dapat pati mga alagad. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Batid ni Anna sang batas at mga propeta. Ang pagsasama nyo sa pagkain. Ang pagtitiwala sa iyo ng salapi. Babalewalain na bang lahat? At sa pilak ay ipagpapalit? Mangilabot ka kapatid! Mangilabot ka. Sa kasalukuyang kaayusan. hala. Huwag mo syang ipagkanulo. Huwag Hudas. (Hudas will kiss Jesus) HESUS Hudas. Takot si Annas sa anumang pagbabago. maging kaharian. na nagpapapatay sa lahat ng sanggol Upang baka sakali. dahil ang kanyang katayuan. and Jesus will heal the ear of Malko) Ang dami mo pang pinagsasabi. Iyong isaisip ang kanyang pagkandili. ipagkakanulo mo ba ang anak na tao sa isang halik? (palilibutan ng kawal hanggang sa lumaban si Pedro ) PEDRO MALKO HESUS Layuan nyo sya. KAWAL1 VIII-SA HARAP NI ANAS KORO Si Annas! Ang biyenan ng punong pari na si Kaypas Dating punong pari at syang nakapangyayari sa lahing hudyo. Paggamit sa pagpapayaman. mapatay si Hesus. At dahil lubha syang nakikinabang. dalhin iyan kay ANAS. Alam niya na may darating na Mesias Na magpapasinaya sa bagong batas. dinakip! Siya lang po ang sinulit sa amin. (Pedro will escape. Tulad rin ni Herodes. Diyos ko! ( magtatangkang umalis si Hudas ngunit pipigilan ng sundalo at ihaharap kay Hesus ) HUDAS KORO Magandang gabi po guro. ANNAS TAO1 .KORO Poon ko. Kristo.! Kusang sumusuko sa Kristo Upang sa huling sandal.( will cut the ear of malko) Aray ko!! tenga ko!! Pedro ibalik ang tabak sa lalagyan. Ikaw ay masagip.

Pero may bisa kung sa ginto. Pero hindi ikinikilos kahit isang daliri. ang manugang kong si Kaypas Ay hindi magiging punong pari. Walang saysay itong kausap. Magpakilala ka na!. IX-SA HARAP NI KAYPAS KORO ANNAS HESUS KAWAL HESUS ANNAS KAWAL KAWAL2 KAYPAS KORO Magbigay pugay sa pinakamataas na pari! Sya si Hesus. Anak kayo ng mga pumatay sa propeta. .. Hayagan akong nangangaral sa sinagoga. Kung nais mong sintensya’y gumaan. ngunit ako ang kanyang pinakikinggan. Patunayan mo. Pakinggan ang matatanda at mga guro ng batas. Pakinggan si Kaypas. Si Annas ay walang kapangyarihan! Hindi sya hukom na opisyal. Wala akong ikinubli na kahit na sino. Bakit hinampas ako.ANNAS Nasaan ang iyong mga alagad? Sinu-sino sila? At ano itong itinuturo mong doktrina? Sa tema ng iyong pananalita. Mangusap ka Hesus. nais kitang makilala! Hindi! Hindi sya kailangan mangusap.! Pero wag mo silang tutularan Nagpapataw sa tao ng mabigat na pasanin. Pero kung mabuti. Mga mapagkunwari! Kunwari’y mga taong banal! Ngunit masama ang kalooban. Ganyan ba dapat sumagot sa pari? Kung masama ang aking sinabi. gusto mo kaming palitan. Sa harap ng batas. Sinasabi nila. Mga bulag na taga-akay! Isinara nyo ang pinto na kalangitan. Dalhin nyo na sya kay Kaypas! Tingnan na lang natin ang galling niya. Sa akin ka makiusap Hesus. silang dalawa’y magkapantay! Kung hindi dahil sa akin. ang Nazarenong mapanggawa ng gulo! Dumulog na ito sa sanggunian. walang bisa ang manumpa sa templo. Lilitisin at ipapapatay ang paninoon natin. Tanungin silang nakikinig Alam nila ang aking sinasabi. At ngayo’y tatapusin ang sinimulan nila. Nasa kanya ang kapangyarihan Totoo.

At makikita mo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang bahagi ng At bababa mula sa alapaap ng langit.yong Kristong yan ay nagpapalayas ng esperito sa SAKSI2 KAYPAS SAKSI3 SAKSI4 SAKSI3 SAKSI4 ngalan ng dyablo! SAKSI3 KAYPAS SAKSI5/6 Pwede bay un? Sariling kampon palalayasin ng amo? Pawa kayong walang kwenta! Wala na bang matinong testigo? Kami po! . Lagi akong nagsasalita sa templo ng aking ama. Ak po.KAYPAS KAWAL ka? KAYPAS Ikaw ang Hesus ng Nazareno? At sinabi nila na ikaw ay isang hari? Kung ikaw ay isang hari nasaan ang iyong kaharian? Anong trono ang meron Magsalita ka!!! Hindi ba’t ikaw ay anak ng isang hamak na karpintero lamang? (magtatawa ang lahat).. sa araw ng pahinga. Hindi ba’t kukunin mo rin yun? Ang yabang nito. ay nakisalamuha sa mga makasalanan. Paratang nab a iyan? Ikaw man ang manggagamot. Yang Hesus n yan. sinong lalapitan mo? Yung may sakit o magaling? Sige na ikaw na ang tama. SAKSI1 Anong masama roon? kApag ang tupa mo’y nahulog sa hukay.. KAWAL arogante! KAYPAS anak Sabihin mo sa amin Hesus na taga Nazareth. Ihara pang iba pang testigo. Siya sampu ng mga alagad nya ay kumain ng trigo sa Walang kwentang sakdal.ikaw ba ang sinasabing tagapagligtas at Ng Diyos na buhay? HESUS kataas-taasang Ama KAYPAS SAKSI1 araw ng pahinga. Ipagtanong nyo sa mga taong Sa ganyang paraan mo ba kinikilala ang pinakamataas na pari? Isa kang HESUS nakikinig sa akin. At sinabi ng iba na ikaw si Elias? Bakit hindi ka makapagsalita? Ipagtanggol mo ang iyong sarili.. Anong sakdal nyo laban sa taong ito? Nlabag niya ang batas. Di ba’t si haring David mismo’y kumain ng tinapay na Ang masama ay magpagaling ng may sakit sa araw ng pahinga. SAKSI2 laan sa Diyos? Ako nga. Talaga! At masasabi ko.

Sa pagkat ng dakpin si Kristo Ang kanyang mga alagad ay nagsitakbo! Nagsitakas! Nangawalang lahat! Tanging si Pedro ang di nakatiis Tanging si Pedro ang bumalik… Sa bakuran ng punong pari.! Hindi ko sya kilala! Hindi! Sa tono ng iyong pananalita. ikaw ay taga Galileya! Ikaw ang tumaga sa tenga ni Malko. pinalalabas niya na isa siyang madyikero.SI PEDRO AT HUDAS KORO Ang pastol ay hinampas. Ano ngayon ang inyong pasya! Kamatayan! Dapat syang mamatay(2x) Bawal sa atin mga hudeo ang humatol ng kamatayan.! PEDRO BABAE1 PEDRO BABAE2 BABAE3 PEDRO BABAE4 . at ang tupa’y nagkalat. wala ka bang maisasagot sa mga paratang? SAKSI6 KAYPAS (Jesus still quiet) KAYPAS (Jesus still in silence) KAYPAS Ikaw ba ang Mesias na anak ng Diyos? Inuutos ko sayo. Ang nakasaad sa kasulatan ay tunay ngang natupad. HESUS KAYPAS SAKSI KAYPAS X. sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabuihin mo sa amin. Kaawa-awang Hesus.SAKSI5 Nainig ko sinabi niya…”gigibain ko ang templong ito. At matapos ang tatlong araw ay itatayo kong muli! Oo nga po. Maitatayo po bas a loob ng tatlong araw Ang templong ginawa ng apatnapung taon? Hmmm…mabigat ito. Kaya’t dalhin sya sa gobernador.. sinong mag-aakalang magkakatotoo ang kanyang sinabi? Hindi ba’t isa ka sa alagad ni Hesus?! Aba! Baka nagkakamali ka! Hindi! Hindi kami maaaring magkamali! Kasama ka ni Hesus na taga Nazareth! Ang taong ito’y kasama nya! Hindi ko alam ang sinasabi nyo.ikaw ba ang Kristo? Ang anak ng Diyos? Ikaw na ang nagsabi. Nilait nya ang Dyos! Narinig nyo ang kanyang paglapastangan.ako nga! (Tear down his dress).

Oh ina! Labis-labis ang paghihirap ng iyong anak. hindi ko sya kilala! (cock will cry out) Bago tumilaok ang manok ng ikalawa.Patawad!! KORO PEDRO (peter will cry and mary with John will come into the scene) MARIA Pedro... Sana’y tulad ng dati.Angkan ni Satanas!! Ako ay masama pa kaysa kay Satanas!!.. ipinagdasal ka niya..patawad panginoon!! Song MARIA PEDRO Song MARIA PEDRO (MARY will interpret a song and after that dance she’ll be faint and Hudas is entering) SI HUDAS HUDAS O.Aking pinabayaan ang anak ng Diyos!! Kagabi lamag ay hinugasan niya ang aking mga paa. alagad ka nga nya! PEDRO Isinusumpa ko! Hind ko kilala ang Hsus nay an. Simon Pedro! Sabihin mo sa akin…. patawad.Walang duda. Sa iyong pagsisisi ika’y patatawarin. Sana’y tulad ng dati.Si Satanas ay lumabag sa Diyos…ngunit ako….. ika’y patatawarin anak kong si Hesus.Habang sa aking kalooban ay narron ang pagtatatwang aking gagawin sa kanya…..Patawad Panginoon….! ang nagawa ko’y isang pinsala! May panahon pa! may panahon pa! (will run to priest) Mga guro!! mga guroooooooooooooooooooo!!!(2x) HUDAS (He will be stop by the guards) ANNAS Ano bang ingay ito! Ka’y lalim na ng gabi ay nangbubulahaw ka pa! . Tatlong ulit mo syang itatatwa! Dyos ko! Ano itong nagawa ko..ako…. saan nila dinala anak kong si Hesus. Pedro bakit hindi mo ako sinasagot? Ina. Pinagsisisihan ko lahat.Aking itinatwa siya!!Aking iniwan ang anak ng Diyos…Taksil!! Ako ay taksil!! At hindi mahuhugasan ng walang hanggang pagdurusa sa impiyerno ang aking kasalanan….. Pedro manalig ka. Anong ginawa nila sa anak ko?! Pedro anong anong nangyayari. Ako’y nangangamba sa king nakikita. Huwag. Sana’y tulad ng dati…sana’y tulad ng dati..! hindi ako karapat-dapat ina. pero itinatwa ko sya ina! Itinatwa ko sya ng tatlong beses ina. Ako na kanyang dapat na kapanalig.. pinagsisisihan ko11 (peter will run away) sa aking mga sala ako’y nagsisisi...huwag ina..... ano itong aking nakikita.! Pedro sa iyong pagsisisi... Patawad panginoon.

walang pag-asa….Siya ay naririto….Taong mabuti pa ay hindi na ipinanganak…..Sa bawat piraso ng pilak ay inilagay ko ang aking sumpa!.sumpa ng isang kaluluwang napaligaw! Ng Taomg pumatay sa Anak ng Diyos!! Wala kang kwentang tao…hala!!! Sulong at lumisan ka sa harap ko baka dugo mo’y mabuhos dito!! HUDAS KAYPAS HUDAS KAYPAS HUDAS ANNAS KAIPAS HUDAS KAIPAS (Kaipas and Annas will throw-out from the stage) KORO Ang kanyang mukha! Ang kanyang mukha!..Hudas…..Hindi sa mundo….walang pag-asa…..ha…………ha……………Kaibigan taksil sa kaibigan!! Saan ako tatakas?? Saan ako magkukubli….! Nagkasala ako sa taong walang kasalanan! Hindi naming iyan problema! Wala kaming pakealam!. Bawiin ang pilak?! Palayain nyo na si Hesus.Kaibigan…..walang pag-asa…(magbibigti).. Pakiusap po! Palawalang saysay ayting usapan! Ngayon pang nahatulan na sya ng kamatayan! Nauulol ka na ba? Mabuti’t isinauli ito!! Baka magamit naming sa pagpapalibing sa Nazareno!! Maga duwag kayong lahat… Kung nasa liwanag ay lumalaban sa leon.Sapagkat kasusuklaman at iluluwa ng lupa ang aking bangkay….Saan ako tutung o upang makapagtago sa kataksilan!!! Sa Ama….Ayan!! kunin mo ang iyong maruming salapi. matupad lamang ang iyong maitim na hangarin..Hindi sa langit……Siya naroroon…. Oo.ng Anak ng Diyos…. Parang awa nyo na..Ha………….KORO O... (Hudas throws the money ) Ayan! Subuan mo ng pilak ang maitim mong kaluluwa….taksil na kaibigan…..Ang bawat patak ng kanyang dugo ay parang kumukulong langis na pumapaso sa iyong puso! Ang kataksilan mo ay nakatatak na sa iyong kaluluwa! At hindi mapapawi hanggang sa kamatayan! Mamatay!! Ngunit malilibing kaya ng kamatayan ang kataksilan?! Masubhan kaya ng kamatayan ang sa iyo ay lumalamon! Hindi!!!! Hindi Hudas!!! Kahit sa libingan ay hindi mababaon ang iyong pagtataksil!! Kaibigan! Tinawag niya akong kaibigan…Siguro ang buong angkan ni Satanas ay humahalakhak sa buong tuwa ngayon!Bakit pa ako nagging tao? Bakit ba hindi pa ako hinithit ng dagat? Bakit ba hindi bumuka ang lupa at ako ay lamunin…Bakit ba hindi ako mawala at pumanaw kaibigan…Kaibigan…. ngunit sa dilim ay natatakot kahit sa dagang bubwit.Hindi sa libingan…. XI-UNANG PAGHARAP KAY PILATO HUDAS . ngunit ikaw ang magpapapatay!. Ano sa iyo na kami ay magtaksil sa isang taong walang kasalanan… Patawarin ka Kaipas…Patawarin ka!! Heto nap o!! bawiin nyo na ang inyong pilak..Wala akong pag-asa…. Kaipas… ano sa iyo ang si HUdas ay mapahamak…o buong mundo man ang mapahamak. ako’y nagdurusa na! At ikaw Kaipas ay magdusa na rin! Pinagtaksilan ko ang Anak ng Diyos.

Kung galling ditto lumaban n asana ang mga tauhan ko. tingnan nyo kung ano ang kanyang sasabihin. Galing pa yan sa Galilea.SNDLO PILATO PARISEO PILATO KAIPAS PILATO SKSI1 SKSI2 SKSI3 PILATO HESUS PILATO Magbigay pugay sa Gobernador ng Imperyo.Kayo nap o ang bahalang humatol sa taong ito.. bilin ng Gobernador. Ang ibig nyong sabihi’y. Kung gayon. sya’y taga-Galilea? Opo! Sakop sya ni Herodes. Tutol sya sa pagbubuwis kay Ceasar... ang daan at buhay. hari ka nga ba? IKaw na ang nagsabi. Ngunit ang nagsasara ng isip at puso sa kanya ay nananatiling patay. Para hindi ako mapaubaya sa mga hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngayon din po! HESUS PILATO HESUS PILATO KORO PILATO TAONGBAYAN PILATO SAKSI PILATO SNDLO XII-SA HARAP NI HERODES SNDLO1 Haring Herodes. Hari? Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Kusa mo ba itong itinatanong o may nagsulsol sa iyo? Ako ba ay Hudyo? Ang nagdala sa iyo rito ay mga punong pari at kalahi mo? Ano bang ginawa mo? Hindi galling sa mundong ito ang paghahari ko.. Katotohanan? AT ano itong katotohanan? SI Kristo! SI Kristo ang katotohanan. Isinilang ako upang magpatunay sa katotohanan. Pwes ano ngayon ang inyong paratang? Ginugulo ng taong ito an gaming bayan. Hindi ba kasalanan ang mangaral at manggulo?.Ang kagalang-galang Ponsio Pilato!!!! Anong sakdal nyo laban sa taong ito? Gobernador…Hindi po naming siya dadalhin ditto kung hindi sya criminal… Di hatulan nyo sya ayon sa inyong batas… Hindi kami maaaring maghatol ng kamatayan. Sya raw ang Kristong hari. ...

Ibalik iyan kay Pilato.. Ang katotohanan? Ang tanging alam ko lamang. Ayaw magsalita! Hindi yan uubra sa akin…madali akong magalit…Ano magsasalita ka ba o hindi? Gusto pa yata ng hagupit Simple lamang ang hinihiling ng hari! Magagalit na ako! Magagalit na ako! Pero sa kabilang banda. Matagal ko ng inaasam-asam na ika’y Makita. ano itong katotohanan? Ako ay naguguluhan! Hindi ko ito maunawaan… Wala sinuman ang makapagsasabi ng katotohanan. Tingnan ko nga? Baka pinutol na ni Pilato… Matigas po talag ang ulo niyan. buhayin ang mga patay sa nitso…hahahahahahaha….. na sa ganitong pista. maaring ang mga tauhan niya ang magsimula ng rebelyon. (ibibigay ang kapang pula kay herodes) Heto nap o kamahalan. Dahil kayo ay mapilit.. isinilang ako upang mapanatili ang kapayapaan sa aking nasasakupan. Yan din ang pasya ko. XIV-PAGHATOL NI PILATO Walang kasalanan ang taong ito. Ang dapat sa kanya’y damitan ng kapang nararapat sa isang kulang sa pag-iisip. Magaling ka raw maghimala? Ngunit tunay na salamangkero. Ngunit.. (ilalagay ang kappa) Sa ganang akin. Ka’y rami ko ng nababalitaan sayo. PILATO CLAUDIA PILATO . Gayunman. Kung gayon. ang Hesus! Ang aking kababayan. nais kong ipaalala sa inyo. Tanging sarili mo lamang ang makasasagot sa bawat tanong na gumugulo sa iyong isipan.. Yan ang pasya ni Herodes. wala syang kasalanan.Ewan ko Mahal ko…ewan ko… Huwag mong parusahan ang taong iyan…Pagkat sa aking panaginip ay sinabing wala syang kasalanan.. Kapag pinarusahan ko naman.Maiwasan ang rebelyon…Sa oras na hindi ko hatulan ang taong iyon.Parehong bahagi ay magdudulot ng digmaan.Hindi ako. SNDLO2 SKSI HERODES SKSI HERODES SNDLO3 SNDLO4 HERODES SNDALO5 HERODES XIII-SI CLAUDIA AT PILATO PILATO CLAUDIA PILATO CLAUDIA Mahal kong Claudia…Alam mo ba ang katotohanan? Oo.Maliban sa pagiging sira ulo…! Hahahahahahaha.Ano! Naghihintay ako… Wag mong paghintayin ang haring Herodes Wala yatang dila yan. aliwin mo kami? Maghimala ka! Paulanin mo! O kaya gawing leon ang mga aso! Kung kaya mo. maging ang mga nasasakupan mo. bakit ko pag-aaksayahan ng panahon ang isang nasisiraan ng ulo.Sige nga... magsisimula ng pag-aalsa sina Kaipas.HERODES Sa waka.. Maaari kong palayain ang kahit sinong bilanggo na nais nyo.

. Isang pusakal. KAIPAS MIRON PILATO PARISEO PILATO (MIRON at SKSI) PILATO SNDLO1 SNDLO2-3 SNDLO4-5 Hamak na mas mabuti si barabas kaysa kay Hesus! Si barabas! Piliin nyo si Barabas! Sinong palalayain ko? Si Hesus o si Barabas? Si Barabas. na sakop ng imperyong Romano. Kapag siya ay pinalaya.Sinong palalayain ko. Pananagutan naming at n gaming anak at apo ang kanyang kamatayan! IPAKO SA KRUS 3x XV. hindi patayin…Hala damitan yan at palayain!!! Nagyon din……Kilos!!!! Masdan ang intyong hari! Wala kaming hari maliban kay Ceasar! IPAKO SA KRUS 5x Wala siyang kasalanan. kilabot na mamamatay tao. Kung gayon! Ako si Pontio pilato.. Napatunayang nag-alsa na sumira sa katiwasayan ng bayan. piliin nyo si Barabas! Inuulit ko.VIA CRUSIS PILATO MGA TAO PILATO TAO1 PILATO MGA TAO . Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong iyan. Dapat lang palayain. Ang sinumang ginawa ang sarili bilang hari ay hindi kaibigan ni Ceasar.. KAhit na sino? KAhit na si!!!! Si Barabas. Si Hesus o Barabas… SI Barabas…Palayain si Barabas…Patayin si Hesus Patayin! Walang kasalanan ang taong ito. sa gitna ng dalawang palamara! Kunin nyo na siya. presidente’t hukom ditto.. Ang hatol ko’t sintensya’y ukol sa kanyang pagkakasala. ipako’t iparipa. Handa na ang hagupit! Handa na ang setro at koronang tinik! Parusahan ang taong maligalig! (Scourging at the pillar and crowning with thorns) KAPT Tigil……….ANNAS MIRONS PILATO Kahit na sino huwag lang si Hesus! OO nga wag lang ang taong yan. Kaya’t parurusahan ko na lang bago palayain.Tumigil kayo!!!!!Ang sabi’y hagupitin. hindi ka kaibigan ni Ceasar. At kung dumating man sa lupang Golgota. Sa kanya’y ipapasan krus ng kamatayan.

.SAlamat sa krus na ito. Pabayaan mo sya. Tumayo’t ka na nga’t talumpati’y nakakasawa na! Heto nap o ang karatula pinabibigay ng Gobernador.bunso…. tingnan mo ang pakong gagamitin sa Anak mo! Dyos ko! (almost faint) Kung sya ba ay pinalaki ng tama.. Baka lalo nyo pos yang tangisan! Sino ang babaeng iyan? Siya ang Ina ng Nazareno! Sya nga ba?. ito lamang ang gusto naming palabasin! Ang bilin po ng Gobernador….. will see Simon Sireneo!) Mga bulag ba kayo? Nakikita nyong hindi na nya kaya…hala tulungan nyo sya!!!! Ngayun din!!!!Tulongan!!! HUWAN SNDLO3 TAO1 SNDLO3 MARIA SNDLO3 MARIA SNDLO4 KAPT . Hindi sya magkakaganyan! O ilaw ng aking mga mata! Ano ang iyong sala? At ikaw ay ginaganito. Hesus ng Nazareth? Hari ng mga Hudyo? Mali ang karatulang iyan. bagsak ka na! Itayo na siya at baka mamatay sa ating mga kamay! (John. mananatili ba ako rito? O dapat lumisan? May lakas ba akong mamasdan ang anak kong naghihirap? KApag hindi nyo sya hinintay. mary at Magdalene will be seen from the linw of the scene) MARIA Juan.iyong bitawan at kita’y hahalinan. Yaong krus na iyong pasan. ipabago natin! Bakit po? Hindi sya an gating hari. na gamit ko sa pagtubos sa tao. Soldiers will look for an alternate.Ang nakasulat ay nakasulat na kaya hindi pwedeng baguhin! Isa kang baliw!! Bakit nakuha mo pang halikan ang krus na iyong kamatayan! Manahimik ka Hestas.. Aakuin ko lahat-lahat na….O kunsintidorang Ina..HESUS SNDLO1 BATA1 PARISEO1 PARISEO2 BATA PARISEO 3 BATA Ako’y alagad mo Ama. 2nd fall of Christ. sya ay walang kasalanan! Tumigil kayo! Hala sulong! HESTAS DIMAS SNDLO2 (1st fall of Christ ) SNDLO3 PARISEO4 Lampa! Kay ikli pa ng nilalakad.ng hindi ko Makita ang iyong pagdurusa… Hindi na ito aabot sa kalbaryo! Tumayo ka!(Jesus leave Mary.

(will show the faces of Christ marked on cloth) Poon Ko! Diyos ko! Herusalem..Gaano kadalas kong inibig na tipunin ang iyong mga anak….Ayoko po! Tulungan mo sya! (will look to Jesus).SNDALO5 SIMON SNDLO5 SIMON SNDLO6 SIMON SNDLO5 SIMON SNDLO6 SIMON SNDLO6 SIMON Ikaw? Isa kang pagano hindi ba? O……. ang he was hit by town people... pariseo. DAhil iniwan ako ng Panginoon ko… Ng isang ala-ala. Herusalem! Pinapatay mo ang propeta! At binabato ang isinugo sa’yo ng Diyos.. Sige buhatin mo na yang krus at tulungan mo sya… Opo…subalit ako’y tutulong lamang at wala akong pagkakasala… (In part of the scene..Tulad ng paglimlim nga inahin sa kanyang mga sisiw! Datapwat tumanggi ka! HESUS BRNIKA HESUS (freeze.Opo (shock) Tulungan mo ang taong yan sa pagbubuhat. tulutan nyong aking ipahid. (about to leave) Aba!!!! Huwag po…. Halina Beronika…tigilan na ang pananangis! (look at the cloth) Lilisan akong may pusong Masaya... soldier…while others are crying aking for some help…) . Veronica is apprehended by two women) BABAE1 BABAE2 BABAE1 BRNIKA Huwag Beronika. SA iyong mukhang kahapis-hapis ang Bira kong sakdal linis. Sige po!!!! Anong pangalan mo? Simon po!. with towel off Christ in face) Panginoon..Simon Sireneo…. 3rd fall of Christ.. Sabing tulungan mo! Hindi! Ayoko…. Wag kang mangahas lumapit kay Hesus! Magagalit ang iyong ama! Bigyan mo naman ng kahihiyan si Cirac! Kasapi pa naman sya sa korte ng mga hudyo! NAgkakamali kayo! Nagbitiw na ang asawa ko sa korte! Sapul ng paratangan si Hesus ng ulupong na si Kaipas! Mag-ingat ka sa iyong pananalita! Wala akong dapat ikatakot pagka’t ako’y alagad niya! BABAE1-2 BRNIKA (will encounter Jesus.

... bumaba ka at ng kami’y maniwala! Siya raw ang Mesias…Ang Hari ng Israel?!. .SA KRUS KORO Pinapako na nila ang Panginoon.Ang Anak ni David…At higit pa raw kay Solomon… Nasaan ang iyong mga kahambugan? Iniligtas mo ang iba.. Pinapako na nila! Sila na ang mga bayaran ng Romano at Hudyo.ha…ha…ha…Bakit hindi mo gibain ang iyong krus? Biyakin mo ang kahoy at tunawin mo ang iyong pako! Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyariha.gil……………... oo nga Hari ng Israel. Ay walang tugo’t na nagmura. Wag nyo akong tangisan…Ang tangisan nyo ay ang inyong mga anak at inyong mga sarili…. ngunit hindi mo mailigtas ang iyong sarili1 Hala…. Lampara sa’king mga paa” (looking up and taunting Jesus on the Cross) Sino ang gigiba ng templo at itatayo sa loob ng tatlong araw?. Dapat sana’y marinig ang pananangis at sigaw ni Kristo! Di nga ba’t ang mga nauna sa kanya..TAO TAO4 MGA BABAE HESUS (umiiyak) Wala bang makapipigil nito???? Tama na!!! Ihinto nyo nayan!!!Tama na!!! Panginoon ano ang iyong pagkakasala…Hindi nab a sila naawa? Kababaihan ng Herusalem. Buong lupit na nagpapako kay Kristo! Sa tindi ng sakit at dami ng bumulwak na dugo. Mabuti pa kundi kami na nilikha..Naririto na tayo sa kalbaryo! XVI. Ina kayo’y kasumpa-sumpa! Ngunit si Kristo’y maamong Kordero sa katayan At walang namutawi sa kanyang labi kundi panalangin. Sa araw ng kanilanga pagsilang.. malapit ka na sa iyong pupuntaha…. Paulit-ulit na pananalangin. tulungan mo na sya…Sulong!!!! SIMON SNDLO/s (last fall of Jesus) SIMON Haring makapangyarihan. “Diyos ko aking Ama. TIgil!!!!!!!!!Tigil!!!!!!! Ti………………………. patawarin mo sila! Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.Layuan nyo sya…Lumayo kayo sa kanya!!! Kapag hindi nyo siya tinigilan! Hindi ko na bubuhatin ang krus nay an kahit isang hakbang pa! (laugh) Sige.matabil ang dila! Gamutin mo ang iyong mga sugat!!!! Kung ikaw ay anak ng Diyos! Pumanaog ka sa krus na iyan! CENTURION MGA TAO ANNAS KAIPAS (music sets. PAANO MAMAMATAY ANG DIYOS) HESUS Ama ko. Jesus ng Nazareth. Ama.

ang iyong Inang umiibig sa iyo….Pag-akyat mo s aiyong kaharian…isama mo ako! (looks at Dimas) Tunay…..Isa ka pang baliw Dimas…………(Christ look at Dimas ang smile) AYAn! Tingnan mo! Nangingiti siya! Sinabi ko na sa iyo Hestas…Ibig niyang masabing siya’y Anak ng Diyos…. Ngunit iyan ay mapapawi rin….(Whimpering) Diyos!!!!! Pinupulikat ang aking mga binti….at magugulat silang lahat…. (looking up to Christ) Hesus…Aking anak….. Siya’y mabuting tao. Mahapdi pa ang kirot Mahal Ko…... Na naparito ka upang sagiping kaming makasalanan… . iniwan ka naming sa gitna ng panganib at kasawian.hayaan mo na siya…. pinangakuan ng paraiso! Ano pa kayang higit na patunay. Ikaw at ako ang humanap ng parusang ito…. Naririto ako…..(still humoring him) Kaibigan...ang kaibigang nagmamahal sa iyo aming guro… Tumakas kami…Patawad.Makakapiling kita sa paraiso…… MARIA MAGDALENA HUWAN BRNIKA HESTAS DIMAS HESTAS DIMAS MGA TAO SNDLO HESTAS DIMAS HESUS (music….(Kisses Jesus feet gently) Hesus……. Hahagkan ko ang paa mo ng marahan…. trying to humor him) Hindi ka naman tunay na baliw…. Naririto rin ako… Banal na Hesus… Ang makasalanang sumasamba sa iyo… Nakaluhod ako sa iiyong paanang minsan ay hinugasan ko ng aking mga luha.. (looking at Christ) (mockingly) Ha1 SI Kristong Hari! …Tingnan mo ang iyong sarili!!!! Tingnan mo ang nangyari sa’yo…. O! Malasin ninyo siya… Mayroon pa bang hihigit ng pagpapakasakit ng tulad ng sa kanya! Ang Panginoon at Hari at Kristo ng Israel! …Ipinako sa krus na animo’y isang karaniwang magnanakaw! Magsitigil kayo riyan!..kaibigan? hindi ba? Ang lahat ng ito’y isa lamang masamang panaginip... Inilaan sa mga kaaway Mamamatay ka na lang ay sukat pang naglaan Ng pag-ibig at pagpapatawad sa dapat ay kamuhian.patawarin daw ang mga kaaway! Kung ako man ay makakawal ay uutasin ko silang lahat! At ikaw ang uunahin ko..Panginoon……Narito ako….KORO Poon ko…ang unang salita mo. palalong karpintero! (to Hestas) Marahil ay nasisiraan siya ng bait Hestas…. Nilabag natin ang batas kaya tayo nagkaganito… Nguni’t ang kawawang lalaking ito’y walang ginawang anuman…..upang huwag masaktan ang iyong mga sugat…. huwag mo akong kalilimutan….(to Christ. Sa gitna ng kaluwalhatian….chord.at katotohanang sinasabi ko sa iyo…Ngayong araw na it’oy….... hayaan mong isipin niyang siya ang anak ng Diyos….SEGUE TO REMOSE>>>>UNDER FOR) KORO Isang magnanakaw.Hindi pa ba sapat ang paghihirap namin? Bakit dinaragdagan pa ng inyong mga panaghoy…(to Christ) Sabihin mong magsitigil na sila! Huwag mo siyang gambalain Hestas. Batuhin ang mga magnanakaw…Batuhin! Huwag hayaan nyo sila! Ha!.kung iyon ang makakaaliw sa kanya….

. .DIMAS (after an antonished paused and in a change tone)… Hindi…. sa salita mong iyan. masdan mo ang iyong ina.. Babae.Alam mo! Nababatid mo ang lahat1 Huwag mo akong iwan Panginoon…. ibig niyang magsalita…. walang Elias na sasagip sa ito.O!.Aking ipinapangako sa iyo.. masdan mo ang iyong anak….. Panginoon…. Panginoon. tingnan natin kung uubra sila ditto… (hahagupitin ang tatlo) JUAN….walang kahangin-hangin… Ano kaya…Patay nab a ang Nazareno? A. paano mamamatay ang diyos b)) HESUS TAO1 TAO2 KORO Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan… Tinatawag niya si Elias.Ah….Ako ang kakandili sa kanya….! Hindi pa! Ngunit walang imik…pati si Hestas at Dimas!!! Kung gayon... At mamahalin ko siyang katulad ng tunay kong anak...Nabago na ang kanyang mukha… Ang aking anak….hindi mo alam kung gaano kasama! Hindi…Ngunit.at dala niya ang sikat ng araw…..(exhausted emotionally…he hangs his head) (Noticing the sky) Ano bang nagyayari sa panahon? Nagdidilim yata….Panginoon…..napakainit…. Ang buong mundo ay naghihirap! Patungo siya sa dilim….dahil lamang kaya sa pagdidilim…O talagang nagbabago ang ayos ng mukha ng Panginoon…? Napapansin ko rin…. Mabuti ngang umulan…...Hindi ka baliw…Ikaw ay….Siya’y malayo na…. Tingnan natin kung siya’y sasagipin ni Elias.Naging masama ako…. Anak ko…Anong ibig sabihin ng aking bunso! Hayaan mong si juan ang maging anak mo ngayon…Huwan…siya na ngayon ang iyong ina….. Inihahabilin sa isa’t isa Ang ina at lagad Ginawa mo rin si Maria bilang Ina naming lahat... At ditto sa kalbaryo. ang Diyos na wari’y nagtago.JUAN…. Poon ko. SNDLO1 SNDLO2 SNDLO3 SNDLO1 MAGDALENA HUWAN MARIA MAGDALENA BRNIKA HESUS MARIA HESUS HUWAN MARIA KORO (Music set..Patawarin mo ako1 Patawarin mo ako……Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala….Hindi ko malaman kung ano ka1 Huwag mo akong titigan ng ganyan….Anak. Oo. huwag kayong maingay. Sh-sh-sh-sh..tila ibig umulan….ay naghihirap…(to Jesus) Anak ko……tulutan mo rin akong mamatay na kasama mo….napakalayo na upang maabot ng aking tinig….

Kundi.Ngayon ay tunay ngang masasabi. Na di muna dinanas ni Kristo. Ang Panginoon….. AMA Ko! Aking anak….MUSIC) -THE END Tunay nga ang taong ito’y Anak ng Diyos… . hindi tubig ang kanyang kailangan. Poon Kong Aking Ama. Tapos na ang kanyang tungkulin Ginawa na nga ang loobin ng Diyos Ama.Naghihingalo ang Panginoon… Naganap na... Sa iyong mga kamay…… Wag po……… Inihahabilin ko……. pag-ibig! Pag-ibig ng tao. HESUS HUWAN Ako’y nauuhaw.. Patawad Panginoon. HESUS MARIA HUWAN HESUS KORO HESUS KORO HESUS KORO (Sounds. Na tao’y tutubusin.Aking bunso… Panginoon!!!!!.Panginoon…. Lampara sa’king mga Paa..!!!!!!!! Ang aking kaluluwa….. wala akong magawang anuman. Na walang sakit ang tao.Ang Panginoon…..Lightning and thunder) SNDLO (PIETA…. Wag pooooooooooooooooooooooo……….. (music sets – magiging kagalakan ang kalungkutan) BRNIKA MAGDALENA HESUS KORO Hirap na hirap na siya! Hindi ko maipaliwanag. Na tuwirang nagtaksil at nagkanulo. (soldiers will give drink to Jesus) KORO Huwan. sa ganito siya hahangga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful