panitiasainsskmarang@facebook.

com

PANDUAN PENYEDIAAN BUKU SKRAP SAINS TAHUN 6 TEMA TAJUK : MENYIASAT ALAM BAHAN : PROSES PENGAWETAN MAKANAN

PERKARA-PERKARA YANG PERLU DISEDIAKAN: 1. Kulit 1.1 Nama Sekolah 1.2 Tema 1.3 Tajuk 1.4 Nama Kumpulan 1.5 Nama Ahli Kumpulan 1.6 Kelas 1.7 Nama Guru 2. Isi Kandungan 2.1 Sekapur Sireh 2.2 Pengenalan 2.3 Proses Pengeringan 2.4 Proses Pembekuan 2.5 Proses Pendinginan 2.6 Proses Pengasinan 2.7 Proses Pempasteuran 2.8 Proses Pelilinan 2.9 Proses Pengasapan/Penyalaian 2.10 Proses Pembungkusan Vakum/Tanpa Udara 2.11 Proses Pendidihan 2.12 Proses Penjerukan 2.13 Proses Proses Pembotolan dan Pengetinan 3. Sekapur Sireh 4. Pengenalan 4.1 Definisi Kerosakan Makanan 4.2 Ciri-Ciri Makanan Yang Rosak(peta buih) 4.3 Keadaan Yang Sesuai Untuk Pertumbuhan Mikroorganisma(peta bulatan) 5. Proses Pengawetan Makanan 5.1 Definisi Pengawetan Makanan 5.2 Proses Pengeringan 5.2.1 Definisi 5.2.2 Contoh Bergambar 5.3 Proses Pembekuan 5.3.1 Definisi 5.3.2 Contoh Bergambar
kachisma

1 Definisi 5.2 Contoh Bergambar 5.2 Contoh Bergambar 5.1 Definisi 5.2 Contoh Bergambar 5.1 Definisi 5.6.12 Proses Proses Pembotolan dan Pengetinan 5.5.1 Definisi 5.7.4 Proses Pendinginan 5.5 Proses Pengasinan 5.5.1 Definisi 5.7 Proses Pelilinan 5.1 Definisi 5.1 Definisi 5.9.9.com 5. Rujukan * Contoh bergambar buat dalam bentuk peta bulatan.2 Contoh Bergambar 5.10.2 Contoh Bergambar 5.2 Contoh Bergambar 6.10.2 Contoh Bergambar 5.4.11.8.1 Definisi 5. Penutup 6.2 Contoh Bergambar 5.9 Proses Pembungkusan Vakum/Tanpa Udara 5.11.6.8 Proses Pengasapan/Penyalaian 5.6 Proses Pempasteuran 5.2 Contoh Bergambar 5.4.panitiasainsskmarang@facebook.11 Proses Penjerukan 5.12.10 Proses Pendidihan 5.1 Definisi 5.8. *Sediakan buku skrap secara berkumpulan(5-6 orang satu kumpulan) – pilih sendiri kachisma .12.1 Kepentingan Pengawetan Makanan 7.7.

Related Interests