CONTOH-CONTOH PERMAINAN BAHASA

Radio Ajaib Objektif: Melatih pelajar mendengar dan mengenalpasti. Bahan: Rakaman suara binatang, fenomena alam, perbualan dan lain-lain. Cara bermain: Berkumpulan Langkah: 1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Anda kemudiannya memperdengarkan bunyi dari rakaman anda. (persediaan yang rapi diperlukan). 3. Anda meminta kumpulan tertentu menjawab / meneka secara bergilir. 4. Kumpulan yang berjaya meneka bunyi yang gagal diteka kumpulan lawan akan mendapat markah bonus. Nota: �� Anda boleh mempelbagaikan rakaman. Susunan rakaman mestilah daripada mudah kepada sukar seperti daripada bunyi suara binatang kemudian fenomena alam, suasana sekolah dan diakhiri dengan perbualan. Membentuk Perkataan Objektif: Supaya pelajar mahir membentuk perkataan daripada huruf-huruf yang diberi. Bahan: Kad yang mengandungi huruf tertentu. Cara bermain: Berkumpulan Langkah: 1. Setiap kumpulan pelajar diberi senarai perkataan yang tidak betul susunan ejaannya. 2. Mereka dikehendaki menyusun huruf-huruf yang diberi supaya membentuk perkataan yang betul ejaannya. 3. Peruntukan masa tertentu untuk setiap soalan yang diberi. Nota: �� Cara yang sama juga boleh digunakan untuk permainan membentuk ayat. Dalam permainan ini anda perlu menyediakan kad-kad yang mengandungi perkataan untuk disusun membentuk ayat yang betul. �� Untuk meningkatkan tahap pencapaian pelajar, anda boleh memperuntukkan masa yang singkat dalam satu-satu soalan. Keadaan ini juga boleh menambahkan lagi tarikan dan keseronokan pelajar. Permainan Teka Lukisan/Lakaran Objektif : Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimaginasi dengan baik Bahan: Kertas dan Pensel Cara bermain: Kelas/Berkumpulan

Pelajar duduk ditempat atau di dalam kumpulan masing-masing. 7. 4. Ketua kumpulan diberikan sekeping kad yang mengandungi nota atau ayat yang perlu diingati. Cara bermain: Kumpulan/Kelas. radio (sumber muzik). 4. Pelajar akan meyerahkan kotak tersebut kepada rakan sebelahnya dan begirulah seterusnya. Anda akan melukis sesuatu objek sambil meminta pelajar anda meneka apakah objek yang sedang anda lukis. 3. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. pelajar yang terakhir yang memegang kotak itu akan didenda. Aktiviti melukis ini pula diikuti oleh wakil kumpulan masing-masing manakala kumpulan lawan membuat tekaan. 3. 4. perlu membuka kotak itu dan mengambil lipatan kertas yang . Permainan ini boleh melibatkan semua pelajar dalam satu kumpulan. Apabila muzik dimainkan. Langkah: 1. 3. Pelajar yang didenda. Ketua kumpulan perlu membisikkan ayat yang telah diingatinya itu kepada orang kedua dan orang kedua pula membisikkan kepada orang ketiga dan seterusnya kepada orang terakhir. Laporan maklumat kumpulan yang tepat akan dianggap pemenang. Bahan: Kotak. 2. kotak mula diedarkan. Cara bermain: Berkumpulan. Setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli yang sama. Pelajar terakhir akan menyampaikan maklumat yang didengari melalui bisikan tersebut. 6. Kumpulan yang paling banyak dapat meneka dengan tepat dikira pemenang. Anda perlu menerangkan apakah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh setiap kumpulan. Pertanyaan anda perlu dilakukan berdasarkan peringkat lukisan atau lakaran. 2.Langkah: 1. Ketua kumpulan tersebut 5. Bahan: Kad yang mengandungi ayat tertentu. lipatan kertas yang mengandungi soalan. Langkah: 1. Pemainan Telefon Rosak Objektif: Membolehkan pelajar menghafal beberapa ungkapan tertentu dan menyampaikannya kepada rakan dengan tepat. Apabila muzik dihentikan. Permainan Kotak Beracun Objektif: Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. 2.

5. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan meneka. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2.___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (����������������) 3. . diikuti badan. 2. 6. Permainan Teka Lakonan Objektif: Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimiginasi dengan baik Bahan: Kertas arahan (sampul) Cara bermain: Kelas/berkumpulan Langkah: 1. Permainan Fikir dan Nyatakan Objektif: Memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir Bahan: Pen (marker/kapur). 5. tangan. pelajar dikehendaki membaca denda itu dengan kuat. Muzik dimulakan semula dan kotak diedarkan semula. 4. Pelajar yang didenda akan melakonkan / menjawab soalan. 7. Pelajar diminta meneka apa yang dilakonkan oleh anda. pelajar terakhir yang memegang kotak itu akan dikenakan denda mengikut arahan yang terdapat pada lipatan kertas yang terdapat di dalam kotak tersebut. Setiap kumpulan yang dibahagikan perlu mempunyai bilangan ahli yang sama.mengandungi soalan (denda). dan akhir sekali kaki bagi setiap kesalahan teka yang mereka lakukan. 3. apabila mizik diberhentikan. Seterusnya anda boleh melakukannya berdasarkan perlawanan kumpulan. Selepas itu. Contoh:. Pelajar duduk di tempat masing-masing. 7. Kemudian anda perlu memilih seorang pelajar membuat lakonan berdasarkan arahan dalam sampul yang dipilih. 6. Kumpulan yang silap meneka akan dikenakan hukuman dimana guru akan melukis orang lidi satu persatu bermula dengan kepala. Anda perlu membuat satu lakonan. Nota: �� Anda boleh menjalankan permainan ini secara berpusingan mengikut peruntukan masa yang dihadkan. Kumpulan lawan akan meneka lakonan wakil kumpulan lain. Pelajar lain diminta meneka lakonan tersebut. Anda perlu membuat garisan pada papan hitam mengikut bilangan huruf yang hendak diteka. Cara bermain: Kumpulan Langkah: 1. pelajar-pelajar perlu meneka huruf-huruf yang bersesuaian yang perlu diisi pada ruang kosong tersebut. papan tulis. Kumpulan yang pertama melengkapkan gambarajah orang lidi tersebut dikira tewas. 4. beberapa perkataan. Seperti pusingan pertama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful