Facultatea Matematică şi Informatică

ADMITEREA 2013 Studii superioare de masterat, durata 2 ani – 120 credite

Domeniul general de studii: Ştiinţe Exacte Domeniul de formare profesională: Informatică
SUBIECTE PENTRU EXAMENUL LA SPECIALITATE PENTRU ADMITERE LA MASTERAT

Arhitectura calculatorului si sisteme de operare 1. Instrucţiuni de prelucrare a şirurilor în limbajul Assembler. 2. Reprezentarea datelor în MO. 3. Operaţiile aritmetice în limbajul Assembler. 4. Instrucţiuni de salt condiţionat şi necondiţionat. (JMP, LOOP, JE, JNE, etc.). Registrul fanion. Reprezentarea datelor cu semn şi fără semn. 5. Noţiune de Sistem de Operare (SO). Funcţiile SO 6. Fişiere de comenzi. Fişiere de comenzi cu parametri în MS DOS 7. Modele de memorie WINDOWS. Componentele SO WINDOWS. Noţiune de multitasking. Fundamentele programării 8. Tipurile de date fundamentale în C şi C++. Declararea şi iniţializarea variabilelor. Reprezentarea lor în memoria operativă. Reprezentarea constantelor. 9. Intrarea şi ieşirea informaţiei în C şi C++. Funcţii de afişare şi citire a informaţiei în C. Obiecte şi operatori de afişare şi citire a informaţiei în C++. 10. Operatori şi expresii în C şi C++. Operatori aritmetici, relaţionali, logici, de atribuire, suplimentari. Prioritatea operatorilor. Conversia automată a datelor în expresii. 11. Tipuri structurate de date în C şi C++. Structuri, uniuni, enumerări. Tipuri definite de utilizator. 12. Organizarea lucrului cu fişierele în C şi C++. Stream-uri şi fişiere, fişiere de tip text şi de tip binar. Deschiderea şi închiderea unui fişier. Scrierea şi citirea cu şi fără format. I/O în acces aleator. 13. Instrucţiuni. Forme de atribuire. Instrucţiunile compusă şi vidă. Instrucţiuni de selecţie if şi switch. 14. Instrucţiuni de iterare. Bucla for. Bucla while, bucla do-while. Instrucţiunile break, continue. Instrucţiunea return. 15. Noţiune de pointer. Utilizarea pointerelor în C şi C++. Expresii cu pointeri.
1

Integritatea entităţilor şi integritatea referirilor. bidimensionale. moştenire. cozi. diferite scheme de recursivitate. Proiectarea bazelor de date. 21. Algoritmul normalizării. Metode de reprezentare a matricelor în Memoria Operativă. Relaţie. Tabele şi clasificarea lor după metoda de organizare. FN3). 27. Metode de sortare. Matrice n-dimensionale dreptunghiulare. Integritatea modelului relaţional de date. Algebra relaţională. 29. Câmpuri şi funcţii de tip membru. arbori. Strategii de menţinere a integrităţii referenţiale. 20. Operaţii de căutare. Exemple de algoritmi de sortate prin interschimbare. Pointeri la obiecte. funcţii şi clase generice. arbori binari. argumentele funcţiei.16. 31. Prototipurile funcţiilor. exemple. extragere elementelor etc. Exemple de aplicaţii ale claselor generice în C++. 23. prin adresarea dispersată (hashcoding)). Funcţii virtuale. protejaţi. Proprietatea de moştenire. Membrii publici. Structuri dinamice de date: liste stive. Realizarea conceptului de polimorfism. prin selecţie. Dependenţa funcţională între atributile relaţiei. privaţi. FN2. Dirijarea dinamică a memoriei.. modificare. 18. Anomalii în baze de date. Accesarea elementelor cu ajutorul indicilor. ierarhii de clase. Metode de accelerare a accesului la elementele unei matrice. Tipuri de constructori. multidimensionale). domeniile. 26. Teoria mulţimilor şi conceptelor de bază a modelului relaţional de date. Atributele. Noţiune de structură de date. Noţiune de clasă şi de obiect. Operatorii algebrei relaţionale. Tablouri de date (unidimensionale. Funcţii în C şi C++: declararea. Obiecte dinamice. Funcţii recursive. Proprietăţile principale ale limbajelor de programare OO. Baze de date 28. caracteristicile algoritmilor de sortare. Structuri de date şi metode de programare 24. Funcţii statice. Reprezentarea lor în Memoria Operativă. Constructori şi destructori. prin inserţie. polimorfism. Pointeri şi tablouri. Null-valori. tuplurile (cortejele) relaţiei. Primele forme normale (FN1. binară. Programare orientată obiect 19. 30. Iniţiere în POO. 25. Diferite tipuri de moştenire. returnarea valorilor. 17. Funcţii pentru alocarea dinamică a memoriei. Metodele obiectului. apelul. 22. Încapsulare. Şabloane (template). Estimarea algoritmilor de căutare. 2 . Căutarea în tabele (consecutivă. Declararea claselor în C++. Supraîncărcarea funcţiilor şi a operatorilor.

serviciu. Scopuri. 47. Rezolvarea problemelor prin căutare. predicatul findall). Crearea şi verificarea semnăturii digitale pe baza unui criptosistem cu chei publice exponenţiale. 51. Categoriile de comenzi SQL. topologie. 33. Baze de date dinamice. Liste. Clasificarea reţelelor de calculatoare (după tehnologie. Strategii de control. medii de transmisie. algoritmul Dijkstra 39. alipirea a două liste. protocoale şi servicii Internet. adăugarea elementelor. Securitate şi criptografie 48. Reguli. 45. Internet ca mediu de comunicare şi ca mediu afaceri. Metode de căutare oarbă în spaţiul stărilor. Sistem de criptare cu chei publice de tip rucsac (se va utiliza schema rucsacului cu trapă multiplicativă). modul de comutare etc-) 35. Modelarea semantică a bazei de date în baza modelului “entitate-relaţie” (diagrame ER).funcţii. Arbori de căutare. Instrumente active de construire a reţelelor: plăci de reţea. arhitectură de reţea). Unificare. Algoritmul Alfa-beta. Funcţia de evaluare. 42. 50. Algoritmii A şi A*. Concretizarea variabilelor. Arbore de joc. 44. Graful ŞI/SAU. Versiuni concrete a limbajului. interfaţă. comutatoare (hub-uri). mediu de transmitere. Reprezentarea problemelor prin spaţii de stări. Sisteme de reguli de producere. stivă de protocoale. Structura unui program. Operaţii asupra listelor (apartenenţa unui element la o listă. 3 . 37. Direcţia de căutare. Sisteme de criptare cu chei publice bazate pe ecuaţii în câmp finit. eliminarea elementelor. Algoritmul Vectori distanţă. Bazele interconectării reţelelor prin rutere. 43. Limbajul Prolog. Reţele de calculatoare 34. Căutarea euristică. Hash. numele DNS şi MAC adresele. 41. repetor. Inteligenţa artificială 40. Algoritmul MD5. Principiul Minimax. conectori. Fapte. Infrastructura. 46. IP-adresarea calculatoarelor. protocol. Căutarea ordonată. Modelul OSI: concept şi terminologie (nivele.32. 36. Limbajul SQL de manipulare cu bazele de date. inversarea listelor. Modelul TCP: cele mai răspândite protocoale 38. 49. Manipularea datelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful