Tutorial Sains

1. Dengan menyemak spesifikasi Kurikulum Sains Sekolah Rendah, senaraikan tajuk-tajuk yang anda fikirkan penting dibuat pengelasan. 2. Apakah kaedah lain bendabenda boleh dikelaskan.

Apakah itu pengkelasan? .

• Sama ada disedari atau tidak. kita selalu mengkelaskan barang-barang dalam kehidupan seharian kita. umur. . • Para majikan mengkelas pekerja mengikut jenis pekerjaan pekerjanya dan kerajaan mengkelas kita mengikut jantina. • Kita mengkelaskan buku-buku di perpustakaan mengikut subjek dan simpan perkakasan sains di dalam stor mengikut jenis perkakasan. pendapatan dan sebagainya.

• Mengkelas boleh ditakrif sebagai proses meng umpul objek mengikut ciri-ciri tertentu untuk sesuatu tujuan. . • Kita perlu mengenalpasti persamaan dan perbezaan semasa mengenalpasti ciri-cirinya.

• Oleh itu. • Ini adalah satu langkah penting ke arah kefahaman yang lebih baik bagi objek atau peristiwa yang berbeza di dalam dunia ini. kita boleh katakan bahawa mengkelas ialah proses mengumpul objek atau peristiwa mengikut persamaan atau perbezaannya. .

Dengan menyemak spesifikasi Kurikulum Sains Sekolah Rendah. senaraikan tajuk-tajuk yang anda fikirkan penting dibuat pengelasan.1. .

• • • • • • • • • Jisim Panjang Berat Masa Jantina Pendapatan Umur Ciri-ciri umum Ciri-ciri berbeza .Tajuk-tajuk yang penting untuk dibuat pengelasan.

Apakah kaedah lain benda-benda boleh dikelaskan. .2.

Indicator sebelum membuat pengkelasan • Kita mengkelas apabila ada banyak item atau maklumat yang tidak tersusun. Untuk mengkelas item-item kita boleh ikuti langkahlangkah berikut .

Ulangi langkah 1 –3 sehingga tinggal hanya satu item dalam setiap kumpulan.Indicator sebelum membuat pengkelasan 1.Kenalpasti ciri-ciri umum item-item tersebut 2. .Isikan item yang sama ciri mengikut kumpulan masing-masing 3.Kenalpasti ciri-ciri lain 4.

• 3 jenis cara pengkelasan Cara pengkelasan Sistem bersiri Sistem binari Sistem pelbagai lapisan .Kaedah lain benda-benda boleh dikelaskan.

Contoh.Sistem Siri • Ini adalah pengkelasan yang paling mudah. . pelajar disusun bersiri mengikut tinggi. atau bijirin sarapan berbeza boleh disusun secara bersiri mengikut bilangan calori per hidangan.Objek disusun mengikut sifatter tentu.

Besar Sederhana Kecil .

haiwan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan : yang mempunyai tulang belakang atau yang tidak mempunyai tulang belakang. • Contoh. Ini dilakukan berasaskan sama ada objek-objek mempunyai atau tidak sifat-sifat tertentu.Sistem Binari • Dalam sistem ini. . suatu set objek dibahagi kepada dua subset.

Objek dalam kumpulan itu mempunyai semua sifat yang telah ditetapkan. .Sistem Binari • Pengkelasan secara sistem binari juga boleh dilakukan secara mempunyai sifat lebih daripada satu.

Manusia Lelaki Perempuan .

. • Hasilnya ialah sistem pengkelasan yang mengandungi pelbagai peringkat atau lapisan.Sistem Pelbagai Lapisan • Pengkelasan pelbagai lapisan boleh dibangunkan dengan membentuk beberapa peringkat pengkelasan binari kepada satu set objek dan kemudian dilaksanakan kepada subset seterusnya.

Sistem Pelbagai Lapisan • Pengkelasan pelbagai lapisan adalah sempurna apabila setiap objek dalam set asal tadi telah dipisahkan ke dalam kategori sendiri. . • Pengkelasan yang biasa terhadap alam haiwan dan tumbuhan adalah contoh pengkelasan bagi pelbagai lapisan.

.Sistem Pelbagai Lapisan • Satu aktiviti yang berguna untuk kanak-kanak yang boleh dibuat adalah pengkelasan pelbagai lapisan untuk haiwan di persekitaran mereka mengikut sifat fizikal dan atas persamaan atau perbezaan kelakuan haiwan tersebut.

Bentuk 2D 3D Bulatan Segi tiga Sfera Kuboid Kube .

Sekian.terima kasih .

Related Interests