EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

Pembentangan Tutorial Tajuk Ke-13
Ahli Kumpulan :
Freddy Law Meng Tat Ng Wan Ping Oo Jian Hang Sia Bick Ong Tan Chia Pei Tham Mun Yin

Kumpulan Akademik : T2PC Pensyarah Pembimbing : Dr. Tan Poh Keun

Tajuk Pembentangan
• Rancangkan satu pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Pelan tersebut perlu mengandungi komponen-komponen persekitaran fizikal, pencegahan dan sokongan. Berikan komen dan pendapat anda tentang pengisian pelan tersebut. • Bincangkan sama ada pelan yang dibuat relevan dengan pengurusan bilik darjah yang sebenar.

Pengenalan penyediaan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan • Perancangan memainkan peranan yang penting untuk menentukan kejayaan dalam sesebuah bilik darjah. • Menetapkan persekitaran pembelajaran ialah membangun dan mengekalkan persekitaran bilik darjah supaya pembelajaran yang berkesan berlaku. • Dua perkara utama yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam membuat perancangan ialah persekitaran pembelajaran dan komuniti murid yang diingini. .

peraturan dan kata-kata aluan.Pengenalan penyediaan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan • Menetapkan jenis komuniti murid ialah mengasuh dan mendidik murid supaya bertingkah laku untuk menyumbang kepada persekitaran pembelajaran yang kondusif. . • Pelan perancangan pengurusan perlu dibina sebelum perjumpaan pertama antara murid dengan guru. iaitu:  Rancang: Merancang rutin. • Tiga elemen penting yang perlu dipertimbangkan.  Susun: Perancangan disusun mengikut keutamaan dan kepentingan  Praktis: Perancangan yang dibuat memerlukan latihan dan keterangan.

Pelan Perancangan Pengurusan Bilik Darjah .

PELAN PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH SJK (C) PULAU PINANG SESI PERSEKOAHAN SEMESTER 1 Nama guru : Encik Tan Kian Hong Darjah : 5J Matlamat pengurusan : Mengawal disiplin murid-murid dan melahirkan suasana pembelajaran yang kondusif. Organisasi Bilik Darjah Komponen persekitaran fizikal • Lukis atau nyatakan kedudukan murid • Lukis atau nyatakan pembahagian ruang pembelajaran • Fungsi setiap ruang pembelajaran • Papan kenyataan dan jadual bertugas murid • Moto bilik darjah .

Komponen pencegahan • Peraturan bilik darjah • Rutin dan prosedur • Akibat melanggar peraturan dan rutin bilik darjah • Peneguhan / sistem merit Hubungan Guru dengan Murid Komponen sokongan • Hubungan guru dengan murid • Hubungan murid dengan murid • Hubungan dengan ibu bapa – Strategi membina kemahiran bersosial – Strategi membina kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan – Strategi membina kemahiran pengurusan kendiri – Strategi mengukuhkan disiplin di dalam bilik darjah – Strategi membina kemahiran teknologi .

Contoh cara menyusun kedudukan: Murid yang lebih tinggi duduk di bahagian belakang manakala murid yang lebih rendah duduk di bahagian depan.Komponen Persekitaran Lukis atau nyatakan kedudukan murid Rancang Susun Praktis • Rancangkan • Mengutamakan • Membuat pertukaran susunan kerusi kedudukan kedudukan murid meja murid dan murid yang tidak sesuai. . • Menampal Pelan kedudukan Kedudukan Murid di murid. papan kenyataan. cara menyusun keperluan khas.

yang banyak memberi manfaat kepada murid. Ruang Permainan dan lain-lain. Contoh Ruang Pembelajaran: Sudut Bacaan. Sudut Komputer.Komponen Persekitaran Lukis atau nyatakan pembahagian ruang pembelajaran Rancang Susun Praktis • Merancangkan • Mengutamakan ruang ruang pembelajaran pembelajaran yang dikehendaki. . • Mengatur ruang pembelajaran mengikut saiz bilik darjah.

. surat khabar dan sebagainya di sudut bacaan yang boleh memupuk minat murid untuk membaca. Contoh: Meletakan buku-buku cerita.Komponen Persekitaran Fungsi setiap ruang pembelajaran Rancang Susun Praktis • Mengenal pasti • Menyutamakan • Selalu menukar bahan-bahan bahan-bahan bahan pembelajaran yang hendak yang boleh mengikut kesesuaian diletakkan membantu murid dan keperluan dalam setiap pembelajaran semasa. novel. ruang. murid.

hasil kerja murid dan sebagainya . jadual tugas. • Memberikan penerangan kepada murid akan maklumat yang ditampalkan. • Mengalihkan bilangan murid mengikut bidang tugas. murid.Komponen Persekitaran Papan kenyataan dan jadual bertugas murid Rancang Susun Praktis • Merancangkan • Mengutamakan maklumat yang maklumat yang perlu diletakkan penting sebagai di papan rujukan muridpenyataan. pelan sekolah. Contoh: Jadual waktu. . peraturan kelas.

Komponen Persekitaran Moto bilik darjah Rancang • Fikirkan dan senaraikan tingkah laku yang diingin oleh guru. . Susun Praktis • Mengutamakan • Menerangkan erti tingkah laku moto bilik darjah dan yang perlu matlamat yang perlu dipupuk segera. dicapai kepada • Menentukan murid-murid. moto bilik darjah. Murid Cemerlang. Contoh: Murid Berdisiplin.

Komponen pencegahan Peraturan bilik darjah Rancang • Buat peraturan yang anda fikirkan terbaik untuk kelas anda. Praktis • Tampalkan peraturan yang ditetapkan di papan notis. disusun mengikut keutamaan. . Susun • Setiap peraturan dirancang. Contoh: Tidak meningalkan kelas tanpa kebenaran guru. Tujuannya adalah untuk mengingat dan memotivasikan murid.

Contoh: Setiap murid perlu membersihkan bilik darjah mengikut Jadual Kebersihan.Komponen pencegahan Rutin dan prosedur Rancang Susun Praktis • Jalankan rutin yang telah dirancang kepada murid-murid dengan mengikut langkah-langkah yang telah disusun. • Buat senarai rutin • Tetapkan rutin dan langkahyang menjadikan langkah untuk kepentingan mengaplikasikan kepada guru dan rutin tersebut. murid. .

• Bayangkan • Tetapkan akibat senario melanggar bagaimana murid peraturan dan –murid akan rutin bilik darjah.Komponen pencegahan Akibat melanggar peraturan dan rutin bilik darjah Rancang Susun Praktis • Amalkan hukuman tentang melanggar peraturan dan rutin yang dibincangkan. melanggarkan peraturan. . Contoh: Membuat bising semasa guru mengajar akan didenda berdiri di belakang kelas atau duduk secara persendirian pada waktu tersebut.

Susun Praktis • Setiap peneguhan • Amalkan atau sistem merit peneguhan atau dirancang dan sistem merit yang diamal dengan ditetapkan. mengikut keperluan.Komponen pencegahan Peneguhan /sistem merit Rancang • Bayangkan keadaan yang akan berlaku dalam kelas. . Contoh: Memberikan hadiah atau pujian kepada murid yang bertingkah laku baik.

• Tetapkan caracara yang boleh cara tersebut.Komponen sokongan Membina Hubungan guru dengan murid Rancang Susun Praktis • Pastikan caracara yang digunakan menyeluruh dan adil untuk semua murid. • Rancangkan cara. berhubung dengan murid. .

Komponen sokongan Membina Hubungan murid dengan murid Rancang Susun Praktis • Rancangkan strategi dan aktiviti yang boleh mengukuhkan hubungan murid dengan murid. • Susun strategi dan • Amalkan strategi aktiviti tersebut dan aktiviti yang dalam dibincangkan. . perancangan.

. hubungan dengan ibu bapa • Amalkan strategi yang ditetapkan dan dibincangkan.Komponen sokongan Membina hubungan dengan ibu bapa Rancang Susun Praktis • Rancangkan • Susun strategi strategi yang yang bersesuaian boleh dalam mengukuhkan perancangan.

Strategi-strategi Strategi membina kemahiran bersosial Strategi membina kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Strategi membina kemahiran pengurusan kendiri Strategi mengukuhkan disiplin di dalam bilik darjah Strategi membina kemahiran teknologi .

Strategi membina kemahiran bersosial • Kemahiran bersosial amat penting dalam membina hubungan antara satu sama lain. • Aktiviti yang boleh dijalankan : Kem-kem interaksi sesama lain Bengkel latihan kemahiran bersosial .

• Aktiviti yang boleh dijalankan: Bengkel-bengkel penyelesaian masalah Latihan-latihan menempuhi cabaran problem solving and decision making campaign .Strategi membina kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan • Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan amat penting dalam aktiviti harian.

• Aktiviti yang boleh dijalankan : Kem motivasi kendiri Kem pemimpin muda .Strategi membina kemahiran pengurusan kendiri • Pengurusan kendiri penting dalam menyempurnakan rutin harian.

Strategi mengukuhkan disiplin di dalam bilik darjah • Disiplin dalam bilik darjah amat penting • Aktiviti yang boleh dijalankan : Senaraikan dan menyediakan peraturan kelas yang sempurna Mempraktikkan peraturan kelas Memberi peneguhan dan dendaan yang bersesuaian .

Strategi membina kemahiran teknologi • Kemahiran teknologi boleh membantu dalam menjalin hubungan. • Kemahiran teknologi berkenaan: Schoolnet Laman web atau portal sekolah Facebook .

.Aktiviti Kumpulan • Bincangkan sama ada pelan yang dibuat relevan dengan pengurusan bilik darjah yang sebenar.