P. 1
Akordi pjesme

Akordi pjesme

|Views: 17|Likes:
pesme
pesme

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Шећевић Зоран on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

alisa :: sanja

Uvod (ova tema se ponavlja cetiri puta):
Am Dm F E
E=---------------8-10--8-7-------10-8-7-----7--------
!=-10----10---10------------10-----------10------7-"-
#=-----"----"----------------------------------"-----
D=---------------------------------------------------
A=---------------------------------------------------
E=---------------------------------------------------
Am
$emoj %anja da se menjas& da se stidis la'i&
Dm
najlepsa si (a(va jesi& ne do'voli da te i(o (vari&
F E
naj)ori su *o'iji cuvari& ne& ne& ne& ne+
$ecu %anja da ti pricam one stare pesme&
'ajedno smo )oreli& u istoj peci se pe(li&
(o dim ra'lili me(i& ne& ne& ne& ne+
,
Dunavom -rodovi plove&
# Am Am Dm Am , E
da li se -ar jedan 'ove %anja& %a-nja& %a-nja-a&
,
maslaca( sam& vetar me nosi&
# Am Am Dm Am , E
ima me u tvojoj (osi& %anja& %a-nja& %a-nj-a+
$emoj %anja da se -rines& nisam onaj stari&
(oji .oce sve da (vari& ciju (icmu dr'e ideali&
(oji mr'i osecaje plit(e i ni(ad ne )u-i -it(e+
/-uci se (a(o umes i isturi )rudi&
ne(a tvoja )ola no)a (rene& ne( polude ljudi&
ne( se 'udnja vojni(a pro-udi& ne& ne& ne& ne+
0e1ren
%olo (prvo se dva puta ponovi tema i' uvoda& a onda se odsvira sledece):
, # Am
E=-----------------------------------------------------------------------------
!=-----------------------------------------------------------------------------
#=-"---7-"---"-"--"-10--"--7------7---7-7--7-"--7------------------------7-----
D=-----------------------------10------------------10---"-10---10-10--10----10-
A=-----------------------------------------------------------------------------
E=-----------------------------------------------------------------------------
# , #
E=------------------------------------------------------------------------
!=-------------8-8-10-8---------------------------------------------------
#=-7-----------------------"---7-"---"-"--"-10--"--7------7---7-7--7-"--7-
D=-----"-----------------------------------------------10-----------------
A=-------10---------------------------------------------------------------
E=------------------------------------------------------------------------
Am # Am
E=---------------------------------------------------------
!=--------------------------"------------------------------
#=-----------------------7------7--------------------------
D=-10---"-10---10-10--10------------"-------------7-"--7---
A=------------------------------------10----10-10----------
E=---------------------------------------------------------
$emoj %anja da se -rines& nisam onaj stari&
(oji .oce sve da (vari& ciju (icmu dr'e ideali&
(oji mr'i osecaje plit(e i ni(ad ne )u-i -it(e+
/-uci se c(a(o umes i isturi )rudi&
ne(a tvoja )ola no)a (rene& ne( polude ljudi&
ne( se 'udnja vojni(a pro-udi& ne& ne& ne& ne+
0e1ren
animatori :: andjeli nas zovu da im skinemo krila
F *- ,
F *- ,
2)odne cure se spustaju (ro' )rad
F *- , F *- ,
3a'i (o (a'i (o mo'e .tjeti nesto dru)o
F *- ,
%jedimo i )ledamo u nji.
F *- , F *- ,
3a'i (o (a'i (o mo'e .tjeti nesto dru)o
, F
%unce nas 'ove da pridjemo -li'e
, F
Andjeli nas 'ovu da im s(inemo (rila
F *- , F
2a to ne tre-a ti valjani ra'lo)
*- , F
2a to ne tre-aju 1ilo'o1ije
*- , F
/ne .oce isto sto i mi
/ne .oce isto sto i mi
F *- , F
4a la la laj la la laj
*- , F
4a la la laj la la laj
F *- ,
%jedimo i pijemo a noc
F *- , F *- ,
5ada (o (a'i (o mo'e .tijeti nesto dru)o
F *- ,
6islimo da nismo dosta do-ri
F *- , F *- ,
Ali (o ali (o me'e reci ta(o
, F
6jesec nas 'ove da pridjemo -li'e
, F
Andjeli nas 'ovu da im s(inemo (rila
F *- , F
2a to ne tre-a ti valjani ra'lo)
*- , F
2a to ne tre-aju 1ilo'o1ije
*- , F
/ne .oce isto sto i mi
/ne .oce isto sto i mi
F *- , F
4a la la laj la la laj
*- , F
4a la la laj la la laj
atomsko skloniste :: djevojka broj 8
7ntro89erses
:=samo malo -end
;=-end ;.ole step
e-<=--------;-----------;-----------;------=
*-<=---------------------------------------=
#-<=-8-10:10--"8-8-10:10--8"-8-10:10-++itd-=
D-<=---------------------------------------=
A-<=---------------------------------------=
E-<=---------------------------------------=

!ej so1eru (ondu(teru 'austavi vracam (artu
>er je nema na sjedistu sjedistu s -rojem osam
Da li je net(o vidio djevoj(u (oju volim
!eeej so1eru (ondu(teru 'austavi vracam (artu
-7$?E04UDE-
!ej covjece prola'nice 'astani pa mi reci
Da li je prosla tu djevoj(a s -rojem osam u ocima
/prostite ja san sanja osam dana osam noci
/prostite -as nju volim onu (oja nece doci
-7$?E04UDE-

7nterlude:
@=pri)usi 'ice
e-<=----------------------------------------=
*-<=----------------------------------------=
#-<=----------------------------------A@@@A-=
D-<=-"@@@"-----A@@@A------B@@@B-------A@@@A-=
A-<=-"@@@"-----A@@@A------B@@@B-------B@@@B-=
E-<=-7@@@7-----B@@@B------1@@@1-------------=
2ustavi vracam (artu++2austavi vracam (artu+++
/prostite -as nju volim++onu (aja nece doci++
%olo:/vo je cool solo ali nemo)u )a s(initi
e-<=-------------------------------------------------------
*-<=--------"----------------------------------------------
#-<=-C11-1D--11-11-r-"-(10)-10s"---7----7-E----------------
D-<=------------------------10s"-"---8-7-------------------
A-<=-------------------------------------------------------
E-<=-------------------------------------------------------
atomsko skloniste :: olujni mornar
7ntro:AA&#A& ,A& #A&FA&#A& AA :FD
AA ,A
6oje je more i moj je -rod
#A ,A AA ,A&AA
6oji su vjetrovi& (ise i oluje
?e-i ostavljam novi (rov
$ovi as1alt i pri(ljuca( struje+
AA ,A #A AA
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve
/-ala je pola-pola
AA ,A
Ali ti po(lanjam sve+
6oje je more& moj je -rod
7 smrt ce moja -iti tajna 'a te
/stavljam ti 1rancus(i (revet& ne placi
>os uvije( mislim& mislim na te+
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve+
%olo:
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve+
6oje je more i moj je -rod
6oji su vjetrovi& (ise i oluje
?e-i ostavljam novi (rov
$ovi as1alt i pri(ljuca( struje+
6oje je more& moj je -rod
7 smrt ce moja -iti tajna 'a te
/stavljam ti 1rancus(i (revet& ne placi
>os uvije( mislim& mislim na te+
AA ,A #A&,A&AA& ,A&AA
6oje je more i moj je -rod
atomsko skloniste :: olujni mornar
AA ,A
6oje je more i moj je -rod
#A AA DA ,A
6oji su vjetrovi& (ise i oluje
AA ,A
?e-i ostavljam novi (rov
#A AA ri1 1(-ass)
$ovi as1alt i pri(ljuca( struje+
EA DA ,A ri1 D(-ass) EA DA ,A ri1 D(-ass)
/-ala je pola-pola
EA DA ,A ri1 D(-ass) EA DA ,A ri1 D(-ass)
Ali ti po(lanjam sve
EA DA ,A ri1 D(-ass) EA DA ,A ri1 D(-ass)
/-ala je pola-pola
EA DA ,A
Ali ti po(lanjam sve+
6oje je more& moj je -rod
7 smrt ce moja -iti tajna 'a te
/stavljam ti 1rancus(i (revet& ne placi
>os uvije( mislim& mislim na te+
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve
/-ala je pola-pola
Ali ti po(lanjam sve+
ri1 1(-ass)
E:-------------------------
A:-------------------------
D:---7-A--7-------7--A-----
#:-----------7-A-----------
ri1 D(-ass)
E:-----------------------
A:--A.7------------------
D:--------A---0----------
#:-----------------------
atomsko skloniste :: oni sto dolaze za nama
E--ass sema:
E---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-B-D--
A--ass sema:
A------------------B-------------B-B--
E--B-A-B-A-B-A-B-A---B-A-B-A-B-A------
<E--ass sema=
oni sto dola'e 'a nama imace samo
-etonirane pej'a'e nosice na )lavi
, !
'elene (ape i sesire
D A
a i' ociju cvjetovi ce da vire
<A--ass sema=
oni sto dola'e 'a nama slusace samo
cvr(ut plasticni. ptica
imace u osmje. u osmje. namestena lica
oni sto dola'e 'a nama
, ! D A
imace sterili'irane osecaje -e' (lica
oni sto dola'e 'a nama imace i u ;c-u
i u ;c-u televi'iju s(lapace prijateljstva
putem (ucno) (ompijutera oni sto dola'e 'a nama
umesto sljivovice ispijace case etera
atomsko skloniste :: pakleni vozaci
Uvod: D , ! ! A , !
5re(o stro1e
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------G--------------
---G-A--G-A---A-G-A--------
---------------------------
5rvi put vidjeno& u vasem su )radu
5a(leni vo'aci celicni. 'ivaca
5ripremite (arte& 'au'mite mjesta
?u na )aleriji plavo) 'ida smrti+
0e1ren:
--------------------G-----------------------------
--------------------A-----------------------------
--G-D----G-@--A--7--G----G-D----G-@--A--7--A-G----
------G--G-@--A--7-----------G--G-@--A--7--A-G----
---------D-@--B--A--------------D-@--B--A--B-D----
--------------------------------------------------
! , D E
/vo je vrijeme pa(leni. vo'aca
! , D , !
/vo je vrijeme pa(leni. vo'aca
Dva -rata rodena na 'idu smrti
Da ne vjerujes rodenim ocima
3uda oni jure& dalH i. slava vuce
7li mo'da novac& titula ne(a+
/vo je vrijeme pa(leni. vo'aca
/vo je vrijeme pa(leni. vo'aca
%olo (pre(o sola sviraj 1i)uru pre(o stro1e)
--------------------------7------7---------------------7---10-7----------
------------------------7---7-------7----------------7---7---------------
----7-----"-7-"-7----"--------"-------"-7-E-7-----"----------------------
--"---------------"---------------------------"---------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

--------------7----7----------10------------------------10---------------
---------------------10-7-10---------10-----------7-10------7------------
---"-7-"-7-"----------------------"----"-r-7----7-----------7-"-7-"-7-r--
------------------------------------------------------------------------"
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---------10-7-----1G-----------------------------------------------------
----7-10----------17---17-r-1A-------------------------------------------
--7----------------------------1E----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
atomsko skloniste :: umro je najveci mrav
7ntro:
A , # A
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
o-10+Ar"--7--"II----10+Ar"--7--"II----10+Ar7--A--7-"r7II--EIII-------------o
o--------------------------------------------------------------------------o
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
U'ora( o(idanja:
A !mCA D7CA
--------------------------------
-----D----------B----------7----
-----D----------G----------A----
---D---D------G---G------7---7--
-0----------0----------0--------
--------------------------------
A
$ajveci mrav u mom vrtu
!mCA
Umro je od srcane (api
D7CA
%vi mravi tu)uju& ispla(ase 'a dan
A
%u'a vec dvHje - tri (api
Umro je vidjevsi ljude
3a(o -e'-ri'no la'u
Umro je vidjevsi ljude
3a(o -e'-ri'no (radu A EC#J
FJm E
Umro je (ad su sa vrata
, #
/tjerali staro) prosja(a
A E
7 (ad je cuo pred s(olom
, # A
5sov(e )omile dja(a
Cponoviti sveC
-%olo-
%vi mravi tu)uju
7 meni je 'ao
>er '-o) sve)a sto je vidio
6rav ce dospjeti u pa(ao (D@)
atomsko skloniste :: za ljubav treba imati dusu
U9/D: A (A-AG-A")
A (A-AG-A" +++ itd)
%tol na tri no)e
A
*e' ijedno) cavla
A
%jele su u pet do ponocH
# D A
Da pri'ivaju du.ove
U polutamnoj so-i
%(lopile su svoje oci
7spru'ile -ijele prste
7 saputale nje)ovo ime
U tren se pretvorilo
!iljadu noci i dana
/d)ovora nije -ilo
>er 'a lju-av tre-a imatH dusu
%/4/:
, # D
E---1D-1D-1D-1D-1D------------------------------------------------------
*---1B-1B-1B-1B-1B---1D---1D---1D---1D---1D----1D--10--------1D--10-----
#--------------------1D---1D---1D---1D---1D----1D--11--11----1D--11--11-
D------------------------------------------------------1D------------1D-
A-----------------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------------
Knapomena-a(ordi se 1uraju na 1a'on da se sva(i BCG (ru) o(inu donje
G pra'ne 'ice
atomsko skloniste :: zuti kisobran
?ema 1 ?ema D
# , #
E--B:A--A-A-A-B---------------------------
!--B-B--B-B-B-B-E--A----EpA-EpA-EpA---D---
#---------------A--A----ApA-ApA-ApA-A-0--- D@
D------------------A----7pA-7pA-7pA-A-0---
A-----------------------------------7-D---
E-----------------------------------------
?ema 1
# ,
E--B:A--A-A-A-B--------
!--B-B--B-B-B-B-E--A---
#---------------A--A---
D------------------A---
A----------------------
E----------------------
, #
3upio sam se-i na dar& <?ema 1=
, #
jedan mali 'uti (iso-ran& <?ema 1=
, #
da 'amjeni sunce& (ad padne (isa& <?ema 1=
, #
(upio sam se-i& plasticnu lut(u&
?ema B
D
E--BpD-BpD--8p7-------
!--BpB-DpB--8p8-8-7---
#---------------7-7---
D-----------------7---
A---------------------
E---------------------
D , #
da mi 'amjeni te-e& dra)a& (ad padne noc+
?ema 1 ?ema D
# , #
E--B:A--A-A-A-B---------------------------
!--B-B--B-B-B-B-E--A----EpA-EpA-EpA---D---
#---------------A--A----ApA-ApA-ApA-A-0---
D------------------A----7pA-7pA-7pA-A-0---
A-----------------------------------7-D---
E-----------------------------------------
, #
U toploj so-i& ja sam je napu.ao& <?ema 1=
, #
milovao nje'no& tocno (oli(o tre-a& <?ema 1=
, #
imao u vidu& da se ne 'atele-am& <?ema 1=
, #
(ad sti)lo je jutro& ja sam je ispu.ao& <?ema B=
D ,
jer sve sto mi je pru'ila& -ilo je (ao (od te-e&
, #
va)inalna manipulacija& <?ema 1= C vise puta
azra :: a sta da radim
intro : !m Em !m
!m
A sta da radim
# A !m
(ad odu prijatelji moji
# FJ E # FJ !m
(ad ode djevoj(a na (oju -acam oci
(ovaj dio -olje 'vuci (ada sviras Em i !m na sedmom pra)u)
Em !m
7 ta(o redom dan 'a danom
Em !m
na javnim mjestima s )itarom
Em !m
naravno da uvije( net(o dodje
FJ !m
da me cuje ma(ar i (radom %olo:(.& a& )&)
FJ !m
$ista mi vise nije va'no
A D
$asao sam do-ar -end
Em !m
2elim samo da sviram
FJ !m
Da se ot(acim i to je sve
A sta da radim
(ad odu prijatelji moji
(ad ode djevoj(a na (oju -acam oci
Em !m
4judi samo )ovore
Em !m
'asto si nervo'an
Em !m
ljudi samo pricaju
Em !m
ne -udi ta(o )ro'an
Em !m
ljuds(e usne sapucHu
Em !m
sunjaj se ti (radom
Em !m
i'-je)avaj nevolje
FJ !m
s(inut cHe ti )lavu
%olo:
----------------------------------------------------------------------------
--------@17-1G--------@1A-1D------------------------------------@17-1G------
-----@17-----------@1A----------11-11-11-11-11-11------------@17------------
--@17-----------@1A-------------------------------1D------@17---------------
-----------------------------------------------------1G---------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------@1A-1D-----------------------------------------1D--1A-1D------------
-----@1A---------------------------11--------------@1D-----------1G-1Gp1D---
--@1A------------1G-1Er1G-1D-1G-1E----1D--------@1D-------------------------
-----------------------------------------1G---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------1D--1A-1D--------------------------------1D--1A-1D
-----11---------------@1D-----------1G-1D-1G-1GC1E-------------@1D----------
--1G----1D---------@1D--------------------------------------@1D-------------
-----------1G-1G------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--1G-1Gp1D----11----------------------------------------11------------------
-----------1G----1D--------1D-1G-1G-1E---1Er1G-1D-1G-1E----1D---------------
--------------------1G-1G-------------------------------------1G------------
----------------------------------------------------------------------------
azra :: balkan
# Am , Em
>edno) dana nema me& da ni(ada ne dodjem&
# Am , Em
prijatelje (oje 'nam& ne po'najem (ad prodjem+
3ao da me ni(ada& na svijetu nije -ilo&
(ao da me nje'ino& tijelo nije .tilo&
6oja pjesma miruje& a 1urala -i 1ur(e&
lijepe de(le moderne& ne padaju na 'ur(e+
*rijem -radu& -r(ove& da licim na Lpan(rteL&
jos da imam 1endera& vidio -i. svir(e+
# Am , Em
*al(ane& *al(ane& *al(ane moj&
# Am , Em
-udi mi silan& i do-ro mi stojM
6i smo ljudi& ,i)ani& sud-inom pro(leti&
uvije( ne(o o(o nas dodje pa nam prijeti+
$i -endovi nisu vise& (ao sto su -ili&
i moj se amaters(i priprema da snimi+
*al(ane& *al(ane& *al(ane moj&
-udi mi silan i do-ro mi stojM
azra :: moj dilbere
intro:a # F E
E
moj Dil-ere&
a #F E
(ud se seces
a #
aj& sto i mene
F d F E
ne povedes
a #
aj& sto i mene
F dF E
ne povedes
E
povedi me
a #FE
so-om u carsiju
a #
aj& pa me prodaj
F dFE
'a ra(iju
a #
aj& pa me prodaj
F dFE
'a ra(iju
bajaga :: moji drugovi
7ntro:
E-0-A-G-A-7-G-A-B-1-0--B-1-0---0-B---0-1---0-1-1-A-B-1-0---0-1-A-B-1-0---0-
!---------------------B-------B-----B-----B---------------B-------------B--
#--------------------------------------------------------------------------
D--------------------------------------------------------------------------
A--------------------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------------------
E-B-1-0-----------------------------
!-------B-1-0-1-B-1-0-1-B-0---0-1---
#---------------------------D-----D-
D-----------------------------------
A-----------------------------------
E-----------------------------------
%olo:
E---B---B-B-1-0---0---B---B-B-1-0---0---B---B-B-1-0---0-
!-B---B---------B---B---B---------B---B---B---------B---
#-------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------
E-B-1-0-----------------------------
!-------B-1-0-1-B-1-0-1-B-0---0-1---
#---------------------------D-----D-
D-----------------------------------
A-----------------------------------
E-----------------------------------
Am E
6oji su dru)ovi -iseri rasuti
Am Am E Am
5o celom svetu
, #
7 ja sam selica pa i. pone(ad
, , # ,
%retnem u letu
F ,
DalH je to sud-ina il (o 'na sta li je
F ,
3ad )od se sretnemo uve( se 'alije
E7 Am
Uve( se 'avrsi s ne(om od nasi. pesama
0e1:
# ,
Da smo 'ivi i 'dravi jos )odina sto
# ,
Da je pesme i vina i da nas cuva -o)
# ,
Da su naj-olje 'ene uve( pored nas
E7 Am
>er ovaj 'ivot je (rata( i pro'uji 'a cas
# , , E7 Am
e--------B-----B--B-1-0---0---B--1-0--------------------
*-----B-----B-----------B------------B-1-0-1-B-0---0-1--
#------------------------------------------------D-----D
D-------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------
bajaga :: tisina
Am , # #
E--------------------------------------------------------------------
*-------1----------------1----------------B----------------B---------
#-----D-----D----------0-----0----------------0----------------0-----
D---D---------D------D---------D--------0-------0--------0-------0---
A-0-------------0--B-------------0----D-----------0----D-----------0-
E-----------------------------------B----------------B---------------
6ra( se s(upio u (ap
0ano jutro (ao slap
Ula'i u so-u
DalH si i(ad pitala
?amne sen(e 'idova
Ujutro )dje odu
/ci su ti s(lopljene
Usne su ti umorne
$e lju-i me njima
$isu cvorci pjevali
Do(H je i'nad (rovova
%virala tisina
!ajde *o'e -udi dru)
5a o(reni jedan (ru)
Una'ad planetu
$oc je (rat(o trajala
A nama je tre-ala
$ajdu'a na svijetu
U mom o(u samo .lad
U mom srcu samo stud
7nje i prasina
$isu cvorci pevali
Do( je i'nad (rovova
%virala tisina
%olo:
5rvi i dru)i solo su isti:
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------8C10-8-10-8-10-10N-
-----G-A--G-A--7C"--7I---------------G-A--G-A--7C"--7I------------------
-A-7--------------------"-7-AI---A-7------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------8C10--8------8-------------------------
-----G-A--G-A--7C"--7I--------------------7C"---"N7--A-G----------------
-A-7--------------------"-7-AI---------------------------7-AI---A-7IIII-
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
%lusaj& )ore pisti vo'
$jime odla'im u /'
$ecu da se vratim
%to )od te-i napisem
5ocepam i o-risem
AlH ti moras 'nati
$isi se pro-udela
2ato nisi videla
7)rale su sene
$e(H te do-ri dru)ovi
i (raljevs(i orlovi
cuvaju od mene+
?reci solo:
----------------------------------------8-7----8-7----8-7----------
-8C10--8------8----------------8C10--8------8------8------8-8-8C10-
----------7C"---"N7--A-G-------------------------------------------
-------------------------7-AI--------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
bijelo dugme :: da sam pekar
Da sam pe(ar mala moja ne 'nam -i lH me .tjela
3ad -i nocu -ila sama 'emic(e -i jela
A
7mam dra)u al je 'lo& al je 'lo
$ismo ni(ad 'ajedno& 'ajedno& 'ajedno
3ad sam sa njom citav dan& citav dan
/na .oce dan i noc& dan i noc
D A
2a jedan dan& 'a jednu noc
D , D A
2a jednu noc il dve dala -i sve
7mam dra)u nisam (riv& nisam (riv
%va( je na svoj nacin 'iv& nacin 'iv& nacin 'iv
3ad je lju-im citav dan& citav dan
/na .oce dan i noc& dan i noc& dan i noc
D A
2a jedan dan& 'a jednu noc
D , D,A (D,JDDJ E)
2a jednu noc il dve dala -i sve
# , *A#
Da sam da sam da sam pe(ar (oji nocu radi
# F
Da sam da sam da sam pe(ar& sta -i tad& .ej
# , * A #
Da sam da sam da sam pe(ar da li -i me .tjela
E (D,JDJE)
>a)nje moje -ijelo da li -i mi i tad re(la
U9/D:
E--------------------------------------
!--------------------------------------
#----D--0-D-D-D-0-----D-D-0---D-D-D-0-- DF
D----D--0-D-D-D-0-0---D-D-0---D-D-D-0--
A--0----------------0-------0----------
E--------------------------------------
bijelo dugme :: djurdjevdan
Am # , Dm Am
5roljece na moje rame slijece& djurdjeva( 'eleni
Dm Am F # Am
djurdjeva( 'eleni svima osim meni+
Drumovi odose& a ja osta.& nema 'vije'de Danice
$ema 'vije'de Danice& moje suputnice+
Ej& (ome sada moja dra)a na djurdjeva( mirise
na djurdjeva( mirise& meni ni(ad vise+
0EF0E$:
, Dm , Dm
EOOOj& evo 'ore& evo 'ore
Am Dm
*o)u da se pomolim
Am Dm
Evo 'ore& evo 'ore
F
Ej& djurdjevdan je
Dm Am E7 Am
A ja nisam s onom (oju volim+
Ej& (ome sada moja dra)a na djurdjeva( mirise
$a djurdjeva( mirise& meni ni(ad vise+
$jeno ime ne(a se spominje sva(o) dru)o) dana
%va(o) dru)o) dana osim djurdjevdana+
0EF0E$:
Ej& evo 'ore& evo 'ore
*o)u da se pomolim
Evo 'ore& evo 'ore
E>& djurdjevdan je
A ja nisam s onom (oju volim+
bijelo dugme :: hop-cup
E D E
,uro mala 'naj lju-avi je (raj mala 'naj
DDJE D E
Dru)u volim ja ne(a sva(o 'na volim ja
DDJE
U sumar(u (ad sam lju-it te .tio
# FJ
0e(la si mala sam jos& .ej
! FJ
!op cup pos(ocicu
! FJ
Dru)u curu polju-icu
! FJ
!op cup pos(ocicu
! FJ
Dru)u curu po+++
!
5olju-icu dru)u 'naj
FJ
*as me -ri)a& .aj& .aj
Uvod:
E-------------------------------------------------------------------
!--7C8-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-7-8-10-8-8-8---------------------
#-------------------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------
%olo:
E-------------------------------------------------------------------
!--7C8-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-7-8-10-8-8-8---------------------
#-------------------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------
!--8C"-"-"-8-"-"-"-8-"-"-"-8-"-"-"-8-"-11-"-"-"---------------------
#-------------------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------
bijelo dugme :: kad bi bio bijelo dugme
Uvod
E----------------------------------
!----------------------------------
#----------------------------------
D--A--A-A-A--A-A-A--A-A-A-@-B-@-C--
A--B--B-B-B--B-B-B--B-B-B-@-1-@-C--
E----------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
-A-A-A--A-A-A--A-A-A-@-B-@------------- BA@
-B-B-B--B-B-B--B-B-B-@-1-@-------------
---------------------------------------
Fi)ura 1
/vu 1i)uru sviraju D )itare u isto vreme
E---------------------------------------------
!---------------------------------------------
#---------------------------------------------
D------0-1-BCANB-0-1-0.1p0.1p0.1p0.1p0.1p0.1--
A--1CB----------------------------------------
E---------------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
--BCE-E--NB-1-1----------------------
---------------1CB--D-B-D-B-D-B-D-N--
-------------------------------------
Fi)ura D
#itara 1 svira Fi)uru D&a #itara D svira Fi)uru B
E-------------------------------------------------
!------B-G-EC8--NE-B-G-B.GpB.GpB.GpB.GpB.GpB.GpB--
#--BCA--------------------------------------------
D-------------------------------------------------
A-------------------------------------------------
E-------------------------------------------------
-----------------------------------
--EC8-8--NE-DCG-G------------------
-----------------A--G-A-G-A-G-A-G--
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Fi)ura B
E---------------------------------------------
!---------------------------------------------
#---------------------------------------------
D------0-1-BCANB-0-1-0.1p0.1p0.1p0.1p0.1p0.1--
A--1CB----------------------------------------
E---------------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
--BCE-E--NB-0.1-1-------------------
-----------------1CB----------------
---------------------B-G-B-G-B-G-B--
5rela'
E------------------------------------------------------------
!------------------------------------------------------------
#------------------------------------------------------------
D--B-A----------------------B-A-------------------------B-A--
A--1-B----------------------1-B-------------------------1-B--
E------------------------------------------------------------
0i11
E----------------------------------------------------------------
!----------------------------------------------------------------
#--B--A--A-A-A--A-A-A--A-A-8-@-B--A--A-A-A--A-A-A--A-A-8-@-B--AP-
D--B--A--A-A-A--A-A-A--A-A-8-@-B--A--A-A-A--A-A-A--A-A-8-@-B--A--
A--1--B--B-B-B--B-B-B--B-B-E-@-1--B--B-B-B--B-B-B--B-B-E-@-1--B--
E----------------------------------------------------------------
0i11 D@
,A 0i11
3ad -i -io -ijelo du)me&mala -i se 'a(opcala u me
,A 0i11
(ad -i -io du)me plavo& ne -i 'nala da sam (raj nje spavQo
FA *A 0i11 R FA *A #isA 0i11
.ej& mala&.ej& (ad -i -io du)me .e& e& eee
Da sam djerdan sav od 'lata )rlio -i malu o(o vrata
dirQo -i. je cijelo) dana&ne 'na selo&ne 'na njena nana
.ej& mala .ej&(ad -i -io du)me .e& e& eee
*A ,A&.ej *A ,A&.ej *A ,A&.ej+++.ej .ej&.ej&.ej
0i11 D@
Uvod 7 1CD
5rela' D
E-------------------------------------------------------------
!-------------------------------------------------------------
#--A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A-@-A--
D-------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
0i11 D@
5rela' D
0i11 1 R
5rela' D
0i11 1 R
5rela' D
0i11 10 R i odma. nastavljate ovo dole
E--------
!--------
#--------
D--B--A--
A--1--B--
E--------
E------------------------------------
!------------------------------------
#------------------------------------
DP-10-8--7-E--B-A----10-8--7-E--B-A--
A---8-E--A-G--1-B-----8-E--A-G--1-B--
E------------------------------------
E-------------------------------------------
!-------------------------------------------
#-------------------------------------------
D--10-8--7-E--B-A----10-8--7-E--B-A--B-A----
A---8-E--A-G--1-B-----8-E--A-G--1-BP-1-B-N--
E-------------------------------------------
%olo 1
E-------------------------------------------------------
!P-8--NEII----E--------------------G---GCE---G----------
#----------8----8-7-A--G---A---7-----------------7---A--
D-------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------
!-----------G--E--G----------------G-E-G-----------
#--G--A--7-----------EC7--A--G-A-7------EC7-A-ANB--
D--------------------------------------------------
A--------------------------------------------------
E--------------------------------------------------
$a ovom mestu se u(ljucuje i #itara D
#itara 1 svira
E--B-D-B-B-B-D-D------B-D-B-A-B-D-D------B-D-B-B-B-D-B-D-B-D-B-D---
!-------------G-G-B-N------------G-G-B-N------------G---G---G---G--
#------------------------------------------------------------------
D------------------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------------
E--B-D-B-D-B-D-B-D-B-D-B-D-D-B-A-P-1CB-B--B--BCE-E--E---
!-----G---G---G---G---G---G-----------------------------
#-------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------
EP-EC8-8--8--8C10-10--10-----------------------------------
!--------------------------1B----1B----1B-P-1B---1B-P-1B---
#----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------
E--------------------------------------------
!P-1B--1B--1B--1B--1B-P-1B--1B--1B--1B--1B-P-
#--------------------------------------------
D--------------------------------------------
A--------------------------------------------
E--------------------------------------------
---------------------------------------------
-1B--1B--1B--1B--1B---1B--1B--1B--1B--1B--N--
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
#itara D
E--------------------------------------------------------------
!------G-B-G-G-G-B-B------G-B-G-G-G-B-B------G-B-G-G-G-B-G-B---
#P-1CA------------A-A-G-N------------A-A-G-N------------A---A--
D--------------------------------------------------------------
A--------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------
!--G-B-G-B-G-B-G-B-G-B-G-B-G-B-G-B-B-G-A-P-1CA-A--A-A---
#-----A---A---A---A---A---A---A---A---------------------
D-------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------
E------------------------------------11----11---
!P-1CA-A--A-P1CA-A--A--1CA-A--A--1C10-----------
#-----------------------------------------------
D-----------------------------------------------
A-----------------------------------------------
E-----------------------------------------------
EP-11-P-11---11-P-11-P-11--11--11--11--11-P-11--11--11--11--11---
!----------------------------------------------------------------
#----------------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------------
EP-11--11--11--11--11--P11--11--11--11--11--N--
!----------------------------------------------
#----------------------------------------------
D----------------------------------------------
A----------------------------------------------
E----------------------------------------------
#itara 1 #itara D #itara 1 #itara D
E---------- ---------- ------------- ----------
!---------- ---------- ------------- ----------
#---------- ---------- ------------- ----------
D---------- ---------- ------------- ----------
A--BBBBBBB- --BBBBBBB- --B-1-BBBBBB- --BBBBBBB-
E---------- ---------- ------------- ----------
#itara 1 #itara D #itara 1 #itara D
E---------- ------------- ----------------- ------------------
!---------- ------------- ----------------- ------------------
#---------- ------------- ----------------- ------------------
D---------- -----A------- --------B--A----- --------B--A------
AP-BBBBBBB- --B-1-BBBBBB- --B-E-BB-BB-BBBB- --B-E-BB-BB-BBBB--
E---------- ------------- ----------------- ------------------
#itara 1 #itara D #itara 1
E---------- ---------- ----------------
!---------- ---------- ----------------
#---------- ---------- ----------------
D--A------- --A------- --A-----A-------
A---BBBBBB- ---BBBBBB- ---BBBBB-BBBBBB-
E---------- ---------- ----------------
#itara D
E-----------------------------------------------------------
!-----------------------------------------------------------
#------------B-D-0-A-G-0-7-E-0-"-8-0-10-"-0-11-10-0-1D-III--
D-------B-D-0-----------------------------------------------
A--B-D-0----------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------
bijelo dugme :: kosovska
A #DA
%onte tS lutem -S.u )adi se do tS vije vonS pas teje
A # D A
!ape moj dollapin - ')jed.e ti - 1ustan in mS tS mirS
A #DA
0e)ulloi 1lo(St - -u(uri as.tu moj ti vetS si di
A # D A
$S -Tste( van lul -o'.ur dua tS jes.S ndSr tS )jit.a mS e mirS
!m A
A e din se tH)jit.e do tS jenS atje
!m A
5Sr ne tS dT do tS (etS .are s.(ojmS sS -as.(u - njS dT tre
F ,
0o(a mandolinen
F ,
*jeri -jeri -jeri ci1teliSs
# D A (A!,DED)- prela'
?S )jit.S do tH(SndojmS (Sn)a le tHje.ojS
D A
,do )je mund tS jetS roc(HnHroll
$Sse nSna nu( tHlejon
AtS.erS )jejS s.te) vetS si di
6os u n)ut - mos u s.pejto
5rit )jersa )jumi e (aplo
5Srvjed.u n)a (api)ji(u
0uj 1ustanin mos e )ris
3e (ujdes mos e .um- -o'.urin
Dua tS jes.S .ej moj si .Tjnes.S
!/,U DA *UDE% $A>%9>E?47>A
9eceras& molim te& -udi spremna
Doci cu (asno ( te-i
/tvori ormar i i'a-eri naj-olju .aljinu
Dotjeraj (osu& ljepoto
/na(o (Ho sto ti 'nas
$a tvoj pramen stavi cvijet -o'ura
!tio -i. da medju svima -udes najsvjetlija
>e lH 'nas da ce svi s(upa -iti tamo
2a nas dvoje -ice do-ro veselje
7demo 'ajedno& jedan& dva& tri
0o(a mandolina
%viraj na ci1teliju
%vi cemo pjevati
5jesma ne(a 'aori
%ve to mo'e -iti roc(HnHroll+
A(o te maj(a ne pusti
/nda nadji i'la' sama& (ao sto ti 'nas
$emoj 'uriti& ce(aj do(
6aj(a du-o(o ne 'aspi
$e(a(o i'adji pre(o (apid'i(a&
5a'i .aljinu da ne poderes
5a'i& ne i')u-i -o'ur
bijelo dugme :: lipe cvatu
?rans(ripcija: miljen(o
U9/D:
E---0-0-0-D-B-B-D-0-D-0-0-0-0-D-B-B-D-0-D
!------------------------------------------B-
E ---0-0-0-D-B-B-D-0-D-0-A-A-B-D-0-0-A-0-
!------------------------------------------B--
$A5/6E$A:
naj-olje -i -ilo (ada -i se sa prvom 'icom(!) svirala istovremeno
7 dru)a 'ica+
5ostoji 7 ver'ija (oja se od ove )ore ra'li(uje samo po dva polja vise
(--D-D-D+++)+
Em , Em ,
4jeto ide& (a(o si mi ti&
Em , # !
#dje si& s (im si& da mi je 'natiR
Em #
3o li mi te u)rijao
A ,
Do( je 'imus snije) padao&
! Em D , ! Em
3o li mi te lju-io- )rom )a u-io+
*as me -ri)a )dje si otisla&
0avna ti je ju)oslavija
*as me -ri)a& nisi djete&
%ve u (orist tvoje stete&
%amo tvoje a 7 moje srce -oluje+
0e1:
# D , #
4ipe cvatu
! ,
%ve je isto (o 7 lani - .ej&
# Am Em Am Em ! Am Em
%amo srOce moOje i srce tvoOje&
Am Em Am Em ! Em
U Olju-aOvi vise ne stoje+
2a(linjem se dusom 7 -o)om&
3rvlju mojom plavom seljac(om&
(unem ti se 7 umrecu&
ali ja te tra'it necu&
necu& necu a umrecu& a umrecu
re1+ (lipe cvatu+++)Dputa
bijelo dugme :: meni se ne spava
Doj dovece& dovece
F Am
%i'nucu&evo svisnucu& e(splodiracu
, # Am
%to te nema& du)a noc
!ladna 'ima& depresivna
, #
%to te nema
Am# Dm Am# F
6irise snije)& oo& mirise
Evo& evo& vristacu& nocas e(splodiracu
%to te nema& javi se
?es(o mi je&lose mi je
%to te nema
6irise snije)& oo& mirise
Am Dm (#A#FF,!)
6eni se ne spava
Am Dm (#A#FF,!)- prela'
$e -udi -lesava
Am # Dm
Daj& dodi mi dovece& ne -udi )ovece
Am # , Dm F Am
Doj dovece& dovece
bijelo dugme :: napile se ulice
E A E
$apile se ulice& jer na te-e mislim curice
E A E
$apile jer nocas me 'vije'de svr-e (o -u-uljice
A E
/vo nije pjesma 'a te-e
A E
7 ne vjeruj ni jednu rijec
A E
Do( se pretvara. da te volim
A
$isam ni slutio da te volim vec
, (,DEFFFED)- prela'
2a'vonice tele1on
, (,FFFED)
0eci cu .alo (o je
, (,DEFFFED)
?isina saputace
* # (E D E ,)
Da to samo 'voni srce moje
, (,DEFFFED)
5o(ucaces
, (,FFFED)
0eci cu .alo (o je
, (,DEFFFED)
?isina saputace
* # (E D E ,)
Da to samo (uca srce moje
$e 'nam sta se desilo is(acem i' sina pomalo
,ini mi se seceru sitna )res(a u (ompjuteru
Dosla si pres(acuci srca
3o ne(a umiljata rijec
Do( se pretvara. da te volim
$isam ni slutio da te volim vec
bijelo dugme :: ne spavaj mala moja, muzika dok svira
$e spavaj mala moja mu'i(a do( svira&
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---------------------------------------
D--------D-D-G-D-D--G-D--D-G-D-D-D-D----
A--------0-0-0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0----
E---------------------------------------
>edan ludi ritam ni(om ne da mira
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---D--D-G-D-D--G-D--D-G-D-D-D-D--------
D---0--0-0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0--------
A---------------------------------------
E---------------------------------------
6ama je le)la i odavno spava&
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---------------------------------------
D---D--D-G-D-D--G-D--D-G-D-D-D-D--------
A---0--0-0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0--------
E---------------------------------------
$i(o nece 'nati da si -ila s nama&
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---------------------------------------
D---------------------------------------
A---D--D-G-D-D--G-D--D-G-D-D-D-D--------
E---0--0-0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0--------
,e(acu te jos trenuta( mala moja&
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---------------------------------------
D---------------------D--D-G-D-D-D-G-D--
A---------------------0--0-0-D-D-D-0-0--
E----0-0--D-D--B-B-G--------------------
A onda odo. plesat sam&
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---------------------------------------
D-------------------D-------------------
A-------------------0-------------------
E--0-0--D-D--B-B-G----------------------
/nda odo. plesat sam
AA AA
*udi se svi te 'ovu& mu'i(a se cuje&
2ai)rajmo s(upa& cijelo drustvo tu je
?ata spava& svuda je tama&
$i(o nece 'nati da si -ila s nama&
,e(acu te jos trenuta( duso moja&
/nda odo. plesat sam&
A onda odo. plesat sam
re1:
E----------------------------------------------
!----------------------------------------------
#----------------------------------------------
D----------------------------------------------
A----------------------------D-----------------
E---------------------0---G------0--0-0-D-B-G--
>er to je mala moja roc(HnHroll
E--------------------------------------------------
!--------------------------------------------------
#--------------------------------------------------
D---------D----------------------------------------
A--0---G------0--0-0-------------D-----------------
E-------------------G-D-0-0---G------0--0-0-D-B-G--
0oc(HnHroll& roc(HnHroll&
E------------------------------------------
!------------------------------------------
#--------------------------------D---------
D---------D---------------0---G------0--1--
A--0---G-----0--0-0-D-B-G------------------
E------------------------------------------
0oc(HnHroll& roc(HnHroll&
E-------------------------------------------
!-------------------------------------------
#-------------------------------------------
D--D-0--------------------------------------
A-------G--D--D-----------------------------
E-------------0-----------------------------
mala to je roc(M
1+ stro1a
%olo
0e1
D+ stro1a
3raj
AA AA AA AA
%am+++sam jeaa+++
%olo
E-----------------------------------------------------
!--101010-8C1010-8C1010--8C10-1010-8C10-1010-8C10-10--
#---"-"-"-7C-"-"-7C-"-"--7C-"--"-"-7C-"--"-"-7C-"--"P-
D-----------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------
------------------------------
-8C10-1010-8C10-1010-8C10-10--
-7C-"--"-"-7C-"--"-"-7C-"--"--
------------------------------
------------------------------
------------------------------
-----------------------------------------------------------
--8C10-1010-8C10-1010-8C10-10-8C10-1010-8C10-1010-8C10-10--
--7C-"--"-"-7C-"--"-"-7C-"--"-7C-"--"-"-7C-"--"-"-7C-"--"--
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
E--8C10-1010-8C10-1010-8C10-10-8C10-1010-8C10-1010-8C10-10--
!--8C10-1010-8C10-1010-8C10-10-8C10-1010-8C10-1010-8C10-10--
#-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------
!-----------------------------------------
#P-7C"-""-7C"-""-7C"-"-7C"-""-7C"-""-"-"--
DP-AC7-77-AC7-77-AC7-7-AC7-77-AC7-77-7-7--
A-----------------------------------------
E-----------------------------------------
EP-10--8------------------------------------------------------
!-------10-8--------------------------------------------------
#-----------"-7pA---7-A---------------------A---------A-7-----
D----------------7pA---7-7-7-A-N-----------A-7-7-7-A.7---7-7--
A---------------------------------------B.A-------------------
E--------------------------------Bp0.B-A----------------------
E-----A---------------------------
!P-BCA-8-A------------------------
#---------7pA-7-7pA---7-A---------
D------------7-----7pA---7-N-N-N--
A---------------------------------
E---------------------------------
bijelo dugme :: pozurite konji moji
ri11 i solo sema:
- A sema: A#A,A & AA,
A,A, & AAA,

- D sema: D,DFD&DDD
A sema
5onoc (uca nano moja& a ja nemam sna
#dje su sada (onji moji moja o(a dva
A sema
2latom cu i. pot(ovati& po'laticu sve
%amo da me prije 'ore odnesu do nje
D sema A sema
Du) je put& du) je put
5o'urite (onji moji
D sema E
Du) je put& -r'e jos -r'e
E7 A sema
/& -r'e jurite (ro' noc
7 ne (uni stara mati sto ja nemam sna
7 ne (uni (onje moje& moja o(a dva
2nas (ad meni na um padnu milovanja sva
>a ne )ledam je li ponoc ili sunce sja
%olo:
E------------------------------
!------------------------------
#------------------------------ G@
D------------------------------
A------------------------------
E--AA-B-AA-B-A-AA-B-AA-B-AA-B--
*as
E-------------------------------- ---------------------
!--------------------B-BCA-B----- ---------------------
#--------------D-A-A---------A-G- --------------------- 7@
D------------A------------------- ---------------------
A------B-BCA--------------------- --------B---------B--
EP-B-A--------------------------- --A-B-A---A-@-A-A----
--11C1D--------------10---------11C1D--------------10---------
------------1B-1D-1B----1D-10-------------1B-1D-1B----1D-10CA-
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
E-------------------------8---------
!--10-@-10-@-10-10--10-8----10-8-10-
#-----------------------"-----------
D-----------------------------------
A-----------------------------------
E-----------------------------------
E--------------------------------------------------------
!--@-10-@-10-@-10-@-10-10-10-10-8---@-10-10-10-8-10-10CB-
#--------------------------------"@----------------------
D--------------------------------------------------------
A--------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------
E-----------------------------
!-----------------------------
#-----------------------------
D-----------------------------
A--0BA-0A7-0A7-07"-AC10-1D-7--
E--------------------------A--
E--11C1D--------------10---------11C1D--------------10---------
!------------1B-1D-1B----1D-10-------------1B-1D-1B----1D-10CB-
#--------------------------------------------------------------
D--------------------------------------------------------------
A--------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------
E-----------------8----
!--10-@-10-@-10-@---10-
#----------------------
D----------------------
A----------------------
E----------------------
---------17------17----------------17------17-------
--10-@-@----10-@----10-10---10-@-@----10-@----10-10-
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
E---------------17--------------------
!--1B-1D---------------------1B-1D----
#-------1G-1D-1G--1G-1G-1G-1D-----1D--
D-------------------------------------
A-------------------------------------
E-------------------------------------
--------------17-----------------------
-1B-1D------------------------1B-1D----
------1G-1D-1G--1G-1G-1G-1D-1G-----1D--
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
E---------------17-----------------------
!--1B-1D------------------------1B-1D----
#-------1G-1D-1G--1G-1G-1G-1D-1G-----1D--
D----------------------------------------
A----------------------------------------
E----------------------------------------
--------------17-------------------
-1B-1D-----------------------------
------1G-1D-1G--1G-1G-1G-1D-1G-1D--
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
E-----------------------------
!-----------------------------
#-----------------------------
D-----------------------------
A--0BA-0A7-0A7-07"-AC10-1D-7--
E--------------------------A--
E--11C1D--------------10---------1D-11.1Dp11-------------
!------------1B-1D-1B----1D-10---------------1B-11C1D-10-
#--------------------------------------------------------
D--------------------------------------------------------
A--------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------
E--1DN10----10-10C1D-10---------1D-11.1Dp11-------------------
!--------1B-------------1B-10---------------1B-1B-1D-1DC1B-10-
#-------------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
E--10C1D-10C1D-10C1D-10C1D-------
!--------------------------1B-10-
#--------------------------------
D--------------------------------
A--------------------------------
E--------------------------------
--1D-11-------"C10----8-10-8.10p8-7-8-7-
-------1B-1D----------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
E----------------------------------
!----------------------------------
#----------------------------------
D---------------------------------- G@
A----------------7--A-7-A---A------
E--A--8--7-8-7-A----------8---8-7--
E-----------------------------------------------------------------
!-----------------------------------------------------------------
#-----------------------------------------------------------------
D--------------------A-AAA-AAA-AAAAAA--7-777-777-777777-----------
A--7-777-777-777777--B-BBB-BBB-BBBBBB--A-AAA-AAA-AAAAAA--7-A-B-D--
E--A-AAA-AAA-AAAAAA-----------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------
!-------------------------------------------------------------------
#-------------------------------------------------------------------
D--------------------A-AAA-AAA-AAAAAA--7-777-777-777777-------------
A--7-777-777-777777--B-BBB-BBB-BBBBBB--A-AAA-AAA-AAAAAA--7-A-B-D-D--
E--A-AAA-AAA-AAAAAA----------------------------------------------0P-
bijelo dugme :: sve cu da dam
0i11 1
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--7-7-7-7-7-7-7-7--10-1D--7-7-7-7-7-7-7-7--1D--10-
--A-A-A-A-A-A-A-A--8--10--A-A-A-A-A-A-A-A--10--8--
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--7--7--7--7--7--7--7-7-7-7-7--A-A-A-A-A--K--
--A--A--A--A--A--A--A-A-A-A-A--B-B-B-B-B--K--
('vje'dica 'naci prela'enje pre(o 'ice ostrim dijelom tr'alice)
0i11 B
----------------
----------------
----------------
----------------
--10-"----10-"--
--8--7----8--7--
0i11 G
--------------------------------------------- -----
--------------------------------------------- -----
--------------------------------------------- @ -----
--------------------------------------------- B -----
--D--G--A--7--7--7--7--7--1D-1D-1D-1D-1D-1D-- --D--
--0--D--B--A--A--A--A--A--10-10-10-10-10-10-- --0--
0i11 A
--------------
--------------
--------------
--------------
--7-7-7-7--10-
--A-A-A-A--8--
?e(st:
0i11 1
%viraj
>edna 'ena 'na
2asto nemam sna i)ram sam
Dacu 'adnji )ros
%amo da i)ram jos
0i11 1
%viraj
3rv mi nocas vri
9inom -ojim svijet )orim san
Dacu 'adnji )ros
%amo da i)ram jos

0i11 B
%viraj cijelu noc
%viraj cijelu noc
0i11 G
3ucu da ti dam
Dusu da ti dam
3onja da prodam
%ve cu da ti dam samo da 'ai)ram
0i11 A
!ej !ej
!ej !ej
!ej !ej
!ej !ej
(%ada se to(om sola'e na (lavijaturama svira ri11 1 ali sa dru)im tonovima)
0i11 1 ('a (vartu vise) @D
0i11 1 (normalno) @1
0i11 1 ('a (vartu vise) @1
0i11 1 (samo pola ri11a 'a (vartu vise - DF#) @G
0i11 1 (normalno) @G
(5rve dvije stro1e se ponove ovdje)
0e1ren @D
0i11 A
!ej !ej @G
0i11 1 @G
0e1ren @D
bijelo dugme :: svi mars na ples
#,D&# , D # ,D
6oje je ime se1 tamne strane mjeseca
# , D # ,D
#ospodar mu.a& lju-avni( (urvi i (raljica
, D (Em)D
$a mojoj vatri po.uju ratove&
, D (Em)D
5i(antne je'e 'a -oje i (rstove
# ,D # ,D
U' ples& i sve u' ples
, D (Em)D
U mojoj (adi plesu (rstarice
, D (Em) D
6arinci pjevaju rus(e pjesmice
# Em , D
9eselje svud& .a& .a& .a.a.a
*as nesto )ledam& apsolutno -e've'no
$esto je trulo u dr'avi Dans(oj i -olesno
U mom ?9-u (aplari lumpuju& .lje-a& i)ara )ladni 'evaju
U' ples& i sve u' ples
5one(ad na u.o sapnem papama
*o) il je s vama ili je sa nama
9eselje svud
!a& .a& .a& .a.a.a
# ,D # ,D(D,!A)-prela'
%vi mars na ples& svi mars na ples
# ,D # ,D(D,!A)
%vi mars na ples& svi mars na ples
bijelo dugme :: tako ti je mala moja kad ljubi bosanac
AEA
>esi l mala lju-ila do sada
AEA
>esi jesi al *osanca nisi
D
4ijepo cu se ocesljati dotjerati ope)lati
A (AAA&,,&AAA&DFFJ)
6irisat cu (ao ru'a voljet ces me ti to 'nam
D
3upicu ti nanulice od -isera o)rlice
A (AAA&,,&AAA&DFFJ)
7 (olace i -om-one 'a polju-ac sve cu da ti dam
E
7 na (raju (ad ti (a'em volim te
D
$e vjeruj mi la'em te
A
?a(o ti je mala moja (ad lju-i *osanac
/-ecacu prevaricu doleticu poludicu
4ju-icu te necu stati do( ne (a'es )lasno ti si moj
/picu se napicu se s jaranima potuc cu se
2-o) te-e cu )lavu )u-it al cu -iti tvoj -icu tvoj
7 na (raju (ad ti (a'em volim te
$e vjeruj mi la'em te
?a(o ti je mala moja (ad lju-i *osanac
D
!ej stani
# F E D
!ej stani lane moje
E
!ej stani
bijelo dugme :: za esmu
$e racunaj na me& ne racunaj na mene
Am
Danas je (isilo i sutra ce (a'e radio
4ose vrijeme 'a nas rajs(e ptice
Dm
6alo slat(o) secera 'a vene

#adno stoje stvari moje luce
Am
$e racunaj na mene& ne racunaj na mene
Esma i ja& dva o'nojena andela
/samdeset cetvrta se vuce
/ moj -o'e (a(vo )ro'no vrijeme
#adno stoje stvari moje luce
$e racunaj na mene& ne racunaj na mene
# , (,*,)
7pa( lijepo je -ilo te )odine
F , (,*,)
3ise su stale '-o) nje
F , (,*,)
4ale su cvale '-o) nje
F #
0u'e mirisale '-o) nje
F#Am
2-o) Esme
bolero :: galebovi
uvod:
)itara 7 )itara 77
------------------------------------------ Am AsusD
--------1---1-0--0------------------------
-------------------ili--------A----A-G-G--
---D--D---D--------------7--7----7--------
-0---------------------7------------------
------------------------------------------
Am AmAsusDAm
!ajde polju-i me leptirice i ne -oj se
.ajde po(loni mi 'ama. (rila povedi me
Dm (cis c .) Am-AmAsusD-AsusDAm-AmAsusD
samo ne reci ne
Am-AmAsusD-AsusDAm-AmAsusD
!ajde pri-li'i se leptirice i ne -oj se
polju-ac ponesi njoj evo ti adresa i -roj
Am
samo ne reci ne
re1: AmAsusDAsusG D@

AmAsusDAsusG
7 ponesi me u 'emlju )ale-ova
povedi me u jedan novi dan
tamo )dje se cuje samo pjesma
)dje pupoljci ni(ada ne trunu
polju-i me i reci '-o)om 'emljo
(oja 'nas 'a tu)u i sud-inu
, # Dm E
odreci se 'a-luda i svijeta
, # Dm E
po(opaj sve istine i la'i
Am E
.ajde polju-i me
-----------------------------------------------------------
---------------------------------1A-----------------1A-----
-"--11--1D--1A--1D---1D-@@@-1G-1D-----1D-1D1D-1G-1D--------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
AA-pri)useno
!ajde pri-li'i se leptirice i ne -oj se
polju-ac ponesi njoj evo ti adresa i -roj
samo ne reci ne
re1: AmAsusDAsusG
bolero :: jelena
,m E- ,m
$ismo svi i' lju-avi sti)li na ovaj svijet
,m E- ,m
propla(an u casu (ad &nema ni(o da te 'avoli
#J ,m
jos postoje istine
#J ,m
(oje vole -oljeti
,m Fm
'-o) mene ni(ad&ni(ad
,m #7 ,m
neces pla(ati
$i(ada se nismo sreli &vremena nismo imali
da mi oci o-rises&da mi ru(e milujes
jer ja sam tu)u (vasio
tudim su'ama
(o ne(ad moja dra)a svojim ocima
0EF:
,m
>elena&>elena
Fm #J ,m
e. da su andeli &nosili (rila rodama
,m
>elena &>elena
Fm #J E-
da su -ar -o)ovi&imali malo vremena
Dm7 Em7
dara)aja maja
,m
>elena&pomisli&da su -ar ljudi svi
Fm #J E-
rodeni pod srecnim 'vje'dama
Dm7 Em7
dara)aja maja
,m #7
>elena&>elena
(#---F*--*--F*---* )
#m * #m
A )odine prola'e ni' nase o-ra'e
* #m
vjetrove proljetne starost umiruje
E- #m
da lH 'a te-e postoji
E- #m
ne(o sasvim dra) i lijep
,m E- D7 #m
cije ru(e te-i radost donose
>er danas vise nemam sna)e da te 'avolim
danas samo moram&moram
jos jednom da te potra'im
jer ja sam tu)u (vasio
tudim su'ama
'-o) mene ni(ad &ni(ad
nisi pla(ala
#m
>elena&>elena
,m E- #m
e. da su andeli nosili (rila rodama
#m
>elena >elena
#m ,m E- * Am7 !m7
da su -ar -o)ovi imali malo vremena (dara)aja maja)
#m
>elena&pomisli&
#m
da su -ar ljudi svi
,m E- * Am7 !m7
rodeni pod srecnim 'vije'dama (dara)aja maja )
#m
>elena&>elena
bolero :: kalifornija u mojoj glavi
Em
6eni 1ali das(a na pla'i&
Em
meni tre-a (osulja s palmama&
Em
ce(a me (adila( u )ara'i&
A ,
pale me (onta(ti s damama+
Em+++
?alasi ?i.o) o(eana&
sanjarim sretan u pid'ami&
)lumice vrele& .ladno pice&
'amisljam le'eci u tami+
# D
3ali1ornija u mojoj )lavi&
# D
vodi me i ne da mira&
Em
3ali1ornija mastam o slavi+
# D
3ali1ornija u mojoj )lavi&
# D
vodi me i ne da mira&
Em
3ali1ornija mastam o slavi&
A , Em
3ali1ornija plej-oja& vampira+
?alasi ?i.o) o(eana&
sanjarim sretan u pid'ami&
)lumice vrele& .ladno pice&
'amisljam le'eci u tami+
3ali1ornija u mojoj )lavi&
vodi me i ne da mira&
3ali1ornija mastam o slavi+++
3ali1ornija u mojoj )lavi&
vodi me i ne da mira&
3ali1ornija mastam o slavi&
3ali1ornija plej-oja& vampira+
7nstrumental: (pratnja::stro1a D (ru)a)
3ali1ornija u mojoj )lavi +++
bolero :: krcmarska moskva
U9/D: (solo .armoni(a)
Am +++
Dm Am Dm Am E Am +++ (8 )itara Am E D@)
Am E
%inoc su me pHjano) )a'ili po (rcmi&
Am E
nocas su me mno)e lju-ile u tami&
Am Dm
ce(ala si dra)o)& svo) pijano) dru)a&
Am Dm
te( 'a malo radosti& mno)o je tu)a+
Am E
2eljela si cesto da se nosim (Hvra)u&
Am E Am #
da me po(raj puta ci)ani u(radu&
, #
a onda su mi no' 'a-oli u srce&
, # Am
nocas su me mrtvo) nasli usred (rcme+
0e1:
, # , #
Dra)a& ne vjerujes da su mene lju-ile po (rcmi&
Dm Am Dm Am E Am
-oli& jos me -oli& volis& jos me volis& draOaO)a+
Dra)a& ne verujes da su mene )a'ili po (rcmi&
-oli& jos me -oli& volim& jos te volim& dra)a+
Am E
#otova je prica& sve lju-avi su prosle&
Am E
ostala si ti da se napijes 'a mene&
, #
ostala si ti (oja ni(ad proci nece&
Am E Am
sta a(o mi dru)a na )ro- donese cvijece&
Am E Am
a sta a(o mi dru)a na )ro- donese cvijece+
0EF0E$:
7$%?0U6E$?A4:
Am (@ ta(tova) 8
Dm Am Dm Am E Am CC u sustini -a'irano na ovom& sa malim
varijacijama
CC prvi put je E i'ostavljen& itd+++ ne da mi
se pisati
CC i -rojati ta(tove+
CC /do)ovara uvodu sa solo .armoni(om& ili
dru)om dijelu
CC re1rena (L-oli& jos me -oli +++L)
0EF0E$:
/U?0/: (7nstrumental tema)
bolero :: moja generacija
Em , Em ,
6oja )eneracija& miris jedno) proljeca&
Em , Am D #
svoje vrijeme u-ija po (a1icima+
#
Djevoj(e )ledamo i oci parimo&
D #
pjesme ritam volimo+
Du)o stojimo& pusimo i pijemo&
u sve (a1ane idemo+
Em , Em ,
7 starom lovu trosimo& i nista ne radimo&
Em , D
u 'anosu i)re i pjesme sve su (a1ane tijesne+
Em , Em ,
6oja )eneracija& miris jedno) proljeca&
Em , Am D #
svoje vrijeme u-ija po (a1icima+ @D
A sutra love nemamo& alH opet u (a1e idemo&
pa se tamo )re-emo+
A tamo sve u' -u(u vidimo lijepu djevoj(u&
i slusamo do-ru mu'i(u+
7 starom lovu trosimo& i nista ne radimo&
u 'anosu i)re i pjesme sve su (a1ane tijesne+
6oja )eneracija& miris jedno) proljeca&
svoje vrijeme u-ija po (a1icima+ @D
%/4/: (re1ren::pratnja)
6oja )eneracija +++
bolero :: o jesenjinu
Uvod: L%(c( s(c( s( s(L u' *A
*A
6a u-icu te sad a(o -udes pricala
*A
te slat(e )adosti o nasoj lju-avi
*A
dal su od uvije( 'ene sve -ile tudje i nevjerne
*A
dal su od uvije( 'eljele imati samo 'a se-e+
*rid)e:
D A Em *m
Al vraticu se tad (ad mi -ludi dojade
*A
jer svi mi 'elimo jednu 'enu 'a se-e+
*A
A necu patiti jer me moras voljeti
*A #A FJA *A A
*o)ovi su dali isti -ol 'a o-oje+
0e1: D@
D A Em (DA ,JA)
/ >esenjinu ni(ad necu pjevati
*m #A FJA *A
jer je ludi pjesni( 'ivot dao -ludnoj svetici+
%olo: *m # E FJ
*m E # A
*rid)e: 1@
0e1: G@
crvena jabuka :: dirlija
Em
na stolu su pra'ne case
D ! Em
ra(ija se popila
Em
)dje li nam se jutros -udis
D ! Em # D ! Em # D ! Em
(o te sneno) po(riva
ovdje je -as sve po starom
'nas (ad sica natjera
da pa'imo& ra'vlacimo
sve do prvo)a
sjetimo se onda te-e
u toplim nocHima
(ada stari svirac onu
svoju 'asvira
i pjeva
0:
Em
dirli-dirli-dirlija
D ! Em
nemoj di'at )raju
Em
para ima .ad'ija
D ! Em # D ! Em # D !
i 'a sitnu raju
0: @G
tvoje lice )ledamo
samo na sli(ama
daj navrati -ar na tren
popij jednu s nama
sjetis li se i ti nas
u toplim nocHima
(ada stari svirac onu
tvoju 'asvira
i pjeva
0: @A
dado topic :: da li znas da te volim
intro: E& !
A E !
Da li 'nas da te volim
A E ! A
Du)o nisam 'nao to
E
%ada 'elim da ti pri'nam
FJ A E !
i molim te da mi vjerujes to
da te volim (Uo sto ljudi
mo)u voljet jedan cvjet
da te 'elim (ao oni
sto .tjeli -i da nji.ov citav je svjet
#J7 ,Jm ! A
i vjecno da 'ivjece ovdje (raj nas
E !
i sva(i nas novi dan -it ce 'na(
A E !
da volim te ja
Da li 'nas dalU pamtim rijeci
(oje saputali smo mi+
Do( smo sanjali o sreci
i na vjernost (ad smo se 'a(lieli mi
?voje usne i tvoj po)led
i u ocima sjaj+
?ad )ovorili su meni
da lju-av ta nece imati (raj
divlje jagode :: autostop
Uvod: pm---------
E----------------------------------------------------------------------
--
*----------------------------------------------------------------------
--
#---------------------------7-------------------------7-------
7----------
D--7C--"----"-"-"-"-"-"-----A----7----A--A-A-A--------A--7----A--7C-
"----
A--AC--7----7-7-7-7-7-7----------A----B--B-B-B-----------A-------AC-
7----
E----------------------------------------------------------------------
--
5m---------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
-----------------------7-----------------------7----------7-----------
----"-"-"-"-"-"--------A----7----A--A-A-A------A--7C-"----A--7C-"-----
----7-7-7-7-7-7-------------A----B--B-B-B---------AC-7-------AC-7-----
----------------------------------------------------------------------
EA
4utam cijeli dan ru-om autostrade
,A EA
7 ce(am da mi ne(o stane
EA
5rola'e (raj mene& ne vidi me nit(o
,A EA
DalH '-o) (ose il )itare
2noj mi se cijedi s lica i tijela
>a di'em ru(u: %taniM %tojM
2asto ni(o nece& nece da me primi
UprljatH cu im auto
0e1ren:
# D ,
Autostop& autostop& autostop
Autostop& autostop& autostop
#A DA ,A
Autostop& autostop& autostop
Autostop& autostop& autostop
AA !A
Autostop
Umor vec pola(o s(lapa mi oci
A ne(o mi svira i (oci
/tvara mi vrata vo'ac (amiona
3a'e da mo)u s njim poci
?o je covje( pravi& nudi mi ci)are
2ali se da drustvo mu 1ali
5ut ce -iti du)& on dodaje )as
%tarimo na autostradi
divlje jagode :: jedina moja
7ntro:
#7?A0A 1
E-----0-------0-------0-------0--
*-------0-------0-------0-------0
#---0-------D-------G-------A----
D-D-------G-------A-------7------
A--------------------------------
E--------------------------------
#7?A0A D
Em
E---
*-8-
#-"-
D-"-
A-7-
E---
#7?A0A B
E-1D-
*-1D-
#-1D- malo LmutiranoL(muted)
D----
A----
E----
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
#7?A0A 1
E-----0-------0-------0-------0--
*-------0-------0-------0-------0
#---0-------D-------G-------A----
D-D-------G-------A-------7------
A--------------------------------
E--------------------------------

#7?A0A D
E-----0-------0-------0-------0--
*----0-------0-------0-------0---
#---0-------D-------G-------A----
D-D-------G-------A-------7------
A--------------------------------
E--------------------------------
N
#7?A0A B N
K N KK
E-1A---1D---1G---11---1A---1D----8---7--A--
*----0----0----0----0----0----0--10--8--7--
#------------------------------------------
D------------------------------------------
A------------------------------------------
E------------------------------------------
K dru)i put i dalje: E-1DC1A---1D--
*-------0----0
KK sva(i dru)i put: E--A--7--8---
*--7--8--10--

34A97>A?U0E
E--------------------------------
*--------------------------------
#--------------------------------
D-D-------G-------A-------7-"----
A--------------------------------
E--------------------------------
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Em Am D Em
E-----------------------------------------------------------------
*---------8p10-1D-10-1Dr10----8-10----------7p8-10--8-10r8II--7-8-
#---7C"-------------------------------7-7-------------------------
D-----------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
Em Am D Em
E-----------------------------------------------------------------
*---------8p10-1D-10-1Dr10----8-10----------10.8-7----7-----------
#---7C"-------------------------------7-7-----------7---"---------
D-----------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
Em Am
5o)ledaj u moje oci
D Em
2asto s(rivas po)led taj
Em Am
5o)ledaj u moje lice
D Em
7 po(a'i osmije. svoj
Am , Em
Djevoj(o u sutonu ti.om
D , #
5o(raj rije(e sto (oracas
Am , Em
% tu'nom sjenom na licu svom
, D Em
7 (osom nje'nom i (osom plavom (ao lan
# Am
>edina moja te-i sviram ja
D Em
>edina moja te-i pjevam ja
Am D
E-e-e-ee.
%/4/ (pri-li'no):
Em , # Am Em
E-----------------------------------------------------------------
*--1D.1A-17I------------------1D.1Bp1D--1B-1D-10---1Dp10----------
#----------------1G-1E--"--------------------------------1D-11-1D-
D-----------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
D Em , # Am
E----------------------1A-17r1A--1A-17-1D-------------------------
*-------------------1D--------------------1B---1D-1B-1A---10-1D-1B
#--11--7-11-"-----------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
Em D Em , Em , Em
E-----------------------------------------------------------------
*--8-10-1D--7-8-10--7---------------------------------------------
#---------------------7-"------"--"-7-----------"-"-11------------
D--------------------------------------".10p"-----------".10p"----
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
D Em D Em , Em
E-----------------------------------------------------------------
*-----------------------------------------------------------------
#----------------------------------------"-7----------------------
D--"-10-1D--1D-10-"--------------------------10-".10p"------------
A-------------------10-7---"-10-"-7-------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
, Em D Em D Em
E-----------------------------------------------------------------
*-----------------------------------------------------------------
#---"-"-11--------------------------------------------------------
D----------"----"-10-1D--1D-10-"----------------------------------
A--------------------------------10-7---"-10-"-7------------------
divlje jagode :: krivo je more
# Am , #
?i& ti si )a upo'nala jedne ljetnje veceri
# Am , #
/n& on te polju-io do( more se pjenilo
Em D Em D
7 ti si se 'alju-ila mada nisi .tjela to
, #
3rivo je more+
2naj& ljeto je varljivo& a srce ti je 'avodljivo
3uci (ad si dosla ti& 'nala si da si u 'a-ludi
A to vece u' mora sum& od srece sva si -listala
3rivo je more+
2naj& ljeto je varljivo& a srce ti je 'avodljivo
3uci (ad si dosla ti& 'nala si da si u 'a-ludi
A to vece u' mora sum& od srece sva si -listala
3rivo je more+
%/4/:
#-D-Em-,-#-D-!-!7-Em-,-D
divlje jagode :: let na drugi svijet
Uvod
E---------------------------------
!---------------------------------
#------------G--------------------
D--G-G-7-G-G-G-G-G-7-G-G-G-7-E-7--
A--G-G-7-G-G---G-G-7-G-G-G-7-E-7--
E---------------------------------
G@
E---------------------------------
!---------------------------------
#------------G--------------------
D--G-G-7-G-G-G-G-G-7-G-G-7-E-G----
A--G-G-7-G-G---G-G-7-G-G-7-E-G-7--
E------------------------------7--
/vaj uvod se svira ova(o: 5ostavite (a'iprst na G+ pra) (ao
-arre+ %a njim po(rijte A 'ica a sa spojenim malim i domalim
svirate ostalo+ $ije uopste tes(o
FA EA FJA
/pet ne(i )las u noci
FisA EA FJA
,rni jastu(& plavi snovi
AA EA FJA
Divlji (onji mjesec vu(u
AA EA FJA
%topu ne(u -aca sjaj+
0e1ren:
FJm A E FJm FJm E FJm
Dijele seeee & (arte 'a raj
FJm& A E FJm
U dva i peeeeeeet
FJm E FJm
4et na dru)i svijet+
0e1ren jos jednom ponovite samo sa ri1ovima
i na (raju nje)a (a'ete V.ejQ
Uvod D@
7'nad )rada lete strasni snovi
Djeca u snu -roje 'vije'de
2voni( pao sa vr. tornja
%at je stao& alH nije (raj+
0e1ren:
Dijele se (arte 'a raj+++
7 ovde re1 svirate isto jednom a(ordima&i jednom ri1ovima+
%olo 1
EP-1DC1G--1G--1G--1DC1G--1G--1G--1DC1G--1G--1G--1DC1G--1G--1G---
!---------------------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------
EP-1DC1G--1G--1G--1D--III--1"--N17P-17--17----------------------
!---------------------------------1"--------17--III-N-----------
#-----------------------------------------------------G--III-N--
D-----------------------------------------------------G--III----
A---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------
!------10-------10-----1D--10------1D--10------1D--10-----------
#--11-----11--"----11----------11----------11----------11P-11---
D---------------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------
!-----------------------------------------------------------
#--11----"------"-----------10--"------10--"-----10--"------
D-----11---11-"---"-----11---------11--------11---------11--
A------------------1D-N-------------------------------------
E-----------------------------------------------------------
E------------------------------
!--10--"------10--"------------
#---------11--------"P-11--II--
D------------------------------
A------------------------------
E------------------------------
0e1: D@
3od %ola D& slicno (ao u uvodu postavite (a'iprst& samo na " pra)u+
5o(rijte B donje 'ice& i odsvirajte ovaj slat(i solo+
%olo D
E-------------------------------------------------------------
!-----"-10-10-10-10-"-"---------------------------------------
#--11------------------"-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11--
D-------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------
!--10-"-"----------------------"-"-10-10-10-10-"-"---
#--------"-11-11-11-11-11-11-11-------------------"--
D----------------------------------------------------
A----------------------------------------------------
E----------------------------------------------------
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#--11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11--
D---------------------------------------
A---------------------------------------
E---------------------------------------
--------------------------------
--10-"-"------------------------
--------"-11-11-11-11-11-11-11--
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
0e1: D@
/vo je najva'nije: 3rat(i prela'i u to(u 1+i D+ stro1e
1+ stro1a
5osle sva(o) sti.a #itara D svira
E---------------------------------
!---------------------------------
#--G-----G-----G-----G-----G------
D--G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G--
A----G-G---G-G---G-G---G-G---G-G--
E---------------------------------
a #itara 1 svira se u(ljucuje posle D+ sti.a
posle D+sti.a posle B+sti.a
E--------------------- ------------------1G-P1D--N--
!--10-"----10-"------- --"C10-"---10-"--------------
#-------11-----11----- --------11-----11------------
D-----------------7-E- -----------------------------
A--------------------- -----------------------------
E--------------------- -----------------------------
D+ stro1a
posle 1+sti.a dola'i nalepsi prela' (oji
dosta podseca na Deep 5urple
E------------------------------------------------------
!P-7.".10-7.".10-7.".10-7.".10-7.".10-7.".10-7.".10-7--
#------------------------------------------------------
D------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------
divlje jagode :: marija
Am
?i i ja smo sunca dva
?i i ja (o andjeli
Fmaj Am (prela' Fmaj-#)
spojili se ne-om letjeli
Am
do du)e mi smo 'eljeli
do du)e mi smo plovili
Fmaj Am (prela' (ao i )ore)
na (rilima od sjena mjeseca
Am
$isam -io mno)o ja(
# Fmaj Am (prela' -77-)
da odolim na tvoj tajni 'na(
Am
'emlju si ocarala
# Fmaj Am
'auvije( si mene u'ela

(sad se idu samo ri11ovi& mo'ete dodati G+ prst da -udu po;er
a(ordi ali isti je e1e(at+++)
,A #A
0e1: ?re-am te 6arija
DA AA
od ne-a do ne-a
,A #A
5ovedi me 6arija
DA
moja 6arija+
%olo je jednostavan mo'e )a sva(o odsvirat& evo )a:
%/4/ (D@):
'adnji put
e-------------------------------------------------------------
!--8:;r--A--E-----------------8:;r--A--E----------------------
#--------------A--G--A--7--A--------------A--G--A--G----------
D-----------------------------------------------------7---C1D-
A-------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
9E027>A D
*m
?i i ja smo sunca dva
?i i ja (o andjeli
#J *m
spojili se ne-om letjeli
*m
do du)e mi smo 'eljeli
do du)e mi smo plovili
#J *m DJ
na (rilima od sjena mjeseca
*m
$isam -io mno)o ja(
#J FJ *m DJ
da odolim na tvoj tajni 'na(
*m
'emlju si ocarala
#J FJ *m
'auvije( si mene u'ela

,J #J
0e1: ?re-am te 6arija
DJm *m
od ne-a do ne-a
,J #J
5ovedi me 6arija
DJm *m
moja 6arija+
%/4/:
---------------------------------------------------------
8.-10------------------------8.-10-----------------------
-------"-".10----------7-----------"-".10----------------
--------------10--".10---10---------------10--".10r"--7--
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
divlje jagode :: motori
Em # D D,! Em
Aaaaa------Aaaaa------9a.aaa
Em D Em
U daljini cuju se (ao )romovi
Em D Em
Autoputem prola'e (ao vjetrovi
# D Em # D Em
/dla'e na dale( put& (o to mo'e 'nati
# D Em # D Em
%amo ne(i stoper ljut& sto i. prstom prati+
0EF0E$:
Fism A E Fism
6otori& motori& motori CBF
Fism A E D
6otori& motori& motori C1F
Em - D - #D# CDF
Em D Em
7'li'ane traperice& ja(ne& ci'mice
Em D Em
Usijane (aci)e& (o'ne tor-ice
# D Em # D Em
/dla'e na dale( put& (o to mo'e 'nati
# D Em # D Em
%amo ne(i stoper ljut& sto i. prstom prati+
0EF0E$:
%/4/: Em - D CGF
# D Em # D Em
/dla'e na dale( put& (o to mo'e 'nati
# D Em # D Em
%amo ne(i stoper ljut& sto i. prstom prati+
film :: chicago
Uvod:
# D #
9o'io se >ura %tu-lic na ra(eti (ro' ,.ica)o+ FD
# D #
U ,.ica)u su )an)steri opljac(ali narod cijeli+ FD
# D #
L/j& )an)steri i' ,.ica)aML - >ura %tu-lic pro)ovara: FD
# D #
L9rati *6W i 6ercedes& vrati vilu i tri stana& FD
# D #
9rati toranj od cr(vice& plati svoje lju-avnice& FD
# D #
9rati dru)a dra)ovoljcu& daj spomeni( palom -orcuML FD
(D DG)
# D #
L/j& )an)steri i' ,.ica)aML - >ura %tu-lic pro)ovara:
# D #
L7li cete se predati ili cu vam 'apjevatiML
# D #
A )an)steri popadase i ova(o povi(ase:
# D #
L$emoj pjevat >ure dra)i& vratit cemo sto smo (rali&
# D #
U'mi *6W i 6ercedes& u'mi vilu s pet cuvara&
# D #
U'mi 1irme i tvornice& lju-i nase lju-avnice&
# D #
Ali suti >ure mali& da te ne -i upucali+L
# D #
7 od tada >ure suti& a )an)steri nisu ljudi&
# D #
7 od tada lju-av vlada ulicama mo) ,.ica)a+
# D #
%ve od tada lju-av vlada ulicama mo) ,.ica)a+ F++++
film :: dom
Am # Am
6oj dom je dole u pred)radju
Am # Am
/d centra prema 'apadu
Am # Am #
#dje sunce sja (ad 'ala'i
Am # Am
>er sunce sja samo (ad 'ala'i+
6oj dom je tamo )dje si ti
6oja dra)a lju-avi
6oj dom je tamo& tamo )dje sam ja
?a(va je moja sud-ina+
$a mojoj (uci tri parole
!ocemo +++
A na 1asadi& odma. i'nad vrata
0upa od met(a i' proslo) rata+
, # Am E
/ oo oo o oo& tu ne mo'e nista niti *o)
, # Am E Am
/ oo oo o oo& samo jedno mjesto na svijetu se 'ove dom+
galija :: na tvojim usnama
#m DCA
$a tvojim usnama
#m DCFJ
(ad -udes 'aspala
dva cu ti ti.a napisati sti.a
na tvojim usnama
pred tvojim ocima
)orece sli(a voljeno) li(a
pred tvojim ocima
AJ F DJ *CD FC,
$e(a te ni(o ne po'eli ove noci
* F7 DJ D
ne(a te ni(o ne pro-udi
ne(a te ni(o ne po'eli ove noci
ne(a se ni(o ne usudi+
U tvojim snovima&(ad -udes 'aspala
teci ce ne(a re(a dale(a
u tvojim snovima&(ad -udes 'aspala
jedno) ce dana -oleti rana
u tvojim nocima+
generacija 5 :: dolazim za 5 minuta
1i)ure 1:intro solo
-end release
-8-10-11:10-8--10:8-E--8:E--E--------------------=
--------------------------8--8:E--E(8)-(E)-G-E-8-=
-------------------------------------------------=
-------------------------------------------------=
-------------------------------------------------=
-------------------------------------------------=
1i)ure D: rTt.m
-----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------B---A-
--------B--A--E--------
--B--E-----------------
-intro solo (1i)ure 1) se svira pre(o 1i)ure D+
1i)ure B: verse

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
--------------A--FD--------------B-1-0--------FD
---A----A---A----------B---B---B-------B-1-0--
-B----B---B----------1---1---1----------------
----------------------------------------------
1i)ure G: 1ill 1

-----------=-------------
-----------=-------------
------etc++=-------------
-----------=-------------
--A-A-A-A--=----1--------
--B-B-B-B--=-1-B--B------
-----------=-------------
,A
Dola'im 'a pet minuta&
AJA
nemoj da -e'is&ne -udi dete+
FA
%amo cu s(ociti pre(o puta
#JA AJA ,A -1ill 1(1i)ure G)
da (upim pice i ci)arete+
Dola'im 'a A minuta&
evo ti novine& nesto potra'i
ploce su tamo u vreloj so-i&
ja trcim dole& sama se snadji+(1i)ure A)
1i)ure A: 1ill D
#JA AJA #A
-8-10-11-10-8--10-8-E-----
----------------------8---
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
re1:
,A
$e-oj se& necu ti nista
AJA
tre-a mi& rame 'a pla(anje+
,A
?re-a mi& s(loniste od mu(e&
,A AJA AJ AJ ,A
tre-a mi mu'i(a i stisa( ru(e+
solo
-11-10-11-8---11-10-11-8--8-10-11-10-8--10-8-E
-----------8----------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
--8-E--E-8------11-10-11-8--
------"-------------------8-
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
--11-10-11-8--8-10-11-10-8--10-8-E--8-E---E-
----------------------------------------8--8
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
------------------------------
-E--E(8)-(E)-G-E-8------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
:= pull-o11 ili .ammer-on
generacija 5 :: ne pravi galamu
0i1 1
E---------------------------------------------------------------------
!---------------------------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------------------
A-----------B-----B---------------------------------------------------
E--0--B---A-----A----A------A--B--D----B--D--0------D--0--------------
0i1 D (0EF0E$)
E------------------------------------------------
!------------------------------------------------
#--D----------D-------D------D--------D----------
D-------Gp-D-------G------------G--D-------G--D--
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
prela'
E-------------------------
!-------------------------
#-------------------------
D-------------------------
A----B--D--0--D--0-----0--
E-------------------B-----
Uvod:
E---------------------------------------------------------------------
!---------------------------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------------
D--------------------------------------------------------------A------
A-----------B-----B--------------------------------------------B------
E--0--B---A-----A----A------A--B--D----B--D--0------D--0--------------
E---------------------------------------------------------------------
!---------------------------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------------
D--------------------------------------------------------------D------
A-----------B-----B--------------------------------------------0------
E--0--B---A-----A----A------A--B--D----B--D--0------D--0--------------
-as ,
Da li si do-ro spavala nocas do( sam sa dru)om -io
6alo smo pili -io je lepo nista joj nisam (rio 0i11
-as ,
Da li si lepo sanjala nocas do( sam je vodio (uci
2a jednu noc (oja se -rise i nista nista vise
5re-re1:
D # , -prela'
%utra ces me opet 'vati
D # ,
,ula si da nisam sam
D # , -prela'
$emoj rano je 'a scenu
D # A
5o(varices mi dan
0e1:
0i1 D (@ puta)
A D A
$e pravi )alamu nije nista -ilo
A D A
5usti me da spavam slucajno se '-ilo
A D A
$e pravi )alamu pro-lem -ice veci
A D E
5usti me da spavam sutra cu ti reci
%olo:
(Dio sa )itarom)
E--------------------------------------------------------------
!--------------------------------------------------------------
#----------------G--AI-------G-------G-------------------------
D----------A--7-----------------7-------AI---------------------
A--------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--"C-7--A--G----A--G----------------------G--A--------G----------7I---
----------------------7----AI-------A--7-----------------7----A-------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------
!--------------------------------------------------------------
#----------------G--AI-------G-------G-------------------------
D----------A--7-----------------7-------AI---------------------
A--------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--"C-7--A--G----A--G----------------------G--A--------G----------"I---
----------------------7----AI-------A--7-----------------7----A-------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
idoli :: maljciki
Am E Am E
5lamene 'ore -ude me i' sna
Am E Am E
Fa-ric(a jutra& dim i' dimnja(a
, # , #
5esma se ori mladi radnici
, # ,
,elicna jutra .itam 1a-rici
Dru)ovi moji .ra-ri veseli
*ici(le vo'e& ponositi svi
Dru)ovi moji& .ra-ri& veseli
5o-ede nove nosicemo mi
%unce vec )reje& vetar carlija
>utarnja rosa& 'emlja mirisna
%unce veX )reje A-A-A-A-A-A
*o)ata 'etva& radujem se ja
2Heteoc(i (ru) je moj cilj
?amo me vec ce(a moja devoj(a
Devoj(a plave (ose (oju volim
7 'ajedno cemo otici -rodom
9iso(e peci potpaljujem ja
0uda se topi& nasmejan sam ja
5esma se ori& peva 1a-ri(a
5esma se ori A-A-A-A-A-
indexi :: balada
0itam )itara:
AsusD Am7 Fmaj7 Dm7
E--0---------------------------------0----------------
*--0-------------------------1-------1----------------
#--0-----------------------0---------D-------------A--
D--7---------------------D-----------B-----------7----
A--7------------------0-----------------------A-------
E--A--------------------------------------------------
7di sad dru'e+++
Em7
------------------------------------------------7-8-7----------
-E-----8--------------1------1--1---1---1C--7---------10-------
-------7--------------0------0--0---0---0C--7------------------
-------"--------------D------D--D---D---DC--7--------------0---
-------7----------0--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
(poprilicno (ompli(ovan ritmuc(i dio)
Am7 , D
----------------------------------------------------0--
-------1----1-1-1---0C-0--0-0-0----------------1----1--
-------0----0-0-0---AC-7--7-7-7--------------0------D--
-------D----D-D-D---AC-7--7-7-7------------D--------B--
--0-----------------BC-A--A-A-A---------0--------------
-----------------------------------B.G-----------------
(nemo)uce svirat tr'alicom) 5utu mom ja+++

--------------------------------------
---------E------E----------1----1--1--
-------A--------7----------0----0--0--
-----7----------"----------D----D--D--
--A-------------7------0--------------
--------------------------------------

--------------7-8-7--------------------------------------------
--1---1C--7---------10----------------1----1-1-1---0C-0--0-0-0-
--0---0C--7---------------------------0----0-0-0---AC-7--7-7-7-
--D---DC--7--------------0------------D----D-D-D---AC-7--7-7-7-
----------------------------------0----------------BC-A--A-A-A-
---------------------------------------------------------------

, Fmaj7 , Fmaj7 ,
---------BCA-------A----------BCA------A----------BCA-------A--
------A-------E-------------A-----E-------------A------E-------
------A----------A----------A--------A----------A---------A----
----A---------------------A-------------------A----------------
--B---------------------B-------------------B------------------
---------------------------------------------------------------
3ad ne -ude mene+++

, Fmaj7 #m ,
--------BCA-------A-----------B------------B---
------A------E----------------B---------B----B-
------A---------A-----------B---B.---A---------
----A------------------BCA---------------------
--B--------------------------------------------
-----------------------------------------------
/ reci mi njoj+++
#m ,
---------B------------B-----------------------------------0---
---------B---------B----B----B--E----EC8CE--B-1----B-B------B-
-------B---B.---A------------D--A----AC7CA--D-0----D-D--------
--BCA------------------------0--B----BCACB--0-D----0-0--0-----
----------------------------------------------B---------------
--------------------------------------------------------------

---------B------------B------------B------------B---
---------B---------B----B----------B---------B----B-
-------B---B.---A----------------B---B.---A---------
--BCA-----------------------BCA---------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
---B--E----EC8CE--B-1----B-B---B--BC-AC-B-----B--E----EC8CE--B-1----
---D--A----AC7CA--D-0----D-D---D--DC-GC-D-----D--A----AC7CA--D-0----
---0--B----BCACB--0-D----0-0---0--------------0--B----BCACB--0-D----
--------------------B------------------------------------------B----
--------------------------------------------------------------------
AsusD
-----0--------
--1--0--------
--0--D--------
--D--D--------
-----0--------
--------------
(Udarit po 'icama da od'vanja)
?o je otprili(e ritam )itara
%/4/:
5rvi dio sola je na )itari dominantno i'ra'en a u po'adini su or)ulje&
poslije 1lauta ili mo'da or)ulje do-ijaju dominantu a )itara je u po'adini
Am7 Fmaj7 ,m7 Em7 Am7
E------------------10C1D-1D--1D.10------10-10----10C1D-1D----------
*--8C10.8---10-10------------------1B---------1B-----------1B------
#---------"---------------------------------------------------1G---
D------------------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------------
Am7 Fmaj7 Dm7 Em7
-----------------------------------------
--8.".10.8---8C10-10--E.A-E--EC8-8---E-A-
-----------"-----------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Dru)i dio solo
$apisana je samo 1lauta jer je )itara u po'adini i
otprili(e svira modulaciju na solo
, Fmaj7 , Fmaj7 , Fmaj7 , Fmaj7
E-----1D-1B-1BC1A--1AC1B-1D---1AC17-1A--1B-1D-1B.1A-1B-1D-
*--1B-----------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

#m , #m ,
------------------1D----1AC17-1A--1B-1D----
-----1D-1B-1B.1A------------------------1A-
--1G---------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Am" Fmaj7 Dm7 Em7
7di sad dru'e moj& lju-avi po'drav mi odnesi &
Am" E7susD Am" A7susD
mojoj ti&
Am" Fmaj7 Dm7 Em7
5utu mom tu je (raj& umoran ovdje ja cu stati&
Am" E7susD Am" A7susD
'elim mir&
,maj7 Fmaj7
3ad ne -ude mene&
,maj7 Fmaj7
(ad me s(riju paprati& trav(e i sas
,maj7 Fmaj7
(ad ne -ude mene&
,maj7 Fmaj7
lju-itH cu je pjesmama svojim i tad+
#m #mE #m7 #mE
/ reci mi njoj& da je ta(o prola'no sve&
Dm7 #CD D7susG Dm
(ao ptica let+
#m #mE #m7 #mE
samo nju &da& volio sam ja & jer je 'a me -ila sav svijet&
Dm7 #CD D7susG Dm
crveni moj cvijet+
Dm7 #CD D7susG A7susD
7di sad dru'e moj& lju-avi pjesmu mi ponesi & mojoj ti&
Dalje sad sam mo)u poci& napolje ja cu naci& idi ti+
3ad ne -ude mene&
(ada dodju dru)i djecaci (Ho ja&
(ad ne -ude mene&
reci da cu ostati sa njom i tad+
/ reci mi njoj& da je ta(o prola'no sve&
(ao ptica let+
samo nju &da& volio sam ja & jer je 'a me -ila sav svijet&
crveni moj cvijet+
indexi :: sve ove godine
uvod:
#7 , #7 ,
#7 , G@ -------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
--B-G-A--B-A----A--D-B-G-A--B-A------
-------------B-----------------B-----
-------------------------------------
#7 , #7 ,-,maj7
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
--A--D-B-G-A--B-A---A--D-B-G-A--B-A------
------------------B------------------B-D-
-----------------------------------------
Am D
jedna mala pje)ava plava ne da mi mira
# , # #J
uvije( (ad je sretnem .oce nesto da mi da
Am D
(ad je pitam sto -i mi dala nece da (a'e
# , # #J
samo (limne )lavom (ao da -i dala sve
Am
idi mala idi sto prije
F7
jos si mlada vrijeme ti nije
D7 #
idi mala prije no sto padne noc
# , # ,
sve ove )odine dala -i 'a jednu noc
# ,
a mene ni(ad ne -i imala
# ,
jer ja moram dru)oj poc D@
Dm #7 , ,maj7
jer ja moram dru)oj poc
jura stublic :: srce na cesti
Am , F ,
9o'io sam prema )radu stodvadeset na sat
Am , F ,
$isam -io pijan& a ni napusen
Am , F ,
,ist (ao ru'a sa suncem u ocima
Am , F ,
9o'io sam prema )radu stodvadeset na sat+
9idjeo sam (ao mases i odu'eo )as
Usla si u moja (ola i sve'ala pojas+
Am ,
A na radiju je -ila lju-avna pjesma
F ,
6oja ru(a na tvom ramenu
Am ,
?amo na cesti mi je ostalo srce
F Am
$a vrucem as1altu+
6ilion (ilometara od ni)dje
$a autoputu *ratstva-jedinstva
/d Dilja prve rupe
/sjetim miris (rvi i -en'ina+
A na radiju je -ila lju-avna pjesma
6oja ru(a na tvom ramenu
?amo na cesti mi je ostalo srce
$a vrucem as1altu+
KKKKKKKKKKKK
6otiv: H%rce na cestiH
?rans(ripcija: Damir (damir+3a.rimanovicYj(+uni-lin'+ac+at)
!ome : .ttp:CCDa(ordi+net

e ---------------------------------------------------------
! ---------------------------------------------------------
# ---0-B------------------------0-B------------------------
D -0-----A-B-0-0--------------0-----A-B-0-0----------------
A ---------------B-1-1-----1----------------B-1-1-----A----
E ---------------------B-1------------------------B-1------
e ---------------------------------------------------------
! ---------------------------------------------------------
# ---0-B------------------------0-B------------------------
D -0-----A-B-0-0--------------0-----A-B-0-0----------------
A ---------------B-1-1-----1----------------B-1-1----------
E ---------------------B-1------------------------B-1-B----
kerber :: mezimac
?ema:
A A
E--------------------------------------------------------------------
!----A-------------------------------A-------------------------------
#E.7-----7pE-7---EpG-E-----------E.7-----7pE-7---EpG-E---------------
D------------------------7-------------------------------7-----------
A--------------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------------
Fism Fism
E--------------------------------------------------------------------
!----A-------------------------------A-------------------------------
#E.7-E---7pE-7---EpG-E-----------E.7-E---7pE-7---EpG-E---------------
D7."-----"p7-"---7pE-7---7-------7."-----"p7-"---7pE-7---7-----------
A------------------------"-------------------------------"-----------
E--------------------------------------------------------------------
C-------------------------- ovo su dve )itare -------------------------C
%tro1a:
A
/tac pita sta cu -iti sutra
Fism
A sta sam ne 'nam ja ni ovo) jutra
6aj(a (a'e da sam -ela vrana
Da sam isti (o cupavci sa e(rana
0e1ren:
D
#de ste vile i caro-njaci
Fism
%vi pe)a'i detinjstva mo) )de ste sad
#de ste moji verni junaci
%pasite sada me'imca svo) )de ste sad
$e spavam vise (o ostali ljudi
U snovima meni uve( se '-o) nece) sudi
5resuda )lasi )itaru spali
A pravo 'al-e nisu mi ca( ni dali
3orisceni a(ordi:
A -A77EAA
Fism-F " 11 11 10 "
D -FA777A
kerber :: ratne igre
Uvod:
Dm # Dm , *
E----------------------------------------------------------------
!----------------------------------------------------------------
#--------------AAA-777-------------------------AAA-GGG---G-------
D--777-AAA-777-BBB-AAA-------------777-AAA-777-BBB-DDD---D-AAA---
A--AAA-BBB-AAA---------------------AAA-BBB-AAA-------------BBB---
E----------------------------------------------------------------
%tro1a:
Dm Am
3ad srusimo mostove
, #
7 (ada spustimo maceve
* F
5o'elim da su nase i)re
# A
0atne i)re -ar malo ne'nije
$ije va'no (o pocinje
Uve( na (raju cutimo
3ad mno)o to)a tre-a reci
A nema reci& reci 'a istinu
0e1ren:
Dm #
$e(H sada ratne i)re prestanu
Dm , *
>er vise nice) nema u te-i& u meni
U mome srcu (ise padaju
U dusi veju crni sne)ovi
?i uve( odvise ponosna
>a tvrdo)lav (ao noc
7 (o ce (o)a prvi 'vati
3o (ome dati ru(e 'a dodire
7 opet lose se osecam
3ru'im (ao 'ao du.
>er mno)o to)a tre-a reci
A nema reci reci 'a istinu
5rela':
E----------------------------------------------------------------N
!----------------------------------------------------------------
#----------------------------------------------------------------DF
D7-A-7-------------------------A-7-A-7-----------B-----A---------
AA-B-A---------A-7-A-7---------B-A-B-A-----------1-----B---------
E--------------B-A-B-A-------------------------------------------C
E----------------------------------------------------------------
!E-----A---------B-----1-----------------------------------------
#7-----A---------B-----D---------B-----D-------------------------
D--------------------------------A-----B---------A-----B---------
A------------------------------------------------7-----A---------
E----------------------------------------------------------------
E--------------------------------
!--------------------------------
#--------------------------------
DD---------------(D)-------------
A0---------------(D)-------------
E--------------------------------
%olo: D& A& D& * ,
3orisceni a(ordi:
Dm-FF0DB1
# -BD00BB
, -FBD010
* -F1BBB1
Am-F0DD10
F -1BBD11
A -F0DDD0
macbeth :: bila je lijepa
%/4/:
1:GD 1:A"
e---------------------------A-G-----------------------------------------
*-----A-A------------------A---A------A-A---------------------D---------
#-AsE----7-E-G---------AsE-------E-G-E---7-E-G----------D--1-G-Dp1------
D-------------7-E-G-D-------------------------7-E-G-D--G-G------------G-
A-----------------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------------
B:1E B:BB
e-----------G-A-7-A-G-----------"-1D 1D--17-1E------A--G-7-"-ApG--
*-A-77-7-A-7---------7-A----------------------17---7-7----------7-
#-------------------------(D@)------------------------------------
D-----------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
U9/D : #&Am&,&#&am
Am
*ila je lijepa & lijepa poput o-ecanja
,
5amtim sva(i dan 'a-avljana rijeci
#
,ini mi se sva(e sjetim se
F Am
Ali nema nje (raj mene
3a'u prosla je (ro' mno)o to)a
$asla utociste je (od -o)a
?ra'im nocas pred tim vratima
%am ja i molim da mi je da
0EF :
, #
%ada (ad -i mo)o -iti sto-o (ao ne(ad
, #
Da mi te vrati samo jedan dan
, #
Da svu lju-av sto sam dru)i samo te-i dam
F Am
i da te-i samo te-i pripadam
*ila je lijpa +++
macbeth :: neka mi oproste
)
evo jos jedno ljeto odla'i
sjecanje na te-e ne prola'i
F )
da li i tamo postoji du)a
F ) F
a pod njom (lupa 'a sjecanja
Dis )
pitam 'a te-e 'nane i ne'nane
tra'im po (o 'na (oji put da prestane
F )
da curi tu)a u venama
F Dis
da venem s njom ja )odinama
)
'-o) te-e
c
ne(a mi oproste sve
*
sto su -ile (raj mene
F Dis
i sto su -ile samo -roj
c
i ja te( nasao sam se
*
(ad ti ode od mene
F Dis )
i 'a sve nji. ti (a'ni 'ivot moj
ra'lo)e tra'im mislim da i. 'nam
(a(av sam -io '-o) to)a je sram
jedno je samo da si davno
sa(rila put
parni valjak :: jesen u meni
%/4/:
E-----------------------------------------------------
*------------------------------------1-0--------------
#---------D--------B-D-0----------B-----------------D-
D-D-D-B-D----D-B-D--------D-D-B-D--------D--D-D-B-D---
A-----------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------
E----------------------------------------------------
*--------------------------D-0.1----B-B-B.A-BCA-B--1-
#-------B-D-0-----------B----------------------------
D-D-B-D---------D-D-B-D----------D-------------------
A----------------------------------------------------
E----------------------------------------------------
E----0--0-------0--1-1.B-1-1.B-1------0--------1-------
*--B------B-1-B-------------------1-B---B-1-0----B-1-B-
#------------------------------------------------------
D------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------
E--0--------------
*----B-1--B-1-0---
#---------------D-
D-----------------
A-----------------
E-----------------
Am E
6a sto da 'elim& sve je ta(o dale(o
Am E
7 sad mi 'ao& sve -i. opet ponovo
Dm # , E
$ajljepsu pjesmu te-i -i. pjevao
Dm # F E
!ej (amo srece da sam pjevat mo)ao
Am E
5tice u -ije)u& tisina )radi 'idove
Am E
2voni '-o)om& rijeci (a'ne -o'ije
Dm # , (E)
?e tvoje usne& opojne
Dm # F E
>os uvije( sanjam (a(o su me lju-ile
0EF:
Dm # #7 ,
>esen u meni tu)uje& 'asto sanjam cemprese
Dm E Am A
6oje ceste ne vode ni(uda (-e' te-e)
Dm # #7 ,
>esen u meni caruje& a u te-i proljece
Dm F E
$i sunce ne mo'e& ne mo'e (ro' o-la(e
Am
0ano moja& .ej +++
E
+++ s (ime sada putujes
Am E
6a sto da -ilo& nemoj da mi tu)ujes
Dm # , E
$ajljepsu pjesmu te-i -i. pjevao
Dm # F E
!ej (amo srece da sam pjevat mo)ao
parni valjak :: neda
intro: solo )itara i -ass sviraju sljedecu dionicu
(oja se na -assu ponavlja (ro' s(oro cijelu
pjesmu
Dm Am
A--A-A-A-A-A-B-A-------------
E----------------A-A-A-A-A-B- par puta pa prela'
prela': na prela'u ritam )itara ostaje na # do( -as i
solo )itara sviraju ovu liniju
A-----D--A--D--------------------
E---B---------B---A-A-A-A-A-B-A--
Dm Am
$e(i dan u pasa'u na popodnevnoj (avi
Dm Am
$aletje. na $edu& lju-av s(ols(i. dana
Dm Am
2arila i palila ona je tada
# (prela')
Dosta se promijenila na(on toli(i. )odina+
5rica mi da rinta u ne(oj lijevoj 1irmi
Da pomalo posustaje& nasmrt se dosaduje
>a jos uvije( sam& a ja(o nemam nista protiv
Da svratimo na pice do njeno) stana+
Dm Am Dm Am
$eda& nije vise ta(o o.ola
Dm Am # E Am
$eda& mno)o la(se sada (a'e da+
#ledam je do( se svlaci& (a( to sada strucno radi
7 pitam je dalH se sjeca oni. dana
3a(o nas je redom od-ijala tada
A ona se smije i (a'e& pusti& -ila sam mlada+
$eda& nije vise ta(o o.ola
$eda& mno)o la(se sada (a'e da+
parni valjak :: prevela me mala zednog preko vode
5rela':
E------------------------------------------------
!------------------------------------------------
#-----------------------------D------------------
D-----------D----A----B----G-------A--G--D--1----
A--D--A--D---------------------------------------
E------------------------------------------------
E
>a ne tvrdim nista alH ta(o (a'u
D A E prela'
da )rads(e cure mno)o cesto la'u+
E
7s(ustva jos nemam& ali cu )a steci
D A E prela' E D E
$i jedna cura mene nece vise preci+
0e1:
! D
5revela me mala 'edno) pre(o vode
A !
Ej dao sam joj previse slo-ode+
>edno) dana rece idem posjetit -a(u
a 'avrsi sa dru)im mom(om u najvecem mra(u+
Dru)i put mi rece sa sestrom ce u (ino
?u se vece sa drustvanjcem 'a-avljala 1ino
E D E
A ja osta. (od (uce+
parni valjak :: ugasi me
7ntro:
!
e------------------
!------------------
#------------------
D------------------
A------------------
E-----GC7---GC7----
E ! A ! A !& E ! A ! &E ! A ! E ! A
9erse 1:
E ! A
U)asi me&
! E ! A
'ar ne vidis da )orimR
! E ! A
%miri me&
! E ! A
'ar ne 'nas da se -ojimR
! E ! A
5ovedi me&
! E ! A
sa to-om cu do (raja+
! E ! A
5ovedi me&
! E ! A !
sa to-om cu do (raja+
,Jm ! A
?a(o je do-ro da te imam&
,Jm A
ta(o je do-ro da te imam+
! E ! A
%miri me&
! E ! A
ona(o (a(o 'nas+
#J ,Jm
7mas ru(e (oje )ovore&
#J ,Jm
ru(e (oje vide sve&
#J ,Jm
tvojim ocima ja vjerujem&
A D ! A E !
povedi me&povedi me+
parni valjak :: vruce igre
E--------------------------
!--------------------------
#--------------------------
D----------D-----G-----D---
A----D---0---0-D---D-0---0-
E--0---0-------------------
E A ! A
9ruce i)re na ulicama
vruce i)re u pred)radjima
vruce i)re po mracnim (olima
vruce i)re u nasima )odinama
E A ! A
Eeeeeeee $asmesi se
Do( smo 'ajedno do-ro je
9ruce i)re u novinama
9ruce i)re u 1oteljama
9ruce i)re u 2e3a6u++
9ruce i)re
9ruce i)re u (lu-ovima
9ruce i)re u (revetima
9ruce i)re u du)im nocima
9ruce i)re u nasim )odinama
re1ren:
prljavo kazaliste :: 17 ti je godina tek
D A
cemu ti pocrvenis (ad ne(i ti moma( po(loni 'eljni cvijet
D
cemu ti pocrvenis (ad (a'e da voli te vise no cijeli svijet
re1+ prijela' na D7
# D
ne -rini pred to-om stoji 'ivot& stoji cijeli vije(
A D
sedamnaest ti je )odina te(+
a(o ti vidis ne(o)a mom(a )dje misli na dru)u ce'njom svom
a(o ti mislis nesretna da si jer toli(o dra) je srcu tvom
re1+
A D
jer ti ne 'nas sto je lju-av jos& dali do-ro ili 'lo
A D
a (ad s )odinama dodje cas ti sa'nat ces i to
places ti mislec lju-avlju -ol da pre-oljeti ni(ad neces moc
places ti a 'ar ne 'nas da mno)o trenuta(a sretniji. jos ce doc
re1+
prljavo kazaliste :: marina
! Fis #ism E Fis
$a -o'icno jutro sneno i mutno
! Fis #ism E Fis
U (aputu ocevom
! Fis #ism E Fis
6alcice preveli(om
! Fis #ism
Dosao sam na njena vrata
E Fis ! pa uvod
Da joj (a'em -as da odla'im+
>er nit(o nije 'nao sa(rit su'e (o 6arina
7mala je oci -oje vena
*oje vena& -oje Dunava
/ je& o je je je
*oje vena& -oje Dunava
0e1: sviraj uvod
A ja& ja ne mo)u -e' nje
F # ,
*o'e& -o'e spasi me
!susG:@DGGAD
!susD:@DGGDD
V2
, # Am F #
$a -o'icno jutro sneno i mutno
, # Am F #
U (aputu ocevom
, # Am F #
6alcice preveli(om
, # Am
Dosao sam na njena vrata
F # ,
Da joj (a'em -as da odla'im+
, # Am F #
>er nit(o nije 'nao sa(rit su'e (o 6arina
, # Am
7mala je oci -oje vena
F # ,
*oje vena& -oje Dunava
, # Am
/ je& o je je je
F # ,
*oje vena& -oje Dunava
, # Am
A ja& ja ne mo)u -e' nje
F # ,
*o'e& -o'e spasi me
prljavo kazaliste :: moderna djevojka
F 1BBD11
# BAAGBB
, @BAA@@
D @A77@@
7$?0/: F # , D
e---------------------------------
*--E--A-E---E--A---E--A-E---E--A--
D--------------------------------- D@
#---------------------------------
A---------------------------------
E---------------------------------
e--------------------------------------------------------------
*--E--A-E---E--A-E---E--A-E---E--A---E--A-E---E--A-E---E--A-E--
D--------------------------------------------------------------
#--------------------------------------------------------------
A--------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------
F ,
/na radi u tvornici
F D
$e sanja isto sto i dru)e 'ene
# F , D
/na sanja dru)i svijet
/na sanja dru)i svijet
,rvena svijetla (a-are
/na sanja dru)i svijet
0EF0E$:
F , #
$esto je 'ove pusti stroj
F , #
$esto je 'ove pusti stroj
e--------------------EpA----EpA----EpA--
*--E--8--8-E--A-E-8------E------E-------
D--------------------------------------- G@
#---------------------------------------
A---------------------------------------
E---------------------------------------

F , #
?i si ta(o moderna djevoj(a
F , #
?i si ta(o moderna djevoj(a
F , #
?i si ta(o moderna djevoj(a
F , #
?i si ta(o moderna djevoj(a
/na radi u tvornici
/na pomalo vene
/na sanja dru)i svijet
,rvena svijetla sad se pale
/na odla'i u (a-are
/na je nasla svoj svijet
%/4/: D@
e-----------------------------------------------------------------------
*--E--A-E---E--A-E---E--A-E---E-r-A-E-----E----E-------E----A-r--B-B-B--
D---------------------------------------7----A--------------------------
#------------------------------------------------7---A------------------
A--------------------------------------------------------7--------------
E-----------------------------------------------------------------------
e--------------------EpA----EpA----EpA--
*--E--8--8-E--A-E-8------E------E-------
D--------------------------------------- G@
#---------------------------------------
A---------------------------------------
E---------------------------------------
/U?0/:
e---------------------------------
*---------------------------------
D---------------------------------
#-------------8-10--10-8----------
A--8--10--10-------------10--+++--
E---------------------------------
prljavo kazaliste :: sve je lako kad si mlad
# D ,
/ da o da o da
# D ,
%ve je la(o (ad si mlad
# D ,
%va(o odijelo do-ro ti stoji
# D ,
A sva(a rana manje -oli
# D ,
/ da o da o da
# D ,
%ve je la(o (ad si mlad
# D ,
la(se o(reces ledja sreci
# D , # D ,
*as te -ri)a s (im ces leci
#
G@ 3rv i su'e mo)u teci
,
%ve je -as la(o
---
K
# svirate duplo du'e ne)o D i ,& da(le&
dvije do-e # pa jedna D& pa jedna ,+
KK
/vaj dio sto ide dru)acije& pa'ite na ritam& jer
se a(ord mjenja na trecu do-u+++
psihomodo pop :: frida
, E F
Frida je -ila moja (raljica - Frida& Firda
, # Am
Frida je -ila moja (raljica - Frida& Frida
, E F
Frida je -ila moja (raljica - Frida& Frida
Am F , #
Ali nit(o nije -io nje'in (ralj &o Tea.
>a sam radio a ona je ce(ala
/na je ce(ala da padne mra(
/na se cudila sto ne 'nam u'ivati
>a sam joj re(ao: H!eT .oneT nije to sam ta(H
5od nama su pucali (reveti
6i smo se pucali do( ne pu(ne dan
>a sam je )adjao al nisam po)odio
?aj joj meta( nije dovoljan
Frida ja ti nisam dida(R)
7mas do-re usi slusaj (ro' nji.
?i si -ila moja jedina prac(a
A ja sam -io samo sprit
psihomodo pop :: sex magazin
7$?0/: E(-ass)-A @ i'vjestan -roj Z)
A
$je'in 'ivot nije -aj(a
A
nje'in 'ivot nije 1ilm
A
nje'in 'ivot nema smisla
E A
a ona nema nista s tim+
U njenim 'ilama tece
sampanjac a ne (rv
u njenim plavim ocima
ja sam mali -ijedni crv+
# D A D
%eOO@T+++
# D A D
%eOO@T+++
/na voli porno pricice
i nosi cip(a )acice
sve njene prijateljice
o )lupe su i dosadne+
2ivot nije -aj(a
'ivot nije 1ilm
nje'in 'ivot nema smisla
a ona nema nista s tim+
D D
$je'in 'ivot je& 'ivot je
D A D
'ivot je se@T ma)a'in
'ivot je& 'ivot je
'ivot je se@T ma)a'in
D D
$je'in 'ivot je& 'ivot je
D A D
'ivot je se@T ma)a'in
'ivot je& 'ivot je
'ivot je se@T ma)a'in
U njenim 'ilama tece
sampanjac a ne (rv
u njenim plavim ocima
ja sam mali -ijedni crv+
/na voli porno pricice
i nosi cip(a )acice
sve njene prijateljice
o )lupe su i dosadne+
D D
$je'in 'ivot je& 'ivot je
D A D
'ivot je se@T ma)a'in
'ivot je& 'ivot je
'ivot je se@T ma)a'in
# D A D
%eOO@T 6a)a'in
# D A D
%eOO@T 6a)a'in
%/4/:
$e)dje pri (raju pjesme dola'i do modulacije i' D u E tj+
citava pjesma se povecava 'a ton navise +++
E E
$je'in 'ivot je& 'ivot je
E * E
'ivot je se@T ma)a'in
'ivot je& 'ivot je
'ivot je se@T ma)a'in
A E * E
%eOO@T 6a)a'in
A E * E
%eOO@T+++6a)a'in
regata :: andrea
Uvod:
E---------------------------------------
!---------------------------------------
#---B-B-D-A---B-D-A----B-B-D-A----------
D---B-B-B-B---B-B-B----B-B-B-B----------
A---------------------------------------
E---------------------------------------
#m F , #m
3unem ti se *o)om& necu vise s to-om& Andrea+
4osa su vremena& lju-avi tu nema& Andrea+
5usti sada tu)u& sto ja volim dru)u& Andrea+
6o'es da pre-olis& nemoj da me molis& Andrea+
0e1:
* ,
Andrea& Andrea+++
4jepa si Andrea& nece -itQ pro-lema& Andrea+
DoUce ne(o dru)i nocu da te lju-i& Andrea+
Andrea& Andrea& oprosti& Andrea+++
* F , F
2nam& volis me jos+
9olis me jos+
2nam& volis me jos+
2nam& volis me jos+
2nam& volis me jos+
9olis me jos+
riblja corba :: amsterdam
%olo:
E--------------------------------- ----------------------
*--1D--1G-1A-1G-1D-------1D------- ----------------------
#------------------1D-1G----1G-1D- -11-------------------
D--------------------------------- ----1G-1D-11----11-1D-
A--------------------------------- -------------1G-------
E--------------------------------- ----------------------
E--------------------------------- ----------------
*--1D--1G-1A-1G-1D-------1D------- ----------------
#------------------1D-1G----1G-1D- -11-------------
D--------------------------------- ----1G-1D-11----
A--------------------------------- -------------1G-
E--------------------------------- ----------------
!m A !m A
$e(o mi je u(rao -ici(lo
!m A !m A
jer )a nisam do-ro ve'o lancom
!m A !m A
na -ici(lo ovde sam navi(o
!m A !m A
da se ne -i osecao strancom+
3ucici po ulicama (a(u
cipelu sam uma'o )ovancom
.oce da me )ri'aju u mra(u
da se ne -i osecao strancom
0e1:
D A
U (a1anu pusu mari.uanu
D A
ili ne(u dro)u piju sH no)u
D A
te sam noci spavao pod san(om
D E
da se ne -i osecao strancom+
!m A !m A !m
AmOsterOdam+++
?e(st:
$e(o mi je u(arao -ici(lo
jer )a nisam do-ro ve'Ho lancom
na -ici(lo ovde sam navi(Ho
da se ne -i osecao strancom+
3ucici po ulicama (a(u
cipelu sam uma'Ho )ovancom
.oce da me )ri'aju u mra(u
da se ne -i osecao strancom+
0e1:
U (a1anu pusu mari.uanu
ili ne(u dro)u piju sH no)u
te sam noci spavao pod san(om
da se ne -i osecao strancom
/vde uopste nema !olande'i
sve Arapi& crnci i 3ine'i
tu ljudovi uopste ne spavaju
samo picu i 'aje-avaju+
?u (urave u i'lo'i sedu
cutu& pusu prola'ni(e )ledu&
sedu )ole ili u ne)li'e
musterije da im pridju -li'e+
6oju malu tra'im po (analu
)de se vodom setaju sa -rodom
ceo dan sam plivao 'a camcom
da se ne -i osecao strancom+
%vuda )u'va& 1r(a i (r(ljanac
nemas pojma (o je ovde stranac
postao sam jedan Amsterdamac
da se ne -i oseco (o stranac+
7n t.e citT o1 Amsterdam
Tou can 1ind a lot o1 1un&
?.e Dam %[uare and 4atice 5lain
t.is is somet.in) 7 canHt e@plain&
t.ere is a cro;d& cra'T and lau).
in a distance 7 .ear a drum
callin) me to come to Amsterdam
riblja corba :: avionu slomit cu ti krila
E-------------------------------------------------------------
!-------------------------------------------------------------
#-------------------------------------------------------------
D--0-0-D-0-0-0-G-7-10-10-10-"-A-0-0-D-0-0-0-G-7-10-10-10-"-1D- @D
A-------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------
!---------------------------------------------------------------
#---------------------------------------------------------------
D-------------------10-10-10-"-A------------------10-10-10-"-1D-
A--B-B-A-B-B-B-7-10--------------B-B-A-B-B-B-7-10---------------
E---------------------------------------------------------------
D #
*ivao sam sa jednom i dru)om&
D # #7
muvao se sa onom i ovom&
, #
dru'io se sa srecom i tu)om&
, #
a ti ode prvim avionom+
?eorets(i& lju-av lepo 'vuci&
malcice je dru(cije u pra(si&
mno)o to)a jos uve( se uci&
ajmo dole& sti)ao je ta(si+ D
A !m
Avionu slomicu ti (rila&
D A
da ne letis& ona -i tu -ila&
A !m
joj a(o ti u.vatim pilota&
D A
lisicu )a nje)ovo) 'ivota+
riblja corba :: dobro jutro
, F D7 #
%vanulo je i'nad cr(ve %veto) 6ar(a
, F D7 #
,istaci u 'utom ulice su prali
, F D7 #
3uci su se vu(li parovi i' par(a
, F D7 #
%ta smo mo)li mi smo jedno dru)om dali
# , Fmaj7 , Fmaj7
Do-ro jutro
/tresas sa se-e lisce i prasinu
%tru'em s pantalona ostat(e od -lata
5ola(o i si)urno -e'is u tisinu
,e(aju te dole ta(sisti (od >A?-a
Do-ro jutro
F # ,
,ele noci ti si 1orsirala (onja(
F # a
>utro (vari sinoc 'apocete ve'e
F # ,
2orom si me sutnula (Ho poslednji dronja(
F # a
>a sam ti u' pice dosao (Ho me'e
Do( veselo cvr(ucu pticice sa )rana
%a(rivas ru(ama ra'ma'ano lice
U ustima vucem trule' od duvana
U daljini laju d'u(ci lutalice
Do-ro jutro
,ele noci ti si 1orsirala (onja(
>utro (vari sinoc 'apocete ve'e
2orom si me sutnula (Ho poslednji dronja(
>a sam ti u' pice dosao (Ho me'e
K D-----------------------
A--0-D-B----------------
E-----------------------

KKK9E027>A DKKK
?rans(ripcija: RRR
5oslao : 6ar(o (ladeY-endro'+ca)
!ome : RRR
, F D7 #
%vanulo je i'nad cr(ve sveto) 6ar(a
, F D7 #
,istaci u 'utom ulice su prali
, F D7 #
3uci su se vu(li parovi i' par(a
, F D7 #
%ta smo mo)li& mi smo jedno dru)om dali
# , # ,
Do-ro jutro+
/tresas sa su(nje lisce i prasinu
%tru'em s pantalona ostat(e od -lata
5ola(o i si)urno -e'is u tisinu
,e(aju te dole ta(sisti (od >A?-a
Do-ro jutro+
F # ,
,ele noci ti si 1orsirala (onja(
F # Am
>utro (vari sinoc 'apocete ve'e
F # ,
2orom si me sutnula (o poslednji dronja(
F # Am
>a sam ti u' pice dosao (o me'e+
Do( veselo cvr(ucu pticice sa )rana
%a(rivas ru(ama ra'ma'ano lice
U ustima vucem trule' od duvana
U daljini laju d'u(ci lutalice
Do-ro jutro+
,ele noci ti si 1orsirala (onja(
>utro (vari sinoc 'apocete ve'e
2orom si me sutnula (o poslednji dronja(
>a sam ti u' pice dosao (o me'e+
riblja corba :: dva dinara druze
Am Am" Am10 Am" Am Am" Am10 Am"
Decurliji nasoj smisljasmo imena&
Am Am" Am10 Am" Am Am" Am10 Am"
9ole. je sve vise sva(i -o'ji dan&
, # Am Am" Am10 Am"
U-edi. se naj'ad& to je prava 'enaM
, # F Am Am" Am10 Am"
2ajedno smo stedeli 'a stan+
%edeo sam ta(o sam 'a nasim stolom&
%ve sto iole vredi& palo je u vodu&
/pet me je 'ens(o napravilo volom&
7)rao sam samo epi'odu+
0e1ren:
#
!tedo. da 'aurlam& strcao sam dole&
Am Am10 Am10 Am"
$isam mo)Ho da i'dr'im du'e&
#
%ocijalni slucaj& pred vratima W,-a&
F Am Am" Am10 Am"
0e(ao je - Dva dinara dru'eM Dva dinara dru'e+
#
L6ala nu'da jedan& a veli(a dva&L
Am Am" Am10 Am"
5o)ledom )a sase(o. (Ho macem&
#
L7'vinite molimL& pitao sam ja&
F Am Am" Am10 Am"
L3olH(o (osta (ad unutra placemLR
riblja corba :: egoista
,
/)ledalo te po'naje do-ro
D
>er pred njim stojis veoma cesto
F E
U tvome malom& se-icnom srcu
Am
$e mo)u naci slo-odno mesto+
6anje vredim od tvo) sesira
7s(reno volis jedino se-e
>a nisam ustva i' tvo)a drustva
$e )u-im nista& )u-ec te-e+
# Am # Am
?i si mamin ne'ni cvet
# Am
?i si -o) 'a ceo svet
F E
>er ti si duso doista
# Am
$epopravljiv e)oista+
riblja corba :: govnovalj
#itara: 3lavijature:
D #
E----------------------------------8.7-----------------------
*--------------------------------------8-7-------------------
#------7--7I-----7--7--7--"*---------------7-----------------
D--7."---------------------------------------10---10-"--7----
A---------------------------------------------------------10-
E------------------------------------------------------------
Da -iste do-ili tacan ritam pro-ajte u' pesmu da odsvirate&
posto ne verujem da je ovo ritmic(i tacno ali note su tu+
D #
$ajveci lupe' o casti tra-unja&savesti nema &pa nema ni mrlja&
D #
sva(om je svoje )ovno dunja& )ovnovalj svoje )ovno (otrlja+
D #
%im-ol cednosti je radodaj(a& prljavi ves se jos vise prlja&
D #
lep 3va'imodo&lju-i )a maj(a& )ovnovalj svoje )ovno (otrlja+
, # D #
#ovnovalj svoje& )ovno (otrlja+
, # D #
#ovnovalj svoje& )ovno (otrlja+
D #
$arod ne vidi dalje od nosa& je1tina (rd'a&je1tina -rlja&
D #
naivna celjad&)ola i -osa& )ovnovalj svoje )ovno (otrlja+
D #
3loniran majmun&lo(alni mocni( sa 'adovoljstvom ru(e trlja&
D #
on je 9eli(o) *rata pomocni(& )ovnovalj svoje )ovno (otrlja+
, # D #
#ovnovalj svoje& )ovno (otrlja+
, # D #
#ovnovalj svoje& )ovno (otrlja+
D #
5ora' u )ostima&pora' (od (uce& F3 *uducnost u propast srlja&
D #
-ice sma(nuce u svanuce&)ovnovalj svoje )ovno (otrlja+
D #
$ajveci lupe' o casti tra-unja&savesti nema &pa nema ni mrlja&
D #
sva(om je svoje )ovno dunja& )ovnovalj svoje )ovno (otrlja+
, # D #
#ovnovalj svoje& )ovno (otrlja+
, # D #
#ovnovalj svoje& )ovno (otrlja+
riblja corba :: jedino moje
Am , #
e-------------------------------A--8-7-A-------0-------B---------=
!---------------A---------------A-------------1-------B----------=
#------A-------A--------G-------A------------0-------G-----------=
D-----7-------A--------A--------------------D-------A------------=
A----7-------B--------A------------------------------------------=
E---A----------------B-------------------------------------------=
D A # !m
e----------------------------------------------------------------=
!------7---------------------------B-----------------------------=
#-----7---------E--------G--------G------------------------------=
D----7---------7--------A--------G-------------------------------=
A---A---------7--------A--------D--------------------------------=
E------------A--------B------------------------------------------=
AA ,A #A DA AA #A 1+F D+F
e-------------------------------=------------------=---------=---=
!-------------------------------=------------------=---------=---=
#------FF-AA--------------------=--77--------------=---------=---=
D--77--FF-AA--0--AA-------------=--77--@@-77----AA-=-----D---=-G-=
A--77--FF-BB--0--AA--D.BpD.BpD--=--AA--@@-77----AA-=-D-A---D-=-G-=
E--AA---------0--BB-----------B-=------@@-AA--0-BB-=---------=-D-=
%/4/:
*
e--------=---8:(10)--------8-10-1D-10-8-10p8---------------8p7-----8--=
!---1D---=--------------10-------------------10-8-10-----10---10------=
#--------=------------------------------------------------------------=
D--------=------------------------------------------------------------=
A--------=------------------------------------------------------------=
E--------=------------------------------------------------------------=
* 0 * ovde iseci ton
e---10:(1D)-(1D):10p8----------8-10:(1D)------------------------------=
!---------------------10----10----------------------------------------=
#---------------------------------------------------------------------=
D---------------------------------------------------------------------=
A---------------------------------------------------------------------=
E---------------------------------------------------------------------=
0K
e---1D--1D-10---------------------------------------------------------=
!-------------1B-(1B):1D-----1Bp1D-10----10---------------------------=
#-------------------------------------1D------------------------------=
D---------------------------------------------------------------------=
A---------------------------------------------------------------------=
E---------------------------------------------------------------------=
e--------------10-------857----8-1D-17--------------------------------=
!---10-1D-1B----------------10----------------------------------------=
#---------------------------------------------------------------------=
D---------------------------------------------------------------------=
A---------------------------------------------------------------------=
E---------------------------------------------------------------------=
$apomena: na 'a.tev cenjeni. mi (ole)a& evo s(inuo sam i solo :))))
i sola'u sam s(idao na a(usticnoj )itari posto samo na njoj
sviram
(na ele(tricnoj sam svirao D puta u 'ivotu) ta(o da ne 'nam
(a(o ovo 'vuci na ele(tricnoj ali na a(ustari 'vuci&
ja mislim dosta do-roM :) tamo )de sam stavio L0KL&
na ele(tricnoj se mo'da svira dru)acije& mo'da se (oristi
onaj e1e(at opustanja 'ise ili ne(i vec++ ( to ovi ele(tricari
-olje 'naju :)))) na a(ustari mo'e da prodje i ova(oMMM :))
te(st pesme:
7 sve je islo (ao po loju
Do( sam te imao (ao moju
?o nije mo)la -iti -ilo (oja
%ve do( si -ila moja
Dru)e ne mo)u da postoje
/d ove samo jedine moje
4judi matore& -oraju se& )oje
A ti jos lepa& jedino moje
3Ho 7ndijanac stavljam ratnic(e -oje
Da te osvojim& jedino moje
3ad -i -io potop& a ja da sam $oje
7 te-e -i. poveo& jedino moje
*ilo je 'ena ne 'na se -roja
AlH samo ti si -ila moja
>a nemam mira& nemam ni spo(oja
3ad nisi (raj mene& jedina moja
#rci '-o) lju-avi unistili ?roju
>a -iH sve dao 'a ovu moju
4osi (rojaci sud-inu (roje
2asiven 'a te-e& jedino moje
>a sam ranjen& rane se )noje
#de si najlepse& jedino moje
7 o(o rana muve se roje
2-o)om najlepse& jedino moje
riblja corba :: kad hodas
, Em # Am
9ece ne mirise na ra(ove i s(olj(e
, Em # Am
6esec je -leda 1le(a -oje cimeta
, Em # Am
U'imas cipele 'a setanje (ro' snove
, Em # Am
Ulica voli ritam tvoji. (ora(a+

9etar se provlaci (ro' nepo'nate reci
As1alt se miluje sa tvojim sti(lama
%uvise me(an da -i mo)ao da spreci
/vo je vece puno tvoji. tra)ova+

, # ,
3ad .odas& ne 'astaj(ujes
, # ,
2emlju ne dodirujes
, # F
A mene ne primecujes
7 uporno se trudis da me prode po'uda
>os dr.tim od tvo) po)leda
7' ne(i. stari. ra'lo)a
riblja corba :: kad sam bio mlad
Em D
%a trinaest sam popusio prvu plju)u
Em D
posle prve odma. i dru)u
(Em) D Em
jer tad+++tad sam -io mlad
%H cetrnaest sam popio prvo pivo
a posle piva sam pio sve 'ivo
jer tad& tad sam -io mlad+
#
3ad do-ijem -atine
Em
nisam (u(ao
#
-io sam tucen
Em
i ja sam tu(ao
D D Em
jer tad++++tad sam -io mlad+
>a samo petnaest& ona o1ucana
pala je ali -ila je tucana
jer tad& tad sam -io mlad+
%a sesnaest sam prvi put ponavljao&
po-e)Ho od (uce i nisam se javljao
jer tad& tad sam -io mlad+
6alo sam la)ao& -io sam na)ao&
ni(ome nocu nisam pola)ao
jer tad& tad sam -io mlad+
riblja corba :: jos jedan sugav dan
Em D Em D
%etala si poljem&videla 'ri (lasje&
Em D Em
ovde (od mene lije (ao i' (a-la&
# D Em # D Em
vreme je pasje&vreme je pasje+
Am
0EF: *olje da slusam ploce&
Em
da ne napusta stan&
F !7 Em F !7Em !7
jos jedan su)av dan& jos jedan su)av dan+
6uce me mi)rene i te( nesto da radim&
po-edim ne(e umorne 'ene&
vreme je pasje& umorne 'ene+
0EF+++++++++
Am #
U i'najmljenoj so-i vla)a&
Am #
jedan po jedan san rusim&
Am #
od nje nema ni tra)a&
Am DF !7 Em
dva pa(la dnevno pusim+
riblja corba :: kako je lepo biti glup
A E A
3a(o je lepo -iti )lup
A E A
/ (a(o je lepo -iti )lup
FJm
%to(a ume da nervira
FJm
#utaj sta ti se servira
A E A
3a(o je lepo -iti )lup+
/ (a(o je lepo -iti )lup
3a(o je lepo -iti )lup
*olje mo'a( sa(rivati
5a cutati i plivati
3a(o je lepo -iti )lup+
$e -avi se politi(om
%pavaj& radi& cuti& jedi
7 ne veruj vise ni(om
4e'i& di)H se& ustaj& sedi
4e'i& di)H se& ustaj& sedi+
3osa )ori ispod slema
9aljamo se po prasini
$i(o od nas pojma nema
Da smo davno u masini
Da smo davno u masini+
/ (a(o je lepo -iti )lup
/ (a(o je lepo -iti )lup+
6ani )lavu& pasi travu
#lup si& nisi ti u pravu
/ (a(o je lepo -iti )lup+
3a(o je lepo -iti )lup
3a(o je lepo -iti )lup
*as te -oli sta ti rade
3o te la'e& (o te (rade
/ (a(o je lepo -iti )lup+
$e -avi se politi(om
%pavaj& radi& cuti& jedi
7 ne veruj vise ni(om
4e'i& di)H se& ustaj& sedi
4e'i& di)H se& ustaj& sedi+
3osa )ori ispod slema
9aljamo se po prasini
$i(o od nas pojma nema
Da smo davno u masini
Da smo davno u masini+
/ (a(o je lepo -iti )lup
/ (a(o je lepo -iti )lup+
riblja corba :: lupa bubanj, zveci zvecka
FJ A FJ A FJ A FJ
A
---------------------------------------------------------------------------
-----
------------17-1GI----------------------------------17-
1GI----------------------
11-1B-1G-1E---------11-1B-1G-1E-1G-11I--11-1B-1G-1E---------11-1B-1G-1E-1G-
11I--
---------------------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------------------------------------------------
-----
FJ A FJ A
-------------------------------
-------------------------------
":":":8:8:8:E:E:E:G:G:G:D:D:EI-
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
07FF FJ A
4upa -u-anj& 'veci 'vec(a
FJ A
*ulji marva rado'nala
FJ A
%ta je& mo'da i)ra mec(a
FJ A
*anda svira: ?ra la& la la+
07FF FJ A (@D)
D A E
Da nastupi -io je sprecen
D A E
#utac plamena
D A E
>e'i( mu je sve'e ispecen
D
?ra'i se 'amena+
*m
?ra'i se 'amena+
A
?ra'i se 'amena+
E
?ra'i se 'amena+
FJ A FJ A FJ A FJ
A
---------------------------------------------------------------------------
-----
------------17-1GI----------------------------------17-
1GI----------------------
11-1B-1G-1E---------11-1B-1G-1E-1G-11I--11-1B-1G-1E---------11-1B-1G-1E-1G-
11I--
---------------------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------------------------------------------------
-----
FJ A FJ A
-------------------------------
-------------------------------
":":":8:8:8:E:E:E:G:G:G:D:D:EI-
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
07FF FJ A
9idi o1ucano) ti)ra
FJ A
% necijom se ru(om i)ra
FJ A
U 'u-ima staro) lava
FJ A
Dreserova visi )lava+ !a .a .a .a .aa M
07FF FJ A (@D)
D A E
Da nastupi -io je sprecen
D A E
#utac plamena
D A E
>e'i( mu je sve'e ispecen
D
?ra'i se 'amena+
*m
?ra'i se 'amena+
A
?ra'i se 'amena+
E
?ra'i se 'amena+
FJ A FJ A FJ A FJ
A
---------------------------------------------------------------------------
-----
------------17-1GI----------------------------------17-
1GI----------------------
11-1B-1G-1E---------11-1B-1G-1E-1G-11I--11-1B-1G-1E---------11-1B-1G-1E-1G-
11I--
---------------------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------------------------------------------------
-----
---------------------------------------------------------------------------
-----
FJ A FJ A
-------------------------------
-------------------------------
":":":8:8:8:E:E:E:G:G:G:D:D:EI-
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
07FF FJ A
2ena pala sa trape'a
FJ A
DalH je mrtva ilH se 'e'a
FJ A
9eselo puc(eta vatra
FJ A
5a to )ori nasa satra+
07FF FJ A (@D)
D A E
Da nastupi -io je sprecen
D A E
#utac plamena
D A E
>e'i( mu je sve'e ispecen
D
?ra'i se 'amena+
*m
?ra'i se 'amena+
A
?ra'i se 'amena+
E
?ra'i se 'amena+
riblja corba :: lutka sa naslovne strane
FJm
Dajes da te vole )lumci& re'iseri
A #Jm FJm
$ovinari& ljudi ne'nani i 'nani
FJm
5ojesce te -r'o vele)rads(e 'veri
A #Jm FJm
Ali ti ces -iti na naslovnoj strani
! FJm
%tatirat ces mo'da u pone(om 1ilmu
! FJm
6o'da ces re(lamu snimiti 'a ?9
FJm A
6enjace te (Ho sto ra'menjuju reci
#Jm FJm
7'a tvoji. ledja pricace viceve
0e1+
!m A
?i si savrsenstvo -e' mane
!m A
?i si deo vojnic(i. snova
!m A
?i si lut(a sa naslovne strane
E FJm
7 tre-a ti lova
%vi vole tvoje idealne mere
?rpeces starac(e ru(e na se-i
Ali to je deo tvoje (arijere
5a 'asto onda otrpela ne -i
%lavni novinari 1oto ma)a'ina
%li(ace svoje umetnic(o delo
$e'reli (linci otvoreni. usta
#ledace tvoje mlado& )olo telo
riblja corba :: nazad u veliki prljavi grad
Am
Dru(cije navi(e& dru(ciji ljudi
# Am
Dale(a tutnjava vo'a+
Am
5one(ad sud-ina surovo sudi&
# Am
3ono-ar jos jedna lo'aM
Am
>ednim po)ledom dodirujem tu)u&
# Am
%ecanja opet se -ude+
Am
>a vise ne smem da )ledam ni' pru)u&
# Am
9o'ovi ra'dvajaju ljude&
F #
9o'ovi ra'dvajaju ljude&
* A
9o'ovi ra'dvajaju ljudeM
F *
$a'ad u veli(i prljavi )rad&
F
5rljavi )rad
, #m A
#omila& -u(a& smo) 7 dim
, #m A
,esto (o stene cvilim 'a tim&
, #m A
U dusi samo pustos 7 jad&
F ,
$a'ad u veli(i prljavi )rad&
5rljavi )rad
5rljavi )rad
5rovodim prilicno sive dane&
$i)de -eline ni sjaja+
Fale mi (elneri i' moje (a1ane&
Fale mi dripci i' (raja+
riblja corba :: necu da ispadnem zivotinja
A #
2asto te-e da nosim na dusi
D A
nema smisla da ratujem s to-om
#
do-ra moja idi sHmilim -o)om
D A
ja ne 'nam sta cu sam sa samim so-om
#
prosao sam davno cma(anje u par(u
D A
dr'anje 'a ru(e le'anje na travi
#
na prodajem 've'de ni sarene la'e
D A
suvise me to)a suvise me to)a 'vi'nulo po )lavi
0e1:
# D A
necu da ispadnem 'ivotinja
!m # A
ja ne umem u dvoje da trajem
# D A
ja sam ti lju-avna sirotinja
!m # A
otimam a nista ne dajem
mo)u da ti valjam samo dva-tri dana
u osecanjima u'asno sam stedljiv
ja sam solunac va)on restorana
pri'najem da sam neupotre-ljiv
# D A
necu da ispadnem 'ivotinja
!m # A
ja ne umem u dvoje da trajem
# D A
ja sam ti lju-avna sirotinja
!m # A
otimam a nista ne dajem
riblja corba :: neke su zene pratile vojnike
Dm F A * , #
8-------1-0-B-1-0----------1---------------------D---------
-----B-----------B------1---1.B-1-----B--D-B-A--D--EpA-B--
---D------------------D-----------1-D-----------0---------
-0------------------B--------------------D-B-A------------
----------------------------------------------------------
8----------------------------------------------------------
K 1 R
(ovo se svira u' prve D stro1e& u' B+ su a(ordi& a u' D+ ovo i&
mislim& -as+ ?a(odje& u' prvo ponavljanje re1rena ide ne(o lepo
ra'la)anje& ali nisam mo)ao da )a s(u'im :( 3o 'na& ne( vi(ne+)
%ad mi tvoje oci ta(o mno)o 'nace
i (ao (ro' ma)lu redjaju se sli(e&
.ej& masino& pusti paru jace&
ne(e su 'ene pratile vojni(e+
2nam cmi'drili nisu junaci sa %parte&
srecom u (upeu ni(o) pored mene
- Do-ro vece& molim vase vo'ne (arte&
tre-aju mi nocas ne(e dra)e 'ene+
Dm F
,itav va)on smrdi od prljavi. no)u&
A #
piletina& pivo& pijani (reteni&
Dm F
psujem mater onom po(varenom *o)u
A #
'asto su se (ola slomila na meniR
re1ren:
F *
A se-e -i. na po(lon dao -ilo (ome
F #m F
jer ni(o od vas ne 'na moje -rodolome+
riblja corba :: nemoj da ides mojom ulicom
7ntro: D -ass(A&!&,J)
D -ass(A&!&,J)
?i me mno)o 'e'as i o(olo svrljas
D -ass(A&!&,J)
*o)ami me ne 'nas& pa ce da nadrljas+
D A !m #
2ato nemoj da ides mojom ulicom
D A !m A !m
$emoj da ides mojom ulicom
A !m
E nemoj& stvarno nemoj
A !m A !m
$i u ludilu nemoj& mojom ulicom+
3upio sam pistolj (od svercera na crno
$a te-e cu rado da potrosim 'rno
%tvarno nemoj da ides mojom ulicom
$emoj da ides mojom ulicom
E nemoj& stvarno nemoj
$i u ludilu nemoj& mojom ulicom+
6o'es da me tu'is 'a o'-iljnu pretnju
Ali ipa( pa'i (ad podes u setnju+
?ada nemoj da ides mojom ulicom
$emoj da ides mojom ulicom
E nemoj& stvarno nemoj
$i u ludilu nemoj& mojom ulicom+
2asto da se mucim& da '-o) te-e patim
$aj-olje ce -iti 'a )lavu da te s(ratim+
7pa( nemoj da ides mojom ulicom
$emoj da ides mojom ulicom
E nemoj& stvarno nemoj
$i u ludilu nemoj& mojom ulicom+
riblja corba :: nemoj sreco nemoj danas
5ratnja: prva )itara:
# D Em , D
E----B-B-B-B----D-D-D-----0-@-0----0---D--
!----0-0-0-0----B-B-B-----0-@-0----1---B--
#----0-0-0-0----D-D-D-----0-@-0----0---D--
D----0-0-0-0--0-----------D-@-D----D-0----
A--------------------------------B--------
E--B-------------------0------------------
Dru)a )itara:
# D Em , D
\----5+6+------------------------------]
E----------------------------------------
!----------------------------------------
#-----0-0------D------------------D------
D----------0-G-------D-D--A-D-------G----
A-----------------------------B-------A--
E--B---------------0---------------------
6islim da ostalo nema potre-e da pisem+++
?e(st i a(ordi:
# D
Dan tmuran& ja mamuran&
Em , D
$E6/> %0E,/& $E6/> DA$A%&
# D
Da ispravljas (rive drine&
Em , D
6o'es doci do istine&
# D
5usti ladje ne(a tonu&
Em D
Daj mi sodu+++
# D Em , D
*73A0*/$UMMM WoooM
WoooM
?i si (riva '-o) mo) piva&
$E6/> %0E,/& $E6/> DA$A%&
6i smo danas& -la)o meni&
poprilicno promaseni+
7ma mno)o losi. dana
3od lju-avni.+++
9E?E0A$AMMM
WoooM
0e1:
,
6i smo& eto& -li'u (raja&
Em
>edan (ora( od ocaja+
,
,uvaj malo nade 'a nas&
D
$E6/> sreco& $E6/> danas&
$E6/> sreco+++
# D Em , D
5a nemoj danas+++
($emoj danas& molim te+++Danas me puti na miru+++
>utro ce promjeniti sve+++ 7di ne)de plesi& idi molim te
ne)de plesi+++)
*olje spreci ru'ne reci&
$E6/> %0E,/& $E6/> DA$A%M
$ase )res(e u tisini
$isu jos na povrsini+++
6ene ne(i djavo tera&
%(uvaj (a1u+++
*E2 %E,E0AMMM
WoooM
(5a pusti me& jelH sam ti lepo re(ao& molim te pusti me danasM
$emoj da me dirasM $emojM)
($emojM 6a nemojM 7diM /stani dju-re do (rajaM
5usti meM 6olim teM Dola'im 'a pet minuta+++)
/-jasnjenje:
@-pri)usena 'ica
5+6+-palm mutin) ('ice se pritisnu dlanom do same
(o-ilice& i ta(o se sviraju)+
riblja corba :: odlazak u grad
!m D !m A !m
E--7--10--7-@@-A-A-@--7-@@@-
!--7--10--7-@@-A-A-@--7-@@@-
#--7--11--7-@@-E-E-@--7-@@@-
D--"--1D--"-@@-7-7-@--"-@@@-
A--"--1D--"-@@-7-7-@--"-@@@-
E--7--10--7-@@-A-A-@--7-@@@-
D
U'ela je svoje stvari& strpala u (o1er&
!m D !m A !m(Fi)ura 1)
?amo dole na stanici ce(ao je so1er+++
D
7mala je sH matorcima uve( samo svadje&
Fi)ura 1
U'ela im nesto para& te( da joj se nadje+++
0e1:
# Fis
/d stra.a dr.ti (Ho prut&
# Fis
%endvic da 'avara )lad&
# A
tri ci)arete u' put
!m
U #0ADMMM
%te'e o'nojen dlan&
6orala je (ad-tad&
/na ostvaruje san
U #0ADMMM
5o (or'ou iste 1ace -esmisleno (ru'e&
%u-otom i nedeljom je ostajala du'e+
3uci su je& (ad 'a(asni& tu(li (ao sto(u&
*ila im je crna ovca& svima trn u o(u+
9olela je svoje tajne 'a se-e da cuva&
$i *o) sveti nije 'nao sta se u njoj (uva+
$ece& nije .tela nista ni(ome da (a'e&
6ilicija i rodjaci& svi ce da je tra'e+++
Fi)ura D: 5ratnja (>edan isti ri1)
D
E--------------------------------------------------
!--------------------------------------------------
#--------------------------------------------------
D--------------------------------------------------
A--10:1D-1D-1D-10:1D-1D-1D-10:1D-1D-1D-10:1D-1D-1D-
E--10----10-10-10----10-10-10----10-10-10----10-10-
Fi)ura B: 0e1ren
# Fis # Fis
E---------------------------------------------------------------------
!---------------------------------------------------------------------
#----G--7---G--7------B--E---B--E------G--7---G--7------B--E---B--E---
D--A------A------A--G------G------G--A------A------A--G------G------G-
A---------------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------------
# A !m
E--------------------------------------------------------------------------

!--------------------------------------------------------------------------

#----G--7---G--7------E--"----E--"-----G-------G------G--G-------G------
G--
D--A------A------A--7-------7-------
7--------------------------------------
A----------------------------------------(D)(D)--(D)(D)----(D)(D)--(D)
(D)--
E--------------------------------------------------------------------------

(/-jasnjenje: nota u 'a)radi (t'v+ ).ost note) 'naci da se 'ica na tom
pra)u ne pritisne do (raja& ne)o se samo ovlas dodirne+)
riblja corba :: oko mene
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-7-E-G----7-7-E-G-------7-E-G---7-7-E-G----7-E-G-----7-7-E-G.EpG-D-G-ErG-
D
-------7----------7----7------7---------7---------7----------------------
-------------------------------------------------------------------------
E A
/(o mene (urve i djan(o'e
E A
5rave 1r(u i ljute nervo'e
E A
/(o mene sve sami smradovi
FJm A E
/(o mene sela i )radovi+
E A
/(o mene pederi& u-ice
E A
7 topovi& tes(e .au-ice
E A
#ospode& )de li pronala'e
FJm A E
/noli(u du-rad i mamla'e+
FJm A !
/noli(u du-rad i mamla'e+
!m A E
/(o mene mracne pijandure
!m A E
$e mo)u da pre-rojim pandure
!m A E
$e(i novi -e'o-ra'ni (linci
FJm A E
6islis d'u(ci& ono sarplaninci+
FJm A !
6islis d'u(ci& ono sarplaninci+
0e1ren:
A
/(o mene sve su ponavljaci djaci
A E FJm
7li -olesnici ili manijaci
A
/(o mene ne(i mno)o ja(i momci
A E FJm
?o su 35 doma 'aslu'ni pitomci
riblja corba :: ostani djubre do kraja
7ntro:
Am Am Am Am
---------------------------------------------------------------------
----------0.1--------------0.1--------------0.1--------------0.1-----
--------D-----D----------D-----D----------D-----D----------D---------
------D---------D------D---------D------D---------D------D-----------
--0----------------0----------------0----------------0-----------0-D-
---------------------------------------------------------------------
Do(
, # Am Am
----------0--------------B-------------------------------------------
--------------1-----------------------------0.1--------------0.1-----
--------0-------0------------0---0--------D-----D----------D---------
------D----------------0----------------D---------D------D-----------
--B------------------------B---D----0----------------0-----------0-D-
-------------------B-------------------------------------------------
stojim 'a san(om delimicno pijan
, # Am Am
----------0--------------B-------------------------------------------
--------------1-----------------------------0.1--------------0.1-----
--------0-------0------------0---0--------D-----D----------D-----D---
------D----------------0----------------D---------D------D---------D-
--B------------------------B---D----0----------------0---------------
-------------------B-------------------------------------------------
6r'eci pomalo i se-e i dru)e
Am Am !m !m
---------------------------------------------------------------------
----------0.1--------------0.1--------------B.G--------------B.G-----
--------D-----D----------D-----D----------G-----G----------G-----G---
------D---------D------D---------D------G---------G------G---------G-
--0----------------0----------------D----------------D---------------
---------------------------------------------------------------------
U-ijam la)ano (onja(& ci)a--rete
, # Am Am
----------0--------------B-------------------------------------------
--------------1-----------------------------0.1--------------0.1-----
--------0-------0------------0---0--------D-----D----------D---------
------D----------------0----------------D---------D------D-----------
--B------------------------B---D----0----------------0-----------0-D-
-------------------B-------------------------------------------------
5rijatelje do-re& moje verne slu)e+
Am
, # Am
Do( stojim 'a san(om& delimicno pijan&
, # Am
6r'eci pomalo i se-e i dru)e&
!m
U-ijam la)ano (onja(& ci)arete&
, # Am
5rijatelje do-re& moje verne slu)e+
, # Am
$isam od oni. (oji cvile&
, # Am
9ise te nemam i sta tu mo)u&
!m
>a cu se posle odvuci (uci&
, # Am
%amo da popijem jos jednu s no)u+
D , # Am
$isi valjda luda da se stidis&
D , # Am
%to si me pro)nala istocno od rajaR
# Am
*ar se nasmesi (ada me vidis&
# Am
/stani dju-re do (raja+
2nam da necu moci jos du)o da 'aspim&
*es(rajno du)e pro(lete noci&
3a(o su po)resni dani -e' te-e&
?u mi ni pice ne mo'e pomoci+
riblja corba :: pekar lekar apotekar
Em
pe(ar le(ar apote(ar (olar stolar
FJ #
mo)ao sam -iti ja
Em
-ilo sta
A !
i (ritacar i politicar
A !
i peda)o) i dema)o)
A !
policajac ili pajac
E D E
-ilo sta -ilo sta -ilo sta
da(tilo)ra1 i 1oto)ra1
i sceno)ra1 i )eo)ra1
polupesni( i -olesni(
-ilo sta
# D
jer lepo je meni )ovorio tata
# D
mani mu'i(ante va'na je s(ola
# D
socijalno 'dravstveno i redovna plata
, Em
alH nisam mo)ao -e' roc(HnHrolla
riblja corba :: rokenrol za kucni savet
7$?0/ *A%%:
------------------------------------------------------------
----7-7-----A------B-B------------A-A------------7-7-----A-- @D
--------7-7------------B-B-E----------A-A-8----------7-7----
A-A------------1-1------------B-B------------A-A------------
#U7?A0 07FF:
-------------------
-------------------
------------------- @D
-------------------
-7-7-10-7-D-----7--
------------A-B----
07FF E
3ada slusam do-re stvari
#
6eni se u ritmu s(ace
F E
2a (omsije (o jos mari
F E
>a radio pustam jace+
#U7?A0 07FF:
-------------------
-------------------
------------------- @D
-------------------
-7-7-10-7-D-----7--
------------A-B----
07FF E
3ucni savet me pro)anja
#
%vi me mr'e i' dna duse
F E
3a'u& dosta im je dranja
F E
7 'idovi da se ruse+
07FF A
>er& (omsije ce da me -iju
F
2-o) pre)lasno) ro(enrola
# # #
5ominju mi 1amiliju
A A # F
?eraju me dodavola+
A
3omsije ce da me -iju
F
2-o) pre)lasno) ro(enrola
# # #
5ominju mi 1amiliju
A A # F E A # F
?eraju me dodavola+
%/4/ 8 07FF A F # A (@D)
#U7?A0 07FF:
-------------------
-------------------
------------------- @D
-------------------
-7-7-10-7-D-----7--
------------A-B----
07FF E
A ja pustam sve jos jace
#
7 naravno& i oni cuju
F E
5a odvrcu osi)urace
F E
7s(ljucuju mi struju+
#U7?A0 07FF:
-------------------
-------------------
------------------- @D
-------------------
-7-7-10-7-D-----7--
------------A-B----
07FF E
AlH imaju jos pro-lema
#
3a(o sa mnom da se -ore
F E
5rotiv mene le(a nema
F E
>a imam tran'istore+
07FF A
2nam& (omsije ce da me -iju
F
2-o) pre)lasno) ro(enrola
# # #
5ominju mi 1amiliju
A A # F
?eraju me dodavola+
A
3omsije ce da me -iju
F
2-o) pre)lasno) ro(enrola
# # #
5ominju mi 1amiliju
A A # F E A # F
?eraju me dodavola+
#U7?A0 07FF:
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-7-7-10-7-D-----7--
------------A-B----
smak :: crna dama
0i11 1:
E--0---0--0-----0---0---0--Ap0--0-0
*---7-A----B---A-A-7-7-A------B--A-
#"---7--A---AC7---"---7--A-----7---G@
D----------------------------------
A----------------------------------
E----------------------------------
0i11 D:
E----------------------------------
*----------------------------------
#----------------------------------D@
D--11-"---7--E-E7E--11-"---77"E-E7E
A--1D-7---"--7-777--1D-7---"""7-777
E0-0--0---0--0-000--0--0---0000-000
A part:
E---------------------------------
*---------------------------------
#---A------7----------------------D@
D--A---A--7-7--7---11-"---7--E-E7E
AB----A-A-----7----1D-7---"--7-777
E----B-------A---0-0--0---0--0-000
* part:
E-------------------------------------------------D-------
*-------------------------------------------------B-------
#---A--G---D-------------------------A--G---D-----D-------
D--A--G---D-D------11-"---7--E-E7E--A--G---D-D--A-0-------
AB---D--0-----A----1D-7---"--7-777B---D--0-----A-A--------
E------------B-D0--0--0---0--0-000------------B-----------
Fine:
E--0--0---0-----0-0---------------
*---7--A---B---A-A7---------------
#"---7--A---AC7---"---------------
D-----------------"---------------
A---------------------------------
E---------------------------------
Form: 0i111(G@)0i11DA*0i111(B@)A*%olo(0i111CG@)0i11DA*Fine
smak :: daire
7ntro: A part:
E-------- E------------------------------------------------
*-------- *------------------------------------------------
#7-A-G-D- #--------------A---------------A---------------A-
D-------- D---D------0--G-A---D------0--G-----D------0--G-A
A"-7-A-B- A--D--D-D-D-DA-----D--D-D-D-DA-----D--D-D-D-DA---
E-------- E0-----0-B-------0-----0-B-------0-----0-B-------
E----------------------------------------------------------------
*----------------------------------------------------------------
#--------7-A-G-D---------------A---------------A---------------A-
D---D---------------D------0--G-A---D------0--G-----D------0--G-A
A--D--D--"-7-A-B---D--D-D-D-DA-----D--D-D-D-DA-----D--D-D-D-DA---
E0-----0---------0-----0-B-------0-----0-B-------0-----0-B-------
E---------------------------------------------------------
*------------------------B--D----D-DD---------------------
#--------------A---------D--D----D-DD------------G-GG-----
D---D------0--G-----D----D--D----A-AA----G-GG----G-GG-----
A--D--D---D-DA-----D--D--0--0----0-00----G-GG----D-DD-----
E0-----0-B-------0-----0---------B-BB----D-DD-------------
0i11 1: * part:
E----------------
E------------------------------------------------
*---------------- *-----------B----B--------------------------
B----
#----------------G@ #--------A--D----0-----------------------A--
D----
D---------------- DA--D-------0----D---------------A--D-------
0----
A-0D0--0-GA7--7-7 AA--D----A-------B--------0D0--0-A--D----
A-------
EB---DB--000--0-0 EB--0--------------------B---DB--B--
0------------
E----------------------------------------------------------------
*B--------------------------B----B--------------------------B----
#0-----------------------A--D----0-----------------------A--D----
DD---------------A--D-------0----D---------------A--D-------0----
AB--------0D0--0-A--D----A-------B--------0D0--0-A--D----A-------
E--------B---DB--B--0--------------------B---DB--B--0------------
E--------------------------------
*B-------------------------------
#0-------G---D-----------7-A-G-D-
DD-------G---D---D---------------
AB-------D---0---D-------"-7-A-B-
EB-------D---0---0---------------
ri11 D:
E------------------------------------------------------------
*------------------------------------------------------------
#------------------------------------------------------------
D------------------------------------------------------------
A-----------A-7---------------------------A-7----------------
EB-B-A-DB-0-----7-7-A-7A--B----B-B-A-DB-0-----7-7-A-7A--B----
E------------------------------------------------------------
*------------------------------------------------------------
#------------------------------------------------------------
D------------------------------------------------------------
A-----------A-7---------------------------A-7----------------
EB-B-A-DB-0-----7-7-A-7A--B----B-B-A-DB-0-----7-7-A-7A--B----

E-------------------------------------
*-------------------------------------
#------------------------------7-A-G-D
D-------------------------------------
A-----------A-7----------------"-7-A-B
EB-B-A-DB-0-----7-7-A-7A--B-----------
Fine:
E----------------------------------
*----------------------------------
#7-A-G-DD--------------------------
D-------D---------D0---------------
A"-7-A-B0--------0----0-GA7--------
E---------------B---DB----0--------
Form: 7ntroA0i111*A0i111*%olo 0i111(E@)%olo 0i11DA0i111*Fine
u grupa :: autobus za raj
-)--7s"-7-"-1D-11-7-"-7-"--------
-d------------------------"-"-"--
-a--As7-A-7-10-"--A-7-A-7--------
-e------------------------7-7-7--
Em Am !m7
3oci me ovaj )rad& ove ')rade sive
Em Am !m7
ulice (omsije sto '-o) dru)i. 'ive
Em Am D Em
imam )odina vec dvadest i pet
Em Am D Em
(uca poslednji cas da odem u svet
)usi me ljudi tu ova atmos1era
tros(ovi rodjaci more (avaljera
imam )odina vec DA
(uca posljednji cas da odem u svet
,-! Em ,-! Em
Auto-us me ce(a auto-us 'a raj
,-! Em
ce(a cetvrt vec ve(a
,-! Em
ne(i nepo'nat (raj -EE------1Ds7
#njave me devoj(e sto -e' ve'e 'uje
alapaca citav tim sto po svemu pljuje
imama )odiuna vec DA
(uca posljednji cas da odem u svet

ooooooo ooooooo ooooooo
7mam )odina vec DA
(uca posljednji cas da odem u svet
auto-us me ce(a++++
u grupa :: crni leptiri
Uvod-solo:
Em # Am # D Em D # Em
e-----A-7--7-A---A-A------------------------------------------------------
!-A-8----------8-----8-7-8--7-8-7-A------7--7-A-7-7:8---7-A---A---A-----A-
#--------------------------------------7--------------------7---------7---
Em # Am # D Em D # Em
e-----A-7--7-A---A-A-------------------------------------------------------
!-A-8----------8-----8-7-8--7-8-7-A------7--7:A---7N8I8I8I-7---A---A-----A-
#--------------------------------------7--------7------------7---------7---
Em D Em
Ulicna svetilj(a&-aca svetlost u (ru)&
D Em
do( crni leptiri lete pravo na nju&
Em# D Em Em # D Em
ali ne 'naju da tu je (raj &
Em # D Em # D Em
da i. u-ija njene svetlost sjaj
$e(ad sam leteo leptir -io i ja &
svetlost me mamila (rila mi spr'ila&
crni leptiru &-e'i u noc&
jutro sace(aj svetlost ce docH
u grupa :: kosovski bozuri
U9/D:
e---------------------------------------------------
*------------------------------------8--------------
#--"-10--p-1Dr10-"----".7-A--A.7---10-10-"-"-10-----
D---------------------------------------------------
A---------------------------------------------------
E---------------------------------------------------

e---------------------------------------------------
*---------------------------------------------------
#--"-10--p-1Dr10-"--".7-A--A.7-----7-"r7--7-"r7-----
D---------------------------------------------------
A---------------------------------------------------
E---------------------------------------------------

Dru)i dio
e-----------------------------------------------------
*-------------------------"---------------------------
#--"-10-10-10-"--10-10-10--"------7-7-7----7-"r7------
D------------------------------10-------10--------10--
A-----------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------

e-------------------------------------------------
*-------------------------8-----------------------
#--"-10-10-10-"---10-10-10-"------7-7-7--"--7-----
D------------------------------10-----------------
A-------------------------------------------------
E-------------------------------------------------

?reci dio
e--------------------------------------------
*------------------------------------------8-
#-----"-10-"-7-7-7-7-7-------"-10-"--7-------
D--10----------------------10----------------
A--------------------------------------------
E--------------------------------------------

e--------------------------------------------
*--------------------------------------------
#-----"-10-"-7-7-7-7-7--------"-10-"--7------
D--10----------------------10----------------
A--------------------------------------------
E--------------------------------------------
u grupa :: odlazim
Am # D Am D@
Uvodni ri11
E--------------------------------------------
!--------------------------------------------
#--"--"-7-"-7-7-AC7-7-"------"--"--"--"-"-7--
D--7--7-7-7-7-7-AC7-7-"-7-N--7--7--7--7-7-7--
A-----------------------7-N------------------
E--------------------------------------------
E-----------------------------------------
!-----------------------------------------
#--"--"-7-"-7-7-AC7-7-"------"--"--"-"-N--
D--7--7-7-7-7-7-AC7-7-"-7-N--7--7--7-7-N--
A-----------------------7-N---------------
E-----------------------------------------
Am # D Am
5ro-udi me sunce (ro' pro'ore prljave& musave
Am # D Am
/-lacim se 'urno& (a1u pijem& nestajem
Am # D Am
?rljam oci sanjive da mi ne -i 'aspale
Am # D Am
9rata )uram nervo'no& ptice )ledam slo-odne
0e1:
,A FA
/dla'im do( jos dru)i spavaju
,A FA DA DA DA DA DA
3oraci plocni(om od'vanjaju
Am # D Am
/svrcem se o(olo& )ledam puste ulice
Am # D Am
3recem sta'om po'natom& pustam misli slo-odne
0e1:
/dla'im+++
5rela':
*A FA ,A
$a o-ali 'acaran ja sanjarim
*A FA ,A DA DA DA DA DA
3ao ladje veli(e tad otplovim
%olo 1
0e1:
/dla'im+++
%olo D
0e1Z
/dla'im+++
%olo B
%olo 1
E----------------------------------------------------------
!----------------------------------------------------------
#--C"-7-A-7---A--------A---AC7-A------7C"-"-"-"p7-A---7-A--
D--C7-7-A-7-7-A-7P-A.7-A-7-AC7-A-7-N--AC7-7-7-------7---A--
A-----------7---7P-A.7---7-------7-N-----------------------
E----------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------
!--------------------------------------------------
#------A---7-A-----A---A-7-pAP-7--A---------A------
DP-A.7-A-7-7-A-A.7-A-7-A-7-pAP-7--A-7---A-7-A-7-N--
AP-A.7---7-----A.7---7--------------7-7-A-7---7-N--
E-------------------------------------7------------
E--------------------------------------------------------
!----------------------------------8-7-A-----------------
#----A-7-7C"-A-7pA--A-7C"-7-A-7-A--------8-7-A----7-A-N--
D--7--------------A----------------------------7pA--A-N--
A--------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------
EP-1CB-B-A-N--------------A--A----------------------------
!P-1CB-B-B--------------------8-A-7-A-A-A-----------------
#------------BCA-A-A-7--B------------7---7-A-7-A----------
D------------BCA-A-A-A--B-------------------7----7-A-7-7--
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------
%olo D
E-----------------------------------------------------------
!-----8---N7----------------------------8-10-10-10--8-10-8--
#------------"-7-"N7-A--7-A--------A---"--------------------
D---------------------7----7-A-7-7--------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------
EP-8p7.8-10-p8----------------------------
!-------------10-10-10----8---------------
#----------------------7."-7NA-7-7-pA-----
D------------------------------------7-7--
A-----------------------------------------
E-----------------------------------------
EP-10---10-8-10-8---------------------------
!-----------------10-10----8----------------
#-----------------------7."-7NA-A-7-7-7--A--
D-------------------------------------------
A-------------------------------------------
E-------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
!P-8-P-8-N7-A--A----------------------------10---10--10-8-10--
#------------7--7-A--7-A----------------------------"---------
D------------------7----7-A-7-7-AP-A--A--A--------------------
A-------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------
%olo B
E------------------------------------------
!---------10---10-8------------------------
#----------"--------7."p7NA-7-A-----A-C-0--
D--A-C--7------------------7---7-7-7-------
AP-A-C--7----------------------------------
E------------------------------------------
E---------A-B----------------------------------
!P-0.B.G.A------------A-B----------------------
#--------------0.B.G.A----------A--------------
D--------------------------0.A.7--.7-----------
A--------------------------------------0N-0-C--
E-------------------------------------1DN-A-C--
E--------------------------------A--A--------------
!--8-10-10--N------------------------A-7-8--II-II--
#-------------A-7-7--N-----------------------------
D----------------------0-A-7-N-C-------------------
A--------------------------------------------------
E--------------------------------------------------
------------------------------
--7.8p7pA-----A---------------
---------7-A.7-7-A-----A------
------------------7-A-7-7--7--
------------------------------
------------------------------
E---8---8---8--8--8P--------------------------------
!--10--10--10-10-10P-10--10-8-----------------------
#----------------------------"-"N7-A-7-A---------A--
D---------------------------------------7-A-7--7----
A---------------------------------------------------
E---------------------------------------------------
EP-10---8--------10---8--------------10---8---------------
!--------10-8-10-------10-8-10-10--8-------10-8-10--8-10--
#---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------
u grupa :: sama
Uvod
E--A--A--A-A-B-B-B-1--1-1-B-A-A-A--
!--A--A--A-A-A-A-A-1--1-1-B-A-A-A--
#--A--A--A-A-A-A-A-D--D-D-G-A-A-A--
D--7--7--7-7-A-A-A-B--B-B-A-7-7-7--
A--7--7--7-7-B-B-B-B--B-B-A-7-7-7--
E--A--A--A-A-B-B-B-1--1-1-B-A-A-A--
Fi)ura 1
E--B-AAA----------------------------------
!-------0-B-A-E-A-B--------A--------------
#------------------A-A-Ap7---AA-Ap7-------
D----------------------------------A-7-7--
A-----------------------------------------
E-----------------------------------------
---------------------------------
-B-BB--E-A-B--E-A-B.ApB-B--------
A----A------AA---------A-G-0-D-D-
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
----------------------------------------------
---B-BB--E-A-G--E-A-B.ApB-B-------------------
--A----A------AA---------A-G-0-D-D------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Fi)ura D
E---------------11N10-8----------------------------------------
!PEC8-10-1010-8--------10-----A---------------B--B-BCA---------
#-------------------------Ap7---AA-Ap7------A--A------A--------
D-------------------------------------A-7-7--------------------
A-------------------------------------------------------0-D-B--
E--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-------------------------B--B-BCA-----------------------------
-----------------------A--A------A----------------------------
--B-D-0.Dp0------------------------------B-D-0.Dp0------------
-----------B-A-D-------------------0-D-B----------B-A-D-------
----------------B-A-A----------------------------------B-A-A--
AA #A FA EA
9etar ti (osu nosi&sunce ti oci s(lapa
,A DA AA
?i sanjas o&oo meni
0u(e mi pru'as a&aa pra'no&ne-o )rlis
%a 'eljom da sam to ja&pesma te moja -udi
?i places sama&jer mene nema&ti sama
u grupa :: trka
uvod: ! ,ism ! ,ism ! ,ism ! #is
1i)ura 1
E-----------------------------------
!-"-1D-C1G-1G-1G--"-----------------
#-------------------11-"-1B-11-"----
D-----------------------------------
A-----------------------------------
E-----------------------------------
1i)ura D
E----------------------------
!---------------7------------
#-"---------8-"---8----------
D---11-"--------------"-11---
A----------------------------
E----------------------------
1i)ura B
E--------------------------------
!--------------------------------
#-"-----"-------"----------------
D--11-"---11-"----11-"--"-11-11--
A--------------------------------
E--------------------------------
1i)ura 1
1i)ura D
7 %9E ?/ D 5U?A
1i)ura 1
1i)ura B
,ism Fism
U utrci ovoj trci sto -r'e
,ism Fism
moras protiv svi. do-ro se dr'e
,ism Fism
po)ledaj ovo doci ce sada
,is Fism
smisli 'am(u i past ce (ad tada
i cut ces pljesa( .iljade ljudi
uda.ni va'du. tad puni. )rudi
'apamti ovo sto sam ti re(Ho
pametno trci i slavu si ste(Ho
A ! ,ism ,is ! A
U utrci ovoj milosti nema
A ! #ism
$i(o da ce(a (Ho da drema
1i)ura 1
1i)ura D
1i)ura 1
1i)ura B
valentino :: bez tebe
Dm , Dm
*e' te-e& moje su noci -esane+
Dm , #m
*e' te-e& ove su ulice us(e+
A Dm
9olim te& ooo& dju-re volim te+
*e' te-e& ja nisam isti vise ne+
*e' te-e& moje su pjesme -e'vrijedne+
volim te& ooo& dju-re volim te+
Dm
?voje su oci sasvim o-icne&
#m
?voji su (oraci -e' proslosti&
Dm A Dm
Usne (ao djecije - la'ljive& crvene+
Do( .odas ljudi se o(recu&
%valeri na te ne racunaju&
0u(e sitne& o.ole& ni(ad ne vole+
*e' te-e+++
6irisi& .aljine i po(loni&
4e'e u' mene& u' pocasti+
>edan (revet navi(Ho& navi(Ho na dvoje+
#rad je ras(osan u proljece&
2ene su prelijepe do( prola'e&
Ali medju .iljadu& ja te ne vidim+
*e' te-e+++
valentino :: oka tvoja dva
Am E Am
$e(ada si lijepo sve )ovorila o meni
E ,
sli(u moju cuvala du-o(o u se-i
Dm ,
$e(ada su 'ene sve -ile (ivne na te-e
# E Am
(a(o smo se ne(ad silno voljeli
re1:
Am Dm #
/(a tvoja dva& su'ama ne daju da te(u
noc je pro(leta& ledena
, E
odla'im ti ja 'auvije(
Am Dm
2uti mjesec je& ne(a je& prestao da )ori
, E
%amo ti i samo ja ne(a nova lica dva
Am
to je sud-ina
2nam da mr'is rastan(e& )ledaj me u oci
minut& dva i nema me& nestajem u noci
(unem ti se pjesme mi& rado cu se sjecati
(a(o smo se ne(ad silno voljeli
V2
D-mol ,-dur D-mol
$e(ada si lijepo sve )ovorila o meniZ
D-mol ,-dur F-dur
%li(u moju cuvala du-o(o u se-i+
#-mol F-dur
$e(ada su 'ene sve -ile (ivne na te-e&
,-dur A-dur D-mol
(a(o smo se ne(ad silno voljeli+
D-mol #-mol ,-dur
0EF:/(a tvoja dva su'ama nedaju da te(u&
,-dur F-dur A-dur
noc je pro(leta medena odla'im ti ja 'auvje(+
D-mol #-mol
2uti mjesec je&ne(a je prestao da )ori&
F-dur ,-dur A-dur
samo ti samo ja ne(a nova lica dva&
D-mol
to je sud-ina+
D-mol ,-dur D-mol
2nam da mr'is rastan(e )ledaj me u ociZ
D-mol ,-dur F-dur
6inut dva i nema me nestajem u noci+
#-mol F-dur
3unem ti se pjesme mi rado cu se sjecati&
,-dur A-dur
(a(o smo se ne(ad silno voljeli+
zabranjeno pusenje !zg" :: karabaja
AA
AA
5one(ad nocu& (ada nema svjetla
EA
7 ne vidi se put od (ise i od vjetra
FJA AA
%jetim se nje)a - 3ara-aja
7 tu pocinje ta prica& ne)dje nasred ?re-evica
Auto mi je stao u mra(u (Ho i' (rimica
%trava prava - 3ara-aja
3ad (ro' 'avjesu od (ise pride covje( (Ho da (li'e
3o'na ja(na puna sjaja& pru'a ru(u
0ece (rat(o - 3ara-aja
>a sam -i(er& nisam rau-er& Hajde prosetaj do .au-e
mo'da napravimo nesto od te tvoje ro-e s )res(om
rece sa smjes(om
6a pusti prdnHo je u sisu& a on samo rece tisu
7 do( ru(ama si pljesnHo& stari auto vec je (resnHo
%trava prava - 3ara-aja
prela'1
0e(o. se-i simpa jun(ie - e -as cu pricatH *ran(i
!ajHmo nesto popitH covje( si cudan alH du.ovit
L$e(a .valaL - 3ara-aja
7 jos mi je re(Ho& prije ne)H je nestHo
Dole u !arleT -aru pronadi moju raju
0eci da sam te ja poslHo i da ti srede motor
Do-ar si covje( imas jaja& po'dravlja te 3ara-aja
3ara-aja+++
prela'D
-------------------------------------------------------------------------
---
-------------------------------------------------------------------------
---
-7-E-G-D-D--D-G-E-7-E-G-D-D--D-G-E-7-7--7-7--7-7-7-@7-E-G-D-G-E--G-D-GC-
E-E-
-7-----D-D--D-----7-----D-D--D-G---7-7--7-7--7-7-7-@7---G-D-G-E--G-D-GC-
E-E-
-A-G-D-0-0--0-D-G-A-G-D-0-0--0-D-G-A-A--A-A--A-A-A-@A-G-D-0-D-G--D-0-DC-
G-G-
-------------------------------------------------------------------------
---
prela'1 prela'D (ara---aja mora dalje (ara-----aja na--ci
mora
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-D-G-E-7-7--7--7--7-7-7-@7-E-G-D@D-G-G-E----G---D-D-D------------------
-D-G-E-7-7--7--7--7-7-7-@7-E-G-D@D-G-G-E----G---D-D-D------------------
-0-D-G-A-A--A--A--A-A-A-@A-G-D-0@0-D-D-G----D---0-0-0------------------
-----------------------------------------------------------------------
(ara---aja ne mo 'e na ne-o o ticH -e' motora
(a(ordi su 'a dru)u )itaru)
D
3ara-aja mora dalje
E A
3ara-aja naci mora
D
3ara-aja ne mo'e na ne-o
E A
/ticH -e' motora
?o -e continued++++
5ar(iram se& udem u !arleT -ar
7 upratim tu sam covje( vrlo stran
4i(e a (rme in ?e.eran
/sjetim po)lede na se-i i da se smotHo ne -i
5rvi pro)ovaram& sve vas po'dravlja 3ara-aja
$asta mu( u (a1ani& ni(o nista nije pitHo
Atmos1era je -ila (Ho (ad je umro ?ito
$ajveci sin
5ride mi stariji ro(er L6a jesi normalan& je-Ho te
3ara-aja se& ljepoto& rastHo sa 'ivotom
7'-o )a stoper& u(rHo mu motor+L
3ara-aja mora dalje
3ara-aja naci mora
3ara-aja ne mo'e na ne-o
/ticH -e' motora
zabranjeno pusenje !zg" :: ugo #5
7ntro:,
,
3a'u da su cuda svijeta
F ,
5iramide A1ric(e&
,
3a'u da su cuda svijeta
#
9eli(e rije(e 7ndije+
,
AlH ni jedno cudo nije
F ,
*ilo ravno onome
,
3ad je stari upar(iro
# ,
U -ascu ju)u GA
%(upio se sav (omsilu(
7 pola rod-ine&
/no pola nije mo)lo&
$ije mo)lo od mu(e+
%tara napravila me'u&
7spe(la urmasice&
%tari otiso u )ranap
5o jos lo)isti(e
F
*ilo je to do-ro vrijeme&
,
%ve na (redit&sve 'a raju jarane&
,
U auto naspi cor-e&
#
5a u trst po 1armer(e+
F
*ilo je to do-ro vrijeme&
, Am
?e na i'let&te malo na more&
,
U (uci puno smije.a&
# ,
U -asci ju)o GA+
9o'io (omsija Franjo
Da proda ja-u(e&
9o'io (omsija 6omo
Da mu 'enu porode+

9o'io )a dajd'a 6irso
(ad je isHo u (urvalu(e&
9o'io )o malo i ja
(ad -i ma'no (ljuceve+
F
*ilo je to do-ro vrijeme&
,
%ve na (redit&sve 'a raju jarane&
,
U auto naspi cor-e&
#
5a u trst po 1armer(e+
F
*ilo je to do-ro vrijeme&
, Am
?e na i'let&te malo na more&
,
U (uci puno smije.a+
# , #J
U -asci ju)o GA+
%/4/:,J FJ ,J
,J #J
,J FJ ,J AJm
,J #J ,J

AJm
9irio sam jedno vece
FJ ,J
7' -asce cuo )lasove
6omo&Franjo&dajd'a 6irso
$esto ti.o )ovore+
/nda pru'ise si ru(e
$a (omsiju se ne mo'e
/nda popise po jednu
7 ra')ulise+
AJm FJ
7')ledo je -as mali to vece nas
,J
>u)o GA
AJm FJ
7')ledo je -as mali to vece nas
,J
>u)o GA
A D
5o-je)li smo jedno) jutra
# D
% dvije (ese najlons(e
D
5rvo malo 4enjinovom&
A
5a pre(o 4ju-ljans(e+
D
Danas nam je mno)o -olje&
# D
$ovi )rad i novi stan
D
%tari nam je posto 1ora&
A D
3antonalni ministar
#
Ali meni je u )lavi&
D
Uvje( ista sli(a&isti 1les&
D
%tara (uca&mala -asca
A
7 u njoj ju)o GA+
#
Ali meni je u )lavi&
D *m
Uvije( ista sli(a&isti 1les&
D
%tara (uca&mala -asca
A D D D DsusD D+++
7 ju)o GA
zabranjeno pusenje :: abid
n @ Am F Dm E
uvodni ri11 i ne(i solo
Uvodni ri11 ide ova(o:
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
--------------------:::-------:::------------------------G------
--------------------AE7---7---AE7---A-7--:-----------B-E--------
------B------A----0-----0---0-----------AE7-----B--A-------7-7-7
A-B-A----A-B---A-----------------------------B-A----------------
D@Am # , Am Dm Am ,#,#
Am F
5res(ocim (anal& po)ledam na tle
Dm E
7 vidim te-e& A-ide
Am F
A-ide& reci nam& de
Dm E
%ta to tvoje ru(e rade
Udarnic(i radim& -ura'ere
Da -ude )asa 'a sve
%ve u s(lopu a(cije
2astite nase o(oline
D@Am # , Am Dm Am ,#,# solo
A-ide& reci nam& de
/t(ud 'a to 1inansije
Dva posto sva(e plate
$i(o od nas nije re(ao ne
A-ide& reci nam& de
>eHl ti mali s(uplja stare novine
>o(& moj -ura'ere
0adi u poslu'i (raj tr'nice
D@Am # , Am Dm Am ,#,# opet ne(i solo+++
A-ide& reci nam& de
7ma li tu manipulacije
%arajevo& najmiliji )rade
U te-i me mno)i rade
A-ide& reci nam& de
/ceHl -iti -olje 'a )odinu& dvje
%arajevo& najmiliji )rade
5opeli smo te do olimpijade
D@Am # , Am Dm Am ,#,# i ponovo+++
Am AJ Am 8@ Am F Dm E Am F Dm E Am F Dm E+++
3u-i(a 3u-i(a
3u-i(a 3u-i(a
Am F Dm E $e(a prica u po'adini+++
zabranjeno pusenje :: balada o pisonji i zugi
<#=pisonja i <#='u)a <D=su pamtili <Em=do-ro
<,=sta im je te <,=veceri <#=)ovorio <D=lepi
<#=more je <#=provod <,=more su <Em=(o(e
<,=more je <D=i'vor 'ivota <D=je li ta(o <#=mo(e
mo(e je jos dodao i to da se stran(inje pras(aju pravo
i da je u 'austro)u (ampu sva(u noc dru)u je-avHo
pisonja i 'u)a mo)li su i. slusati i noc cijelu
pisonja i 'u)a imali su (rv sedamnaest )odina vrelu
<,=piso<D=nja i <#='u)a
<# Em # Em # Em DsusG D=
jos istu noc su pisonja i 'u)a
ma'nuli (asetas i' doma invalida
a malo 'atim i auto-us autoprevo'a sa .rida
pisonja u-aci u -r'inu
to vrelo ljetnje vece o(o DD casa
a sad pravac more vi(nu 'u)a i' sve) )lasa
pisonja je vo'io i pusio duvan
'u)a voli crne a pisonja plave
a posle mora dalje u svijet
samo se .ra-ri do(opaju slave
a onda '-o)om -ara(e na -reci
vi(nu 'u)a i (asetas odvrnu jace
do-icete ra')lednicu i' a1ric(e 'emlje sa1ari
- '-o)om 'o.ari
re1+
<,=piso<D=nja i <#='u)a <#=
<,=dva <D=vjerna <Em=dru)a <Em D ,=
<Em=(rote <Em D ,= opasne (rivi<Em=ne \Em D ,=
molim te <#=cuvaj i. (raljice -r<D='ine
murija je -lo(irala cestu
ne)de (od -radine o(o DB i A
u auto-usu je svirao -u)i-vu)i
vidjevsi drotove pri -r'ini od osamdeset na sat
ve'ite se polecemo pisonja rece 'u)i
stra.ovit tresa( 'apara 'ra(
ca( i is(re poletese u mra(
pricali su ujutro i (leli se u maj(u
da su auspu. i retrovi'or nasli ca(
pedest metara dalje u jar(u
re1+
do( su pisonju nosili u .itnu
on u)leda mesec na ne-u i rece
-o'e (a(o ne(i mo)u )ore a ja i 'u)a ni na more
posle to)a je pao u nesvjest i vise nije mo)ao cuti
(a(o se jos du)o nan ne-u smijao mjesec 'uti
pisonja i 'u)a+++
%/4/: (U A& 'a ori)inal sve spustiti 'a cijeli stepen& u #)
D E A
e---------------------------------------------------
!B---A-----17-1"--17-1"--17-1"r17-1G----------------
#D---G-------------------------------1E-18r1E-1G----
DG---E-------------------------------------------1E-
AA---7----------------------------------------------
E---------------------------------------------------
5isonja i 2u)a
A
e------------------------------------------------------
!-------------------------------1G---------------------
#------1G-1G----1G-1E-1G--1E-18----18r1E-1G-1E-1G------
D1G-1E-1G-1G-1E-1G---------------------------------1E1G
A------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------
D FJm
e------------------------------------------------------------
!------------------------------17----------------------------
#---1G-1E-1G-1E-18r1E-1G-1E-18----1E-18r1E-1Gcccccc----------
D1E----------------------------------------------------1E-1G-
A------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------
D
e------------------------------------------------
!------------------------------------------------
#------1G-1G----1G-1E----1G-1G-1G----1G-1E-1G-1E-
D1G-1E-------1E----------1G-------1E-------------
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
A E
e----------------------------------------------------
!---1G--1A1G---1G-1A-1G------------------------------
#18---------1E----------1E-18-r1E-1G-1E-1E-r-r-r-r-r-
D----------------------------------------------------
A----------------------------------------------------
E----------------------------------------------------
A
e----1G-----------------------------------------
!-1G----17-1G-----------------------------------
#-------------1E-18r1E-1G----1G-1E-1G-----------
D-------------------------1E--------------1E-1G-
A-----------------------------------------------
E-----------------------------------------------
D FJm
e-----------------------------------------------
!-----------------------------------------------
#---1G-1G----1G-1E-1G-1E-18---ccccc-------18r1E-
D1E-------1E------------------------------------
A-----------------------------------------------
E-----------------------------------------------
D E
e-------------------------------------------------------------------------
-
!---------------------------17-------------------17-------17-------
17------
#1G----------1G-1E-1G-1E-18------18r1E-1G--1E-18----1E-18----1E-18----
18r1E
D---1E-1G-
1E---------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------------------
-
E-------------------------------------------------------------------------
-
A
e-------------1G------1G------1G------1G------1G------1G------1G------1G-
!-----1G-17-1"---17-1"---17-1"---17-1"---17-1"---17-1"---17-1"---17-1"---
#1G----------------------------------------------------------------------
D1G----------------------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------------------
D FJm
e-----1G-17----1G-17-1G----1G--------------------------------
!17-1"------17----------17----17-1"-r17----------------------
#---------------------------------------1E-18r1E-1G----------
D------------------------------------------------1G----1E-1G-
A------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------
D
e---------------------------------------------------
!---------------------------------------------------
#---1G-1G----1G-1E-1G-1E-18-1G----1G-----1G-1E-1G---
D1E-------1E-------------------1E-------------------
A---------------------------------------------------
E---------------------------------------------------
A E
e---------------------------------------------
!---------------------------------------------
#1E-18r1E-1G----1G-1E-1G----1G-1E----1G-1E-1G-
D------------1E-------1G----------------------
A---------------------------------------------
E---------------------------------------------
A
tr+
e-------------------
!1G171G171G17++++1G-
#-------------------
D-------------------
A-------------------
E-------------------
D FJm
e------------------------------------------------
!17-1"-cccc--1G--1G------------------------------
#--------------1E---1E-18--r1E-1G----1G----------
D---------------------------------1E-1G----1E-1G-
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
D E
e------------------------------------------------------------------------
!-----------------------------17----------------17------17------17-------
#---1G-1E-1G-1E-18r1E-1G-1E-18----18r1E-1G-1E-18---1E-18---1E-18---18r1E-
D1E----------------------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------------------
A D E
e--------------------------------------------------------
!--------------------------------------------------------
#1G-------------1G-1G----1G-------------1G-1G----1G------
D1G----1E-1G-1E-1G-1G-1E-1G----1E-1G-1E-1G-1G-1E-1G------
A--------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------
A
e17-1"r17-1G-17-1G----1G------------------------------------------
!------------------17----17-1G------------------------------------
#------------------------------17-1E-1G-1E-1G----1G---------------
D---------------------------------------------1E----1E-1G---------
A--------------------------------------------------------1E1A1G---
E--------------------------------------------------------------17-
e------------------------------A-----
!------------------------------A-----
#-------------1E-18------r1E---E-----
D------------------------------7-----
A1G-1E--r1G--------------------7-----
E------------------------------A-----
zabranjeno pusenje :: guzonjin sin
, F
U mojoj ulici ne prodaju se (i1le
# , #
$e tece sao-racaj i dim
, F
U mojoj ulici nema 1u(are
#
>er ja sam )u'onjin sin
/(o mene rastu cempresi i drot
9eceras imam partT& a ujutru trim
4ijepe 'ene dola'e (od mene
>er ja sam )u'onjin sin
F
>a sam
# , #
>a sam )u'onjin sin
, F
>ede se (avijar& pije se d'in
# F , #
7ma se para& ima se s cim
, F
5one(ad trava& ni(ad .eroin
# ,
>er ja sam )u'onjin sin
KD
U s(olu me vo'i samo auto pravo
%a mno)im sam pjevacicama spavo
%a so-om nosim svoj mali (ara-in
>er ja sam )u'onjin sin
>a sam
>a sam )u'onjin sin
>a sam
>a sam )u'onjin sin
solo
#, F#, , F#, #
KD
6oja raja me -as ne vole
2avide mi na moje uspje.e
A ja sa svima naj-olje& ja sa svima 1in
>er ja sam )u'onjin sin
>a sam& ja sam )u'onjin sin
>a sam& ja sam )u'onjin sin
,J FJ
Al (ad me ona 'ovne& H!odi malo vamoH
#J FJ ,J
>a odma. potrcim
#J FJ
>er mace.u ja volim vise ne)o staro)
#J ,J
>er ja sam )u'onjin sin
FJ #J ,J
>er ja sam& ja sam )u'onjin sin
FJ #J ,J
>er ja sam& ja sam )u'onjin sin
D A
Danas sam do-io svo) novo)a 5orsc.ea
# A
7 mal(o cu se vo'iti s njim
D # D
>er ja sam& ja sam )u'onjin sin
# A D
>er ja& ja sam )u'onjin sin
D # D
>er ja& ja sam )u'onjin sin (%a lalala %a lalala)
# A D
>er ja& ja sam )u'onjin sin
zabranjeno pusenje :: ibro dirka
%olo:
#
E-------------------------7-----7-----7-----7----
!-------------------8--10-8-----8-----8-----8----
#----------------7-------------------------------
D------------------------------------------------
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
, D7 ,
E------------------------------------------------
!-10-8--8--10-8-----7--8--10----10----11----11---
#----------------7--------7-----7-----7-----7----
D------------------------------------------------
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
# D7 #
E----------7--------------7-----7-----7-----7----
!-10-8--8-----10----8--10-8-----8-----8-----8----
#-7--------------7-------------------------------
D------------------------------------------------
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
, D7 ,
E------------------------------------------------
!-10-8--8--10-8-----7--8--10----10----11----11---
#----------------7--------7-----7-----7-----7----
D------------------------------------------------
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------
# D7
E------------------------
!-10-8--7--8-------------
#-7----------------------
D------------------------
A------------------------
E------------------------
# ,
3unem vam se& ra.metom mi dedinim
D7 , # D7
7a(o se u tu svir(u ne ra'umijem -as
# ,
Da ni(ad ni(o nije 'nao Harmoni(u svirat
D7 , # D7
3ao mali 7-ro& 7-ro Dir(a nas
3ada pocme derne( i (ad on 'asvira
$e -i sti)o reci ni -ismilla.
9ec -i lupo )lavom i lomio -i case
9ec -i te 7-ro -acio u sevda.
%olo sa pocet(a
Al u-r'o 'a 7-ru cuse ljudi sa estrade
7 pocese njus(ati po nasoj ma.ali
%va(i 7-ri pice placa
%va(i deset prsta 7-rini. .vali
7-ro poce pricati o parama o slavi
6i )a od)ovarasmo 7-ro ne -udali
?i si nesto dru)o& ti armoni(om ljecis -ol
$a estradi sve je la'no& na estradi sve je 1ol
%amo da ti (a'em nesto 'a 7-ru - >a& ja - Dode 6ercedes po
nje)a i on ode+
/de u armonicare i posta popularan+ - Eno
-olan& )ledo sam sli(u& s o-a !alida se sli(o - %a *renom
-io - 6a coHece&
on je vu(o curu& nosila -ed' da joj se 'na
prednja strana+ 7 sad evo .oda i s ovom i s onom -
3osjen(a& daj nam dvije
pive i rec -o)ati mu'ici malo tise - 2nam ja&
dusevan covje(& ne da on da )a se daraci& da )a daracu oni
- /)ulise )a -
*iHl ti dopustios - Ali nije ni to+ $e daju mu -olan
da sevda. svira+ 0aja tra'i veselo+ ?(o ce slusat tudu mu(u
-
, #
Al jedno) jutra ude 7-ro u ma.alu sam
Am D7
7sti #ari 3uper& sve je licilo na san
, #
$a licu mu vise ne -i sjene (oju tu)a pravi
Am D7
6a.alu& sevda.& 7-ro nije mo)o da 'a-oravi
,
7-ro nije .tio para
,#
7-ro ce va'da -it 1u(ara
Am D7
7 odma ne(i pocese da -late 7-rin li(
, ,#
Al samo prava raja je 'nala u cemu je tri(
Am D7
$ije ti 7-ro jarane nas 1u(ara& 7-ro ti je de1a(to
umjetni(+
%.vacass
/pet solo sa pocet(a
zabranjeno pusenje :: pisonja i zuga u paklu droge
E A D D Dmaj7 D Dmaj7 D A A FJm FJm E E D A
E A
5isonju i 2u)u je 'ovnuo na derne(
FJm D A
>aran (oji studira
E
0e(o je&Hmomci& nemojte -elaja&
D A
?u su raja (ulturnaH
A
Amila je -ila lijepa (ao vila
FJm D A
%tarci su joj radili ne)dje u 7ra(u
E
0e(la je samo HUdjite& momciH
D A E
5a se poslije i')u-ila u mra(u
A FJm D A
H5isonjaH& rece 2u)a&Hovo mjesto mi se ne svidja&
E D A
Ajmo radje pred 5iramidu& ima 1ini. puteraH
D A
H/dmori& 2u)a malo& matere ti&
FJm D A
2ar ne vidis (a(ve su ovdje tre-e&
E
2ar vec poslije pete pive
D A E
6oras da pravis -udalu od se-eH
D A FJm D
H5isonja& ovo mjesto mi se ne svidja
E FJm D A
$i(o se ne smije i cudna je mu'i(a
D A FJm D
5isonja& ovdje se nesto cudno do)adja
E FJm D A
%ve je puno dro)irani. pedera+H
A
Al 5isonja odma. pri1ura Amili
FJm D A
3ao 7ndijana >ones onoj u !on) 3on)u
E
2nao je& ne smije -iti )res(e
D A
/ne 1ine ti odma. daju no)u
5i^onja taman slo'i pravu pricu
7 odsvira ,rne leptire
3ad se odne(ud pojavi 2u)a
7 pocne da paranoise
H5isonja& ovo mjesto +++
H/dmori& 2u)a malo& ?ite ti&
2ar ne vidis (a(ve su ovdje tre-e&
2ar vec poslije seste pive
6oras da pravis -udalu od se-eH
AA
Al ne)dje o(o pola tri
DA AA
$a derne( upadose drotovi
$e(e 1rajere odma.
DA AA
5rislonise u'a 'id
AA
Amila se prestrasi
DA AA
3a'e& H>oj& stari ce me masa(riratiH
A onda u)leda 5isonju
DA AA
7 po)led joj djavols(i 'asvijetli
A D A
H6aleni& 'elim nesto da ti po(lonim
D A
6aleni& primi ovaj dar moje lju-avi
D A
6aleni& nesto moras mi o-ecati
E FJm D A
5rije jutra neces )a otvoritiH
A
>edan drot pri1ura 5isonji
FJm D A
D'epove mu pre-ira
E
$adje Amilinu travu i rece
D
H%lav(o& imamo dileraH
A
5isonja rece& HDru)ovi&
D A
>el se to mo'da snima ne(i 1ilmH
E
5isonja rece& HDru)ovi&
D A
>a nemam nista s timH
D A++
H5isonja& ovo mjesto+++
1ade i repeat
zabranjeno pusenje :: zenica blues
#7
e-------------------------D------------B-B-B---B-B---B-B-B-B--
!-------------------------B--------------EE-----E-E--E----E--E
#-------------------------D--------------G---------G-G--------
D-----A---A-A-7-7-A-G-A---0----0-D-G--------------------------
A-A-A---------------------------------------------------------
E------------------------------------B---------------B--------
#7 D7 #7
U 2enicu (ada podjem ja
#7 ,7 #7 C# CA C!
5rati me pet-sest drotova
, Em , N
/(ru'ni sudija re(o dvanaest )odina N
_ @D
#7 D7 #7 C
Dvanaest )odina stro)o) 'atvora C
?u'na je moja sud-ina
2enu mi (reco !a(ija
3reco !a(ija presudila mu ca(ija
$e ra'umijes ti to dru'e sudija
2enico mr'im sva(i (amen tvoj
2-o) te-e ja mr'im 'ivot svoj
3o pre'ivi dvanaest )odina u 3+5+ domu 2enica
?aj je pravi .ad'ija
(prela' DJ7 @8 pa svi a(ordi 'a pola tona vise)
0aduje me jedna istina
7' 3+5+ doma vratit cu se ja
Ali !a(ija ni(ad nece sa *ara
%a *ara se ni(o ne vraca
eG-----------------BCG---
!--7-G-------------EC7---
#------7-E-G-------GCA---
D------------E-G-E-ACE---
A------------------------
E------------------------
0jecni( manje po'nati. rijeci i i'ra'a (preneseno sa ploce Das 7st Walter)
*are =_ novo )ro-lje u %arajevu
,a(ija =_ no'ic
!ad'ija =_ )lavni u raji& autoritet
3recati =_ ata(ovati na ne(o)a u -ilo (ojem vidu
zana :: jabuke i vino
D
2ana: Do-ro vece dra)i&
FJm
Uve( si& rado vidjen )ost+
D FJm
>a-u(e i vino ce(aju&

7 res prepecen tost+
!m FJm !m
U -a-sti mesec sija 'ut&
!m FJm !m
7 la-ste vec odla'e na ju)&
!m FJm #
A mi se vrtimo u (ru)+
2elj(o: Do-ro vece dra)a&
3a'em ti& lijepa si (o -o)&
2asto 'uris& (ada
5atim -e' milovanja tvo)+
%ad spavaj& po(rivacu te ja&
%anjaj& do( plamen svijeca sja&
U snove utonimo do dna+
# D
2ajedno: 4(j)epotoM
# A D
2ana: 5a .ajde usreci me malo& sto pre&
# A D
2-o) nas je ovo vece palo& 'ar neR
# A D
7 've'de rasule po ne-u& -as sve+
# A !m FJm !m FJm
2ajedno: 7' ovo) nase) )ne'da& )dje -iR aa-aaa aa-aaaaa

animatori :: andjeli nas zovu da im skinemo krila
F Bb C F Bb C Zgodne cure se spustaju kroz grad F Bb Kazi ko kazi ko moze htjeti nesto F Bb C Sjedimo i gledamo u njih F Bb Kazi ko kazi ko moze htjeti nesto

C F Bb C drugo C F Bb C drugo

C F Sunce nas zove da pridjemo blize C F Andjeli nas zovu da im skinemo krila F Bb C F Za to ne treba ti valjani razlog Bb C F Za to ne trebaju filozofije Bb C F One hoce isto sto i mi One hoce isto sto i mi F Bb C F La la la laj la la laj Bb C F La la la laj la la laj F Bb C Sjedimo i pijemo a noc F Bb C F Pada ko kazi ko moze htijeti nesto drugo F Bb C Mislimo da nismo dosta dobri F Bb C F Bb C Ali ko ali ko meze reci tako C F Mjesec nas zove da pridjemo blize C F Andjeli nas zovu da im skinemo krila F Bb C F Za to ne treba ti valjani razlog Bb C F Za to ne trebaju filozofije Bb C F One hoce isto sto i mi One hoce isto sto i mi F Bb C F La la la laj la la laj Bb C F La la la laj la la laj

Bb C

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->