Raport de autoevaluare privind activitatea desfasurata in anul scolar 2012/2013

Subsemnata Cristina Moldovan,profesor titular de chimie la Grup Sc.”Francisc Neuman” Arad,grad didactic I,32 de ani vechime in invatamant,diriginta a clasei a XI-D,profil coafor stilist,Responsabil al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii in educatie si formare profesionala, ,prezint urmatorul raport de autoevaluare al activitatii desfasurata in anul in curs. 1.Proiectarea activitatii In acest an scolar,am predat chimie la clasele:IXA,B,C,D; XA,B,C,D,E ;XIA,XI B;XIIA,B ; si module de specialitate la clasa a XI-a D. Activitatea mea didactica s-a desfasurat in concordanta cu curricula ,achizitiile anterioare ale elevilor, adaptand cerintele programei scolare la particularitatile claselor si vizand actiuni care sa asigure calitatea actului educational,formarea de competente stiintifice,valorificarea si valorizarea resurselor existente,asigurand caracterul aplicativ al proiectarii curriculare. Activitatea de proiectarea detine o pozitie cheie in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative,astfel incat in proiectarea didactica am corelat continuturile activitatilor de invatare cu obiectivele generale , cu prevederile programei si cu numarul de ore efectuate, respectand reglementarile legale in vigoare,privind continutul si forma documentelor de proiectare. Activitatea de proiectare,in contextul noului curriculum,are plasata in centrul noului demers didactic,activitatea de invatare centrata pe elev si rezultatele evaluarilor nationale si locale ale acestora.De asemenea, activitatile au fost adaptate la particularitatile geografice,demografice, etnice,economice,sociale si culturale ale comunitatii municipiului Arad. Am realizat planificarile calendaristice si pe unitati de invatare, ,in concordanta cu programa scolara,astfel incat sa poata fi parcursa materia in conditii optime ,atingand atat obiectivele generale cat si cele specifice.Toate documentele scolare au fost redactate pe calculator.

Punctualitatea este o trasatura a personalitatii mele.comunicate elevilor la inceput de an scolar. 2. Intreaga mea activitate se bazeaza pe respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului si drepturile omului. Permanent am valorificat experienta individuala si achizitiile anteriore de invatare ale beneficiarilor actului educational.pentru recuperarea decalajelor existente in instruirea acestora.s-a comunicat parintilor.Manualele utilizate au fost cele aprobate de MEI.deci si activitatile au fost planificate si efectuate la timp.in vederea formarii /dezvoltarii competentei “a invata sa inveti”.Am selectat cu atentie manualele la fiecare nivel de studiu. M-am preocupat de elevii cu nevoi speciale.cat si mijloacele. Majoritatea obiectivelor curriculare au fost atinse.s-a realizat prin utilizarea mijloacelor aflate in dotarea laboratorului de chimie si a bazei materiale din scoala. truse de sticlarie.progresul sau regresul realizat de educabili.si afisate in dosarul catedrei.sistemul periodic. Limbajul folosit.pentru a se putea lua masurile ce se impun. Am condus lucrarea cu care eleva Popa Andreea din clasa a . capacitatea de invatare si rezultatele obtinute.l-am adaptat achizitiilor anterioare ale educabililor.Realizarea activitatilor didactice Procesul de invatare s-a desfasurat si organizat conform proiec tarii didactice.indiferent de mediul.planse cu clasificarea substantelor anorganice.M-am preocupat de formarea si dezvoltarea deprinderilor de studiu individual si in echipa .Am selectat atat metode active de predare-invatareevaluare. furnizand feed-backul necesar activitatilor de invatare.substante chimice.Dintre acestea amintesc:laboratorul AEL. Asigurarea caracterului practic aplicativ al lectiilor.acordand respect egal tuturor educabililor. Am folosit eficient resursele materiale din unitatea de invatamant.trusele de modelare.descoperite pe baza testelor predictive aplicate la inceput de an scolar.precum si lectiile interactive de chimie furnizate de INTUITEXT La intervale de timp .in vederea remedierii rezultatelor invatarii.coreland secventele de invatare cu obiectivele operationale.provenienta.ustensile.calculator. in functie de experientele anterioare individuale ale educabililor si stilurile lor de invatare.

Activitatile s-au tinut conform unei planificari bine stabilite si au utilizat potentialul local. Evaluarea nivelului de pregatire al elevilor am facut-o continuu.teste. Periodic am avut intalniri cu parintii educabililor.precum si de Ziua femeii • activitati de prelucrare a noii metodologii a examenului de Bacalaureat • activitati de voluntariat.fise de probleme.conform reglementarilor legale si standardelor nationale. portofolii sau proiecte pe clasa.Rezultatele lor au stat la baza stabilirii strategiei pentru anul scolar in curs.Activitatile de evaluare au fost inregistrate in cataloage.Evaluarea rezultatelor invatarii Evaluarea a inceput in scoala cu testele predictive la clasa a IXa.Elevilor li s-a prezentat la inceput de an scolar continutul portofoliului educational si criteriile de evaluare a acestuia.educabilii au fost implicati in procesul de autoevaluare.Dintre activitatile desfasurate amintesc : • Participarea la Balul bobocilor • Vizita la muzeu • Vizita la biblioteca judeteana • Auditie muzicala • Vizionarea a doua spectacole de teatru • Serbarea organizata de Craciun si Ziua Scolii.referate. Permanent. de ecologizare 3. Activitatile extracurriculare au fost proiectate tinand cont de grupul tinta vizat si au contribuit direct la atingerea obiectivelor curriculare. Rezultatele evaluarii au fost comunicate periodic beneficiarilor.cu continuturile evaluarii si standardele de performanta.utilizand probe orale. . probe practice.a caror itemi au fost stabiliti in concordanta cu obiectivele stabilite.pentru comunicarea rezultatelor invatarii si stabilirea masurilor ce se impun pentru remedierea situatiilor dificile. Evaluarea s-a facut transparent.la modulele de specialitate. cu tema “Disignul in cristalele chimice”.XI-a D a luat Premiul Special la Simpozionul International”Expectative” desfasurat in 20 mai 2013 la Liceul Tehnologic “Francisc Neuman” Arad.

Raport de autoevaluare al intregii activitati . Am planificat.am participat la elaborarea tuturor documentelor comisiei :Plan operational. Ca Responsabil al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii In educatie si formare profesionala.4. cu tema “Disignul in cristalele chimice” 5. Am condus activitatea de elaborare a lucrarii stiintifice a elevei. Am gestionat la timp si cu multa atentie si profesionalism situatiile de criza ivite in clasa.Managementul clasei de elevi In calitate de diriginta am prelucrat la inceput de an scolar ROFUIP si Regulamentul intern al scolii.gestionat si condus activitatea Comisiei metodice a catedrei de Chimie-Biologie-Estetica si igiena corpului omenesc.Am amenajat impreuna cu elevii un ambient civilizat in sala de clasa. Eleva Popa Andreea din clasa a XI-a D a luat Premiul Special la Simpozionul International”Expectative”desfasurat in 20 mai 2013 la Liceul Tehnologic “Francisc Neuman” Arad. Popa Andreea din clasa a XI-a D care a luat Premiul Special la Simpozionul International”Expectative”desfasurat in 20 mai 2013 la Liceul Tehnologic “Francisc Neuman” Arad.stabilind reguli clare de pastrare a ordinii si curateniei.atributiile stabilite prin fisa postului. Managementul carierei si dezvoltarii profesionale Am elaborat subiecte si am participat atat la supraveghere cat si la evaluarea examenelor de diferenta si corigenta.Proceduri. Am participat la toate cursurile organizate in anul scolar 2012/2013 in cadrul proiectului “Pasaport Pentru Catedra”si am obtinut un punctaj de peste 75% la modulele ECDL. cu tema “Disignul in cristalele chimice”.la cursuri universitare si INTERNET.Formulare de monitorizare. precum si sanctiunile ce se aplica in caz contrar.i-am consiliat si pe acestia si pe parintii lor. Am participat la toate activitatile Comisiei metodice a profesorilor de chimie din municipiul Arad si scoala noastra.Cunoscand elevii.sfatuindu-ma cand a fost cazul cu consiliera scolii. Am motivat si stimulat elevii sa participe la activitatile culturale si sportive organizate in scoala. Mi-am indeplinit la timp si integral.fiind si responsabila ariei curriculare ‘’Matematica si Stiinte’.de la biblioteca proprie si scolara. Intreaga activitate stiintifica a folosit o multitudine de surse informationale.

am promovat oferta educationala a scolii noastre la Scoala generala nr.07.desfasurate in unitatea de IPT. -Responsabil al Comisiei de acordare al sprijinului financiar 200 Euro pentru achizitionarea unui calculator -Responsabil al Comisiei de asigurare a calitatii -Responsabil al Comisiei de burse . 1. Ca diriginta a clasei a XI –a D.exigenta. In comunitatea locala . Alte atributii in scoala -Responsabil al Comisiei de alcatuire al Orarului Scolii.Moldovan Cristina .o atitudine morala si civica conforma cu statutul de cadru didactic. Arad la 2. Scoala generala nr. 2013 prof.Intreaga mea activitate a respectat regulamentele interne si a procedurilor elaborate la nivel de organizatie.punctualitate .prevazute in legislatia in vigoare .Am sarbatorit cu elevii clasei Ziua Europei.Responsabil cu repartizarea serviciului pe scoala al profesorilor In intraga mea activitate am dat dovada de profesionalism.corectitudine.am participat la activitati de prevenire si combatere a violentei si de prevenire si combatere a comportamentelor nesanatoase.pentru activitatile desfasurate in scoala. Ca diriginta si profesor de chimie am prelucrat lunar normele de securitate a muncii si PSI. 3.