EGY POLITIKUS MŰGYŰJTŐ GRÓF ANDRÁSSY GYULA A gyűjtés arisztokratája Molnos Péter 2012.

december 28 Ifjabb gróf Andrássy Gyula (Tőketerebes, 1860. június 30. - Budapest, 1929. június 11.)

Gróf Andrássy Gyula fényképe és Scheiber Hugó róla készült portréja, mely a berlini Der Sturm címlapján jelent meg 1925 februárjában. Idősebb Andrássy Gyula, az 1848-as szerepéért halálra ítélt és távollétében jelképesen kivégzett miniszterelnök - a „szép akasztott” - fia, aki nem csupán politikusként szerzett hírnevet, hanem közjogi és történetírói munkássága révén a Magyar Tudományos Akadémia tagságát is elnyerte. Az arisztokrata gyűjtők utolsó nagy formátumú alakja volt: egy eltűnő kor képviselője a polgári műgyűjtés virágkorában. Közéleti tisztségeit még felsorolni is bajos: volt berlini és konstantinápolyi követségi attasé, országgyűlési képviselő, belügyi államtitkár majd belügyminiszter, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó, kérészéletű, mindössze tizennégy napig hivatalban lévő külügyminisztereként fejezze be vitatott megítélésű kormányzati karrierjét. Jelentős szerepet játszott a művészeti élet területén is: elnökölte a kor három kiemelkedően fontos kulturális egyesületét, a Képzőművészeti Társaságot, a Szent György Céhet és a Nemzeti Szalont, műgyűjtőként, a 19. századi francia festészet lelkes méltatójaként mintát adott kora műkedvelőinek. Jelentős kollekciót örökölt apjától, aki évekig tartó európai utazásai során, Londonban és Párizsban kiemelkedő festményeket vásárolt a Szapáry hagyatékon alapuló családi kollekcióhoz, többek között Turner velencei vedutáját és egy évszázadokon át saját kezű Rembrandtként ünnepelt, ma már csak későbbi másolatnak tartott önarcképet. Ám mindez csupán alap volt, melyet az ifjabb Andrássy fejlesztett európai hírű műtárgyegyüttessé. A haladás irányát a gyűjtő személyes ízlése, a 19. századi francia festészet iránti rajongása jelölte ki. Az 1902-ben megrendezett Orvosszövetségi kiállításon már tetszetős sorozatot mutatott be a személyes kedvenceinek számító, barbizoni mesterek

művészetéből. A kollekció modern részének – a magyar anyag mellett - mindvégig ezek a képek adták meg az igazi karaktert. Dupré, Millet, Courbet, Diaz de La Pena, Rousseau és Corot festményei mellett az impresszionistákat Monet egy szerényebb, argenteuil-i tájképe reprezentálta. A gyűjtemény francia fejezete – kiegészülve jónéhány csemegével, mint a kor spanyol sztárfestőjének, Sorolla y Bastidának néhány strandképével - szinte kivétel nélkül Andrássy Fő utcai palotájában volt, míg a régi mesterek alkotásai és a modern magyar gyűjtemény néhány darabja a család tiszadobi, a Loire menti mintákat páratlan eleganciával követő kastélyában került elhelyezésre. Itt kapott helyet Zichy Mihály és Madarász Viktor egy-egy festménye, Mészöly Géza, Greguss Imre, Vágó Pál, Ferenczy Károly, Vaszary és Glatz Oszkár alkotásai, valamint a Rippl-Rónai tervei alapján készített, híres ebédlőberendezés is, mely 1898-ban, a gyűjtő testvérének, a festőként szerény, de mecénásként annál nagyobb hírnevet szerző Tivadarnak a megrendelésére készült, eredetileg a budai palota berendezéseként.

Gróf Andrássy Gyula a Fő utcai palotában, kedvenc füles foteljében ülve. Révész és Bíró felvétele a fotótörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű hetilapban, Az Érdekes Újság 1914. március 8-i számában jelent meg, méghozzá a címlapon. A lap alapos, számos reprodukciót tartalmazó elemzést közölt a gyűjteményről, mely korának egyik legnagyobb hatású magánkollekciója volt. Andrássy művészeti ízlésének alakulásában, a gyűjtemény karakterének formálódásában két Párizst megjárt magyar festő is fontos szerep játszott. Rippl-Rónai József és Kunffy Lajos egyaránt megemlékeznek írásaikban a műpártoló gróf alakjáról. Andrássy – testvérével, a szintén műgyűjtő Tivadarral együtt - egyike volt Rippl első megrendelőinek. E kapcsolat

Mit nem adnék érte. mely a fekete korszak jellegzetes stílusjegyeivel festi fel a tekintélyes politikus és kifinomult ízlésű műkedvelő fotelben ülő.hogy a festmény milyen sorsra jutott. Andrássy testvérének fia. így elevenítette fel a család legnagyobb tekintélyű tagjának . A palota továbbra is politikai központ maradt. Idősebb Andrássy Gyula halála után ifjabb Andrássy Gyula költözött a palotába. Batthyány Gyula. Rippl-Rónai több portrét is készített Andrássy Gyuláról. A kép az egykor Polgárdiban álló Batthyány-kastélyban lógott. hatalmas méretű olajkép. Kiváló műérzékkel átalakított lakosztályai.emlékét örzi több portré is. a kötetlen baráti. aki ott ne fordult volna meg. a Világ című lapban megjelent cikk szerzője. Batthyány Lajosné született Andrássy Ilona. ha láthatnám élőben! Sajnos közel hét évtizede lappang. Ez a hatalmas méretű. Magyar Károly a következő szavakkal elevenítette fel a Fő utcai Andrássy-palota jelentőségét: “Még idősebb Andrássy Gyula életében a budai palota a politikai élet központja lett. Az Andrássy-estélyek kedvelt alakja volt a nótás kapitány. Fráter Lóránd. aki gyakran megfordult a a festmények mellett elsőrangú keleti szőnyegeket és egyéb iparművészeti remekeket felvonultató Fő utcai palotában. a festő halálának 10.gyakorlatilag életnagyságban ábrázolja a "fekete grófot". melyet az ötvenes években leromboltak . Még az első világháború előtt felfrissítette az épületet. Estélyek. az Ernst Múzeumban. tudtommal 1937-ben szerepelt utoljára közönség előtt. nyurga alakját. közöttük egy ma még sajnos lappangó. az ábrázolt testvére volt. hangversenyek. Alig akadt abban az időben számottevő politikai nagyság. modernné tette a belső termeket. ma is talány. Egy 1948-ban. aki saját szerzeményű dalait adta elő cigányzene kiséretében. 1897 körül olajfestmény igazi kuriózum . amelyekben műkincseket halmozott fel. évfordulójára rendezett kiállításon. Utolsó ismert tulajdonosa Batthyány Gyula festő édesanyja. múzeumszerűen hatottak.” A palota sokak által csodált műgyűjteménye emelkedett hangulatú atmoszférát teremtett az említett társasági összejöveteleken. a kiváló festő. lüktető társadalmi élet színhelye volt ifjabb Andrássy Gyula hajléka. családi ünnepeken és a politikai megbeszéléseken egyaránt.

Néha körbesétált a teremben.” Károlyi egyébként nem csupán az első emigrációja előtti években volt rendszeres vendége a Fő utcai Andrássy-palotának: 1948-ban. Károlyi Mihály. szelíd embert elgyötörte a sok rikoltó közéleti nagyság. Andrássy Gyula lányaitól. A gyűjtő édesapja. közelről is elnézte kedvenc tárgyait. az államtól kapott kártalanítási összegből. A gyengéd. A magyar történelem másik nagy – bár végletekig vitatott – alakja. csendben szemlélve kincseit. . Ilyenkor meggyújtott egy lámpát valamelyik képe fölött és leült. ahol csak a képek fölé helyezett rúdlámpák világítottak. elsősorban Munkácsy és Paál. 225 000 forintért ő vásárolta meg az épületet ifj. a következő szavakkal emlékezett apósára és gyűjteményére: „Szeretett ott ülni félhomályban a szalonban.tisztelettel övezett alakját: „A parlamenti csaták után fáradtan ment haza. idősebb Andrássy Gyula egy fényképen és a Vanity Fair 1877 -es karikatúráján . gyengéden meg-megsimogatta őket hosszú. valamint Mednyánszky és Vaszary remekművei sokakban felkeltették az érdeklődést a gyűjtés nemes passziója iránt. Nézte a képet és így enyhült meg a művészet szemlélődésében”. közéleti eseménynek helyet adó budai palota falain lógó elsőrangú barbizoni alkotások és a klasszikus magyar festmények. vékony lábait törökösen maga alá húzva szórakozottan hallgatta a körülötte zajló heves vitákat.a 48-as szerepéért itthon jelképesen kivégzett grófot az emigrációban a lelkes angol és francia dámák csak "szép akasztott"-ként emlegették. finom ujjaival. és hosszú. Andrássy egyik leányának férje. Gróf Andrássy Gyula személye kiemelkedő jelentőségű a magyar gyűjtéstörténetben: a számtalan előkelő estélynek.

.Ifjabb Andrássy Gyula az 1890-es években.

A ma is állandó kiállításon szereplő mű az első Magyarországra került Courbet festmény. század utolsó éveiben megszerzett. amelyet utóbb budapesti szalonjában láttam igen ízlésesen beépítve. szemben Courbet Hauteville-is cédrus című képével. mely szabályt erősítő kivételként átvészelte a történelem dúlásait és 1946-ban a Szépművészeti Múzeumba került. alatta pedig Millet-től a Hazafelé című kompozíciót." E kicsit távolabbról készített fénykép bővebb rálátást kínál a szalonban lévő festményekre.Egy pazar részlet a Fő utcai palota szalonjából. középen fent egy Paál László festményt. de ennek ellentmond a gyűjtővel egykor jó viszonyt ápoló Kunffy Lajos festő visszaemlékezésének alábbi passzusa: "Andrássy Granadában sok régiséget vásárolt. melyet Andrássy már a 19. . többek között egy vasból kovácsolt kaput. melyet a szakirodalom itáliai eredetűnek és anyagát tekintve bronznak tart. A fotón feltűnő másik kiemelkedő műtárgy a gazdagon díszített barokk kapu. alatta Théodore Rousseau Major-ját. 1869-es Itatónál című képét. Így már láthatjuk balra fent Munkácsy korai.

1930-ban adta el az Andrássycsalád egy bázeli marchand-amateur-nek. egyszerre komikus és megindító jelenettel bővült: Kenczler Hugó. ha valamit. a másik Rembrandt önarcképének bizonyult. május 2-án. az életmű egyik különleges darabja. Pár nap múlva persze visszavitte a képet. . legalább az egyetlen hitelesnek tartott magyarországi Rembrandtot mentenie kell. potom egy millió svájci frankért. ám hamar lecsillapodtak a kedélyek: részben a gyűjtő halála miatt érzett nemzeti gyász okán.Károly király nélkülöző családjának utalták át. hogy romlott a hadihelyzet. hogy ernyőt vegyen magának.A legendás Andrássy-féle „Rembrandt” Önarckép. A családi legendárium szerint idősebb Andrássy Gyula 1844 egy borongós napján Londonban sétált. (Az érdekes történetre a 19-es periratok áttanulmányozásakor bukkantam. hogy az eladásból befolyó összeget nem a családi vagyon gyarapítására szánták. de a Tanácsköztársaság bukása után ez az apró epizód súlyos vádpontként terhelte az időközben emigrációba menekülő muzeológus tekintélye s bűnlajstromát.kijátszva a hatályos védettségi törvényt . A köztulajdonba vett műkincsek első kiállításán készült. Az ügyből kisebbfajta botrány kerekedett idehaza. Hírt kapott ugyanis. A jobb oldali fénykép a 19-es Tanácsköztársaság idején rendezett. A falon megpillantott két régi. s érezte. jönnek a románok. melyet az életmű szisztematikus átértékelése óta már csupán követői munkaként tartanak számon. az éj leple alatt beosont a Műcsarnok kapuján. ismeretlen helyre távozott.) A képet egyébként . ez a rendkívüli műveltségű muzeológus 1919. Sietve betért egy apró antiküzletbe. melyeket rövid alku után meg is vásárolt potom 60 fontért. Az elmúlt években tekintélyes sajtónyilvánosságot kapott festmény Munkácsy Naplemente című munkája. A gyűjtő nagy kutyabarát volt . Az egyik Van Dyck.a palotában mindig lakott néhány vadászeb. részben mert hamar nyilvánvalóvá vált. mikor hirtelen utolérte az eső.buzgó royalisták lévén . majd hóna alá rejtve az Andrássy-gyűjtemény "Rembrandt" Önarcképét. hanem . Ám ezen az 1914-es fényképen nem ez a legfontosabb momentum: Turner egy velencei vedutája és Lenbach Andrássy édesanyjáról készített portréja között egy felettébb izgalmas tájkép látható. ahol a „Rembrandt” önarckép története egy felettébb kalandos. teljesen besötétedett festményt.

az akadémikus reguláktól legmesszebb merészkedő darabja. hogy Munkácsynak ez az alkotása – a Poros út mellett – az életmű legoldottabban megfestett. a látvány puszta rögzítése helyett a hangulat megragadása. hogy Andrássy bátran vegyítette a különböző nemzetek és eltérő korok művészetét. E törekvés legszebb példája éppen Munkácsy Naplementéjének és Turner egy velencei kompozíciójának ihletett párosítása.és formavilág következtében az egymás közelébe helyezett alkotások sokatmondóan összecsendüljenek.Az Érdekes Ujság és A gyűjtő című folyóiratban fennmaradt fényképek alapján jól látható. gondosan ügyelve arra. hogy fia éppen ezt a művet választotta apja kollekciójából szobájának kitüntetett pontjára. hogy a hasonló stílus. ahol nem az ábrázolás tárgya. lendületes ecsetvonásokban feloldódó forma. elmesélhető téma keríti hatalmába a szemlélőt. s szoros kapcsolatot tartott fenn vele egészen haláláig. a 19. . az egymásba olvadó tűnékeny foltok fátyolos remegése uralkodik mindkét alkotáson: valódi. Minden valószínűség szerint a Naplementét még idősebb Andrássy Gyula vásárolta közvetlenül a festőtől. hanem az ecset artisztikus mozgása. A színekben. a kolorit finoman hangolt lüktetése. Az ő naprakész művészi ízlése. tiszta festészet. a rokon szín. hiszen ő maga Munkácsy zsenijének egyik első felismerője volt. Az is rendkívül jellemző viszont. századi franciákon iskolázott szeme kitűnő érzékkel ismerte fel. az irodalmi.

Ráadás: .

a személyzet lámpásokkal világított. nem kaptunk. a Vörös grófnő visszaemlékezéséből alkothatunk képet: „Tiszadobon a közönséges hétköznapi ebéd kiadós előétellel kezdődött. Andrássy Gyula Hivatali 1867. 1823–1890) A Wikipédiából. nyílt tűzön ropogósra sütött kecsege. Izet pasa házában ették először. Délutánonként csónakáztunk a Holt-Tiszán. s persze minden más nyári gyümölcs.a kastély dombtetőn állt -. http://www. ami éppen érett. A remek magyar borokból mi. Befejezésül pedig görögdinnye. gyerekek. a folyónak majdnem mozdulatlan ágán.hu/magazin/mugyujtes/andrassy Andrássy Gyula (politikus. nagyszerű. Utána lassan vége felé tartott az ebéd: már csak édes kukorica következett vajjal. pompás. bő levű. sajtos soufflé vagy rákmajonéz. rendszerint marhasült. névadója. utána torta és fagylalt következett. majd tiszai hal következett. s mi még mindig nem hagytuk abba a játékot. friss. kergettük a golflabdát a lenti tágas tisztásokon . a negyedik fogás külön zöldség volt. november a Magyar Királyság miniszterelnöke Szemere Bertalan Előd Lónyay Menyhért Utód idő 14. jégbe hűtött dinnye. borjú vagy kacsa három-négy különböző körettel és főzelékkel. – 1871. Kedvenc süteményem a „Bombe á la Izet Pacha” volt. Az ott folyó életről Andrássy Katalin.Az Andrássy-család az év jelentős részét az egyébként szintén képekkel és műtárgyakkal gazdagon ékesített Tiszadobi kastélyban töltötte.[1] . szűk lugas körüli pázsiton. hogy már ré g bealkonyodott. vagy kroketteztünk a futórózsával és vadszőlővel benőtt. esetleg spárga. meg sajt és száraz aprósütemény. a sötétkék víz fölé hajló szomorúfüzek árnyékában. zamatos. ennek receptjét Törökországból hozták szüleim. február 17. utána jött a fő fogás. s az éjszakában nagyokat koppantak az egymásnak ütődő fagolyók.kieselbach. Úgy lelkesedtünk a krokettért. a szabad enciklopédiából id.

a család hagyományosan ellenzéki szellemű volt. Kossuth Lajos politikájának támogatójaként. március 8.5 Közös külügyminiszterként  1. Volosca (Fiume mellett). Tartalomjegyzék  1 Élete  1. (66 évesen) Deák-párt Elhunyt Párt Házastárs Kendeffy Katalin grófnő (18301896) Idősebb csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula (Oláhpatak. A tavaszi hadjáratban Görgey Artúr segédtisztjeként szolgált. március 8. Andrássy Gyula gróf született 1860-ban) Ifjúkora Hazafias szellemű nevelést kapott. majd harcol Schwechatnális. A gróf felismerte kitűnő képességeit.4 A kiegyezés  1. Habsburg Birodalom 1823. magyar politikus.[2]1890. 1823. Jellasics betörése után a megyei önkéntes nemzetőrök parancsnokaként részt vett a pákozdi csatában. Születési helyét illetően a források holTőketerebest. ifj. akivel a Tisza szabályozása kapcsán személyesen is megismerkedett. hol Oláhpatakot említik.1 Lásd még  3. 1867–71-ig a Magyar Királyság miniszterelnöke. (Tőketerebesen ifj.2 Külső hivatkozások Élete Apja gróf Andrássy Károly (1792–1845). A szabadságharc idején 1848 áprilisától Zemplén vármegye főispánja. Ifjúkorában a reformkor pezsgése igen jelentős hatást gyakorolt rá. még Magyarország nádora is”.Született Oláhpatak. 1849 tavaszán honvéd ezredessé léptették elő. Középiskolai tanulmányait a Királyi Katholikus Egyetemi Főgimnázium (ma: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium) végezte. a diétán többször felszólalt. hol Kassát.3 Száműzetésben  1. Jogi tanulmányainak befejezése után a korabeli arisztokrata ifjak szokását követve hosszú külföldi utazást tett.2 A szabadságharc idején  1. 1871–79-ig az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere.). Példaképeként tisztelte Széchenyi Istvánt. a szorongatott . és nagy jövőt jósolt az akkor politizálni kezdő fiatalembernek: „minden lehet belőle. február 18. A Szemere-kormány külügyminiszterének gróf Batthyány Kázmérnak megbízásából Konstantinápolyba utazott diplomáciai küldetésben.1 Ifjúkora  1. államférfi. – Volosca (Fiume mellett). 1847-ben Zemplén vármegye országgyűlési követe lett.6 Utolsó évei  2 Családja  3 Hivatkozások  3. anyja Szapáry Etelka grófnő (1798–1876). február 18. Andrássy Gyula apja.OsztrákMagyar Monarchia 1890.

február 20. A kiegyezés Andrássy Gyula kormányamegalakulásakor (1867. november 14-ig[1] látta el. Az Andrássy-kormány. Malomvízi Kendeffy Katinka grófnővel az emigrációban kötött házasságot. A miniszterelnöki tisztséget1871. Magyarország első kormánya az 1848–49-es forradalom és szabadságharc óta február 20-án tette le hivatali esküjét. alsó sor balról:Mikó Imre közmunka. Gorove Istvánföldművelés. Politikai helyzete kényes volt. mivel miniszterelnökként nem ő. A párizsi hölgyek a „szép akasztott” (le beau pendu) néven emlegették. a főispáni tisztséget sem vállalta el újra. hanem Deák volt a parlamenti többség vezetője. és jelképesen (in effigie) felakasztották a szabadságharcban való részvételéért. a kiegyezést megszövegező ún. Miniszterelnöksége idején került sor az Állami Számvevőszék felállítására. felső sor balról: Eötvös József vallás. egy ideig a közös pénzügyeket is felügyelte. a közigazgatás és a bíráskodás szétválasztására. Száműzetésben 1851-ben távollétében halálra ítélték. Június 8-án Ferenc József magyar királlyá koronázásakor ő látta el a nádor feladatait a ceremónia során. az Orosz Birodalomhoz és Olaszországhoz is. Továbbra is kapcsolatban maradt az emigrációval. a Határőrvidékekfeloszlatására. Közös külügyminiszterként 1871 és 1879 között az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminisztere volt. Jelentős érdemeket szerzett a dualista államon belül az önálló modern magyar államszervezet megteremtésében. megszüntette az ország elszigeteltségét.és közoktatásügyi miniszter. A kiegyezést előkészítő tárgyalások egyik vezetője lett. kora egyik legszebb férfijának tartották. meg kívánta várni. közeledett aNémet Császársághoz. Kegyelmet nem kért. a nemzetiségi törvény megalkotásában és az önálló magyar Honvédség megalakításában. másrészt ekkor még a kiegyezés ellenzőinek tábora is igen erős volt. Horvát Boldizsárigazságügy-miniszter . Festetics György király személye körüli miniszter. Wenckheim Bélabelügyminiszter. élénken részt vett a társasági életben. .és közlekedésügyi miniszter.iparés kereskedelemügyi miniszter (Barabás Miklós kőrajza) 1857-ben hazatérhetett. Később főleg a magyar közvélemény nyomására szakított az oroszbarát politikával. Azonnal bekapcsolódott a politikába. Lónyay Menyhértpénzügyminiszter. míg újra alkotmányos viszonyok jöhetnek létre. Bismarck kancellárral baráti viszonyt ápolt. és a Monarchia semleges maradt az 1877–78-as orosz–török háborúban.) Felül középen: Andrássy Gyula miniszterelnök . Deák Ferenc javaslatára 1867. Andrássynak jelentős szerepe volt a horvát-magyar kiegyezés(1868) létrejöttében. A szabadságharc bukása után nem térhetett haza.magyar szabadságharc számára igyekezett külföldi támogatást szerezni. Hatvanhetes bizottságtagjaként. Sátoraljaújhely követe az 1861-es és az 1865–1868-as országgyűlésen. 1865 és 1867 között a képviselőház alelnöke volt. Többször utazott Párizsba és Londonba is. E tisztségében átalakította a Monarchia külpolitikájának addigi irányvonalát. Deák Ferenc követőjeként. február 17-én[1] Ferenc József miniszterelnökké nevezte ki. Kisebb megszakításokkal Párizsban élt.

(And–Bag).Külügyminiszterségének legnagyobb eredménye az 1878-ban megtartott Berlini Kongresszus volt. A tőketerebesi kastélyparkban álló mauzóleumban nyugszik feleségével együtt. ISBN 963-05-6800-4 Lásd még . július 9-én vette feleségül Párizsban. Kendeffy Katalin grófnőt (1830–1896) 1856.) feleségétől. ifj. 1994. az ifjabb Andrássy Gyulához. 1857. Három gyermekük született:  Andrássy Tivadar (Párizs. 2. amelyet a kiegyezés mellett élete másik fő művének tekintett. 23–24. Családja Feleségét. ezek hatására lemondott. Andrássy Gyula („Duci”) (1860–1929). továbbra is figyelemmel kísérve a közéleti eseményeket. Főszerk. – Budapest. ^ a b c Markó (2006). 1905. 140. Élesztős László. Tivadar halála után Eleonóra feleségül ment férje testvéréhez. Andrássy egy 1884-es felvételen Utolsó évei Élete utolsó éveit elhatalmasodó betegsége miatt visszavonulva töltötte kastélyában Tőketerebesen. a Magyar Királyság bel-és külügyminisztere Hivatkozások 1. amely gátat vetett a háború következtében a Balkán felé megindult orosz térfoglalásnak. o. Még lemondása előtt sikerült megkötnie a Német Birodalommal azt az alapszerződést. köztük Katalin (Katinka. júlis 10. május 13. Katus. köztársasági elnök felesége lett. a „vörös grófnő”). Ennek kapcsán főleg a nagy költségek és az elrendelt mozgósítás miatt számos bírálatot kapott. Budapest: Akadémiai.  Ilona (1858–1952). gróf Batthyány Lajos (1860–1951) felesége. ↑ Magyar nagylexikon II. Rostás Sándor.  ifj. aki nagykárolyi gróf Károlyi Mihály miniszterelnök. A Balkán helyzetét rendező nagyhatalmi konferencia során azOsztrák–Magyar Monarchia lehetőséget kapott Bosznia-Hercegovina megszállására. aki így a lányok mostohaapja lett. Zichy Eleonóra grófnőtől (1867-1945) 4 lánya született.

november 14. – augusztus 14. Utódja: Lónyay Menyhért címe: Az Osztrák-Magyar Monarchia pénzügyminisztere Utódja: 1871. június 11._1823– 1890)&oldid=13565833” Andrássy Gyula (politikus.Andrássy Gyula-díj Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Külső hivatkozások  Életrajz  A csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy család nyomában  az Andrássy családfa   Elődje: Szemere Bertalan Magyarország miniszterelnöke 1867–1871 Utódja: Lónyay Menyhért Az Osztrák–Magyar Elődje: Monarchia külügyminisztere Utódja: Friedrich Ferdinand 1871.wikipedia. Ludwig január 15. Holzgethan von Elődje: Aulich Lajos A lap eredeti „http://hu. – 1879. – 1871. február 17. – 1872. november 14. november 14. a szabad enciklopédiából Andrássy Gyula . Heinrich Haymerle von Beust október 2.org/w/index. 1860–1929) A Wikipédiából. Elődje: Lónyay Menyhért Ludwig Holzgethan von 1876. Leopold Hofmann ( mindkétszer ideiglenesen ) Honvédelmi miniszter 1867.php?title=Andrássy_Gyula_(politikus.

1884–1898) pártonkívüli (1898–1899) Szabadelvű Párt (1899–1904) pártonkívüli Párt . – 1895. január 17. – 1910. Tisza Lajos Előd Fejérváry Géza Utód Született Elhunyt Tőketerebes. Kristóffy József Előd Khuen-Héderváry Utód Károly A király személye körüli miniszter Hivatali idő 1894. június 11. június 10. Burián István Előd megszűnt Utód A Magyar Királyság belügyminisztere Hivatali idő 1906. június 30. január 15. 1860. Budapest.(68 évesen) Szabadelvű Párt (kb. október 24. 1929. – 1918. november 2. április 8.1905-ben Az Osztrák–Magyar Monarchiaközös külügyminisztere Hivatali idő 1918.

5 Legitimista politikusként .4 A Monarchia felbomlásáig  1. június 11. jelentős címertani tevékenységet fejtett ki. belügyminiszter. Államtudománnyal és történelemmel is foglalkozott. kerülete (1920–1922) Budapest I.3 Belügyminiszterként  1. 1860. jogi szakíró Ifjabb csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula Gábor Manó Ádám (Tőketerebes. június 30. kerülete (1892–1896) Rozsnyó (1897–1901) Losonc (1901–1905) Olaszliszka (1905–1906) Kassa (1906–1910) Nagymihály (1910–1918) Miskolc I.2 Politikai pályafutása 1906 előtt  1. az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter. pártvezető. jogi szakíró.) magyar politikus. Andrássy Gyula miniszterelnök fia. 1929. Tartalomjegyzék  1 Életpályája  1. –Budapest. az Andrássy család sarja. kerülete (1922–1926) Házastárs Foglalkozás Zichy Eleonóra politikus.(1904–1905) Országos Alkotmánypárt (1905–1910) pártonkívüli (1910–1913) Országos Alkotmánypárt (1913–1918) KNEP (1921–1922) Keresztény Földmíves és Polgári Párt (1922–1926) Választókerület Csíkszentmárton (1884–1892) Budapest VI.1 Gyermekkora  1.id.

1894. februárjában elvállalta a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjanak elnökségét. januárjában pártonkívüli programmal képviselőnek választották Miskolc I-es számú választókerületében. 1884 után az 1887-es és az 1892-es választásokon is mandátumot nyert előbb Csíkszentmártonban. 1918. január 17-éig belügyminiszter. Apja külügyminiszteri megbizatásának lejárta után többet foglalkozott gyermekeivel. s pártonkívüliként a második Tisza Istvánkormány parlamenti ellenzékének egyik vezetője lett. 1921. Andrássy Gyula pályája is a külügyek területén kezdődött: 1883 -ban apja beajánlotta a konstantinápolyi követségre. a plurális választójog bevezetését szorgalmazta. október 11-én Svájcban diplomáciai tárgyalásokat folytatott. Kiszabadulása után a Friedrich-féle Keresztény . Ifj. Az 1896-os választásokon kiesett a parlamentből. 1884-ben diplomáciai vizsgájának letétele után .Tisza Lajos utódaként . Politikai pályafutása 1906 előtt 1884-ben a Szabadelvű Párt tagjaként kapcsolódott be a belpolitikai életbe. Részt vett a második királypuccsban IV. Tisza Istvánnak a parlamenti ellenzék letörésére irányuló erőszakos politikája miatt („zsebkendőszavazás”) ismételten kilépett a Szabadelvű Pártból. és néhány hétig vizsgálati fogságban tartották. Közben jogot hallgatott a berlini egyetemen.Berlinben követségi attasé lett. a család Bécsben. Az ő idején történt acsernovai tragédia. amik közül ő a kassait tartotta meg. ezalatt lemondott pártelnöki tisztségéről és kilépett a pártból. a Ballhausplatzon élt. míg 1906-banhárom kerületben is megválasztották. 1898-ban rövid időre. A Monarchia felbomlásáig Lemondása után pártját is feloszlatta. ellenezte az általános választójogot. majd 1904-ben. 1913-ban újból megszervezte az Alkotmánypártot. emiatt Tatán elfogták. majd Budapest Terézvárosnevű részében. Eduard Gneist volt a tanára. Az első Wekerle-kormányban . április 8-ától 1910. Legitimista politikusként 1920.   2 Művei 3 Források 4 Külső hivatkozások Életpályája Gyermekkora Miután édesapja az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere lett 1871-ben. A fiatal Andrássy Gyula nem járt iskolába. Károly király oldalán. mindvégig magántanuló volt. Az 1884-es választásokon a csíkszentmártonikerületben választották meg először országgyűlési képviselőnek. 1901ben a losonci kerületben. külpolitikai nézeteivel is megismertette őket. Az 1910-es választásokon a nagymihályi választókerület mandátumát nyerte el. és a szövetkezett ellenzékhez csatlakozott. Az 1905-ös választásokat követően társaival a 67-es alapokon álló Országos Alkotmánypárt alapítója és vezére lett. június 10-étől 1895. Hevesen támadta aFejérváry-kormányt. 1919 után hazatért. 1919-ben a bécsi ellenforradalmi Antibolsevista Comité egyik vezetője. ellenezte a munkásság és parasztság szocialista mozgalmait. 1886-ban elhagyta a diplomáciai pályát. ahol először fogalmazóhelyettes. Mindezek alapján a nemzeti liberális eszmék híve lett. január 15-éig a király személye körüli miniszter volt. Belügyminiszterként A második Wekerle-kormányban 1906. de 1897-ben Andrássy Géza kényszerű visszalépése után a megüresedett rozsnyói kerületben újra képviselő lett. Ez év október 24-étől október 30-áig azOsztrák–Magyar Monarchia utolsó közös külügyminisztere volt. A szünidőt együtt töltötték például Tiszadobon. 1905-ben Olaszliszkán.

+Betlér 5. m. +5. – 1918.1789.9.15.11. m. *1801.] Péter.1769.5. +1855.of Menyhért Kerekes de Szentgyöegy et Cziffer and Erzsébet Chernel de Chernelháza. 1m: Gfn Klára Zichy de Zich and Vásonkeö (+1671).1689 Zsófia Serédy de Nagyfalu. Az 1922-es választásokon Budapest I. +Kassa 9. m. +Betlér 7. október 24. +Wien 21. +Wien 1715.1685) o B1. 2m: Erzsébet Barcsay de Nagybarcsa (+Bonchida 6. dau. m.] István.Földmíves és Polgári Párthoz csatlakozott. *Rozsnyó 1725. Imre.1885. m. MTA Történettudományi Intézete.NN . He had issue:  A1.1659.12. [1m. november 2.Borbála Orlay de Karva (+1726)  A2. László. de nem sokkal később bekövetkező haláláig folyamatosan támadta a legitimista oldalról a Bethlen-kormánypolitikáját. Művei  Magyarország címeres könyve.wikipedia. Budapest I.11. Gfn Katalin Keresztes de Várhegy o B2._1860– 1929)&oldid=13202804” Andrássy családfa Baron Miklós Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka.Gfn Erzsébet Balassa de Gyarmat  C1.org/w/index. +Czigányi 16.1795.9.12. a jesuit  C2.7. -cr Graf 1779.1792.12. Ignác. +28. 2003 ISBN 963 8312 890  Életrajza az 1922-1926-os nemzetgyűlés almanachjában Külső hivatkozások  Kuglics Az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere 1918.7.NN  F1. +1686.1839)  E1.php?title=Andrássy_Gyula_(politikus. *13. Budapest. *1794. 1913 Források  Szalai Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája. m.6.2. +young  C3.1795)  D1. m. Károly. Ferenc.1874.1832. Ferenc. Szerafin  E2. Az 1926-os választásokig maradt tagja a parlamentnek.1759 Gfn Mária Rebeka Nádasdy de Nádasd et Fogarasföld(*9. Gömör vármegye főispánja (Obergespan of Gömör). *Pozsony 7.2. Gömör vármegye főispánja (Obergespan of Gömör).1728. m. Károly. m.1791 Gfn Seraphina Batthyány de Németújvár (*9.2. (magyar olvasatban az utolsó közös külügyminiszter) Utódja: Ludwig von Flotow(Ausztria) Károlyi Mihály(Magyarország) címe: Elődje: Burián István A lap eredeti „http://hu.Bss Magdolna Balassa de Gyarmat  F1. Jolán. József. 1m: 20. [1m.László Szent-Miklóssy de Sturlecz  E3. József. 2m: Erzsébet Kerekes de Szentgyörgy et Cziffer. kerülete országgyűlési mandátumát hódította el.

12. *3.1856.5.1917 Gfn Marie Choloniewska (*Rudniki lackie.8. *1812. m. *Budapest 7.1914)  G1.    E4. m. *1769.1821.(div 1964)  .1959)  H2.1910  H3.1891.9.1809.10.4.11.1892. +Nedec 10.1873.1936)  H1. Julianna. Mária Gabriella. +1860  E6. +27.1783 +Kysk 17. Mária  E5. m.12. 1m: 19.1882 Gfn Eleonora von KaunitzRietberg (*Neuschloss 27. +Vienna 14. m. *Budapest 2.29.5.2. +XII. Leopoldina  E6.1862.12.1833.11. +Budapest 29. Júlia. Ernő  E3.3.-E5.1859 Karl von Sailer  E5. *Betlér 14.Wien 1. *X. Galicia 6.1961.9.10. +Budapest 8.Kassa 1787 Gf János Pongrácz de Szentmiklós et Óvár (*Nedec 2. László  E2. Lipót.8.1767.1877.3. Zemplén és Gömör vármegyék főispánja (Obergespan of Torna. Kishont.1.Prague 17.1805. +Görz 23.2. m.1824  E1.1790 Gfn Walburga Csáky de Köröszeg and Adorján (*Pozsony 3.Betlér 1819 Gfn Etelka Szápáry de Muraszombath (*bef 26.1876)  F1. [illegitimate by Anna Barvulszky] 5 daughters D3.1892. Rozália. *Rozsnyó 29.1762. +Szölöske 10.8. +Alsósajó 1834.1886. m.1938.1888. +Budapest 29.Budapest 6. +Vaduz 7.1849). m. *1810.János Balogh D4.1.1917.9. 2m: 19. Torna. +Betlér 14.11. *Pest 22.1953.1975)  I1.1906 Pr Johann von und zu Liechtenstein (*Wien 6.1. m. Szerafin.5.4. Kishont.9. +Vaduz 5.1845. Manó.1792.2. GÉZA Julius Alexander Johann Maria.6. József.7. Ilona.6.1770.10.1. +Nedec 31.2.5. Manó. +Pozsony 1797)  E1.1855 Gfn Gabriella Pálffy de Erdőd(*Bratislava (Pozsony) 17. +Hollenegg 3. Károly.8. Mária Paulina. Károly Manó. *14.1763.1872 D2.4.1836 Gf Ludwig Josef von Paar (*2. *3.1798. +Wien 22.1. Zemplén and Gömör). m. +Bruxelles 22. Ferenc  E4. *Koš ice (Kassa) 3.1845) D5.3.

Közös külügyminiszter.7. 1m: Budapest 5.11. +Budapest 21.8.6. Gyula.1933)  F2.1972)  I2. Dezső Füzesi Klimko (*Szeged 11.1880 FstAntal Miklós Esterházy de Galántha (*Wien 16.28.1920.1936). Adelheid (ETELKA).1896)  G1. +Budapest 4.1867.4.4.1947.1935)  G3. Zemplén vármegye főispánja (Obergespan of Zemplén).1857.6. +Volosca 18.1949) o K1. m. +Pottendorf 10. m.Paris 9. Kornelia.12. Franz Frhr Mayr von Melnhof-Saurau.Vaduz 6.1861.1905.6.10. m.1.2. Magyarország miniszterelnöke (Prime Minister of Hungary).1951. Natalia Leontina Mária.Budapest 29. *Parnó 27. .3.10. *Parnó 16.Budapest 15. Géza. *12. Tivadar. Frhr Mayr von Melnhof-Saurau (*Wien 22.Enyicke 24. +Pottendorf 16. m.1890. +Budapest 1.Schloss Moosham 25.1937)  G4.1937.1971 (div 1983) Franz Karl Gf von Goëss.11. *Paris 10.1945)  H1.5.6.3.1884 (div) GfAladár Széchenyi de SárvárFelsővidék (*Wien 15. +Budapest 6. 2m: Budapest 21.9.1858. *Pest 18.1858.1920) J1.1886 Gf Jenő Karátsonyi de Karatsonyfalva et Beodra (*Beodra 5.1861.1. m.3.1925.1865.2.5. +Budapest 14.2.7. Erzsébet.7.1927.4.8.1943)  G5. *26. +Petersborough.1866. Karolina.10.2.1.1907 Gf Bertalan Széchenyi de Sárvár-Felsővidék (*Sopron 24.11.1862.2005 Eva Aggermann  G2.8.1882 Pr Géza Odescalchi (*Budapest 9.1823.10.9.12. Mária Irma.5. m. m.1856 Gfn Katalin Kendeffy de Malomvíz (*1830.2. *Oláhpatak 8.3. +1836  F3.1864.1851. m.Betler 15.1820.6. +Budapest 4.5. +Budapest 11. +Budapest 13. Ilona. +Budapest 10. +Wien 8. *Wien 20.1885 Gfn Eleonóra Zichy de Zich et Vásonkeö (*Pest 28.5. +Budapest 22.1900. *Parno Kom Zemplen 28.1946 Gfn Elisabeth von Wilczek (*Mesice 1.7. *Tőketerebes 22.1886.

7.1952.1941.Bratislava (Pozsony) 21.1951)  G3. *Tiszadob.9. +Budapest 1. Zemplén.1863.1945) F4.1903. Sándor.1929.4. +Vence nr Nizza 20.1858. +Budapest 20.11. m.7.1955)  H4.3. Szaboles 21. +Antibes 12. Canada 18.Polgárdi 5.Budapest 30. Klára. Katalin.10.5. Kom.8. m.1. *Pest 16.1867. Belügyminiszter. Aladár. +Dubrovnik 12.1896.1914 Gf Mihály Károlyi de Nagykároly (*Budapest 4.9.6.1987)  G2.1883 +26.1917 GfJózsef Cziráky de Czirák et Dénesfalva (*11.12.2.1960)  H2.1985.4.3.6. m.6. +Polgárdi 2.4. +Montreal.1921 (div 1929) PrKároly Odescalchi (*Szolcsány 19.1892.8. Gyula Gábor Mano Adam. +Somogyvár 18. Manó  G4. *Budapest 9. 1m: Budapest 23.1827.1841.12.1946.1921)  G1.6.Budapest 23.Budapest 7. +Budapest 4.1883 +10.6.1862 Frn Leontine von Wenckheim(*Pest 9.1909 Gfn Eleonóra Zichy de Zich et Vásonkeö (*Pest 28.1898.1882 Gf Lajos Batthyány de Németújvár (*Egyed 27.1967.3. 2m: Budapest 17.1890.1. m. *Bratislava 19.6.8. m. Canada 21.Bratislava .1.6. +Budapest 2.1909 Gf Pál Esterházy de Galántha (*28.1881. *Budapest 18. Király személye körüli miniszter. Közös külügyminiszter (Interior Minister and Foreign Minister of Hungary). Gömör és Kishont vármegyék főispánja (Obergespan of Zemplén.7.7. +Budapest 11.1860.12. Gömör and Kishont). +London 10. Ontario. +Polgárdi 27. *Tőketerebes 30. m.1968.5. Borbála (Barbara Maria Theodora).2.Budapest 31.1.1946)  H3. Bruck an der Leitha 21.1860.1875.1915). Ilona.1.4.11.6. m. *Petronell.1911 Mkgf György Pallavicini (*Budapest 5.

m.1950 .1976  I3.12. m.3.12.1.1998).of Oswald Frederik Kuylenstierna and Anna Sarolta Erzsébet Hammarsberg  I1.11.1893.1943.1870. *1890.] Mária Erzsébet.1926.9. +Alexandria. János Mihály Károly Olgyay.3. *Budapest 1.Letenye 26. dau.1944.1891. Ontario. Mihály.] Imre Sándor Osvat Maria Jozsef .6.1962)  H1.1992)  I1.1941 Gf Pál Cziráky de Czirák et Dénesfalva (*Sopron 14.Wien 8. *Budapest 29.1990.1889 Gfn Mária Esterházy de Galántha (*Bratislava 14. 2m: Stockholm 16.by decree of the Royal Hungarian Ministry of the Interior and a "rescriptum principis" the 7.1985. ILONA Melinda Maria Margit Michaela Gabriella Jozefa. 1m: (div) Edit Payer.1975 Erika Anna Antonia Földeaky de Földeak et Szeged (*1. +West Palm Beach. +1895  H2.1984  H3. +Windsor.1924 Gfn Gabriella Károlyi de Nagykároly (*Nagy-Karoly 4. IX.3.1910) J1. Aladár.1919 Stella Monica Amalia Kuylenstierna (*Göteborg 14.11. Florida XI.1899. [2m.Budapest 27.8.10.5. m. [2m. *Budapest 23. Tirol 2. *Velejte 7. [2m. *7.1930.] Erzsebét Stella Mária Jozefina.12. Imre. m.11. VA.1.12. assumed the name Andrassy de Csikszentkiraly et Krasznahorka with all respective titles and predicates -in direct descendence from the female line.7.5. Canada 30. Alexandria City.1.Igls.6.1902. +Alexandria 9. 5. +New York VI. Peter Philipp Mihaly Antal Henrik George Maria Gf Andrassy de Csikszentkiraly et Krasznahorka.8. *Budapest 30. *Velejte 17.1947) o K1.Aladár Olgyay (*Budapest 1.1921.11.1924.2.1919)  I2. m. +Budapest 16. *Budapest 16.

1889.3. Canada 24. *Montreal. *Pest 1.4.4.10.1.7. *Montreal 24.1931.Windsor. m. dau. MELINDA Pálma Michaela Gabriella Emma Mauricia Jozefa. László Berényi (*Budapest 8.5.9.1.1965 J2. Ontario. +Budapest 13.1865.1897. Margit.3.1954 Gyula Zilahy-Balogh (*Budapest 13.1953.1928).8. GYULA Sandor Aladar Karoly Mihaly Gabor Maria Jozsef.5. N.7. +Mór 2.5.1933)  H4. Canada 11.5.1885 Gf Imre Széchenyi de SárvárFelsővidék (*Sopronhorpács 31. Australia 16.Homonna 29. *Budapest 7. MÁRIA Johanna Julia Terez Leontina Tekla Adel Jozefa Walburga Fidelis. *Velejte 30. Ilona.1970) G2. Ontario.1945).9. +Somogyvár 25.1926) I2. 2m: Chazy. m. 1m: Toronto.11.1967 I3.1948 Baron Elemér Buttler (*Magyarnándor 8. Y. Malta 6. GABRIELLA Michaela Melinda Maria Margit Emma Jozefa. Canada 3. Quebec.5.1984.1902.11.10.4.1956 Anthony Mifsud (*Lucca.1964) Renate Hiller (*Glogau 18. 2m: Budapest 5.1958 (div 10.10.1934).1858. USA 1964 Lesley Trist (*Brisbane. 1m: Budapest 10.1922)  I4.8. m. +Budapest 16.11.1905)   .1923 Gf László Vay de Vaja et Luskod (*Budapest 7. *Budapest 4.4.1927.4.1928.Windsor.. Mihály. +Gmunden 22. Canada 8.8. Ontario.of Allan Trist and Ivy Priebe   J1. *Budapest 20.

1881  D5.2. m. [1m. +Madeira 4.1766. *Wien.1760.6. [1m.1913)  E2.1.9. *24. [2m.1788). [1m.2.12.1814.10.1861 Gf Pál Széchenyi de SárvárFelsővidék (*Sopron 6.1. +Niederstotzingen 13.1791  C4.4.9.11. Sáros vármegye főispánja (Obergespan of Sáros). +Wien 26. 1m: Gfn Terézia Dőry de Jobaháza (*1741. *1731.10.6.1812. *Románfalva 1728.3. Bp of Rosnyó.3.5.] György.1926.] János. +Wien 19. *1741.1872. *1726. [2m. +1725. m.1788) A3. *Hosszúrét 18.4.] István. m. +Kassa 30.11.5.4. *Koš ice (Kassa) 8.1861 Gf Karl von Maldeghem (*Niederstotzingen 11. +30.] Jozefa.4.1803. +Fridman 10.2. m. +Rozsnyó 27.Pisa 6.10. *Kassa 5. +Nagybélic 21. +1.Gfn Jozefa Zichy de Zich et Vásonkeö (*Nagyvázsony 17.Baron Antal Mednyánszky de Medne (*Kassa 15.1901)  E4.1735.Mária Szelényi de Felsőszelény o B1.1834.1902)  E3.12. [1m.] Antal.1834 Gfn Franziska zu Königsegg-Aulendorf (*Aulendorf 3. *Kassa 3.1704). [1m.1788. Erzsébet Mária Kajetana Franciska Georgina Neita. 2m: Bss Anna Mednyánszky de Medne (*Pozsony 5.1770. +12.8.] Miklós.2. +Rozsnyó 12. Mária Kajetana Franziska. György.1828)  D1.1745 A4.1. Péter.1913. [1m.] György Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka.7.] Anna  D4. Dénes István György Klement.9.1707. Mária.4.1725 Gfn Anna Mária Berényi de Karancs-Berény (*Trencsén 3. Amália. 2m: Gfn Mária Festetics de Tolna (*Sopron 12.11.2. 1m: Bss Mária Amadé de Várkony.  D6.10. +30.] Anna. 2m: 1707 Gfn Krisztina Balassa de Gyarmat et Kékkeö  . Esztergomi főkapitány.1797. m. m.1.7. +Nagyszombat 28.2.1840.1824.4.Aulendorf 10. +1868. +Budapest 28. [1m. +Wien 22.1871)  E1. m. Borsod vármegye főispánja (Obergespan of Borsod). m. m.4.1838.1803)  D2.] Klára  D3.1838.10. +München 26.11.Wien 27. +Trencsén 3.1916.1799  C3. +Rozsnyó 27.1. *Wien 26. György Péter Klement István.11.1835.1762)  C1.] Pál.1857)  D6.1790.3.2. 1m: Nagytapolcsány 13.1. -cr Graf Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka 17. +Budapest 2. +Wien 1788) o B2.1866 Franziska Seraphica Hablawetz (*Wien 4.1802)  C2. [1m.Koš ice (Kassa) 27.11.Gf Miklós Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka (*1741. m.1713.Wien 27. +Kassa 22.1721. +München 18.1808 Gf Miklós Forgách de Ghymes et Gács(*1780 +Szalánc 10.Gfn Amália Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka (*Wien. [1m.1846. *Hosszúrét 30.

[2m.1714. István.Gf Ferenc Barkóczy de Szala (*ca 1627. 2m: Baron István ’ Sennyey de Kis’ sennye A10.] Klára. *Nagyszombat 6.1676. [1m.7. [2m.Baron László Perényi de Perény B2.5.] Mátyás.      B1.3. +after 22. [1m.] Klára. fl 1676.pdf http://www.Bss Júlia Klobusiczky de Zétény o B1. 1m: Ignác Bal de Bilorád. fl 1676 A9.1712 A5. 2m: Gf N von Pollheim o B3. Júlia. [1m.] Ilona.] Anna. *after 15. +1723. m.hu/drupal/sites/default/files/375-385. [1m.szabarchiv. m.hu/04600/04690/04690. fl 1676. +Kassa 28. +Schweidnitz 1760 o B2.2. [1m.oszk.Baron Franz von Kotze o o A csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy család nyomában http://mek.pdf . m. 1m: Baron László Barkóczy de Szala. [2m.] Magdolna. a monk. +young A7.] Miklós. Borbála. m.1709) A8. a nun. fl 1676 A6.] János.