ALAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Talian Umum 03-8884 6000 Pejabat Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras

10, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Timbalan Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 9, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Setiausaha Parlimen, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 8, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 8, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 8, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha, (Kewangan & Pembangunan) Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 7, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA

Aras 6. Blok E8. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Khidmat Pengurusan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Kompleks Kerajaan Parcel E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Perancangan Penyelidikan & Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 7. Kompleks Kerajaan Parcel E. (Sumber Manusia) Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E8. Aras 6. Blok E8. Kompleks Kerajaan Parcel E.Bahagian Hubungan Antarabangsa. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Penasihat Undang-Undang. Aras 2-4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Dasar & Pengurusan Korporat. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha. Aras 4. Blok E8. Blok E8. Kompleks Kerajaan Parcel E. Aras 5. Blok E8. Kompleks Kerajaan Parcel E.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel : 03-8884 2000 Talian Umum : 03-8884 3000 Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Jabatan Audit Negara (Cawangan Pendidikan) Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E11. Kompleks Kerajaan Parcel E. Aras 1-5. Aras 4-8. Kompleks Kerajaan Parcel E. Aras 6-8. Aras 9. Blok E11. Blok E9. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Aras 3&4. Kompleks Kerajaan Parcel E.5-13. Blok E12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Talian Umum : 03-8884 7000 Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia.Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 1.2. Blok E12.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Talian Umum : 03-8884 5000 Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. Kompleks Kerajaan Parcel E. Kompleks Kerajaan Parcel E.Jabatan Pendidikan Islam & Moral Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E14. Kompleks Kerajaan Parcel E. Aras 1 & 7. Aras 10 & 11. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Majlis Buku Kebangsaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 2-6. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E13. Aras 11-13. Aras 14. Kompleks Kerajaan Parcel E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Talian Umum : 03-8884 1000 Jabatan Pendidikan Jasmani & Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 3-4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E12. Blok E12. Blok E13.

Kompleks Kerajaan Parcel E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Talian Umum : 03-8884 4000 Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E15. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.Bahagian Audit Dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E15. Aras 1-3. Aras 4. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E15. Aras 6-7. Blok E14. Aras 5 & 6.5 & 6. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Talian Umum : 03-8884 9000 Bahagian Pembangunan & Perolehan Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 1. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E14. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 4-5.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Talian Umum 03-8884 1000 (Blok E13) 03-8884 2000 (Blok E9) 03-8884 3000 (Blok E11) 03-8884 4000 (Blok E15) 03-8884 5000 (Blok E14) 03-8884 6000 (Blok E8) 03-8884 7000 (Blok E12) 03-8884 9000 (Blok E2) Laman Web : www.gov. Blok E2.moe. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E2. Aras 3.gov. Blok E2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Jabatan Pendidikan Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Kompleks Kerajaan Parcel E.my www.emoe.my . Aras 3 & 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 2.Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful