You are on page 1of 10

Ahli-ahli Kumpulan: Lily Ling Hui Li Lee Xin Ying

. • Boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. • Boleh membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik.Peringkat Operasi Formal • Bermula dari umur 12 tahun. • Boleh berfikir secara induktif dan konduktif. • Boleh berfikir secara abstrak. • Boleh menggunakan simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak.

• Boleh menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik.• Boleh mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. • Boleh menyelesaikan masalah songsang dan masalah-masalah yang abstrak. .

7 x 8 = 56 56 / 8 = ( ) .Selesaikan soalan ini.

Cuba teka nombor yang seterusnya. 8 ?? 22 14 10 .

Selesaikan masalah ini dalam 5 saat! .

1+1+1+1+1 + 1 +1 x 0 = ?? .

B lebih kecil daripada C. manakala C lebih besar daripada A. A lebih besar daripada B.Selesaikan soalan ini. Yang manakah adalah yang paling besar sekali? .

C dan D. Terdapat satu papan di antara A dengan B yang menghalang mereka berjumpa antara satu sama lain. B. C dan D dikehendaki berdiri dalam satu barisan yang lurus dan menghadap ke hadapan. manakala B. iaitu A. A dikehendaki berdiri menghadap B. C dan D.Cuba teka!! Di dalam satu bilik terdapat empat orang. Siapa yang dapat mengetahui warna topi sendiri? . Dalam kalangan mereka. terdapat 2 orang yang memakai topi putih dan 2 orang lagi yang memakai topi hitam.

SEKIAN. TERIMA KASIH!!! .