REGULAMENT CONCURS “Aegon Open Photo 2013”

1. Organizatorii si regulamentul oficial al concursului 1.1 Organizatorii concursului “Aegon Open Photo” sunt: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti, societate romana, cu sediul in str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J12/3192/2011 CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 0130 1202 C659 64XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 0264 224 200. si Club Sportiv Winners Tennis Club cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calvaria fn, nr.de înregistare fiscală CIF 23879309/15.05.2008, având contul RO04BTRL01301205K55134XX deschis la Banca Transilvania Cluj. 1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul in care se acorda premiile. 2. Temeiul legal 2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Durata concursului, aria de desfasurare si dreptul de participare la concurs 3.1 Concursul se desfasoara in municipiul Cluj-Napoca in perioada 29 iulie – 7 august 2013. 3.2 Concursul are loc in cadrul competitiilor Aegon Junior Open (28.07.2013-04.08.2013) si Aegon Tennis Cup (03.08.2013-09.08.2013), organizate de Winners Tennis Club, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, fiind destinat fotografilor profesionisti si amatori. 4. Mecanismul concursului 4.1. Participantii la concurs vor realiza fotografii pe parcursul competiiilor de tenis Aegon Junior Open (turneu international) si Ageon Tennis Cup (turneu national), surprizand momente in cadrul urmatoarelor etape ale celor doua competitii:   3 august 2013 - Semifinale simplu; Fete, Baieti – patru meciuri; Start Turneu National; intre orele 9.00 si 15.00; 4 august 2013- Finale Fete, Baieti – doua meciuri; Start Turneu National; intre orele 10.00 si 13.00;

4.2. Concursul se va derula pe pagina Facebook a Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj. 4.3. Participantii vor posta cel mult 5 (cinci) fotografii realizate in zilele si intervalele orare mentionate la punctul 4.1 pe pagina Facebook a Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj. 4.4. Participantii care vor posta mai mult de 5 (cinci) fotografii vor fi descalificati. 4.5. Pagina Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj va fi moderata, iar Organziatorii vor elimina postarile care nu respescta tema concursului. 4.6. Pentru calificarea in selectie, fiecare fotografie trebuie sa cumuleze minimum 20 de like-uri de la vizitatorii paginii Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj, pana in data de 5 august, ora 16.00. 4.7. Fotografiile vor fi inscrise in concurs incepand din data de 3 august 2013, ora 9.00, pana in data de 4 august 2013, ora 23.59. 4.8. Fotografiile care intra in selectia finala vor fi jurizate de un comitet, cu urmatorii membri: Ioana Tohat – fotograf Ziua de Cluj, Tiberiu Matei – fotograf independent, Andrei Mutu – initiator I Love Cluj, respectiv un reprezentant al companiei Aegon. Jurizarea va avea loc in 5 si 6 august 2013, iar castigatorii vor fi desemnati si anuntati in 7 august 2013. 4.9. Angajatii Aegon si Winners, respectiv rudele lor de gradul I si II, nu pot participa la concurs. 5. Premii 5.1. Premiile acordate in cadrul concursului “Aegon Photo Open 2013” vor consta in trei vouchere valorice, care vor acoperi achizitia de produse si accesorii foto de la magazinul Yellow Store din Polus Center, Cluj-Napoca, repartizate dupa cum urmeaza: Premiul I – voucher in valoare de 300 Euro Premiul II – voucher in valoare de 200 Euro Premiul III – voucher in valoare de 100 Euro 5.2. Un premiu suplimentar va consta in produse personnalizate Aegon, in valoare de 50 Euro. Acesta va fi acordat pentru fotografia care cumuleaza cel mai mare numar de like-uri de la vizitatorii paginii Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj, pana in data de 5 august, ora 16.00.

6. Desemnarea castigatorilor: 6.1. Fiecare dintre cei 4 (patru) membri al juriului va realiza un clasament propriu, cu pozitii de la n la 1, unde n reprezinta numarul total de fotografii inscrise in concurs si numarul maxim de puncte acordate pentru fiecare fotografie jurizata. Dupa realizarea clasamentelor individuale, punctajele din listele intocmite de cei patru jurati vor fi insumate pentru fiecare fotografie jurizata. 6.2. Primele trei fotografii din clasament (pozitiile 1-3) vor fi declarate castigatoare, iar participantii care leau inscris in concurs vor primi, in odine, voucherele de mentionate la punctul 5.1. 6.3. Fotografia care va cumula cel mai mare numar de like-uri din partea vizitatorilor paginii Facebook a Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj va fi desmnata castigatoarea premiului de popularitate, iar participantul care o va inscrie va primi premiul mentionat la punctul 5.2. 6.3. Daca primele pozitii din clasament vor fi ocupate de fotografiile inscrise de acelasi participant, va fi premiata o singura fotografie, respectiv cea care ocupa cea mai inalta pozitie in clasament; acesteia ii va reveni cel mai mare premiu. 6.4. Fotografiile clasate pe pozitiile urmatoare (de la pozitia nr. 4 la pozitia nr. n) vor fi considerate rezerve, iar concurentii care le inscriu vor fi considerati, in ordine, castigatori, in cazul in care unul sau mai multi participanti clasati pe pozitiile 1-3 nu pot accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu au indeplinit conditiile de participare si de acces la aceasta concurs, stipulate in prezentul Regulament. Organizatorii isi rezerva dreptul de a apela la rezerve, care vor fi supuse acelorasi proceduri de validare, in cazul in care au motive intemeiate sa considere ca un anumit participant deja desemnat castigator a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament sau refuza premiul.

6.3. Castigatori vor fi anuntati si contactati prin paginile Facebook Winners si Aegon. 6.4. Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiul acordat, iar premiul nu se pot inlocui cu alte beneficii. 6.5. Organizatorii vor contacta castigatorul prin profilul Facebook folosit de aceasta la inscrierea fotografiilor in concurs, in maxim doua zile lucratoare de la desemnarea acestuia. 6.6. Daca castigatorul nu raspunde la notificarile trimise de Aegon si Winners in termen de 5 zile lucratoare, nu poate fi contactat sau daca acesta refuza premiul, se va desemna alt castigator prin mecanismul prezentat mai sus. 6.7.Prin inregistrarea in concurs, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare de catre Aegon, in cazul castigarii premiului. De asemenea, participantii isi dau acordul pentru folosirea imaginilor de catre Aegon in cadrul unei expozitii publice, respectiv sunt de acord cu tiparirea si reproducerea acestora. 7. Validarea castigatorilor 7.1 Organizatorii vor verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii vor descalifica pe cei a caror activitate in cadrul concursului o considera drept frauda. 7.2 Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie din partea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca a folosit metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din concurs a participantului in cauza. 7.3 Validarea castigatorului se va face pe baza copiei actului de identitate, trimisa ca raspuns la mesajul primit pe propriile pagini Facebook, prin care sunt anuntati ca au castigat. Pentru revendicarea premiului castigatorul trebuie sa raspunda la mesajul trimis de Organizatori pana in data de 21 august, ora 18.00. 8. Protectia datelor personale 8.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata la sediul Organizatorilor. 8.2. Organizatorii se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 8.3. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). 8.4. Prin simpla participare la concurs, participantii sunt de acord ca datele lor din profilul Facebook sa intre in baza de date a Organizatorilor, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizatori sau de catre persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale. 9. Taxe si impozite 9.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorii Concursului vor vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. 9.2 Organizatorii concursului nu sunt raspunzatori de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus

10. Incetarea concursului 10.1. Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua prezentul concurs. 11. Litigii 11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

12. Dispozitii finale 12.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 12.2. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care se afla in afara culpei organizatorilor. 12.3. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorilor, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale. 12.4. Orice fel de contestatii venite din partea participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 0264224209, email contact@aegon.ro sau la sediul Aegon din Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, pana cel mai tarziu la data de 05.08.2013, ora 13.00. Solutionarea contestatiei se va efectua de catre comisia care a validat castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare. 12.5. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

Organizatori concurs: S.C AegonTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful