Nama

:

Tarikh :

Gunting dan tampal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

1 ii.Nama : Tarikh: Bahagian A i. ____. 2. 9 2.4. ____. ____. ____. . 7. Warnakan jawapan anda. 1.____. 4. 8.9. 3.____.____. Susun dan tulis nombor mengikut urutan yang betul. ____. 8.

Tiga 5 enam 3 9 tujuh 7 dua 4 lapan 8 6 7 2 sembilan 3 9 7 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.