Borang SPA.

PN 1/2013

PERMOHONAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI GRED 44 (TERBUKA) SECARA PEMINJAMAN/PERTUKARAN SEMENTARA DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Berhubung dengan perkara di atas, sukacita saya memohon dipertimbangkan untuk mengisi jawatan berikut:

1. NAMA JAWATAN : PEGAWAI GRED 44 (TERBUKA) 2. Butir-butir mengenai diri saya adalah seperti berikut:

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI a) Nama : :

b) No. Kad Pengenalan c) Tarikh Lahir d) Umur : :

e) Skim Perkhidmatan sekarang : (beserta Gred hakiki) f) Ketua Perkhidmatan :

g) Kelulusan Tertinggi : (Nyatakan bidang kelulusan dan nama universiti) h) Sila nyatakan pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang tugas yang dipohon (sediakan lampiran jika ruang tidak mencukupi)

Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan dan maklumat yang saya berikan adalah benar. 4. Ulasan : TANDATANGAN KETUA JABATAN: NAMA JAWATAN COP JABATAN TARIKH : : : : .i) Sila sertakan maklumat berikut sebagai lampiran:• • Salinan Sijil dan kelulusan yang diperolehi. Jabatan ini tiada halangan dan sedia melepaskan beliau sekiranya ditawarkan ke jawatan yang dimohon. Saya akui bahawa saya tidak pernah dikenakan sebarang tindakan tatatertib atau disabitkan salah di mahkamah. 3. dan Biodata/Curriculum Vitae beserta gambar terkini berukuran passport. TANDATANGAN PEMOHON : NAMA TARIKH : : PERAKUAN KETUA JABATAN Saya menyokong permohonan pegawai ini dan bersama-sama ini disertakan Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan beliau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful