1

TINGKATAN 3
Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita
Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah.
1. Pemerintahan Jepun di negara kita berlangsung selama tiga tahun setengah.
___________ hingga _____________
2. Apakah yang mendorong Jepun menjadi kuasa imperialisme?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Mengapakah China menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun.
_______________________________________
4. Masukkan peristiwa mengikut kronologi.
Tahun
1895
1905
1910
1932
1937
1941
1941

Peristiwa

5. Apakah faktor yang menyebabkan perluasan kuasa Jepun.
i…………………………………………………………………………………………
ii………………………………………………………………………………………..
iii……………………………………………………………………………………….
iv……………………………………………………………………………………….
6. Mengapakah Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun?
……………………………………………………………………………………………..
7. Senaraikan 3 slogan yang digunakan sebagai propaganda bagi menarik penduduk Asia
kepada menyokong Jepun.
………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………..

2
8. Berikan tafsiran bagi setiap slogan di atas.
i.
ii.
iii.

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

9. Namakan 2 buah kapal yang berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun pada
10.12.1941.
i.
ii.

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

10. Senaraikan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. (m/s
13)
i.
………………………………………………………………………….
ii.
………………………………………………………………………….
iii.
………………………………………………………………………….
iv.
………………………………………………………………………….
v.
………………………………………………………………………….
vi.
………………………………………………………………………….
vii.
………………………………………………………………………….
Lengkapkan maklumat.
11. Dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu.
Politik
Kedudukan Sultan:
i.………………………………………………………………………
ii.……………………………………………………………………….
iii……………………………………………………………………….
Status Tanah Melayu:
…………………………………………………………………...
Majlis Agama Islam:
…………………………………………………………………...
Ekonomi
i………………………………………………………………….
ii…………………………………………………………………
iii………………………………………………………………..
12. Langkah yang diambil ke arah penjepunan.
i…………………………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………………………
iii…………………………………………………………………………………………..
iv…………………………………………………………………………………………..
v……………………………………………………………………………………………

Senaraikan kesan pemerintahan Jepun dalam aspek politik... ii……………………………………………………………………………………………. 1945 ii. Gerakan Anti Jepun di Tanah Melayu. 8 . i………………………………………………… ii………………………………………………. i…………………………………………………………………………………………….. Reaksi orang Melayu: i……………………………………………………………………………………………. i. ii…………………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………………. Reaksi orang India: i……………………………………………………………………………………………. Lengkapkan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap Jepun.3 13. Nyatakan 2 peristiwa yang menyebabkan Jepun menyerah kalah. Lengkapkan maklumat di bawah. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Gerakan Anti Jepun 15. iv…………………………………………………………………………………………. 6 . 9 .. Reaksi orang Cina: i……………………………………………………………………………………………. 14. 1945 16. .. Namakan 2 pemimpin tentera Jepun yang menyerah diri kepada tentera Bersekutu. 17. 8 .

i……………………………………………………………………………………………... v……………………………………………… 19... Apakah kesan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu ketika pendudukan Jepun.4 18. iv…………………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………………. vi…………………………………………………………………………………………… vii…………………………………………………………………………………………. Senaraikan nama penduduk tempatan yang diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran Jepun....ii…………………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………………. (m/s 33-35) i……………………………………………………………………………………………. 19. viii…………………………………………………………………………………………. Apakah kesan sosial akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu. i………………………………………………. ii……………………………………………… iii…………………………………………….. . ii……………………………………………………………………………………………. . iv…………………………………………….

iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… v…………………………………………………………………………………………….. Apakah empat kejayaan Pentadbiran British i………………………………………………………………………………. iii……………………………………………………………………………… iv……………………………………………………………………………… . 1945 Kekalahan Jepun PKM Pentadbiran Tentera British Malayan Union Persekutuan Tanah Melayu 2. Lengkapkan maklumat di bawah. ii……………………………………………………………………………………………..5 Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 1. ii………………………………………………………………………………... Apakah tindakan yang diambil oleh PKM bagi menguasai Tanah Melayu. i……………………………………………………………………………………………. i……………………………………………………………………………………………. Apakah tujuan Pentadbiran Tentera British diperkenalkan? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. vi…………………………………………………………………………………………… 4. iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………………. 3. Nyatakan keganasan yang dilakukan oleh PKM dalam tempoh 14 hari menguasai Tanah Melayu. ii…………………………………………………………………………………………….

. iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… 9. i……………………………………………. ii…………………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………………... Nyatakan 2 pertubuhan yang menyokong konsep kerajaan Malayan Union.....6 6. 12.. ii…………………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………………... i……………………………………. i……………………………………………………………………………………………... i……………………………………………………………………………………………. Senaraikan 4 pertubuhan yang menyokong Malayan Union. .Berikan 4 faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. vii…………………………………………………………………………………………. ii……………………………………………………………………………………………. ii…………………………………………… 13.. vi…………………………………………………………………………………………… vii………………………………………………………………………………………….. ii……………………………………………………………………………………………... ii…………………………………………………………………………………………… 11.. iv………………………………………….. i…………………………………………………………………………………………….. Nyatakan 8 tujuan penubuhan Malayan Union? i……………………………………………………………………………………………. Senaraikan 4 bekas pegawai British yang turut serta dalam menentang cadangan Malayan Union.. Senaraikan ciri-ciri Malayan Union i…………………………………………………………………………………………….. Siapakah yang terlibat dalam penentangan secara individu.. iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… 10. ii…………………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………………. Nyatakan tiga bentuk penentangan terhadap Malayan Union. iv…………………………………………………………………………………………. ii…………………………………………… iii…………………………………………. viii………………………………………………………………………………………… 7. i……………………………………………………………………………………………. 8.. v…………………………………………………………………………………………… vi………………………………………………………………………………………….

15.. Senaraikan ciri-ciri utama yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah matlamat perjuangan pada tahun 1949? i……………………………………………………………………………………………. ii. i……………………………………………………………………………………………. 19... Nyatakan 6 cara orang Melayu menentang Malayan Union secara kolektif. …………………………………………………………………………………………. iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………………. i……………………………………………………………………………………………. v…………………………………………………………………………………………… 19..7 14. …………………………………………………………………………………………. ii…………………………………………………………………………………………….. iv…………………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………………. Bilakah UMNO ditubuhkan? …………………………………………………. ii…………………………………………………………………………………………….... vi…………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………. ii…………………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………………. Namakan 4 akhbar yang memuatkan bantahan terhadap rancangan Malayan Union i………………………………………………. Senaraikan tuntutan Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British. v. …………………………………………………………………………………………. iii…………………………………………………………………………………………… iv. iii…………………………………………………………………………………………… iv…………………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ii. v…………………………………………………………………………………………… 18. vi………………………………………………………………………………………….. iv. ii……………………………………………… iii……………………………………………. vi…………………………………………………………………………………………… 16.. 17. ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Wakil raja-raja Melayu dan wakil UMNO. i……………………………………………………………………………………………. iv…………………………………………………………………………………………. iii. Apakah tujuan penubuhan UMNO pada tahun 1946? i.

v. …………………………………………………………………... …………………………………………………………. Apakah peristiwa yang menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu? (m/s 91) ………. iv. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 9. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. v.. …………………………………………………………………. iv.…………………………………………………………………………………………. . iii. 3. Mengapa orang Melayu tidak tertarik dengan fahaman komunis. 4. vi. Apakah isu yang diperjuangkan oleh ideologi komunisme? (m/s 87) i. Nyatakan cara penyusupan fahaman komunis di Tanah Melayu. ii. Apakah tindakan PKM? (m/s 88) ……………………………………………………………………………………………… …. …………………………………………………………………. ii. Apakah langkah bagi membanteras ancaman Komunis? (m/s 92) i. ii.8 Bab 3 : Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat 1. (m/s 94) i. Siapakah yang mengasaskan ideologi komunisme? (m/s 87) ……………………………………………………………………………………………… 2. ii.. (m/s 87) i.. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . 8. …………………………………………………………. …………………………………………………………………. iv. iii. Apakah langkah yang diambil dalam memperbesarkan pasukan keselamatan.……………………………………………………………………………………. (m/s 87) ……………………………………………………………………………………………… 5. iii. Apakah tujuan penubuhan PKM 1930? (m/s 88) ……………………………………………………………………………………………… 6. 7.. …………………………………………………………………. Kegiatan PKM menjadi lebih agresif menjelang tahun 1935.

………………………………………………………… iv. …………………………………………………………………………… ii. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………… v. Kawasan putih: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 15. 11. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………… iii. vii. Berikan maklumat tentang MinYuen. ……………………………………………………………………………. 13. 12. Apakah kempen yang diambil dalam perang saraf? (m/s 98) i. Siapakah yang melancarkan rancangan Briggs dan tujuan dilaksanakan. ………………………………………………………… vi. ………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………… ii. Kawasan hitam: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ii. vi. ………………………………………………………………………… 16. Apakah cara yang digunakan oleh kerajaan bagi memberi maklumat mengenai pengampunan beramai-ramai. ii. iv. v. Apakah yang dilakukan dalam rancangan Briggs? (m/s 94) i. iii. (m/s 94) i. …………………………………………………………………………… 14. Apakah langkah yang diambil oleh Sir Gerald Templer bagi menarik orang Cina supaya menyokong usaha perang saraf? (m/s 100) i. ii. ii. iii. (m/s 102) i. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. (m/s 94) i.9 10. ……………………………………………………………………………. Berikan maksud istilah di bawah: (m/s 100) i.

Senaraikan kesan darurat dari segi sosial. …………………………………………………… vii. …………………………………………………… . 12. 1955. …………………………………………………… iv. (m/s 111) i. Nyatakan kesan Ekonomi semasa ancaman Komunis di Tanah Melayu. ii.10 17. …………………………………………………… 20. …………………………………………………………………………… v. …………………………………………………… iv. (m/s 104) ………………. …………………………………………………… vi. …………………………………………………… ii. …………………………………………………………………………… iv. …………………………………………………… ii. (m/s 108) i. …………………………………………………………………………… 19. Senaraikan kesan darurat terhadap penduduk Tanah Melayu. …………………………………………………… v. …………………………………………………… iii. (m/s 110) i. iii.………………………………………………………………………… 18. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………… iii. Apakah peristiwa penting yang berlaku pada 28 dan 29 . …………………………………………………………………………….

iv. Namakan sistem persekolahan yang wujud sebelum merdeka. ………………………………………………. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. 5. (m/s 121) i. iv. vii. ……………………………………………….. ii..……………………………………………………………………………………….. vi.……………………………………………………………………………………. ………………………………………………. v. (m/s 122) i. 2. iii. vi.. ii. ………………………………………………. Apakah syarat yang dikenakan oleh British bagi memboleh kemerdekaan diberikan? (m/s 121) ………. ……………………………………………….. iii. vi. iii. iv. (m/s 124) i. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Apakah langkah yang diambil bagi mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk perpaduan di kalangan penduduk Tanah Melayu? (m/s 121) ……………………………………………………………………………………………… ……. v. ii. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 6. ………………………………………………. Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan antara kaum.11 Bab 4 : Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan 1. v. . Namakan parti-parti politik yang berusaha mewujudkan perpaduan kaum.. (m/s 127) i. ……………………………………………….. Senaraikan 4 perkara penting hasil kompromi UMNO dan CLC. ii. iii. 3.... iv.. 4. ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

. ii.12 7. iv. (m/s 129) i. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 12. Mengapakah cadangan Laporan Barnes ditolak oleh Laporan Fenn-Wu 1951? (m/s 129) ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 8.. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Nyatakan cadangan yang dikenakan dalam laporan Barnes 1951. ……………………………………………………………………. (m/s 131) i. iv. Senaraikan anggota yang telah dilantik dalam Sistem Ahli.. v. 10. v. (m/s 131) i. v. (m/s 129) i. iii.. …………………………………………………………………… . ii. iv. iii. iii. ii. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ii. iii. Apakah yang terkandung dalam laporan Razak 1956.. ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 9.. Nyatakan ciri-ciri sistem Ahli. Apakah tujuan sistem Ahli diperkenalkan tahun 1951? (m/s 131) ………………………………………………………………………………………… 11. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

iv. 14. Apakah faktor-faktor yang mendorong kepentingan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. ………………………………………………………………………. (m/s 139) i. iv.. Apakah hasil kerjasama antara UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Bandaran yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 1952? (m/s 137) ………………………………………………………………………………………… 16. (m/s 137) ………………………………………………………………………………………. Di manakah pilihan raya Majlis Bandaran pertama diadakan. 15. (m/s 137) …………………………………………………………………………………………… 17. Apakah bukti yang menunjukkan penerimaan orang ramai terhadap kerjasama antara kaum dalam politik tanah air. iii. vi. iii. (m/s 141) i. v. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Apakah tujuan penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA? (m/s 134) ………………………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 18. Nyatakan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan Raya MPP. ii. ii.13 13. v. ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….

hingga …………………………. (m/s 148) i. iii……………………………………………………………………………………….. ii. (m/s 150) 4. Apakah matlamat rombongan kemerdekaan ke London? (m/s 149) …………………………………………………………………………………………. iv……………………………………………………………………………………….. vii.. Namakan anggota yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London. ………………………………………………………………. (m/s 155) i………………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………………. vi. Senaraikan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam perjanjian di London. 6. ………………………………………………………………. iii.. 3. v………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………. .1956? (m/s 152) ………………………………………………………………………………. iv……………………………………………………………………………………….. ii……………………………………………………………………………………… iii…………………………………………………………………………………….. Senaraikan cadangan Suruhanjaya Reid. ………………………………………………………………. v.14 Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957 1.(m/s 151) i……………………………………………………………………………………….. iv. 2 . 7... berlangsung dari ………………………. iii………………………………………………………………………………………. Di manakah sambutan rombongan kemerdekaan diadakan setelah kembali ke Tanah Melayu pada 20 . iv……………………………………………………………………………………… v……………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………..Apakah tugas Suruhanraya Reid? (m/s 154) i………………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………………. 2. Rundingan di London telah dipengerusikan oleh ……………………... viii.

Senaraikan kandungan Pemasyhuran kemerdekaan. iii………………………………………………………………………………………..Senaraikan perkara yang terkandung dalam Perlembagaan merdeka. 9.. iv………………………………………………………………………………………. vii……………………………………………………………………………………… viii……………………………………………………………………………………. Bila dan di mana pemasyhuran kemerdekaan dibuat? (m/s 160) ……………………………………………………………………………………………. .15 8. (m/s 166) i………………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………………. v……………………………………………………………………………………….... vi………………………………………………………………………………………. v………………………………………………………………………………………. 10. (m/s 157) i………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………….. iii………………………………………………………………………………………. vi………………………………………………………………………………………. iv……………………………………………………………………………………….

....... (m/s 174) ........................... ii.................................. Berikan faktor-faktor Gerakan anti penyerahan Sarawak..... 10.......................... 8................................................................................................................................................. Bilakah kerajaan British mengisytiharkan Sarawak sebagai jajahan Mahkota British? (m/s 176) ................................... Pada Januari 1941.......................... iii........... Nyatakan faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British.. 2............................................................. Namun perlembagaan ini tidak dapat dilaksanakan.................................... 6................................ ii... 9..............................................................................16 Bab 6 : Perubahan Pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah 1........................................ Siapakah yang dihantar oleh Charles Vyner Brooke sebagai wakil beliau mendapatkan tandatangan ketua-ketua Bumiputera? (m/s 175) . 3....................... (m/s 180) i………………………………………………… ii……………………………………………….................. Apakah yang dilakukan oleh Charles Vyner Brooke ekoran dari bantahan orang Melayu dan orang Iban? (m/s 176) i................................................................................................................................................ Pada bulan Disember 1946........................................................................................................................................ (m/s 178) i.......................................................................... . British telah mengeluarkan notis ______________ sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan.................................................................... (m/s 175) i.................................................................... (m/s 181) ......................... Charles Vyner Brooke memperkenalkan Perlembagaan 1941........................ Siapakah gabenor British yang pertama di Sarawak? (m/s 177) ................................... iii............................................................................................................................................................................ Kenapa? (m/s 174) .................................................................. 5.............................. Siapakah yang telah memperkenalkan perlembagaan 1941.......... Senaraikan kaum wanita turut terlibat dalam demonstrasi menentang penyerahan Sarawak............... 4....................................................................... 7............... ii............................................................................................ iii.....................................................................................................................................................................................................................

............................................ iii.(m/s 190) .......................................................................................... iii........................................................................................................................................................................................ 12.............................................................(m/s 183) ....................................................... Namakan parti-parti yang membentuk Parti Perikatan Sarawak. (m/s 187) i.................................................................................................... 15................ iii................... iv............... 13........................................................................................................................................ v................................................................................ ii............................................. 16................. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan hebat daripada penduduk tempatan kecuali................................................................................ iv................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................17 11...........................(m/s 186) ............................................................................ (m/s 183) i.................................... Gerakan anti penyerahan semakin mendapat sokongan penduduk Sarawak............ Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian........ Apakah tindakan British untuk melemahkan gerakan tersebut............... ii.......................... Berikan maklumat penubuhan parti di atas................. Golongan muda dalam Barisan Pemuda Melayu (BPM) bertemu secara sulit lalu menubuhkan.......................................................................... (m/s 190) i......... v....................................... Setiap bahagian diketuai oleh................. ii.............. 18......... (m/s 189) i............................ 17............................................................................................ Nama Parti : Parti Negara Sarawak (PANAS) Tarikh penubuhan : 9 April 1960 Pengasas : Datu Patinggi Abang Haji Mustapha 14....... Berikan matlamat penubuhan parti di atas..................................................................... Berikan faktor-faktor Sabah diserahkan kepada Kerajaan British.. ii.................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................................................................................................... (m/s 187) i....................

....... ii........................................................................................... ..18 19............................... iv..................................... (m/s 192) i...................... 20..................... Kenapakah waris Kesultanan Sulu menentang penyerahan Sabah kepada British? (m/s 190) ........................................................... Namakan parti-parti yang menganggotai Parti Perikatan Sabah............................................................................................. iii...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... Mengapa kedua-dua buah negara ini memberikan sokongan? (m/s 213) .. iii........ 7......... Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.................................. 3................................................................................................................................................. ............................... v.............................................................................................................................................................................................................................. .................................. ii...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mengapakah pendirian Indonesia berubah dan menuduh gagasan Persekutuan Malaysia sebagai Neokolonialisme? (m/s 212) ........................................................................... 4...................................................................................................................................... (m/s 210) ....................................................................................................................................................................................................................... 5.................................................. iv...................................................................... ................................................................................... (m/s 210) i...........................M....................................................................... Gagasan Persekutuan Malaysia mendapat sokongan daripada kerajaan Britain dan Amerika Syarikat............................................................................................................................................................... ...................... 6....................................... Azahari melancarkan pemberontakan? (m/s 210) .................................................... 9.......................................................................................... Mengapakah Parti Tindakan Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia........................................ iv....................................................................................................................................................................................................................M.................................................................................................................................. Senaraikan matlamat-matlamat Persekutuan Malaysia...................... vii............ Senaraikan antara kandungan penting Perjanjian Persekutuan Malaysia........................................................................................................... ...................................................... 8.............19 Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat 1........................... .............. ii..................................................... iii................................................................. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.... Apakah matlamat Suruhanjaya Cobbold? (m/s 214) ........................................................................................................................................................................................................................................................... (m/s 216) i... 2........ Apakah tujuan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan pada bulan Julai 1961? (m/s 203) ................................. Azhari menentang gagasan Persekutuan Malaysia? (m/s 210) .........

..................................................................... teriakan ”MERDEKA” sebanyak _______ telah dilaungkan dengan penuh semangat...............................................................(m/s 222) .......... iv......................................................... Mengapakah Persidangan Tokyo Jun 1964 gagal? (m/s 221) ....... ii.............. iii.................................................... 14....................... Apakah usaha-usaha yang dijalankan ke arah perdamaian Malaysia-Indonesia? (m/s 221) i........ 11........... 13... (m/s 218) 12......................................................... Konfrontasi semakin kendur apabila tentera Indonesia di bawah pimpinan Jeneral Soeharto berjaya mengambil kuasa daripada Presiden Soekarno selepas peristiwa ...................................................................... Pengisytiharan Pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat di Parlimen pada ................................................................................(m/s 227) 15. Senaraikan faktor-faktor pemisahan Singapura dari Malaysia............................................................................................................................................................................ ii.......................................................................................................................................... iv.................................. iii.........20 10............................................................................................................................................................ Sebaik sahaja Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka.................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Kuala Lumpur.................................................. (m/s 226) i.......................................................................................................................................................

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful