MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္း
ေအာင္ေ၀း အထူးကဗ်ာ - ၂
ေမ ၂၁၊ ၂၀၀၉

ဒီမိုကေရစီကို တိုက္ယူႀက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။
အတိတ္ကို ျပန္လြမ္း
လက္ငင္းမွာ ရဲရဲျဖတ္သန္း
အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
ဘုံရန္သူကို ဆန္႔က်င္ႀက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
NLD ကို ၀န္းရံၾက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။
ေညာင္ပင္မွာ နား
ေညာင္သီးလည္း စား
ေလးသံၾကားလည္း နားေထာင္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။
ဂဠဳန္ဦးေစာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို
တၾကိမ္ပဲ လုပ္ႀကံတယ္
ဂဠဳန္သန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို
အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ႀကံခဲ့ျပီ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ၾက
မတရားတဲ့ ဥပေဒကို ရိုက္ခ်ိဳးၾက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009
နအဖ = မိစာၦ အစိုးရ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက

သန္းေရႊ ေဂါက္ေနျပီ

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအလံေတြ လႊင့္ထူႀက

နအဖ ေၾကာက္ကန္ကန္ ေနျပီ။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
သာသနအလံေတြ လႊင့္ထူႀက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။

၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
စစ္သားနဲ ့ရဲ၊ ၀န္ထမ္းေတြပဲရွိတ့ဲ ကိုကိုးကၽြန္းမွာ
NLD (ဦးလွသန္း) အႏိုင္ရခဲ့တယ္။
ၾကက္ေတာ ေရကူး
သန္းေရႊ ေသတြင္းတူး
ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲ အရုဏ္ဦး။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
ခြပ္ေဒါင္းအလံေတြ လႊင့္ထူႀက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။
သန္းေရႊ ဖက္ဆစ္
ဖက္ဆစ္ သန္းေရႊ
ဖက္ဆစ္တေစၦ နအဖ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
ျပည္သူ႔ဘက္က တပ္မေတာ္သားေတြကို ႀကိဳဆိုႀက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။
ေနျပည္ေတာ္ က်ဆုံးခန္း
သန္းေရႊ ဘုရားရိုက္
မသာရထား ဆိုက္ျပီ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
ျပည္သူ႔ဘက္က ရဲန႔၀
ဲ န္ထမ္းေတြကိုႀကိဳဆိုႀက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009

မေၾကာက္တတ္ရင္ တခါပဲ ေသရတယ္
ေၾကာက္ေနရင္ အခါခါ ေသရမယ္
ေသရဲ၊ တိုက္ရဲ၊ အႏိုင္ယူရဲ

အေျခအေန ေကာင္းတ့ဲတေန႔ေတာ့ ေတြ႔ၾကတာေပါ့
ဓာတ္ပုံသတင္း

ကဲ ...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
သား သုံး သား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ႀက

ေမ ၂၀၊ ၂၀၀၉
ရန္ကုန္မွ သတင္းေထာက္ ၁၀ ဦး ႏွင့္
သံတမန္မ်ားသည္
စစ္ေဆးေသာ

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရိွ

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။

တရားခြင္သုိ႔

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ

အားေပးသည့္အတြက္

နအဖကို ပုန္ကန္ၾက

ရခ့ဲသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

ယေန႔

သြားေရာက္

ေလ့လာခြင့္

ေဒၚစုက

သူတုိ႔အား

လာေရာက္

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊

အေျခအေန ေကာင္းသည့္ တေန႔ေန႔တြင္ ျပန္လည္
ေတြ႔ဆုံလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
(photos: AP, Reuters, Getty Images)

အမိျမန္မာျပည္ကို ကယ္တင္ႀက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကာကြယ္ႀက
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သပိတ္စခန္းမွာ။ ။
(ေမ ၂၀ ၊ ၂၀၀၉)

သတင္းေထာက္တဦး သရုပ္ေဖာ္ ေရးဆဲြထားေသာ
တရားခြင္ျမင္ကြင္း

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009

အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေတြ႔ရေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ သံတမန္မ်ားက ယေန႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သြားေရာက္
ေတြ႔ဆုံၾကသည္ကုိ ယေန႔ ည ရုပ္သံသတင္းတြင္
ေတြ႔ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ယေန႔ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပေနၾကေသာ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕မွ
ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009
တည္ၿငိမ္ ေအးေဆးမႈကေတာ့ အရင္အတုိင္းပါပဲ

ႀကိဳဆုိပါတယ္၊

အင္တာဗ်ဴး

ကက္ဆက္

ေမ ၂၀၊ ၂၀၀၉

ေနာက္ဆုိ

ဒီထက္မက
မယူရဘူး၊

ခြင့္ျပဳပါ။

ကင္မရာ

ကက္ဆက္ေရာ

ဒီေန႔ဆုိ
မယူရဘူး၊

ကင္မရာေရာ

အားလုံးကုိ ယူခြင့္ေပးပါ၊ အားလုံးကုိ မဲႏိႈက္စရာ
မလုိဘဲ

ခြင့္ျပဳပါလုိ႔

က်ေနာ္ကေတာ့

အဲဒါပဲ

တမ္းတမိတာေပါ့ေလ။
ဘီဘီစီ

သတင္းမီဒီယာေတြမွာ

ဦးေအာင္လွထြန္း
တရားခြင္သုိ႔

တက္ေရာက္ နားေထာင္ခြင့္ ရခ့ဲသည့္ Reuters
သတင္းေထာက္

ဦးေအာင္လွထြန္းကုိ ဘီဘီစီ ေရဒီယုိ ျမန္မာဌာနက
ယေန႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

နာရီခဲြေလာက္မွာ
ေယာက္ပဲ

အသင္း)ကုိ

က်ေနာ္တုိ႔မွာ

ဒီကေန႔

အေၾကာင္းၾကားတာပါ။

၀င္ေရာက္ခြင့္
အဖဲြ႔၀င္

ျပဳမယ္


ဆုိၿပီးေတာ့။

အင္အား

၂၀

ေက်ာ္

ရိွပါတယ္။ FCC မွာ ဆုံၿပီးေတာ့ မဲႏိႈက္ၾကတာေပါ့။
က်ေနာ္ကေတာ့ မဲေပါက္သြားတာပါ။ က်ေနာ္ရယ္၊
AFP

(သတင္းေထာက္)

ရယ္၊

ဂ်ပန္(သတင္းဌာနေတြ)ကုိ

ေနာက္

ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ

သတင္းေထာက္ ၃ ေယာက္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၅

မရိွရင္ေတာ့

ဘာမွ

အဲဒါေၾကာင့္
ဆက္ၾကရင္

အဓိပၸာယ္

က်ေနာ့္ကုိ
က်ေနာ္က

မရိွေတာ့ဘူး။

လက္လွမ္းမီသမွ်
တတ္ႏုိင္သေလာက္

ဘီဘီစီ - အဲဒီက ျမင္ကြင္းေလးကုိ ေျပာျပလုိ႔
ရမလား။
ဦးေအာင္လွထြန္း

-

ေဒၚစုကေတာ့

ပန္းေရာင္

ဘေလာက္စ္ေလးကုိ

၀တ္ထားပါတယ္။

ေယာလုံခ်ည္

၀တ္ထားပါတယ္။

ဇီးေရာင္

သူကေတာ့ very calm ပါပဲ၊ အရင္ကလုိ တည္ၿငိမ္
ေအးေဆး ၿပီးေတာ့၊ ဒါေပမ့ဲ ဇရာရဲ႕ သေဘာေတာ့
ေတာ္ေတာ္ ေတြ႔လာခ့ဲရပါတယ္။
က်ေနာ္ သူ႔ကုိ ေနာက္ဆုံးေတြ႔တာကေတာ့

-

ဘာေၾကာင့္

သတင္းေထာက္ေတြကုိ

အခုလုိ

၀င္ခြင့္ျပဳတယ္လုိ႔

ယူဆပါသလဲရွင့္။

၂၀၀၃

ခုႏွစ္ပါ။

မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။
အေျပာင္းအလဲေတြ
သူ႔မ်က္ႏွာေပၚမွာ။

ဦးေအာင္လွထြန္း - Open trail (အမ်ားျပည္သူ
တက္ေရာက္

ေဖာ္ျပခြင့္

ဦးေအာင္လွထြန္း - ရိွမယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါမွ

ေယာက္။
ဘီဘီစီ

ျပန္ၿပီးေတာ့

ေျပာပါတယ္။ အားလုံးကုိ ေျပာျပပါတယ္။

ဦးေအာင္လွထြန္း - က်ေနာ္တုိ႔ FCC (ႏုိင္ငံျခား
သတင္းေထာက္မ်ား

ေတြ႔ခ့ဲရတာေတြကုိ

ရပါသလားရွင့္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
သတင္းေအဂ်င္စီမွ

-

ေလ့လာႏုိင္ေသာ

တရားခြင္)

ေတာင္းေနၾကတာေလ။ Open trail ဆုိတ့ဲဟာကုိ
စမ္းလုိက္တာလုိ႔ပဲ၊

က်ေနာ္ကေတာ့

အဲသလုိ

အခ်ိန္ေတာ့

တိတိက်က်

အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့
ေတာ္ေတာ္

ေတြ႔ခ့ဲရပါတယ္

ဒါေပမယ့္

တည္ၿငိမ္

ေအးေဆးမႈကေတာ့ အရင္အတုိင္းပါပဲ။
ဘီဘီစီ

-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔

စကားေျပာခြင့္ေရာ ရခ့ဲပါသလားရွင့္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009
ဦးေအာင္လွထြန္း
သူကေတာ့
ေျပာပါတယ္၊

-

စကားေျပာခြင့္

အဂၤလိပ္လုိ
သူ

လာတာကုိ

မရပါဘူး၊

တခြန္းနွစ္ခြန္း

တဦးခ်င္း

တေယာက္ခ်င္း၊

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

တ့ဲ၊

အင္န္အယ္ဒီပါတီ၀င္မ်ား၊

အတိုက္အခံ

ေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ (အသက္ ၈၀)တို႔ႏွင့္အတူ
ပရိသတ္

ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္

ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။

လာေရာက္
လူထုပရိသတ္က

အားေပးတာကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တ့ဲ၊ ေနာက္

ဦး၀င္းတင္ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္

ေတြ႔ဖုိ႔ေတာ့

အင္းစိန္ေထာင္အနီး ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ေျပာေနတုန္းမွာ

ခြင့္ေတာင္းထားပါတယ္
အမ်ဳိးသမီး

လာေခၚတယ္၊

တ့ဲ၊

ရဲမွဴးတေယာက္က

၀န္းရံျပီး

ဆိုသည္။

စကားျပတ္သြားတယ္။

ေတြ႔ခြင့္မရေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္ တ့ဲ၊ sorry ပါပဲ
တ့ဲ၊ ဒါေပမ့ဲ အေျခအေန ေကာင္းတ့ဲတေန႔ေတာ့
ေတြ႔ၾကတာေပါ့ တ့ဲ။ အဲဒီလုိ ေျပာသြားတယ္ သူက။
ေျပာျပီးေတာ့ သူ ကားေပၚ တက္သြားပါတယ္၊ I
hope to meet you in

better days တ့ဲ၊

ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ သူက တက္သြားတာေပါ့ေလ၊
ကားေပၚ တက္သြားတယ္။
အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႔ တတိယေန႔ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား
မိုးမခ

ေမ ၂၁၊ ၂၀၀၉

လုံျခဳံေရးတပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို

သိသာ

ထင္ရွားေအာင္ ေနရာခ်ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း
စြမ္းအားရွင္မ်ား၊

ၾကံ့ဖြတ္မ်ားကို

ပရိသတ္မ်ားၾကားထဲတြင္
ဦး၀င္းတင္ႏွင့္

ေနရာယူခိုင္းထားျခင္း၊

အင္အားစုမ်ား

နားေနရာသို႔

၀င္ေရာက္လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယမန္ေန႔က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တတိယေန႔အျဖစ္

အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႔တြင္
တရားရင္ဆိုင္ျခင္း
ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009

သတင္းေထာက္မ်ား၊
တရားရုံးသို႔

၀င္ေရာက္

သံတမန္မ်ားကို

ၾကားနာခြင့္ေပးမည္ဟု

သိရွိရျပီးေနာက္ ေန႔ခင္း ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္
ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား အင္န္အယ္ဒီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ရုံးသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အင္န္အယ္ဒီက
တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္

ေဒၚစုႏွင့္

နအဖတို႔၏

အမ်ားျပည္သူတို႔

အားလုံး

ၾကားနာခြင့္ျပဳေစလိုေၾကာင္း စာအမွတ္ ၉၊၅။၀၉ ျဖင့္
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက

ထိုတရားစီရင္မႈကို

လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊

ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း

သေဘာထား

ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009

ေန႔လည္ခင္းေႏွာင္းပိုင္းတြင္
ကားမ်ား၊

သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္

သံရုံးမွ
အင္န္အယ္ဒီ

ေရွ႔ေနတို႔ သံဆူးၾကိဴးမ်ားခ်ျပီး ကန္႔သတ္ထားေသာ
အင္းစိန္ေထာင္

ဂိတ္မွ

ျပန္ထြက္လာၾကသည္ကို

ေတြ႔ရသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ယခုတရားရင္ဆိုင္ရျခင္းကို အေကာင္းျမင္ေၾကာင္း
စကၤာပူသံအမတ္က ေျပာၾကား
ယေန႔ တရားရုံးတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားသည့္
ကန္႔သတ္နယ္ေျမသို႔

က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား

ယက္ေတာကို

စစ္ေဆးရာတြင္
၀တ္ဆင္သည့္

မိုးမခ၊ (ကိုးကား - စကၤာပူႏိုင္ငံျခားေရးရာ
ထုတ္ျပန္ခ်က္)
ေမ ၂၀၊ ၂၀၀၉

အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီးမ်ား
ေခါင္းျမီးျခဳံ

ဆာရီ၀တ္စုံမ်ဳိးကို

ေဒၚစု၏ အနီးကပ္မိတ္ေဆြ ၂ ဦးကို ၀တ္ဆင္ခိုင္းျပီး
စစ္ေဆးသည္ဟု

ၾကားသိဟု

ထုိအေမရိကန္လူမ်ဳိးက
ေရွ႔ေနမ်ားကို

ျပက္ရယ္ျပဳ

ေျပာၾကသည္။

အစိုးရသက္ေသမ်ား၊
ေနခဲ့သည္ဟုလည္း

တဆင့္စကား

သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

တရားခံဟု

မသံုးႏႈံးေတာ့ဟု ဆိုသည္။
ယေန႔ေန႔လည္ခင္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

သံတမန္မ်ားကို

တရားရင္ဆိုင္ေနသည့္

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး

ျမန္မာျပည္ေရာက္သံတမန္မ်ား၏
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

စကၤာပူသံအမတ္၊

အာဆီယံအသင္းဥကၠဌအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေနသူ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏
ထိုင္းသံအမတ္ႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009
ဥကၠ႒အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေနသူ

ရုရွားႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
သံအမတ္တို႔ကို
သီးျခား

နည္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ႏွစ္ဖက္ေသာ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္အစုိးရ

စစ္အာဏာပိုင္တို႔က

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ေဒၚစုနဲ႔
စကၤာပူႏိုင္ငံ

ႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔

မၾကာခဏ
သီးျခားေတြ႔ဆုံခြင့္ရသည့္

ျငိမ္းခ်မ္းေသာ

ရုရွား

ေတြ႔ဆုံရန္

သံတမန္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ဦးအနက္

ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားရာတြင္

(Photo – Internet)

ေရာဘတ္ခ်ဳက
-

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ

ေတြ႕႔ဆုံေဆြးလိုပါေၾကာင္း

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

သံအမတ္ၾကီး

ေဒၚစုကို
ဧည့္ရိပ္သာတြင္

“ - - - - တရားခြင္ရ႕ဲ ရလဒ္ကုိ နဂုိကတည္းက
အေျဖ ရိွၿပီးသား လုိ႔ ယူဆပါတယ္ - - - ”

ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚစုက မိမိတို႔အားလုံးကို

ဘီဘီစီ

စစ္အာဏာပိုင္တို႔က ေကာင္းမြန္စြာ ထားရွိသည္ဟု
ေျပာၾကားေၾကာင္း၊

ႏွင့္အတူတကြ

ထို႕ေနာက္

မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၉

ေဒၚစုက

ေျပာၾကားရာတြင္ -

ယခုတရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္အျဖစ္ကို
အားလုံးက

ဆႏၵရွိၾကမည္ဆုိပါက

အမ်ဳိးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္
မိမိအိမ္

ရႈျမင္လိုေၾကာင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီး

က်ဳးေက်ာ္ခံရသည့္အမႈကိစၥ

စစ္အာဏာပိုင္တို႔အား
သူမတြင္

ထိခိုက္ေစလိုသည့္

မရွိေၾကာင္း၊

ကံအေၾကာင္းမလွသည့္

ယခုက့သ
ဲ ို႔
အေရးအခင္းကို

အေျခခံျပီး

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

အေကာင္းဖက္သို႔

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္

အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါေၾကာင္း
၎က

ဆိုပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ

ဘယ္လုိေတြ႔ခ့ဲရပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တရားခြင္မွာ အားမာန္
ဦးေဆာင္ေနတာ
ၾကားနာမႈမွာ

ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။

ရဲအရာရိွေတြက

သူမရဲ႕

ဒီညေန
ၿခံ၀င္းထဲ

အေမရိကန္တဦး ၀င္ေရာက္ခ့ဲတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

ထို႔ေနာက္

ျမန္မာျပည္ေရာက္

သံတမန္မ်ားအဖြဲ႔၏

ကိုယ္စားလွယ္

စကၤာပူသံအမတ္ၾကီး
သံတမန္မ်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္

တရားခြင္မွာ

အျပည့္နဲ႔ သူမရဲ႕ တရားခံဘက္က ေရွ႕ေနေတြကုိ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္ဟု

ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္

မတ္ကန္းနင္း

ဆႏၵ

ခ်ဳက
-

မိမိတို႔
ျမန္မာျပည္

သက္ေသ ထြက္ဆုိခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔

ၾကားနာပဲြမွာ

သံတမန္ေတြကုိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

အခု

လာေရာက္ၾကတာကုိ

ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ ဒီထက္ေကာင္းမြန္တ့ဲ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009
ေတြ႔ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း

ေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လုိ႔

ရလဒ္ကုိ

နဂုိကတည္းက အေျဖ ရိွၿပီးသား လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့

သူမဟာ

သက္တမ္းအရွည္ဆုံး
သံတမန္မ်ားရဲ႕

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ

သံအမတ္ႀကီးလည္းျဖစ္၊
နာယကလည္း

ျဖစ္တ့ဲ

စကၤာပူသံအမတ္ႀကီး၊ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒
ျဖစ္တ့ဲ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ သံအမတ္ႀကီး နဲ႔ ကုလသမဂၢ

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ရရိွမယ့္ အေျဖေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လုံး၀
အယုံအၾကည္

တာ၀န္ယူေနတ့ဲ

ရုရွားႏုိင္ငံ

မရိွပါဘူး။

က်ေနာ္တုိ႔

ဒီကေန႔

၀င္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ရတာ ေကာင္းေပမယ့္လုိ႔
အေျခခံ ျပႆနာကေတာ့ ဘာမွ ေျပာင္းလဲသြားမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။

လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီရဲ႕ အလွည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားရင္ဆိုင္သည့္

သံအမတ္ႀကီးေတြန႔ဲ

တတိယေန႔ သတင္းယူခင
ြ ့္ျပဳမည္ဟု ဆို

ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ထြက္ခြာသြားပါတယ္။
ဒီအမႈေတြကုိ

ဒီတရားခြင္ရဲ႕

မိုးမခ၊ (ကိုးကား - ေအအက္ဖ္ပီ၊ ခ်ဳိင္းနားေဒးလီ)

ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ

ေမ ၂၀၊ ၂၀၀၉

စစ္မယ္

ဆုိတာ မသိရပါဘူး။ ေနာက္ေန႔ေတြ သြားေရာက္
နားေထာင္ခြင့္ ရမယ္လုိ႔ ယူဆပါသလားရွင့္။
ဒါကေတာ့

ေျပာရခက္ပါတယ္။

ထြက္ဆုိခ်က္ေတြအေပၚ

ဒါဟာ

မူတည္ၿပီးေတာ့

အမႈဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈ စစ္ေဆးတာကုိ
လုံး၀ မ၀င္ရတာနဲ႔ စာလုိ႔ ရိွရင္ အခုလုိ သြားေရာက္
နားေထာင္ခြင့္ရတာ
အခုလုိ

ပုိေကာင္းတာ

သြားေရာက္ခြင့္

အမွန္တကယ္

မွန္ေပမယ့္
ရတာကုိေတာ့

ျဖစ္ပ်က္ေနတာကုိ

ေျပာင္းလဲသြားေစမွာ
ေနာက္ရက္ေတြမွာ

မဟုတ္ပါဘူး။
သြားခြင့္

Road Block in Insein Township - file picture,
19th May 2009

ျပဳမျပဳေတာ့

မေသခ်ာပါဘူး။
သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ကုိ အခုလုိ ၀င္ခြင့္ ျပဳခ့ဲတာဟာ
အဓိကက အစုိးရ အေနနဲ႔ မွ်တတ့ဲ တရားစီရင္မႈ
ျဖစ္တယ္ဆုိတာ
အေနနဲ႔ေရာ

ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါဟာ

မွ်တတ့ဲ

သံအမတ္ႀကီး
တရားစီရင္မႈလုိ႔

ယူဆပါသလားရွင့္။

တရားလုိ၊

သည့္

စြပ္စခ
ဲ ံရသူ

စသျဖင့္

တရားရုံး အဂၤါရပ္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။

တရားခြင္သို႔

သတင္းေထာက္မ်ားအား

၀င္ေရာက္သတင္းလိုက္ခြင့္ေပးမည္ဟု
ရန္ကုန္အခ်ိန္

မနက္ခင္းတြင္

ယေန႔
စစ္အစုိးရက

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ပသတင္းေထာက္

က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီလုိ မထင္ပါဘူး။ ဒီအမႈမွာ
တရားသူႀကီး၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုတရားစီရင္ေန

ဦးႏွင့္

ျပည္တြင္း

ခြင့္ျပဳမည္ဟု
မသိရေသးေပ။
၀င္ေရာက္ခြင့္

စာနယ္ဇင္းသမားအခ်ဳိ႔ကို

ဆိုေသာ္လည္း
၎တို႔ကို
ျပဳမည္ဟု

စာရင္းအတိအက်
ေန႔လည္ပိုင္းတြင္
ဆိုသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 12

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 20, 2009
ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားအတြက္

သီးျခား

စီစဥ္ေပးမည္ကို မသိရေသးေပ။

Burmese Speaking American English

ယမန္ေန႔က

အာဆီယံအဖြဲ႔က

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား
ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး

လႊတ္ေပးရန္

ထိုေန႔

တရုတ္အစုိးရ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္
ႏိုင္ငံျခားေရးရာတာ၀န္ခံက
အမ်ဳိးသား

ျမန္မာျပည္သည္

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

အင္အားစုမ်ားအားလုံး

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

အေျဖရွာသင့္သည္ဟု

သတင္းေထာက္တဦး၏

ေမးခြန္းကို

Practice Audio CD for Beginners

ေျဖၾကားရင္း

သေဘာထားကို

ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက
ေငြပို႔လႊာတြင္

MoeMaKa

ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ
ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။

ပိုႚပၝ။

-

ခ်က္သို႔မဟုတ္
သိုႚ

ေရးျပီး

မိမိလိပ္စာကိုပၝ
ပိုႚေပးပၝမည္။

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207

အင္န္အယ္ဒီေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္က ေဒၚစုကို
အျမန္ဆုံး

တရားစီရင္လိမ့္မည္၊

အခ်ိန္ဆြဲ

ေနမည္မဟုတ္ဟု

ယမန္ေန႔က

ဒုတိယတရားရုံးခ်ိန္းအျပီးမွာ
ယမန္ေန႔ကအထိ

ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အင္န္အယ္ဒီပါတီ၀င္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူမ်ား၊
ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္

ေဒၚစု
အတူ

ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ

အတိုက္အခံ

ဦး၀င္းတင္သည္လည္း

အင္းစိန္ေထာင္အနီး

တရားရုံးအျပင္ဖက္

လမ္းမေပၚတြင္

လာေရာက္

ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
မိုးမခသို႔
သတင္းႏွင့္ စာမူပို႔ရန္ - contact@moemaka.com
မိုးမခက ေန႔စဥ္သတင္းလႊာ
သင့္ထံအေရာက္ လိုခ်င္ပါက သင့္ အီးေမးလိပ္စာကို contact@moemaka.com
သို႔ ပို႔ေပးပါ။ ယခုသတင္းလႊာကို ပို႔ေပးမည္။

Cartoon Beruma – Judgment Day of Burma

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful