Lucrarea 9

Compresia imaginilor
BREVIAR TEORETIC
Termenul de compresie se refer˘ a la totalitatea metodelor ce au drept scop reducerea cantit˘ a¸ t ii de date necesare pentru reprezentarea unei imagini. Compresia este folosit˘ aˆ ın special pentru stocarea sau transmiterea imaginilor. S˘ a consider˘ am cazul unei imagini de dimensiune 512 × 512 pixeli. Dac˘ a aceasta este o imagine ˆ ın tonuri de gri, iar fiecare pixel este codat cu 8 bit ¸i, atunci cantitatea de date necesar˘ a pentru a reprezenta aceast˘ a imagine este: 512 × 512 × 8 = 29 × 29 × 23 = 221 ≈ 2 M b

Din acest calcul ne putem da seama c˘ a pentru a stoca o imagine avem nevoie de spat ¸iu considerabil, iar pentru transmiterea ei avem nevoie de un canal de transmisiune de band˘ a larg˘ a, de care nu dispunem ˆ ıntotdeauna.

9.1

Clasificarea metodelor de compresie

Metodele de compresie se pot clasifica astftel: • Metode de compresie la nivel de pixel Aceste metode nu ¸ tin cont de corelat ¸ia care exist˘ aˆ ıntre pixelii vecini, codˆ and fiecare pixel ca atare. Acest tip de compresie este f˘ ar˘ a pierdere de informat ¸ie, adic˘ a imaginea init ¸ial˘ a poate fi ref˘ acut˘ a perfect din imaginea comprimat˘ a. Exemple de astfel de metode: – codarea Huffman – codarea LZW (Lempel-Ziv-Walsh) – codarea RLE (Run Length Encoding) • Metode de compresie predictive Aceste metode realizeaz˘ a compresia folosind corelat ¸ia care exist˘ aˆ ıntre pixelii vecini, dintr-o imagine. Exemple de astfel de metode: 69

Se formeaz˘ a un arbore binar. atfel ˆ ıncˆ at energia imaginii s˘ a fie concentrat˘ aˆ ıntr-un num˘ ar cˆ at mai mic de coeficient ¸i.4) Ne propunem s˘ a cod˘ am simbolurile sursei S cu simboluri ale unei alte surse (de exemplu o surs˘ a care genereaz˘ a doar dou˘ a simboluri: 0 ¸ si 1). astfel ˆ ıncˆ at entropia noii surse s˘ a fie maximizat˘ a. ... R˘ ad˘ acina acestui arbore va cont ¸ine suma probabilit˘ a¸ tilor celor dou˘ a frunze ale sale.2) (9...1) Aceste probabilit˘ a¸ ti nu reprezint˘ a altceva decˆ at frecvet ¸ele relative de aparit ¸ie ale simbolurilor ˆ ıntr-un ¸ sir de simboluri emise de sursa S . avˆ and ca frunze valorile celor mai mici probabilit˘ a¸ ti din ¸ sirul de probabilit˘ a¸ ti. Pasul 2. metod˘ a elaborat˘ a de Huffman ˆ ın 1952: Pasul 1. prin aplicarea unei transform˘ ari unitare.70 LUCRAREA 9. Se eticheteaz˘ a muchia stˆ ang˘ a cu 1 ¸ si muchia dreapt˘ a cu 0. ˆ In continuare este prezentat˘ a o metod˘ a care maximizeaz˘ a aceast˘ a entropie.. COMPRESIA IMAGINILOR – codarea cu modulat ¸ie “delta” – codarea DPCM (Differential Pulse Code Modulation) • Metode de compresie cu transformate Aceste metode se bazeaz˘ a pe scrierea imaginii ˆ ıntr-o alt˘ a baz˘ a. pN } P (S1 ) = p1 P (S2 ) = p2 P (SN ) = pN (9. SN } pentru care se cunosc probabilit˘ a¸ tile de aparit ¸ie: [P ] = {p1 . . p2 . S2 . • Alte metode de compresie – cuantizarea vectorial˘ a – codarea folosind fractali – codarea hibrid˘ a 9. Entropia sursei S care genereaz˘ a simbolurile se calculeaz˘ a cu formula: N H (S ) = − i=1 pi · logpi (9. .2 Algoritmul Huffman S˘ a presupunem c˘ a valorile pixelilor unei imagini sunt simboluri ale unei surse S: [S ] = {S1 .3) (9.. Se ordoneaz˘ a descresc˘ ator probabilit˘ a¸ tile p i .

de la r˘ ad˘ acin˘ a spre fiecare frunz˘ a.2: Algoritmul Huffman: etapa 2. d}.2. atunci se reia algoritmul. 0. Codarea binar˘ a a fiec˘ arui element se obt ¸ine prin parcurgerea arborelui ce s-a format. de la Pasul 1.4 0.3}.1 Figura 9. 0. In ¸ sirul P se introduce valoarea cont ¸inut˘ a de r˘ ad˘ acina arborelui binar format.1. Arborele cod˘ arii Huffman se construie¸ ste conform etapelor prezentate ˆ ın Figurile 9. Dac˘ aˆ ın ¸ sirul P exist˘ a mai mult de un element. .2 Figura 9.2. 0. 9. care au urm˘ atoarele probabilit˘ a¸ ti de aparit ¸ie: [P ] = {0.3 0 0.2.2 0. 0. 9. Eficient ¸a codific˘ arii Huffman este dat˘ a de lungimea medie l a cuvintelor de cod. b. [S ] = {a. c.4 0. ALGORITMUL HUFFMAN 71 Pasul 3.3 0. Pasul 4.4.1: Algoritmul Huffman: etapa 1. Din ¸ sirul P se elimin˘ a cele dou˘ a probabilit˘ a¸ ti care au fost alese ˆ ca fiind cele mai mici.1 0. 0. Pasul 5.9.4.1.5) unde li este lungimea codului alocat simbolului S i .3 ¸ si 9.3 1 0. care se calculeaz˘ a folosind formula: N l= i=1 li · p i (9. Exemplu: Fie o surs˘ a S care genereaz˘ a 4 simboluri.

6 0 0.1 Figura 9.4 0 0.1 0 0.72 LUCRAREA 9.3 Figura 9.4 1 0. COMPRESIA IMAGINILOR 0.3 1 0. 3 · 2 = 1. F˘ ar˘ a aceasta decompresia este imposibil de realizat.4: Algoritmul Huffman: etapa 4. 2 · 3 + 0. 9 bits/simbol Dac˘ a nu am fi codat simbolurile. 1 · 3 + 0. este: 4 l= i=1 pi · li = 0. Pentru decompresie este necesar˘ a o tabel˘ aˆ ın care s˘ a se memoreze corespondent ¸ele ˆ ıntre simboluri ¸ si cuvintele de cod. ˆ ın vederea maximiz˘ arii entropiei sursei. 1 1 0.2 0.6 1 0.2 0 0. Simbol a b c d Cuvˆ ant de cod ”010” ”1” ”011” ”00” Lungimea medie a cuvintelor de cod. 4 · 1 + 0.3: Algoritmul Huffman: etapa 3.3 0 0. pentru acest exemplu. .3 1 0. ar fi fost nevoie de 2 bit ¸i/simbol pentru codare.

codarea realizˆ andu-se astfel: primul element al ¸ sirului codat este primul element din ¸ sirul de codat. algoritmul RLE se aplic˘ a pentru plane formate din bit ¸ii de pe aceea¸ si pozit ¸ie. Decompresia se face similar cu compresia. din reprezentarea binar˘ a a valorilor pixelilor.3. de simboluri 0 sau 1. ˆ ıncepˆ and cu primul element din ¸ sirul codat.3 9. ¸ si de lungimi indicate de valorile ˆ ıntˆ alnite ˆ ın ¸ sirul de decodat. atunci algoritmul Huffman de codare nu este eficient. probabilit˘ a¸ tile de aparit ¸ie ale nivelelor de gri se obt ¸in prin calcularea histogramei imaginii. apoi se scrie ˆ ın ¸ sirul codat lungimea fiec˘ arui sub¸ sir constant din ¸ sirul de codat. In vederea cod˘ arii imaginea este transformat˘ aˆ ıntr-un ¸ sir unidimensional.2 Algoritmul RLE pentru imagini ˆ ın tonuri de gri Pentru imagini ˆ ın tonuri de gri.3. ALGORITMUL RLE 73 Pentru imagini.5: Transformarea imaginii ˆ ıntr-un ¸ sir unidimensional. Dac˘ a histograma este uniform˘ a. ca ˆ ın Figura 9. dac˘ a imaginea ˆ ın tonuri de gri. Exemplu: ¸ sirul de codat: 00000001111100011000000000101000111111111111 ¸ sirul codat: 0 7 5 3 2 9 1 1 1 3 12 Acest tip de codare se folose¸ ste ˆ ın special pentru comprimarea imaginilor transmise prin fax. Acest ¸ sir de elemente 0 ¸ si 1 va fi codat. prin concatenarea liniilor sau a coloanelor. are 256 de nivele de gri.9. prin concatenarea liniilor. nerealizˆ and nici o ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tire a lungimii cuvintelor de cod. corespunz˘ ator la o cuantizare pe 8 bit ¸i.1 Algoritmul RLE Algoritmul RLE pentru imagini binare Vom considera valorile pixelilor (0 sau 255) ca fiind simbolurile 0 ¸ si 1 generate ˆ de o surs˘ a binar˘ a.3.5. 9. parcurgˆ and ¸ sirul codat ¸ si generˆ and ¸ siruri alternate. L1 L2 L1 Ln Ln Figura 9. 9. atunci din aceast˘ a imagine se . De exemplu.

Valoarea pixelului (i. 9. . j ) = [b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 ] unde b0 este cel mai semnificativ bit (MSB1 ). pentru care se poate lua decizia de a nu mai fi codat˘ a¸ si deci ignorat˘ a. ¸ s. este transformarea cosinus. (vezi Figura 9.a.6). separabil˘ a. Pentru compresia imaginilor. Figura 9.m. o alt˘ a imagine binar˘ a din bit ¸ii b 1 . ˆ ın 8 imagini binare. Imaginea binar˘ a format˘ a din bit ¸ii cei mai put ¸in semnificativi va fi o imagine cu “purici”.6) unde A este matricea ce define¸ ste o transformare unitar˘ a. Least Significant Bit. COMPRESIA IMAGINILOR construiesc 8 plane (sau 8 imagini binare) astfel: o imagine binar˘ a format˘ a din bit ¸ii b0 . Coeficient ¸ii de energie mare sunt situat ¸i ˆ ın colt ¸ul 1 2 Most Significant Bit. Imaginea binar˘ a format˘ a din bit ¸ii cei mai semnificativi va fi comprimat˘ a cel mai bine cu algoritmul RLE.d. cˆ at mai decorelat ¸i. iar b7 este cel mai put ¸in semnificativ bit (LSB2 ).6: Transformarea unei imagini cu 256 nivele de gri. j ) din imaginea ˆ ın tonuri de gri va fi reprezentat˘ a pe 8 bit ¸i astfel: val(i. transformarea cea mai apropiat˘ a din punct de vedere al performant ¸elor de transformarea optim˘ a Karhunen-Lo´ eve.4 Compresia cu transformate Compresia cu ajutorul transformatelor se bazeaz˘ a pe proprietatea acestora de a compacta energia imaginii ˆ ıntr-un num˘ ar redus de coeficient ¸i. repartizat ¸i neuniform ˆ ın spat ¸iul transform˘ arii.74 LUCRAREA 9. Formula care define¸ ste o transformarea direct˘ a este urm˘ atoarea: V = A · U · AT (9.

prin transformare ˆ . imaginea obt ¸inut˘ a din imaginea V imaginea original˘ a U.9: Transformarea invers˘ a. Anularea acestor coeficient ¸i va duce.7) . nu va fi exact invers˘ a (vezi Figura 9.9).4.9. ˆ ıns˘ a.7). Figura 9. din stˆ anga-sus al imaginii transformate.8).8: Anularea coeficient ¸ilor de energie mic˘ a. Adic˘ a. Pentru a obt ¸ine o rat˘ a de compresie mai mare. COMPRESIA CU TRANSFORMATE 75 Figura 9. ˆ · A∗ ˆ = A∗ T · V U (9. Figura 9. la sc˘ aderea calit˘ a¸ t ii imaginii dup˘ a decompresie. ˆ ın cazul ˆ ın care se folose¸ ste pentru compresie transformarea cosinus (vezi Figura 9.7: Transformarea direct˘ a. vor fi anulat ¸i coeficient ¸ii de energie mic˘ a (vezi Figura 9.

Pentru simplitate. va fi scris˘ aˆ ıntr-un format simplificat (vezi funct ¸ia write naked image.76 LUCRAREA 9. ˘ ¸ URAREA LUCRARII ˘ DESFAS Problema 1. Implementat ¸i ˆ ın C unul dintre algoritmii prezentat ¸i (Huffman sau RLE). COMPRESIA IMAGINILOR Compresia cu transformarea cosinus st˘ a la baza algoritmului JPEG 3 de compresie a imaginilor. h.img". } } Problema 2. void ImageViewer :: write_naked_image( void ) { int i. j++ ) { int niv = qRed( image. 3 Joint Photographic Experts Group. ca raport dintre dimensiunile celor dou˘ a fi¸ siere: cel original (naked. imaginea citit˘ aˆ ın format BMP.width().img) ˆ ın formatul simplificat ¸ si cel comprimat. Imaginea comprimat˘ a va fi scris˘ aˆ ıntr-un fi¸ sier cu exensia . j < h. din meniul Algortimi). "%3d ".rle. j ) ).pixel( i. j. niv ). i < w. } fclose( file ). "\n" ). if( file != NULL ) { for( i = 0.huf sau . h = image. file = fopen( "naked.height(). int w. w = image. . Calculat ¸i raportul de compresie obt ¸inut. FILE *file. "w" ). i++ ) { for( j = 0. //nivelul de gri al pixelului fprintf( file. } fprintf( file.

h.bmp. k < N. double pi = 3. //V = C*U*Ct //mai intii vom calcula AUX = C * U for( i = 0. j )). (funct ¸ia compresie decompresie cu DCT. int i. C[ N U[ N V[ N AUX[ ][ N ][ N ][ N N ][ ]. j++ ) U[ i ][ j ] = qRed( image. w = image. int N = double double double double double w. //matricea transformarii cosinus ]. j++ ) C[ i ][ j ] = sqrt( 2. j++ ) { AUX[ i ][ j ] = 0. i++ ) for( j = 0. // COMPRESIA IMAGINII //formarea matricei C a transformarii cosinus discreta for( i = 0. / sqrt( N ). Observat ¸i efectul suprim˘ arii coeficient ¸ilor de energie joas˘ a. for( k = 0. j. la o compresie-decompresie folosind transformata cosinus discret˘ a. i++ ) for( j = 0. i++ ) C[ 0 ][ i ] = 1.height(). k++ ) . max. i < N. for( i = 1. i < N. j < N.pixel( i. //formarea matricei U for( i = 0. k. //imaginea in spatiul original ]. //imaginea in spatiul transformatei N ]. j < N. din meniul Algoritmi). i < N. COMPRESIA CU TRANSFORMATE 77 Problema 3. j < N. i < N. i++ ) for( j = 0.width().4./N ) * cos( pi * ( 2*j + 1 ) * i / ( 2*N ) ).9.1415926. Pentru aceasta vizualizat ¸i imaginea decompresata. Codul prezentat ˆ ın continuare presupune c˘ a imaginea este p˘ atrat˘ a: void ImageViewer :: compresie_decompresie_cu_DCT( void ) { int w. h = image.

i++ ) for( j = 0. j++ ) { if( V[ i ][ j ] < 100 ) //pragul de anulare V[ i ][ j ] = 0. for( k = 0. for( k = 0. for( k = 0. } //apoi V = AUX * Ct max = 0. //alte valori prag: -500. k < N. i++ ) for( j = 0. -100. j++ ) { AUX[ i ][ j ] = 0. i < N. k++ ) . } //anularea coeficientilor //in vederea maririi factorului de compresie for( i = 0. i++ ) for( j = 0. k++ ) V[ i ][ j ] += AUX[ i ][ k ] * C[ j ][ k ]. 100. k++ ) AUX[ i ][ j ] += C[ k ][ i ] * V[ k ][ j ]. 500 } // DECOMPRESIA IMAGINII //U = Ct * V * C //AUX = Ct * V for( i = 0. if( V[ i ][ j ] > max ) max = V[ i ][ j ]. j++ ) { V[ i ][ j ] = 0. j < N. COMPRESIA IMAGINILOR AUX[ i ][ j ] += C[ i ][ k ] * U[ k ][ j ]. for( i = 0. } //apoi U = AUX * C for( i = 0. 0. j < N. j++ ) { U[ i ][ j ] = 0. j < N.78 LUCRAREA 9. i < N. i < N. k < N. i++ ) for( j = 0. i < N. j < N. k < N.

setFileName( "diferenta. QImage:: IgnoreEndian ). diff. Observat ¸i pseudo-imaginea diferent ¸a ˘. .write(). qRgb( dif.setPixel( i.bmp" ). N. } //pseudo-imaginea diferenta QImage diff( N.pixel( i. dif. 32.setImage( diff ). j ) ) (int)( U[ i ][ j ] ) ). j )]2 Pentru aceasta modificat ¸i funct ¸ia Compresie-decompresie cu DCT. j. iio. folosind formula: ε = (U − V )2 = 1 NM N −1 M −1 i=0 j =0 [u(i. j < N. j++ ) { int dif = abs( qRed( image.4. for( i = 0. j ) − v (i. } 79 Problema 4. pentru diferite valori ale pragului (vezi fi¸ sierul diferenta. dintre imaginea original˘ a ¸ si cea obt ¸inut˘ a prin compresia ¸ si decompresia cu DCT. } iio. Problema 5. 0. Calculat ¸i eroarea p˘ atratic˘ a medie (ε) dintre imaginea original˘ a¸ si imaginea obt ¸inut˘ a prin compresia ¸ si decompresia cu transformat˘ a cosinus discret˘ a. iio. dif ) ).bmp). i++ ) for( j = 0. COMPRESIA CU TRANSFORMATE U[ i ][ j ] += AUX[ i ][ k ] * C[ k ][ j ].setFormat( "BMP" ). i < N.9. Observat ¸i valorile erorii medii p˘ atratice pentru diverse valori ale pragului de anulare a coeficient ¸ilor ˆ ın spat ¸iul transform˘ arii. iio.

80 LUCRAREA 9. COMPRESIA IMAGINILOR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful