Programa a fost aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458 / 09.03.2004. Liceul de Artă I.ŞT.

Paulian Profesor: ZOICAN MIHAELA Geografie fizică Clasa a IX-a 1h/săpt. Planificare anuală Anul şcolar 2008-2009 (macroproiectarea instruirii)
Manual: Geografie fizică, 2004, Octavian Mândruţ., Editura Corint Unitatea de Competenţe specifice vizate învăţare I. Pământul- o 1.1 Utilizarea terminologiei ştinţifice şi disciplinare specifice(concepte,noţiuni) 1.2 Argumentarea unui demers explicativ; entitate a 1.3 Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile străine universului 2.1 Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific ştiinţelor II.Măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru III. Relieful terestru
2.2 Formalizarea informaţiilor; 3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale; 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; 4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; 4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor cartografice; 4.4. Trecerea de la o scară la alta; 4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple; 1.1 Utilizarea terminologiei ştinţifice şi disciplinare specifice(concepte,noţiuni) 1.2 Argumentarea unui demers explicativ; 3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale; 4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; 4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple; 5.3.Utilizarea unor metode directă sau imediată; 5.4.Utilizarea unor metode şi tehnici simple, pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător.

Conţinuturi
1. Universul şi sistemul solar 2. Evoluţia universului şi a Terrei 3. Caracteristicele Pământului şi consecinţele geografice 1. Coordonatele geografice 2. Reprezentări cartografice 3.Măsurarea şi calculul distanţelor şi suprafeţelor 4. Reprezăntăile cartografice şi societatea omenească 1.Scoarţa terestră ca suport al reliefului, structură şi alcătuire petrografică 2. Unităţile majore ale reliefului terestru 3.Agenţi,procese şi forme de relief 4. Tipuri şi unităţi de relief 5. Analiza şi interpretarea reliefului 6. Relieful şi societatea omenească 7. Relieful orizontului local Aplicaţii practice în orizontul local. 1.Alcătuirea şi stuctura atmosferei 2.Factorii genetici ai climei 3. Analiza şi interpretarea datelor 4. Climatele Terrei

Nr. ore
1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 2h 1h 1h 1h

Săptămâna Observaţii
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10-S11 S12 S13 S14 Test secvenţial Test secvenţial

Test secvenţial

Vacanţă intrasemestrială ( 20. 12. 2008 – 04. 01. 2009) IV. Atmosfera terestră (I)
1.1 Utilizarea terminologiei ştinţifice şi disciplinare specifice(concepte,noţiuni) 1.2 Argumentarea unui demers explicativ; 3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale; 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; 4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple; 4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele; 5.4.Utilizarea unor metode şi tehnici simple, pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător. 5.5.Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic. 1h 1h 1h 1h S15 S16 S17 S18 Test sem. I

1

2.4. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele.1 Utilizarea terminologiei ştinţifice şi disciplinare specifice(concepte. 1.6. peisajul şi societatea omenească idem 2.noţiuni) 1. Pedosfera 4. 1h 1h 1h 1h S32 S33 S34 S35 Test secvenţial Test sem. Apele continentale şi oceanice 3. Biosfera şi organizarea ei 1h 2h 1h 1h 1h S22 S23/S24 S25 S26 Test secvenţial S27 Evaluare orala V. Aplicaţii practice în orizontul local 1. Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti Mediul orizontului local 1h 1h 1h 1h S28 S29 S30 S31 Test secvenţial 1. 5.04.2009 ) VI.2 Argumentarea unui demers explicativ. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic. Factorii geoecologici naturali 5. 4.Aplicaţii practice în orizontul local 1. solurile şi activitatea omenească.Vacanţă intersemestrială ( 31.04. Biosfera.1. 2009) IV. 02. 2. Atmosfera terestră (II) 1. Analiză şi interpretarea datelor 3.3. Interacţiunile dintre elementele naturale ale mediului 2. 2. Peisajele naturale 4.Înţelegerea proceselor elementare din natură şi a specificului mediului înconjurător.noţiuni) 1.Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic.5. 5. Viaţa şi solurile pe Terra (II) VII.Utilizarea unor metode şi tehnici simple. Componenrele hidrosferei 2. Mediul. Evoluţia şi tendinţele de evoluţie ale climei 2. pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător. II Test final 2 .1 Utilizarea terminologiei ştinţifice şi disciplinare specifice(concepte. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale. Analiza şi interpretarea unor date hidrologice 4.5. Zonele biopedoclimatice 5. Viaţa şi solurile pe Terra (I) Vacanţă intrasemestrială ( 11. Evoluţia vieţii pe Terra 3. Construirea unor schiţe cartografice simple.Hidrografia orizontului local . 4. 4. Hidrosfera şi societatea omenească 5.5.2009 – 19. Hărţile climatice şi harta sioptică. Descrierea şi explicarea mediului natural.Clima şi societatea omenască Clima orizontului local 1h 1h 1h S19 S20 S21 Test secvenţial 1. Interacţiunile dintre om şi mediul terestru 3. Tipurile de medii naturale 6. 5. 3.5.4. Apele Terrei VI. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice. 01 – 08. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi sociale.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful