ASTROLOGIA ODINIOARA SI AZI Doctrină – Metode – Desfăşurare istorică de Constantin Arginteanu CUPRINS Cap. 1 – DOCTRINA.

Diferite feluri de divinaţii. Importanţa astrologiei. Necesitatea unei istorii a acesteia. Legătura dintre astronomie şi astrologie. Etimologia acestora. Doctrina. Subdiviziunile astrologiei. Natura psihologică, socială, politică, artistică şi istorică a astrologiei. Cap. 2 – METODE. Horoscopul şi metoda alcătuirii lui. Interpretarea prin simbolistică, analogie şi prin metoda coincidenţelor. Iatromatematica. Cap. 3 – NAŞTEREA. Chaldeea, leagănul astrologiei. Condiţii favorabile. Superstiţii multiple. Rudimentele ştiinţifice absolut necesare predicţiilor. Magia. Religia. Evoluţia şi istoricul astrologiei. Cap. 4 – CREŞTEREA. Asiria. Egipt. Iudeea. Persia. India. China. Marea Egee. Cap. 5 – SUPRAVIEŢUIREA. Grecia. Imperiul Roman. Lumea creştină. Cap. 6 – GLORIA. Mongolia. Arabia. Spania. Răspândirea în Europa: Anglia, Germania, Franţa, Italia. Aventurierii. Cap. 7 – AGONIA ŞI MOARTEA. Copernic. Ticho-Brahe. Kepler. Sfârşitul. Cap. 8 – PHOENIX. Invierea. Calculul probabilităţilor. Vibraţiile. Soarele. Luna. Medicina astrală. Tabelul ilustraţiilor Bibliografie Capitolul 1. DOCTRINA Istoria reprezintă apologia omului ca suveran al lumii, deoarece a avut singur grijă să se proclame ca atare. Nu cunoaşte pe nimeni mai presus de sine, în afara iubirii pe care şi-o poartă sieşi. Din aceasta izvorăsc pornirile spre cer, iubirile pământeşti, avariţia crâncenă, vanitatea negativă, frica de necunoscut, paza împotriva morţii. Totul este în slujba propriei persoane. Dar când cineva este bogat, sănătos, iubit, puternic şi temut, nu găseşte oare necesar să ştie dacă ziua de mâine va fi identică celei de azi? Această informaţie poate fi plătită cu mulţi bani; de aceea cei bogaţi au aflat-o chiar de la începutul vremurilor, pe când cei nevoiaşi şi flămânzi au întrebat zadarnic destinul dacă, şi când va veni viaţa nouă şi uşoară, în zilele viitoare. Cei înţelepţi au găsit mijloace potrivite de a întreba şi de a căpăta răspunsuri de la spiritele morţilor, de la puterile cerului şi ale teluricului, de la zeii Olympului, de la animalele sacre sau de la stele. Visele au fost tălmăcite de vraci, augurii au înţel es zborul păsărilor, aurispicii au cercetat măruntaiele vitelor jertfite - iar magii au citit în stele ca într-o carte deschisă. Dacă nu găsim în preajmă oameni înţelepţi, viitorul poate fi aflat în felurite chipuri. Se scriau pe frunze rupte din smochin întrebările chinuitoare. Frunza care rămânea la urmă verde ascundea răspunsul (Sycomancie). Se picura ulei pe faţa apei dintr-un anumit vas. Formele ivite, care se mişcau şi se schimbau, anunţau viitorul celor care credeau şi înţelegeau semnele (Lecanomancie). Dacă o armată era în primejdie, fiind înconjurată din mai multe părţi, se scriau numele duşmanilor pe săgeţi. La o răspântie, se scotea cu ochii închişi una din tolbă. Numele duşmanului ce trebuia atacat mai întâi era acum cunoscut ( Sfântul Ieronim a rată că acest obicei era răspândit printre chaldeeni). Copilul sau puiul de animal care se năştea cu malformaţii, era o prevestire rea pentru casa lui, dacă nu şi pentru întreaga cetate. Forma şi culoarea flăcării (Piromancia), drumul sau figurile formate de fum în cadrul sacrificiilor (Capnomancia), felul şi intensitatea ploii (Brecomancia), erau mijloace sigure de prevestire. S-ar putea sfârşi enumerarea căilor divinatorii născocite de mintea cercetătoare şi neliniştită a omului, în locurile şi vremurile în care a trăit? Nu, căci mistere au fost şi mistere vor rămâne întotdeauna. Insă unul le-a întrecut pe toate celelalte în vechime, prin numărul credincioşilor, prin puterea farmecului şi prestigiu: credinţa că drumul nostru pe cer este scris şi de acolo poate fi aflat. Stelele nemuritoare, planetele rătăcitoare, schimbătoarea Lună, arată în

noaptea naşterii soarta care îl aşteaptă pe fiecare prunc. Trebuia însă pricepere pentru a cunoaşte de la început cursul vieţii acestuia. Intotdeauna cerul a avut de la sine întâietate asupra pământului; astfel, vraja s-a strecurat singură în sufletele celor care privesc ochii de foc din înaltul bolţii albastre; profanul este cuprins imediat de respect în faţa calculelor ce trebuiesc ştiute pentru aflarea horoscopului; teama îi stăpâneşte pe toţi în faţa infinitului, iar încrederea ajunge la spirite prin religia cu care s-au amestecat de la început zodiile. Astrologia a reprezentat cea mai mare rătăcire a minţii umane. Ea a domnit ca o regină peste oameni, cetăţi, popoare; deasemenea, a stăpânit atât Răsăritul cât şi Apusul, lumea veche, ca şi lumea nouă. Civilizaţia asiro-chaldeeană nu poate merge mai departe de un milion de ani, aşa cum o susţine aceasta în textele dezgropate pe valea Eufratului (această exagerare poate proveni dintr-un mod greşit de socotire a timpului. Istoricul Berose afirmă, cu bună credinţă: “ Oticartes fiind mort, fiul său Xisuthrus a domnit optsprezece sares - 64.800 ani -; marele potop a avut loc în timpul lui, iar istoria potopului este amintită de documentele sacre”. În acel timp, toate popoarele aveau unităţi prea mici pentru a măsura anul. Evreii spun că Noe a trăit 350 de ani după potop în mijlocul urmaşilor săi, murind la 950 de ani. Deasemena, Xisuthrus a fost menţinut în viaţă atât de mult timp încât la sfârşit a rămas neângropat! Declarat nemuritor, a fost transportat într-un loc îndepărtat.) 3-4.000 de ani reprezintă o vechime acceptabilă de către istorie şi potrivită cu simbolul Taurului- Inaripat, pe care mulţimea monumentelor găsite îl ridică la rangul de patron al Mesopotamiei. Într-adevăr, legătura dintre monumentele arheologice, cronologie şi fenomenele cereşti este evidentă. Dintre toate casele zodiacale, cea care are influenţa cea mai pronunţată este aceea în care se află Soarele la începutul primăverii. Această casă se schimbă cu timpul. Soarele, având o mişcare de revoluţie de 26.000 de ani, reânvierea naturii va găsi Soarele într-o altă constelaţie, din 2.000 în 2.000 de ani. In mileniile 4 şi 3 î.e.n., Soarele se afla în Taur, simbolul forţei brutale, adoptat de către popoarele semite din Asia mică; în următoarele 2 milenii Soarele s-a găsit în Berbec, simbolul abundenţei, pe care îl găsim la începuturile mitologiei greceşti, în istoria Argonauţilor care călătoreau după lâna de aur. Următoarele două milenii de istorie creştină au la origine simbolul Peştilor, cu care primii credincioşi - prin cruce - se recunoşteau între ei. Acestor veacuri de veşnice lupte li se vor adăuga în mileniul următor o eră pacifistă, adusă de Vărsător, în care va intra Soarele, în timpul echinocţiului de primăvară. Această eră mai prevede rezolvarea crizei de combustibil, prin folosirea la capacitate maximă a căderilor de apă (3- Studiul fenomenului astronomic al precesiei echinocţiilor, alături de mitologia astrală a popoarelor antice fiind de o importanţă primordială în cronologie, a fost dezbătut pe larg de renumiţi autori. Deoarece punctul echinocţial retrogradează pe ecliptică cu un grad la 72 de ani, el va trece de la un semn la altul în 72x30=2160 de ani. Deci putem stabili cu precizie următorul tabel cronologic privind dezvoltarea civilizaţiilor primitive, după simbolul cultului pe care l-a avut. Obiecţia adusă acestor corespondenţe - faptul că fenomenul precesiei a fost descoperit de Hipparc cu două secole îen, poate fi combătut. Toate popoarele au adorat semnul zodiacal ce anunţa primăvara, corespunzător epocii lor, fără să cunoască variaţia lui în timp. Istorisirea acestor elucubraţii merită atenţia noastră! Desigur, nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să rămână întunecat. Povestea rasei umane - rezultanta a mii de idei sănătoase sau patologice, credinţe şi erezii, legi şi superstiţii, pasiuni şi greşeli - este un complex care, pentru a-i cuprinde adevăratul înţeles trebuie ascultată fără prejudecăţi, aşa cum a fost trăită. Mai mult, cercetarea dintr-un singur punct de vedere este tot atât de necesară desfăşurării istorice, ca şi studiile monocromatice în astronomie : apar conexiuni nebănuite, dezvăluindu-se adevăratele explicaţii. Faţeta patologică a spiritului uman este nu numai deosebit de interesantă, ci şi indispenabilă prin mărimea ei. Dacă istoria cugetării trebuie să prevaleze înşiruirea faptelor - simple urmări necesare gândului, dacă mobilul este înaintea acţiunii - atunci istoria astrologiei este absolut necesară. Această pseudoştiinţă a regizat din umbră, a comandat şi executat atâtea fapte, încât istoria nu se mai poate lipsi de cunoaşterea ei. Greutatea alcătuirii unei istorii astrologice nu stă în lipsa materialului, ci în bogăţia lui, în inadvertenţele dintre documente, în discernerea adevărului de imaginaţie care aici, cu precădere, interferează la tot pasul. In această lucrare îşi găsesc menirea, pe lângă mulţimea faptelor petrecute realmente şi alte istorisiri, anecdot e, legende; împreună redau atmosfera în care s-au zămislit, au crescut, au stăpânit şi au murit idei şi credinţe adevărate sau false, ale unor oameni înţelepţi şi nebuni deopotrivă. Cunoştinţele astronomice existau; ele doar trebuiau respectate de către înţelepţii care le-au descoperit. Credinţele şi interpretările acestor fenomene erau false; ele au dus la defăimarea fără alegere a întregului. Intotdeauna, înţelepciunea a stat alături de impostură şi

2

nebunie; iar în astrologie mai mult decât oriunde, ştiinţa s-a împreunat cu ignoranţa, adevărul cu superstiţia, seriozitatea cu ridicolul. Căci, lucru ciudat, adevărul nu poate trăi fără minciună, după cum minciuna nu poate trăi fără existenţa faptelor reale. Pe vremuri, nimeni nu şi-ar fi dedicat întreaga viaţă cercetării astrelor fără plată sau ajutor. Care ar fi fost prestigiul şi creditul acordate unor preziceri lipsite de controlul unei adevărate ştiinţe, capabilă să recunoască de la început întunecimile Soarelui, în mijlocul unui cer fără nori? Ceea ce numim astăzi astronomie şi astrologie, erau pe vremuri atât de strâns unite, încât nu alcătuiau decât o singură doctrină. Stim când s-au despărţit, dar nu putem spune care a fost prima. Unii istorici cred că ele au fost gemene, primele născute ale mamei “Inţelepciunea”. Când primul om şi-a aruncat întâia privire către bolta înstelată, a început să existe ştiinţa astrelor. Cele mai multe păreri susţin însă întâietatea astrologiei, născută direct din mit şi superstiţie. Câţiva (astronomii Herve Faye şi G. Bigourdan) afirmă contrariul, aducând o justificare demnă de luat în seamă: pentru ca o prezicere să poată fi făcută pe baza unei configuraţii astrale, este absolut necesar să fi cunoscut oricât de puţin, elementele componente şi mersul respectivelor corpuri cereşti. Cunoaştem un caz în care filiaţia este certă: alchimia superstiţioasă şi chimia savantă. In acest caz s-a spus, cu multă dreptate: “chimia este fata înţeleaptă a unei mame nebune”. În orice caz,dacă raporturile temei natale nu sunt prea bine cunoscute, legăturile permanente şi intime existente de atunci până în evul mijlociu, între superstiţie şi ştiinţă, sunt de cea mai mare însemnătate istorică. Ele trebuiesc cunoscute, clarificate şi recunoscute oficial. In dorinţa de a nu se compromite, istoric ii astronomiei au nesocotit, înlăturat sau trecut sub tăcere tot ajutorul adus de astrologie ştiinţei pure, depărtându-se de adevăr şi producând opere de mică valoare. A venit momentul să spunem că astronomia nu s-a născut şi nu a trăit milenii de-a rândul, doar pentru a servi drept temelie unor himere şi a fi servitorul obişnuit la întocmirea temelor natale. Chiar de la început omul, privind stelele le-a cerut ajutorul în organizarea vieţii şi a muncii sale. Astăzi, când fiecare om are ceas, când fiecare cămin are un calendar, problema vitală a măsurării timpului este atât de bine şi de simplu rezolvată, încât cu greu ne imaginăm cum ne-am descurca fără ele. Desigur, n-am face altceva decât să privim Soarele, Luna şi stelele, aşa cum au făcut strămoşii noştri. Soarele oferă, prin ciclul zi-noapte intervalul esenţial al măsurării timpului; iar prin periodicitatea anotimpurilor anul tropic. Dar, nici în această operă de specialitate, astronomia nu a fost lăsată singură. Între aceste două unităţi de timp, una infimă şi alta imensă, astrologia a creat şi a pus la dispoziţia astronomiei unităţi intermediare: săptămâna şi luna. Observăm că legăturile dintre cele două adoratoare ale astrelor sunt mult mai mari. Astronomia se ocupă cu studiul mişcărilor, dimensiunilor, distanţelor şi componentelor astrelor cereşti; în vreme ce astrologia, ca pseudoştiinţă este arta care stabileşte din poziţia astrelor influenţa acestora asupra caracterului şi sorţii oamenilor. Separarea lor a intervenit treptat, după secole de convieţuire. La popoarele antice, ele constituiau un singur corp, astfel încât ele erau denumite ca un unicat. În lumea greco-romană, cele două circulau împreună, având aceeaşi semnificaţie. Grecii întrebuinţau curent, chiar şi după începutul erei noastre c uvântul astrologia( ştiinţa influenţelor siderale, sinonim cu ştiinţa temelor natale, iar romanii se foloseau de astrologie (de la astron = astru şi logos = cuvânt. Se crede că la rândul său, astron vine de la chaldeeanul Astartea = Iştar = Venus) Sinonim şi concomitent cu astronomia (de la astron şi nomos = lege); astromancia (astron şi mantea = divinaţie); matematica, arta chaldeeană sau doctrina “de sublimus” (în această doctrină este înglobat tot ce se află deasupra noastră, fie în atmosferă meteorologie, fie în regiunile celeste). Cele două ramuri s-au deosebit după primul secol al erei creştine. Arabii, moşteniitorii direcţi ai înţelepciunii antice, au cultivat cu fervenţă cele două ştiinţe gemene,amestecându-le într-o “ştiinţă a decretelor”, iar ce l care se ocupa cu ea era numit munadjdjim, ceea ce însemna astronom şi astrolog simultan. In vreme ce popoarele Apusului european, începând din Renaştere nu mai pot confunda cele două noţiuni, arabii, deabia în secolul XIX vor cunoaşte un cuvânt aparte pe ntru astronom (falaki), faţă de vechea denumire pentru astrolog. Magia are două fiice: alchimia şi astrologia - care la rândul lor au îmbogăţit familia misterelor cu variate progenituri. Unele nepoate, precum chimia, astronomia, meteorologia şiau trădat bunica fugind în tabăra adversă al ştiinţelor pure. Altele, precum metoposcopia, cartomancia, chiromanţia, au rămas credincioase tradiţiei neamului. Să privim îndeaproape această interesantă familie. Strămoşul comun este magia - doctrina tuturor practicilor, formulelor şi ritualurilor, prin care omul a căutat să cunoască şi să supună în folosul propriu

3

spiritele morţilor, ale diavolilor şi ale zeilor. Cu timpul, ideile s-au limpezit. Trei au rămas problemele de bază: elixirul vieţii, piatra filosofală, diagrama magică. Elixirul vieţii (lichidul care-ţi dă tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte), precum şi piatra filosofală (substanţa care transformă în aur toate obiectele pe care le atinge), sunt date în grija alchimiei. Diagrama magică (desenul şi incantaţia care să oblige la apariţie şi să supună voinţei omului spiritele din cealaltă lume) este rezervată, ca materie proprie, magiei. Astrologiei i s-a lăsat în seamă partea cea mai uşoară...ghicirea viitorului. Astrologia şi-a luat în primire domeniul cu conştiinciozitate. Dealtfel, principiul care îi stă la bază nu este indiscutabil? Oamenii şi viaţa lor nu fac parte din întreaga lume, din Universul Cosmic? Legile ce comandă înaltele sfere nu se aplică şi celor de jos? Soarele care ne dă viaţă, stelele nemuritoare, nu sunt mai presus de noi şi deci zeii înşişi? Atunci, dacă suntem atenţi, din mişcările, strălucirea, întâlnirile şi despăţirile lor, le putem înţelege gândurile şi voinţa, aşadar soarta pe care ne-o rezervă. Astrologia juridică este ramura care se ocupă cu studiul influneţelor astrelor asupra vieţii şi destinului uman. Dar nu numai atât. S-a observat că epoca ploilor începe după apariţia unui anumit grup de stele; că cele mai mari călduri vin odată cu răsăritul heliac (apariţia unui astru care până atunci fusese prea aproape de Soare şi acoperit de lumina orbitoare a acestuia) şi a lui Sirius, cea mai mare stea de pe cer. Aşadar, nu putem considera că acel grup de steluţe multe şi mici provoacă ploile? Să le numim Pleiade (Ploioasele) şi să ştim ce se va întâmpla la anul, când vor reapărea. In privinţa epocii fierbinţi, numită caniculară, este clar că provine de la “Arzătorul” Sirius, care face parte din constelaţia blestemată “Câinele Mare”. Aceste exemple fiind numeroase “ i considerându-le legături cauză-efect, nu doar simple coincidenţe, putem vorbi de o ramură nouă: Astrologia Naturală. Din ea, derivă meteorologia zilelor noastre. Fig.1- Constelaţiile emisferei nordice erau reprezentate prin animale şi oameni. Omul cuprinde în mic alcătuirea Universului în mare. De acest lucru nu se îndoia nimeni, unul fiind numit microcosmos, celălalt macrocosmos; cele două universuri reprezintă unul imaginea celuilalt. Acesta era înţelesul “Divinei Analogii” hermetice. O probă? Ciclul de creştere şi descreştere a Lunii nu este acelaşi cu o anumită perioadă fiziologică a femeii? Inima noastră nu este înclinată pe verticală cu un unghi de 23,5 grade, la fel cu înclinaţia ecuatorului pe ecliptică? Cifra numărului de respiraţii a unui om ma tur în 24 de ore nu este de 25.920 (18 pe minut), adică tocmai timpul necesar (25.920 de ani) ca Soarele să ocolească întreaga boltă, datorită fenomenului de precesie? Această perioadă, care face ca Soarele să revină în acelaşi punct al bolţii exact la aceeaşi epocă, avea o mare însemnătate simbolică. A fost numită “ Marele An “ sau “ Anul lui Platon” şi presupunea că după acest interval, toate astrele vor reveni în aceeaşi poziţie iniţială; din această cauză întreaga istorie şi toate gândurile omeneşti se vor repeta necontenit - deoarece la o aceeaşi distribuţie pe cer, rezultă cu necesitate o aceeaşi situaţie pe pământ. Legătura trebuie să fie completă. Hermes, în Tablele de Smarald, afirmă: “Ceea ce este sus este la fel cu ceea ce este jos”. Cele douăsprezece constelaţii zodiacale au în stăpânire cele douăsprezece părţi ale corpului uman: Berbecul -capul; Taurul - gâtul;... Peştii - picioarele; cele 7 planete(recunoscute ca atare în antichitate domină cele 7 facultăţi: Soarele- spiritul; Jupiterintelectul; Venera- dorinţele...Dacă astfel stau lucrurile, vindecarea este uşoară. Aveţi dureri de burtă? Cauza este racul. Iată a treia ramură astrologică: cea Medicală,numită câteodată Iatromatematica(cu ramurile ei mai mici, iatrochimia şi iatrofizica). Sunt puţini cei care ştiu că Jerome Cardan, ilustrul matematician şi savant al Italiei, a fost un vestit astrolog şi fondatorul unei noi ramuri a acesteia. La fel cum astăzi afirmăm că amprenta digitală este o configuraţie specială a persoanei care o posedă, marele Cardan a spus cu trei secole înainte: numărul, forma şi dispunerea cutelor de pe frunte, nu se repetă identic la doi oameni. Găsind că numărul maxim de cute orizontale este şapte, a decretat că fiecare dintre ele este în legătură cu una din cele şapt e planete (astăzi numim planete corpurile mari care se învârtesc în jurul Soarelui. In antichitate, pământul fiind considerat centrul lumii, se adăuga celor cinci planete vizibile cu ochiul liber: Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn. Si Luna şi Soarele, ce parcă se rotesc în jurul nostru.). Din prezenţa unei anumite dungi frontale, din mărimea şi configuraţia ei, Cardan deducea gradul de influenţă şi caracteristicile clasice recunoscute ale planetei respective. In 1658, a apărut la Paris în limba Latină o pera Metoposcopia, monument de fantezie scăpată din hăţuri, al unui spirit de matematician ponderat, dublat de un necromant pătimaş (această lucrare, tipărită de Thomas Jolly, ca şi traducerea ei în franceză apărută în acelaşi an, făcută de C. M. Laurendiere, sunt două lucrări extrem de rare, bibliofile). Fig.2 - Fotografie extrasă din Metoposcopia lui Cardan în care se observă cortespondenţa stabilită între cutele frunţii şi cele cinci planete. Incepând de la sprâncene spre păr, pe prima

4

linie este localizată Luna, pe a doua Mercur...pe ultima Saturn, respectându-se distanţele presupuse ale astrelor faţă de pământ. Dar, această “Sublimă Doctrină” nu s-a mulţumit numai să pretindă că omul are scris pe cap soarta vieţii lui, ceea ce românul spune plastic “Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus”, ci a luat drept mărturie însăşi Biblia pentru a afirma că în mâinile sale este arătat destinul (Iov XXXVII, 7: “Qui in manu omnium signat, ut noverint singuli opera sua” Dumnezeu este cel care apus o pecete în mâna tuturor, astfel ca ei să recunoască opera lui. Proverbe III, 16: “Longitudo dierum in dextra ejus et in sinistra ilius divitia et gloria”, ceea ce dă chiar reguli de ghicit - în mâna dreaptă stă lungimea zilelor iar în stânga sa bogăţia şi gloria.) pe aceste baze...solide, încet-încet, s-a format o întreagă doctrină a ghicitului în palmă. Ocultă la început, matură şi sigură de sine în secolul 17, a ieşit la iveală odată cu lucrarea lui Jean d”Indagine “Chiromancie” - Lyon 1549. Munţilor planetari de la baza degetelor şi celor şase linii principale ale palmei, preotul francez Belot găsi de cuviinţă să adauge şi cele 12 semne zodiacale, formând astfel în palmă un rezumat al Universului Sideral (lucrarea s-a tipărit în 1640, sub titlul Oeuvres de M.Jean Belot Cure de Milmots, professeur aux sciences divines et celestes. Astrele au însă o influenţă atât de mare asupra nativului, încât nu se mulţumesc a-i grava doar fruntea şi palma, ci îi amprentează tot corpul şi spiritul după caracteristicile zodiei ce răsare odată cu pruncul. Imediat cum apare un om, se poate spune cine este şi care îi este viitorul în această lume. Se formează o întreagă ştiinţă a tipurilor şi portretelor astrologice, numită fizionomie sau morfoscopie.Iată cu titlu informativ un exemplu de caracterizare: “Cei născuţi în zodia taurului răspund următorului tip: cap rotund, păr bogat, frunte largă, ochi pătraţi, umbriţi de sprâncene mari şi negre; cu vene subţiri de un roşu sângeriu; nas gros, cu nări mari rotunjite; buze groase; tari în mâini, dar slabi în picioare. Temperament agreabil, caracter bun, pioşi, drepţi, rustici, binevoitori, lucrători de la 12 ani, certăreţi, leneşi. Au stomacul mic şi se satură repede. Reflectează mult, sunt prudenţi, economi pentru ei, dar largi pentru alţii. Pe de altă parte sunt supărăcioşi. Nu ţin la prietenie; serviabili din raţiune, nefericiţi.” După cum observăm, autorul (Hippolyt Ref. Laer) amestecă analogii astrologice (braţe tari şi picioare slabe - deoarece constelaţia taurului este figurată pe cer numai cu partea anterioară a corpului) cu abilităţi şi contraziceri calculate de om prudent: agreabili, certăreţi, muncitori de mici, leneşi... . Un reziduu al acestor credinţe s-a transmis culturii şi mentalităţii moderne. Oricine afirmă astăzi: este un tip jo vial; are o înfăţişare marţială; pare glacial; este un lunatic; are un temperament veneric, nu se gândeşte la fizionomie. Acestor subramuri târzii ale astrologiei le vom adăuga două infiltraţii timpurii: Kaballa şi Alchimia. In Kaballă, numărul planetelor (7), devine fatidic; găsim paralelismul zi-noapte astronomică = viaţă-moarte omenească. Iată cateva idei din “Stiinţa Kaballistică”: “Cele 7 duble au fost proclamate, gravate, sculptate, legate, combinate, cântărite şi schimbate (suferind 7 operaţii, spre a se forma din ele 7 planete ale Universului, cele şapte zile ale săptămânii, cele şapte deschideri în capul bărbatului şi al femeii: doi ochi, două urechi, două nări şi gura). În primul loc El proclamă litera “b” înţelepciunii, o leagă de o coroană (probabil spre a deveni “dublă”); le combină una cu alta şi cu ele formează Luna în Univers, întâia zi din an şi ochiul drept în capul bărbatului şi al femeii.” Mai departe se vorbeşte de cele “doisprezece simple” (sub influenţa celor 12 zodii) care proclamate, gravate, sculptate, bazate, combinate, cântărite şi schimbate, apoi legate fiecare printr-o coroană cu “discuţie”, “meditaţie”,...au format cei 12 “Conducători”, (două mâini, două picioare, doi rinichi...) în corpul bărbatului şi al femeii. In Alchimie, încă din timpul vechii civilizaţii chaldeene se produce legătura imbolică între pietrele preţioase şi planete pe de o parte, şi metale, şi între metale şi planete. Aurul era Soarele, datorită strălucirii; argintul era Luna, din cauza luminii palide; Mercurul era asemănat planetei cu acelaşi nume, din cauza mişcărilor rapide ale celor două elemente; Cuprul o reprezenta pe Venus datorită culorii; Fierul era reprezentantul planetei Marte, sângeroasă şi războinică; Zincul alb era al lui Jupiter; iar Plumbul greoi figura pe cea mai înceată planetă, Saturn. Totul, absolut totul, a fost supus zodiilor şi planetelor: mineralele, vegetalele, animalele, oamenii, procedându-se prin analogii. Tot ce ete combativ, dur, sângeros (fierul, rubinul, tigrul, focul) sunt marţieni; tot ce este lasciv, plăcut, mirositor, este venusian (cuprul, smaraldul, porumbelul, verbina...). Cele opt ramuri enumerate mai sus, ne oferă o idee despre viabilitatea, forţa de penetrare şi importanţa pe care a luat-o în cursul veacurilor superstiţia planetară în cugetul

5

se cerceta starea cerului noaptea. Interpretarea prin simbolistică. După cum Alchimia merită o diplomă de recunoştiinţă din partea tuturor prin faptul de a fi descoperit alcoolul. Ei au scris istoria.scris pe la începutul erei 6 . Cu timpul. Africa şi Europa. se găsesc destui astrologi care. Capitolul 2. 4-Racul. care ar fi dispărut desigur. a fost fără nici o îndoială cea juridică. atâţia regi. 8-Scorpionul. o soartă bună sau rea. făcând astfel horoscopul. deducându-se astfel uşor tipologia comportamentală. dar aceasta este maximă în momentul naşterii. la temelia unei cetăţi. Dibacii prezicători aduc ca ultim argument în favoarea astrologiei. după 12 ore. discuţia influenţelor acestora asupra omului sau a unui întreg popor. este o lucrare pur ştiinţifică. Configurarea astrelor. astrologii determinau progresul astronomiei. oferă o asemenea finalitate. ca temă de inspiraţie. cele mai multe cu animale însă (de unde îi vine şi numele de zodiac: zoon=animal): Berbecul. au fost alcătuite tabele care arătau în decursul timpului. Peştii. ci are înrâuriri puternice în artă şi literatură. ceea ce arată de la început că horoscopul este un produs mixt al ştiinţei şi al fanteziei. Plecând de la premiza că astrele au o influenţă continuă asupra oamenilor. după poziţia astrelor în momentul petrecerii lor. Ea este infailibilă. sultani şi împăraţi.” Pentru naşterile din timpul zilei. în presupunerea că ar fi putut apărea. medieval şi modern. sunt incapabili să arate pe cer o planetă sau o constelaţie. au fost comparate cu o tablă de şah pe care cele 7 piese mişcătoare descriu zeci şi sute de figuri. înseamnă că astrologii au reprezentat forţa ocultă şi nestăvilită deteminantă a cursului evenimentelor. Săgetătorul. faraoni. In Mesopotamia. şi una singură unui obiect . poziţia astrelor din acea secundă. ca metodă experimentală de cercetare. iată ţinta către care se îndreaptă lucrarea de faţă. 12-Peşti (într-un poem didactic în versuri. 3-Gemenii. Astăzi. locul pe care îl ocupă fiecare planetă pe cer în raport cu zodiacul. khani. Aceste efemeride i-au îndepărtat pe astrologi de la observarea cerului. alcătuind horoscoape doar din cercetarea efemeridelor. 5-Leul. numite aspecte. apucându-se să observe stelele. Capricornul. Leul. etc. că pe vremea aceea. Cele 12 constelaţii fixe. fosforul. 2-Taurul. a fost conturată direct de pe cer. analogie şi prin metoda coincidenţelor. Elementele componente de bază ale horoscopului sunt constelaţiile zodiacale şi planetele. Scorpionul. Atenţi la reproducerea exactă a hărţii cerului în acest moment. pentru a satisface curiozitatea clienţilor lor. iar în ştiinţă. sau al unei naşteri petrecute cu ani în urmă (ceea ce necesita un calcul foarte complicat). înainte de a le transmite chimiei. în care evenimentele istorice sunt orânduite în “Faste” şi “Nefaste”. social şi politic. Horoscopul şi metoda alcătuirii lui. niciodată.Balanţa. 7-Balanţa. la fel. Influenţa nu a fost însă numai de ordin psihologic. Iniţial. Taurul. a fost horoscopul. După cum bila norocului aleargă pe cercul plin de numere al ruletelor de la cazino. în acelaşi mod astrologia are merite pur ştiinţifice. praful de puşcă.antic. Aceasta este interpretarea temei natale. Metoda întrebuinţată din vechime de către magi. Un alt chaldeean se aşeza lângă mama ce trebuia să nască până în momentul naşterii efective. Se înţelege de la sine. s-au gravat anale (intitulate mai târziu “Omnia”). Fecioara. Vărsătorul de apă. este partea imaginaţiei. nepieritoare. Ordinea în care sunt străbătute anual de Soare este următoarea: 1-Berbecul. tema natală. trece prin 12 constelaţii asemuite oamenilor: Gemenii. la configurarea unei teme natale diurne. orice astrolog era dublat de un astronom veritabil. Dacă atâţia potentaţi din Asia. pentru a uşura munca profesioniştilor. al doilea bătea într-un disc pentru a anunţa evenimentul celui care era pe casă. Soarele. atâtea păpuşi încoronate şi credule nu au făcut nimic sau aproape nimic fără avizul şi aprobarea astrologilor. la declararea unui război sau într-un alt moment critic. Omul are grijă de toate. atrăgătoare şi căutată dintre ramurile astrologiei.în special al zodiacului şi a planetelor în momentul naşterii. fiecăruia dintre noi. 11-Vărsătorul. răpindu-le astfel ocazia şi meritul de a fi continuatorii ştiinţei adevărate. Iatromatematica Cea mai misterioasă. Iată cum descrie Sextus Empiricus construcţia unui horoscop: “Un chaldeean se aşeza pe o înălţime (sau pe acoperişul casei). cele şapte globuri planetare se rostogolesc peste brâul zodiacal şi fixează prin poziţia lor în momentul naşterii. dar în special de sine însuşi. în mişcarea lui aparentă în jurul pământului. Astromancia. Oamenii au greşit neţinând cont de sentinţele astrelor. acesta se apuca să observe animalul zodiacal care tocmai se pregătea să răsară. Racul. imediat după apariţia copilului. determină anticipativ şi complet caracterul. 10Capricornul. 6-Fecioara. ştiinţa lor. o valoare comercială ş i creează un mediu de existenţă unei doctrine abstracte. Descătuşarea acestor perle din zgura superstiţiei şi fixarea lor în cadrul general al ştiinţei. 9-Săgetătorul. întreaga istorie. precum şi principalele evenimente din cursul vieţii.

semnul justiţiei . unde primele reprezentau cauzele celor din urmă. Pentru o eclipsă de Soare. moaşe. amorul şi pe totţi vânzătorii de modă sau de lux (bijutieri. Saturn . culorilor. Sau: constelaţia TAurului. Se numea casa vieţii. ocroteşte căsătoriile. iar Palmira . La Roma domnea BalanţA. muzicanţi. Această constelaţie reprezintă taurul. Jupiter . Pe lângă cunoaşterea acestor elemente ştiinţifice. Virgo. Saturn . a noua . dar de multe ori şi cumpătare la mâncat. de multe ori înfuriere.înţelegem expresii de genul “planeta Marte este roşie.a sănătăţii. bucătari). regatul Co magen bătea monedă de aur cu Scorpionul.) Fiecare se întinde pe o lingime de 30 grade (12 x 30 =360). călugări.Catolicii. ea trebuie pusă în legătură cu rubinul. constelaţiile şi planetele ocupă un loc în aceste case. purta efigia Capricornului. a “asea .a demnităţilor. Drumul de paie . este ochiul taurului. Moneda siriană din timpul lui August. Drumul elefantului alb . 1 .Maniheeni. Marte . Drumul Sf. are influenţă asupra tuturor acelora cu meserii nocturne sau ilegale (actori.Sirieni şi Persanii.umedă şi melancolică. hangii. Situaţia se transcria în două feluri: fie pe un cerc. al orbitelor planetare.temperat şi amical.tinereţea 15-22 ani ( epoca acţiunilor brutale). Libraque. Drumul Păsărilor . Intr-un moment dat. a şaptea .a prieteniei.Pitagora.fecundă şi binevoitpoare. Amphora. a zecea . a treia a fraţilor.bărbăţia 23-37 ani (epoca ascendenţei). a bogăţiei. Prima. a medicilor şi a tuturor celor ce se ocupă cu fierul sau focul (forjori. se spunea: Soarele îşi pune vălul pe cap”. Venus . era cea dinspre răsărit. Aceste idei au lăsat urme pe monumentele oficiale. astrologii şi în general oamenii de ştiinţă sau pe artişti. cămătari. Chaldeea era dominată de Berbec. domină geometrii. Tot analogice erau şi diversele denumiri date norului galactic: Cărarea Stăpânului Vieţii (America de Nord). coafori. poetul Ausoniu din Bordiguera .Pax Romana şi a guvernării mondiale a latinilor.uscat şi ar zător. Săgetătorul era pe monedele din Singara. cu prevestirea luptelor şi a războaielor. Betelgeuse indică nemurirea. Caper.a religiei. pensionari). Luna . a douăsprezecea . O anumită stea conduce la o vedere incompletă şi chiar la orbire. opoziţiilor şi al ocultaţiilor. fie pe o diagramă formată din pătrate şi triunghiuri. datorită mişcării de rotaţie diurne.Lituania. ca şi pe monedele ţărilor respective.pubertatea 11-15 ani (formarea instinctului sexual în ţările sudice). pe prinţi. poziţiei stelelor fixe. a patra . numite casele cerului. 1. Sirius oferă strălucite virtuţ i militare şi întotdeauna o moarte eroică. De natură simbolică erau înţelese eclipsele de Lună:”cei doi soţi se atacă cu furie” sau “Luna este suferindă”. conjuncţiilor. această zodie arată forţă. sunt de natură simbolică. steaua roşie din vârf. pe marii dmnitari. imprima Balanţa.care visa să devină o a doua Romă. Locuinţa manilor şi a visurilor . Un astru sau o constelaţie.trist. Berbecul fiind primul semn. lăcătuşi. Prin analogie . Marte . care servea la întocmirea horoscoapelor personajelor celor mai importante ale timpului. Cancer. Fig. Cea de-a doua.).vârsta de până la trei ani.O pagină dintr-o carte de efemeride de la începutul sec. prin analogie şi prin coincidenţe.a căsătoriei. Arcitenens. deci sângeroasă”. Pisces. cultural şi ca vechime. 3. în locul unde zodiacul taie orizontul. sau sub semnul Vărsătorului (datorită revărsărilor anuale ale Nilului. pentru a putea fi uşor memorate.maturitatea 38-66 ani (epoca înţelepciunii). orânduieşte ritmic aceste constelaţii.a morţii. cea mai importantă numită chiar horoscop. Soarele era prin natura sa favorabil şi binefăcător: îi reprezenta pe suverani. Leo. Babilonul este prima cetate din lume. sau “un monstru s-a aruncat peste astru şi-l înhaţă de pulpană”. fierul armelor. Mercur .Siam. Egiptul era pus sau sub semnul Taurului (deoarece este facilitată agricultura). Mercur nestatornic şi alternant. străbate pe rând cele 12 case. Venus . Tot simbolică a fost şi corespondenţa făcută mai târziu între vârstele omului şi diverse planete. Drumul pelerinilor . Iată pasajul care ne interesează: Aries. a cincea . Jupiter .a copiilor. Vega din constelaţia Lyrei 7 .noastre. îi inspiră pe adevăraţii înţelepţi. Metodele care stau la baza acestor interpretări. care are caracteristica unei forme asemănătoare “V”. Coloana de lumină . a opta . Scorpius.Turcii. cu ajutorul unor segmente de cerc presupuse fixe şi imobile. croitori).Jacques . Deci întreaga boltă este împărţită în 12 părţi. Soarele . filosofi. etc. lumânărari. a unsprezecea . Mai erau făcute analogii între semnele zodiacale şi o ţară întreagă. după ce li s-au cunoscut distanţele relative.a duşmăniei.copi lăria de la 4-11 ani (formarea inteligenţei). borfaşi. Luna . conduce soarta soldaţilor. Gemeni. Tauri.a legăturilor de rudenie. rentieri. căci după cum se afirma.actualul Bordeaux. Am văzut coincidenţele dintre fenomenele cereşti şi cele meteorologice.bătrâneţea după 66 ani (epoca senilă). se adăuga şi studiul eclipselor (numit şi teratoscopie astrologică). morocănos şirece conduce viaţa celor bătrâni şi serioşi (preoţi. 2. călători şi agricultori. Astfel de coincidenţe sunt de găsit în toată astrologia.17. După alcătuirea horoscopului se ajungea la interpretarea lui mistică.

Putem afirma aşadar că exactitatea măsurătorilor lor din epocile îndepărtate s-a socotit până la zece grd (a treia parte din 30 grade=lungimea unei zodii). erau patru: Aldebaran (ochiul Taurului). iar când erau sub orizont. urmată de captivitate.dintre stele. este sortit ruşinii. Atunci când se găsea în propria casă. va fi întotdeauna învingător. numite decani. 5 . ajungându-se astfel la împărţirea cerului în 360 de părţi. Primul se numeşte trigonul de foc: BerbecLeu-Săgetător. când se găsea în casa opusă. în astrologia medicală metodele sunt aceleaşi: analogia. _-a ajuns cu timpul la fixarea unor domicilii diurne şi a altora nocturne. Al treilea criteriu de interpretare era cel al aspectelor. ducând precizia şi mai departe. şi că este la maxim când staţionează. Prima casă era cea mai puternică.. iar primul aspect ca neutru sau fericit. Fig. Când un rege are în tema natală un Marte staţionar. Se formează trei aspecte tetragonale puţin propice. 4. Antares (acul Scorpionului) şi Fomalhaut (capul Peştelui Austral) . numite şi stele regale. urmată de o prăbuşire zgomotoasă. că o planetă este mai activă când are o mişcare directă decât când este retrogradă. coincidenţa. Se mai lua în consideraţie domiciliul planetelor. Avem doar două aspecte sextile. căci poziţia faţă în faţă duce la ideea de luptă. aceste proprietăţi erau la 180 grade. sau chiar mai mult. Se presupunea că fiecare planetă are una din cele 12 zodii ale cerului ca locuinţă preferată. Găsim aspectul tropic: berbec-rac-balanţă-capricorn. toate favorabile. avem o imagine aproape completă a metodelor întrebuinţate în cereasca artă himerică.. îşi demonstra facultăţile şi influenţa ridicate la cel mai înalt nivel. mai erau luate în calcul.opoziţia=la 180 grade. deoarece unesc semne de acelaşi sex. Medicina astrală Ca şi ramura juridică. iar după cum Soarele. decadenţă şi moarte pe o stâncă străină. opoziţia lor ducând la ideea de luptă. alcătuite din semne de sexe diferite. după ea urmând casa a 10a. al doilea. va avea o căsătorie strălucită. pentru fiecare planetă. 8 . şi aspectul dublelor: Gemeni-FecioarăSăgetător-Peşti. puterea era redusă la minim. la capătul lumii. S-a mers apoi şi mai în profunzime: fiecare semn zodiacal era socotit ca fiind format din 30 de stele sau grupe de stele. dacă o prinţesă sau o curtezană îl are pe Venus s taţionar. 6 Aspectele: 1 .Regulus. In Egipt s-a atribuit fiecărui grad un caracter fast sau nefast (101 părţi funeste şi 259 fericite). cuadratură=unghiul este de 90 grade. Avem patru trigoane zodiacale. Pollux din Gemeni arată moarte datorită tâlharilor. AL treilea uman: Gemeni-BalanţăVărsător şi al patrulea acvatic :Rac-Scorpion-Peşti. Aspectele doi şi trei erau considerate favorabile. Aceste aspecte sunt opera magilor babilonieni şi asirieni care. putând ajunge pe tron. Regulus (inima Leului). terestru:Taur-Fecioară-Capricorn. după caz.conjuncţia=unghiul făcut de razele vizuale duse la două planete este zero. după felul poligoanelor regulate rezultante din unirea planetelor pe cer. 3 sextilul=de 60 grade. Ele rprezentau paznicii celor patru colţuri ale cerului şi toate preziceau o ascensiune socială rapidă. mijlocul şi coada. adică al unghiurilor formate de razele luminoase pornite de la două planete şi având vârfurile pe pământ. poroprietăţile sale se exercitau ca atare. până la trei grade. Atunci s-a spus: iată motivul unei ascensiuni până la tronul imperial şi la o glorie neegalată. Erau considerate cinci aspecte principale. 2. fiind sfătuit să nu se însoare.depărtate cu 90 grd una în raport cu cealaltă. în mişcarea sa de revoluţie parcurge un grd pe zi. simbolul. Se spune că la naşterea lui Napoleon. număr socotit mai târziu Kaballi stic. au împărţit fiecare semn în trei părţi egale. precum şi unele faţă de celelalte. . poziţiile lor în momentul alcătuirii temei. Un bărbat care îl are pe Venus retrograd. cele mai importante . In afara acestor valori intrinseci ale astrelor şi constelaţiilor. ambele propice.4 Monedă antică purtând simbolul constelaţiei Scorpionul. un fulger a căzut din cea mai importantă stea regală . s-a ajuns repede la credinţa în zile faste şi nefaste. rămânând peste veauru până în zilele noastre. Dacă tuturor acestor elemente le adăugăm presupunerea că un astru are o influenţă mai mare când urcă pe bolta cerească decât atunci când coboară. când se găsea deasupra orizontului. Urma ca şi planetele care ocupau întâmplător în acel moment aceste case. deoarece fiecărui decan îi distingeau capul. Algol este steaua asasinilor. 5 ca fatal.promite bogăţia.trigonul=planetele fac un unghi de 120 grade. Fig. aspectul 4 cam nefavorabil. Să considerăm aspectul format de diferite zodii. să aibă o influenţă în acelaşi raport de forţe. aspectul simplelor: Taur-Leu-Scorpion-Vărsător.

renumitul Paracelsus al Renaşterii. a fost secole întregi întrebuinţată de către medici drept leac împotriva bolilor provocate de Jupiter sau pentru organele aflate sub influenţa acestei planete . după studiul constelaţiei şi al planetelor corespunzătoare organului bolnav. Dacă Saturn sau Jupiter sunt în conjuncţie cu Luna. nu are nici o influenţă.deoarece zincul este simbolul ac estui astru. recomandând această zi ca punct de orientare în evoluţia bolilor. în vreme ce opoziţia. deoarece acţiunea calmă şi temperată a acestor planete anulează efectul medicamentului. Dealtfel. iar luna merge către dispariţie. susţinând să nu se facă băi în al treilea an după o eclipsă totală. Lunii. Fig.7 Din cele mai vechi timpuri. Cum în a 20-a zi după luna nouă se încheie ultimul pătrar. scrierile ebraice şi arabe nu ne lasă să alegem decât între două ţinuturi: Egiptul şi Chaldeea. Desigur. acest raţionament nu era obligatoriu şi deci universal. într-un timp propice. Unitatea doctrinară şi metodologică între credinţele celor două hotare nepermiţând să se admită o încolţire şi o creştere independentă. Un cuvânt astrologic intrat în medicină este boala influenţa. In Germania planta numită Zinnkraut (fără a fi câtuşi de puţin medicinală). Pentru a nu pomeni decât despre cei mai mari. La bărbaţi. Ierburile medicinale trebuiau culese la apariţia anumitor constelaţii. Evoluţia şi istoricul astrologiei A vorbi despre naşterea astrologiei pe şesurile Mesopotamiei. Claudius Polemaus.Capricornul. Dacă Luna se află în semnul unui animal rumegător . cel mai celebru medic şi astronom al arabilor (Liber de Diebus Criticis). iar în anii bisecţi să nu se facă deloc. îl amintim pe Averoes. s-a presupus prin analogie. pot acţiona în aceste momente mai uşor. Galien îl găseşte vinovat pe Soare. Iată un alt exemplu. are partea lui importantă de credinţe şi practici astrologice şi alchimice. In astrologia medicală. în femeie. erau consideraţi ca nefaşti fecundităţii şi creşterii copilului. celebrul medic grec al antichităţii. recomda contrariul: purgative în timpul conjuncţiei. că va corespunde primilor ani din viaţa copilului după regula: o zi = un an. Primul consideră că o conjuncţie şi în spec ial o eclipsă la începutul bolii este un semn negativ. Pentru suferinţele cronice. deoarece se spunea că sucurile diuretice şi laxative ale corpului. Iată câteva exemple: Stiind că intestinele sunt comandate de astrul nopţii.a. identic. ocupaţia 9 . care oferă sfaturi noi. Taurul asupra umerilor. leagănul astrologiei. Capitolul 3. îi depăşea pe ceilalţi prin celebritate datorită cunoaşterii astrologiei. dacă Luna străbătea o zodie rece şi umedă. tratată ca ştiinţă. făcând o socoteală mai exactă. are influenţă asupra capului. deoarece mărturia unanimă a antichităţii greco-romane.Tot simbolică a fost împărţirea corpului în două jumătăţi. care arată epidemia pricinuită de ploile de meteoriţi căzute în 1611. pacientul va avea colici. partea dreaptă şi în special ochiul drept aparţin Soarelui. ş. alegerea cea mai potrivită şi recunoscută astăzi este în favoarea Chaldeei (în lumea greco-latină. Medicamentele trebuiau preparate şi adiministrate în funcţie de indicaţiile planetare. numele de chaldeeni era sinonim cu cel de astrologi. cu toate meritele lui unanim recunoscute. atmosfera transparentă şi senină.) Mulţi factori au conlucrat pentru a preface lunca dintre Eufrat şi Tigru într-un mediu de cultură microbian-astrală: orizontul larg şi plat. Cura balneară era deasemenea supusă astrelor.cum ar fi Vărsătorul. culoare sau formă. care practica la Roma. Chaldeea. Această ilustraţie arată că Berbecul primul semn zodiacal. Religia. George Pictorius (1500-1569) a fost un medic vestit care a criticat insistent toate superstiţiile şi vrăjitoriile în afara astrologiei. Taurul. diferitele părţi ale corpului omenesc au fost asociate constelaţiilor zodicale sau planetelor aferente acestora. şi pe Theophrast Bombart von Hohenheim (1493-1541).m. Cât despre Paracelsus. Galien. Magia. Galien. Se credea că mersul unei boli este asemănător fazelor lunare. cu care se stabiliseră analogii de nume. doctorul se orienta pentru vindecarea bolilor. găsi că Luna scade mai ales în a 21 a zi şi deci propuse amelioarea metodelor medicale. Ceea ce se petrece pe cer în primele zile după naştere. Superstiţii multiple. Gemenii asupra mâinilor. în vreme ce partea stângă şi ochiul stâng. găsim contrariul. Berbecul. să nu se dea nici un purgativ. era nimerit să fie administrate purgative. Rudimentele ştiinţifice absolut necesare predicţiilor.d. Condiţii favorabile. pe care nici congresele actuale de medicină nu uită să îl pomenească şi să-i comemoreze centenarele. al doilea astronom al antichităţii ca însemnătate. anii de 365 de zile. a 20-a zi a unei boli grave era socotită ca zi critică. înseamnă a cerceta însăşi începuturile acestei arte în general. atât de mare era prestigiul ştiinţei şi vechimea meşteşugului lor. de reformator şi părinte al medicinei moderne.

etichetaţi şi încolonaţi după rang şi merit într-o ierarhie rigidă. dar aici în Babilon sunt fără de număr. foc. este acelaşi astru cu cel care s-a pierdut cu o seară mai înain te după crestele munţilor. fiecare cu atribuţiile şi specialităţile lui. doctrina şi practicile magiei. încât numele preoţilor lor “Magos” a trecut asupra întregii dogme. încât nu mai lăsau omului din popor nici o libertate. nori. fum. fiecare se întreabă la ce se poate aştepta pentru restul vieţii. magia era numită albă sau naturală. magia se numea neagră sau demonică. către ceea ce luminează fără să ardă. la fereastră se atârnă iar sub pragul uşilor se îngroapă figurile zeităţilor respective pentru apărare. ca mintea să înţeleagă drumurile “oilor scăpate din turmă ale păstorului lor ceresc”. îl făceau înaintea regilor şi al poporului uimit. arşiţa era atât de mare încât oamenii dormeau prin case. În faţa atâtor zei răi. fără arat şi semănat. Când aceste praguri au fost trecute. o descoperire de aceeaşi valoare în ordine spirituală a fost făcută de om. brontoscopie. apărea o geană blondă. sau s-a înecat în apele oceanului. iar planetele. cutremure. o amuletă sau un fetiş care să-l apere. ci al unuia nou născut. Arthur Krause scria că în nopţile senine astrele strălucesc atât de tare. lucrurile stăterau şi mai limpede: când se termina descreşterea după noaptea de întuneric. Aprinderea focului şi descoperirea roţii sunt primele şi cele mai însemnate invenţii din întreaga civilizaţie. Vânturile usucă şi ard. în această vale a superstiţiilor. lumea se fereşte de ei sau îi înduplecă prin rugi şi jertfe. Chaldeenii mai practicau magia teurgică. Un astronom german. incendiile. făceau viaţa atât de încurcată şi greoaie. Dar în această imensă grădină de buruieni. era ca pe timp de 10 . vampiri care ridică morţii din morminte. să-l ajute în lupta de fiecare zi cu nevăzutul. spinul cel mai înalt rămâne cu siguranţă astrologia. din cauza drumurilor neregulate. Ceilalţi zei sunt cruzi şi răzbunători. încât pe acele meleaguri corpurile aruncă o umbră slabă. iar vechii Hiberieni erau convinşi că cine aude ascuţit. Ei bine. după vise. către buna şi veşnic schimbătoarea Lună. oile scăpate care aleargă). Trăsnetele. Această banalitate de azi a reprezentat la început un salt de la mit la ştiinţă. pe care preoţii magi şi în special la început şeful cultului-Zoroastru. Cu toate că persanii au furat magia de la asirieni. iar spiritului nici o descătuşare. Deoarece atât astrologia cât şi magia reprezentau forma activă a relaţiilor omului cu natura. se ridicau mai întâi imnurile de slavă şi de recunoştiinţă. rubine şi smaralde ale bolţi i. ascunşi de teribilul zeu al focului şi al morţii. inundaţiile.nocturnă şi pastorală. când se stinge seara în mare. Pentru toţi zeii. când au fost deosebite astrele fixe de cele mobile. Ea trebuia să troneze în fruntea tuturor zeităţilor ce se ocupau de soarta Asiriei şi Chaldeei. a fost un drum de străbătut. Cu Luna. pentru fiecare demon trebuie să atâr ne de gât.) lăsau ca privirile să mângâie miile de diamante. sau să coasă de haine câte o piatră. oamenii s-au putut ridica de la astrolatrie la astrologie. răspândind-o în acelaşi timp. demoni. apă. aceasta a fost recunoscută cu greu.sumerienii credeau că stelele sunt o turmă de oi ce pasc liniştite pe câmpul cerului. de mobile. Când efecte miraculoase erau obţinute pe căi pământeşti (chimice. al unei Luni Noi. Toate felurile antice de ghicit au fost practicate aici: aurispices. filtrele descântate şi băute la ora potrivită. de mâini. Viaţa fiind uşoară. după zaruri.. căci de la adorarea astrelor zei. O! Către astrul cel blând al nopţii. după acumularea multor cunoştiinţe astronomice. a relaţiilor forţate cu spiritele superioare. înclinaţiile pământenilor superstiţioşi şi neliniştiţi.locuitorilor. câte duhuri necurate atacă neâncetat? Peste tot pământul se găsesc demoni. faţă de boli şi deochi. Unul dintre spectacolele cele mai impresionante. In cursul zilei. pietre. poate prinde sfârâitul pe care îl face astrul. epidemiile se ţin lanţ. păstorii îşi scoteau noaptea turmele pe câmpie. Luna este păstorul lor. incantaţiile împotriva lor trebuiesc citite regulat. ele reprezentau manifestarea spiritului ştiinţific înăscut al rasei umane. care nu putea fi a astrului mort. presupuse a veni din toate părţile. bietul babilonian trebuie să poarte de grijă. auguri. când se înalţă Venus. pe timp de Lună Nouă. Cu timpul. . mulţimea sfaturilor care trebuiau urmate pentru a scăpa de influenţele negative. arta fulgurală după naşteri monstruoase. Primitivii se rugau să înduplece un Soare nou să apară şi să le lumineze ziua. Dar câţi zei sunt? Câte spirite rele pândesc.. fizice sau medicale). când instrumentul întrebuinţat era spiritul diavolului. In privinţa identităţii dintre Luceafărul de seară şi cel de dimineaţă. se culcau pe ierburile înalte şi fără grija zilelor următoare (fertilitatea Mesopotamiei rivalizează cu cea a Egiptului. o statuetă. unde grâul creştea spontan. i-au dat o atât de mare atenţie. iar palmierii dădeau fructe mari şi dulci. Istoricul Berose afirmă că acolo era singurul loc de pe pământ. când şi-a dat seama că Soarele care apare în mijlocul vâlvătăilor roşii de dimineaţă. captomancie. până la concepţia zeilor aştri. Pe un plan paralel cu dezvoltarea cunoştiinţelor astrologice şi-a croit calea. şi prin aceasta însuşi titlul de glorie al civilizaţiei ninivobabiloniene faţă de contemporanitate.

iar dinspre est războinicii elamiţi. Se poate spune mai degrabă că asiro-babilonienii au avut un sistem filosofic “fatalist-astral”. Virgil. irevocabilă. Votan. Bachus. caii lui Achile. caracterul esenţial şi specific al magiei faţă de religie. dar nu fără început. decât o religie pură. De aceea. ci divinitatea însăşi (ideograma corespunzătoare noţiunii de zeu. pe când cealaltă semnifică o cutezanţă şi o acţiune a omului de a supune cu forţa zeităţile voinţei sale. în ambele sensuri. Se crede că ei aşezau sub altar o masă mare de metal şi înălţau o vergea metalică. cuprindea imnuri vrăjite. Soarta este determinată de la început. iar religia nouă a chaldeenilor. de la evrei la arabi (Coranul. Toate imnurile din cartea a treia se termină prin cuvântul magic Hakama (în vechea limbă accadiană). în asiriană. Originalul. Aici rebuie căutată originea unor sisteme filosofice de mai târziu ca cea a stoicilor. la germani.11 furtună. Forţele naturii. din timpuri imemoriale. o naştere. Purgatoriul-Prometeu. zânele. Deoarece drumul stelelor şi al planetelor este constant. o viaţă şi o moarte.e. al incantaţiei faţă de rugăciune. larii. arborele cosmologic. Astăzi ea nu a murit. De exemplu Bel. au fost venerate direct ca zeităţi. balena. Raiul. 3-Fytologie (cultul lumii vegetale: bradul de crăciun. a devenit rege pe pământ şi a construit un templu. zeii înşişi). Iştar. din vechea limbă accadă. dolmene). condamnând-o numai pe cea neagră). Cel mai vechi “Cod Magic” găsit. şi orice rugăciuni sunt de prisos. necreeat. au năvălit peste ei dinspre vest triburile semitice. masacrele cailor şi a servitorilor la mormântul nevestelor. Budha. îi creează un cult. zeul cerului. Această vergea este originea baghetei magice de azi. interpenetrarea celor două componente a fost completă. Nilul).000 de ani. etern şi invariabil. al izvoarelor. cu mişcările lor regulate. Gangele. Mahomed. cremaţiunea. Credinţele astrale ale învingătorilor s-au amestecat cu zeităţile întunecate ale etnicilor. Hercule. îngerii creştini. mumificarea. Insă omul poate ghici decretele zeilor prin horoscoape şi să-şi impună voinţa cu forţa prin magie. reprezenta o culegere de descântece. astrele eterne. Cea dintâi având titlul “Spiritele rele”. de la egipteni la greci şi romani. Religiile nu pot admite să li se încalce domeniul. iar omul vecin cu astrele. vindecându-i pe suferinzi. 1892) în : 1-Zoolatrie (cultul direct al animalelor: foca. numindu-se spiritism.n. nu erau doar exteriorizarea cea mai strălucită a puteri divine. la confluenţa Tigrului cu Eufratul. 2-Mitologie zoologică (fauna ideală: elefantul alb..Litholatria (cultul lumii minerale: piatra de la Kaaba. şi-a tăiat capul pentru a creea lumea. Ba-bel. personificate în astre. care acţionau obligatoriu asupra zeilor. Prometeu). acceptă magia albă. In linii mari. penaţii. având puterea să îndepărt eze demonii bolilor. 4. f-apoteoza fictivă (odată ce omul a conceput zeul. a fost unul dintre cele mai complicate şi mai bogate din întreaga istorie umană. poartă pecetea celor două origini. Oamenii din alte timpuri au crezut (prof. lemurii. care s-a tradus în asiriană prin “amanu” şi de unde vine probabil “amin”. este acelaşi semn. pisica. cu ajutorul unei inscripţii de pe un inel “supunea îngerii şi toate forţele naturii”. fantoma. Acesta este dealtfel. la egipteni). transmigraţia. 7-Animismul: a-viaţa morţilor: umbra. păstrat în vestita bibliotecă a nu mai puţin faimoasei şcoli sacerdotale din cetatea Erech a Chaldeei. i se poate vedea chipul în statuia din altar şi i se arată mormântul): Bel. iar cea a unei stele. atrăgând trăsnetul. iar Noe şi Cham se crede că erau iniţiaţi). d-cultul strămoşilor: manii. în înţelesul actual al cuvântului. Cam între 2300-2250 î. aeroliţi. locuiau neamurile paşnice ale aborigenilor: sumerienii şi acazii. h-Astrolatrie: corpurile cereşti sunt puteri ale naturii. a doua. poate fi rezumat cam aşa: Zeul suprem. primul. al 7lea. cu puteri supranaturale. g-apoteoza reală: Confucius. boul Apis. cenotaful. cuprindea formulele de conjuraţie şi imprecaţie menite să-l ferească pe om de acţiunea periculoasă şi funestă a diavolilor. transcris în sec. Una reprezintă o supunere şi o cerere umilă a omului faţă de spiritele superioare. domnind în cetatea Ba-bel-on = poarta zeului. a treia. şi reciproc. la eschimoşi. metempsihoza. era compusă din trei cărţi. lic ornul). principiul unic din care se trag t oţi . b-ritul funeraliilor: mormântul. repetat de trei ori). dublul sufletului. 6-Pyrolatrie (divinizarea focului: cultul Vestei. sub care îşi trăiau viaţa. 5-Hidrolatrie (cultul apei. să aprindă jertfele cu ajutorul focului ceresc. In sistemul astronomic religios creeat de chaldeeni. Magia de la perşi trece la indieni (la care găsim codul magic ATHARVA VEDA) şi la evrei (Solomon. pe timpul lui Asurbanipal. Infernul. mausoleul. este o stea. în India). piticii munţilor. Andre Lefevre: La Religion. Pe atunci cerul era foarte aproape de om. mărilor. c-Inania Regna: călătoriile în împărăţia morţii. obiectele ce se îngroapă. Acum 6. omul nu poate îndupleca zeităţile la milă şi concesii. e-spiritele: geniile latine. Panteonul chaldeean (adoptat aproape fără nici o modificare de asirieni). este al anticilor asirieni. magia nu a fost admisă decât de credinţele transcendentale ale popoarelor primitive şi barbare care nici nu constituie advărate sisteme religioase. fluviilor.

000 zei şi genii) fiecare era venerat cu precădere în oraşul în care era ales ca patron şi în templul în care se credea că locuieşte. odată cu marii astronomi ai antichităţii şi decade în noua epocă într-o rutină fără legătură cu cerul. patronul marelui oraş Ur. învingându-l în luptă pe zeul haosului Timat (Timat a fost tăiat în două şi prin aceasta cerul a fost separat de pământ). Chiar în cursul istoriei Imperiului Asiro-Chaldeean. domnitor în împărăţia morţii. jerfeşte animale pe un foc acru. astrologia a pornit de pe treptele tronului şi din altarele cele mai sfinte ale Babilonului. fiul lui Anu. Herodot. coborârea lui Iştar în infern. Nuah . Vin apoi cei cinci zei planetari: Adar . mai nouă decât cea chaldeeană.cu ajutorul tablelor viitorului. creeând lumea organizată. Cicero. dar unitatea ţării era cu neputinţă de realizat. Urma o a doua triadă.puse umărul la unitatea Chaldeei. pe câtă vreme. Iată cum astrologia . zeul Babilonului. Nirgal (cel cu picioarul mare) . Social. ca lupta vieţii cu moartea). triada se completa cu Iştar. După cei 12 mari zei enumeraţi mai sus. potopul a început la echinoxul de toamnă şi a ţinut 40 de zile). Bin. La sfârşit. Marele lor rege Hamurabi. Acesta construieşte o mare arcă. fiul lui Bel. fiind nemulţumiţi de purtările lor rele. In faţa atâtor zei (un rege asirian pe la 800 îen. In al doilea rând venea o treime a unor forţe divine. zeul Soare.Venus. Nebo .focul = inteligenţa ce însufleţeşte materia şi oface fecundă. pentru a mulţumi. a unor zei vizibili: Sin. scrise tablele legii. materia necreeată.ceilalţi zei. manifestări exterioare şi sensibile ale lui Ilu (dublate fiecare de câte o femelă). Izvoarele cunoaşterii sunt scrierile istoricilor greci şi romani (în special Diodor din Sicilia. pentru a-l salva.Ninurtu sau Ninib -Saturn. Zeul apelor Ea. axându-se doar pe consultarea efemeridelor şi pe interpretarea lor după regulile clasice (care nu mai corespund situaţiei reale datorită precesiilor echinocţiilor) şi visează astăzi să fie recunoscută drept ştiinţă pură. iar într-a 7-a. o reprezenta pe soţie.Marte. Marduk. luândui-o cu mult înainte lui Moise. Anu (apa.Mercur. Macrob). evoluţie care s-a accentuat în decursul secolelor următoare. fără să găsească nicăieri pământ. zeul peşte ) = haosul. versiunea chaldeeană. Ea trădează secretul lui Utnapishtim. al cărui fum “Ii atrase pe zei precum mierea pe muşte” (după povestea biblică. având un număr nesfârşit de iubiţi). privită ca un porumbel (bărbat când apare dimineaţa. patron al oraşului Borsippa. 12 . Iată cum redă preotul istoric Berose sec 3 îen. urma o armată de zeişori cu ierarhie stabilită. femeie seara. legile lui Marduk. în care îşi îmbarcă toată familia precum şi tot soiul de animale. Bel sau Baal . iar partea lipsă ca imaginea morţii. una dintre cele trei personificări ale lui Anu (fiecare persoană a primei triade era privită la rândul ei ca o sfântă treime). întunecat. din empirică. Este izbitoare asemănarea dintre tradiţiile babiloniene şi cele ebraice referitoare la potop. Shamash. îl reprezenta pe soţ. pornind de la leagăn . respectiv Noe. a potopului. zeul pământului şi cel care propusese potopul: “O. După 7 zile (conform tradiţiei asiriene. timp şi spaţiu. primeşte ordinul să pună în practică potopul la solstiţiul de vară. înţelese că doar impunând pe unul dintre zei ca suveran al celorlalţi. Zeii decid distrugerea primilor oameni. care s-au întors. Utnapishtim.pământul = demiurgul care ordonează materia şi inteligenţa. arca s-a împotmolit în vârful unui munte. înfăţişat ca un leu era zeul războiului. zeul Lună (secera luminoasă a cornului lunar era privită ca simbolul vieţii. după debarcare. creşterea şi descreşterea fazelor. Acesta. declară că i le-a dictat Marduk şi porunci să fie respectate de toate cetăţile. a numărat peste 7. pentru a coborî treptat dar sigur. Regele Hamurabi. corespunzător unor bătrâni dintr-o familie. servanţi ai superiorilor lor. Cunoaştem din mai multe surse istoria sfântă a popoarelor mesopotamiene: povestea creaţiei. diluviul a durat 6 zile şi 6 nopţi. pat ron al oraşului Kutha.adică din Chaldeea. venerat mai ales în Babilon. este Ilu (în vechea accadă . a fost recompensat într-un consiliu al zeilor supremi prin păstrarea asupră-şi a secretului viitorului) într-o formă mai simplă s-a răspândit zvonul că Marduk este tot o faţă a lui Baal). Marduk . zeul atmosferei -alţii cred că în loc de Bin.Jupiter (faţa vizibilă a lui Bel). Toţi trei sunt bărbaţi căsătoriţi cu copii. tu înţeleptule printre zei. Să urmărim de-a lungul veacurilor această democratizare treptată şi acest repetat cameleonism metodologic. s-a inventat o legendă ad-hoc. iar de pe corabie au fost trimişi pent ru cercetare un porumbel şi apoi o rândunică. apele au scăzut puţin până la vârfurile munţilor). egale ca putere între ele. cele atât de râvnite de toată lumea . Marduk. eroule! Cum de nu te-ai gândit mai mult şi ai cerut potopul?” Obligat însă să se supună. încearcă să-i seducă pe muritori. fiul lui Nuah. simbolizat printr-un taur. intră cu pompă în templu.“sursa tuturor”). poate determina ca cetăţile să depindă şi material de casa zeului suprem. reprezenta în familie copii. fioros. transformându-se în ştiinţifică. trebuia impus celorlalţi. Cum Bel-domnitorul poseda conform tradiţi ei tablele destinului. Metodologic începe în preistorie. ierarhia zeilor. reşedinţa lui Hamurabi. Iştar . zeul negustorilor. până în praful bâlciurilor şi până la biletele trase de papagali. îi ripostează lui Enil. astrologia a trecut printr-o dublă evoluţie: una de ordin social. nemulţumit. iar a doua de ordin metodologic.

preoţii aveau o scriere hieratică prin care transmiteau urmaşilor lor. fiecare etaj era mai mic decât cel de dedesubt. se executau rugi şi libaţiuni.000 dintre acestea şi anume acelea care tratau despre ştiinţa cerului.Erech din Biblie sau Orchoe al geografilor greci. arhivele şi bibliotecile dezgropate în Mesopotamia . pe care le regăsim şi în alegoria celor 10 regi antediluvieni). Deasupra ultimului etaj.Tho mpson: “The Reports of the Magicians and Astrologers of Niniveh and Babylon”. inscripţiile. Se ştie că 4.. având latura pe jumătate şi era lucrat din cărămizi neuscate. sunt situate la mai puţin de un secol după potop . în afara unei femei din ţinut. deasemenea în Ssipara . din argilă arsă. 1902.n. erau şi astronomi. putem afirma cu încredere că acolo sus.n. procesiunea solemnă a marilor demnitari şi a clerului. pentru a-i aduce lui Marduk omagiul meritat de toţi ceilalţi zei. îmbrăcate cu altele finisate în diferite culori simbolice ale celor 7 planete. Fig. “In turnul superior este un mare sanctuar şi în acest sanctuar un mare pat bogat împodobit. cuprinzând tratate de gramatică. este cea mai veche operă scrisă cu caracter ştiinţific din Asia.n.circa 38oo î. astrologie. Cărămizile încă nu erau uscate când erau zgâriate pe ambel e feţe. Se cunoaşte forma şi mărimea turnului Babel din descrierea lui Herodot (1. (care la rândul lor se bănuieşte că ar reprezenta copii ale altor scrieri şi mai vechi).n.cel babilonian şi cel ninivic (fiecare cu formele sale arhaice şi moderne). reproduc desene ale constelaţiilor (se cunoşteau chiar din acel timp 10 dintre cele 12 case zodiacale.Oppert). Faţă de această mărturisire şi ţinând seama de atribuţia de astrologi a preoţilor chaldeeni. care menţionează punctele cardinale. Atât acest templu. iar prima tăbliţă a fost adusă în Europa în 1851). în 8). clădit de marele şi înţeleptul Asurbanipal (acest rege al Asiriei . Kcham şi Jafet . Eridon şi Babilon). London.a palatului din Ninive.au hotărât să ridice în oraşul lui Bel un turn până la ceruri.cu trepte. lângă care se află o masă de aur.oraşul cărţilor. cât şi casa şi mai târziu mormântul zeului. dădeau pronosticul pentru tot anul care începea. au existat într-adevăr şi este puţin probabil să fi avut altă utilitate decât ca observator a stronomic şi implicit astrologic. drept. mici şi foarte dese (descifrarea acestora a survenit numai în urma eforturilor continue şi a geniului unor hinsks. O parte a tăbliţelor cuneiforme conţin interpretări de acest fel: “când Luna nouă poartă o coroană albă. mitologie. în special cea din Ur era cea mai veche .8 Turnul Babel . Babilonul a fost cea mai veche cetate din lume (antichitatea credea că a existat chiar şi înainte de potop) şi principalul focar de cultură din Asia. ajungea administrator de templu. istorie.papirusul Rhind este tot o lu crare ştiinţifică. istorie naturală. se jertfeau vite.000. reprezentau compilarea unor texte mult mai vechi. Cele mai vechi tăbliţe. opoziţiile. pătrate.000 de texte şi preziceri astrologice (dintre care 300 de tăbliţe care se află la Muzeul Britanic din Londra.cea a lui Asurbanipal . Nu se vede nici o statuie. unde se vedea bine orizontul. care începea dinspre răsărit.scrise pe tăbliţe plate. s-au găsit aproape 10.Sem.circa 4. momentul răsăritului aştrilor. .încercare de reconstituire a lui Eckhard Unger. 2 vol. preoţii care erau oficianţii planetelor.pure observatoare ca şi Etemenanki . cunoştiinţele ştiinţifice secrete. In fiecare nou an venea la Etemenanki (numele chaldeean al turnului). Lângă “Calea Sacră” a procesiunilor se ridicase un postament dreptunghiular de piatră . (cele mai noi dintre acestea sunt din sec 2 e. Din Mesopotamia până în Egipt au fost dezgropate foarte multe astfel de tăbliţe. Fiecare tăbliţă era numerotată. la fel după cum în Egipt cel mai vechi document scris . fiecare etaj fiind dedicat câte unuia dintre cei 7 zei planetari. altele sunt rapoarte strict ştiinţifice. era făcut horoscopul nou născutului. Sir Henri Rawlinson şi M. cel ce putea citi şi scrie. Când după scurgerea timpului şi sub . Biblioteca palatului din Ninive. pe masa de aur. se poate spune că formau o carte.cel pomenit în Biblie ca sclav în captivitatea babiloniană.e. au fost traduse şi publicate de R. Astfel de turnuri numite şi zigurat-uri . având litere formate din cuie ( scriere cuneiformă). Această colecţie de aproximativ 25. Nimeni nu-şi petrece acolo noaptea. In mijlocul lui se înălţa turnul cu 7 etaje.se lăuda şi pe bună dreptate. pentru a putea scăpa de vreun eventual nou flagel.181).n. Mai multe “coctile laterculi” cum le numea Plinius scrise în continuare. după cum afirmă chaldeenii care sunt preoţii acestui zeu” (Herodot). se înălţa o capelă la care se ajungea urcând o scară exterioară în spirală. ca şi din cele scrise pe o tăbliţă din anul 229 î. scrise pe timpul lui Sargon I . iar marii preoţi consultând cerul. că ajunsese maestru în arta scrierii. In afara aspectului dual al limbii cuneiforme . pe calea sacră. conjuncţiile şi ocultaţiile. preot sau judecător) era cea mai bogată (toate templele din marile cetăţi aveau biblioteci. desemnată de zeul însuşi. Nu este nici o mirare că cei care domneau în Babilon şi Ninive nu puteau călca ordonanţele lor categorice.13 dscrierea lui Daniel .e. având baza pătrată cu latura de 600 picioare.se înălţau în preajma tuturor templelor mari.C. regele va avea dominaţia asupra altor popoare”. doar într-o singură sală . lung de 2190 picioare şi lat de 1200 picioare.000 î.e. câştigate cu trudă.e. Tradiţia biblică se împleteşte cu cea chaldeeană. iar oracolele lor cuprindeau date ştiinţifice.668-626 î. când susţine că după potop fiii lui Noe . monumentele. aidoma paginilor unei cărţi.

rangul lui nu poate fi decât foarte înalt printre ceilalţi muritori. Tiglatfalas ar al doilea -700 î.ubalit. asigurând cu atenţie stabilitatea în viitor a capitalei sale. se plecă umil în faţa cererilor chaldeene. sunt prinţi de sânge regal. Odată cu apogeul imperiului.n. Codicele . învinşii pot fi liniştiţi: artele. Cel ce putea prezice o eclipsă în acele vremuri.n.e. cultivarea continuă a ştiinţelor şi artelor în Babilon a adus în mod natural rafinarea. reânălţarea măreţului turn de peste 200 m. prin creearea legendei cu victoria lui Mard uk . Istoria Chaldeei este istoria astrologiei. încearcă. are mari asemănări cu decalogul lui Moise. El şi-a jurat distrugerea totală a duşmanului.zeul Sen şi-a înmulţit fraţii... Shamash . pe care îl precede cu 6 secole. ştiinţele şi astrologia vor înflori ca în vremurile bune de demult. preoţi. După notificarea lăsată de babilonieni asupra unei eclipse a planetei Venus.000 de sclavi curăţară timp de 2 luni cărămizile căzute pri n preajmă. iar bogăţiile ce se strângeau necontenit au deschis pofta popoarelor vecine. Fig.trebuie să ne oprim asupra tratatului “Lumina Lui Bel” de pe timpul lui Sargon I.mitu . După clădirea turnului Babel .fondatorul imperiului neobabilonian.e. prin celebra lovitură de maestru (diplomatico-astrologică) a codicelor lui Marduk.n. având un conţinut moral şi un scop politic. Din acel moment . O luptă fără milă s-a încins între nord şi sud. înainte de a ajunge la prima dinastie a Babilonului. suferind avu nevoie să întreprindă o călătorie. ştiinţa şi obiceiurile. operă deasemenea siderală. statul babilonian este atacat. vechea bibliotecă începută pe timpul lui Sargon I. In mai puţin de 100 de ani. ambele au fost gravate pe tăbliţe şi prezentate cu pompă în faţa poporului. Nabucodonosor . însuşi Asurbanipal se mândrea că putea citi şi scire cu uşurinţă. Astrologia a avut întotdeauna o aripă ocrotitoare faţă de urioara ei mai plăpândă astronomia.e. învins şi făcut vasal de către asirieni.9 .zeul Asur a dat un frate. După ce face ordine în cetatea zeilor şi în casele oamenilor.care nu avea rival în vechime şi mărime. Babilonul mai avea pe tronul său dominaţia dinastiei asiriene. Acest privilegiu al astrologilor chaldeeni este regăsit mai târziu în China şi Japonia. precum şi cele dintâi acte istorice ale orientului. monarhul reformează calendarul. Asurbanipal (Sardanapal) . Incepând cu 1500 î. s-a calculat că prima dinastie amorheană din Babilon a început la 2105 î. îmblânzirea moravurilor şi scăderea virtuţilor militare. monarhul ceru avizul astrologilor. ajunsese destul de rafinat pentru a ordona construcţia unui nou palat regal mai mare.Asurbanipal. pentru a restabili valoarea anului. marii pontifi ai templelor. Asarahadden .circa 600 î. creată de marele Hamurabi. locuitorii din nord. îşi spuseră cuvântul.. cu toate cele 282 de articole ale sale. poate doar prima piramidă a Egiptului (ambele construcţii astronomice) . putea fi bănuit că are puterea de a o produce. Etemenanki se nărui. Astfel avem: Salmanasar . de pe treptele turnului Babel.regăsit la Suza. După ce Hamurabi. Către 1300 î. Peste 10. Progresul făcut de studiul astrelor în secolele următoare 14 .reconstrucţia venerabilului templu.n. iar ştiinţa cerului se învaţă cu sfinţenie în şcolile de lângă zigurat. putem presupune că odată cu horoscopul se decidea şi numele moştenitorului prezumtiv al coroanei.cuceritorul inegalabil. dar moartea neaşteptată a împăratului macedonean puse capăt ultimei încercări de înviere a turnului Babel.Bel. când cel de-al doilea frate. învingător de la Marea Caspică până la porţile Indiei şi de la hotarele Egiptului până în deşertul Arabiei. (cu Hamurabi) şi de aici s-a stabilit o întreagă reţea de date anterioare şi posterioare acestui eveniment.zeul Salman favorizează. cărturari ce scriu analele imperiului.marele cuceritor al tânărului.e. Sennacherib . rezervându-şi dreptul de a intercala la nevoie o a 13-lea lună. dreptatea ca şi puterea ocultă a culturii. Ultimul dintre marii cuceritori asirieni . sub sceptrul căruia au fost contopite provinciile din sudul Mesopotamiei. nu putu să se mulţumească numai cu vasalitatea Chaldeei. cel mai tânăr frate al marelui rege era astrolog. în care nu a uitat să se asigure o încăpere mare. Nabopolasar .e. Principalele date din istoria asiro-babiloniană sunt fixate în cronologia generală pe baza notării u nor eclipse sau fenomene observate de către magii turnurilor zigurate.Magii astrologi chaldeeni studiind mersul unei comete. îi confer[ acestuia întâietatea asupra celorlalţi zei şi anunţă în prologul codicelor sale că zeul are o domnie eternă în Babilon. dar jugul era uşor: învingătorii au luat de la învinşi credinţele. în al 6-lea an al domniei lui Amizaduga. ajunsese la cea mai mare dezvoltare.zeul Nebo să protejeze coroan a. religia. cel căruia la Damasc 25 de regi prizonieri i s-au închinat. Ambel e au fost declarate ca inspirate de zeul suprem conducătorilor de popoare. căci zeii înşişi le destăinuiesc secretele. ea fiind firul nevăzut pe care s-au înşirat primele perle ale ştiinţei. ca şi aproape toate numele regilor au un înţeles sideral-religios.n. pentru păstrarea bibliotecii ce se adunase la Ninive. Mai târziu. Deoarece numele lui Nabopolasar (în traducere: zeul Nebo să-şi protejeze fiul).loviturile năvălitorilor în Babilon. mai încărcat de statui decât cel dinainte. fără să poată reuşi.zeul Asur şi-a format un fiu.. crudului şi războinicului popor asirian. între forţa brutală şi disperarea celor ce-şi apărau existenţa. preoţii astrologi au comandat regilor prin gura lui Marduk . în 1901. Alexandru cel Mare .

unelteşte împreună cu regele persan Cyrus prăbuşirea binefăcătorului său. zis Cel MAre (606-562 î.numele biblic al lui Nabucodonosor. durata revoluţiilor siderale ale planetelor şi a Soarelui . Daniel se rugă şi ceru îndurare Dumnezeului-Unic ca să-l scape de la pieire. Pe zidul camerei unde benchetuia. In timpul nopţii. Iată ce menţionează el într-un pasaj: -Fig. s-a descoperit inconstanţa vitezei Soarelui pe ecliptică şi deci inegalitatea anotimpurilor.n. Soarelediminică. THEKEL (ai fost cântărit cu cântarul dreptăţii şi ai fost găsit prea uşor) şi FARES (regatul tău va fi împrăştiat). Cel mai strălucit conducător al acestei perioade a fost Nabucodonosor al II-lea.este deosebit de important. nemulţumit doar cu atât efectuând o nouă expediţie în Palestina. Răzbunarea magilor nu a întârziat mult şi a fost deplină. 15 .în special cea franceză din 1789. dărâmă turnul Elemenanki şi zidurile de apărare. după numărul şi numele planetelor (într-adevăr.e. Cyrus intră triumfător în capitala marelui imperiu. Anania. Instrumentul docil şi providenţial a apărut pe negândite. Drumul Soarelui a fost împărţit în 360 grade.numite “orele babil oniene”. le-a fost imposibil să tălmăcească un vis pe care nu-l cunoşteau. Mişael). Regele Iuachim şi toată curtea lui au fost aduşi prizonieri. Daniel a rămas multă vreme la curtea Babilonului în înalta sa funcţie. Insă toţi aceştia nu au putut face nimic deoarece monarhul uitase visul.ca preţ al trădării. descântători şi chaldeei” (chaldeei erau numiţi în antichitate o castă de savanţi ce formau un fel de corporaţie analogă vechilor universităţi franceze.e. Impăratul Nabucodonosor rămase uimit de ştiinţa lui Daniel şi îi aduse daruri. neo-babiloniană. care credea în toate.” Impăratul a poruncit să fie chemaţi vrăjitorii -”cititorii în stele. Când nu există nici un mijloc pentru a lovi într-un duşman mai puternic.Macedon! Influenţa pe care au avut-o înţelepţii chaldeeni asupra elevului lui Aristotel. Saturn-sâmbătă. cel plin de ştiinţă şi astronomie.e. dar cea mai răsunătoare a reprezentat-o supunerea lui Israel l a un an după urcarea sa pe tron. Se crede că ordinea zilelor din săptămână s-a fixat astfel: planetele au fost înscrise pe un cerc în ordinea presupus firească şi au fost citite din trei în trei. In zadar fiul lui Nabonid.Usur (Baltazar al Bibliei) a pregătit lupta împotriva uzurpatorilor.625 î.n. drept recunoştiinţă. După o luptă şi un asediu celebre. au fost întotdeauna nesocotite! Doar astfel se poate înţelege de ce Alexandru şi-a uitat patria şi a ales drept capitală a vastului său imperiu tocmai Babilonul.n. Mercur-miercuri.. Pornind de la Lună . Duhul lui era tulburat şi i-a pierit somnul.).aflând astfel valoarea anului şi ajungând la alcătuirea de efemeride perpetue.. cel mai bun lucru este să-l linguşeşti. Cu toate ameninţările cu moartea. au apărut cuvintele magice: MANE (Dumnezeu a judecat regatul tău şi îi pune capăt). îi alungă pe ghicitorii ţării. momentele şi durata eclipselor. deci şi pe Daniel care se găsea acolo împreună cu trei tovarăşi (Azaria. dar cu predilecţie în vise. Chaldeea a scăpat de sub dominaţia Asiriei şi o dinastie proprie. conjuncţiile lor cu stelele de mărimea I. Printre ei se afla şi Daniel (căruia stăpânii i-au spus pe limba lor Belşaţar) învăţatul scriitor. din cuvintele marelui său magistru desigur încă de mai înainte de a-i fi cunoscut pe ei. astfel începând faimoasa captivitate babiloniană a evreilor. care jurară răzbunare şi îi eliberă din captivitate . apoi zilele se repetă. îl lăudă.“ In al doilea an al domniei lui Nabucadneţar .): odată detronat independenţa Chaldeei s-a pulverizat.). găsim pe rând: Marte-marţi.Sar . el avu o revelaţie din care înţelese visul ca şi tălmăcirea lui. ca şi prestigiul de care se bucura ştiinţa lor în ochii acestuia. Ultimul rege al dinastiei neobabiloniene . Impăratul dădu ordin să fie omorâţi toţi înţelepţii Babilonului. La moartea lui Asurbanipal . pentru a-şi vedea eliberat poporul din captivitate.luni şi numărând din trei în trei.Nabonid (555-538 î. după cum arată săgeata. îl eliberă din sclavie. s-a constatat că aceste fundamente ale ştiinţei au rămas valabile. Ei vorbeau vechea limbă. îl înobilă şi îl numi şeful tuturor înţelepţilor. ca să-i ghicească şi să-i explice visul. Nabucadneţar a avut nişte vise. spre a-l îmblânzi.e. medievale. şi-a început domnia (625-539 î. nu le-au putut înlocui). Venus-vineri. Cuceririle sale au fost măreţe. cetatea Babilonului s-a predat perşilor. fiind depozitarii zeloşi ai bibliotecilor şi tradiţiilor ştiinţifice). Intriga reuşeşte. mai teribil decât şi l-ar fi putut închipui chiar ei: Alexandru cel Mare . S-au introdus cicluri luni-solare. ajunsă sacră ..10 Heptagonul stelat care prezintă ordinea zilelor din săptămână şi denumirea lor după planete. tot mai apropiate de adevăratele mişcări. de la care ne-au parvenit multe dintre informaţiile privitoare la acea vreme. In curând -587 î. Astronomii babilonieni au numit “cirus” norii subţiri şi înalţi care se văd ca nişte ace.n.acadeana comparabilă cu limba latină în biserica romano-catolică şi se ocupau cu studii teologice şi mai ales astronomice.n. Jupiter-joi.e. recunoscând atotputernicia zeului străin. au creat săptămâna de 7 zile. Erau cercetate şi notate cu exactitate poziţiile Lunii şi orbitele aparente ale planetelor printre constelaţii. când vremea este schimbătoare. încât nici revoluţiile . Bel . pe fraţii lui Daniel. ziua şi noaptea în câte 12 părţi .. spori considerabil numărul sclavilor.

14 .330 î.O altă gravură asiro-chaldeeană în care zeul Nisroch .). “Destul . acolo va muri (ceea ce s-a şi întâmplat). au fost încredinţate lui Calistene şi trimise în Grecia lui Aristotel. 1 . care se va transforma într-o cucerire a lumii şi îl va face celebru. dar moartea lui neaşteptată împrăştie lucrătorii. Roma. nimeni nu ţi se poate opune!”. preoteasa a strigat: “O. este uimitoare distincţia pe care o făcea (identic modului nostru actual de abordare) între cele patru feluri de revoluţie ale astrului. avându-l general pe Mitriade. pe care este gravată planeta Saturn. ne determină să credem că anticii au avut mijloacele optice cu care au descoperit inelul.cel Mare. sunt o operă de înaltă ţinută ştiinţifică.revoluţia draconitică . prăbuşind visul domniei universale. Diferenţe.e. Palmir. fărâmiţă armata. Efemeridele create de el cu ajutorul datelor strânse de înaintaşi. pentru a-i citi oracolul. Alexandru a intrat în Babilon . ceru să i se dea o copie a vestitelor tabele de poziţii ale astrelor. de către cel mai mare geniu în viaţă pe atunci -Aristotel Stagiritul.11 . Revoluţia siderală. reprezentată printrun inel. ca şi în cele îndepărtate. Grecii l-au atacat pe Darius al III-lea. îl învinseră întâi pe Issus -332 î. dar şi însoţit de doi zeişori.5 sec .0.răspunse tânărul . A fost instruit în toate ştiinţele. Astrologii au cerut de acum şi mai mult .timpul reântoarcerii în dreptul unei aceleiaşi stele. Fig.mi-ajunge această profeţie!”. In această epocă de aur. Gordio a ajuns rege. ceea ce poate fi interpretat ca imaginea a doi sateliţi! Această gravură ne poate îndreptăţi să aducem cele mai înflăcărate elogii astrologilor chaldeeni pentru ştiinţa lor. inclusiv în astrologie. docil. -0. Alexandru tăie cu sabia faimosul nod gordian. s-a dus la Pythia. Nimeni şi niciodată nu a mai încercat o lucrare atât de nebunească. Când bătrânul rege a murit neavând nici un urmaş.Sigiliul cilindric asirian. i-au prezis că îl va învinge pe Darius.revoluţia siderală . Athena.rege al Macecdoniei (356-323 î. carul lui a fost donat templului. numele astrologului Kiddinnu .e. 2 . scăpată de grija frământărilor sângeroase şi-a trăit ultimele zile într-o apoteoză solară. înţelegând pe dată folosul pe care îl puteau trage de la acest erou credul. precum învierea turnului Babel. pe un car cu boi. că dacă va i ntra în cetatea lor. 3 revoluţia anomalistică . După moartea lui Alexandru.-. Codoman al Persiei (336 . Alexandru. -2. deoarece era ca o minge cu capetele înăuntru. Astrologii. adunate prin sudoarea atâtor generaţii de astronomi chaldeeni.16 Alexandru al III-lea . cunoscute pe atunci sub numele de “table babiloniene”. a marii moşteniri.circa 200 î.o parte ca atâtea altele. In toate ţinuturile din preajmă.n.n. 9. Valorile moderne.e.Saturn. Revoluţia anomalistică.Gordio. aducându-şi aminte de marele său maestru. Bizanţ. dar primul lui gând a fost sacrificiul faţă de zei după ritul chaldeean şi dorinţa de a i se face horoscopul. care într-un ultim efort s-a întrecut pe ea însăşi. Fie că nu i s-a comunicat ameninţarea. este înfăţişat nu doar înconjurat de un inel. Inspăimântată. duşmanul şi împilatorul lor.. 3. fiule. Inainte de a pleca în marea expe diţie împotriva persanilor. Norocul ajutându-l. Nimeni nu-l putea desface. Aceste observaţii. De aici s-a îndreptat către Babilon. luna lunară sa u lunaţia -adică timpul reântoarcerii unei aceleiaşi faze. puse 10. preoţii-astrologi au trimis vorbă cuceritorului care se apropia în fruntea temutelor sale armate.timpul revenirii la cea mai apropiată poziţie de pământ. Babilonul a rămas numai centrul regatului Seleucizilor . 4 .reânălţarea turnului lor sacru. 27-7-43-11-8. Oracolul a spus: “cel care îl va desface. sfărâmă imperiul. Damasc. a ajuns în Frigia. Această figură. Pythia l-a refuzat şi nu a vrut să urce pe trepiedul din grota cu aburi ameţitori. s-a înălţat la valoarea unuia din marii astronomi ai omenirii. Acolo domnea un ţăran .4 sec 27 .. Acum astrologia chaldeeană.şi apoi pe Arbele -331 î.7 .n. simbolul vizibil al dominaţiilor pământene. Din toate capitalele lumii: Alexandria. ca şi următoarea. Revoluţia draconitică. Alexandru a târât-o de păr.n. mult aşteptata ciocnire a astrologilor s-a produs. Regele grec. fie că atracţia supunerii celei mai vestite metropole a orientului a fost prea puternică. observatorul minune ce le lipsea de atâta vreme. Necunoscând soarta care le era pregătită. In cele din urmă. focul sacru al ştiinţei lui Bel a aprins torţe care vor lumina etern.revoluţia sinodică. asigurându-şi astfel domnia continentului. Fig.e. ajuns pe tron în urma unei preziceri făcută în templul lui Jupiter din capitala ţării. Trecând cu armatele sale în Asia.12 . templul profanat al celor 7 zei planetari. In special în privinţa Lunii. Revoluţia sinodică.000 de oameni la lucru.n.43 . 29 zile 12 ore 44 min 3 sec.e.338 îen. a fost păstrat cu sfinţenie. va stăpâni Asia”. oracolul a cerut să fie ales primul om care va fi întâlnit venind spre templu. fiul lui Filip . Valorile lui Kiddinnu. învăţaţii priveau cu respect la “almamater” babiloniană.timpul revenirii la nodul ascendent . iar nodul cu care era legat de car jugul.) a fost cel mai mare conducător al antichităţii. 29 zile 12 ore 44 min 2 sec.

stăpânul meu” Deci. Regele poate fi liniştit. aceste cunoştiinţe sunt absolut necesare. înmulţindu-se prin case străine. Cum? Iată o întrebare pentru care învăţaţii şi-au pierdut multă vreme. Lor. succesiuni repetate cu regularitate în anumite perioade. După această dată. iar aceasta din urmă . Grecia . aceştia spaniolilor. eclipsa nu s-a întâmplat. în orice caz.la romani şi cartaginezi.432 î. odată cu sosirea lui Alexandru cel Mare. în 229 î. fără nicicea mai mică îndoială bine cunoscut ca şi faptul că doar unul dintre cele două corpuri este luminos. şi a lui Saturn.2 sec Pentru a ne da seama de valoarea ştiinţifică a caclculelor marelui astrolog. “In 14 ale lunii se va întâmpla o eclipsă.mezii şi perşii.în Fenicia şi Siria.în Tibet şi China. Acum ea s-a întâmplat într-adevăr. după aceea evreii. pe când celălalt este luminat.în Grecia. luna a fost vizibilă în acelaşi timp cu Soarele. dar nicidecum suficiente pentru a prezice o eclipsă..e. nemaiţinând seama că cercetările moderne afirmă cunoaşterea încă de pe acel timp a precesiei echinocţiilor. este imposibil.în Palmira şi India. chaldeenii dispar din istorie. mai ales ţinând seama că autorii antici (Diodor din Sicilia.n. Evreii au trecut-o arabilor. mai ales de când Cyrus a cucerit cetatea lui Bel. nedepăşind 200 de ani.17 27-13-18-34-7. Ultimele observaţii cunoscute ale magilor babilonieni sunt două preziceri ale poziţiei lui Mercur faţă de stelele fixe. ale unei rotiri rapide. Capitolul 4. fiecare ţinut contaminat a dus astrologia mai departe: Asiria . dar ceea ce s-a moştenit şi a rămas până recent. presupunând imposibilitatea cunoaşterii perioadei saros înainte de Kiddinnu. duşi în captivitatea lui Nabucodonosor. Plutarh.. pentru a se împrăştia în cele patru vânturi. gândindu-ne la secretul cu care chaldeeni înfăşurau înalta lor ştiinţă. Explicaţia este însă uşoară. conţinând un număr întreg de zile) şi după care se reproduceau eclipsele. apoi vecinii din nord . Aceasta este un semn de pace pentru regele. -1. numită exeligmus. Iată trei rapoarte astrologice din care reiese siguranţa cu care erau prezise. Egiptul . Dar astrologia nu a aşteptat căderea imperiului. Venus nu se va vedea. chaldeenii preziceau eclipsele şi câteodată. presupune cunoscută perioada de 18 ani şi 11 zile sau 6585 1/3 zile. era cel al vechiului tratat de pe timpul lui Sargon. Numai Egiptul a stat deoparte. Mai întâi asirienii. s-a molipsit ca de o boală contagioasă. în 245 şi 237 î. în evoluţia omenirii. dar norocul va veni asupra regelui nostru. mecanismul mişcării Lunii şi Soarelui le era. Fazele sunt urmarea unei rotiri încete în jurul propriei axe. redăm în paralel timpurile găsite de el faţă de cele mai recente date ale astronomilor.2 zile în mare. pornind de la aceste idei. era preferată. Dar titlul de glorie al astrologiei chaldeene rămâne fără îndoială posibilitatea de a fi prezis cu succes eclipsele.7 sec 27-5-5-35-8. pomenite în scrierile lui Ptolemeu. Cine s-a atins de Babilon. afirmau că astrologii babilonieni nu ştiau nimic precis despre Lună. numită Saros. Este foarte posibil să fi fost cunoscute toate aceste aspecte şi chiar mai mult. grecii şi toată Marea Egee cu ţărmurile şi insulele ei. francezilor şi întregului . când a dispărut Chaldeea. chiar şi cân d ştiinţa lor îl depăşise cu mult. tipicul prezicerilor. în acelaşi mod.. în sfârşit. printre care 755 . 0. servitor al regelui”. Strobe). susţinută de marele Schiappareli. sinceritatea cu care se recunoştea câteodată greşeala şi modestia cu care se anunţa confirmarea eclipselor prezise. chiar faţă de rege. bănuieşte cunoaşterea seriilor alternative de 5-6 eclipse. după părerile răspândite în Mesopotamia. am scris: o eclipsă se va întâmpla. A le prezice.e. 27-5-5-36-0. apropiaţi prin lupte şi despărţiţi doar de câteva coline.Semnat: Irasilu cel bătrân.reuşeau. Una.n. Semnat: Abal-Iştar”. astrologii apelau la rapoarte eronate. Luna ar fi fost o sferă întunecată pe o parte şi aprinsă pe cealaltă. 27-13-18-33-0. este această credinţă în puterea stelelor nopţii. “Către regele stăpânul meu. în care erau cuprinse 223 lunaţii (perioada triplă de 19756 zile . doar şoarecii scapă. Când arde o moară..n. Au fost enunţate atunci două ipoteze. iar eclipsele. Nenorocirea va cădea pe ţările Elam şi Siria. ceea ce nu l-a ferit de a fi primul infestat! La fel cum cel bolnav de o anumită molimă este periculos pentru cei din preajmă.669 lunaţii. care se succed la un interval de 6 lunaţii sau 177. Vitruviu.e. dar eu zic stăpânului meu că va fi o eclipsă. Intr-adevăr. Cea de-a doua supoziţie. Persia . “In 25 ale lunii Ululu. magii s-au răspândit în toate zările. Pentru a nu-şi trăda secretele. Desigur. din întreaga cultură asirobabiloniană.

Cel mai de seamă îi aparţienea lui Osiris . chineză. Templul lui Amon. Aici. Ca şi în observatoarele noastre moderne. cea pe care o simbolizează. născocită în mod interesat de miniştrii templului. pentru ca studiul să continue neântrerupt. Ce îi unea? Ce-şi puteau comunica peste capul şi fără ştirea domnilor lor. definitiv şi cu toate urmările fatale: cultura. cu mult înainte ca Semiramida să domnească peste ambele capitale. EGIPTUL Vechimea astrologiei în Egipt. marele preot al Soarelui avea titlul de Marele Văzător sau Marele Observator Urman. într-o adunare solemnă. a doua figurată.000 de ani î. adică între învăţaţii timpului. Iniţierea se făcea în temple.copilul lui Geb şi Nut. mulţimea zeilor planetari . Mormintele regale. mongolă. iar ceilalţi “cei ce văd”. Treptat nimeni nu a rămas nevătămat: toţi şi totul se pleacă în faţa misterului irezistibil al astrelor.studiul orbitei astrului. spunea că aici a servit ca preot şi i-a iniţiat pe primii oameni Toth (după numele grecesc Hermes Trismegistul. oriunde în lume ştiinţa cerului a copleşit toate celelalte ştiinţe. Dacă Egiptul nu a fost într-adevăr primul adorator. “c ei mari s-au ridicat în picioare în faţa ei. Asiria a primit fără opoziţie. vorbeşte de la sine despre originea astrologiei egiptene). rabinică (Maspero: Histoire des peuples de l”Orient). Tara de pe malurile Nilului îi disputa Mesopotamiei onoarea de a fi leagănul astronomiei.n. aşa cum pare. Nici un muritor nu mi-a văzut chipul. Zeiţei Iştar Venus la babilonieni i s-a ridicat un templu în Ninive. Chaldeea a primit cu luptă. Bibliotecile. în temple.n. magii babilonieni şi cei asirieni. “Privirea” era sensul vulgar al cuvântului observaţie. fiul lor Horus şi fratele Seth. Zeiţei i s-a oferit un scaun. atunci desigur că nu l-a întrecut nimeni în devoţiune (către secolul 13 î. în momentul în care s-a aşezat. suzeranitatea Asiriei.Apus al Europei. Fig. Suprapunerea identităţii ei cu astrologia chaldeeană.e.13 Rugăciune pentru îndepărtarea unei invazii de lăcuste făcută de un demnitar asirian în faţa zeului Azur. Au primit-o apoi printre ei. iar cei mici sau culcat pe burtă”). multe ţări au bătut embleme pe monede cu semnele zodiacale. printre care crudul Baal şi războinica Iştar. iar în sens ermetic . Unii susţin că Sfânta _reime creştină este o moştenire a trinităţii astrale chaldeene. arabă. echipe de preoţi se înlocuiau unele pe altele în timpul nopţii.n.fabulosul rege. apare alături de vechii zei. Dealtfel. centru de prim ordin religios . fondator al cetăţii care îi poartă numele. figurat. La Heliopolis (Heg-az: atât de mare era importanţa studiilor ce se învăţau în această cetate ştiinţifică .000 de ani î. întinsă cât imperiul britanic. cu mai mult de 2.eg ală în valoare cu centrul politic al statului. în frunte cu Osiris . numai sacerdoţiul înalt avea privilegiul acestei ştiinţe. aşa cum se înţelege. o corespondenţă secretă destul de regulată s-a stabilit între pontifii egipteni. fără vreo fereastră sau uşă vizibilă. a treia mistică.e. Religia. Tot ceea ce a fost. pe aripile cărora călătorea neoprită astrologia.zeul Soare. adesea certaţi sau în război? Doar vraja mistică a unei ştiinţe şi a unei religii contopite îi putea determina la atâta îndrăzneală şi încredere. Cărămidă acoperită cu ceramică. Tradiţia.n. Prezenţa noului Babilon în apropiere de oraş. Templele de iniţiere.ştiinţific. Astrologia s-a furişat în Cetatea lui Ninus . însemna cercetarea zeului. Un studiu pasionant îl reprezintă răspândirea cultului Baal şi a triadei chaldeene în lumea antică.e. care ar fi trăit cu peste 2. ca şi pe văile Eufratului. cunoaşterea fenomenelor cereşti făcea parte integrantă din teologie şi ambele popoare aveau preoţi cu misiunea strictă şi exclusivă a studiului astrelor. faţă de Asiria războinică.e. Se ştie că de pe la 1400 î. Tot ceea ce va fi. temporar şi fără consecinţe. soţia sa Isis. personaj fabulos. religia şi credinţele Babilonului. credinţe sau religii. Astrologia constituie fondul filosofiilor religioase chaldeeană. cei puţini i-au supus pe cei mulţi în adevăr. ale căror diagonale erau orientate spre punctele cardinale. Calendarul. Pretutindeni se înălţau temple zeilor planetari. Iată cele trei 18 . pe frontonul căruia era scris: Sunt Tot ceea ce este. Legenda spune că zeii au adus-o pe Astarteea pe o mare furtunoasă din Siria până în Egipt. în ochii iniţiaţilor toate cuvintele aveau trei feţe: una vulgară. atât de mare era grija de a se păstra taina ghicirii viitorului. Avem patru clădiri principale. Mercur cel de trei ori mare. încât i se acordase o autonomie de conducere. Cei tari i-au biruit pe cei slabi în formă. Ca şi în Chaldeea. ASIRIA Un exemplu clasic al victoriei spiritului asupra forţei poate fi reprezentat de raporturile dintre Chaldeea cea slabă şi mică precum Danemarca.

Ajungându-se la acest sta diu al cunoaşterii. magie. Fiecare zi a anului era socotită ca propice sau nefavorabilă. anul de 360 de zile a fost corectat prin adăugarea a cinci zile suplimentare. moare de beţie: de trei ori fastă!”. ca sfârşit de săptămână. numită era astronomică sau “perioada sotiacă” intrau exact 1641 de ani civili de-ai lor. este de trei ori fastă.sau “luna cea mică a Copţilor”. încât pontifii din Heliopolis au simţit nevoia ca.. fără să dezvăluie secretele. care au dispărut. ştiinţa cerului ajunsese atât de dezvoltată. Deci. destăinuieşte drumul sufletelor după moarte. magistratura şi sacerdoţiul se confundau.n. adică 360 de zile. în care este fixat calendarul . La început s-a socotit că anul ar avea 12 luni de câte 30 de zile. Această coincidenţă între anul nou de 365 zile şi cel de 365 zile şi 6 ore.fişierul modern. cel care a dat omenirii tăbliţele de smarald ale ştiinţei. era gravat pe zidurile camerei de păstrare a acestora. sau înainte de naştere. iar începutul dinastiei 18. perioadă numită “lunaţie” şi al cărei simbol hieroglific este: Dar cu această perioadă de circa 30 de zile. mai veselă şi mai liberă de constrângeri decât ziua lui Saturn cel bătrân şi întunecos. pentru a fi cruţaţi de chinuri).n. care astăzi face parte din domeniul astronomiei -pe atunci din cel al astrologiei. ca bune şi rele în acelaşi timp.e. numite “epagomene” .planetă pe care doar puţini o pot vedea cu ochiul liber. oricine se va naşte în ziua aceea. timpul era împărţit şi numărat după perioada creşterii şi descreşterii fazelor lunare.al doilea rege din dinastia 18.). unde sunt rev elate identităţile celor două universuri: “Ceea ce este sus este la fel ca şi ceea ce este jos”. inventează clepsidra. atunci apariţia lui Sothis din razele Soarelui a fost crezută drept cauză a creşterii Nilului şi simultan începutul anului. îi sacrificau lui Sothis un mic căţeluş roşcovan. Pitagora. iar unele..e. a muncilor agricole şi deci anul care are 365 zile şi 6 ore. preoţii şi-au dat seama că acest an este prea mic faţă de cel adevărat.n. Dar şi anul de 365 de zile era mai mic decât cel real cu aproximativ 6 ore. teologie. Acest obicei al egiptenilor a fost ad optat mai târziu de creştini.n. prin alegerea duminicii în locul sâmbetei. un an nou calendaristic şi un an real se reântâlneau în aceeaşi zi. absolut nimic. este de cea mai mare însemnătate pentru istoria Egiptului. pentru a deveni profeţi şi conducători spirituali: Moise. în epoca ridicării piramidei lui Keops. nu se poate măsura revenirea anotimpurilor.. care este “cea mai veche dată certă din istoria lumii”. este de cea mai mare însemnătate în toate epocile. Cum Soarele trecea prin dreptul celei mai mari stele de pe cer (steaua Sothis. zeul Mercur . Caracterul optimist al egiptenilor a făcut să fie aleasă ca zi de odihnă şi de sărbătoare ziua Soarelui. al stabilirii calendarului de 365 zile. In primele epoci. Unele temple posedau mari biblioteci. Problema calendarului. astfel că în 1460 ani solari . De exemplu: “Ziua a 26 din luna Toth este o zi în care nu trebuie făcut nimic.e. aleasă de chaldeeni şi evrei.din care făcea parte steaua. Platon. In schimb ziua a 27 a lunii Athor.. noi care avem tabele pe milenii în urmă de zilele în care se vede acest fenomen la latitudinea Memphisului. Rezultatul a fost construcţia piramidei monumentale a faraonului Ku-fu (pe numele grecesc Keops. Socrate. cam pe la 1580 î.punctat de răsăritul heliac al lui Sirius. 6 Paofi este ziua sărbătorii şi a banchetului lui Ra. Dar ajutorul dat de către astronomie istoriei. iar despre constelaţia Câinele Mare .e. răsăritul heliac al lui Sirius s-a întâmplat în ziua a treia a lunii Epifi”.e. rezultă că urcarea pe tron a lui Amenofis a fost în 1556 î. în cursul veacurilor următoare.de aceea i-au dat numele primei luni a anului. După aceasă perioadă. dar al căror cuprins îl cunoaştem. Unii istorici văd în el simbolul epocii în care rasa neagră etiopiană se încrucişa paşnic cu rasa albă.n. greşind sistematic cu u n sfert de zi. El este “de trei ori mare” fiind considerat ca rege. simbolic: castă sacerdotală a savanţilor în astrologie. să imortalizeze cunoştiinţele adunate. ziua împăcării şi a păcii între Horus şi Seth. In curând. deoarece titlul cărţilor . prototipul epocii mitice în care regalitatea. numită astăzi Sirius) în momentul creşterii fluviului. astrul lu i Osiris. începutul anului egiptean se tot depărta de timpul natural .365 zile:1/4 = 1460. înţelegem că anul de care se vorbeşte în papirus este 1547 î. în cer.. căci a fost ziua luptei lui Horus contra lui Seth. In sensul vulgar. drept cauză a căldurilor caniculare ce vor urma (persoanele care sufereau de căldurile teribile ale verii egiptene... La acest templu au trudit. Egiptenii îi atribuiau 42 de cărţi. revelator misterios al învăţăturilor înalte. Spre exemplu.19 înţelesuri ale acestui nume. au trecut asprele probe ale iniţierii şi de aici au plecat în lume. Valoarea reală a anului a fost descoperită în două moduri: după începutul creşterii şi revărsării apelor Nilului. şi după ocolul făcut de Soare până la intersecţia cu un acelaşi astru. Chiar în anul 4241 î.. de trei ori nefastă. figurat: iniţiatorul în mistere. piramidele erau numite poetic: Orizontul lui Keops - . dacă citim din hieroglifele papirusurilor găsite în mormintele faraonilor că “în anul al 9-lea al domniei lui Amenofis I . legislator şi preot. Prima oară a fost în dimineaţa zile i de 19 iulie a anului 4241 î. s-a întâmplat de 4 ori în istoria Egiptului antic.

“La Grande Encyclopedie Francaise” citează numele a cinci cunoscuţi călători moderni. Ptolemeu I.Venus.2. Toate popoarele şi toate religiile Le vei ţine sub picioarele tale.e.n.n. Orientânduse după zborul păsărilor care cunoşteau mult mai bine drumul.care vroia să ştie dacă va fi învins de duşman.povesteşte că în acea oază numi tă Amon. celebru prin bibioteca rămasă de pe timpul lui. contemporanul împăratului August. Doar o ploaie căzută în ceasul al 12-lea l-a scăpat de la moarte. Mai târziu. Moreau. din care se văd crescând doi arbori. ajutând-o să-şi uite grijile datorită alcoolului). lângă templu era un izvor numit “Fântâna Soarelui”. să înconjoare cu un adânc mister oracolul izolat de lume şi să măreas că astfel efectul asupra călătorului trudit “i însetat. a fost regizată o adevărată scenă. nu ştim despre existenţa lui.cel care uneşte întruchiparea celor patru semne principale ale zodiacului: Leu. Datele matematice şi astronomice revelate de dimensiunile piramidei. împinşi de cel mai important val astrologic venit din Chaldeea.000 î. aceste construcţii enorme au constituit morminte regale. biografia şi necazurile care îi frământau. l-a dus la tronul rezervat suveranului şi l-a învestit. Cezar au fost clienţii cei mai vestiţi.odată cu vestea sosirii acestor oaspeţi. numit “armilă”. numită Hat-Sepsut. Fig. templul căruia i s-a fabricat la repezeală o legendă (conform căreia ctitorul şi întâiul beneficiar a fost însuşi Bachus.1400 î. numit la fel şi în zilele noastre. după 10-12 zile de arşiţă a deşertului. s-a lovit de opoziţia familiei. apr oape toţi primind răspunsuri pe măsura destinului lor istoric.. îngropat pe jumătate în nisip şi cele două mari piramide. Vărsător. În timpul celei de-a 18-a dinastii . Să-ţi dau regalitatea Lui Ra şi regalitatea lui Horus. Acest monarh. caldă. Tu care îmi arăţi Atâta dragoste. îmbuibat de ştiinţă şi astrologie.desigur.e. a ajuns la templu. în lucrarea “La Science mystherieuse des Pharaons”. o oază în mijlocul deşertului care. păzită de Sfinxul deşertului . a dorit ca în jurul mormântului să-i fie aşezat un instrument folosit la stabilirea poziţiei astrelor. de protestul curţii. Perseu şi Semiramida . ca şi raporturile lor. Regele l-a consultat.căruia i s-a dezvăluit soluţia încetării unei epidemii ce bântuia Egiptul.circa 1/2 m. Preţuirea cercetării cerului de către faraoni se poate vedea şi după mormântul lui Semfos. prefăcându-se într-o porumbiţă. căruia i s-a prezis că va cuceri nemurirea datorită binefacerilor oferite omenirii. murmurul poporului şi de puterea orânduirilor. Herodot IV. Cresus. l-a ales dintre preoţii prezenţi pe unul dintre fiii regelui.Mare este Kefren -Divin este Micerinos). Scorpion şi Taur. iar la apus.14 . acest obiect preţios a dispărut în decursul timpului. Ultimul o fecundează cu razele sale pe Hathor . oracolul îl primi pe învingătorul lui Darius. iarcu când se apropia ziua se răcorea. In afară de Bachus. Au ales locul cel mai potrivit. către miezul nopţii fierbinte.Sfinxul. Se poate bănui că de la Heliopolis porneau către o oază. Hercule. sunt descrise pasionant de abatele Th. de ura copiilor de la celelalte soţii. Atunci când Tutmos I a vrut să asigure succesiunea tronului său unei fiice favorite. Hanibal. care confirmă povestirea autorilor antici asupra acestui izvor. Într-adevăr. s-a pierdut în deşert. decât din povestirea istoricului grec Diodor din Sicilia. Totul s-a liniştit sub puterea magică a oracolului din oază. plecat din Paraetonium. se găseşte Luna şi Ra Soarele. Insuşi Zeul a coborât de pe soclu şi umblând prin altar. pe cuceritorul Babilonului şi al Memphisului aşa cum se cuvine: Vino fiul meu. a lui Kefren şi Micerinos .Pictură antică egipteană. Tutmes al III-lea.Egiptul de Sus.181. situată pe tavanul templului din Denderah . Mormântul regal a fost înconjurat de un cerc de aur de 365 “coţi regali egipteni”-circa 180 m lungime şi gros de un cot . la fel ca pământul. Fig. odată cu celebrii pelerini străini. dar la fel de sigur este şi caracterul lor astronomic.15 . Înţelegerea tainică între faraoni şi oracol este evidentă. din care dimineaţa la răsărit curgea o apă călduţă. porumbei călători care purtau mult mai repede .cele mai mari şi mai vechi monumente astrologice ale lumii. preoţii lui Amon-Ra s-au gândit să deschidă o filială a centralei din Heliopolis. pierdută în nisip. Evident. rege al Tebei . Dedesubtul zeiţei cerului care acoperă lumea cu propriul corp. Cel mai faimos a fost pelerinajul lui Alexandru Macedon care. Aici. iar acesta i-a răspuns după dorinţă. 20 . încredinţându-i sceptrul şi al egândui numele regal. într-o ocazie asemănătoare. la ora târgului apă rece. a ajuns celebru în toată antichitatea clasică.care a aflat aici că va dispare din mijlocul oamenilor. Faraonul Bachoris.

în vreme ce Hosarsif căruia evreii i-au spus Moise. marele centru astrologic chaldeean. cu scrierea vulgară şi hieratică. etc. urmaţi însă în scurtă vreme de armata egipteană. In arhiva templului din Median.adora viţelul de aur (în amintirea boului Apis) şi se închina zeităţilor adorate în captivitate: Belphegor şi Astarot. evreii s-au simţit în siguranţă pe Muntele Sinai.e. In mai multe locuri. ci al lui Zeus.e.la fel ca şi alţi prinţi regali. furând papirusuri secrete despre magie. ameninţa cu moartea părăsirea zeului lor unic şi nevăzut. Ca stăpân al cetăţii. dar între evrei s-a produs o mişcare. pătrunzător şi activ. urmată de lupta acestuia la maturitate. Tu le vei zdrobi cu braţul tău. Ramses informat pe căi ocolite asupra evoluţiei celor doi prinţi şi temându-se de un posibil uzurpator al tronului fiului său.etalonul de măsurat lungimi şi alte obiecter sfinte.Zebub. . Intr-o noapte convenită anterior. a supt “poporul ales” credinţa în stele.n.unul dintre conducătorii lor. precum Hosarsif. a fost scrisă cu hieroglife egiptene. Geneza . Au redevenit sclavi pentru a doua oară pe malurile Eufratului între 722-585 î. un cot . Clerul lupta din răsputeri ca poporul să nu cadă întrun politeism astrologic. cheia înţelesului hermetic. Moise a găsit multe documente importante. EVREII De la ambele mame ale astrologiei: Chaldeea şi Egiptul. straniu. Acest gest nu a avut urmări asupra prinţului. figurat şi simbolic. când poporul . ajunse în curând să se joace cu probele iniţiatice. care i-a adus pe evrei în Canaanpământul făgăduinţei. dar care în acelaşi timp. cu astrologia egipteană. îl îndepărtau de la conducerea statului. iar când a luat conducerea evreilor. celui al lui Iehova.Toate naţiunile unite împotriva ta. Cu timpul. un om negru. Ce cuprindea chivotul? Veselă de aur pentru serviciul cultului.fiica gazdei. pe Astarot.Jetro. astrologie şi matematici. şi au fost luaţi ca sclavi în Egipt între 1700-1300 î. Deasemenea. dint r-o lovitură. Ultimul dintre cei mai mari monarhi ai Egiptului a fost desigur Ramses al II-lea.n. Cetatea să păstreze şi să continue înţelepciunea mileniilor trecu te. 21 Apoi îi dezvălui că nu este fiul regelui Filip . Este aproape sigur că Hosarsif a abuzat de calitatea de scrib sacru. sa pierdut. ei au emigrat de bună voie cu turmele. Tot ce au luat mai preţios din Egipt a fost încărcat într-un chivot. Pe cât era Meneftah de timid.după primirea tăbliţelor de pe munte . îi decretară pe Belzebut. mediocru şi apatic. Părintele lor Abraham.de la Astarteea şi pe Belial ca fiind şefii demonilor şi interziseră privirea îndelungată a stelelor.n. deoarece autoritatea dobândită îl proteja. în Mesopotamia . candelabrul cu 7 braţe. funcţii care îi dădeau o mare autoritate. sclavii s-au adunat în afara Memphisului şi au fugit conduşi de prinţ.aşa cum credea el. iar supuşii lui admiteau numărul astrologic 7 ca fatidic . Cu toate cunoştiinţele sale în ştiinţele sacre. Intr-o zi Hosarsif. adică “Salvatorul” s-a retras la marele preot de acolo . pentru studierea cărora a pierdut multe luni. Moise încă din Egipt intrase în luptă cu foştii lui dascăli. a plecat din cetatea Ur. pe atât era Hosarsif de ascuns. hotărî ca nepotul să fie numit preot al lui Osiris şi srib sacru. cu formulele şi numerele sacre. Astăzi nu mai cunoaştem preţioasele idei astronomice egiptene pe care le cuprindea cartea. cu înţelesurile comune şi mistice ale cuvintelor. Alexandria va realiza cu prisosinţă dorinţa celui mai mare şi mai credul împărat al lumii. cel de-al doilea. preoţii templului. încrezător.săptămâna. cuvintele având toate cele trei sensuri: vulgar. Se înţelege ce mulţumit a plecat de acolo Alexandru. Odată ajunşi la celălalt ţărm. dar în acel aşi timp a descoperit farmecele negresei Sefora. era el însuşi iniţiat.de la Baal. văzând pe drum un soldat egiptean bătând un sclav evreu. Ca popor pastoral. cu îndeplinirea minunilor şi alcătuirea horoscoapelor. numit Median. cu voinţa oţelită.scrisă de patriarhul rătăcitor. El a hotărât fondarea unei cetăţi care să-i poarte numele pe pământul sacru al Egiptului. băiatul surorii lui Ramses. numărul practicilor şi al credinţelor magice şi astrologice au crescut. au atras de partea lor marele preot care fusese milostiv cu unul dintre ei şi au organizat o evadare. Dar partea cea mai interesantă este convertirea lui Moise în tinereţe. cu care se căsători. în faţa căreia el a îngenuncheat în Chaldeea şi la Amon. Biblia spune că israeliţii ajunseseră să prefere cultul lui Baal şi al Astarteei. După fiecare reântoarcere din sclavie. Poporul s-a stabilit o vreme în acel ţinut. care era purtat cu schimbul pe umerii tinerilor mai rezistenţi. fiul regelui Meneftah a fost trimis la învăţăt ură în veneratul templu al lui Amon-Ra din Memphis. Cu ajutorul lui Iacob . P rimul deveni o unealtă în mâinile profesorilor săi.2200 î. lângă marea care-i scaldă ţărmurile şi se întinde până la patria lui scumpă. se repezi la soldat. în timp ce traversau Marea Roşie. îl dezarmă şi îl omorî pe loc. trecu la pedepse dure. După obiceiul curţii.e.

iar stările sufleteşti bine pregătite pentru a admite toate prevestirile venite din Babilon. In acel timp. Mongolia.). Tigrul. s-a format Astarteea şi apoi astru. polul nord era aproape de vârful Carului Mare: aceasta este explicaţia interesului deosebit acordat acestei constelaţii.după zilele de revoluţie sinodică ale Lunii. s-a răspândit zvonul despre minunea lui Iosua.e. atât persanii. Persia şi India erau cele mai însemnate locuri de popas. în care Persia a cucerit Chaldeea şi a pus capăt străvechiului imperiu. artele pricurgice . de câte 5 zile fiecare.. Vechea religie a preoţilor brahmani a suferit o dublă transformare cu 500 ani î. în Imperiul Galben se creează . fapt curios. Calul. Maimuţa. Rândunica. Anul 538 î. apele s-au abătut din calea lor iar soldaţii au pătruns în cetate pe vechiul drum secat şi l-au înjunghiat pe rege. când credinţa în astrologie. urmărind casele cerului şi încercând interpretarea temelor. pe aripile căruia se găsea astrologia. 22 CHINA Din India. indienii aveau ca unitate de măsură a timpului lunaţia. Ciobanul. pe timpul căruia apele s-au ridicat până în vârfurile munţilor şi din care nu a scăpat decât un singur om cu câte o pereche din fiecare specie de animale. Sacalul. a fost introducerea săptămânii şi a preferinţei numărului 7. Balaurul. astrologia şi magia introduse clandestin în Persia.odată cu extinderea budhismului indian (400-300 î. Drumul Soarelui a fost luat în seamă de timpuriu. Râma. Leopardul. Chaldeea.socotită la 30 de zile. fie ca învingător şi domnprecum persanii.ca evreii. Soarecele. teologia era o vastă enciclopedie în care intrau cosmogonia sacră. Yu. reprezintă începutul extinderii astrologiei către răsărit. cât şi în Egipt.Lupta iniţiată de Moise împotriva credinţei în zeii planetari va dura pâna la dispariţia statului evreu. pentru practicile ei. Câinele. cât şi îndepărtaţii chinezi. s-a închinat cu smerenie puterii nemărginite a stelelor.16 . căpătând o întrebuinţare permanentă. călătorind din om în om şi din ţară în ţară. legături care existaseră cu mult înainte într-o formă discretă. Aproape toate casele cereşti definesc animale: Zmeul. Inainte. fondatorul primului imperiu persan îşi datorează principala cucerire trădării lui Daniel şi intrigilor pe care acesta a ştiut să le ţeasă între tron şi cler.n. de la numele preoţilor persani Magos.n. cel care a dat Soarele înapoi. Dar acest contact direct nu a făcut decât să mărească volumul legăturilor spirituale dintre Babilon şi lumea exterioară. In orice caz. . Se pare că din interiorul oraşului a apărut o idee.fiul lui Cambise. indienii. După sosirea sublimei doctrine. Acestea erau vechi de secole pe ţărmurile “Imperiului Ceresc”. Boul. Fig.. trimis de zei.e. Misionarii împânzeau drumurile între cetăţile antice într-un mod secret. au în tradiţie potopul. dar.eliberată de constrângerile clerului habotnic. Influenţele rezultante au fost reciproce.e. trei negre-nefaste. Sarpele..n. Egiptul. au avut o circulaţie extrem de redusă între marii pontifi. Yuan-o specie de maimuţă. astrolatria şi chiar studiul fenomenelor cereşti. Capra. Cocoşul. Lupul. funcţia de astrolog era obişnuită la curte: însuşi regele pierde nopţile. Căprioara. India oferă la schimb magiei. Liliacul. pentru pedepsirea oamenilor. ele au devenit publice. Numai după Cyrus. cuvântul său fermecat “karma”.000 î.Curios este faptul că pe lângă evrei şi chaldeeni. Japonia. Date sigure mai vechi de 4.n.Budha şi datorită credinţelor astrale pornite din Mesopotamia şi primite de la persani. precum şi medicina astrală şi chimia transmutaţiei metalelor. De la persanul Akhter sau Aster. fără speranţa vreunui succes. nu avem în China. Iată cum învingătorii i-au milostivit pe evrei punând astfel capăt robiei acestora. ducând veşti şi aducând noutăţi. Iepurele.. PERSIA Oricine a intrat în Babilon. persanii au creat o altă albie Eufratului. Prin intermediul acestor mijloace.O veche armilă. împărţită în 6 părţi . cuprinzând astfel întreaga Asie. Corbul. fie el învins şi rob .e. va triumfa şi va face din evrei unul dintre principalii factori de răspândire în lume. Astfel.trei albefaste. Fazanul. Tot pe această cale s-a vorbit despre cultul lui Baal. grecii au derivat magia. drumul astrologiei o ia prin Tibet şi se îndreaptă către China. Licornul. Vulpea. ecliptica a fost împărţită în 28 de semne -în loc de 12!..al treilea urmaş al lui Cyrus (adică la numai 50 de ani de la schimbarea atitudinii). din partea lui Sidhartha . Armatele persane asediaseră de mult timp masivele metereze ce înconjurau Babilonul.corespunzând forţelor oculte ale sufletului. care se păstrează în curtea observatorului din Pekin. Viezurele. Pe timpul lui Xeres . Cyrus cel Mare . INDIA Atât în India. Porcul. Una dintre principalele influenţe ale astrologiei.

astronomia a rămas în China aproape exact ceea ce era pe timpul lui Hi şi Ho. se strecurau în tăcere pelerini înfăşuraţi în pânze întunecate care vorbeau puţin şi dormeau mai mult ziua. 7. Moloh. 1945 al Cocoşului. Cartagina şi altele au înălţat altare zeului crud al Soarelui.. din care reiese că în Cipru zeiţa era onsiderată Luna. Libia. El este Zeus al grecilor. pentru a putea calcula eclipse întâmplate cu 18 secole înainte. conjuncţia celor cinci planete în constelaţia Peştilor. Iată cum “celebrul istoric” corectează cronicile. Fluviile şi mările legau ţările de împărăţii.n.e. Până în secolul 17 e. Edesca. următoarele generaţii de astronomi de la curtea chineză. de pe ţărmurile Mării Egee. din cauza tradiţiei şi prestigiului ei milenar. pentru că.e. iar cultul ei ajunsese la o dezvoltare şi simultan. Tyrul. Antiohia.1). au fost condamnaţi la mo arte şi executaţi.astrolog. Câinele. cam tardiv ce-i drept . într-un semn de apă. Soarele şi Luna fiind de asemenea în conjuncţie. este singurul zeu păgân de care pomeneşte Biblia..Hi şi Ho nu au prezis-o pentru a feri poporul de emoţii. atât de mare îi era prestigiul şi răspândirea în Asia mică. secolul 13 e. cu 2850 ani î. El. jertfind fructe. Această conjuncţie. decât să rişte o eclipsă probabilă... va fi reluat în aceeaşi ordine. care nu uitaseră păţania predecesorilor lor. el este pretutindeni.552 î. iar pelerinajul făcut spre Babilon era un drum din care se întorceau mult mai pricepuţi. dar după calculele astrologice ale celebrului istoric Tşu-Si. morţii imediate. la o degenerare fără precedent. etc.în 1894 e. Sub domnia lui Ciong-Kong a avut loc o eclipsă totală de Soare. 8.n.17 . fecioară severă.. s-a născut Krong . Această întâmplare care i-a costat viaţa. MAREA EGEE Un alt drum spre ţărmurile mediteraneene şi egeene. Deoarece astronomii curţii . Dela tragica soartă a lui Hi şi Ho (Cuvier crede că profesiunea de astronom . când ca o mamă blândă şi milostivă. scrie imnuri Astarteei . împăratul din Tceu . Jupiter şi Luna. Maimuţa. iar când în 1947 se va termina ciclul.e. Porcul. au urmat Baal şi Astarteea . a fost considerată ca fiind cauza potopului în care cred şi chinezii.n. Deci. pe ele alunecau corăbii cu mărfuri preţioase. Capra. încă din acea vreme. Un umorist englez.. Fig. pe baza argumentelor astrologice. la fel ca celelalte popoare asiatice. a putut fixa calendarul. un epitaf ce începe astfel: “Aici zac oasele lui Hi şi Ho A căror soartă a fost tristă. Cipru. Din “Analele Imperiului”. Soarele păgânilor. Anul 1944 este al Maimuţei. nu s-a mai ştiut nimic deosebit timp de 2 milenii. Baal..n.Confucius. cu 2460 de ani î.n. până în al 20-lea an al domniei lui Ling. Ea se revarsă acum ca un flux al oceanului peste Media. Ei cunoşteau ceea ce altora le era ascuns. Ra al egiptenilor. Rhodos.Totuşi. Fenicia. Acest desen este un exemplu de format ideografic pe care l-au avut horoscoapele înaintea tipului geometric (pe care o vedem în fig. Calul.secolul 5 îen. Belzebut.în lunile:2. Printre baloturile grele şi funiile ancorelor. iar în ochi le strălucea o taină. le-a compus. această dată nu putea fi exactă. Poeta Bilitis. arme alese. puterea lui 12 s-a impus în alt chip. se ştie că primul legislator de atunci Fo-Hi.Te . Fiecare an. Palmira. Dragonul. Siria.”cum ar fi putut înţeleptul înţelepţilor Krong-Te să se nască sub o zodie atât de nefastă?”. le-a adus o celebritate mult mai mare decât ar fi fost capabili să prevestească chiar ei. după tradiţia discipolilor. Cocoşul.. Sidonul. Pisica.e.n. Analele mai menţionează. născut în constelaţia Leului în care se aflau în acel moment trei planete: Marte.în anul 552 î.. s-au petrecut 3 eclipse de Soare . căci peste tot a pribegit şi şi-a făcut culcuş astrologia. In orice caz.. suntem îndreptăţiţi să credem că împăraţii chinezi.e.” De frică. este dedicat unui anumit animalconstelaţie: Sobolanul. adică astronomie pentru astrologie şi astrologie pentru toate nevoile vieţii. era ereditară în familia lor).. Capadocia. folosindu-se de cunoaşterea solstiţiilor. Noaptea se uitau în adâncuri. se grăbeau să anunţe eclipse care nu se produceau niciodată scuzându-se că astrele s-au răzgândit. când ca o veneră aprinsă şi senzuală. Impăratul a hotărât ca numărătoarea anilor să înceapă de la acest însemnat eveniment în istorie.ce apare când ca o Diană..Horoscopul regal al lui Antiohus din Comagene din 17 iulie 98 î. 23 IMN ASTARTEEI . mirodenii îmbălsămate. Parţia. Creta. In acest an. Tigrul. Jupiter al romanilor. Mercur.n. Nu suntem totuşi siguri dacă fiind întrebaţi ar fi preferat nemurirea. aveau dreptul de a pretinde o asemenea precizie..n. Moartea marelui Alexandru a rupt lanţurile care ţineau încleştată genethlialogia.. dar pe de altă parte cât de mare astronom era. Comagene. vite şi copii pentru îmblânzirea lui. Bivolul. Sarpele.

pe turnuri. şi acum confruntarea va fi dusă pe terenul adversarului. Astarteea! O! Pururea fecundată. par ramuri de mărgean Într-o mare întunecată şi plutitoare. auzi-mă. O. Si de data aceasta arma va fi impusă de adversar. tr ei continente. pe piramide. acela căruia nu i-a stat nimeni în cale şi care nu poate suferi o altă domnie în afară de lui. Preotesele Astarteei fac dragoste când Apune Luna. Şi mâinile vopsite în purpură. Africa. Grecia. Ea va arăta acum puterea de care este capabilă. adică cu cea mai formidabilă forţă a credinţei ce a existat. Acum ea a cucerit un imperiu. spumă de mare! Tu care dăruieşti în taină graţia. smulge măruntaielor mele libaşiunea Sângelui meu. Lupta pentru existenţă. arma duelului va fi aleasă de adversar: logica. Prima luptă o va purta cu spiritul grec. Va scăpa cu viaţă astrologia din aceste trei încercări de moarte? Iată minunea pe care. după aceea se scoală şi se îmbăiază Într-un bazin mare cu marginile de argint Cu degetele răsfirate îşi piaptănă părul. căci va avea de dat trei lupta aprige. Unde arde o lampă de aur. apoi într-o sală cu covoare. Lună. . Lumea creştină Acum astrologia este formată.albă. adică cea în care nu l-a întrecut nimeni: gladiul(?) şi spânzurătoarea. de înfruntat trei forţe. A treia ciocnire va fi cu creştinismul.24 Maică necuprinsă.Europa. A ta sunt. tu care strecori Pofte în sângele fiarelor sălbatice şi Apropii sexele în pădure. adică pe cel al convingerilor şi al fanatismului. când trec Prin plete negre. PREOTESELE ASTARTEEI Preotesele Astarteei fac dragoste când răsare Luna. i-au dat o viaţă trainică. Astartee irezistibilă. cele mai mari care au existat pe lume. nocturnă. ia-mă. şi Se parfumează peste tot. tu care iubeşti. şi de 13 ori pe Fiecare an. Capitolul 5. Zămislită prin tine însăţi. neagră şi galbenă.de la oceanul Pacific la cel Atlantic. o îndeplineşte. cea dintâi născută. Asia. trei rase. dulce. ard tămâie pe templele ei. Patru milenii de nopţi nedormite în temple. tu. Imperul roman. A doua bătălie o va da cu imperiul roman. ca nimeni alta. inefabilă. născută din tine Şi prin tine însămânţată. pururea neprihănită Zămislitoare. tu care Uneşti. fecioară şi maică a Tuturor. curată şi Voluptoasă. adică cu cel mai rafinat şi mai ascuţit din câte au fost. pentru ca triunghiul Zeiţei să le însemne pântecul ca o intrare La un templu. de trecut trei examene de maturitate. se culcă fiecare La întâmplare. toată lumea veche stă la picioarele ei. Ele nu se rad niciodată. dar se vopsesc în schimb. neprihănită şi desfrânată.

Va fi război şi Nicias va comanda oştile. importantă şi bogată. Marii Iniţiaţi. cât şi în obişnuitele treburi particulare. amintită de trei mari istorici . Cu secole înainte. Nicias a urcat la tribună. prin intermediul celor care au învăţat-o în templele asiatice şi africane. vasele au stat inactive în port. până când vreun oracol din Delphi. În faţa prestigiului suprem al astrologiei. distrug flota grecească împreună cu toţi ocupanţii. Luptele s-au sistat. un om s-a mutilat pe un altar. dar plat -era la Delphi. Întristat. Dacă observau vreo stea traversând cerul. şi mai ales ce se credea în Grecia cu 7 secole î. se considera că este o zi fastă pentru o asemenea expediţie importantă. doar sacrificatorii au avut de lucru de dimineaţa până seara: zeii trebuiau îmblânziţi. chiar dacă nu crede în victorie. Iată ce au păţit athenienii din această cauză: “La vestea debarcării perşilor. Hipocrat. Hesiod. Plutarh afirmă că deoarece regele Spartei trebuia să fie pe placul zeilor. El a declarat că alţi oracoli văd contrariul. sacrificatori şi crainici. cel mai vestit oracol grecesc. Popularizarea temei natale.n. Păsările au zburat una către alta. După câtăva vreme.280 î. Nicias a adus sacrificii şi a îmbarcat pe vase o întreagă trupă de astrologi. Aristotel . poporul athenian a deliberat public asupra unei campanii împotriva Siciliei. aducând argumente împotriva acestui război. Trebuiau să aştepte de trei ori câte nouă zile. a determinat ca ştiinţa greacă să facă saltul brusc de la copilărie la o gândire matură. Acest tânăr făcea parte dintr-o familie atheniană. Thales. Ei au afirmat că eclipsa se opune plecării. Ei închid porţile portului. Ce se ştia. spartanii au decis să-i ajute pe athenieni. cu ochii fixaţi la cer. Atunci. Platon.” Dealtfel. In rada Siracuzei. eforii alegeau o noapte foarte clară. dar fără lună şi se aşezau în tăcere. Nicias nu are nici o speranţă: nenorocirea este anunţată prin destule semne: corbii au stricat o statuie a lui Palace (care trebuia aurită înainte de plecarea flotei). A ales astrologi proşti. nu au vrut să violeze regula. Auditoriul era indecis. Fiind credincios şi superstiţios. care nu ştiau că în cazul retragerii unei armate eclipsa de Lună este un semn bun. Generalul acceptă orbeşte.n. Astrologia cucereşte prin şcoala din Alexandria. Numai când era plină. Tucidide şi Diodor. însă este neândoielnic că acest an nu trebuie privit decât ca un ultim asalt al valurilor orientale. iar plecarea a a vut loc loc într-o zi nefastă. care au rupt zăgazurile ce se mai opuneau puhoiului. Ce au spus athenienii la auzul acestui dezastru? L-au acuzat pe Nicias de credulitate? Nu. care l-a combătut pe Nicias. neştiind cine are dreptate. aducea adesea jertfe la Delos. “Athenienii vor cuceri Siracuza”. întâlnindu-se exact deasupra templului Pythiei.. ca orice bun general.25 Duelul logicienilor Vechimea astrologiei în Grecia. 106) Nu mai puţin interesantă este povestea lui Nicias. Homer. care au înfăţişat oracolul de la Amon. Această situaţie este imediat exploatată de siracuzani. cei mai de seamă greci au băut din fântânile Babilonului şi ale Egiptului. Astrologia. aceasta avea semnificaţia că regii lor au greşit faţă de zei. “Din 9 în 9 ani. dornic să afle unde este situat centrul lumii sale. îl repunea pe tron. luptele au continuat numai cu pierderi. Zeus. dădu drumul la doi vulturi din extreme către mijloc.e. îl suspendau din exerciţiul funcţiunii. acestora li se cerea un semn. data pătrunderii primilor greci în templele egiptene? Centrul pământului . menţionând că atât preoţii săi cât şi astrologul casei au prevăzut o desfăşurare nefastă a evenimentelor. Nicias avea o altă vină.” (Herodot VI. Pitagora. toţi s-au decis imediat. Oricine în locul lui trebuia să urmeze oracolul. Data pătrunderii astrologiei în Grecia este intrată demult în istorie . Iată că au apărut călători din Egipt..Plutarh.e. Numit general. Galien. dăruia cu bucurie o mare parte din avere în numele zeilor şi cerea mereu sfaturi ghicitorului casei sale atât în importantele afaceri publice în care înainta treptat. Argumente pro şi contra. Socrate. a condus cu onoare o flotă împotriva Corintului. . A urmat marele Alcibiade.imaginat rotund. dar nu au putut să o facă imediat. Heraclit. Nicias a comandat retragerea: imediat Luna s-a întunecat. care a ridicat-o în fruntea civilizaţiilor europene. au spus că nu vor începe campania decât în ziua în care Luna va fi plină.toţi au fost maeştri mai mici sau mai mari în tainele astrologiei. fiind negativ doar pentru un atac. Astrologii trebuiau să găsească explicaţia. Inainte de ridicarea ancorelor. nu începeau niciodată un război când Luna era în scădere şi uneori chiar când era în creştere.

La retragerea hoardelor au fost luaţi ostatici mari dregători şi pontifi. s-a arătat la fel de mare psiholog. pe cât era de războinic. Pitagora le-a împărtăşit soarta în aceste vremuri grele. Cetatea era înconjurată de un brâu înalt de ziduri pietruite. în toate timpurileş. dar în timpul măcelului.ajunsă provincie persană după Cyrus. Dacă ne gândim la tabla care îi poartă numele. ca şi în zilele bune care trecuseră.e. chiar dându-le de ştire. Cum putea părăsi pământul care îl ocrotise atât de primitor şi unde învăţase involuţia spiritului după moarte? Veni însă o zi când pământul sfânt al Egiptului a fost invadat de barbarii persani. tiranul lor Agatalos. Insula Samos era vestită în tot arhipelagul Mării Egee prin bogăţia. Comandantul. iar templele cele mai vechi.n. După nuntă.n. In altarele lipsite de ferestre se lumina dintr-o dată şi apoi brusc lumina se stingea. Inspăimântaţi. fără să se caţere pe monument. Atunci. crescu voinic. prezicerea nu putea fi mai nimerită.. în vreme ce lidienii. Fig 18 . Tânărul rămase să înveţe 22 de ani. la care a curs din belşug vinul lui Chios. Reântors în patrie. tinerii căsătoriţi au plecat în luna de miere la tmplul din Delphi..e.. comerţul şi cultura ei. a fost hotărâtă o bătălie decisivă. Stiinţa numerelor şi arta voinţei sunt cele două chei ale magiei. ştiinţele şi că le protejează cum se cuvine. Acesta îl chemă la curte spre a se încredinţa singur de cele auzite. siracuzanii au preluat ofensiva. plecaţi după jaf şi împinşi de crudul Cambise demn fiu al lui Cyrus. fondând şcoala ioniană (un triunghi înscris într-un semicerc este drept. rămase uimit de atâta înţelepciune şi hotărî ca tânărul să fie trimis la învăţătură în Egipt. Zeii s-au îngrijit de sărmanul prizonier. câştigând în faţa cartaginezilor. Imprejmuirea avea 85 km. teorema triunghiurilor asemenea.e. cum sunt omorâţi maeştrii lui veneraţi.. în Babilon. El a afirmat în faţa întregii oştiri. Incă de pe când se afla în Egipt. pângărite.e.584 î. fu suit pe o corabie comercială care tocmai se îndrepta către gurile Nilului şi după o călătorie liniştită. mezii o luară la fugă. Poate că nici nu mai credea că se va întoarce în insulă. ajungând treptat atât de departe.Pitagora. fu luat odată cu prizonierii şi dus în captivitate în Chaldeea . Clerul templului Bel. Intrebată. ca şi adevărata cauză a eclipselor). fără ca soarta să se decidă în vreo direcţie. se înfăţişă înaintea puternicului faraon. Un al doilea iniţiat al grecilor a fost nemuritorul Pitagora. încât marele pontif Sonchis îl chema uneori la el pentru a-i întări ambiţia. armatele s-au întâlnit. de cartaginezi. că astrologii i-au explicat situaţia: eclipsa este un semn rău pentru asediatori. el răspundea cu multă chibzuinţă şi se vedea că va ajunge un înţelept. Indeosebi la Sardes a învăţat ştiinţa cerului după concepţia babiloniană. Copilul născut curând . Acestea erau vorbele rostite solemn şi răspicat pe care le auzea Pitagora. Preluase vorba. late cât două care unul lângă altul. In ziua aleasă.n. Ele deschid toate porţile universului. se luară după duşmani nimicindu-i.Cum era posibilă această minune? Magii numea “leu ceresc” un foc 26 . deoarece calculele matematicianului îi arătau producerea unei ecli pse de Soare. Pythia le răspunse proaspeţilor însurăţei: “veţi avea un fiu care va fi folositor tuturor oamenilor. a răspândit cunoştiinţele de geometrie şi astronomie căpătate peste mare. vestmântul şi obiceiuruile lor.310 î. nu pentru asediaţi. miere primăvăratică şi lapte de capră.Londra lumii antice. deoarece pierdea nopţi întregi ca să privească bolta şi să înţeleagă figurile constelaţiilor. O altă eclipsă s-a produs în timpul asedierii Siracuzei . Polycrate o guverna cu blândeţe şi se putea lăuda în faţa oricărui tiran grec că înţelege artele. In anul eclipsei lui Thales -585 î.Thales (624 . l-a primit ca pe un frate întru înţelepciune. avertizaţi. Siracuzanii au vrut să deschidă porţile şi să se predea înspăimântaţi. pe unde călcase şi înţeleptul Thales. dădu urmare cererii şi preoţii templului Neith-Isis din Memphis se îngrijiră de instruirea şi iniţierea oaspetelui în cunoaşterea secretelor divinului Toth. Influenţa eclipselor în istorie merită un studiu aparte. a ajuns celebru prin măsurarea înălţimii piramidelor doar cu ajutoriul unui baston. Amasis privi flăcăul şi ascultă citirea papirusului.543 î. cum papirusurile cele mai preţioase sunt arse. iniţierea începută la Memphis a fost continuată aici.e.585 î. Prizonierii au intrat cu respect în cea mai mare metropolă .n. Lupte intermitente se dădeau între lidieni şi mezi.n. cel mai bogat argintar al oraşului s-a îndrăgostit de tânăra şi frumoasa Parthenis. Pitagora primi un papirus de prezentare la curtea faraonului Amasis. unde astrologia şi magia aveau rădăcinile cele mai adânci. Vestea existenţei minunatului copil al negustorului de inele ajunse până la urechile lui Polycrate. Lidienii au ales ziua prorocită de Thales . care ajunsese la fel ca preoţii lui Isis.) a fost primul din cei 7 înţelepţi greci plecaţi la învăţătura înaltă din Egipt şi Asia Mică. Atunci Pitagora a văzut fără altă posibilitate decât de a-şi încleşta pumnii. Inţelegând că zeii sunt de partea lor. lumina de pe cer pieri. pentru ca războiul să se termine.

înalt de 12. foc. distruse clădirea. se află bazoreliefuri reprezentând oameni ca simbol al vânturilor. Acolo a iniţiat o şcoală. numărul “10” este sublim. căci fiind egal cu suma celor patru numere pefecte (1+2+3+4 = 10). pentru aflarea şi îndeplinirea oracolelor cereşti. construit de Andronic Cyr rhestes. . bine şi rău. Cei care nu păreau a fi destul de siguri sau nu aveau o viaţă austeră.Cele 7 note ale heptacordului corespund celor 7 culori componente ale luminii solare. Din secretă. căci tatăl său plecase pe drumul cunoscut sufletelor pământeşti. iar Luna înconjurându-l. Din când în când. Când a scăpat din surghiun. deschizându-i o carieră politică. Datorită caracterului tainic al învăţământului pitagoreic. Inăuntru se găseşte o mare clepsidră. de care Grecia nu a dus lipsă niciodată. Pe de altă parte. plin de vise şi înflăcărare.e. Dumnezeu clădeşte lumea geometric. iar celălalt a deschis o şcoală pentru a divulga oricui taina încredinţată. Divinul lui Aristotel. erau îndepărtaţi. Dar nimeni nu poate şti tot ce se şoptea matematicienilor de pe ultima treaptă. aşa cum din el a fost creată lumea. Dar un om care a citit şi socotit o viaţă întreagă în umbra templelor reci. Pe cele 8 feţe ale turnului .Pământul este rotund şi izolat în spaţiu . . nu se putea împăca deloc cu clevetirile din Agora.n.10 m. Berose chaldeeanul şi Manethon egipteanul de Sebenytos . iar celălalt reprezintă cele patru elemente primitive. Acest mister între fiii nobililor. Când Alexandru Macedon a deschis porţile Orientului.n. partidul popular năvăli în şcoală. din sacerdotală. După care a fost reluat firul învăţăturii orale secrete de la om la om. buna Parthenis îl aştepta singură. rămâne în urmă faţă de stele cu 4 minute sau un grad în fiecare zi.auzeau numai câţiva privilegiaţi. fiul lui Filip. care a mers până la Indus.este magic căci este suma a două numere perfecte (3+4). experimentală. Iniţierea se făcea treptat şi cu precauţie. laică.3 şi omenire -4. căci din el se trag toate. Pitagora s-a retras la Metaponte. iar vorba venea rar ca de la un bătrân înţelept ce era. au furat pentru a vinde. favorabilă dezvoltării spirituale. “2” . “7” . putea fi uşor luat ca o primejdie pentru popor. Işi vându casa părintească şi pământul. ele sunt reproduse în cele 7 sfere şi în cele 7 stadii de dezvoltare ale foetusului.e. astromancia a năvălit ca un roi de albine peste insulele şi coastele Mediteranei.“Turnul Vânturilor” din Athena. în care tinerii aristocraţi învăţau tainele transmise oral şi sub prestare de jurământ că nu vor divulga aceste secrete.) a dus cu sine o întreagă comoară.patria Samos. viaţă şi moarte. el reprezintă unitatea dintre divinitate . o luă pe bătrâna mamă şi plecă tocmai în Grecia mare. unde nu a mai vorbit nimănui şi unde în curând (500 î.aflau discipolii de pe treapta a doua. Acum se întorcea tăcut. după care urma dezvăluirea misterelor celor de pe treapta a treia.Soarele. pentru a reânoi moştenirea lăsată de Thales şi Pitagora. . Atunci a avut loc schimbarea. . din autoritară. învăţătura secretă a trecut din gură în gură.19 . căci primul este Sfânta Treime. “3” şi “4” . amândoi fiind preoţişi arhivari ai templelor sacre astrologice . p e care omenirea a muncit secole de-a rândul să o redescopere.sunt numere perfecte. la Crotone.circa 260 î. îi împrăştie pe discipoli şi îl goniră pe bătrânul periculos. S-a întors în insulă. Mama sa.”.“De-a lungul timpului fără de sfârşit. Oraşul s-a plecat în faţa filosofului. aer. cum erau Filolaus. conţine toate principiile cosmosului.. de unde plecase în tinereţe. care arată ora publică. pământ. Socrate i-a transmis-o lui Platon. Fig. au divulgat secretul strigând întregii lumi taina păzită de milenii. Archytas sau Lysis. Ambii au fost sperjuri şi trădători. eclipsează câteodată lumina Soarelui. . au abuzat de încrederea căpătată şi de funcţiile încredinţate pentru a îndeplini sacrilegiul. Pitagora avea părul alb. celor 7 planete şi celor 7 moduri de existenţă. Neliniştit. . cu gălăgia din port sau cu intrigile invidioşilor.Numerele au puteri magice:”1” este însuşi Dumnezeu. iar deasupra un Triton înşurubat pe o morişcă ce arăta direcţia din care bătea vântul. şi “şerpi” nişte săgeţi luminoase ca fulgerul -pe care ştiau să le mânuiască după voie. Stagiritul lui Alexandru. un înţelept lua drumul sudului sau estului.27 imaterial care arde ca trăsnetul. astrologia a devenit publică. închizând în sine înţelepciunea lui Bel şi a lui Toth.reprezintă dualitatea dintre spirit şi materie. din dogmatică. din care derivă toate corpurile materiale: apă. poate fi considerat unul dintre primele institute meteorologice. Strânse aurul.Bel din Babilon şi Amon din Heliopolis. propovăduia magistrul. care a stat de strajă la răsăritul tuturor planetelor. printr-o pleiadă de înţelepţi. unul a scris cartea pentru a o răspândi. controversată. în secolul I îen. astrologia nu s-a răspândit şi a rămas în continuare necunoscută grecilor. pentru a lumina întunericul sau pentru a le arunca în capul cuiva prefăcându-l în scrum.

cu preziceri care se îndeplineau întocmai. creeau partizani pentru momentul concepţiei şi invers. Tot ce se întâmplă în viaţă are trei feluri de cauze: 1-fatalitatea (precum viaţa şi moartea). Astrologia a fost şi de această dată la înălţime. 2-hazardul (precum câştigul sau pierderea la loterie) şi 3-liberul arbitru (precum căsătoria sau divorţul). aduse de Calistene din Babilon. Iată şi o altă obiecţie meşteşugită a lui Sextus. medic şi filosof.. nici evenimentele din a treia categorie nu pot fi prezise. au urmat schimburi de focuri neâncetate . 28 . Celebrul Sistem al Lumii întocmit cu atâta trudă de astronomul din Knidos.motiv pentru care la noi Cassiopeea se numeşte “Scaunul lui Dumnezeu”. de divinul Platon! “Adevăratul astronom . noi putem oricând să încălcăm prezicerea. Astfel că declară falsă întreaga astrologie iar prezicerile ei le catalogă drept mincinoase. După puţin timp. atrăgând atenţia că. căci efectele lor nu pot fi evitate. în sfârşit. pentru a corespunde cât mai mult mişcărilor observate la planete. care dacă încă nu s-a îndeplinit. Logica greacă a forţat tradiţiile confuze şi sacerdotale asiatice să devină un ansamblu de doctrină unitară şi coordonată. înseamnă că toţi aceşti oameni s-au născut în aceeaşi oră.Dacă astrele influenţează omul. Berose a deschis o şcoală publică în insula Cos.Două constelaţii: Cassiopeea şi Vizitiul cum erau văzute în secolele trecute. tot un tron . care de fapt are forma de “W”. Odată ostilităţile deschise. Prin această tactică. falsitatea horoscoapelor. într-o lucrare de 10 volume. Mănuşa aruncată a fost ridicată de un adversar demn de o cauză mai bună. de-o parte şi de alta. Orice prezicere care priveşte fenomenele din prima categorie este inutilă. privind bine. Fig. S-a ajuns chiar şi la o cale de mijloc: momentul concepţiei influenţează sănătatea trupească.”. Minte ascuţită.Pliniu.scrie el în “Despre Republică” . unde înfruntă atacurile şi răspunse cu aceeaşi vigoare. astrul ce apare la răsărit în momentul naşterii.au năvălit din toate părţile.Doi gemeni au întotdeauna şi în mod necesar aceeaşi soartă? Oare cei născuţi în acelaşi timp cu Platon şi Alexandru au aceeaşi soartă? . Intr-un cuvânt.aceste speculaţii nu pot fi înţelese imediat de orice persoană.nu poate fi acela care cultivă astronomia “In felul cum o face Eudoxiu. spiritul dialectician al grecilor. această acţiune nu trebuie să fie continuă? Situaţia cerului schimbându-se continuu. la prima constelaţie. Este ciudat că şi poporul român a văzut pe cer.Invers. denunţă. este în realitate încă sub orizont. totul nu se reducea decât la speculaţii teoretice şi la cereri de modificări de metode (deci la progresul “artei”). folosind cele mai preţioase documente din pivniţele templului Bel. care avea limba lucrată în aur “din cauza divinelor lui preziceri” . şi se mărgineşte numai la aparenţe. De altfel astrologia se va răzbuna crunt pe Eudoxiu.Momentul hotărâtor este al naşterii sau al concepţiei copilului? . a părăsit neântârziat turnul de aur şi fildeş în care era ţinută de întreg orientul şi a intrat cu încredere în pieţe. sub aceeaşi zodie? . Drept recunoştiinţă şi admiraţie. când fenomenul se va repeta în Capricorn “(semnele tropicelor). a fost părăsită de lumea savanţilor în urma efemeridelor “Observaţiuni pe 1903 ani”. iar momentul naşterii colorează portretul moral şi intelectual. după ce scrisese una dintre cele mai bune istorii ale chaldeenilor (sunt autori care susţin că Berose istoricul nu este acelaşi cu Berose astrologul). căci ele.Berose. el nu putea admite ceea ce nu era dovedit. depinzând de bunul nostru plac. 20 . a plecat la Athena unde i-a uimit pe athenieni. matematician. Când Miltiade dobora mii de perşi în lupta de la Marathon. Argumentul ultim. Platon îl face pe Eudoxiu un prost care nu poate pătrunde înţelesul ascuns al fenomenelor. Prima lovitură de tun a tras-o renumitul Eudoxiu din Knidos.. a laicizat şi a dat un caracter raţional ştiinţei.Sextus Empiricus. . iar nu la desfiinţarea ei. şi cere o putere de pătrundere neobişnuită”. pozitivist. Dacă la orientali teoriile cele mai absurde şi neânţelese erau primite de oamenii simpli drept profund înţelepte. căci atunci nu s-ar mai datora hazardului. i s-a ridicat o statuie în Gymnaziu (Athena). Iată una dintre prezicerile lui. din cauza refracţiei atmosferice. nu pot fi prezise. le lipsea şi unora şi celorlalţi. astrologia nu numai că şi-a asigurat viaţa. fenomenele din categoria a doua. are tot timpul s-o facă în viitor! “Pământul va lua foc când cele 7 planete vor fi în conjuncţie în Cancer şi va fi acoperit de un nou potop. dar în acelaşi timp a prilejuit o uriaşă revoluţie în istoria cugetării: a popularizat. experimental. în agore şi în foruri. unde discipolii printre care şi Antipater . Horoscoapele greşite la naştere. pronosticul mai este posibil? . şi astrologii au înţeles aceasta din primul moment. le supunea pe toate la teribila probă a discuţiei în contradictoriu. Iată atâtea motive de lungi discuţii şi controverse! Dar. ca şi pe învăţaţi. astronom şi vestit medic.

geometrul conicelor şi al excentricelor mobile. nu este de mirare că doi gemeni pot avea vieţi diferite. a ordonat expulzarea “chaldeenilor” din Roma şi chiar din întreaga Italie. pe cât de greu de combătut. cedă pasul credinţei oarbe a mulţimii. “Portica”.14 îen. cei mai nenorociţi”. epicurienii. cele mai renumite nume ale antichităţii ştiinţifice au ridicat steagul astrologiei şi au devenit apărătorii ei neânfricaţi împotriva lumii romane . cinicii. Raţiunea. Fig. reprezentând cea mai de preţ comoară a gândirii antice. Ptolemeu Claudiu. “Cel mai bun mijloc de a face să progreseze un sistem nesănătos este de a-l persecut a fără a-l combate”. desigur că ei nu ar fi cucerit niciodată imperiul şi Capitoliul dacă pretorul Corneliu Hispallus (în 139 e. astrologia a transformat-o într-un titlu de glorie. Hisparc.a forţei . astrologia. Decadenţa Athenei. inventatorul trigonometriei.) nu le-ar fi oferit şansa de a-i martiriza. rigidă şi neânduplecată a declarat război astrologilor. forurile. scepticii. altoită în Peloponez. trebuie să recunoaştem. la întâlnirile lor selecte să se întrebe ce este cu noua artă a misteriosului Orient. Lupta a fost aprigă. Acesta. circurile. care au devenit cărţile sfinte ale clerului astrologic pentru următoarele 15 secole. Pe cât de rapidă a fost infiltrarea astrologiei în peninsula italică. Atacurile se răreau. Pământul îmbibat de milenii cu superstiţii. apărătoare şi colportoare ale ştiinţelor stelelor. încurcate sau meritorii (pre cum celebra Tetrabiblos). “Academia”. In curând ea ajunse tema de luptă a celebrelor şcoli filosofice greceşti.Megalis Sintaxis. este mai repede părăsit de mulţime decât şarlatanul care promite orice şi care atrage prin parfumul necunoscutului şi al misterului. în cetatea lui Alexandru.a fanatismului -. Aristarch din Samos. pe friontispiciul căreia scria: “vindecările sufletului”. Cetatea marelui împărat. lăsând la o parte orice alte considerente. Lupta împotriva forţei Din Grecia. Câţi doritori de glorie şi bani.sau a lumii creştine . credulul Alexandru. obosită să alerge încontinuu după un adevăr ce rămânea mereu sub orizont. Aici. aceasta nu însemna că după lăsatul nopţii.n. cel ce neagă mereu. Eratostene. Aici a fost biblioteca (arsă de două ori în decursul istoriei). divinaţia şi astrologia. s-au declarat partizane. cei mai nebuni. Cel ce se îndoieşte de toate. cum numai de 200 de ani încoace s-a putut calcula exact. fiecare nobil în parte să nu cheme vreun “matematician” pentru a-şi descoperi viitorul. a fost cuibul preferat în care a sălăşluit şi a prins aripi de vultur. 29 . astrologia se strecură pe nesimţite în Italia. câţi imitatori ai lui Berose. cel mai de seamă astronom. Apolonius din Perga. care a socotit mărimea pământului atât de bine. Dar. care a fost privită ca o Biblie astronomică şi astrologică timp de 1200 ani.insuficienţa metodei şi inabilitatea operatorului. Dacă autoritatea romană. coincide cu biruinţa deplină a astrologiei în lumea greacă. ghiceau după fumuri sau păsări. ceea ce. Ceea ce ştim este că în secolul II en. închipuindu-şi că o idee poate fi ucisă cu suliţa. care numiţi “chaldeeni” sau “matematicieni” vindeau pentru un preţ derizoriu horoscoape trecătorilor. cauza nu este falsitatea doctrinei ci -se zicea. ca centru cultural şi ridicarea pe prima treaptă a şcolii din Alexandria Egiptului. Acolo au trăit şi au strălucit cei mai vestiţi învăţaţi ai lumii vechi. mahalalele şi cheiurile oraşelor şi porturilor romane gemând de nenorociţi anonimi. zice cu toată dreptatea Bouche Leclerck. Moda cea nouă a fost curând statornicită. Diogene cinicul spunea: “filosofia şi medicina i-au făcut pe oameni cele mai înţelepte animale. medicul Claudiu Galien. cel mai mare astrolog al antichităţii. de la zdrenţele cerşetorului la purpura imperială.Deoarece din 4 în 4 minute aspectul cerului se schimbă. Aceasta a fost suficient pentru ca patricienii şi mai ales matroanele. punându-i în umbră pe vechii magicieni. care luptau zadarnic împotriva curentului. stoicii. geometrul Menelaus. ne trezim cu toate pieţele. era cea mai potrivită brazdă pent ru a primi şi creşte floarea veche babiloniană. A căutat să deosebească orizontul real de cel aparent şi să alcătuiască tabele de răsărit real. Iată că peste noapte. pe câtă vreme numărul credincioşilor sporea. slăbeau în intensitate. In ce priveşte obiecţia refracţiei.Vestitul astronom Ptolemeu. bâlciurile. opere nebuloase. e mai mult decât o jucărie. Aici s-au scris tratate mistice. Aici s-a strâns şi s-a prelucrat materialul primei sinteze ale ştiinţei umane (Megalis Sintaxis). câţi aventurieri au trecut Adriatica? Care a fost primul? Dar cel din urmă? Când anume? Aceste întrebări au rămas fără răspuns. ruşinată de a nu putea proba falsitatea unor influenţe tot atât de greu de susţinut. dacă un horoscop nu se îndeplineşte. superstiţia şi despotismul. cel care a găsit distanţa de la Soare la Lună şi a susţinut sistemul heliocentric(!). oricare ar fi valoarea lor. dar rezultatele au început să încolţească. adversarii şi detractorii ei. Divinaţia cerească forma însă un subiect mult prea vast şi prea arzător ca să poată rămâne măr de discordie numai între doi aversari izolaţi. Printre alţi şarlatani care dădeau cu zarurile.21 . din şcoala alexandrină . autorul vestitului “Almagest” . pe atât de fulgerătoare a fost ascensiunea ei.

urmaşul lui Tiberiu la purpura imperială. anul devenind “bisextil” (aşa cum se cunoaşte în “vechiul stil”). Pentru mulţi împăraţi. Emilia Lepida (din cea mai bună familie) a fost acuzată de “otrăvire. mi-ai putea spune cât timp mai ai de trăit?”.Cezar. dar tot atât de nefolositoare. nepotul lui Cezar. Imediat senatul roman a ordonat expulzarea chaldeeilor. iar la întoarcere chemă din cetatea Alexandriei pe astrologul Sosisgene pentru rearanjarea calendarului roman.al doilea împărat. este un om oarecare. Dacă nu a fost niciodată închis. Chiar în timpul lui Tiberiu. a fost aruncat de pe o stâncă în prăpastie. a devenit “vestit astronom”. vestitul şi voluminosul poem didactic “Astronomicon”. pentru a o cerceta mai exact. punând la îndemâna oricui ştiinţa nou sosită. au urmat noi “Senatus Consultus” atroce. a urmărit noaptea planetele în mersul lor neântrerupt. Ambiţioşii îşi legitimau drepturile şi filiaţiunea pe baza horoscoapelor.22 . acesta nu a ţinut seamă de semnele rele. în vreme ce prostimea era omorâtă. Fig. începu să strige cu un aer îngrozit: “Chiar acum sunt ameninţat de un mare pericol”. despre care auzise numai lucruri bune. unde a fost răpus de pumnalele conjuraţilor. devine celebru. a avut parte de horoscopul alcătuit de Scribonius. deoarece se credea urmaş al Zeiţei. Astrologul înţelese ameninţarea din această întrebare. Când Cezar se ducea către senat. Aceste astre apăreau în ochii oamenilor înfricoşaţi cu săbii de foc sau globuri aprinse. iar Lellia . In viaţă. s-a retras pe insula Capri. In cercul următor sunt figurate semnele celor 12 animale ale “dodecaoros”. In cercul interior se văd constelaţiile polare: Ursa şi Dragonul. aşezate deasupra fiecărui semn. Ajuns împărat. August şi-a luat ca sfătuitor un înţelept. Câte trei figuri în picioare în stil egiptean. urmat de un al doilea zodiac asemănător primului. dacă a scăpat ca prin urechile acului de stâncile prăpastiei Serif. Furius Scribonianus a fost deferit tribunalului. Tema mărginită de busturile celor patru vârste (dintre care numai una s-a păstrat). Lumea are încredere în arta celor care cu mâna stângă sau cu dreapta au zornăit lanţurile şi au fost închişi mult timp. Această atenţie pe care o acordau împăraţii credinţei chaldeene. însuşi marele Cezar. a fost găsit pe Aventin şi se află păstrat la muzeul Louvru. deoarece purta la gât un horoscop prezicător de glorie. zodiacul ocupă cercul următor. unde în cei 11 ani cât mai trăi. Urmărea singur mersul planetei Venus. o mulţime dintre astrologi au fost executaţi. înconjurat de prieteni şi astrologi. iar unul numit Pituanius. Poetul astrolog Marco Manilio a scris sub domniile lui August şi Tiberiu. îi amăgesc pe ambiţioşi şi care. încredinţându-l că va moşteni tronul. l-a întrebat la sfârşit cu un zâmbet mascat: “Pentru că eşti atât de destoinic. desenează aceste forme ciudate de comete. un senator i-a întocmit tema natală. La naşterea lui Octavian. vor rămâne veşnic în societatea noastră”. acuzat şi condamnat la exil “pentru a fi întrebat astrologii asupra datei morţii împăratului”. Dar dacă a văzut moartea de aproap e. mereu urmăriţi. dacă erau descoperite. care îi prezisese de la naştere treapta la care va ajunge.rivala Agripinei la mâna împăratului. este foarte căutat de cei mulţi. Tiberiu l-a chemat într-o zi pe astrologul Thransyllus. Deoarece împăratul a bănuit că Thransyllus este un şarlatan linguşitor. reprezintă decanii. adulter şi întrebări criminale adresate astrologilor în privinţa casei lui Cezar” (în speţă Tiberiu). expulzarea şi suprimarea astrologilor pot fi privite ca monopolizarea în mâna autorităţii a unui mijloc atât de preţios de conducere. el se intitula “scrib sacru” al zeilor 30 . Sub Claudiu. Deodată. Păstrându-şi tot sângele rece. Acesta nu a ezitat să îi prezică tot felul de fericiri şi victorii. uitând de vechii zei cereşti şi de noile griji pământeşti. erau arse în public şi posesorul lor deportat dacă făcea parte dintr-o familie bună. în vreme ce femeile doreau să intre în graţiile curţii. încântat de pătrunderea şi prezenţa lui de spirit. ca şi cei dinainte. care îi dicta conduita după mersul astrelor. Juvenal adaugă: “Cel care a fost exilat de mai multe ori. Perceptorul din tinereţe al prinţului . astrologia nu era folosită decât ca un mijloc de guvernare. pe Theogene. îl luă sub aripa sa ocrotitoare.” Fig. Când a fost în Egipt la oaza Amon. La 68 ani.stoicul Cheremon. ceru î ngăduinţa să-şi refacă tema natală. Tiberiu. Crudul Nero nu a fost mai puţin superstiţios. a învăţat singur regulile expuse de Manilio. şi-a cerut h oroscopul.Tema astrologică numită “planisfera bianchinis”. ajutate de sfaturile magilor. Tacit spunea: “Cărţile lor sunt prohibite. Dar astrologii sunt o rasă de oameni care îi trădează pe cei puternici. este acuzată de cea din urmă “de a fi întrebat astrologii şi magicienii asupra căsătoriei prinţului”. este cel ce a scris despre influenţele cometelor. astronomul-astrolog Hevelius. nu a întrerupt şirul persecuţiilor la care legea romană o supunea. iar Decretele care se dădeau pentru persecuţia. Acesta fixă anul la 365 zile iar din patru în patru ani a adăugat o zi.23 -In lucrarea sa “Cometografia”. Tiberiu . pentru a nu fi înşelat de alţi astrologi în privinţa recunoaşterii celor care îi vroiau tronul.

Moartea lui a întârziat faţă de prezicere cu num ai câteva săptămâni şi toţi se corectară: “astrele au prezis că nu va vedea sfârşitul anului”. împărat la 14 ani. Minerva cu casca. ajungând oficial la cârmă. romanii atribuiau fiecăruia din cei 12 zei principali. Fig. 31 . alcătui pentru împărat un manual de astrologie militară . Iulia Doamna. apropiindu-se şi depărtându-se între ele? In 321 e.cometa îl lăsă în pace pe împărat! Dealtfel. Ambiţiosul general se grăbi să se căsătorească cu ea pentru a-şi asigura urcarea pe tron şi trebuie să recunoaştem că faptul a avut loc.din stele şi măruntaiele animalelor. Astrologul favorit de mai târziu al lui Nero a fost Balbilus. a mers şi mai departe: a încurajat ştiinţele şi divinaţia. învingându-şi agonia. Atâta înţelepciune îl făcu să supravieţuiască teribilului său tiran şi să-i rămână moştenire lui Vespasian. Traian şi Adrian au fost aspri cu astrologii.. şi a apărut scepticismul în zeii Olimpului şi ai Parnasului. Ei răspândiră un pamflet anonim în care anunţau: “împăratul nu va vedea sfârşitul lunii”. Pe margine sunt sculptaţi: Jupiter cu trăsnetul. filosofului Favorinus. protejată pe faţă de auguştii săi orientali. Apolo. ca şi a celor ce continuau să alerge în lumina lor. printr-un ordin împărătesc. pe care oricine le putea vedea. A vizitat mormântul marelui său înaintaş Alexandru şi a dat ordin să fie camuflat în aşa fel încât nimeni să nu îl mai găsească. până nu au obţinut mai înainte o consultaţie. De jur împrejurul altarului sunt podoabe cu semnele zodiacale care însoţesc atributele zeului planetar care i-au fost asociate: bufniţa Minervei cu Berbecul. detronându-l pe Vitelius. ca şi cu toate celelalte specii de ghicitori. pentru a afla motivul indiferenţei Faustinei. Diana. în ce se mai putea crede decât în stelele şi în planetele de sus.n. consulului Caton. pe când eu sunt chel”. Vesta. inaugurată de Septimus Severus . Vitellius . ci declară liniştit: “Această stea cu coamă nu mă priveşte. ştim că împăratul i-a chemat în secret pe astrologi. i se prevestise prin tema natală că va ajunge împărăteasă. îndemânarea lui Balbilus fu dovedită încă o dată. astrologia. este păstrată în muzeul Louvru. Desigur în decursul timpului. văzut de sus şi din lateral. Este o atitudine curajoasă ce se potriveşte cu cea avută pe patul de moarte când. iar matroanele nu s-au putut decide nici pentru întoarcerea unei vizite. pe cele îndoielnice închizându-le într-un beci. Vespasian. până la delfinul lui Neptun cu Peştii. Işi s fătui împăratul să omoare cât mai era vreme un personaj ilustru de la curte în locul lui. Ceres. vizitând Egiptul. se ridică din pat pentru a putea spune: “Un împărat trebuie să moară în picioare”. nenorocitule? Voi muri de frică. când întorcându-se strigă:”Seniore. trepiedul lui Apolo cu Gemenii.din Alexandria.Altarul astrologic de la Gabies. Tânăr fiind. Marte. instituind catedre plătite de stat pentru profesarea acestora. pentru că el are păr. s-au ridicat împotriva chaldeenilor minţile luminate ale istoricului Tacit. Când apărea pe cer o cometă care anunţa moartea împăratului (aceasta fiind doar afirmaţia lui).. Într-o bună zi. Dar când cel mai virtuos dintre împăraţi.n. In această perioadă.174 e. îl chemă imediat pe Balbilus.24 . Vespasian însă nu se lăsă impresionat. O cometă sosi nechemată în timpul domniei lui. Mercur cu caduceul.. a scăpat de frica legilor ce o asupreau. Reţeta se dovedi bună. Neptun cu tridentul. găsea tot el numaidecât mijlocul să-şi scape stăpânul. Vulcan. se şi văzu târât spre locul de execuţie. astfel ca auspicia şi astrologia să se transmită sub adevărata lor formă. ea prezicea nenorocire tronului. Inşfăcat de doi legionari. când putu împăca tradfiţionala prezicere aurispices cu arta cea nouă. câte o lună a anului şi câte un semn zodiacal.. Această valoroasă piesă antică. ordonaţi să mi se ia pulsul şi se va vedea că am febră “. Această prezenţă de spirit îl înveseli pe monarh şi îi scăpă viaţa. dar aceştia erau deja deprinşi cu persecuţiile.. ea îl ameninţă mai degrabă pe regele parţilor. îi proscrise la rândul lui pe astrologi. Partea centrală concavă servea probabil drept cadran solar. naturalistului Pliniu. In timpul luptelor sale Severus a mers ca într-un pelerinaj la Babilon.. l-a întrebat cu un glas ameninţător: “de ce gen de moarte crezi că vei muri. etc. păstrând doar pentru sine foloasele ştiinţei milenare. de unde a strâns multe cărţi sfinte ale vrăjitoriei şi ghicitului. Va fi aflat el că un tânăr gladiator era de vină? Chaldeeanul Iulian. a răspuns acesta.. înfuriat pe un astrolog care nu îşi cunoştea bine meseria. Minţi.n. însuşi stoicul Marc Aureliu crede. interpretând horoscoapele combinate .minunea se produse.urmaşul efemer de câteva luni al lui Nero.. nu sub cea coruptă printr-o colportare liberă şi necontrolată.194 e. vei muri imediat de o moarte violentă”. auzise că unei matroane. atât de folositor lui Nero şi continuă persecutarea astrologilor. reluă împăratul. Venus. Conform vechii concepţii babiloniene. cine îi mai ascultă? Cu tot secretul păstrat. un om din cale afară de priceput. Când a început decadenţa în lumea latină. Eros. porumbelul lui Venus cu Taurul. dar odată cu dinastia romană a împăraţilor sirieni. Alexandru Sever. patricienii romani au plătit gras prezicerile. după regulile artei.

Deci viitorul este hotărât de Dumnezeu. Nargonne 589). Citind cu atenţie scrierile părinţilor bisericii. Auxerre 570. în care mii de fiare au lins în circuri sângele martirilor.zice biserica. unui prestigiu imperial. ameninţările s-au transformat în fapte. Orleans 511. pe câtă vreme cea de-a doua. astrologia şi farmecele. în care un popor de credincioşi a intrat în catacombele fără aer şi lumină. orice rugăciune “o consolare a unor spirite bolnave”. Dar când fanatismul religios se loveşte de o erezie milenară. care nu mai poate fi înlăturată. Gnosticii din Alexandria şi Atena . în care torţe vii au luminat colinele Romei. Blestemul lui Tertulian. Creştinismul. l-au învăţat pe Cham şi deci pe oameni. Sf. cu fanatismul bigoţilor. în virtutea cărora oamenii ar deveni în mod necesar păcătoşi sau cucernici”).32 a fost fixată definitiv săptămâna de 7 zile şi repausul obligatoriu dumini ca. El nu poate crea astre genethliace. Atunci care mai poate fi vina omului în faţa unui destin imuabil? Aici teologia nu poate scăpa dintr-o gravă dilemă: sau omul are liberul arbitru să aleagă între bine şi rău . ci numai irevocabile. prin horoscop. Dar odată cu astrologia era periclitată întreaga ştiinţă antică. Diferenţa nu are valoare atâta vreme cât este formală. astfel ca în cea de-a doua viaţă să poată fi pedepsiţi sau răsplătiţi.ultimele c etăţi ale filosofiei astrale sau ridicat la fel ca un şarpe lovit de moarte. urmate de cele ale fiului său Constanţiu. Creştinismul propovăduieşte mila şi iertarea păcatelor de la bunul şi unicul Dumnezeu. Edictele lui Constantin cel Mare. Odată cu înălţarea pe tronul Bizanţului a credincioşilor crucii. astrologia senină susţinea simplu teoria fatalităţii. Păgânii răspundeau cu mândria urmaşilor unui trecut glorios. după faptele şi meritele lor (Sfântul Efrem afirmă: “dacă Dumnezeu este drept. când oracolele de le Delphi. deoarece ambele credinţe nu pot convieţui: existenţa uneia pretinde dispariţia celeilalte. Braga 561. unei ştiinţe milenare. Agde 505. statuile lui Fidias şi Praxiteles şi-au pierdut capetele şi au fost îngropate. Toma. îi lovi pe creştini prin cele 10 persecuţii. Toledo 400. Eretismul roman. Lupta împotriva credinţei În ziua în care imperiul universal al Romei s-a făcut fărâme. de la Sf. când cerul se întuneca de nori barbari veniţi de la răsărit. aruncat magilor. nu poate admite un destin hotărât cu anticipaţie. este rândul chaldeenilor să fie persecutaţi şi să devină martiri. Odată cu ea. Britania. din oaza Amon şi din Olimp au amuţit. astrologilor şi otrăvitorilor. Creştinii atacau cu patima neofiţilor. când ziua de mâine era nesigură. această diviziune de 7. Totul se reduce la întrebarea: se poate sau nu prezice viitorul? Dar istoria Vechiului Testament este plină de tălmăciri şi oracole. Acum. îl lasă pe om indiferent la ceea ce urmează în viaţa de apoi. In vreme ce biserica se lupta să armonizeze libertatea individuală cu prerogativele Providenţei. Ideea a biruit forţa. în ce se mai putea crede? In noua religie care se revărsa ca un torent din Asia. îmbibat de zei şi astre. A-i admite omului posibilitatea îndeplinirii a două acţiuni contrarii. accepta preziceri posibile. Cunoaşterea anterioară a Venirii lui Mesia. Lumea a văzut cea de-a doua faşă a medaliei.se predica de pe amvoane. înseamnă a citi pe cer şi ceea ce se va întâmpla şi ceea ce nu se va întâmpla! Aceasta sau moartea astrologiei este tot una! Creştinismul. sau în stelele nemuritoare? Iată una dintre cele mai arzătoare lupte date în istoria omenirii vreodată. spiritul a învins materia. Vasile şi Sf. a răsunat în tot evul mediu. astrologia şi-a întins aripile peste întreg imperiul. condamnând astrologia şi afurisindu-i pe cei care o practică. Ingerii rebeli . Templele dorice şi corintice de ma rmură şi granit au căzut. fondul fiind comun. Augustin au aruncat trăsnete asupra ghicitorilor. Iosif şi Daniel îşi explică visele şi totţi profeţii anunţă viitorul. din unghiul lui. Cum? Prin revelaţie divină nemijlocită de obiecte . este o dogmă admisă de Biserică. iar omul îl poate afla. în vreme ce astrologia admite destinul creat şi impus omului de armata zeilor planetari. este rândul lor să sufere şi să se ascundă în unghere. Astrologia nu poate. Augustin la Sf. Aries 314. discuţiile nu pot rămâne pe câmpul azuriu al ideilor pure. Germania.n. Galia. O conciliere sau un compromis între aceste două poziţii bine definite şi ireductibile este de la bun început imposibilă. Din Roma. constituţiilor apostolice şi a altor concilii ecumenice (din Laodice 336. se simte că doctrina lor este şovăitoare în această privinţă. primul acordă credincioşilor liberul arbitru. Intregul cult ar deveni iluzoriu. atunci când zeii latini şi greci cad în uitare. vestitul avocat . Dar credinţa în Dumnezeu a triumfat “cu moarte pre moarte călcând”. s-a răspândit în toate ţinuturile vecine: Spania. cu ajutorul stelelor -afirmă astrologia. negând predestinarea nu îi putea opune însă o argumentare logică solidă. Atunci. au deschis seria represiunilor sistematice împotriva păgânilor . sau Dumnezeu nu ştie ceea ce va hotărî omul şi atunci El nu mai este atotştiutor.313 e. în pivniţe şi în misticism.Dumnezeu ştiind dinainte ceea ce el va alege şi atunci libertatea este numai aparentă. susţinând fatalitatea acţiunilor. din unghiul ei.

şi al lui Baal . univers plin de mari virtuţi. cu Biblia! Este scris textual că Dumnezeu a creat lumea. Dar cei mulţi şi proşti. dar de multe ori. aceasta a fost atacată mai ales pentru că se ocupa de chestiuni interzise: ceea ce nu este doar o recunoaştere indirectă. Cine ar crede? El a trecut aproape la vedere de partea adversă. pentru salvarea unui celebru condamnat la moarte. asupra prezicerii lui d”Ailly. un pogrom fără precedent ar fi trimis în neant mase întregi de genethliaci. cei îmbibaţi de clasicism şi mitologie. mai fanatic şi mai îmbibat de elenism dintre ei. Să observăm însă că în chiar aceste zile. decât în practica magiei şi genethlialogiei. “Infernul. Cei puţini şi culţi. Înclinaţia axei aduce cu sine formarea şi succesiunea anotimpurilor. lume pregno Di gran”virtu. având axa înclinată din ziua în care Adam a fost alungat din rai şi pede psit săşi câştige hrana cu sudoarea frunţii. deci pierderea primăverii veşnice. iar cea din Alexandria arsă de fanatismul mahomedan. în care astrologia este ascunsă mai mult decât oriunde de un văl. practicând el însuşi tot felul de divinaţii. bazată pe un horoscop în care afirma că în 1789 va fi o mare revoluţie). Petru devine binevoitor cu astrele şi protectorul adoratorilor acestora. Silvestru al II-lea. Ei doreau detronara lui Constanţiu şi reintroducerea pe faţă a păgânismului. Fără acţiunea moderatoare a lui Jovien. Denunţurile nu încetau. Când împăratul căzu rănit mortal într-o luptă cu Sapor . Treptat. lor nu li se putea lua cuvântul decât odată cu capul.1420 e. cel care a fost creştin şi care l-a renegat pe Isus. 1350 . Firmicus inventează ad-hoc. închisorile nu mai aveau locuri. scrisă sub cei doi împăraţi. Honoriu al III-lea. iată-nu în situaţia paradoxală în care un instrument. monopolizat la început de guvernare a ajuns să-i fie exclusă imixtiunea în afacerile publice. Insă garda imperială îşi înmulţea eforturile pentru a descoperi delictele interzise. arhiepiscopi sau cardinali. discipolul şcolii din Atena. zicând: “Să fie lumini pe firmamentul cerului. dal quale io riconosco Tutto. pentru a se întoarce la planete şi la zeii păgâni . reânflori cultul lui Venus. Purgatoriul şi Paradisul” lui Dante. teoria că destinul lor nu este previzibil. Pentru a-i scăpa de pedepse pe confraţii care răspundeau întrebărilor puse asupra situaţiei statului şi vieţii Cezarului. cât de cât tolerantă clanul nu putea fi împăcat cu adoratorii planetari. Dorinţa de studiu şi de experimentare. prezentată facultăţii catolice din Lille.Sf. ultima tranşee a fost cucerită.. cum este cazul lui Pierre d”Ailly. pentru că este crezută şi capabilă să răspundă. şcoala din Atena desfiinţată. oricare mi-ar fi infernul (O. chiar la Părinţi. şi-a părăsit roba şi clientela. de la care eu recunosc totul. Dar iată că păgânii se apără tocmai cu arma adversarului. sau zărit slăbiciuni. Pe de altă parte. glorose stele. Imensa pledoarie “Mathesis”. al lui Mercur. Cel mai mare teolog al bisericii din Apus a fost cu siguranţă Sf. Reacţia creştinismului a fost teribilă. Augustin. conjuraţii devin atât de mulţi încât armata alcătuită din grupuri de popoare şi secte. Poetul îşi mărturiseşte credinţa în astre cu preţul pierderii mântuirii sufletului: O. In guvern se instalară filosofii şi astrologii. îl proclamă ca împărat pe cel mai cult. luând pana pentru a susţine astrologia. Iniţiat în mistere de Edeusis şi Maxime de Theurgis. glorioase stele. Totuşi. decât scrierile lui Aristotel. Si cel mai aprig luptător . qualche si sia il mio ingegno)-paradisul XXII. Toma d”Aquino. partizan înfocat al influenţelor astrale (de curând s-a atras atenţia într-o teză de doctorat. este un monument de abilitate avocăţească. erau susţinătorii dibaci şi periculoşi ai temelor natale. Profesorii lui Julian sunt executaţi. continuau să creadă în orice şi cu predilecţie în stele: ei reprezentau o forţă peste care nu se putea trece. pe Julian Apostatul. în opt volume. cele mai negre pentru astromancie.regele perşilor.Jupiter. astfel ca ele să fie semne (ale viitorului) şi (diviziuni de) timp”? Iată un argument care oferă o punte de legătură. O. In aceste timpuri întunecate.Zeus . prelat francez şi teolog celebru. Incepe timpul în care “erudiţi astronomi” ajung episcopi. Iată-i pe Leon al III-lea. pravoslavnicul poem de răsunet universal. Astrele nu hotărăsc. care se vedea încolţit de un pericol asemănător. ci şi un omagiu mascat. Dar spiritul mereu neliniştit şi cercetător al oamenilor. ci sunt numai semnele celor ce se vor întâmpla. apreciază: astrologia este o revelaţie diabolică. luă u n pumn de ţărână şi aruncându-l spre cer strigă: “ai învins. 112 Curând. 33 .Julius Firmicus Maternus. este străbătut de duhul anatemizat. nici în această situaţie echitabilă. galileanule”. biserica nu a permis în afa ra Bibliei ca manual ştiinţific. nu se putea împăca numai cu ceea ce le permiteau teologii.361 en.n. arestările nu mai aveau sfârşit. căutând să împace cele două teze. Criza ia proporţii. admirabil de adevărată! Tot el adaugă în altă parte: pământul se învârteşte prost. nu-şi putea găsi refugiul. Scaunul Sf. o.

unele păreri înclină către o cometă). Toţi electorii ştiau această prevestire şi toţi credeau în e a. evreii. fără conştiinţa unui trecut şi fără un ideal comun. iar şirului de căruţe ce însoţea “Hoarda de Aur” i se vedea numai începutul. dar precum era de aşteptat. mai greu şi mai sângeros. Venise timpul să se solidarizeze toţi văcarii şi să-şi caute un loc. Fig. Anglia. însă.Sol Natalis Invicti. partida este pierdută. În secolul al IV-lea. O aşteaptă zile de glorie. Dar ceea ce poate face un singur om dintr-un popor şi cu acest instrument din întreaga lume nu ne pot spune pe deplin nici Alexandru Macedon. pentru că la acea dată se celebra în antichitatea păgână solstiţiul de iarnă . Astăzi. nu se mai află nimeni în faţa ei. să fie savanţi catolici care să aibă cunoştiinţe suficiente ale limbilor ebraică. Acum astrologia domneşte ca o regină. Paradisul plin de sfinţi. se văd o stea. Cine ar fi putut să o facă dacă nu Temugin? Atunci un ghicitor. căci era foamete mare. o primesc în palate. Luna şi Soarele). când Ghengis Khan trăia. sfârşitul nu. In cele din urmă cardinalul Barberini s-a oferit. care sosesc conduşi de o stea (despre acestă stea s-a scris incredibil de mult. Alţi astronomi cred că steaua magilor ar fi fost o novă. Malachie sau Sf. îmbrăcat după moda astrologilor acelor locuri. Naşterea lui Isus este cunoscută de trei magi astrologi. crăciunul a fost fixat pe 25 decembrie. catolicii au 7 sacramente. Germania. Arabii. cu pălărie înaltă de catifea şi pelerină galbenă aruncată pe ume ri. nu are asemănare pe tot întinsul globului. nici Napoleon Corsicanul. Barberini devine Papă. Sărbătoarea rusaliilor este la 7 săptămâni după paşte. Nicefor. căci atât grecii cât şi francezii nu au aşteptat venirea acestor cezari pentru a cunoaşte ce este patria şi gloria nemuritoare. Mongolii. Scolile greceşti. au dispărut în negura timpurilor. Astrologia a câştigat şi cel de-al treilea război -cel mai lung. Acum situaţia este limpede. Capitolul 6. Pe zidurile unei catedrale italiene este pictat zodiacul (pe vârful suliţelor din biserica Serbeşti din Câmpulung Muscel. săptămâna creştină are tot 7 zile. Salamanca. numai pentru o lună! Se înţelege că în faţa acestei situaţii. arabă şi chaldeeană”. îşi câştigă faima printre conducătorii de triburi mongole. Bisericii nu-i mai rămâne decât să încline steagul şi să primească şerpi străini în casă. prietenii chaldeenilor. care se afla în roata mulţimii din jurul cortului Khanilor.O alegorie creştin-astrologică. Nimeni nu îi mai contestă suveranitatea. din secolul XIII înainte. Khanul Temugin. Lumina lor reunită a dat impresia unui puternic astru necunoscut. care să-i conducă (1206). este o sferă care înconjoară zodiacul ceresc. pentru a-l alege pe noul Sfânt Părinte al lumii catolice. primitivi. In trei ani de lupte câştigate. iar triada babiloniană s-a prefăcut în Sfânta Treime. ale dialecticienilor iscusiţi. în acea vreme toţi tinerii aveau un cal şi un arc cu săgeţi. consiliul îl alege. al legiunilor neânfrânte. Cine era ea? Kepler şi Ideler au calculat că în anul 7 îen a fost o mare conjuncţie între Jupiter şi Saturn. Denis. în care se caută o îmbinare armonioasă a celor două credinţe opuse. ieşi cu îndrăzneală înainte strigând: 34 . au aprins cu făclia lor torţele vecinilor şi le-au împărtăşit din belşug comoara fără fund şi fără de preţ a cunoştinţelor astrale. marele consiliu al cardinalilor s-a întrunit la Roma. Europa. Franţa. GLORIA. creştinii neâmpăcaţi sunt acum buni prieteni: o admit în biserică. Sf. Bologna. naşterea Soarelui neânvins. este în întregime cucerită. lumea a fost c reată în 7 zile şi se împarte în 7 ore canonice. Dar fusese deja făcută o prezicere: “noul Papă nu va trăi nici 6 săptămâni”. postul cel mare are 7 săptămâni. un popor decăzut adoarme în sunetele alăutei. Asia. Toţi au contribuit la dezvoltarea astrologiei. ce repetă la nesfârşit povestea unui trecut glorios. cel care domnea la “Nisipurile Negre” (Kara Korum). Răspândirea în Europa. imperiul roman. Oxford. aşa că nimeni nu dorea succesiunea. greacă. In 1623. în iurtele de piei peticite şi afumate. Spania. Chiar laptele de iapă se găsea greu. Marea moştenire a Chaldeeii au împărţit-o cu lăcomie mongolii. o introduc în universităţi. arabii.25 . Din acest moment. Dealtfel. întreaga cronologie fiind eronată . Aventurierii.. Sfatul cel mare al şefilor (Curlitaiul) trebuia să aleagă unul dintre ei. şi pe alte căi s-a ajuns la concluzia că naşterea Domnului Nostru Isus trebuie situată cu 7 ani înainte. Ialia. cel puţin la fel de mult cât au fost Sf. Plin de bucurie. O! pe acel timp. Clement al V-lea a ordonat prin bula papală “de Magistris” ca în “Universităţile din Paris.anul 1944 ar trebui să fie 1951 de la naşterea Domnului. ca şi cea chaldeeană. în jurul focului de noapte. Ceea ce a făcut Ghengis Khan din cetele răzleţe de văcari inculţi ale mongolilor răspândiţi pe mii de kilometri. nu a fost niciodată pierdută.. cunosc 7 rugăciuni ale Tatălui Ceresc.Clement al IV-lea şi Urban al V-lea. este o amintire a istoriei.

răsăritul Europei. oraşele au l uat foc. După China. -Bine! Fii stăpânul acestor supuşi şi slujeşte-mi copiii cu credinţă! Toţi se uitară la Ogotai. Babur şi Djellal-an-dine-Mohammed-Akbar. împărat mongol al Indiei . nu mai aveau o conducere unitară. Cum acestor cuceritori le lipsea măsura în tot ceea ce doreau sau înfăptuiau. Tipetele şi horcăielile miilor şi poate sutelor de mii de sfâşiaţi în lupte nu au atins urechile Kh anului Ghengis. El ştia -şi 35 . adică cel mai mare împărat sau împăratul neamului omenesc. Bukhara şi alte vestite cetăţi bogate. Când Ghengis se retrase din China a luat cu el numai ce era de preţ pentru el: tezaurele din Peking şi din celelalte oraşe făcute scrum. dar cu toţi urmaşii “Celui din urmă Căpitan al Lumii” (Khanii Sabruh. După aceste cuvinte. înfăşuraţi în largile pelerine galbene. urmă gloria distrugerii regatului Gusleac (mai târziu imperiul lui Tamerlan). Dacă primul omora tot ce întâlnea în cale.. sferturi de cerc şi calcule asupra Lunii. Ultimul. întâietatea o deţine Mohammed-Taragai-benSharok (1395). cu natura întreagă. era cel mai pasionat protector al artiştilor. cu care să-şi completeze biblioteca. El a înţeles în sfârşit că nu ţărâna arsă şi goală este ţara pentru un împărat ca el. către un chitai la fel ca miile pe care le ucisese. strănepotul lui Tamerlan. Aşa a fost nu numai cu Chah Rokh. Aceasta se putea numai pentru că albise noaptea în turnul său plin cu globuri de bronz. precum şi pe înţeleptul Ie Liu Ciu Tai. iar la Delhi a ordonat să fie sugrumaţi 100. cu cerul universului. Prima dată. I-L-C-T forţă pe fiii marelui dispărut să recunoască pe Ogotai şef. Ulugh Beigh. dar nu o vei conduce tot de pe cal!”. Dacă Ghengis a ars Pekingul. cel supranumit Ulugh-Beigh. Timur pârjoli pe lângă Bagdad. cunoscut sub numele Tamerlan cel Schiop. Damasc. Samarkandul. în academiile ştiinţifice fondate de el (în oraşul său natal Kech şi în Samarkand -splendid reclădită-) o mulţime de peste 150.Prinţul ales va trebui să poarte numele de “Ghingis-Ha-Khan”.000 oameni deodată. Delhi. Timur a trimis la învăţătură. materiile necesare astrologiei. dar cele şapte cuvinte: “E vremea să se pună capăt măcelului”. fură auzite şi ascultate. al literaţilor şi un îndrăgostit de astronomie! Ace asta poate fi adevărat? Niciodată. tare şi cu îndrăzneală. Acţiunea umanitară a învăţatului astrolog a fost dovedită şi în alte rânduri. ci adevărata împărăţie este omul înfrăţit cu pământul. ce răspundea limpede. fiul lui Timur şi moştenitorul vastului imperiu. al savanţilor. se aruncă cu o furie mongolă şi cu o ardoare de oriental asupra matematicii şi astronomiei. căci acesta îi este rangul proorocit de stele. spuse încet şi muzical de Ie Liu Ciu Tai. omul numit cu groază “bestia mongolă” sau “sângerosul fanatic”. Acest demn urmaş al marelui Ghengis i-a fost rival în totul: în cuceriri. Dar fatalitatea imediată nu a putut decât să fie amânată. la Tu-Lui. armă hoarda cu cele de trebuinţă. Ghengis primi numele. Mongolilor. nu a trecut mult timp şi Khanul muri. Ie Liu se grăbi să spună: “Dacă măce lăreşti pe aceşti oameni.. Tipete de bucurie şi aprobare răsunară în piepturile Turcomanilor. toţi ascultători ai verdictelor planetare. rămas fără conducător. într-o singură zi. Din copilărie. tot pe atât de numeroase metropole ce au existat odinioară. Zidul cel mare a căzut. Iar când Ghengis s-a întors din nou către ţara fraţilor galbeni.. Naimanilor.1542-1556-1605 . Urmaşii marelui Khan. pe cei care ştiau leacurile bolilor. dar mai ales nu uită să ia cu sine pe înţelepţii cei mândri. dacă. Merchiţilor. unii cu capitala în China. Cheraiţilor şi tuturor neamurilor care se aflau de faţă şi care intrau în slujba lui Temugin. alţii tocmai pe Volga sau spre Persia. Numai atunci bătrânul cuceritor căzu pe gânduri. ţărilor Indiei. Când Chitaiul îl sfătui pe Khan: “Ai cucerit călare o mare împărăţie. a moştenit de la tatăl său numai pornirile cele nobile. pentru cucerirea pământului. cel de-al doilea se desfăta privind la Bagdad o piramidă înălţată din 90. Autoritatea şi înţelepciunea lui salvă de la dezmembrare enormul imperiu mongol. căci zilele tatălui erau numărate. cu excepţia unui prinţ demn .000 capete tăiate neted pe sub bărbie. împărăţiei lui Ala Edin-Mahomed şahul lumii islamice. cum vor mai putea ei să aducă servicii fiilor tăi?”. Ha-Khanul aruncă hoarda în China. un nou soare răsare pentru imperiul mongol: Timur-ILang. leacul reventului şi drumul planetelor. Acum a venit ziua cea mare a astrologului. Nimeni nu cuteza să îl înfrunte. omul care credea că aceste cruzimi nu sunt suficiente pentru gloria sa. Uigurilor. Pe la 1400. Huseyin Baykara. în timp ce cuceririle sale au fost numai în cărţi. Ei bine.000 de prizonieri. la Giagatai şi la ceilalţi fi ai Khanului.este cel care a o rdonat publicarea celebrei lucrări intitulată “Ayin-Akbary” sau “Instituţiile lui Akbar”.dacă nu s-ar fi amestecat superstiţia şi prin ea folosul ce se putea trage. Atunci se auzi din gura autocratului un răspuns neaşteptat către un serv prins în război. Atâta pasiune pentru cultură este mai periculoasă decât cea mai puternică otravă! Ea omoară cele mai adânci instincte criminale ale unui geniu distructiv. Din toată această dinastie de astrologi.). acesta pricepu că un înţelept poate fi tot atât de folositor ca şi tunurile. cu toate că era captiv. Nu mai departe decât Chah Rokh. în credulitate şi mai presus în cruzime. armatele împăratului galben au pierit.

că un urmaş al celor mai vestiţi Khani. pentru măsurarea gradelor. 76 la Cairo. apreciate secole după aceea (aceste tabele. încât astronomii moderni îl consideră un basm.născut în 776 la Bagdad. cucerind Mecca. numai ca savant va mai putea figura în istorie. pentru ca în a patra să î-l asasineze.Mamun în mediul propice al lumii arabe. un fel de universităţi . s-a construit un sfert de cerc. scăpate de la pieire prin traducerile arabe. a crescut de la sine. de a strologie şi de magie . vibraţia produsă de Al. Astfel. dau poziţiile Soarelui şi planetelor. construi (1420) una din minunile Asiei: un colegiu pentru savanţi lipit de un observator uriaş.): Coranul acceptă fatalismul astrelor. Califul a ordonat ridicarea observatoarelor de la Bagda d şi de la Kasium. Filiaţiunea astrologiei arabe este certă. în secolele 8-10. ei o atingeau prin mărime. steagul verde poartă cornul Lunii şi steaua Profetului. numite ale lui Ulugh. a fost mult timp singurul focar ştiinţific din lumea arabă (cănd Justinian a împrăştiat grupul de la Athena -529. a angajat un mare număr de învăţaţi pentru a-i traduce pe antici. îşi îndreptă afecţiunea către Abdalaziz. filosofii şcolii gr eceşti şi-au găsit refugiul aici). In ele se învăţa algebra. Cel căzut în dizgraţie.Almagesta. arhenghelii Mihail şi Gavril i-au întrerupt joaca. In cetatea sa de reşedinţă. în schimb despre arabi vom spune un singur cuvânt: întreaga lor istorie este împletită atât de strâns cu astrologia. ca şi la sfârşitul lui Constantin. Meritele lui Al-Mamun ne apar mult mai mari. în acelaşi fel. cu trei etaje. A rămas în amintirea generaţiilor de arabi mărimea instrumentelor folosite acolo. Până la sfârşit. îngerii au îndepărtat cu torţe de lângă copil duhurile rele. ştiinţele erau aproape sugrumate de prigonirea cre”tină. dar ei au luat ştiinţa de unde o puteau găsi pe timpul lor. medicina şi cu precădere alchimia şi astrologia. Dacă despre mongoli mai puteam spune multe. la arabi înseamnă aceeaşi idee. Intr-o zi. Se ştie că arabii se lăudau cu traducerea mai multor lucrări direct din chaldeeană. îl va detrona. cel de al doilea fiu. Acest Ludovic al XIV-lea al arabilor. însutit de amplitudine. minutelor şi poate a secundelor de arc.. Acesta s-a prefăcut că-l primeşte cu bucurie pe tatăl său. 126 la Damasc. Pentru ce s-ar fi ostenit atât şi ar fi făcut o astfel de risipă. califii caută horoscoape iar cărturarii le cultivă. temându-se să nu piardă succesiunea. continuatoarea tradiţiei chaldeene. cele două noţiuni: astronomie şi astromancie. fiul său cel mare. i-au scos inima din piept. al lui Atila sau al împăratului Valentin. Acest lucru părea atât de incredibil. Avântul ştiinţelor a fost început de califul Al-Mamun. creşte singur cu cât ajunge mai departe. unde primul său gând a fost să-i nimicească (Arabii povestesc că la naşterea lui Mahomed.numite Madrasa s-au înmulţit ca iepurii. Traducerile din siriană.evanghelia astrologică a evului mediu. In orice perioadă . filosofia. Fiecare grad avea un arc de trei sferturi de metru! Atraşi prin salarii princiare. împreună cu fiul preferat. a cărui rază era de 60 m. s-a dezg ropat la Samarkand palatul şi mormântul lui Tamerlan. precum şi măsurarea mărimii Pământului (prima a fost făcută de Eratostene. lui trebuie să-i fim recunoscători pentru păstarera multor opere ale antichităţii. iar cea de-a doua este cunoscută din Istorie). Imediat tatăl. Scoala de medicină şi astrologie de la Djondei Sapur (Persia). istoricii timpului nu uită să pomenească de apariţia vreunei comete. greacă şi alte limbi erau nenumărate. ţinute la palat. indiană. 36 . peste o sută de savanţi. Samarkand. i-au curăţat-o şi i-au aşezat-o apoi la loc. Ulugh fugi în Tur kestan. adică de la autorii greci.. unde acum domnea fiul său. a fost tăciunele rămas din focul antic. a pornit război împotriva tatălui său. Insă. După Nisabur şi Korasan au apărut: 11 la Mecca. Dar copilul nu era încă perfect purificat. Ele l-au prevenit pe Ulugh că Abdallatif. dar numai pentru trei zile. Iată că şi această predicţie s-a adeverit. dar avu proasta inspiraţie să se întoarcă în Samarkand. oricât de plină de superstiţii. La moartea profetului. fiul celebrului Harun-al-Raşid. urcat pe tron în 813 şi mort în 834.câtă dreptate avea. Atunci au fost retipărite “Elementele” lui Euclid şi “Marea Sintaxă” a lui Ptolemeu . dacă nu pentru interesul propriu? Astrele l-au răsplătit din plin. din şcoala alexandrină. uitând că fatalitatea nu poate fi ocolită. Neavând posibilitatea obţinerii preciziei prin fineţe. alcătuiră celebrele tabele ale poziţiilor astrelor. înainte de a pătrunde în interior. cunoscută până astăzi mai ales sub numele ei arab . înfiinţată sub urmaşii lui Alexandru şi care a rezistat peste un mileniu furtunilor. dacă ne gândim că în Europa. de la care s-a putut aprinde la vremea potrivită făclia Renaşterii. controlându-le lucrul în şedinţe săptămânale. întocmite pentru meridianul din Samarkand. 44 la Alep. ci cel mult atrasă. folosind mijloace de măsurare atât de precise. La fel cum un bulgăre de zăpadă ce se rostogoleşte pe costişa unui munte. De asemenea. evaluează precesia echinoxului după schimbarea polului şi dă înclinaţia eclipticii pe ecuator). precum şi resturi din controversatul sfert de cerc. ceea ce s-a văzut printr-o ploaie de stele şi bolizi. încât ele nu pot fi despărţite.a fost singurul licăr de lumină în noaptea acelor secole. Stiinţa mahomedană. a înconjurat în frunte cu idolii de şapte ori templul Kaaba. De la început Mahomed.

Maroc. a perfecţionat teoria lunii şi a planetelor. 5 ore. este periculoasă..n. mai mult de 50 de savanţi. Dintr-o istorie completă a astrologiei arabe. Meritele lui sunt pe măsură: a rectificat sistemul lui Ptolemeu în mai multe puncte. A urmat şcoala. biblioteca este inuti lă. Iată una dintre prezicerile acestui prinţ: “creştinismul va dura de trei ori mai multe secole decât religia Profetului”. 49 minute. cunoscut în Europa sub numele de Al-Bumasar. Tunis.) s-a adăugat. nobilimea şi suveranii au fost curând molipsiţi. a scris opere astronomice şi astrologice cu un răsunet imens în lumea latină şi bizantină a evului mediu. unul dintre savanţii timpului său.”). dacă are ceva contradictoriu. piatra fundamentală a cetăţii Cairo. etc. fără a le vedea. ieşi în pragul case sale strigând asasinului ce se apropia: “Aruncă-ţi pumnalul. Cel ce ştia totul. dar pândea răzbunarea. Paris. nelipsita latură pur astrologică. deci şi cele ce i se pregăteau. căpătând renumele de “El Sabio”(înţeleptul).n.969 e. burghezimea. victorioasa) trecu la meridianul locului . 37 . Pe lângă diferitele tabele anexe (de sinu s. Astrologia nu putea circula în Peninsula Iberică numai printre arabi şi evrei. a determinat un important eveniment cultural al Spaniei.. cu un cuţit ascuns în mânecă. Aici. a determinat oblicitatea ecliptici i pe ecuator. Intr-o seară Al-Bumasar . a fost pusă. în care ştiinţa se împletea cu şarlatania. căci regele le dăduse o misiune clară: alcătuirea unor tabele cu poziţia astrelor mai bune decât ale lui Ptole meu sau Albatenius. rege în Leon şi Castilia. Si într-un caz. Din Egipt. că este capabil să ghicească două cuvinte scrise de acesta pe un pergament. califatul din Cordova a fost mai strălucitor decât cel din Cairo. In patru ani au cheltuit peste 400. iar înţelepţii de pe lângă curţile din Alcazar şi cele patru Alhambra rivalizau în renume cu cei din Bagdad. este principalul scriitor arab din secolul 10.care nu întrece cele mai bune determinări moderne decât cu 26 secunde). Al-Kendi. pe maestrul lor venerat. păşind în Spania. trudeau nopţile în determinări de poziţii. Algeria. Califul Al-Mamun îi primi într-o şedinţă solemnă pe cei doi rivali. şi în celălalt. prin Tripolitania. bineânţeles. cu ajutorul profesorilor arabi.Următoarea poveste adevărată ne arată starea de spirit din acea vreme. ceea ce reprezenta o avere enormă. Colonia. publicând el însuşi altele noi care îi poartă numele. Nu s-a putut afla niciodată prin ce minune Al-Kendi a spus două cuvinte identice cu cele scrise pe sulul pecetluit cu gr ijă.000 ducaţi. cu o bibliotecă a cărei zestre a depăşit repede 1000 de manuscrise ( cantitatea enormă pentru acele vremuri) plus două globuri cereşti. Ioan al II-lea şi Emanuel s-au înconjurat de magi. 16 secunde -mult mai bună decât valorile anterioare. noua metropolă a lumii islamice. în perioada ce urmă.adică o listă incomensurabilă. trebuind să cuprindă toate numele astronomilor lor . poate fi arsă. ştiinţa puse piciorul în Europa. îl făcu pe Al-Bumasar “prinţul astronomiei secoului său”.cel mai fanatic dintre ei. astrologia a făcut primul pas în cel deal doilea marş triumfal pentru cucerirea Europei. (atunci s-a spus:”dacă aici se găseşte ceea ce este scris în Coran. de oră. a măsurat durata anului tropic. Poporul. putea spera să afle taina cea mai preţioasă. In Portugalia. constatându-i deplasarea perigeului. Alfons a ajuns. Când Egiptul a trecut sub domnia califilor Fatimiţi. se furişă spre casa evreului Al-Kendi. Al-Bumasar nu se aştepta. Albatenius (+929) cel mai celebru astronom arab. a redus excentricitatea orbitei solare. Gia”Far ibn Muhamed al-Balkhi Abu Ma”shar (886. Când planeta Marte (El Kaher. Este drept că Omar a făcut greşeala să incendieze faimoasa bibliotecă din Alexandria -641 e. a îndreptat efemeridele lui Ptolemeu. Discipolii bătrânului doctor musulman jurară moartea celui care l-a făcut de râs în faţa curţii. într-o lume pestriţă. Victoria era câştigată. la Marele Filosof.. “_bd al”Aziz ibn”Othman al Qubisi. iar pasiunea pentru astrologie a lui Alfons al X-lea (1226-12 52-1284). avea observatorul la Mecca(?). astonomi-astrologi aparţinând celor trei religii. Filosoful evreu Jacob-Al-Kendi a pus rămăşag cu un vestit doctor musulman. centenar.unde s-a construit înainte de toate. dar urmaşii lui au reparat pe cât posibil această pierdere. palatul Califului şi observatorul astrologilor. îi vom aminti aici doar pe cei cu merite ştiinţifice deosebite. Era dovedit că numai aici. zis Alcabizio. La observatorul ridicat de el lângă Toledo. Târgul se încheie imediat.) de peste 10 ori timp de 6 secole. Tabelele numite “Toledane” sau “Alfonsiene” au apărut în teascurile de la Veneţia (1483) şi au avut un succes care a întrecut cu mult propria lor valoare (principala lor calitate rămâne determinarea lungimii anului. iar eu te voi învăţa astrologia!” La un asemenea noroc. Fatimiţii şi-au instalat aici reşedinţa. pentru a le fi martor şi arbitru neutru. lăsându-i neatinşi pe spanioli şi portughezi. de preziceri. Avid de ştiinţă. ale cărui opere au fost traduse şi retipărite în întreaga Europă (Veneţia. 365 zile. tânărul fanatic de care se pomeneşte mai sus. dintre care se presupune că unul era lucrat de însuşi Ptolemeu.

a fost Roger Bacon (1214-1294) “doctorul admirabil” elevul şcolii rebele de la Oxford. dintre aur şi miraculoasa piatră filosofală. atunci când mai târziu Henric VIII a decis separarea de Roma. terenul era bine şi din vreme pregătit. tânărul benedictin îl rugă să-i permită să-l însoţească. Inaintea plecării. în faţa căruia secolul său rămânea unul plin de barbarie.) Bacon găseşte că este necesar să înveţe araba. susţinut de catolicism. a explicat mareele şi a calculat că anul Iulian este mai mare decât trebuie. ordonând în acelaşi timp să fie arestat imediat. din operele cărora sorbea cu nesaţ ştiinţa astrologică. a dus la descoperirea Lumii Noi (Contribuţia astrologiei la descoperirea continentelor se vede clar cu ocazia primei călătorii circumplanetare. întrebă suveranul. îi lăuda ştiinţa arabilor la care mergea. Minţile superioare.Flăcările ce ardeau în peninsula spaniolă luminară întunericul de pe continent. de cercetare în loc de încredere oarbă. cu Biserica. ca unul ce era bănuit că întreţinea legături cu di avolul. erau afundate în ocultism de severa persecuţie a creştinismului. cu spiritul critic -cu care era înzestrat ca nimeni altul-. a libertăţii de gândire şi a ştiinţelor experimentale. Valoarea ştiinţifică a lucrării “Opus Majus” nu a putut fi micşorată nici de superstiţiile autorului. îşi făcea loc în acest colţ îndepărtat al nordului. Francisc Bacon. căci eu ştiu că tu îl vei petrece în Turnul Londrei. căci regele se putea foarte bine duce în altă parte decât ar fi spus el. cât şi San Martin au fost asasinaţi de indigeni. Astrologul Rodrigo Faleiro a fost maestrul lui Magellan. în insula Cebu. In acele vremuri nici nu era nevoie de atâta erudiţie pentru a fi privit ca necromant şi vrăjitor. a căzut în cetatea universitară Oxford. cu metoda experimentală. nici de ruşinea suferită în închisoare. foarte apreciat la curtea Stuarţilor. Bacon este creatorul opticii moderne (enunţând egalitatea unghiurilor de reflecţie şi de incidenţă). el refuză onoarea ce i se oferea prin această expediţie epocală. baron de Werulam şi alţi fruntaşi ai gândirii care încetăţenesc astrologia în insulele Britanice. Acest fiu de sclav. Care era nivelul ştiinţific din Europa dinaintea anului 1000? Stiinţele reduse la coaja lor superstiţioasă. era prea însetat de cunoaştere pentru a putea fi mulţumit cu cele ce i le spunea maestrul său Albon.”. îi întoarse vorba Henric. gest pe care îl urmă şi marea regină Elisabeta (1533-1558-1603). astfel încât. nu este foarte întins. Un spirit rebel autorităţii Romei.“Unde voi petrece sărbătorile Crăciunului?”. plecată din Spania. idee susţinută de cardinalul D”Ailly şi luată ca temei de Columb pentru călătoria s a. spaniol din Sevila. întorcându-se apoi acasă. care tocmai pleca în Spania. 38 . savantul profesor şi astrolog al Universităţii din Wittemberg. Gerbert s-a întors maestru în Geometrie. Se cunoaşte umătoarea convorbire pe care a avut-o într-o zi de rea dispoziţie Henric VII cu astrologul său: . a călugărilor franciscani englezi. După Roger Bacon vine Malenchton. O scânteie. Sigur pe ştiinţa sa.“Sire. învăţându-l calculele astronomice necesare unui navigator. ce se credea că desparte Europa de Asia. calităţile superioare ale călugărului îl promovară încet în ierarhia monahală. cu Aristotel. In locul lui îmbarcându-se. neaflată încă de nimeni. Totuşi. ale căror calităţi au fost recunoscute imediat. pentru a putea celebra o nouă căsătorie. de experienţă în locul dogmei. au găsit alinarea mult dorită alergând în ţara maurilor. mecanică. Gerbert are meritul de a fi răspândit cifrele arabe în Europa. cu Biblia. Faleiro face horoscopul expediţiei şi găseşte că astronomul care îl va însoţi pe căpitan va muri în expediţie. Pronosticul lui Faleiro s-a îndeplinit întocmai: atât Magellan. Inarmat cu matematica. atrăgând spiritele dornice de cultură ca pe fluturii de noapte. Curtea engleză a numit astrologi regali. cu tot ce era consfinţit şi stimat de lume. el fiind primul papă (Silvestru II. îi răspunse cu umilinţă şi cu oarecare precauţie astrologul. Când contele Borel. fără orizont. alegem ca faţă reprezentativă pe călugărul Gebert (sau Gerbert). Această judecată l-a înălţat cu trei veacuri peste oamenii timpului său. purtată de vântul reacţiunii împotriva filosofiei scolastice medievale. -”Eu sunt deci un astrolog mai bun decât tine. Andreas de San Martin. nu pot şti aceasta.999-1003) capabil să întocmească un horoscop. pe la 940. faţă de John Dee (1527-1607). astronomie şi alchimie. diferenţele adunate fiind de 3 zile în 400 ani. el s-a ridicat ca un uriaş al gândirii.” (vestita închisoare). născut în Franţa. Din mulţimea celor care s-au instruit în Spania. . pentru a-i putea citi şi înţelege mai exact pe filosofii mahomedani. După trei ani de învăţătură. Practicarea ştiinţelor nepermise a făcut să crească repede crăpăturile edificiului scolastic. în 1519. amestecate cu o mulţime de vestigii ale practicilor păgâne. Pionierul luptei cu puterile constituite. Marea greşeală ce a comis-o afirmând că Oceanul Atlantic. nemulţumite să se bălăcească într-o mocirlă interzisă.

astrologice şi alchimice ale lui Filipus-Aureolus-Teofrastus-Bombast von Hohenheim. pâna la judecata de apoi! Incendiul astrologic în Germania. “piatra filosofală” trebuia să aibă trei calităţi: 1. se întinde cu repeziciune şi pătrunde. Johan Stoeffler (1452-1531) şi Paracelsus (1493-1541). Acţiunea “pietrei” în cele trei domenii-animal. Gravele lui erori pot fi scuzate cu uşurinţă gândindu-ne la surprizele rezervate chiar şi astăzi de buletinele meteorologice. Fig. pentru a putea comemora a 400-a aniversare a morţii celebrului medic. A fost răpit în Polonia de tătari.pu s pământ. nepotul lui Barbarossa. . să facă să crească şi să rodească în câteva ore orice plantă. din mijlocul norilor. oameni de jos. odată cu Frederic II (1194-1250) în palatul regal. Nu mai puţin credul a fost Frederic III (1440-1493).) se predicau în acelaşi timp. Astfel şirul vocalelor A-E-IO-U însemnau: Austria va domni peste tot universul (Austriae est imperare orbi universo). aceasta datorându-se unei mari cantităţi de energie vitală închisă într-un volum foarte mic.27 . Aducându-şi aminte de Eschil.) şi pentru a-şi susţine părerea.. Spania şi Anglia. încep să scrie lucrări în mai multe volume. în ziua fatală s-a închis în casă. răzbătu de acolo la Constantinopol şi în Egipt. Crescut de Papa Inocenţiu III.îl îndrituia să o numească “remediul celor trei regnuri” sau “panaceu universal”. adus din Spania în Hirschau. ca şi benedictinul Herman Contractus. ca şi de la savanţii întâlniţi în drumul său. influenţaţi de ştiinţa arabă. de pe la sfârşitul secolului XV.28.Planeta Saturn. In goana lui nebună după ştiinţa albă sau neagră Bombast. aşa cum preziseseră astrele. astrologi. A construit o boltă de aur. se zice. torente de apă care provoacă inundaţii şi aruncă din mână boli. prietenul şi colegul de cancelarie la Wurtemberg. putea să rămână neiniţiat? Cei mai vestiţi astrologi din toţi germanii au fost însă cu siguranţă John M uler zis Regiomontanus (1436-1476). câţiva amici bat la uşă. oraş în Wurtemberg. Ratisbona. El avea semne. împins de piaza rea. al lui Malenchton.Theophrast Bombast von Hohenheim. Fig. se specializase în horoscoape asupra prezicerii timpului. 3. Frederic era viclean. considerată ca regent al anului 1492 varsă. Germania. numit la doar 30 de ani profesor la universitatea din Tubingen. Un întreg congres internaţional de medicină a închis ochii asupra preocupărilor magice. a prezis că sfârşitul lumii va fi în anul 1664 (!). abatele Wilhelm. ceea ce îl îndrituieşte la titlul de părinte al meteorologiei actuale. Oare Luther. Ajuns profesor la universitatea din Bâle. a fost cel mai nerecunoscător discipol faţă de maestrul şi protectorul său. stropită de vin (cu măsură. figurând cerul.. Se încinge o discuţie spinoasă. Stoeffler. In ceea ce priveşte medicina astrală. un mare metorit a căzut în Germania. supranumit şi Paracelsus (1493-1541). europenii au cunoscut şi au adus acasă direct din Orient anumite credinţe în stele). a străbătut Elveţia. unul din cei mai mari savanţi şi ocultişti ai Renaşterii germane. în care s-au încrustat pietre preţioase. să vindece de orice boală. maseuri.Regele era însă un credincios convins al puterilor astrale. Franţa. el susţinea că planetele ne 39 . ajuns arhiepiscop de Ratisbona. omorându-l. pe la 1100. litere kabalistice în care credea. se răspândeşte de la o abaţie a călugărilor benedictini (fondată în 830). 1531). fiind el însuşi un bun cun oscător al matematicii şi astronomiei.. astrologul nostru. Din greşeală toate rafturile se răstoarnă peste capul nenorocitului. Pârjolul.luat ca medicament. care într-o împrejurare identică şi-a mutat patul pe câmp sub cerul liber. dar şi ca un neoplatonician convins. practicând la ei alchimia. acest merituos astronom şi matematician. Din ea aflăm că preacucernicii părinţi mărturisesc despre comete că sunt focuri aprinse de voinţa Creatorului. Aici. Lucrarea s-a păstrat şi după 450 de ani şi un editor a imprimat-o (Bâle. 2. numere. adevărata şi falsa faţă a ştiinţei cerului. nenorociri şi moarte asupra oamenilor. închipuind stelele. Impăratul a interpretat ace sta ca un semn pentru reânceperea cruciadelor (Este drept că în timpul celor opt expediţii cruciate. el testează suma necesară pentru 155 parastase anuale. care se ocupa personal cu alchimia şi astrologia.să transforme în aur prin atingere mercurul sau plumbul topit. Italia. Gravură în lemn. el a profesat şi a scris ca u n medic conştiincios şi de valoare. Pentru el. In horoscopul său personal Stoffler a citi că va muri într-o anumită zi din cauza unui corp tare care-i va cădea pe cap. despre doctrina sublimă. câte se vor mai putea celebra de la anunţul morţii sale (1509). întrebând sau cumpărând la nevoie farmece de la bărbieri. ţigani. le deschide. La 17 noiembrie 1492. Stoffler. magicieni. moaşe.. de un anonim. gazda se repede la bibliotecă spre a consulta un volum de specialitate. în semn de prevestire. vegetal şi uman. ocrotea ştiinţele interzise. necredincios. Deoarece marele Cristofor Columb. Tubingen. Proba definitivă o dă testamentul său. zis mai adesea Paracelsus. călăi. La un moment dat. în Hirschau. De la catedrele universitare (Wurtemberg.

Italia a fost inoculată de virusul tuturor practicilor oculte şi interzise. trecând Alpii. reprezentând pe un erudit astrolog-alchimist. Pe pămâtul ei toate zvonurile sosite din cele patru vânturi ale Europei s-au 40 . Când astrele viciază acest “mare spirit pimitiv M”. printre cele mai importante. la care ţinea să asiste. Dar. care l-a chinuit mult. Nenumărate opere de artă ale peninsulei. atât prin valoarea sa ca om de ştiinţă. Horoscoapele întocmite de Cardan. Papa i-a acordat spre bătrâneţe o pensie. Secolul XVI este acoperit. Se ştie că a înfiinţat un colegiu de astrologie. Cum putea marele Cardan. nu au schimbat mare lucru în situaţia dominantă ce şi-o căpătase astrologia. au urmat cele de la Milano şi Padova. numai trei oameni de frunte au avut tăria şi curajul să o atace: Călugărul Savonarola. fântâna din Perugia. cărora li se asociază cei 12 apostoli (Paris . cât şi prin întâmplarea care i-a încheiat zilele. a străbătut veacurile până la noi. din Spania peste Pirinei. iar noaptea între armile şi tabele de poziţii ale planetelor. scrierile celui de-al doilea (“Contra Astrologos”) cât şi condamnarea publică a Sorbonei. Dintre toţi. nu poate fi lăsat în umbră. Copenhaga. 30 .printre care Giotto. iar de la experienţele de magie. In Franţa. fără ca bătrânul Gerolamo să simtă semnele sfârşitului. Putem nota. au fost adevărate pentru alţii. ocolindu-l de trei ori şi care apoi i s-a aşezat pe mână. de Carol Quintul şi fiul său Filip II. Deasemena se ştie că apariţia marii comete din 1555 i-a dat ideea abdicării sale. a avut o tinereţe zbuciumată. în grădinile Luxemburg. In universităţi (în special la Bolognia. Dar ce puteau face trei detractori contra a trei sute sau trei sute de mii de partizani? Chiar şirul celor mai de frunte este prea mare pentru a nu obosi amintindu-i (Este interesant de ştiut că atât Dante cât şi Boccacio au fost iniţiaţi în ştiinţele cerului). Fig. catedrala din Lucca. înconjurată de inscripţia latină “nimeni nu este profet în ţara lui”. zis Gerson. Jean Charlier. Cum nu putea fi al său propriu? El a găsit că va muri în ziua când va împlini 75 de ani. Paris.29 . se pomeneşte de un craniu care a zburat. unde s-a ocupat cu astrologia. Această ultimă pictură. Răsunetul renumelui său de matematician (în special meritul găsirii formulei de rezolvare a ecuaţiei de gradul al treilea). credinţele străine au venit de peste munţi: din Italia.statuia lui Carpeaux. El sa retras în mânăstirea Yuste. în 1574. atât predicile primului. A ajuns pe rând laureat şi doctor al universităţii.). ecoul faimei sale de medic-astrolog a străbătu t capitalele lumii. din Spania până în Germania. împăratul Carol este un strălucit exemplu de mentalitate superstiţioasă a timpului. dar care nu l-a recunoscut drept fiu şi o mamă incultă. capitelurile din palatul ducal din Veneţia. După studiile făcute în oraşul natal. savantul onorat la curtea regelui Eduard VI al Angliei. obţinută de cel de-al treilea. pe pământ se produc epidemii. ceea ce nu i-a fost mai uşor decât conducerea vastului lui imperiu. enciclopedistul Pico dela Mirandolla. Bucureştiul are două: armila din grădina bisericii Sf.“i multe alte oraşe au opere de artă cu subiect astrologic. Iată ce credea părintele medicinei moderne. să se facă de râs? A preferat să nu mănânce înaintea datei prezise pentru a rămâne prooroc până la moarte. Edimburgh îl cheamă şi îl acoperă de daruri. Spiritele slabe au fost mai ales impresionate de moartea lui Pico în ziua şi ora prezisă de as trologul Bellanti. Poate mai mult ca oricare ţară. procurorul de la “Nation de France”. această parte a Europei a devenit pepiniera de aprovizionare a continentului cu tot felul de doctori ai ştiinţelor viitorului. între un tată iubitor. astrologia şi medicina. fierberea leacurilor şi potrivirea mersului unei mulţimi de orologii-pendule.ating sănătatea prin mijlocirea unei atmosfere misterioase ce înconjoară totul (denumită de el marele M). Londra. mărturisesc stima şi interesul de care se bucura acolo vechea descoperire chaldeeană. la Paris şi la Vatican. Gheorghe şi fântâna din piaţa parcului “Carol I”. căruia i se comemorează regulat centenarele de către savanţi. iar când Renaşterea le-a scos la lumină din cotloanele în care erau ascunse de secole întregi. un spirit dublu de savant şi necromant. iar apoi profesor la şcolile palatine. Peste tot a învăţat gramatica. Fig.O gravură în lemn apărută într-o lucrare tipărită la Leipzig. dar m ai presus. Inainte de a pomeni numele marilor italieni ce şi-au dedicat viaţa stelelor putem spune că în cele cinci veacuri de glorie ale astrologiei. Acesta îşi împarte timpul: ziua între retorte şi alambicuri. Iată de ce marele matematician a murit cu trei zile înainte de a împlini 75 de ani. Ei bine. matematica.O veche gravură a lui Hieronimus Cardanus. Padova) catedrele de interpretare a temelor natale erau ocupate de figuri reprezentative ale ştiinţei italiene. orologiile din turnurile Padovei şi Veneţiei. născut la Pavia în septembrie 1501. decât de argumentele iscusite din cartea filosofului. “Battistero” din Parma şi în special decoraţiile din salonul cel mare al “Palazzo dela Ragione” din Padova. la care au contribuit mai mulţi artişti . reprezintă ca parte principală cele 12 zodii. Cardan. care ţine în mână o clepsidră. Gerolamo Cardano. Iată că se apropie 24 septembrie 1576.

şirul regilor creduli îl începe Carol V (1337-1380). Aşa s-a procedat în 1525. -Scumpii mei fraţi. lăsându-l deoparte pe un alt frate . aducându-şi aminte de Noe. Lucrul era sigur. Nimeni nu mai voia să lucreze. doctorul Auriol.care era pe atunci duce de Normandia. cel căruia i s-a spus “le Sage”.încrucişat şi au crescut. Atunci i-a căzut părul din cap. regele a pus să se construiască o clădire în strada Foin-St-Jacques. Acest medic îi făcu regelui . încoronaţi-l ca rege. cel mai diplomat. Pentru studiul public al influenţelor astrale. a fondat biblioteca regală (care ajunsese să numere în ultimii săi ani până la 1000 de manuscrise). devenise la fel de sec precum un baston şi nu i se găsea remediu.O gravură veche cu subiect astrologic. Cele câteva voci care chemau lumea la raţiune nu erau auzite de nimeni. cea mai faimoasă cură de care s-a putut auzi. ajutându-l săşi recapete părul. medicul îi spuse viitorului rege: “Indată ce această mică fistulă va seca. groaza de moarte înnebunea oamenii. cu atât mai mult cu cât un maestru astronom (astrolog) a afirmat că în tinereţea lui va avea mult de lucru. auzind de această boală. îi trimise fără întârziere un maestru medic. când regele Franscisc I a fost luat prizonier de către Carol Quintul în bătălia de la Pavia. prin binecuvântările papei Urban V. să fie pegătite toate cele tre buincioase. tom V) povesteşte despre sfârşitul lui Carol următoarele: Se spune că pe când Carol nu era decât duce de Normandia.. încât noua arcă a lui Noe a rămas pe uscat. Meritându-şi din plin renumele. Copilul este tânăr. In Franţa. Unchiul său. Ii chemă pe cei trei fraţi în care avea cea mai mare încredere: ducele de Berri. Plecând. are spiri tul uşuratic şi va avea nevoie să fie condus de bune principii. în 1532. de Bourgogne şi de Bourbon . astrologii au schimbat metoda.”. tot asemenea anul 11 86 a fost aşteptat cu groază ca fiind menit să încheie socotelile pământenilor. ca şi unghiile de la picioare şi de la mâini. Jupiter şi Saturn) se adunau în acea vreme în constelaţia acvatică a Peştilor. datoriile nu se achitau. Serviciile lui Gervais “Suveranul medic şi astrolog” al curţii. în timp ce Carol vizita acea ţară. au fost întotdeauna foarte bine răsplătite material de rege şi copios răsplătite moral. A chemat din Italia o mulţime de învăţaţi în toate. cel mai renumit în domeniu care trăia în acel timp. artele. a mărit privilegiile universităţilor şi s-a interesat el însuşi de mersul planetelor. el a redus cantitatea de venin pe care o luase ducele. ştiinţele. restabilindu-l total. Dar luna septembrie a lui 1186 a trecut fără ca pământul să sufere ceva din integritatea lui sau astrologia din prestigiul ei. ca un înţelept ce era. Ironia soartei! Luna februarie a fost c u totul secetoasă. unghiile. adică “Inţeleptul” după înţelesul timpului.ducele d”Anjou. vestitul profesor de astrologie de la universitatea din Bologna. să nu mai curgă. le spuse celor trei prinţi. producându-i ducelui îndoieli asupra morţii. care va aduce sfârşitul omenirii. va trebui să se strecoare prin mari pericole şi mari aventuri. şi în stele. In primele zile ale lui septembrie 1380 fistula a început să se usuce. La Toulouse. Cu “apte ani înainte astrologii de toate naţiile sau pus de acord în a vesti toate evenimentele nefaste ce vor decurge din conjuncţia tuturor planetelor. veţi muri fără scăpare şi veţi avea cel mult 15 zile pentru a vă gândi la sufletul vostru. Renumitul Johan Stoffler a anunţat că în 20 februarie al anului 1524 va începe ploaia noului potop.Carol IV. adică exact la 15 zile de la uscarea fistulei. mai crud şi mai ascuns rege al Renaşterii 41 . mai valoros şi mai credul rege francez din evul mediu a fost Ludovic al XI-lea (1423-1461-1483). bisericile gemeau de lume din zori şi pînă în noapte. nestropită de vreo picătură de ploaie. Pe măsură ce ziua fatală se apropia. regele a protejat cu zel literele.ultimul fiind fratele soţiei sale. 1864. după numele preaiubitului şi stimatului său doctor particular. sănătatea. După aproape patru secole în care omenirea a vut destul timp să uite lucruri mai grave decât proorocirea neâmplinită pentru 1186. El a ordonat. Paris. iar veninul ieşea din organism printr-o mică fistulă incizată la braţ. Fig. Precum anul 1000 a fost considerat anul ce va aduce cu sine sfârşitul lumii. din Germania a sosit o veste îngrozitoare. Carol a murit la 16 septembrie. printre care pe Tommaso de Pizan. redându-i toate forţele.31 . înspăimântând pe tânăr şi bătrân. După Carol. cel mai luminat. pe care îl simţea lacom de domnie. apărută la Augsburgh. vi-l recomand pe fiul meu Carol. Marele istoric francez Henri Martin (Historie de France. câmpurile rămâneau în paragină nelucrate. sau în 1564 când în Europa bântuia ciuma. pe care a numit-o College du Maître Gervais. regele Navarrei i-a dat un venin. cu loialitate în toate afacerile sale. ca unchi buni. Aşteptau ca mai întâi să se producă un eveniment însemnat şi apoi răspândeau vestea că întâmplarea s-a datorat unui anumit aspect ceresc. După această întâmplare.. împăratul Romei . a pus să i se construiască o arcă încăpătoare pentru animale şi familia lui. cât mai curând după moartea mea şi sfătuiţi-l. Toată încrederea mea stă în voi.. căci cele trei planete superioare (Marte.

înconjurat de belşug şi onoare. curteanul său de încredere şi i-a spus: “Cuscre. decât cele îndeobşte cunoscute. fiul cel mare al regelui cavaler Francisc I. toate familiile bogate aveau în serviciul casei lor câte un astrolog. l-a adus la Paris şi a ordonat să se înalţe un observator. pe trei dintre cei unsprezece copii ai reginei (Francisc. născut în Italia. cea mai bine păzită fortăreaţă şi reşedinţa favorită a regelui. Lângă castelul din Plessis-les-Tours.” Acest răspuns l-a scăpat pe astrolog. De o asemenea iscusinţă avea nevoie imediat regele.Martius sau Martivalle. Intrebat. fiul preferat. preţiosul oaspete studia cerul. mergi în pace.). fierbând ierburi otrăvitoare. Galeotti a câştigat încrderea deplină a regelui. se ştie. frica superstiţioasă a regelui şi prestigiul astrologului şi-au pus amprenta până la urmă. pe nume Galeotti Marti . Noaptea se vedea o caleaşcă închisă. In zestrea cu care a venit la nunta lui Henric al II-lea.franceze. în caturile de jos. cel care a ştiut să insufle dragostea pentru astrologie tinerei prinţese. Carol a murit. făcând drumul de la Dunăre până la Plessis şi sa instalat în turn. Henric) . se găsea Cossimo Ruggieri. în speranţa unei înţelegeri. In acel timp. care mergea de la Luvru la turn. iar şedinţele de magie. voi care citiţi atât de bine viitorul.duce al Burgundiei şi al Flandrei. Cel mai mare duşman al lui Ludovic era Carol cel îndrăzneţ. Acolo. Ludovic a plecat cu încredere la Peronne. Ludovic a încercat rezolvarea situaţiei printr-o discuţie diplomatică. a scris printre altele vestitul tratat “De vulgo incognites”. Matei Corvin.un bărbat înalt impunător şi păşind cu demnitate. păzeşte-te să-i atingi vreun fir de păr din cap. ale cărui ruine se mai pot vedea şi astăzi lângă hala de grâu. totul va merge bine. La început.creatura ei. regele îi strânse mâna cu tandreţe şi repetă într-una: “mergi în pace. un filosof vestit cititor în stele. ţesea intrigi. preparând filtre de dragoste. patria tuturor practicilor oculte. identic a alergat oriunde a sperat să afle viitorul. a avut grijă să-şi slăbească adversarul. erau mai teribile decât cele folosite la Paris (o lume întreagă a crezut că regina i-a cerut lui Gondi . Ludovic auzise că s-ar fi aflat departe la craiul Ungariei. care cunoştea lucruri ascunse poporului (Galeotti Marti . zis regele sportiv.” Apoi regele intră în cabinetul său. permiţând astfel urcarea pe tron a soţului său Henric al II-lea. la tron urmând Henric al III-lea. seniore astrolog. a hrănit flacăra superstiţiilor franceze cu zgură proaspăt adusă din Italia. Totuşi. In afara multor altor nelegiuiri. Ruggieri i-a făcut să apară într-o oglindă magică. Inainte de a porni război. după o ceartă aprinsă pe care o avuseseră. aduse din patrie. dar să vegheze noapta pe terasa de pe acoperiş. îi zise cu un surâs sardonic regele. să-l otrăvească la o cină pe propriul ei fiu . răspunse abil Galeotti. regina l-a făcut stareţ peste o mânăstire din Bretania. atragerea morţii prin chinuirea efigiei şi câte alte blestemăţii. erau mult mai îngrozitoare. Galeotti l-a asigurat: Sire. legând vrăji. în cabinetul meu este Galeotti. trasă de patru murgi. sau întins pe divane. Pe acesta îl î ntreba regele când era ceva mai greu de judecat sau urma să ia o hotărâre mai importantă. l-a făcut pizonier. dar tot ce ştiu precis. chiar dacă italianul rătăcitor îi va cere un trai mai ales decât are parte un curtean. mergi în pace” şi de fiecare dată arunca o privire semnificativă către Maître Tristan. Momentul culminant al astrologiei în Franţa l-a reprezentat epoca în care a trăit Catherina de Medicis. Ludovic l-a chemat pe Tristan. conducându-l. întreba astrele dacă îi vor reuşi intrigile ei politice împotriva Spaniei şi a hughenoţilor. Acolo se oficiau liturghiile negre. la Narni. arderile şi îngropările de cadavre.Despre lucrurile necunoscute mulţimii). Carol. la mişcările astrelor.cu coroana. susţinând în secret revolta cetăţenilor din Liege. Dacă îi voi zice: E un cer deasupra noastră. aţi putea să-mi spuneţi în ce epocă veţi muri?” “Sire. Ludovic nu a putut să-şi dobândească libertatea decât semnând un tratat umilitor. Catherina se suia în vârf şi alături de Cossimo. alcătuia horoscoape. Invăţatul. este că voi muri cu trei zile înaintea Maiestăţii Voastre. într-un turn despărţit de clădirile mari ale Curţii. Carol a aflat la timp jocul dublu al lui Ludovic şi avându-l la mână. Este de la sine înţeleasă ruşinea cu care s-a întors la Paris şi răzbunarea pe care i-o plănuise lui Galeotti pentru sfatul lui nenorocit. Dacă din contră. care se ţineau într-o sală special amenajată în castelul regal de la Chaumont sur Loire. scria poezii uşoare. Mai presus de orice imaginaţie se ridica însă înflăcărarea Catherinei în magia neagră. La fel cum în politică i-a fost permis totul ca să-şi atingă ţelurile. să fie pierdut imediat. apleacă o ureche atentă la cuvintele pe care i le voi adresa concediindu-l. unde sărmanul Galeotti îl aştepta mai mult mort decât viu. îi voi spune: Mergi în pace. dar în curând. cu sânge nobil.000 de oameni îşi câştigau pâinea şi vinul făcând horoscoape. mamă a trei regi şi regentă ea însăşi. a fost poftit Martivale să se odihnească ziua. a primit târgul. Acolo. ştiinţa mea nu-mi permite să precizez data exactă. Peste 30. Această fiică de rege. soţie de rege. Reţetele ei otrăvitoare. s-a mai zvonit că tot ea a fost cauza morţii dofinului Francisc. 42 . în câteva minute îl voi conduce. simţind lipsa luminilor sale. pe de altă parte însă.Carol al IX-lea. Fapt este că după acest ospăţ. “Ei bine.

şi nu puţini au fost cetăţenii care s-au strecurat tiptil în biserica unde fusese îngropat Nostradamus. cel care scăpase printr-o întâmplare miraculoasă de moartea pregătită printr-o carte pipărată. a scăpat oraşele Aix şi Lyon de două epidemii secerătoare. asediat de trupele regale. mai avea drepturi depline la tron doar Henric . s-au iubit şi mai târziu s-au căsătorit Francisc al II-lea şi Maria Stuart. Aici au învăţat. Catherina îi ceru imediat să facă temele întregii familii regale. Nostradamus a publicat la Lyon (mai mult împins de prieteni. Din alte catrene a fost dedusă anunţarea revoluţiei franceze. şi s-a încredinţat în sfaturile prea înţeleptului medic şi astrolog La Riviere. va pieri în flăcări. Henric de Navarre şi Marguerite de France. prezise că Le Pouzin . s-a înţeles prezicerea asasinatului lui Henric al IV-lea. dar cu foile otrăvite.1605. precum şi jocuri distractive pentru înalta societate. cei trei fii devenin d regii Franţei. viitorul Ludovic al XIII-lea. Istoria a confirmat această vedenie. unde învăţau la un loc tineri şi tinere din cadrul nobilimii. După ce Henric al III-lea a căzut sub cuţitul călugărului Jacques Clement. astrologia). comunismul.care încep de la Cossimo Ruggieri. fiindcă nu putuse face aceasta în timpul vieţii? Prevăzând tulburările care aveau să apară în Franţa. din Liege . ajutată de cumnata sa. cu cerneală şi cu cărţi multe. Nu scrisese chiar el odată că va fi silit să-şi termine profeţiile după moarte. Laureat al facultăţii din Montpellier. regele neâncoronat al fanaticilor planetari. Nostradamus n-a găsit un refugiu mai potrivit şi mai liniştit decât în cavou.. La 52 de ani. Nici nu era nevoie de atâtea verificări pentru ca patriarhul de la Salon. Nepricepuţii au jurat că acolo au înţeles prevestirea înfrângerii francezilor la SaintQuentin . cu dublu înţeles. (Nu se poate trece cu vederea incredibila căutare pe care au avut-o almanahurile pline de preziceri asupra vremii şi a întâmplărilo r viitoare . La Riviere îl numi “Cel Drept” (deoarece se născuse în zodia Balanţei). de masacrul protestanţillor din noaptea Sfântului Bartolomeu (ordonat de prea cucernica catolică Catherina). a regelui Carol al IX-lea . cu hârtie. continuând să lucreze acolo. din care se poate înţelege aproape orice. Printre multe altele. să primească acasă vizita ducelui de Savoia. mai puţin norocos ca tatăl. Din versurile Les armes en main jusques six cents et dix. Le Veritable triple Liegeois. geografia. Prins.43 sceptrul şi mantia regală. trimisă în dar de Catherina de Medicis. se năştea. ca să-şi poată continua opera. Scrisă î n versuri enigmatice. iar când copilul lui Ludovic al XIII- . Regele gentilom Henric al IV-lea . istoria. Dar. cel care prescria medicamente după poziţia astrelor în zodiac. care a rămas şi astăzi sinonim cu mag şi astrolog. S-a creat o legendă ciudată. a fost nu doar cel mai vestit astrolog al tuturor timpurilor. Nostradamus şi canonicul Mathieu Laensberg. a stabilit materiile de studiu (limbi străine. se va putea cu siguranţă da de pomană şi face parastasul ultimului rege francez (ceea ce putem să credem).regele Navarei. în speranţa că vor auzi scârţâitul penei de scris.1564. răsare steaua marelui Nostradamus. ridicarea şi căderea lui Napoleon. Rends grace a la divinite. cu pene de scris. drept răsplată că l-a scăpat. Când fiul lui Henric. In această vâltoare generală a împătimiţilor după horoscoape. într-o noapte începu să dea foc caselor cu o torţă. Regina. în ajunul nunţii sale. unul după altul. Le double Liegeois. tânărul Nostradamus fu omorât pe loc.mic oraş în Virvarais. moartea regelui Henric al II-lea (rănit de contele Montgomery. decapitarea lui Ludovic al XVI-lea. făcându-i horoscopul. se laudă el). Guerres plus loin ne s`estendant sa vie. lumii nu-i venea să creadă. a căror modă nu a trecut nici astăzi). a crezut şi el. Când Nostradamus a murit. ca şi înaintaşii săi fricoşi.. şi să fie numit astrologul ordinar al curţii fraceze. şi că în anul 2000. în puterea aspectelor planetare. adresat regelui Henric al II-lea: Dieu se sert.“ce roi vaillant”. că Nostradamus s-a închis de viu în cavou cu o lampă. Un nume ajuns celebru. A avut grijă să protejeze ultimii ani ai lui Ruggieri. fiul profetului. în turneul de la 1559) etc. petrecut în 1610.10 august 1557. războiul actual şi sfârşitul lumii pentru 3500). această lucrare i-a servit ca piedestal pentru nemurire. Forţându -şi norocul. punându-şi urechea pe lespedea mormântului. ce par opera unui nebun sau a unui profet. Nostradamus a vestit căderea papalităţii (ceea ce i-a adus dizgraţia Vaticanului). vestita carte “Centuries” (Centuriile încep cu următorul catren. matematica.Le Petit Liegeois . dar şi un renumit medic. de ma bouche Pour t`annoncer la verite. regina a deschis o şcoală la Saint-Germain. Le Grand Liegeois. Pentru răspândirea ştiinţelor. nu putea fi lăsat neexploatat comercial de Michel. Michel de Notre-Dame (1503-1566). roy. Si ma predication te touche. Această st anie poveste a dăinuit mult timp.

graţie creditului mamei sale . unde s-a ruinat la joc. dar şi al talentelor reale de gânditor şi literat. reputaţie sau intenţii. al măreţilor Ludovici ai Franţei. cerşindu-i o picătură din minunata licoare. Ciudată este lumea! Când războaiele bântuie cu furie. se ascundea Morin de Villefranche. căci nu cunoşteau graniţe şi griji. a ajuns ministru de finanţe al Franţei şi cel mai bogat om al Europei. deoarece a avut de-a face cu răzbunarea din gelozie a unei marchize. (Jean Baptiste Morin . absolut nimeni nu a ştiut-o. S-a reântors la Veneţia în 1745. Era nobil sau n u? Iată un mister nedezlegat. secretarul cardinalului Acquaviva. Aceşti cavaleri formau clasa aleasă a oamenilor dibaci. Trecând cu aceeaşi uşurinţă din barăcile bâlciurilor. este Giovanni Giacomo. pentru ca apoi să ducă la faliment un imperiu şi să moară el însuşi de foame. la Roma. In testamentul politic adresat lui Mazarin. conte de Cagliostro. cu paturile de paie umede ale puşcăriilor. pentru a-i recompensa sfaturile astrologice. Saint-Germain. dar care a ajuns să ţeasă diplomaţia internaţională după placul său? Uluitoare este viaţa lui Neuhoff. alias Alessandro. aventurier al Austriei. Casanova a fost arestat datorită unei intrigi. Prusiei şi Franţei. preot la Milano. înalţi la trup. a ajuns magician la Cese na. iar la Viena puţin după aceea. “borfaşul cu cap rotund”. să bage în închisoare pe viaţă o contesă. profesor de matematică la College de France. iar averea lor era nesfârşită. marele cardinal îl recomandă elogios: “Je vous legue des affaires embrouilles. astrologul îşi continuă influenţa asupra treburilor publice ale Franţei. căci întotdeauna cunoaşterea viitorului a fost cea mai aprigă dorinţă a lui. aceasta însă nu l-a împiedicat pe însuşi regele Franţei să-i cadă în genunchi. s-a înălţat pleiada celor 7 mari şarlatani sublimi şi aventurieri nemuritori: John Law. să compromită pe nedrept o regină. nu se ştie prea bine cum. măsluirea cărţilor. dar a pierdut repede această situaţie. a acelor vestiţi aventurieri ai vremurilor strălucite şi demult apuse. astrologul consilier al marelui Richelieu. fugind de aici. în zilele bune şi uşoare de odinioară. mais aussi un precieux conseiller. savant de mare valoare.care era artistă. într-o epocă crucială a istoriei ei). seminarist la 16 ani. A zăcut doi ani într-o celulă din Veneţia. ghicitor . ca şi prostia oamenilor care îi ascultau. 44 . să ducă de nas un cardinal. Cagliostro. el est e demnul rival al colegilor săi de înaltă clasă: SaintGermain şi Casanova. câţiva dintre ei se ridică la lovituri de maestru. în sălile de recepţie ale prinţilor cu care schimbau alcovurile parfumate ale conteselor. Ultimul în timp. ei sunt personajele cele mai minunate pe care le cunoaştem. sau d`Eon. d`Eon. să grăbească stingerea dinastiei Bourbonilor? Iată ce a fost în stare să facă Giuseppe Balsamo. a cărui bonetă roşie a fost emblema revoluţiei franceze. Oricare dintre ei poate fi dat drept exemplu celorlalţi doi. tipul aventurierului internaţional. dubios în orice . când pacea şi bunăstarea s-au reântors. ajuns rege cu adevărat. lequel est notre maître Morin”. In toate împrejurările. alcătuirea horoscopului. locuri pe unde s-a îmbogăţit.sex. deoarece dimineaţa bea din elixirul vieţii. având teaca sabiei bătută cu floricele de ciocane meştere. Casanova. Dar cine e contele Saint-Germain? Nimeni. Se credea că trăieşte de sute de ani fără să îmbătrânească. omul i-a căutat pe astrologi. a devenit pe rând: diplomat. peste capetele europenilor uimiţi. care trădeazăspirite geniale. Este oare de conceput ca un ţăran de la capătul Italiei. In acel timp. regizorul din umbră al prea celebrei “Afaceri a Colierului”. Toţi trei cunosc mânuirea spadei. Dacă unii dintre ei se mulţumesc să golească buzunarele prinţilor. atunci plictiseala şi lenea cer să fie însoţite de dansuri. a celor fără scrupule şi superstiţii. De atunci. avea o pensie anuală de 2000 de lire din partea lui Richelieu. s-au ridicat deodată oameni frumoşi. a devenit. jucând rolul de bufoni sau consilieri intimi. dar nu cel din urmă ca valoare. Fugind din închisoa re. în 1750 a apărut la Paris. Trenck. petreceri şi vrăjitorii. Ei erau azi aici şi mâine pretutindeni. al maestrului în amor şi în excrocherie. In acest fel. atunci prezicerile sunt plătite cu aur greu. cu vorbe plăcute la salut. la fel cum întreaga nobilime i-a stat de atâtea ori înainte. doctor în medicină. plastografierea.1585-1658. Este Cagliostro mai prejos? Deloc. pentru a stabili cu exactitate ora horoscopului. cavaler de Seingalt. In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Neuhoff.în lungile călătorii pe care le făcea străbătând Italia. Care dintre ei ţine sceptrul? John Law. pe care numai el ştia să-l prepare. un incult care n-a putut niciodată să citească bine sau să scrie corect. Născut la Veneţia în 1725. Grecia şi Turcia. cu panglici şi dantele la manşete. de unde a evadat spărgând acoperişul.lea (Ludovic al XIV-lea) venea pe lume. ca şi a lui Trenck. între perdelele grele de catifea din camera reginei Ana. care dintrun refugiat nenorocit. om al bisericii. regulile duelului. când ziua de mâine nu se ştie dacă va mai fi văzută de toţi cei care trăiesc astăzi.

totul i s-a îndeplinit pe deplin. ceea ce nici grecii. Nimeni nu a bănuit la început întreaga putere a ideii cuprinse în “De revolutionibus”. într-un punct numai de el ştiut. Casanova a primit pentru prima oară în viaţă o slujbă. 32 . numai bătrânul canonic Nicolaus. şi să mergem pe câmpiile Prusiei Orientale cât mai mult. înconjurat de preoţi. negustorii îşi strigau neâncetat marfa. Acolo. l-au aruncat din dispreţ în nemurire. au curăţat adevărul de rugină. nici chiar părintele Nicolau. la regina Ecaterina a II-a.Reapare ca bancher la Paris. unde a cinat printre mulţi nobili. căci lumina ochilor i-a slăbit. care veghează lângă teascurile cele noi ale meşterului Gutenberg. In tinereţe. Avea pielea de pe obraz ca un pergament. Gonit de la Viena. Acum Casanova era bătrân. Chiar dacă nu se ştie în ce măsură a fost Copernic astrolog. A revenit la Paris. îi propuse 1. de aici a trecut în Rusia. Se va milostivi Domnul să lase zile robului său până va veni tocmai de acolo incunabilul? Dar iată că se aude un zgomot. din mlaştină în Parnas. 45 . Cine ar fi crezut că această mică şi banală scenă de intimitate familială. zăcea lungit în alcovul său. are o valoare universală? Cine a bănuit atunci că bătrânul de 70 de ani ţine în mâinile sale cea mai puternică armă a astronomiei. în pădurile Bohemiei. Sfârşitul. nemaiavând ce câştiga. căruţaşii îşi mânau caii chiuind. cu pomi înfloriţi. iar mirosul cernelii proaspete îi gâdilă nările subţiri. Nu mai poate citi bine. întrebuinţat mereu în scopuri josnice. Acolo. Tycho-Brahe. al penei şi al hârtiei. nu-i rămânea decât să piardă. este sigur că a cunoscut îndeaproape arta sublimă. O flacără stranie strălucea în ochii săi spălăciţi. Fig. în Polonia la regele August. Traducerea “Iliadei” şi mai ales “Memoriile” sale. medicină. pentru a lansa un împrumut francez în Olanda. acolo unde putea fi uitat de oameni.000 de florini pe an pentru a ţine în ordine biblioteca palatului ducal de la Dux. pentru a porni într-un adevărat turneu pe la curţile suverane din Europa! In Germania l-a vizitat pe Frederic cel Mare. Bătrânul preot îşi face întâi cruce şi apoi primeşte. în 1543. cu gândul de a o păstra. a nimerit în Spania. In jocul cu viaţa. ci întâmplător şi inconştient. pregătiţi şi conştienţi în lupta pe care o susţineau. dar nu vroia să se lase învins înainte de a-şi vedea opera întregii vieţi. lucrarea de căpetenie pe care a scris-o cu trudă şi nesfârşit curaj. Rethicus. când era student la universităţile italiene. Foile manuscrise sunt acum tocmai la Nurnberg. în grija elevului său a les. viaţa din cale-afară de scandaloasă l-a aruncat într-o închisoare din Barcelona. căci el a văzut îndeplinită speranţa zilelor sale pământene. a fost pus de astă dată într-un serviciu demn. Nu mai poate cere decât să se menţină acolo unde a ajuns. Copernic. Să ne întoarcem înapoi în timp. rude şi servitori. au înaripat geniile viitorului. mult aşteptata sa carte. cu ardoarea unui iluminat. s-a asociat cu Saint-Germain. una din cele cinci cărţi fundamentale pe care se sprijină ştiinţa noastră modernă? Cine şi-ar fi închipuit atunci că acele foi vor putea să îndeplinească. Acum astrologia nu-şi mai poate dori nimic. bătrânul canonic. a trebuit să dispară din Anglia. slăbit şi bolnav. Era timpul să se îngrijească de o pensie liniştită pentru zilele grele care urmau. Era într-o frumoasă zi de mai. darul. Geniul lui.. Când Wallenstein. în căutarea tainelor firii. Dar celei căreia nimeni nu i s-a putut opune. nici romanii. nu ia fost îngăduit un lucru atât de obişnuit tuturor. îşi împărţea timpul între pictură. în Austria la împărăteasa Maria Tereza. nici creştinii nu au fost în stare? Acele pagini au doborât hidra superstiţiei din gândirea omenirii. Spion la Dunkerque. iar privirea îi era aţintită drept înainte. el. slăbit şi prea sătul de aventuri. Astrologia nu a fost doborâtă de adversarii săi fireşti.Moartea lui Copernic. Acesta este unul dintre marile paradoxuri ale istoriei. Se lupta cu moartea. Toţi erau veseli. cel mai şmecher dintre toţi aventurierii. Capitolul 7. AGONIA ŞI MOARTEA.. amuzat de povestirile extraordinare înşirate de cavalerul rătăcitor. Kepler. de către un spectator al luptei. cu contele de Wallenstein. primeşte din mâna unui trimis. tocmai între zidurile cetăţii Frauenburg. eroul războiului de 30 de ani. Făcând uz de mai multe falsuri la Londra. cu o dulce boare de primăvară. Acum Dumnezeu îl poate elibera pe cucernicul canonic Nicolaus Copernicus Torunensis. ciripit de păsări. unde a izbutit să înduplece guvernul francez să adopte un nou sistem de loterie. a găsit mijlocul să se facă încă o dată şi pentru totdeauna admirat. Astrologia a fost un Cezar care nu a primit de la soartă decât totul sau nimic. Diligenţa poştei s-a oprit la poarta casei şi peste câteva momente un curier aduce în braţe un volum greu. s-ar fi cutremurat dacă ar fi înţeles ultimele consecinţe ale celor scrise de el. Numai degetele întorc tremurând paginile in folio. Tinerii treceau zburdalnic. Pe patul ultimelor suferinţe. poate chiar de un partizan al ei. întruchipată în “De Revolutionibus orbium coelestium”. care desigur.

trebuie să treacă mult timp până ce frunzele se vor ofili. absolut nimic. observator astronomic şi laborator pentru alchimie în acelaşi timp. Soarele. Tycho a văzut un nou astru. agonia astrologiei a fost o lungă euforie.au farmec pentru Tycho. mai apoi asistent. Aruncându-mi ochii. La fel cum nimeni nu a bănuit în momentul asasinatului. Acesta. Tycho-Brahe. numai astronomia . Intâi cursant. este de netăgăduit că elevul a împărtăşit credinţele maestrului astrolog.46 matematică şi drept. dar îşi făceau efectul după ce victima termina ospăţul şi se întorcea la casa ei. căci “De revolutionibus” este un pumnal adânc înfipt în corpul ei. mai ales ultimii doi servind cu credinţă ştiinţa defunctă. jertfită susţinerii unei teze pierdute. Dar. care erau dulci la băut. precum pentru un copac voinic. şi este nevoie de o puternică furtună pentru a-l doborâ. Abatele Francius Maurolycus s-a grăbit să ironizeze: “ Deoarece Copernic face să se învârtească Pământul ca o sfârlează. cel mai eminent susţinător al sistemului geocentric. îi dă dreptate lui Copernic. tăiat la bază. Mai târziu.“taburetul picioarelor lui Dumnezeu” . au continuat vechea tradiţie a astronomilor -astrologi. la Knudstrup. a continuat timp de câteva secole să apară falnică şi de neatins. fără vreo consideraţie deosebită. l-a instalat pe cheltuiala sa. a lui Galileo Galilei. Copernic l-a cunoscut pe profesorul astronom din Bologna . menţionată cu anticipaţie în efemeridele astronomului Stadius. 33 . pe care sunt reprezentaţi Ptolemeu. şi Copernic. Nicicând astrologia nu a găsit un slujitor mai devotat şi o minte mai ageră pusă în slujba himerelor sale. spre marea mea mirare. Fig. ar trebui să i se dea un bici cu care să-l ţină în mişcare”. m-am oprit în plăcuta localitate a vechii mânăstiri Herritzwald. autorul noului sistem planetar heliocentric. la vârsta de 40 de ani. Luna şi stelele nu se învârtesc în jur ul nostru. “De revolutionibus” a fost excomunicată şi pusă la index. Foarte emoţionat. cum făceam în fiecare seară. şi nu Pământul?” Catolicismul a răbdat aproape 100 de ani ultragiul lui Copernic . Dacă planetele. căci nu se putea admite ca Pământul . o putere de muncă mai aprigă. dacă vedeau şi ei steaua strălucitoare pe care o vedeam eu. am văzut.Domenico Maria de Novara. chiar dacă era smulsă din rădăcini. la unchiul meu Steno Bille. decât în danezul Tycho-Brahe (1546-1601). în Casiopeea. a-l privi ca simplu dansator într-o horă fără de sfârşit. am aflat că în Germania căruţaşii şi alte .observatorul şi Keplerlegislatorul. încântat de ştiinţa tânărului său nepot. Doar Sfânta Scriptură nu ne spune că Iosua a oprit Soarele. s-a produs o eclipsă de Soare. nu-mi venea să-mi cred ochilor. A azvârli Pământul. In cele din urmă . prieten al profesorului. Dar.34 .să fie mobil. spre bolta cerului. în toate flancurile pământeşti? Ce mai rămâne din întreaga astrologie? Nimic. dreptul. care a durat aproape trei secole. Cei trei fondatori ai ştiinţei moderne: Copernic. i-am chemat pe lucrătorii mei din laborator. îmi părăseam laboratorul de chimie în fiecare seară. printre celelalte planete. tot ceea ce îi era impus să studieze. după ce l-a lăudat cum se cuvenea pentru pasiunea şi meritele sale. o stea strălucitoare de o mărime neânchipuită. pe 11 noiembrie 1572. astrologia va muri din cauza lui Copernic.căci opera fusese recomandată din timp şi cu diplomaţie Sfântului Scaun. după obiceiul meu. Fig. pe care o cunosc atât de bine. arătând cu degetul de partea cui este adevărul. Trei secole de glorie aparentă şi de agonie mascată.Un cunoscut portret al marelui astrolog-astronom Tycho-Brahe (1546-1601). pentru a ne da nouă de veste. Iată cum povesteşte el însuşi evenimentul: “Când mă întorceam din călătoria mea în Germania. aproape de zenit. fie că nu. a fost chemat ca arbitru Aristotel. filosofia. în miniatură.Coperta celebrei lucrări “De Systemate Mundi”. după ce ascultă argumentele celor doi rivali. l-a chemat la el. Când tânărul avea 14 ani. la fel astrologia. La fel ca acele minunate otrăvuri ale antichităţii sau Renaşterii . Din Germania se aud hohotele de râs ale lui Luther: “Nărodul vrea să răstoarne toată ştiinţa astrologiei. Fiecare din ei ţine în mână un mecanism care ilustrează. Pentru a opri cearta dintre cei doi astronomi. Cine s-a emoţionat mai întâi şi mai puternic de această lovitură de graţie? Astrologia? Nicidecum. nimeni nu a putut prevedea când se va încheia agonia prin moarte. nu este vădit că nu ne iau cu nimic în seamă. Precizia prezicerii acestui fenomen a decis soarta viitorului astronom. Retorica. şi în sfârşit. sistemul propriu. Pentru a mă încredinţa că nu mă înşelam şi pentru a avea şi mărturia altora.1616. fie că a vrut-o. In acea vreme. de la universităţile din Germania unde se afla.cu interpretările ei . înseamnă a-l detrona din rolul de centru şi conducător al Universului. fosta ei duşmană. Un unchi bogat. o patimă mai oarbă de credinţă neţărmurită. îl lăsau indiferent. întrebându-i în acelaşi timp pe toţi trecătorii. că nu se preocupă să urce într-un mod special. Tocmai biserica catolică.

O schemă a observatorului astronomic al lui Tycho-Brahe. Steaua cea nouă nu avea coadă. pură şi neântinată de horoscoape. Preda de câţiva ani cursurile de interpretări cereşti. a ieşit un nou siste m al lumii. în timp ce un alt asistent notează ora pe care o indică pendula. toledane. rudolfine. El dictează unui secretar care scrie la masă. El nu mai stătea în repaus. Tycho 47 . Mai multă credinţă în puterea astrelor nu s-a aflat la nimeni. Astrologia era definitiv pierdută. Din nenorocire pentru ea. la amiază. printre alte lucrări. cum se ştia încă de la crearea lumii. un laborator. regele prea savant al Scoţiei. clădit pe insula Hveen (???). Mai multă onoare. Astronomii moderni şterg dintr-o mişcare de burete tot ceea ce a fost înainte de Copernic. Acest compromis a fost ultima încercare genială făcută de astrologie pentru a scăpa de la moarte. din strâmtoarea Sund. petrecut cu 80 de zile mai înainte. Mai multe verificări de preziceri nu a avut nici un astrolog pe lume. doar ea putea fi văzută printre nori.Tycho-Brahe în observatorul său. Această apariţie înfricoşătoare a fost crezută de mic şi mare. Fig. La acest templu.Longomontanus şi Kepler. Gustav Adolf i-a cerut horoscopul. Si cu toate acestea. pentru a primi lumina magului înţelept. din oraş a trecut la palat. De la Prag a a sosit o ofertă şi mai generoasă. la Frederic. Acest ceva era Pământul însuşi. recompense şi recomandaţii speciale. vedeau noua stea chiar la lumina zilei. nici nu se putea da unui astronom înainte de moarte. decât a avut parte Tycho. Faima prezicerilor lui Tycho a ajuns în curând în capitală Copenhaga. când această planetă e la cea mai mare apropiere de Pământ. iar Soarele al întregului. i-a cerut horoscopul celor trei prinţi (dintre care două au fost uimitor de exacte). Vestitul astronom este arătat aici într-un moment de lucru. Acolo. în Boemia. încântat de revelaţiile danezului. au fost făcute de astrologi). Persoanele care aveau ochi pătrunzători. 35 . ci se mişca în spaţiu. dacă nu erau prea groşi”. ceea ce a dus la noi clevetiri împotriva astronomilor. pe a lui Sirius şi pe a lui Jupiter. Strălucirea ei o întrecea pe cea a stelei Vega. Tycho ştia aceasta. aşa cum spusese bătrânul Copernic. anunţându-l: “Vei ajunge rege”. a stabilit horoscopul contelui de Wallenstein (cel care l-a cules de pe drumuri pe Casanova) şi pe al regelui Rudolf. Răspunsul n-a întârziat să sosească.persoane de rând au fost cei care au atras atenţia astronomilor asupra acestei mari apariţii cereşti. Si asta cu mult timp înaintea încoronării. Wilhelm. dar strălucea mai mult decât stelele de mărimea întâi. în vreme ce renumele lui ajungea tot mai departe. conştiinţa de savant îi ordona să se supună plecat legilor naturii. Când invidia a început să-şi arate colţii. Nu se putea compara decât cu strălucirea lui Venus. cu multe laude. l-a chemat cu stăruinţă pentru a-l desăvârşi în ştiinţă. numit “Uraniburg”. Tycho simţea că ceva s-a clătinat de la locul lui. a venit personal pe insula Hwen ( sau HVEEN???) . de la Hamburg. tipografie şi tot ce putea să-şi dorească un cercetător pasionat. considerând că numai de la el a început adevărata ştiinţă. Albatenius. cu toate că ar fi fost mai bucuros să n-o afle. om cult şi iniţiat în taine. apărută la Frankfurt. 36 . ateliere. Din această luptă interioară . de la Cassel. nu era înconjurată de nici o ceaţă. Impăratul Rudolf al II-lea îi acordă maestrului Tycho titlul de astrolog al Curţii şi un castel pentru a-şi continua liniştit studiile. iar regele îi acordă o catedră la universitate. instalat într-un măreţ observator cu trei etaje. când cerul era înnorat şi când toate celelalte stele ereau ascunse. fazele unui fenomen. numite “Rudolfine”. Pământul este centrul unei părţi a sistemului. Din Suedia. l-a trimis înapoi. ca fiind semnul mâniei divine pentru masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. Suveranul l-a primit la palat. era asemenea celorlalte stele fixe. Fig. plin de asistenţi şi de instrumente. nici un geniu nu poate învia defuncţii. până la regele Frederic al II-lea. ajutat de cei doi asistenţi . şi l-a răsplătit cu o insulă pe care i-a clădit un observator.ale lui Ptolemeu. după numele generosului rege. şi efemeride. a oficiat timp de 21 de ani Tycho. (Tycho a publicat. In timpul nopţii. Gravură extrasă dintr-o operă a danezului Tycho-Brahe. blestemându-l ca pe o erezie. din antichitate până în epoca modernă . Partea neplăcută o constituie însă cei trei fondatori ai astronomiei: Copernic. generalul Henri de Rantzau. cu aparatele şi întreaga lui familie. când prinţul astrolog Wilhelm IV de Hesse. s-a simţit prea onorat să-l găzduiască pe Tycho. după cum se precedează şi cu prilejul cometelor care apar fără veste. Ulu Beigh. Dacă credinţa în astre îi cerea să nege adevărul. Studenţii îl vor ca profesor. regele insulelor daneze. Jacques al VII-lea.unul dintre cele mai grele cazuri de conştiinţă care i-a fost dat cuiva să le suporte. în 1610. Este interesant de subliniat că toate efemeridele.

Sandi. au prezis viitorul. fortificată de logica lui Descartes. când vindea horoscoape: “Ceea ce zic poate să se întâmple sau nu”. deci se poate prezice şi astăzi. a făcut zeci de horoscoape şi a publicat almanahuri pline de preziceri. nepăsătoare. Voltaire atacă fără milă: “Să nu vă miraţi că întreg Pământul a fost păcălit de astrologi. Sunt preziceri false.Desen umoristic reprezentând o catastrofă cosmică: ciocnirea Pământului cu o cometă. Morin a fost ultimul astrolog oficial al curţii franceze. iar raţiunea. Când Ludovic al XIV-lea a devenit major. Treptat. Au fost astrologi (ZODIERI. pe care nu puteai să-i păcăleşti asupra celor mai mici dintre interesele lor. ca mai înainte. PHOENIX. care trebuia să profeseze sistemul antic din cauza situaţiei sale oficiale. quittez les cours des princes de l`Europe”. devin calculul probabilităţilor. de valoarea artei pe care o practica. Să nu ne mirăm că atâţia oameni. pe care toţi o ştiau adormită pe veci. Oare nu spunea el de atâtea ori. care începea numaidecât să cânte slava cerurilor. faiseurs d`horoscopes. Dacă despre primul nu se poate şti în ce măsură a crezut în puterea divină a planetelor. era pierdut pentru astrologie. Să aruncăm o privire asupra acestor noi terenuri. ha-ha!). să se vindece de coşmarul superstiţiilor cereşti. şi încă cei mai de frunte. Dacă se întâmpla ca vântul să nu împrăştie cenuşa. In acelaşi mod. 48 . Capitolul 8. pe Ferdinand şi pe Wallenstein. Calculul probabilităţilor. După moartea subită a lui Tycho. Ceea ce s-a mai putut spune despre Kepler. o parte fiind deasupra vulgului. îşi aduna în cuib rămurele uscate. oamenii ar muri asfixiaţi de gazele otrăvitoare. care a durat peste cincizeci de secole. râde de nenorocirea vecinului ei. Astrologia a murit! Să nu ne pară rău după ea. simboluri şi coincidenţe. De unde doctrina era mistică. metodele. în locul vechilor analogii. Se spune că demult. Din pulberea neagră se înălţa o pasăre nouă. atâţia papi. este că el nu era convins în adâncul său. Medicina astrală. nu tradiţională. Regele-Soare s-a scuturat şi de tutela ocultă a necromanţilor. Nu a suferit el de foame. Sigur că un astrolog convins nu ar fi mărturisit niciodată un asemenea dubiu. noi am fi continuat să credem că natura este supusă capriciului şi am fi zăcut şi acum în ignoranţă”. dar sunt şi adevărate. să dispară. numită Phoenix. La Fontaine s-a grăbit să-i biciuiască: “Charlatans. Dacă Kepler şi Tycho-Brahe au putut să trăiască. înglobându-l şi pe Tycho în aceeaşi sentinţă de achitare: “Nu ne putem da seama cât de folositoare a fost pentru omenire credinţa în astrologie. Acum a venit timpul ca această boală. Kepler a devenit astrologul Curţii lui Rudolf. Egiptenii şi chaldeenii. Indată ce un astronom prefera sistemul lui Copernic celui al lui Ptolemeu. După opiniile actuale. sau dacă doar ar trece prin atmosfera noastră. toţi au început să fugă de prezicători. asupra ultimilor doi nu poate rămâne nici o îndoială. Phoenix se aşeza la mijloc şi cuibul se aprindea de la Soare. Pământul poate fi spulberat de o cometă care l-ar ciocni din plin. Invierea. care i-a servit în aceeaşi calitate pe Mathias. acum este raţională. Soarele. când protectorii lui regali nu-i plăteau pensia anuală? Nu era atunci nevoit să-şi vândă conştiinţa pentru a putea trăi? Henri Poincare îl apără. umblă să-şi schimbe numele. scepticismul secolului al XVIII-lea a reprezentat furtuna care a doborât arborele. Luna. când încă nu existau oameni şi natura se juca după voie cu minunile. Luna. Dacă aceşti regi n-ar fi fost atât de încrezători. frunze ofilite şi multe alte nimicuri bune de ars. când lumina lui Helios ajungea în locul unde fusese cu un an înainte. în care a fost răsădită planta noastră milenară. când tutela lui Mazarin a încetat odată cu moartea lui. cu toate că sufleteşte trecuse de partea inovatorilor. Vibraţiile. teoria vibraţiilor . era o mică pasăre. împreună cu întreaga lui familie.astrofizica solară şi studiu psihomedical.şi Kepler. atâţia prinţi. Fig. pentru a nu mai ajunge să piară. De îndată ce zburătoarea simţea că i se apropie sfârşitul. minunea se împlinea. Adunându-şi energia de la duşmanii care au nimicit-o. Dacă Copernic a fost pădurarul care a tăiat copacul astrologic. au fost totuşi ridicol seduşi de această impertinentă de astrologie!”.37 . A existat cazul unui profesor universitar. se adăuga. Iată raţionamentul sărman pe care-l opunea fiecărei dezminţiri cei ce făceau horoscoape. aceasta este pentru că vindeau unor regi creduli preziceri întemeiate pe relaţiile dintre astre. Acum se numeşte a strologie ştiinţifică. încearcă să învie din cenuşa trecutului astrologia. doctrina şi metodele.

.în 1848. anotimpurile. de ciumă şi holeră. pe tot întinsul globului. 38 . Sunetul. magnetismul. aptitudini de conducător. distanţa dintre ele. 1877. cum ar fi: furtunile magnetice. numerotat de la 1 la 150. El a constatat că de la 1830. aparenţele şi influenţele lor rămân aceleaşi. 1876. până în 1927. pe câtă vreme părţile mijlocii ale curbelor descendente. Editura “Maline”. urmează o curbă paralelă cu graficul petelor solare. Copernic a rupt în bucăţi sistemul planetar al lui Ptolemeu. Deoarece numărul şi mărimea acestor pete au o perioadă de 11 ani. pentru a se vedea corelaţia lor cu 11 sau cu multiplii lui. 1899.O diagramă care pune în paralel variaţia petelor solare cu diferite fenomene pământeşti. Pe acest grafic. au fost 10 maxime solare. aurore boreale. electricitatea. 1847.000 de cazuri de muzicieni. care a izbucnit deodată .Linia punctată arată variaţia petelor solare (ca număr şi mărime). se poate trage următoarea concluzie: Luna în constelaţia Leului. citându-se cazuri chiar pe insule foarte izolate ale oceanelor. razele Roentgen.. Richelieu. existenţa vieţuitoarelor . în care liberalii au ocupat de 9 ori puterea. aurora boreală şi petele solare. lumina zodiacală. 39 . 1907. Acestea sunt toate vibraţiile posibile? Nu se descoperă mereu altele? Ce sunt razele descoperite de Milikan? Nu vin ele din adâncul Universului. Tot aşa s-a găsit că marii savanţi se nasc iarna. matematician şi statistician elveţian..m. (Influenţele solare şi lunare asupra naşterii umane. şi 9 minime solare. creşterea plantelor. ca şi aproape toate curbele ascendente. Dacă aceste unde pot străbate plăci groase de plumb. fie că cel de-al doilea se învârteşte în jurul primului. căldura. se cercetează perioada epidemiilor asiatice. Aceste date coincid fie cu maximul. Fie că primul corp se învârteşte în jurul celui de-al doilea.. căldura. El conchide: “Nu există nici o posibilitate de îndoială în privinţa relaţiilor astrobiologice”. oare nu au nici o influenţă asupra celulelor gingaşe ale corpului uman? Iată ce rămâne să răspundă ştiinţa viitorului. Gandhi. Krafft.. Dar “sufletul” este ceva cunoscut? Poate aici avem de-a face cu un complex de unde care au o rezonanţă faţă de undele cosmice ale lui Milikan. din Calea Lactee? Ce influenţă au asupra noastră? Mister! Iată o lacună ce poate folosi astrologiei. Se observă că maximele şi minimele numărului petelor din Soare. Dacă acum ne gândim că cercetări recente caută relaţia dintre producerea petelor solare şi perioadele de revoluţie ale planetelor mari (Jupiter şi Saturn). care se succed din 11 în 11 ani. că poeţii au preferinţă să aibă planetele răspândite deopotrivă în zodiile reprezentate de animale ş. Fig.a. a studiat 60. Marile foamete în Franţa au fost (în ultimele secole) în 1775. există o strânsă corelaţie între cerul de naştere şi vocaţia lor. semnează un studiu asupra perioadei succesiunilor cabinetelor engleze. M. marile crize mondiale . Din punct de vedere medical. deoarece mulţi dintre suveranii de seamă s-au născut către amiază (Napoleon I. şi a găsit că “în majoritatea cazurilor”. 1930. predispune (nu asigură). sunt trecute marile crize economice (cerc negru mare). găsindu-se că există o relaţie cauză-efect între furtunile magnetice. în “Revue Scientifique” din 11 mai 1929. Ca exemplu: câţi dintre marii conducători ai lumii au Luna în Leu? Deoarece procentul lor este ridicat (Ioana d`Arc. corespund epocilor de securitate pe Pământ. ploi. Lumina. baza astrologilor. această oră atrage un plus de strălucire viitoarei domnii a prinţilor regali.gravitaţia. Se poate aminti aici vestita epidemie numită “gripa spaniolă”. Se vede că toate aceste nenorociri ocupă locul unui minim sau al unui maxim al activităţii solare (niciodată o poziţie intermediară). Henric al VIII-lea al Angliei. totul are la bază mişcările atomului. marile foamete din India în 1847. 49 . 1875. Sau. Tchijevsky. 1892. undele hertziene. A ceastă dependenţă a fost temeinic studiată ştiinţific. aşezată pe un grafic comparativ. Ludovic al XIV-lea. Frederic cel Mare al Prusiei. Ludovic al XIV-lea. urmărinduse punctul lor comun în horoscop. care se întinde pe o perioadă situată între 1760 şi 1940. răspuns pe care astrologia îl aşteaptă cu nerăbdare. în care conservatorii au fost de 8 ori la guvern. caracterologice şi profesionale. foametele din Franţa (cerc negru) şi foametele din Ind ia (cerc alb). electricitatea. producţia de grâu sau de vin.totul este în cea mai strânsă legătură cu astrul zilei. sunt urmate de maxime şi minime ale multor fenomene terestre. Dar nu numai atât. Influenţa Soarelui în formarea şi viaţa Pământului este prea bine cunoscută. după datele dicţionarului muzical al lui Humbert-Riemann şi după registrele de stare civilă.S-a căutat întocmirea statisticilor tipologice.d. Soliman Magnificul. 1810. Frederic cel Mare). 1921. Fizica actuală are ca element fundamental vibraţiile.). 1928). iată-ne în plină astrologie ştiinţifică. la naştere. 1857. Fig. 1816. fenomenele pământeşti legate de ele. dar un anumit punct a rămas în picioare: relaţia reciprocă dintre Soare şi Pământ. fie cu minimul petelor solare (sau sunt puţin decalate).

paralel cu înălţimea Soarelui deasupra orizontului. pare totuşi să fie cea principală. In horticultură se afirmă deasemena că plantele cresc mai bine în perioada de Lună plină decât de cea nouă. tradiţia cunoscută asupra influenţei lunare în creşterea şi exploatarea pădurilor. a făcut pe vremuri o vizită la Versailles. Proporţia este de 12 cazuri în perioada întâi. Dr. Mathieu de la Drome se întreabă.” .Microbii (şi în special strepto-stafilococii). Budair. germanului Klockler. care vor servi să descopere influenţa presiunii atmosferice a fazelor Lunii. . Ludovic al XVIII-lea i-a cerut savantului astronom să-i explice fenomenul. Wilhelm Maag. susţin că animalele născute pe timp de Lună plină au o vitalitate redusă. dar aceste cazuri sunt mai rare (33%) şi accidentele mai puţin grave. Nietzche. Dr. . In afară de vechea credinţă japoneză asupra orientării corpului de la Nord spre Sud. mort de atâtea ere. . capabilă de un efort atât de mare. au o virulenţă paralelă cu fazele lunare.Lakowsky). într-o lucrare. Abel Rey.. şi deci la schimbarea condiţiilor climaterice. Copacii tăiaţi în timp ce Luna descreşte nu sunt rezistenţi ca lemn de construcţie. Faure din Lamalou. G. Toate legăturile între satelitul nostru. nu provoacă maree atmosferice.000 km. olandezului Kronstrom. Aceeaşi recrudescenţă sau apariţii de accidente analoge. se pare că nu a mai rămas nimic neacaparat. Woakes. nu sunt cunoscute nici pe departe. în Franţa se produce un îngheţ fatal vegetaţiei plăpânde. Dacă pe lângă aceste nume cunoscute. le adăugăm pe cele ale marelui astronom Svante Arrhenius.Faţă de enormele şi multiplele influenţe ale Soarelui asupra Pământului. apoi cresc şi descresc. pe câtă vreme crescătorii de vite.Migrenele şi nevralgiile solare încep dimineaţa. pot să se producă în afara trecerii petelor. nimic care să revină atributelor altor corpuri. Dr. în caz de hipotrofie.. englezului Sephorial. de la Luna plină la ultimul pătrar. se recomandă medicamente hipertrofiante. poate cu destulă dreptate. Gustave le Bon. Cine nu cunoaşte teribila “Lune rousse”? In zilele de la sfârşitul lui aprilie sau începutul lui mai. cercetează influenţele astrale asupra sănătăţii umane. este susţinută de August Blanqui. Deci. Se zice că Laplace.). Celelalte două faze oferă ambele o cifră egală cu 3 sau 4. îngheţul nu se mai produce.Dr.Trecerea petelor solare la meridianul central coincide în mod obişnuit (66%) cu recrudescenţa simptomelor bolilor cronice şi chiar cu apariţia de accidente grave şi excepţionale în cursul bolii. prezintă maximul de frecvenţă de la primul pătrar până la Luna plină şi minimul lor în faza următoare. vicepreşedintele Societăţii Astronomice a Franţei (“Peut on prevoir les tremblements de terre volcaniques?” în La Science et la Vie.F. Allendy. Se crede că aceeaşi influenţă o are Luna aasupra creşterii părului şi chiar a copiilor. Noiembrie 1929): “. O pleiadă de medici (Dr.asupra cutremurelor de pământ”. scrie în “Les Temperaments” concluzia observaţiilor sale făcute în 1917. Sardou din Nisa.. dar fiind vecina noastră de peste drum (384. Dr. a confirmat. ei admit o multime de alte legături. . dacă această forţă de atracţie. având un maximum de activitate când este Lună plină (Dr. Luna a găsit ceva de făcut.In cazuri de hipertrofie sau dilatări. D.R. Aceste dilatări succesive ale straturilor de aer duc la variaţia presiunii barometrice.. Nr.Concepţia “Marelui An”.. F. Henry Duprat. are sufic ientă putere să ridice şi să coboare cu regularitate apele mărilor. iată ce citim în scrierile lui Emile Belot. al lui Maenaughton din 50 . politehnicianului Paul Choisnard (Flambart). să se administreze remedii hipotrofiante în timpul descreşterii fazelor lunare. reluată pe plan mecanic şi calcul de probabilităţi. într-un nesfârşit flux şi reflux. distins silvicultor din Panama. adică cel mai apropiat astru. că Luna provoacă cutremure? Totuşi. dacă străluceşte Luna plină. faţă de un caz în cea de-a doua. dar autorul celebrului tratat “Mecanique celeste” a rămas mut. Cu toate acestea. şi viaţa noastră terestră. la sanatoriul din Gorbio (lângă Menton): “Am constatat că hemoptiziile şi crizele febrile ale tuberculoşilor. Dr. scriitorului Maurice Privat.). de la Geneva. Cine ar crede de pildă. Ea este mică (raza ei este un sfert din cea a Pământului).149. astronomul german Hanseman. împreună cu membrii unei societăţi ştiinţifice. pe timpul primelor faze.Trebuie să-i felicităm pe savanţii japonezi pentru îndemânarea lor în a concepe şi realiza acele aparate de înaltă precizie. . Să menţionăm doar câteva dintre ele. în timpul somnului. dacă trecerea petelor solare la meridianul locului nu este singura cauză a recrudescenţei inexplicabile a bolilor.. Dacă Luna este acoperită de nori. ca cei tăiaţi în timp ce Luna este în creştere. Carton.

Paris. .“Aspectele” formate de poziţiile relative a două planete pe bolta cerească 7. ..O schiţă a observatorului astronomic al lui Tycho Brahe 35.Monedă antică având un însemn zodiacal 5. în timpul lucrului 36. Doin.Domiciliul planetelor în cursul zilei şi al nopţii 6. . .O gravură alegorică 31. 1879 F. . . 1924. ed. . Entwicklung. . . Aufbau und Kritik. DAREMBERG ET SAGLIO: Dictionnaire des Antiquites Greques et Romaines. Paris. .Coperta cărţii “De Systemate Mundi” a lui Galileo Galilei 33. . reprezentându-l pe un astrolog. . Paris.Tycho Brahe în observatorul său.Portretul lui Cardan 30. . Treves.O alegorie astrologico-creştină. reprezentând paradisul şi zodiacul 25. 1932.Un horoscop antic 18.Harta astrologică numită “Planisfera lui Bianchini” 22.alchimist 29. nu vom putea afirma nimic. . . 1927.Pitagora 19. ed.Magi babilonieni studiind mersul unei comete 10.Portretul lui Tycho-Brahe 34.O gravură alegorică din secolul 16.Moartea lui Copernic 32. . ENRIQUES: Storia del Pensiero Scientifico. reprezentând o rugăciune făcută pentru îndepărtarea unei invazii de lăcuste 14. Leipzig. variaţia petelor solare împreună cu diferite fenomene pământeşti 38. . .Sigiliu asirian pe care este figurat inelul planetei Saturn 12.Heptagonul stelat care oferă ordinea şi denumirea zilelor din săptămână 11. ed.S.Localizarea astrologică a planetelor pe cutele frunţii 3. astrolog şi alchimist din secolul 16 28. . Paris.Un instrument astronomic folosit în secolele 16 şi 17 26. . ne dăm seama cât de serios şi general este interesul pentru găsirea unei baze ştiinţifice. PAUL FLAMBART: La Partee de l”Astrologie Scientifique. ARTHUR KRAUSE: Die Astrologie. 1936. 1928.Un grafic care acordă credit relaţiei dintre petele solare şi viaţa noastră 51 BIBLIOGRAFIE ABBE TH.Pictură murală din templul Denderah 16. După ce am văzut atâtea păreri favorabile şi atâtea argumente contrarii.Gravură asiro-chaldeeană a planetei Saturn. Hachette. MAURICE PRIVAT: L”Astrologie. atâţia partizani de valoare. întrebuinţate la alcătuirea horoscoapelor 4.Theophrast Bombast von Hohenheim.Altarul astrologic de la Gabies. . Scientifiques ed.A. . . . Paris. cu inel şi doi sateliţi 13.Gravură din secolul 15.Reconstituire a Turnului Babel 9.Sfinxul şi piramidele Egiptului 15. cunoscut mai ales sub numele de Paracelsus vestit medic.U. Grasset.O diagramă în care sunt redate în paralel. ed.O veche armilă din Pekin 17. . . .Cum îşi imaginau oamenii din secolele trecute că arată cometele 23. reprezentând ciocnirea unei comete cu Pământul 37. . Felix Alcan. Durville. reprezentând nenorociri aduse de planeta Saturn 27. 1921. SVANTE ARRHENIUS: Le Destin des Etoiles. ca şi atâţia adversari convinşi. . . . Weler. 1914. CUPRINSUL ILUSTRATIILOR 1. . ed. . . . vechii credinţe în puterea supranaturală a stelelor. MOREUX: Le ciel et l”Univers. . G.Efemeride din secolul XVII.Constelaţiile emisferei nordice 2. dacă se va cere să dăm şi noi un răspuns eternei întrebări: “Este astrologia falsă sau adevărată?”.Constelaţiile Casiopeea şi Vizitiul în secolele 16 şi 17 20.BIGOURDAN: l”Astronomie.O gravură umoristică. văzut de sus şi din lateral 24.Localizarea astrologică a zodiilor pe corpul uman 8. . Paris.Ptolemeu 21. . .Cărămidă acoperită cu ceramică. ed. Milano-Roma.Flammmarion.

EUGENE NUS: A la Recherche des Destinees. CUMONT: Les religions Orientales dans le Paganisme Romain. F. AL. MOREAU: La science mystherieuse des Pharaons. Paris. 1874. Paris. 1927. Payot. GRILLOT DE GIVRY: Le Musee des Sorciers.Geuthner. Paris. Bucureşti. 1925. Paris. Paris. 1879.SCHURE: Les grands Inities. DELAPORTE: La Mesopotamie. Paris. KRAPPE: La Genese des Mythes. 1929.Flammarion. 1875. MORET: Des Clans aux Empires. TH. L. Payot. J. . A. 1899. FR. Albin Michel. WALTER SCOTT: Demonology and Witchcraft. FL. BEER: Les Horoscopes confirmes par l”Histoire. 1939. Paris. Paris.52 FR. HAROLD LAMB: Ghinghis Han. ALEXANDRESCU: Originile şi evoluţia spiritului ştiinţific. BOQUET: Histoire de l`Astronomie Payot. MAXWELL: La Magie. Albin Michel. BULLETIN DE LA SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE. ED. Mages et Alchimistes. Paris. H. A. F. DR. BOUCHE-LECLERCQ: l”Astrologie grecque. LENOVMAND: La divination et la science des presages chez les Chaldeens Paris. ed. 1929. ed. Paris. Marpon & Flammarion. A. Paris. ed. LENORMAND: La Magie chez les Chaldeens. Paris. 1923. BOUCHE-LECLERCQ: Histoire de la Divination dans l”Antiquite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful