Tugasan Topik 2 – Banding beza Pentaksiran Formatif dan Sumatif.

PERBEZAAN Pentaksiran Formatif Pembelajaran murid Perkara Perkara yang dinilai terhadap murid Pentaksiran Sumatif Pencapaian murid

Keberkesanan strategi arahan guru
Satu topik spesifik. Tiada Masalah pengajaran guru dan pembelajaran murid.

Perkara yang dinilai secara keseluruhan
Topik pelajaran yang diuji Skala/gred Masalah yang dikenal pasti PERSAMAAN Memotivasikan murid dan guru.

Keberkesanan kurikulum
Beberapa topik. Ada Kelemahan kurikulum