SENTIMENTS OF FIDELITY // Uskollisuuden tunteita

Kutsumme teidät meksikolaisen taiteilijan Gerardo Montes de Oca Valadezin cross-media -näyttelyyn ”Sentiments of fidelity” (”Uskollisuuden tunteita”). Installaatio on rakennettu kahteen museon takapihalla sijaitsevaan kellariin. Avajaiset lauantaina 27.7.2013 kello 13.00. Tämän hetkisessä projektissani tutkin luottamuksen käsitettä ruumiillisen kokemuksen ja merkityksenluomisen lähtökohtana. Lähestyn ihmiskokemuksen perustaa fenomenologisesta ja psykososiaalisesta näkökulmasta käyttäen havainnointini välineinä ääntä ja videota, jokapäiväistä elämää sekä löydettyjä esineitä yhdistäen itse tuottamaani sekä ympäriltä omaksumaani. Tutkin sarjaa intiimejä – pääasiassa alitajuisia – neuvotteluja itseni ja ulkoisen maailman välillä koskien muuttamisen kokemusta yhtäaikaisesti sekä paikkojen että mielentilojen välillä. Tuon tunnelitilaan ääniteoksia, esineitä sekä video- ja ääni-installaation. Tuomalla eri elementtejä tilaan kutsun ulkopuolisia olemuksia herkistämään kokemustani ympäröivästä. Syvennyn mielentilaan, jossa mainitun kaltaisia intiimejä neuvotteluja tapahtuu ja joissa luottamus muodostuu ihmisen etsintöjen alkuunpanevaksi voimaksi. Tässä mielentilassa alituinen 'jonkin väistämätön lähestyminen' muodostuu piirteeksi, joka määrittää useita elämäni ratkaisevia hetkiä. Gerardo Montes De Oca Valadez 2013 Gerardo Montes De Oca Valadez (1978) Guadalajara, Mexico Psykologi, muusikko ja cross-media taiteilija Opiskelee visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa Montes De Oca Valadez yhdistää kokeellista ja poikkitaiteellista asennetta sekä teoreettisen että esteettisen alueella. Hänen ammatillinen taustansa psykologina sekä kokemuksensa kansalaisaktivismin parissa Meksikossa vaikuttavat hänen työhönsä suuresti sekä sisällön että metodien kannalta. Hänen aiempia kiinnostuksenkohteitansa taiteen parissa olivat sosiaalisten rakenteiden historiallinen kehitys ja sen filosofinen ja ideolginen pohja. Varhaisessa tuotannossaan Montes de Oca Valadez hyödynsi valokuvaa, ääntä sekä tekstiä epälineaarisesta näkökulmasta. Hänen tuotantonsa käsitteellinen painopiste oli kuvantekemisen kerronnallisuuden sekä sen semiotiikan muodostamisessa. Viime aikoina hän on käyttänyt videota ja musiikkia/äänitaidetta. Tällä hetkellä Montes de Oca Valadezin kiinnostuksenkohteet ovat yhteydessä kokemuksen, mielentilojen, kielen, merkityksenluomisen ja kehollisen tiedon käsitteisiin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful