You are on page 1of 46

EDU 3105

BIODATA SOALAN TUGASAN DEFINISI DAN JENIS BAHAN 2 DIMENSI YANG TERDAPAT DI SEKOLAH DEFINISI DAN JENIS BAHAN 3 DIMENSI YANG TERDAPAT DI SEKOLAH RUJUKAN

NAMA : NURUL LIYANA BINTI RAHMAT NO I/C : 920918-01-5794 UNIT : 4PISMP MATEMATIK ALAMAT : KG. PT. ARCHONG, 82200 BENUT, PONTIAN, JOHOR. EMEL : nuruliyana_1809@yahoo.com

NAMA : WAN NUR ALYAA BINTI WAN AZIZ UNIT : 4PISMP MATEMATIK NO I/C : 920331 03 5964 ASAL : LOT 68, KAMPUNG ALOR TAR, CABANG 4, 16210 TUMPAT, KELANTAN EMEL : alyaaziz92@yahoo.com

SOALAN TUGASAN
Nyatakan jenis-jenis bahan 2 dimensi dan 3 dimensi yang biasa digunakan atau yang terdapat di sekolah Huraikan bagaimana bahan-bahan dapat dan boleh meningkatkan proses P&P

definisi bahan 2Dimensi (2d)


Lebar

Panjang

Tidak mempunyai kedalaman

Leper

Jenis-jenis bahan 2D
Bahan bercetak
Buku teks Bahan bacaan percuma

Carta
Organisasi Klasifikasi

Graf
Bar Garisan

Peta & Gambar


Peta Gambar

Garis masa Aliran


Tubular / jadual

Pai

BAHAN BERCETAK

Buku teks
Asas pengajaran dalam bilik darjah Ditulis berdasarkan kandungan subjek dan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan Panduan berguna untuk guru Komponen bahan bacaan

BAHAN BACAAN PERCUMA


Contoh : brosur, poster, risalah, laporan, carta dan sebagainya

Kelebihan bahan bercetak


Mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk Bahan mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak penerangan Boleh dialih dari satu tempat ke tempat yang lain Lebih murah dan ada yang percuma

Kelemahan bahan bercetak


Sesetengah kandungan sukar difahami bagi peringkat umur tertentu Cenderung ke arah penghafalan isi kandungan Terlalu banyak perbendaharaan kata yang menyebabkan beban kognitif Tidak bersifat interaktif dan persembahan maklumat secara satu hala

Carta
Carta merupakan perwakilan visual yang menggambarkan suatu konsep yang sukar difahami secara lisan / bertulis Carta seharusnya dapat menyampaikan mesej yang jelas dengan gambaran visual Maklumat harus minimum, bermakna dan tidak mengelirukan

Carta organisasi
Carta yang menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan

Carta klasifikasi
Mengkategorikan benda, peristiwa, haiwan, spesies dan sebagainya

Carta garis masa (timeline)


Menggambarkan perhubungan secara kronologi antara peristiwa Merumuskan satu siri peristiwa dengan mudah

Carta tubular / jadual


Mengandungi data dalam bentuk nombor, peratus atau masa dalam bentuk jadual

Carta aliran
Menggambarkan sekuen, prosedur atau aliran sesuatu proses

Graf
Menggambarkan perwakilan visual data numerikal Graf satu skala graf pai dan bar, graf dua skala graf garisan Pemprosesan data melalui perisian komputer akan mereka cipta jenis graf yang dikehendaki

Graf bar
Graf satu skala Ketinggian bar mengukur kuantiti yang ingin diwakili Mudah ditafsirkan Sesuai untuk tahap sekolah rendah Sesuai untuk membandingkan item yang sama pada masa yang berbeza

Graf garisan
Graf skala dua Menggambarkan variasi nilai pada 2 dimensi 2 paksi : skala menegak dan skala melintang, bertemu pada sudut tepat

Graf pai
Satu bulatan yang dibahagikan kepada segmen Setiap segmen mewakili sebahagian atau peratus daripada keseluruhan Gabungan semua segmen akan menjadi 100%

2D

3D

1) Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol, visual, garisan dan warna

2) Membaca dan mentafsir peta perlu diajar supaya simbolsimbol dapat ditafsir secara bermakna

PETA
3) Penggunaan warna dalam peta jelas menunjukkan perbandingan dan klasifikasi

4) Contoh:

Peta dinding

Peta Malaysia

GAMBAR Merupakan
perwakilan visual 2D

GAMBAR
Maklumat dapat disampaikan tanpa bantuan perkataan

Berdasarkan tema pengajaran

Contoh Gambar

Kelebihan Gambar
Menerangkan dengan jelas konsep-konsep abstrak kepada idea-idea yang maujud dan formal. Mudah didapati dan mudah dihasilkan. Tidak memerlukan peralatan khas untuk menggunakan gambar Boleh disesuaikan dengan semua peringkat pengajaran pembelajaran

Menunjukkan sesuatu benda atau keadaan yang baru kepada murid dengan jelas dan tepat

Kekurangan Gambar

Gambar yang terlalu kecil sukar dilihat oleh murid-murid


Tidak dapat menunjukkan keadaan atau sifat sebenar sesuatu benda Kaku tiada pergerakan. Gambar yang tidak mempunyai warna, maka penegasan kesahan tidak dapat dibuktikan Murid mungkin tersilap membentuk konsep mengenai sesuatu benda.

Panduan Penggunaan Gambar dalam P&P


Guna gambar yang besar agar dapat dilihat dengan jelas
Semasa digunakan, gambar hendaklah berkedudukan tegap. Hadkan jumlah gambar yang akan digunakan pada satu-satu masa.

Tarik perhatian murid dengan memberi soalansoalan yang bersangkutan dengan gambar yang dipamerkan

BAHAN 3 DIMENSI

(3D))

REALIA
Objek sebenar yang dibawa ke bilik darjah untuk digunakan dalam P&P
(Platt & Platt, 1192)

Realia asli

Realia spesimen

Realia awet

Realia Asli

Hidup

Bukan hidup

Bunga

Tetikus

Realia Awet
Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan

disimpan didalam bendalir kimia

Contoh : Peringkat perkembangan ayam

Spesimen
Sampel atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan

Biasanya spesimen terdapat dalam bentuk bahan awetan. Contohnya: Kumpulan serangga

Peranan Realia dalam P&P


Konkrit dapat merangsang minat pelajar

Membantu murid memperoleh maklumat firsthand tentang bahan/alat tersebut


Sesuai kepada pelajar yang kurang pendedahan dalam kehidupan harian Menyediakan pengalaman hands-on Memainkan peranan dalam fasa penilaian dan pengajaran

MODEL

Perwakilan 3D bahan sebenar dalam bentuk saiz sebenar atau lebih kecil

Model Berskala

Model Keratan Rentas

Model Berskala
Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal ataupun dalam saiz yang lebih kecil Berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu.
Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. Contohnya: rumah

Penggunaan Model dalam P&P

Membentuk aktiviti yang interaktif

Memberi peluang kepada pelajar menjalankan eksperimen

Memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis model

Ciptaan Objek Tiruan


Contoh Definisi Diorama
Diorama

Persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan situasi asal.
1) Guru boleh menggunakan diorama untuk pengajaran tertentu dalam bilik darjah 2) Murid boleh digalakkan membuat projek dengan menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat, plastisin, kepingan polisterin dan bahan-bahan buangan lain

Aplikasi dalam P&P

Contoh Diorama yang boleh diaplikasikan dalam P&P

Kelebihan Bahan 3 dimensi Konsep yang betul dibina kerana murid boleh melihat benda yang sebenar Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna Murid dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik Memberi pengalaman tentang keadaan sebenar sesuatu bahan atau benda itu

Kelebihan Bahan 3 dimensi Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada konsep pembelajaran melalui penyelidikan Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi diantara satu sama lain

Aplikasi Penggunaan Model 2D dan 3D dalam P&P

Contoh: Ruang dan bentuk

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Wan Kamaruddin Wan Hasan, Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, (2009), Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor http://www.scribd.com/doc/69749090/NotaEDU3105-Tajuk5-8 http://azurepolaris.blogspot.com/2010/11/edu3105-teknologi-dalam-pengajaran-dan.html http://notapismpks.blogspot.com/2012/07/tpmedia-bahan-3d-2d.html

Sekian
~ Terima kasih ~