Retele de calculatoare

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. ____ ____ 1. Retelele cu procesoare situate în aceeaşi cameră, clădire sau campus se numesc: a. LAN b. MAN c. WAN 2. Retelele care: - au dimensiuni reduse, - folosesc o tehnologie de transmisie ce constă dintr-un singur cablu la care sunt ataşate toate maşinile, - funcţionează la viteze între 10Mbs şi 100Mbs cu întârzieri de ordinul zecilor de microsecunde şi cu erori foarte puţine se numesc : a. LAN b. MAN c. WAN 3. Alegeti varianta corecta LAN-urile cu difuzare au două tipuri de tehnologii: a. magistrală sau stea b. magistrală sau inel c. inel sau stea 4. În retelele cu difuzare statice se divizează timpul în intervale discrete şi se rulează un algoritm de alocare Round-Robin (RR), lăsând fiecare maşină să emită : a. oricand doreste b. numai atunci când îi vine rândul. 5. Retelele care au procesoare situate în acelaşi oraş, la o distanţă de cel mult 10km si care pot suporta date, voce, legături cu reţeaua locală de televiziune prin cablu se numesc a. LAN b. MAN c. WAN Retelele cu procesoare în aceeaşi ţară sau pe acelaşi continent, situate la o distanţă de 100 respectiv 1000km si care dispun de o subreţea de comunicaţie compusă din: - linii de transmisie numite si circuite, - canale sau trunchiuri - elemente de comutare numite generic rutere ce pot fi noduri de comutare a pachetelor, sisteme intermediare sau comutatoare de date se numesc : a. LAN b. MAN c. WAN Topologia de interconectare a ruterelor poate fi de diverse tipuri: stea, inel, arbore, neregulată, etc. in cazul reţelelor cu : a. difuzare b. comutare de pachete Conectarea mai multor persoane aflate in reţele diferite, uneori incompatibile, pentru a comunica între ele, se face prin intermediul unor maşini speciale care realizează conectarea şi asigură translatările necesare atât la nivel de hardware cât şi la nivel de software, numite. a. hub-uri b. porti c. router-e d. modemuri Care varianta nu este corecta? Servicii sigure orientate pe conexiuni pot fi: a. Fluxurile de octeţi b. Datagrama confirmat c. Secvenţele de mesaje Care varianta nu este corecta? Serviciile nesigure (neconfirmate) fără conexiuni sunt: a. datagrame b. fluxuri de octeţi c. datagrama confirmat

____

____

____

____

6.

____

7.

____

8.

____

9.

____ 10.

d. cerere-răspuns ____ 11. Serviciul sigur orientat pe conexiuni numit ................................. este serviciul în care nu există delimitări ale mesajelor. Dacă receptorul primeşte 2048 de octeţi, el nu poate şti dacă toţi octeţii provin de la acelaşi mesaj sau de la 2 sau mai multe mesaje mai mici. a. Secvenţele de mesaje b. Fluxurile de octeţi Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiune care stabileşte conexiunea cu o entitate pereche aflată în aşteptare este: a. SEND b. RECEIVE c. DISCONNECT d. CONNECT Primitiva pentru implementarea unui serviciu simplu orientat pe conexiuni care blochează în aşteptarea unui mesaj este: a. LISTEN c. RECEIVE e. DISCONNECT b. CONNECT d. SEND Care varianta de raspuns nu este corecta? Modelul OSI cuprinde 7 nivele. La crearea lui stau următoarelor principii: a. Un nivel se creează când apare necesitatea unui nivel diferit de abstractizare. b. Fiecare nivel are un rol bine definit. c. Funcţia fiecărui nivel trebuie aleasă încât să se poată defini protocoale standardizate. d. Delimitarea nivelelor se face astfel încât să maximizeze fluxul de informaţii prin interfeţe. e. Numărul nivelurilor trebuie să fie suficient de mare pentru a nu introduce funcţii diferite în acelaşi nivel şi trebuie să fie suficient de mic pentru ca arhitectura reţelei să fie funcţională. ............................ sunt dispozitive analogice conectate între două segmente de cablu. Ele înţeleg doar tensiuni electrice. Rolul lor este de a amplifica şi trimite pe celălalt cablu un semnal apărut pe unul din cabluri. a. Repetoarele d. Ruterele b. Nodurile e. Porţile c. Comutatoarele ...........................................: rutează cadre pe baza adreselor, conectează calculatoare individuale, fiecare port al lor este conectat la un singur calculator. a. Repetoarele c. Ruterele b. Comutatoarele d. Porţile .................................. funcţionează la nivelul reţea, interconectează mai multe reţele locale de tipuri diferite, care utilizează acelaşi protocol de nivel fizic. a. Repetoarele d. Ruterul b. Comutatoarele e. Porţile c. punţile Nivelul ...................... al modelului TCP/IP este un nivel inter-reţea fără conexiuni, fiind cel mai important nivel al acestui model. El are rolul de a permite calculatoarelor să transmită pachete de date în orice reţea şi să asigure transportul lor independent până la calculatorul destinaţie. In cadrul acestui nivel sunt definite un format de pachet şi un protocol .

____ 12.

____ 13.

____ 14.

____ 15.

____ 16.

____ 17.

____ 18.

a. Gazda-retea c. Transport b. Internet d. Aplicatie ____ 19. Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a permite conversaţii între utilizatorii a două calculatoare, respectiv sursă şi destinaţie. Nivelul cuprinde două protocoale capăt-la-capăt: protocolul TCP şi protocolul UDP. a. gazda-retea b. internet c. aplicatie d. transport

____ 20. Nivelul ............................ al modelului TCP/IP are rolul de a conecta gazda la reţea, prin intermediul unui protocol. Protocolul nu este definit, fiind diferit de la gazda la gazda şi de la reţea la reţea a. internet c. aplicatie b. gazdă-reţea d. transport ____ 21. INTERNET-ul este o colectie de retele ce ofera anumite servicii comune si utilizizeaza protocoale comune. Nu este controlat de nimeni si are o dezvoltare continua. A apărut după 1 ianuarie .................. când TCP/IP a devenit protocol oficial. a. 1983 b. 1979 c. 1990 d. 1993 ____ 22. ETHERNET-ul este cea mai populară dintre reţelele locale. Prin reţeaua Ethernet se transmit informaţii între calculatoare la viteze foarte mari. Standardul Ethernet este definit de IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) ca .............. a. IEEE 802.11. b. IEEE 802.3. c. IEEE 802.2. d. IEEE 802.1Q . ____ 23. Standardul IEEE .................. Bluetooth a adus ca element de noutate eliminarea cablurilor dintre anumite dispozitive a. 802.3 c. 802.1Q b. 802.11 d. 802.15 ____ 24. Standardul IEEE ........................ sau VLAN (Virtual LAN) a aparut din necesitatea de a recabla cladirile in intregime doar cu ajutorul software-ului . VLAN-urile se bazeaza pe comutatoare dedicate. Ele pot avea insa si hub-uri la periferie. a. 802.11 b. 802.15 c. 802.1Q d. 802.3 ____ 25. Standardul IEEE .......................a aparut ca o soluţie pentru serviciile de voce şi de Internet de mare viteză. Desi pare asemanator cu standardul 802.11, cele doua standarde difera semnificativ, deoarece oferă servicii pentru cladiri care nu sunt mobile si opereaza într-o gamă de frecvenţe mult mai înalte, de 10-66 GHz, etc. a. 802.16 b. 802.15 c. 802.1Q d. 802.3

Yes/No Indicate whether you agree with the sentence or statement. ____ 26. În reţelele cu difuzare există un singur canal de comunicaţie partajat de toate maşinile din reţea, pe care fiecare maşină poate trimite mesaje scurte, numite pachete. ____ 27. In retelele cu difuzare, pachetele contin un câmp de adresă care precizează maşina căreia îi este adresat pachetul. Toate maşinile din reţea primesc pachetul, controlează câmpul de adresă, şi păstrează pachetul numai acea maşină căreia îi este adresat, restul ignorându-l. ____ 28. În reţelele punct-la-punct există diferite conexiuni între maşini individuale, din care se formează trasee multiple pe care pachetele ajung de la sursă la destinaţie, trecând uneori prin mai multe maşini intermediare. ____ 29. În retelele cu difuzare există diferite conexiuni între maşini individuale, din care se formează trasee multiple pe care pachetele ajung de la sursă la destinaţie, trecând uneori prin mai multe maşini intermediare. ____ 30. În reţelele punct-la-punct un rol deosebit îl joacă algoritmii de dirijare. Reţelele de dimensiuni mai mici folosesc această tehnologie.
A ____ 31. În LAN-urile cu magistrală, la fiecare moment unul din calculatoare poate transmite, iar celelalte aşteaptă. A ____ 32. Ethernet (IEEE802.3)) este o reţea cu magistrală şi control descentralizat în care calculatoarele transmit oricând doresc şi dacă au loc ciocniri de pachete fiecare calculator aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou. F F A A A

____ 33. Ethernet(IEEE802.3)) este o reţea cu inel şi control descentralizat în care calculatoarele transmit oricând doresc şi dacă au loc ciocniri de pachete fiecare calculator aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou. ____ 34. IEEE 802.5 este un exemplu de LAN de tip magistrala cu jeton .
A ____ 35. Ruterele sunt calculatoare specializate ce conectează două sau mai multe linii de comunicaţie. La sosirea unor date pe o linie la router, acesta trebuie să aleagă o nouă linie pentru a transmite datele mai departe. F

F

____ 36. În cazul retelelor WAN cu difuzare, subreţeaua foloseşte un satelit sau un sistem radio. Fiecare ruter are o antenă cu care poate recepţiona şi transmite. Toate ruterele pot auzi semnalul de la satelit şi în unele cazuri pot auzi şi transmisia de la rutere către satelit. ____ 37. Reţelele sunt organizate pe straturi sau nivele, fiecare nivel oferind servicii nivelelor inferioare. ____ 38. Protocolul este o înţelegere între părţi asupra modului de realizare a comunicării. În realitate nu se transmit F direct informaţii între nivelul n al celor două maşini ci datele de pe nivelul n se transmit nivelului n-1, de aici nivelului n-2 şi aşa mai departe până la nivelul 1 sub care se află nivelul legatura de date prin care se produce comunicarea efectivă între cele doua maşini. ____ 39. O colecţie de nivele şi protocoale de comunicaţie se numeşte arhitectură de reţea.
A ____ 40. Există doua tipuri de servicii oferite de fiecare nivel nivelelor superioare: - servicii orientate pe conexiuni şi servicii fără conexiuni. A F

A

____ 41. Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului postal.
A ____

F

42. Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului telefonic

F ____ 43. Serviciul fără conexiuni este asemănător sistemului telefonic F ____ 44. Protocoalele sunt legate de interfeţele dintre niveluri, iar serviciile sunt legate de pachetele trimise între entităţile pereche de pe diferite maşini.

____ 45. Porţile de la nivelul transport: conectează două calculatoare ce utilizează diferite protocoale de transport orientate pe conexiune, pot copia pachete de la o conexiune la alta, refăcând pachetele, dacă este nevoie.
F

A

____ 46. Porţile de la nivelul transport înteleg formatul şi conţinutul datelor şi traduc mesajul de la un format la altul.
A ____ 47. Modelul de referinţă TCP/IP a fost definit prima dată în 1974 de catre Cerf şi Kahn, răspunzând cerinţelor de interconctare a reţelelor prin satelit şi radio. F ____ 48. Nivelul internet al modelului TCP/IP este similar nivelului sesiune din modelul OSI, având ca probleme principale dirijarea pachetelor şi evitarea congestiei

F

____ 49. Critici aduse modelului TCP/IP: nu are clar delimitate conceptele de serviciu, interfaţă si protocol; nu este general şi nu poate lucra cu altă stivă de protocoale; nivelul gazdă-reţea este prea dezvoltat; nu sunt delimitate în cadrul modelului nivelurile fizic şi legătură de date deşi sunt complet diferite.
A

____ 50. Critici aduse modelului OSI: ratarea momentului de apariţie a protocoalelor; tehnologii ineficiente de delimitare a nivelelor şi de proiectare a protocoalelor care sunt greu de implementat; implementari neperformante ale modelului şi a protocoalelor; politici ineficiente privind utilitatea şi sfera de aplicabilitate a modelului. ____ 51. WWW (World Wide Web) a fost inventat de fizicianul Tim Berners Lee . Prin WWW sit-eurile pun la dispoziţia utilizatorului pagini cu informaţii ce cuprind pe lângă text, poze, sunet, video, legături la alte pagini sau hărţi, etc. Completion
A

Complete each sentence or statement. 52. Se numeste .................. de calculatoare o colecţie interconectată de calculatoare autonome
inel 53. În LAN-urile cu .................... fiecare bit se propagă independent de ceilalţi pe inel, fără să aştepte restul pachetului. retea

54. În funcţie de modul de alocare a canalului reţelele cu difuzare pot fi statice sau ...........................
internet 55. O colecţie de reţele interconectate se numeşte interreţea sau .......................... Ea are procesoare şi la o distantă de 10000km.

dinamice

56. Nivelul n de pe o maşină comunică folosind anumite reguli şi convenţii numite .........................., cu nivelul n de pe alta maşină. 57. Intre două nivele adiacente există o ............................... care defineşte operaţiile şi serviciile primitive oferite de nivelul n nivelului n+1. 58. O listă de protocoale folosită de un sistem, câte un protocol pentru fiecare nivel se numeşte .................. de protocoale. 59. Daca in retea datele circula: simple - într-un singur sens comunicarea este ................., x - în ambele sensuri dar nu simultan comunicarea este semi-duplex, - în ambele sensuri simultan comunicarea este duplex. 60. Dacă transmiterea mesajului de la sursă la destinaţie se poate face pe mai multe căi, trebuie ales un anumit drum. Această alegere se numeşte dirijare sau ..................... rutare 61. Elementele active ale unui nivel se numesc entităţi. Entităţile aceluiaşi nivel dar de pe maşini diferite se numesc entităţi ................... Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent). pereche 62. Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie să fie ................., adică să nu piardă niciodată date. Pentru aceasta, receptorul trebuie să confirme primirea fiecărui sigur mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar şi deci la întârzieri.
sigur 63. Serviciul .................. orientat pe conexiuni , este serviciul în care se menţine delimitarea mesajelor. Dacă spre exemplu sunt trimise doua mesaje de aceaşi dimensiune, ele vor sosi la destinaţie sub forma a doua mesaje distincte şi niciodată ca un singur mesaj de dimensiune dublă. primitive 64. Formal, un serviciu este specificat printr-un set de ........................ (operaţii) disponibile entităţii care foloseşte acest serviciu. Acestea comandă serviciului să execute anumite acţiuni sau să raporteze despre acţiunile executate de o entitate pereche. serviciu 65. Prin .......................... înţelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizează nivelului de deasupra. El spune ce operaţii poate oferi utilizatorilor săi fără să precizeze nimic despre modul de implementare al acestor operaţii. Acesta este definit în contextul unei interfeţe între două nivele. protocol 66. Prin .......................... înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor, pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entităţile pereche ale unui nivel. Entităţile le folosesc pentru a implementa operaţiile serviciului lor. stiva interfata

protocoale

67. Arhitecturile de reţea cele mai cunoscute sunt modelul de referinţa OSI (Open System Interconnection) şi TCP/IP (....................................). transmission control protocol / internet protocol
fizic 68. Nivelul ................ al modelului OSI are rolul de a transmite biţii de la o masina la alta printr-un canal de comunicaţie, variind câteva proprietăţi fizice cum ar fi tensiunea şi intensitatea curentului.

legatura de date

69. Nivelul ................. al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o linie disponibilă nivelului reţea fără erori de transmisie. 70. Nivelul ................. al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al acesului la mediu care rezolvă problema controlului accesului la canalul partajat pentru reţelele cu difuzare. legatura de date retea 71. Nivelul ................ al modelului OSI are rolul de a controla funcţionarea subreţelei. Acesta trebuie să detemine modul de dirijare a pachetelor de la sursă la destinaţie prin intermediul tabelelor statistice (cu trasee care sunt stabilite la începutul fiecărei conversaţii) sau în mod dinamic (prin determinarea traseelor pentru fiecare pachet în parte în concordanţă cu traficul din reţea la momentul respectiv).
retea 72. Nivelul ............................... al modelului OSI se ocupă de transferul pachetelor dintr-o reţea în alta, în cazul în care apar complicaţii datorate modului de adresare sau a protocoalelor diferite, dimensiunii prea mari a pachetelor etc. transport 73. Nivelul ................................ al modelului OSI descompune datele pe care le primeşte de la nivelul imediat superior în unităţi mai mici, le trimite nivelului imediat inferior şi se asigură că acestea ajung corect la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizează nivelului imediat superior şi utilizatorilor reţelei. sesiune 74. Nivelul ...................... al modelului OSI are rolul de a facilita utilizatorilor de pe maşini diferite stabirea unei sesiuni între ei. Sesiunile trebuie să controleze dialogul, astfel încât utilizatorii să respecte regulile impuse comunicării, să gestioneze jetonul (în cazul în care doi utilizatori încearcă simultan o operaţie critică) şi să asigure sincronizarea introducând puncte de control. prezentare 75. Nivelul ........................ al modelului OSI are rolul de a verifica sintaxa şi semantica informaţiilor transmise, asigurând comunicarea între maşini care folosesc codificări diferite ale datelor aplicatie 76. Nivelul ........................ al modelului OSI conţine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fişierelor), SMTP (protocol pentru poşta electronica), etc. tcp 77. Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care realizează controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot apărea între două masini aflate în reţea) şi controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de către un emiţător cu o viteză mult mai mare).

78. Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur şi neorientat pe conexiune care oferă posibilitatea utilizatorilor să folosească propriul lor control al transmisiei şi al fluxului. Protocolul asigură comunicarea rapidă client-server şi între aplicaţii, fără să garanteze însă acurateţea transmisiei. 79. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este protocolul de terminal virtual ....................... care permite unui utilizator de pe o maşină să se conecteze şi să telnet lucreze pe o maşină situată la distanţă. 80. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este protocolul pentru transferul de fişiere ............. care posedă un mecanism de mutare eficientă a datelor de pe o ftp maşină pe alta. 81. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este protocolul de poşta electronică ........................ smtp 82. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt şi alte servicii. Unul dintre acestea este serviciul numelor de domenii ........... care stabileşte corespondenţa dintre numele gazdelor şi dns adresele reţelelor.

udp

83. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt şi alte servicii. Unele dintre acestea sunt: protocolul pentru transferarea de ştiri ............................ si protocolul folosit pentru aducerea usenet paginilor de pe web HTTP.
browsere 84. Paginile pot fi văzute prin programe de navigare numite .......................... printre care amintim Mosaic, Opera şi Netscape, care aduc pagina dorită, interpretează textul şi comenzile de formatare conţinute în text şi afişează pe ecran pagina formatată corespunzător .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful