dr.

Andrei RĂDULESCU
Senior Investment Analyst
29 Mai 2013

FP  Preţ piaţă: 0.6625 RON Acţiuni subscrise: 13 778 392 208 Acţiuni subscrise şi plătite: 13 412 937 506 Min 12 luni: 0. RON  EUR/RON (29 Mai 2013): 4.3497 1 .98 mld.67 RON   VUAN (Aprilie 2013): 1.44 RON Preţ ţintă 12 luni: 0.753 RON Recomandare: MENŢINERE Capitalizare (acţiuni subscrise): 9 128 184 838 RON     Max 12 luni: 0.1397 RON  Activul net (Aprilie 2013): 14.

 De la listarea din ianuarie 2011 până în prezent titlurile FP au fluctuat în intervalul (0.67) RON la Bursa de Valori Bucureşti. titluri. Gitenstein şi S.6 ori mai ridicat comparativ cu rulajul pe SIF3 – locul secund). Aprobarea dividendului brut pentru anul financiar 2012 la 0. 2 .  În 2012 rulajul mediu pe FP s-a situat la 6. la 4 luni din 2013 FP a înregistrat un rulaj mediu de 6.  Adunarea Generală a Acţionarilor (25 aprilie) a aprobat:     Extinderea (până la finalul acestui an) a autorizaţiei administratorului pentru listarea fondului pe piaţa de la Varşovia. Mândruţescu ca membri ai Consililui Reprezentanţilor Fondului (începând cu 30 septembrie).5) RON în următoarele 18 luni.78 milioane RON/zi (de 3. la un preţ cuprins între (0. Fondul Proprietatea este cea mai lichidă companie tranzacţionată la Bursa de Valori Bucureşti.1 mld.  La jumătatea lunii aprilie FP a demarat cel de-al doilea program de răscumpărare de acţiuni (cumpărarea a maxim 1. prin incorporarea primului program de răscumpărare de acţiuni.2-1.4151 – 0.04089 RON /acţiune (data de înregistrare 15 mai). Reducerea capitalului social.6 ori peste cel înregistrat de Banca Transilvania – locul secund). Numirea d-lor M.44 milioane RON/zi la Bursa de Valori Bucureşti (de 4.

 În prezent Fondul Proprietatea deţine participaţii la 67 companii.04089 RON 3 . Fondul Proprietatea (FP) este un fond închis de investiţii creat de guvern (în 2005) pentru a recompensa persoanele expropriate de regimul comunist.95%).  La finele lunii aprilie compania avea 8 238 acţionari. Associates (14. printre cei mai importanţi City of numărându-se: London Elliott  Manager de Fond – Franklin Templeton. 31/1990 şi Ordonanţa Guvernului 1481/2005.0314 RON Management (9.  Entitatea a fost constituită în conformitate cu legile 257/2005.69%) şi The Royal Bank of Scotland (5.39%).  Dividend brut 2011: 0.0385 RON  Dividend brut 2012: 0. Investment  Dividend brut 2010: 0.

 Sectorul generare energie ocupa locul secund. distribuţie.  Pe parcursul ultimelor trimestre valoarea acestui indicator a fost puternic influenţată de deciziile privind Hidroelectrica (pe de o parte anunţul privind insolvenţa.6%). cu o pondere de 22.  În aprilie 2013 sectorul de petrol şi gaze deţinea cea mai mare pondere în portofoliul Fondului (44.  Pe locul III se situa sectorul de utilităţi (transport. anunţul privind posibilitatea evaluării participaţiei la această companie de către un evaluator independent). cu o pondere de 23. 4 . furnizare).4%. pe de altă parte.6% în structura portofoliului FP. Din noiembrie 2010 activul net se calculează în conformitate cu standardele IFRS.

evoluţie determinată de provizioanele constituite (în valoare netă de 809. RON).6 mil. RON în 2011). RON. RON. RON în 2012.3% an/an. FP a încheiat 2012 cu un rezultat net de 567 mil.4% an/an. FP a înregistrat în 2012 pierderi de aproximativ 75 mil. RON. în creştere cu 4. la 42.4 mil. comparativ cu un nivel de 11. în 2012 compania a înregistrat venituri de 626. 5 . în creştere cu 4.3% an/an.1 mil.7 mil.  Cheltuielile operaţionale au crescut cu 8.6 mil. evoluţie determinată. RON în 2011).8 mil.  Pe standarde IFRS. la 619 mil.  Astfel. de componenta alte cheltuieli operaţionale (creştere cu 15. la 59. evoluţie determinată în principal de componenta venituri din dividende (în urcare cu 19. RON).2% an/an. RON (comparativ cu un profit net de 518. în principal.2% an/an. Pe standarde româneşti.

6 mil.6 mil. în principal. dar în deteriorare comparativ cu rezultatul din T1 2012 (pierdere de 1.1%. RON.8 mil. RON).5 mld.  Pe standarde româneşti FP a înregistrat o pierdere de 5. RON). 6 .8 mil. evcluţie determinată.3% ytd. RON).  Raportat la T1 2012.5 mil.6 mld.  În primele 3 luni ale anului FP a înregistrat o pierdere de 4. În T1 activele totale au crescut cu 1. RON din T1 2012. RON (IFRS). activele totale au scăzut cu 3. de aprecierea portofoliului de acţiuni (creştere cu 2. RON în T1. în atenuare comparativ cu rezultatul din T4 2012 (pierdere de 653. evoluţie determinată de declinul portofoliului de acţiuni (cu 6% an/an). RON). dar în deteriorare comparativ cu pierderea de 0.7% ytd la 12. la 11. în atenuare raportat la nivelul din T4 2012 (pierdere de 7.5 mil.

7 . valoarea participaţiilor deţinute la societăţile listate se situa la 5.427 RON (dacă luăm în calcul acţiunile subscrise şi plătite)). Transelectrica (TEL) şi Alro (ALR). La finele lunii aprilie 2013 portofoliul Fondului Proprietatea includea participaţii la 25 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti.  Recent.7 mld. Transgaz (TGN).  Printre cele mai importante deţineri la companiile listate se menţionează: OMV Petrom (SNP). RON (ceea ce ar corespunde unui preţ pe acţiune de 0. Fondul Proprietatea şi-a redus expunerea pe OMV Petrom (de la 20. BRD-Groupe Societe Generale (BRD).11% la 18.99%). prin vânzarea unui pachet de 632 482 000 acţiuni.  Considerând preţul de închidere din şedinţa de tranzacţionare din 29 mai.

8 .

RON la finele lunii martie anul curent. Electrica Furnizare Transilvania Nord şi Electrica Furnizare Transilvania Sud.11 mld. Portofoliul Fondului Proprietatea include şi deţineri la 42 de companii nelistate (toate din România). Complexul Energetic Rovinari şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia. Complexul Energetic Craiova. ** Electrica Furnizare este rezultatul fuziunii între Electrica Furnizare Muntenia Nord. *** Complexul Energetic Oltenia a rezultat din fuziunea companiilor Complexul Energetic Turceni. valoarea acestor participaţii fiind estimată la 8. 9 .  Note: * Aeroporturi Bucureşti a rezultat din fuziunea Aeroportul Henri Coandă cu Aeroportul Băneasa.

un P/Sales de 1.  3.75.  2.5. un PER mediu de 5. un P/BV mediu de 1. un P/Sales de 0. Au fost luate în considerare şapte scenarii:   1. un PER mediu de 7. P/Sales.  4.  6. un P/BV mediu de 0.  5.  7. un PER mediu de 10. Evaluarea participaţiilor la companiile nelistate are la bază o serie de indicatori: PER. 10 . P/BV.75.

respectiv 2012 în cazul societăţilor pentru care sunt disponibile aceste date.  Evaluarea companiilor nelistate pe baza indicatorului PER S-a considerat rezultatul financiar net pentru companiile nelistate pentru exerciţiul financiar 2011. 11 .

 Evaluarea companiilor nelistate pe baza indicatorului P/BV S-a considerat capitalul propriu pentru companiile nelistate pentru exerciţiul financiar 2011. 12 . respectiv 2012 în cazul  societăţilor pentru care sunt disponibile aceste date.

13 . Evaluarea companiilor nelistate pe baza indicatorului P/Sales S-a considerat cifra de afaceri pentru companiile nelistate pentru exerciţiul financiar 2011. respectiv 2012 în cazul  societăţilor pentru care sunt disponibile aceste date.

14 . Pentru fiecare din cele 7 scenarii a fost estimat un posibil preţ ţintă pentru acţiunea FP.  În acelaşi timp au fost considerate două scenarii alternative:  Într-un scenariu s-a considerat nivelul dispobilităţilor (la finalul lunii aprilie 2013) şi valoarea participaţiilor la companiile listate (preţul de închidere din şedinţa de tranzacţionare 29 mai 2013).  Prin ponderarea rezultatelor celor 9 scenarii s-a determinat un preţ ţintă pentru următoarele 12 luni de 0.  Într-un alt scenariu s-a considerat nivelul VUAN (aprilie 2013).753 RON.

cu etapă intermediară la 0. cu etape intermediare la 0. respectiv 0.787 RON. pe termen scurt (3-6 luni) investitorii trebuie să fie atenţi la climatul din pieţele financiare internaţionale.561. eforturile managementului de a genera valoare şi programul de răscumpărare de acţiuni sunt factori care susţin evoluţia acţiunii FP pe termen mediu şi lung. Subevaluarea companiei (din perspectiva analizei fundamentale).  Cu toate acestea. 15 .753 RON.  Se pot contura două scenarii alternative pentru evoluţia acţiunilor FP la Bursa de Valori Bucureşti în următoarele luni:   În scenariul pozitiv titlurile FP ar putea creşte până la 0.657 RON.611 RON. În scenariul negativ titlurile FP ar putea să scadă până la 0.

prin separarea activităţilor de analiză şi research de alte activităţi ale companiei. Preluarea materialelor oferite de către SSIF Broker SA. Toate mărcile comerciale. Niciunul dintre materiale. De asemenea. sau orice copie a acestora. sau care ar putea face obiectul unui litigiu cu SSIF Broker SA. Dacă prezentul raport include recomandări. SSIF Broker SA nu îşi asumă responsabilitatea pentru tranzacţiile efectuate pe baza acestor informaţii. nu sunt răspunzători pentru veridicitatea şi calitatea informaţiilor obţinute din surse publice sau direct de la emitenţi. Autoritatea cu atribuţii de supraveghere a SSIF Broker SA este Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. Data la care se publică sau se modifică un raport este identificată în conţinutul acestuia şi/sau în canalul de distribuţie folosit. nu pot fi modificate. Rapoartele de analiză se pot actualiza sau modifica pe parcurs. acestea se referă la investiţii în acţiuni pe termen mediu şi lung. Decizia finală de cumpărare sau vânzare a acestora trebuie luată în mod independent de fiecare investitor în parte. vă invităm să vizitaţi pagina de internet: www. Acest raport nu este destinat pentru a fi distribuit sau utilizat de către orice persoană sau entitate care este cetăţean sau rezident. Informaţiile cuprinse în acest raport exprimă anumite opinii legate de o clasă de valori mobiliare. mărcile de servicii şi logo-urile utilizate în acest raport sunt mărci comerciale sau mărci de servicii sau mărci comerciale înregistrate ale SSIF Broker SA. comunicate de presă. grafic.. Datele obţinute pentru redactarea materialului au fost obţinute din surse considerate de încredere. Materialele ce conţin recomandări de investiţii realizate de către SSIF Broker SA au un scop informativ. SSIF Broker SA şi realizatorii acestui raport nu îşi asumă niciun fel de obligaţie pentru eventuale pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. sunt în conformitate cu drepturile de autor ale SSIF Broker SA.cnvmr. Istoricul rapoartelor publicate şi a recomandărilor formulate de SSIF Broker SA se gaseşte pe site-ul www. Pentru informaţii suplimentare despre piaţa de capital şi investiţiile în instrumente financiare. Aceste informaţii sunt prezentate în conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006 privind recomandările pentru investiţii în instrumente financiare. SSIF Broker SA avertizează clientul că performanţele anterioare nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare. pe baza unui număr cât mai mare de opinii şi analize. în cazul în care o astfel de distribuţie. Investitorii sunt avertizaţi că orice strategie. păstrarea unei obiectivităţi permanente în rapoartele şi recomandările prezentate. copiate sau distribuite pentru orice altă parte. corectitudinea şi completitudinea lor neputând fi totuşi garantată. Materialul poate include informaţii publicate de societatea emitentă prin diferite mijloace (rapoarte ale companiei. sau conţinutul acestora. SSIF Broker SA aplică măsuri de ordin administrativ şi organizatoric pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese în ceea ce priveşte recomandările. fără menţionarea sursei este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.ssifbroker.ro. inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. cu excepţia cazurilor indicate distinct. SSIF Broker SA nu îşi asumă nici un fel de obligaţie pentru eventualele pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. fără permisiunea scrisă a SSIF Broker SA. hotărâri AGA) şi date obţinute de pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti. 16 . secţiunea analize. http://www. inclusiv modalităţi de protecţie a informaţiilor. transmise. SSIF BROKER SA şi angajaţii săi pot deţine instrumente financiare prezentate în acest raport şi/sau pot avea relaţii contractuale cu emitenţii prezentaţi sau SSIF Broker SA ar putea acţiona ca formator de piaţă pentru acestea. publicare sau utilizare ar fi contrară unei legi sau regulament. metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare şi nu pot garanta un profit cert.ro. Toate materialele prezentate în acest raport. prezentarea tuturor informaţiilor relevante despre potenţiale conflicte de interese în cadrul rapoartelor. Investiţia în valori mobiliare este caracterizată prin riscuri. situat în România sau în orice altă jurisdicţie.ssifbroker. la momentul la care SSIF Broker SA consideră necesar.ro.

VĂ MULŢUMESC! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful