SISTEMUL DE EXAMINARE ECL

CENTRUL NAŢIONAL DE EXAMINARE ECL 06.07.2013

Centrul Național din România în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti. iar ulterior LINGUA în anul 1992. limbilor europene. au dobândit dreptul de copyright în elaborarea şi testarea limbii române. O Scopul acestui consorţiu a fost elaborarea de teste pentru certificarea competenţelor uniform. numărul limbilor evaluate a crescut constant. unitar și coerent. coordonat de centrul de limbi străine din Londra. O Din anul 2002. în virtutea acordării de șanse egale tuturor .Scurt istoric O Consorţiul ECL a luat fiinţă ca rezultat al proiectului ERASMUS. ajungând la numărul de 15 limbi europene și cu acoperire pe harta Uniunii Europene de aproape 90%. lingvistice cu un caracter O Dezvoltarea programului Odată cu preluarea coordonării consorțiului ECL de către Secretariatul General cu sediul la PECS in 1999.

studii postgraduale Structură identică la orice nivel şi oricare limbă 6. 5.? 1. calitativ. 4.. Se acceptă (universităţi) la bacalureat. practic. universităţi româneşti în reţea ECL Oferă posibilitatea candidaţilor să-şi evalueze competenţele lingvistice în aproape toate limbile europene 2. Testele sunt practice. Sunt concepute după standardele şi descriptorii Cadrului Comun European de Referinţă de Predare a Limbilor Moderne .. Recunoscut în Europa şi America. cu valabilitate pe durata vieţii. Reprezintă un sistem deschis. 3.De ce ECL. cu accent pe comunicarea cotidiană.

Paralelă între sistemul de evaluare ECL și Cadrului Comun European de Referință de Predare a Limbilor Moderne (CEF = Common European Framework) Common European Framework ECL Cambridge Pitman TOEFL C2 Proeficient user C1 C2 CPE Advanced 650 C1 CAE Higher Intermediate 600 B2 Independent user B1 B2 FCE Intermediate 1st 550 B1 PET. YLE Intermediate 500 A2 Basic user A1 A2 YLE Elementary 450 A1 YLE Basic .

Structura examenului ECL Aptitudini .punctaj • • • • O înţelegerea discursului oral exprimarea scrisă (compoziţie) înţelegerea discursului scris (citire) exprimarea orală (vorbire) Punctaj maxim: 100 puncte O Minimum necesar: 60 puncte (60%) 25 puncte 25 puncte 25 puncte 25 puncte O Posibilitate de a resustine examenul .

RESPONSABILITĂŢI: O Supervizarea examenelor ECL O Trimiterea testelor prin poştă către centrele de examinare O Strângerea şi verificarea materialelor de examen. transmiterea mai departe către centrul internaţional de examinare O Asigurarea certificatelor lingvistice candidaţilor care au promovat examenul ECL .ÎN ROMÂNIA DESFĂŞURAREA EXAMENELOR ECL ESTE COORDONATĂ ŞI ADMINISTRATĂ DE CĂTRE CENTRUL NAŢIONAL DE EXAMINARE.

. etc. şcoli şi universităţi. Numărul centrelor acreditate este în continuă creştere.În România există 63 centre de examinare acreditate. centre de formare. printre care se numără instituţii de învăţământ de prestigiu.

.În centrele din România în perioada 2006-2012 au fost evaluaţi peste două mii de candidaţi.

În acest sistem internaţional în continuă dezvoltare este important asigurarea TRANSPARENŢEI prin automatizarea administraţiei. care ajută la dezvoltarea unei baze de date accesibilă de către instituţiile implicate în sistem: .Centrul Naţional de Examinare .Centrul acreditat la nivel local . În acest scop au fost elaborate două programe administrative.Centrul Internaţional de Examinare .

O Datele înscrise în fişa de aplicaţie ajung în baza de date computerizată a sistemului de examinare ECL (ADMIN).Primul pas... . Candidaţii se înscriu la examenul ECL. O după care sunt prelucrate în sensul programării examenelor (EEPP). în termenul stabilit. la una dintre centrele acreditate..

Pagina de web oficială ECL .

Programul ADMIN online .

...După intrare cu ajutorul codurilor de administrare ale centrului.

Verificarea datelor introduse .

Al doilea program: EEPP .

..Meniurile principale ale programului: FIŞIER şi DATE DE INTRODUS..

....LISTE şi AJUTOR .

Funcţia cea mai importantă: SORTAREA .

ro .Mulţumesc pentru atenţie! Informaţii la Secretariatul CNE CSÓKA Mária-Imola.org.ecl.ro TEL: 0267 351 959 sau 0744 616 449 www. coordonator examene ECL secretariat@eurocenter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful