Kultura v lepších časech

Kultura v lepších časech

Kultura a umění v pravý čas
Oblast kultury a její soustavná podpora patří k hlavním zájmům a posláním televize veřejné služby. Závazkem veřejné služby České televize i její dlouhodobou strategií rozvoje je také vytvářet a nabízet program různým cílovým skupinám. Vznik kulturního kanálu ČT art je odpovědí na tyto závazky. Kultura a umění získávají poprvé v historii televizního vysílání na území České republiky samostatný program, a prostor v hlavním vysílacím čase. Nový kulturní kanál ČT art bude komplexní a ucelený, předvídatelný i novátorský. Nabídne prostor pro prezentaci a diskusi nejen o umění, ale také o kultuře a společenských trendech. Jeho významnou součástí budou publicistické pořady věnované kultuře, i zpravodajství. ČT art bude o kultuře nejen informovat, ale také ji zprostředkovávat a spoluvytvářet, kriticky hodnotit a podporovat. Spuštěním kulturního kanálu naplňuje Česká televize jednu z hlavních úloh veřejnoprávní televize, kterou v této podobě nemohou plnit komerční stanice. Spuštění nového tematického kanálu ČT art je pro mě dalším z milníků v proměně České televize v moderní médium veřejné služby. Petr Dvořák generální ředitel České televize

ČT art nechce diváky nudit
V sobotu 31. srpna 2013 se ve 20 hodin o pozornost diváků přihlásí nový program ČT art, který na českém televizním trhu zcela mění přístup k vysílání kultury. Od tohoto dne přestávají být kulturní pořady rozptýleným, nepravidelným prostorem, který divák musí vyhledávat, čekat na něj nebo si jej skládat z plnoformátových programů. Divák je najde na jednom místě, pohromadě, a to navíc v hlavním vysílacím čase. Pořady o kultuře a umění se mu nabídnou v pestré směsici složené z nové české tvorby, z toho nejlepšího, co vzniká ve světě, a skutečných hodnot ukrytých v archivu. Vznik ČT art je výtečnou příležitostí pro kulturu, diváky i Českou televizi. Jak s touto příležitostí naložíme? Naším hlavním cílem je, aby se ČT art stal programem, který bude diváky zajímat a těšit. Kultuře nebudeme propůjčovat tragický výraz, hluboký hlas a vážnou tvář. Naší snahou bude ukázat, že kulturou a uměním lze bavit druhé i prostřednictvím televizních obrazovek. Nikoli bulvárně, přehnaně intelektuálně či módně, přesto inteligentně a podle potřeb diváka. ČT art přichází s ambicí zaujmout i diváka s příležitostným zájmem o kulturu a umění. Víc než hra na vědeckost pro hrstku umělců a tvůrců je pro nás sdělnost a srozumitelnost. Chytrost nebudeme zaměňovat za pseudointelektuální tlachání. Vyhýbat se budeme stereotypům, ctít budeme ovšem kulturní tradice a postupy, které platí odnepaměti. Kulturu a umění budeme objevovat způsoby novými, nikoli však nesrozumitelně experimentálními. Nebudeme si hrát na kulturní pupek světa, volat budeme naopak po otevřenosti a opouštění teritoriálních a myšlenkových ghett. Doufám, že ČT art nejen že nabídne kulturu a umění ve správný čas, ale také způsobem, který bude vnímavé diváky chytře bavit. Cíl je jednoduchý a velmi ambiciózní zároveň. Tomáš Motl výkonný ředitel ČT art

ČT art se představuje
Vznikem ČT art se mění přístup k vysílání kultury na českých televizních obrazovkách. Kultura bude díky ČT art poprvé prezentována uceleně, v širším kontextu, v hlavním vysílacím čase a pravidelně.

Základní informace o ČT art
ČT art umožní pracovat s kulturou a uměním v tematických blocích, hledat a posilovat vzájemné souvislosti a získávat to nejlepší a nejzajímavější, co ve světě i na české scéně vzniká. Práce s kontextem dovolí zařazovat pořady za sebe, tak aby navazovaly, rozšiřovaly či doplňovaly problematiku. A především je řadit do pravidelných a strukturovaných tematických bloků hlavního vysílacího času. Diváci díky tomu budou vědět, jaký program mohou kdy očekávat a soustředit se na vysílání, jež je zajímá. Kultura získá poprvé v historii ucelenou zpravodajskou relaci na vlastním programu a dosud největší prostor pro představení odborné umělecké veřejnosti a pro její diskusi. ČT art posílí názorovou pluralitu. Postarají se o to debaty, v nichž se objeví i různé názory a postoje, a žánrová pestrost. Vizí je, že ČT art bude svým programem také sám o sobě přínosem pro kulturu. Bude o ní informovat a podporovat ji. Vznik ČT art neznamená, že by kultura z ostatních programů zmizela. Velké akce, například předávání některých cen, zůstanou na Jedničce a ani Dvojku neopustí dokumenty nebo cykly hraných snímků Velikáni filmu a Chodníky slávy. Hlavní inspirací pro novou stanici byl francouzsko-německý kulturní kanál Arte, který mohou čeští diváci sledovat například na satelitu. Blízké pojetí ČT art jsou ale také například kulturní stanice pro německy mluvící země 3 sat, program druhé německé veřejnoprávní televize – ZDF Kultur, polská stanice TVP Kultura nebo italská RAI 5. Příklad modelu, dle něhož bude fungovat přepínání stanic ČT:D/ČT art, představuje například francouzská stanice Gulli.

Kdy a kde bude vysílat
ČT art zahájí vysílání v sobotu 31. srpna. Diváci jej naladí každý den, vždy od osmi hodin večer do cca dvou hodin ráno. Podrobnosti k tomu, jak naladit ČT art, naleznou na webových stránkách. ČT art bude sdílet stejný vysílací okruh s novým dětským kanálem ČT :D, který bude na stejné frekvenci vysílat od šesti hodin ráno do osmi hodin večer. Česká televize bude vysílat program ČT art v experimentálním vysílání jako součást pozemní distribuce v multiplexu MUX 1a, jenž je součástí multiplexu veřejné služby. Stávající pokrytí domácností činí přes 80  %, mapa pokrytí MUX 1a je k dispozici na webových stránkách ČT, o spuštění dalších vysílačů v rámci této distribuční sítě budou diváci průběžně informováni na webu. Program ČT art bude možno naladit i v rámci satelitní distribuce (Astra 3B – 23,5) nebo v kabelových sítích. V souladu se zákonem budou pořady vysílané na programu ČT art opatřeny podtitulky pro neslyšící i zvukovým popisem pro diváky zrakově postižené (audiodescription).

Zpětná vazba
Programové schéma ČT art cílí především na diváky s potřebou vyššího kulturního vyžití, s vysokoškolským a středoškolským vzděláním a na diváky žijících v aglomeracích s vyšším počtem obyvatel. Tato cílová skupina by se měla u ČT art formovat v průběhu podzimní sezony. Zpětnou vazbu a naplňování veřejné hodnoty si bude Česká televize ověřovat prostřednictvím dat zejména z výzkumu DKV (denní kontinuální vysílání), kde si zjišťuje spokojenost s pořady, dále prostřednictvím dat z pravidelného trackingového výzkumu a v určitých cílových skupinách i z dat z elektronického měření sledovanosti ATO Mediaresearch. Pomocí těchto datových zdrojů budou během podzimu 2013 a jarní sezony 2014 analyzovány detailně výsledky a na základě těchto analýz bude zpřesňováno zacílení celého kanálu.

Kultura v lepších časech

ČT art ve spolupráci s kulturními institucemi
Česká televize je významným partnerem kulturních projektů a kulturních institucí. Vzájemnou provázanost potvrzuje i Memorandum o spolupráci, které v dubnu letošního roku uzavřela s Ministerstvem kultury ČR. Memorandum vyjadřuje vzájemnou podporu zejména při informování veřejnosti o aktivitách a projektech kulturních institucí. Česká televize bude moci navázat na podporu projektů, na kterých už v současné době spolupracuje, i rozvíjet nové. Na podzim bude vysílat například přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha (10. září) i přímý přenos zahajovacího a závěrečného koncertu jubilejního šedesátého ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (12. – 16. října). Diváci uvidí i tři oceněné snímky loňského ročníku a letošní vítězný snímek. Česká televize je rovněž dlouhodobým mediálním partnerem neziskových kulturních aktivit. Podporuje je zejména formou poskytování prostoru pro vysílání nekomerčního spotu v celostátním nebo regionálním vysílání. Tento způsob podpory se objeví rovněž na kanále ČT art. V letošním roce je ČT partnerem těchto festivalů a projektů: Letní Letná 2013, X. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla, 39. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Colours of Ostrava, Bohemia JazzFest 2013, MFF KV 2013, Prague Proms 2013, Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl 2013, Světový romský festival Khamoro 2013, Tanec Praha 2013, Pražské jaro, Anifilm 04, Academia Film Olomouc, 48. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, Dny evropského filmu, Cyril a Metoděj – doba, život, dílo, Febiofest 2013, Jeden svět 2013, Mene Tekel, Monarchie, Jan Zrzavý: Božská hra, František Kupka: Cesta k Amorfě, Po stopě Karla Maye.

ČT art po dnech
Koncepcí ČT art je vysílat kulturní pořady v tematických blocích, pracovat s kontextem, nabízet pestrost forem a stopáží a usilovat o zastoupení všech kulturních oblastí a oborů. Programová nabídka přinese nové formáty a akvizice, a také využije stávající pořady. ČT art počítá s pravidelnými programovými okny, která divákovi pomohou orientovat se v celkové programové skladbě. Každý den v týdnu bude věnován určitým oblastem kultury. Vysílání kulturního kanálu začne každý den ve 20 hodin zpravodajskými Událostmi v kultuře, jež se budou zabývat podstatným aktuálním děním, využívat vstupů z regionů i ze světa a zvát na vernisáže či premiéry. V pozdějších hodinách nabídne ČT art také dosud největší prostor pro diskusi uměleckých a kulturních elit v kriticky zaměřené talk-show Artefakta.

Pondělí
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–22:45 Z první řady – představí nejlepší činoherní, baletní, operní a muzikálová představení i koncerty vážné hudby (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění), 22:45–23:30 Artefakta – kritická talk-show Jana Buriana svým zaměřením pojatá jako „portréty a příběhy kultury (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 23:30–01:30 Slovenské okno/Studentské okno, magazín Průvan – třikrát měsíčně představí nejlepší ukázky slovenské kultury a jedenkrát za měsíc v magazínu Průvan současnou studentskou tvorbu (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…).

Úterý
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–21:20 21:20–22:15 22:15–22:45 Pop-rockové pódium – výběr koncertů nejzajímavějších kapel a interpretů současné české hudby (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění), Klobouk dolů – dokumentární portréty významných osobností kultury (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), Básníci Evropy – cyklus portrétů slavných a významných evropských písničkářů a šansoniérů (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…),

22:45–23:30 Artefakta – kritická talk-show Jana Rejžka, v úterý s mottem „v centru dění“ (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 23:30–01:00 Animace story – pravidelné vysílací okno ukazující stylovou, žánrovou, tematickou i formální pestrost celovečerních animovaných filmů (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 01:00–01:30 Klasika před spaním – pásmo toho nejlepšího z klasické hudby (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění).

Kultura v lepších časech

Středa
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–21:20 Kulturní magazíny (Artmix, Třistatřicettři, Terra musica a Monoskop) – čtrnáctidenní kulturní magazíny o výtvarném umění, architektuře, designu, literatuře, hudbě a televizi, Artmix a Třistatřicettři se budou, jako hodinové pořady, střídavě vysílat vždy jednou za 14 dní, v mezidobí je vždy vystřídají za sebou vysílané půlhodinové magazíny Monoskop a Terra musica (více viz kapitoly ČT art Hudba a scénické umění, Film a TV, literatura…), Galerie Kavky – dokumenty o výtvarném umění, galeriích, malířích i slavných fotografech (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), Památky světa – dokumenty o významných počinech světové architektury (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), Artefakta – středeční kritická talk-show Lucie Klímové s mottem „objevování alternativy“ (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika),

21:20–22:15 22:15–22:45 22:45–23:30

23:30–00:30 Hudební klub – jazz, etno, world music aneb to nejlepší mimo mainstream (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění), 00:30–01:30 Staré archivy české – multižánrové okno připomene dramatické, autorsky zajímavé pořady z archivu, v podzimní řadě s podtitulem „Jiný pohled“ (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…).

Čtvrtek
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–21:30 Perly českého dokumentu – přehled autorských dokumentů a jejich tvůrců (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 21:30–22:00 U zavěšené knihy – nový magazín o novinkách české i světové literatury a průvodce světem knih (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 22:00–22:30 Dokument/cykly – dokumenty ze všech oblastí kultury (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 22:30–22:45 S profesorem Františkem Dvořákem – s významným historikem umění o umění, 22:45–23:30 Artefakta – kritická talk-show Miroslava Balaštíka ve čtvrtek s mottem „ke krajům i k okrajům“ (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 23:30–01:00 Přesahy – dramatické adaptace významných literárních děl (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 01:00–01:30 Klasika před spaním – pásmo toho nejlepšího z klasické hudby (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění).

Pátek
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–21:30 21:30–22:00 Prověřeno časem – to nej z českých hudebních cyklů (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), Film 2013 – týdeník zaměřený na aktuální filmové dění (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…),

22:00–23:00 Večerní rockování – pravidelné okno nabízející koncerty světových hvězd (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění), 23:00–01:00 Tečka páteční noci – kontaktní magazín o současné hudbě vysílaný živě, s řadou zajímavých hostů (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění).

Sobota
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–22:30 Je nám ctí – komponované večery věnované osobnostem, událostem a jevům či význačným akcím z oblasti kultury (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 22:30–00:00 Divadlo Komedie – cyklus dvanácti představení legendárního pražského divadla, které ukončilo svou činnost, včetně dokumentu o divadle očima jeho tvůrců a protagonistů (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění).

Neděle
20:00–20:25 Události v kultuře – každodenní zpravodajská relace ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách (více viz kapitola ČT art Zpravodajství a publicistika), 20:25–20:55 Divadlo žije! – magazín provázející světem divadla (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění), 20:55–22:30 Kino art – evropský a světový artový film v původním znění (s českými titulky), v podzimní řadě s podtitulem „Filmové vavříny“, neboli filmy oceněné na významných českých i zahraničních festivalech (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…), 22:30–00:00 Klasika na konec týdne – pásmo toho nejlepšího z klasické hudby (více viz kapitola ČT art Hudba a scénické umění), 00:00–01:30 Staré archivy české – multižánrové okno připomene dramatické pořady z archivu, na podzim v řadě „Herecké osobnosti“ (více viz kapitola ČT art Film a TV, literatura…).

Zpravodajství a publicistika

Zpravodajství a publicistika

Zpravodajství a publicistika
Očima redaktorů, v reflexi odborníků
Je povinností a zároveň výsadou České televize přinášet ucelené a kvalitní zpravodajství a publicistiku z dění v kultuře. Znamená to podávat svědectví o kvalitě života v současném Česku i ve světě, v širším slova smyslu tím dále přispívat například ke kultivovanosti tuzemské veřejné debaty. Dosažitelnost kultury je zároveň otázkou sociální spravedlnosti, tedy stavu, při němž jsou kulturní statky chápány jako společné dědictví, dosažitelné bez ohledu na ekonomické podmínky zájemců o kulturu, ať už jde o studenty, vícečlenné rodiny či seniory. Kulturní zpravodajství a publicistika na stanici ČT art chce proto aktivně podporovat stav, kdy se kulturní počiny a dění stávají předmětem veřejné debaty, zájmu a reflexe. Program nabízí kulturní dění očima zpravodajů a redaktorů ČT, ale zároveň hlubší reflexi odborníků i samotných tvůrců. Petr Vizina vedoucí redaktor kulturní redakce zpravodajství

Události v kultuře
pondělí až neděle; 20:00 – 20:25 Nejdůležitější události dne v kultuře, sedm dní v týdnu očima zpravodajů České televize. Reportáže, živé vstupy z divadel, výstav a koncertů. Hosté a aktéři kulturních událostí v přímém přenosu z místa dění nebo ve studiu. Události z celé České republiky i ze zahraničí. Události v kultuře divákům představí akce mimořádného významu: koncerty světových hvězd popu i klasické hudby nebo filmové premiéry, návštěvy předních světových tvůrců, filmové, hudební, divadelní a literární festivaly, jubilea významných osobností nebo kulturních počinů. Reportéři vylíčí důležité fenomény – společenské a kulturní trendy současnosti i kulturní přesah dění (životní styl, změny v sociálních zvyklostech, jazyce) a regionální zajímavosti. Zaměří se také na klubovou hudební scénu, malé galerie výtvarného umění a fotografie nebo literární čtení. Pozornosti neujde ani dění v hlavních kulturních institucích ČR – České filharmonii, Národní galerii, Národním divadle či v Národním muzeu. Události v kultuře se vysílají ze studia hlavního zpravodajství na Kavčích horách, významný prostor v nich ale dostanou studia v Brně, Ostravě a krajští zpravodajové. Moderátoři: Jiří Svoboda, Petra Křížková Schubertová

Artefakta
pondělí až čtvrtek; 22:45 – 23:30 Kritická talk show o umění a kultuře je postavená na čtyřech svébytných osobnostech moderátorů, z nichž každý představuje osobitý přístup k tématům i k hostům. Ve čtyřech večerech nabídnou čtyři různé pohledy na kulturní dění kolem nás i reflexi české kultury. V každém díle vždy vystoupí dva až tři hosté, které spojí jedno vybrané ústřední téma, událost, fenomén nebo kauza. Hosté jsou zváni tak, aby reprezentovali různé generace i názorovou pestrost; jsou mezi nimi umělci, novináři, teoretikové, překladatelé, vydavatelé, ale i sociologové, psychologové či historikové. Producentky: Alena Müllerová, Martina Šantavá a Kamila Zlatušková

Pondělní Artefakta: Vedlejší toky Jana Buriana
V pondělí se na obrazovkách objeví hudebník, básník a prozaik Jan Burian s večerem pojatým jako „portréty a příběhy kultury “, ve kterém nabídne spíše poklidnější a hlubinnější portréty nejen pozoruhodných lidí, ale i projektů, neobvyklých prostor či jevů. Jan Burian je synem českého avantgardního divadelníka Emila Františka Buriana, herečky a spisovatelky Zuzany Kočové a vnukem operního pěvce Emila Buriana. Jeho dva synové jsou muzikanti a dcera studuje divadelní režii. V ČT měl svou talk show Posezení s Janem Burianem a cyklus Burianův den žen. Několik let uváděl literární soutěž Magnesia Litera.

Úterní Artefakta: Hlavní proud Jana Rejžka
Úterý bude patřit Janu Rejžkovi a večeru pod mottem „v centru dění“. Kritik Jan Rejžek v něm nabídne pro sebe typický ostřejší a analytický pohled na aktuální dění v oblasti umění. Věnovat se bude plánovaným premiérám, koncertům a festivalům, neopomene ani dění v literatuře a výtvarném umění. Zajímat se bude i o kulturně-politické kauzy. Jan Rejžek v 80. letech publikoval v časopisech Melodie, Gramorevue, Záběr aj. a pořádal po celé republice poslechové diskotéky. Od roku 1994 uváděl v bývalém českém vysílání Rádia Svobodná Evropa živá odpolední vysílání a hudební pořad Kaleidoskop. S Vladimírem Justem připravoval pro ČT kritickou Katovnu. Se stejným formátem přešel do Šestky Českého rozhlasu s pořadem nazvaným Kritický klub Jana Rejžka. Poslední rok v něm týden co týden zval kritiky různého zaměření a generací. Kromě toho píše do Lidových novin; jeho sloupky vyšly ve dvou výborech, nazvaných Z mého deníčku.

Středeční Artefakta: Nové prameny Lucie Klímové
Moderátorka Lucie Klímová předstoupí před diváky vždy ve středu, kdy bude „objevovat alternativu“, tedy hledat nové formy současné kultury. Zaměřovat se bude především na aktuální trendy, fenomény a design. Lucie Klímová je od roku 2005 redaktorkou a moderátorkou kulturní rubriky Zpravodajství ČT. Jako režisérka se podílela na pořadech České televize Fokus ČT24 nebo Kultura s Dvojkou, jako dramaturgyně na pořadu Pozdní sběr. Natočila také několik krátkých dokumentů (Střípky z Paříže, Urban Symphony nebo Nightfall pro Galerii Rudolfinum). Občasně píše pro portál Czechoriginalfashion.

Čtvrteční Artefakta: Protější břehy Miroslava Balaštíka
Čtvrteční večer bude patřit brněnskému novináři Miroslavu Balaštíkovi. Ten svou pozornost upře nejen ke „krajům“, ale i k „okrajům“ ve všech smyslech tohoto slova. Bude sledovat nejen dění v regionech celé republiky, ale i hraniční žánry a druhy umění. Miroslav Balaštík je literární kritik a publicista. Jeho působení je spojeno s obnovou nakladatelství a časopisu Host, jehož je od roku 1995 šéfredaktorem. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a vyučuje na Ústavu české literatury a knihovnictví, v současné době jako odborný asistent současnou českou literaturu a literární kritiku. Spolupracoval mj. s Českým rozhlasem Brno a stanicí ČRo 3 Vltava. V roce 2001 získal za svou novinářskou a redakční činnost cenu Nadace ČLF − Novinářskou křepelku. Publikuje recenze, glosy, eseje v Literárních novinách, Tvaru, Dokořán atd.

Hudba a scénické umění

Hudba a scénické umění

Hudba
V různých žánrech a stylech
Hudba na obrazovky České televize neodmyslitelně patří. Každý rok přinášíme záznamy koncertů a toho nejlepšího, co současná scéna nabízí. A protože je to plnoformátová televize a svou veřejnou službou plní a musí plnit v širokém spektru různých žánrů a oborů, přináší kromě klasické, rockové a populární hudby pořady i z dalších hudebních oblastí. A tak tomu bude i ve vysílání ČT art. S klasickou hudbou se budou diváci setkávat nejen v pravidelných vysílacích časech, které jsme nazvali Klasika před spaním, ale také v během speciálních sobotních komponovaných večerů – zde se například na podzim objeví dokument, líčící uměleckou činnosti dirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. A zároveň uvedeme vynikající koncert, jímž se tento umělec loučil se svým účinkováním u Symfonického orchestru BBC, s názvem Last Night Of The Proms. Diváci se také mohou těšit na večer věnovaný Bobbymu McFerrinovi, který nedávno zazářil v roli dirigenta České filharmonie na Staroměstském náměstí v Praze. Pořídili jsme záznam tohoto mimořádného večera a doplnili jej dokumentárním portrétem tohoto výjimečného muzikanta. A jaké další velké premiérové koncerty chystáme? Bude to koncert pořízený u příležitosti 60. narozenin Václava Hudečka, máme také záznam vystoupení maltské tenorové hvězdy s názvem Joseph Calleja v Praze, uvedeme zahajovací koncert festivalu Dvořákova Praha, připomeneme Smetanovu Litomyšl, Concertino Praga či Concerto Bohemia 2013. Bohatou hudební nabídku přinese i pravidelné úterní setkáváni s tuzemskou popovou a rockovou hudbou. Rádi bychom upozornili také na koncert skupiny Pražský výběr v původním obsazení, dále koncert k 30. výročí vzniku skupiny Precedens. Oslavíme také pětadvacet let činnosti skupiny Čechomor a představíme zajímavé spojení talentované zpěvačky Katky Koščové se seskupením Neřež. Světová populární hudba bude mít své místo každý pátek, kdy uvedeme koncerty hvězd první velikosti. Z podzimní nabídky vybíráme například koncerty skupin Bon Jovi, Rolling Stones, zpěváků Paula Simona, Davida Gahana a Alice Coopera. A budeme se věnovat také nejmladší generaci, každý pátek přivítáme ve studiu ať už v Praze, Brně nebo Ostravě to nejzajímavější, co se v hudební oblasti urodí, v živě vysílané talk show nazvané Tečka páteční noci. A kromě toho počítáme v cyklu Hudební klub i s dalšími žánry, jako jsou jazz, world music, reggae, ska, blues a mnoho dalších. Rostislav Uher dramaturg programové skladby

Půvab zahraniční hudby
Nejdůležitější ze všeho je „vědomí souvislosti“, šeptal myšlenku Vladislava Vančury Miroslav Macháček v dokumentu Věry Chytilové Praha – neklidné srdce Evropy. Člověk rozhoduje svůj osud volbou kultury, připomněl už Jan Pavel II. Zkrátka hudba může být potravou duše. V našem povrchním, uspěchaném světě kraluje nabídka hudby, které Astor Piazzolla říkal spravedlivě „hloupá“. A přesto jsou zde oceány krásné hudby, nezáleží na tom, zda klasické, rockové nebo jazzové. Potvrdili by vám to Hélene Grimaud, Paul McCartney nebo John Scofield. Záznamy koncertů mohou znamenat zážitek. Záleží nejen na repertoáru, ale především na kvalitě interpretace. Například když violoncellistka Sol Gabetta hraje Haydna, je to živoucí hudba. A poznáte, že hudba kromě krásy může mít i půvab. Uvažujeme o celoroční řadě Abbey Road Live, kde se v každé epizodě reportážních záznamů představí tři sólisté nebo skupiny současné hudební scény. Obrazovce sluší taneční umění, proto budeme mít možnost připomenout si Maju Pliseckou, Rudolfa Nurejeva, Sylvii Guillem, Maurice Béjarta, ale i nedávné představení Michaila Baryšnikova v choreografii Matse Eka. Protože v umění platí okřídlené „Časové a nadčasové“. Petr Zvoníček dramaturg pro akvizici

Hudba a scénické umění

Tečka páteční noci
pátek, 23:00–01:00 Páteční hudební „late night show“ je novým kontaktním studiovým pořadem, který nabídne živou hudbu i rozhovory s kapelami a interprety napříč všemi hudebními žánry. Diváky bude informovat o chystaných koncertech, výstavách, festivalech a eventech, a ačkoli půjde především o pořad o hudbě bez žánrových hranic, navíc v živém provedení, prostor dostane třeba i tanec a další umělecké obory. O přitažlivých tématech, událostech a trendech budou moderátoři diskutovat s osobnostmi z hudebního světa i mimo něj. To vše v živém vysílání pod dohledem publika ve studiu. Prostor dostanou i diváci u televizních obrazovek, kteří budou moci reagovat prostřednictvím sociálních sítí a webu. Ve výrobě pořadu se budou střídat tři producentské skupiny České televize, a tedy i různí moderátoři. Tečka páteční noci se bude vysílat střídavě z Ostravy, Brna a Prahy. Ostrava Producent: Tvůrčí producentská skupina Kateřiny Ondřejkové Moderátor: Marek Hlavica Režie: Roman Motyčka, Marcel Petrov Brno Moderátor: dvojice moderátorek, probíhají kamerové zkoušky Producent: Tvůrčí producentská skupina Kamily Zlatuškové Režie: Pavel Jandourek Praha Moderátor: Lenny Trčková Producent: Tvůrčí producentská skupina Vítězslava Sýkory, výkonný producent Alexander Nardelli Režie: Markéta Nešlehová, Adam Rezek

Pop-rockové pódium
úterý, 20:25–21:20 Nabídne koncerty současné české hudby a pestrou přehlídku kapel různých žánrů – od Pražského výběru přes kapely Precedens, Čechomor až třeba po koncert skupiny Charlie Straight.

Klasika před spaním/Klasika na konec týdne
úterý a čtvrtek; 01:00–01:30/neděle; 22:30–00:00 Programová okna nabídnou hodnotná díla žánru klasické hudby – koncerty, recitaly i slavné klavírní přídavky či hudební vizitky. Věci, které mají hodnotu, i když nejsou natočeny tak, aby technicky či formálně odpovídaly dnešním televizním standardům. Díla, jež poskytují důležitá svědectví o muzikantech a interpretech, a která Česká televize uchovává pro další generace.

Hudební klub
středa; 23:30–00:30 Jazz, etno, world music… prostor dostane hudba, která možná není mainstreamová, ale pro hudební svět a vývoj obecně velmi podstatná. Představí se čeští i světoví interpreti – od Zuzany Navarové, Ivy Bittové, Petera Lipy až po Blue Brother´s Day nebo Jeffa Becka.

Terra musica
středa, 20:25–21:20 Magazín o hudbě a tanci plný vynikajících událostí a osobností. Terra musica míří na diváky, kteří dokáží vedle sebe bez problémů akceptovat klasickou hudbu, jazz i world music a považují tyto oblasti za příbuzné. Je určena všem, kteří se chtějí o celé šíři hudby a tance dozvědět něco více. Těm, pro něž bude dobrodružství poznávání krásy hudby a tance trvalou a přirozenou součástí jejich života. Terra musica nabídne historickou i soudobou hudbu, new classic, crossover, experiment, jazz i world music. Magazín publicisticko-dokumentárními příspěvky reflektuje také operu, muzikál, balet a taneční divadlo. Záměrem je vyhledávat současná aktuální témata a ta podávat nadčasovým způsobem a zároveň fundovaně a přitom atraktivně prezentovat významné události a počiny v oblasti hudby a tance, rozebírat je do hloubky, v širším kontextu a s přesahem do jiných oblastí a také zemí. Vedle špičkových eventů, koncertů, festivalů, soutěží a představení v hudebních centrech chce přiblížit i kvalitní hudební a taneční život v jednotlivých regionech. V mini portrétech nezapomene ani na mladé nastupující umělce, včetně finalistů různých mezinárodních soutěží, ale přirozeně ani na představitele té generace, která hudbě a tanci věnovala podstatnou část svého úspěšného profesního života. Magazín z Prahy připravuje: TPS Vítězslava Sýkory Režie: Martin Kubala, Radovan Urban, Blažena Hončarivová Moderátor: bez moderátora Ostravské vydání zajišťuje: TPS Kateřiny Ondřejkové Režie: Jiří Nekvasil, Petra Všelichová, Adam Rezek, Rudolf Chudoba, Markéta Nešlehová, Martin Dostál Moderátor: bez moderátora Brněnské vydání zajišťuje: TPS Kamily Zlatuškové Režie: Jakub Kořínek, Rudolf Chudoba, Pavel Jirásek Moderátor: bez moderátora

Večerní rockování
pátek, 22:00–23:00 Na své si v tomto programovém okně přijde každý, kdo rád poslouchá zahraniční hudbu. Ty nejlepší počiny světové rockové i popové hudby od nejuznávanějších kapel a hvězd každý pátek od 22:00.

Hudba a scénické umění

Scénické umění
Zóna maximální divadelní tolerance
Nezáleží na tom, zda milujete činohru, operu, operetu, muzikály, balet, pohybové divadlo, loutky, nový cirkus nebo alternativu, která boří konvence i žánrové hranice. ČT art je zónou maximální divadelní tolerance. Nezáleží na tom, zda víc fandíte zahraničním hvězdám nebo nedáte dopustit na české herce. ČT art dává prostor všem. Nezáleží na tom, zda se chcete s televizí přenést přímo do divadel nebo dáváte přednost inscenacím natočeným ve studiu nebo zda divadlo vyhledáváte v podobě výpravných filmových adaptací. ČT art se neřídí podle formálních škatulek. Nezáleží na tom, zda máte raději archivní kusy nebo novinky. ČT art je mixem klasiky a premiér. Záleží na jediném – včas si naladit program ČT art! A už v prvních týdnech našeho vysílání se můžete přesvědčit o tom, zda je ČT art „divadelní“ scénou podle vašeho gusta. V sobotu 31. srpna zahajujeme televizní premiérou proslulé divadelní inscenace Jaroslava Duška Čtyři dohody, v neděli vám nabídneme Cirque du Soleil a jeho novocirkusovou show Alegría a v pondělí má premiéru filmové zpracování slavné Pucciniho opery Bohéma, v které v hlavních rolích účinkují Anna Netrebko a Rolando Villazón. Krátce poté připomeneme trojicí oper 200.  výročí narození Giuseppe Verdiho (La Traviata, Othello, Don Carlos) a do konce roku jsou mj. připraveny také balety Don Quijote a Labutí jezero a operety Pařížský život a Netopýr. Z domácích souborů představíme například královéhradecké Klicperovo divadlo s nejlepší divadelní komedií roku 2012 – Figarovou svatbou, v úpravě a režii Davida Drábka, pražské Divadlo Ungelt s hrou Na útěku, ve které excelují Jana Štěpánková a Zlata Adamovská, ostravské Divadlo Petra Bezruče se „site specific“ adaptací románu Ivana Landsmana Pestré vrstvy nebo plzeňské Divadlo J.  K.  Tyla s novou komedií Antonína Procházky Kouzlo 4D. Do vysílání se rovněž chystá záznam mezinárodního projektu nastudování italské opery Josefa Myslivečka Olympiade, jež měla premiéru letos v květnu ve Stavovském divadle. Alternativní scéna bude mít zastoupení díky souboru Spitfire Company, jehož protagonisté natočili v jediném záběru experimentální film Tresspasser. A mimořádný prostor dostane v programu ČT art také cyklus 12 záznamů představení pražského Divadla Komedie, který společně s dokumentárním filmem o (dnes již neexistujícím) souboru, vedeném režisérem Dušanem D. Pařízkem, natočil režisér Radim Špaček. Zdeněk A. Tichý dramaturg programové skladby

Z první řady
pondělí, 20:25–22:45 Divadelní představení, opera, balet a koncerty na obrazovce ČT každé pondělí před půl devátou. Nasazením programového okna na pondělní podvečer chce Česká televize vyjít vstříc všem, kterým víkendové výlety za kulturou nestačily… Mottem pořadu je „Divák v první řadě“, cílem pestrost žánrů i forem a zprostředkování toho nejlepšího, co na českých, moravských a světových uměleckých scénách vznikalo a vzniká.

Divadlo Komedie
sobota, 22:30 – 00:00 Unikátní svědectví jedné epochy českého divadla, která loni skončila. Cyklus zahrnuje celkem dvanáct inscenací, např. Proces, Utrpení knížete Sternenhocha, Spílání publiku či inscenaci Odpad, město, smrt. Jako součást cyklu bude odvysílán také dokument Radima Špačka, mapující scénu tohoto pražského komorního divadla v letech 2002–2012 očima jeho tvůrců a protagonistů.

Divadlo žije!
neděle, 20:25–20:55 Divadelní magazín se na obrazovkách objevuje od roku 2002. Sleduje divadelní dění v českých i moravských krajích a v Praze. Česká filmová a televizní akademie udělila pořadu cenu Elsa. Pořad Divadlo žije! zvítězil také v kategorii Magazín roku 2007.

Hudba a scénické umění

Film a TV, literatura, výtvarné umění a architektura

Film a TV, literatura, výtvarné umění a architektura

Film a TV
Televize a ČT art
Je s podivem, jak málo se tuzemské televize věnují jednomu z nejvýznamnějších mediálních fenoménů spojených s moderní společností – totiž televizi. Není tím myšleno informování o tom, co se natáčí a co se bude vysílat, ale pohled na televizi jako významného zprostředkovatele informací, zábavy a kultury. Co všechno televize v současnosti představuje, jaké trendy můžeme sledovat v programové nabídce, technologickém vývoji, ve vztahu k novým médiím, jak se mění diváci a jejich priority – to chce ČT art postihovat nejen v pravidelném magazínu, ale tato témata budou součástí i kritických talk-show Artefakta, které diváci najdou v programu čtyřikrát týdně. Kromě toho se ČT art zaměří i na prezentaci zajímavé současné a minulé televizní tvorby. V příštím roce například nabídne miniserie BBC The Hollow Crown z roku 2012, čtyři adaptace her Williama Shakespeara. Bude ale také přibližovat televizní tvorbu slovenskou – současnou i tu, již si pamětníci pamatují pod souhrnným titulem „bratislavské pondělky“. Do budoucna se ČT art bude soustředit také na zahraniční programy, které přesahují okruh běžné televizní nabídky, a rovněž chce divákům v České republice zprostředkovat pořady, jež výrazně ovlivnily vývoj televize v uplynulých desetiletích – od dokumentů, pořadů z kategorie reality TV až po zábavu. Zvažuje i nový střihový cyklus, který by se věnoval vývoji jednotlivých žánrů, případně významným osobnostem světové televizní historie. Milan Kruml mediální analytik České televize

Kino Art
neděle, 20:55–22:30 Nedělní programové okno nabídne evropský a světový artový film v původním znění. Filmová okna na ČT art vycházejí z bohaté tradice česko-televizních Filmových klubů. Jejich snahou je nabídnout divákovi dobrý film, jejich ambicí je uspokojit nároky filmových nadšenců, kteří se nechtějí jen pasivně bavit, ale naopak touží po netradičním zážitku, kteří chtějí být překvapováni a myšlenkově provokováni obsahem uměleckého díla i originální formou jeho zpracování. Filmy v časech Kino Artu počítají s divákem obeznámeným i s tím, který sem jen tak náhodou zabloudí. Všichni si však mohou být jisti, že zde naleznou snímky, s nimiž se s největší určitostí nesetkají na žádném jiném volně přístupném televizním programu. Budou moci zhlédnout díla renomovaných tvůrců i první pokusy debutujících umělců, tradiční formy i experimenty, klasické snímky, které se již zapsaly do dějin kinematografie, filmy kultovní, festivalové matadory či opusy ověnčené mnoha renomovanými cenami. Chceme představit především současný film, příležitostně však zařadíme i exkurzy do filmové historie, zajímají nás výsledky tvůrčího snažení štábů doslova z celého světa, prostě odevšad, kde se něco pozoruhodného na filmovém poli děje, a tak vedle převažující Evropy a Spojených států amerických chceme zprostředkovat pohledy do tvůrčích dílen Asie, Latinské Ameriky i Afriky. Filmy budeme uvádět až na výjimky v originální verzi opatřené titulky, aby si divák mohl plně vychutnat dílo v jeho původní podobě. Nabídneme filmy sdružené do tematických řad, ať již podle obsahu, žánru, teritoria či filmové školy. Podzim na ČT art bude věnován „filmovým vavřínům“, snímkům oceněným na prestižních světových festivalech, nositelům národních či mezinárodních cen. Většinu filmů odvysíláme v televizní premiéře. Diváci například uvidí íránský film Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin,2011), snímek bratrů Dardenneových Kluk na kole (Le gamin au vélo, 2011), Další rok (Another Year, 2010) britského režiséra Mikea Leigho, dánsko-švédské drama Lepší svět (In a Better World, 2010) z dílny Susanne Bier. Dokumentem Dva ve vlně doplněným

filmem Bláznivý Petříček připomeneme dvě výrazné osobnosti nejen francouzského filmu, Jeana-Luca Godarda a Francoise Truffauta. Pro milovníky Williama Shakespeara připravujeme nejnovější britské zpracování jeho historických her Richard II., Jindřich IV. a Jindřich V., které v produkci Sama Mendese pod souborným názvem The Hollow Crown uvedla BBC v roce 2012. Vedle zahraničních producentů a distributorů spolupracujeme na poli akvizice v této oblasti i s mnoha tuzemskými firmami, ať je to Asociace českých filmových klubů či Artcam, Aerofilms nebo CinemArt. Alena Poledňáková-Blahošová vedoucí dramaturgyně Centra převzatých pořadů

Studentské okno – magazín Průvan/ Slovenské okno
pondělí, 23:30–01:30, 1× měsíčně Průvan, 3× měsíčně Slovenské okno Hodinový magazín Průvan otevírá prostor české studentské a krátkometrážní tvorbě a jejím tvůrcům. První část pořadu bude věnována ukázkám z filmů, druhá pak diskuzi se studenty, mladými nezávislými tvůrci či objevy internetu. Pravidelným hostem ale bude i zkušený autor starší generace, s nímž se diváci vrátí do období jeho tvůrčích počátků. Pořadem, který je natáčen v proměnlivých kulisách ateliéru, ve kterých se realizují studentské filmy, budou provázet mladé osobnosti pražské alternativní scény Jan Kalivoda a Johana Švarcová. Námět a dramaturgie: Vít Janeček Režie: Zuzana Piussi Producenti: Petr Kubica, Zdeněk Hala

Slovenské okno
Slovenské okno si klade za cíl znovu objevit kulturu našich nejbližších sousedů. Ti diváci, kteří slovenskou tvorbu znají, si ji pondělními pořady mohou připomenout, ostatním ji Slovenské okno pomůže lépe poznat či teprve objevit. Prezentováno bude to nejlepší, co vznikalo a vzniká nejen ve Slovenské televizi. Pro podzimní vysílání je připraven desetidílný cyklus adaptací děl světové i slovenské literatury Nesmrtelní.

Film a TV, literatura, výtvarné umění a architektura

Animace Story
úterý, 23:30–01:00 Pravidelné vysílací okno ukazující stylovou, žánrovou, tematickou i formální pestrost celovečerních animovaných filmů. Animované filmy představují paralelní odvětví kinematografie, v němž navzdory předsudkům části veřejnosti vznikají nejen snímky určené dětem, ale i tituly náležející do všech žánrů a kategorií, jež se rozlišují u hraných filmů. Vedle explozivních akčních snímků či thrillerů a vizuálně opulentních sci-fi existují také animované ekvivalenty psychologických dramat, jímavých romancí, situačních komedií a mnohých dalších divácky atraktivních kategorií i ryze autorských uměleckých filmů. ČT art nabídne prostřednictvím pravidelného vysílacího okna divákům pohled na stylovou, žánrovou, tematickou a pochopitelně i formální pestrost celovečerních animovaných filmů. Představí snímky uznávaných autorů jako Adama Elliota (Mary a Max), Sylvaina Chometa (Iluzionista) a Niny Paley (Síta zpívá blues), které hojně sbíraly vavříny na filmových festivalech i různé výroční ceny. Současně se zaměří také na formálně vizionářské žánrové projekty typu Americký pop, Final Fantasy: Esence života nebo Temný obraz, které posouvaly technologické možnosti středního proudu animované tvorby. Dramaturgie cyklu se sice bude věnovat tvorbě z celého světa (vedle USA např. z Argentiny, Francie, Španělska či Srbska), ale nevyhnutelně budou klíčovou část náplně tvořit snímky z Japonska. V zemi vycházejícího slunce se totiž animace nejvíce etablovala coby univerzální výrazový prostředek. Vedle toho, že zde sídlí desítky animačních studií, pocházejí odtud také jedny z nejvlivnějších a světově nejuznávanějších osobností animované tvorby jako Satoši Kon (Tokijští kmotři, Paprika), Mamoru Ošii (Nebeští jezdci) či Šiničiró Watanabe (Kovboj Bebop: Lovec odměn). Jiří Flígl dramaturg

Monoskop
středa, 20:25 – 21:20 Magazín o české a světové televizi představí každých čtrnáct dní zajímavé novinky, trendy i nové televizní formáty. Shrne dění na televizním trhu doma i ve světě a bude informovat o premiérách, připravovaných pořadech i o profesních a vlastnických přesunech. Každý z dílů bude mít své hlavní téma, ke kterému se vyjádří i respektovaní mediální odborníci. Chybět nebudou ani recenze pořadů českých i světových televizí i odlehčenější rubrika inspirovaná pořadem televize BBC Perfect Night In. Režie: Bohdan Bláhovec Námět a dramaturgie: Dušan Mulíček Moderace: voiceover

Perly českého dokumentu
čtvrtek, 20:25–21:30 Programové okno naváže na dosud vysílané dokumenty na programu ČT2. Představeny v něm budou české autorské dokumenty a jejich tvůrci, například režisérky Helena Třeštíková, Erika Hníková či Olga Špátová nebo režiséři Robert Sedláček či Břetislav Rychlík.

Film 2013
pátek, 21:30–22:00 Týdeník zaměřený na aktuální filmové dění, který se zabývá všemi žánry – sleduje film hraný, žánr dokumentu, stejně jako animovaný a krátký film. Dramaturg a moderátor: Jolka Krásná

Literatura
Zaujmout a obohatit
Program ČT art se ve sféře „setkávání s literaturou“ potká, setká a utká s dosavadním, tradičním „mediálním“ traktováním literatury, v němž převládá prostá informace charakteru spíše žurnalistického. Interpretace literárních děl a líčení literárního světa na ČT art by měla formulovat přímé i nepřímé odpovědi na otázky, zda je literatura v dnešní době životaschopná, zda dokáže hlouběji, existenciálně zaujmout, zda psané slovo může být na obrazovkách televizí představováno způsobem přitažlivým, informačně i duchovně obohacujícím. Na tyto základní otázky (ať jakkoli obecně znějící) budou literární pořady na programu ČT art reagovat rozličnými formami. Jako pouto s tradicí televizního vnímání literatury se na tomto programu objeví revue (čtrnáctideník) Jana Lukeše a Jana Schmida, nazvaná Třistatřicettři, jež osobité pojetí chápání literatury zkouší již řadu let, tentokrát však v hlavním vysílacím čase a se zesíleným důrazem na témata regionální, doposud opomíjená a nadčasová. Pokusem o jistý protipól se stane týdeník U zavěšené knihy. Ten chce stavět především na aktuálnosti, pestrosti, citacích, přitažlivosti v dobrém slova smyslu a také chce představit český jazyk v podobě pokud možno zbavené atributů mediálně-politického žargonu, jenž proniká do všech sfér „veřejného slova“. Autorské pořady, jež budou mít charakter kritické talk-show, a literatuře se budou také věnovat, připravují Lucie Klímová, Miroslav Balaštík, Jan Burian a Jan Rejžek. Spojuje je název Artefakta. Ta poběží od pondělí do čtvrtka. U nich předpokládáme spojení aktuálnosti s tradicí, zevrubnější přístup k jednotlivým knihám i k hostům a samozřejmě i kritické přesahy či objevy mimo literaturu. Dalším nadčasovým cílem pro literární pořady zůstává i provázanost s ostatními druhy umění, respektive s pořady těmito uměními se zabývajícími. Výtvarným uměním, architekturou a zejména filmem prorůstá literatura neoddělitelně, zůstává inspirací k uměleckým dílům i sumarizací odkazu tvůrců. ČT art bude vysílat řadu filmových či televizních adaptací literárních děl (Čechov, Bass, Maupassant, František Langer etc.), odlišnou formou sepětí literatury s jiným druhem umění se stane například hudební pořad Tečka páteční noci. Pravděpodobně „nejmasovější“ ambici má dennodenních dvacet minut, nazvaných Události v kultuře a vysílaných vzápětí po skončení zpravodajských Událostí. Dovolíme si na závěr uvést několik příkladů, které naznačují kontury, oblasti našeho zájmu. Literární pořady na programu ČT art zajímají a přitahují nové monografie Václava Vavřince Reinera i Jana Švankmajera, prodejnost čteček obecně, ale i knih v knihkupectví v Jihlavě, chceme reflektovat i malonákladové knihy z malých nakladatelství i bestsellery, práci editorů, překladatelů i literárních časopisů, události literárního života charakteru časového i nadčasového. Chceme přinést informační servis, analýzu, přitažlivost i povznášející okamžiky, žádná „okénka“, „knihovničky“ či „malá zamyšlení“, což jsou dnes ve zmiňovaném mediálním žargonu termíny frekventované a bohužel i poněkud vyprázdněné. Naším posláním zůstává možná menšinový divák, především však divák zaujatý, obohacený, divák bavící se i čtoucí mimo jiné knihy, jež mu představíme, divák napříč generacemi, který naše pořady pravidelně ocení svou pozorností. Jiří Podzimek spoluautor a moderátor pořadu U zavěšené knihy

Film a TV, literatura, výtvarné umění a architektura

U zavěšené knihy
čtvrtek, 21:30–22:00 Pořad míří na svět knihy, nakladatelství, překladů, knižních prezentací, potažmo výstav a na knihy v podstatě o čemkoli. Základním východiskem je kombinace aktuálních reportáží a rozhovorů s překladateli, spisovateli, nakladateli, grafiky, distributory a obecně lidmi kolem knih. Základními prostředky „jednání s divákem“ je kultivovaný jazyk bojující s floskulemi, švih, vtip, informační spolehlivost, znalost vybraného tématu, nečekané náměty, aktuálnost a potřebný nadhled. Moderátoři provedou diváka frekventovanými příklady floskulí, blábolů a jazykových kuriozit, upozorní i na špatné překlady a poradí, o čem se aktuálně mluví v literárním světě – aneb jak obstát mezi chytrolíny. Moderátoři: Jiří Podzimek a Petr Vizina Produkce: Helena Veselá Režie: Tibor Szilvási, Mojmír Kučera

Přesahy
čtvrtek, 23:30–01:00 Čtvrteční programové okno nabídne významné filmové a televizní adaptace literárních děl – filmové muzikály, zhudebněnou poezii, výtvarné divadlo i videoart. Vysílání zahájí řadou nazvanou Adaptace literárních děl. K vidění budou díla starší i novější, barevná i černobílá. Ve vysílacím plánu jsou např. inscenace Na dvoře vévodském s Viktorem Preissem, Popel podle Fráni Šrámka, či Záhadný pan Hyde podle Roberta Louise Stevensona s Iljou Rackem a Blankou Bohdanovou.

Třistatřicettři
pátek, 20:25–21:20 Zavedená, převážně nadčasová literární revue, která „filmuje“ nejen literární svět, ale i jeho přesahy do jiných oblastí kultury. Nabízí rozhovory s originálními autory, vynikajícími nakladateli i čtenáři. Moderátoři: Jan Lukeš a Jan Schmid

Výtvarné umění a architektura
ČT art jsme potřebovali jako sůl
Znáte z ČT2 cykly Soukromí mistrovského díla, Schama: Síla umění, Průzkum umění, Galerie umění, Design pro život nebo Architektura? Nebo portrétní dokumenty renesančních mistrů, impresionistů, ale i Maxe Ernsta, Reného Magritta, Marcela Duchampa, Salvadora Dalího nebo Franka Gehryho, Normana Fostera, Zahy Hadid? Jejich premiéry byly v uplynulých letech vysílány nepravidelně, takže je mnozí diváci v programu ČT ani neobjevili. Proto jsme přesvědčení, že ČT art jsme potřebovali jako sůl. Petr Zvoníček dramaturg pro akvizici

Artmix
středa, 20:25–21:20 Design, architekturu i výtvarné umění představuje i stávající magazín o výtvarném umění, který diváci nově uvidí ve středečním programovém okně Kulturní magazíny. V něm se budou s Artmixem pravidelně střídat již zavedené magazíny Třistatřicettři a Terra musica, k nimž přibude zcela nový magazín o české i světové televizi Monoskop.

Galerie Kavky
středa, 21:20–22:15 V Galerii Kavky si na své přijdou zejména milovníci výtvarného umění. O významných malířích, slavných i méně známých galeriích, fotografech a jejich nezapomenutelných snímcích se dozvědí každou středu v takřka hodinu trvajícím programovém okně, které nabídne dokumenty původní i akviziční a archivní. Na podzim se diváci mohou těšit například na ojedinělý 13dílný cyklus Příběhy obrazů a soch: České výtvarné umění 1945–2000, dílo režiséra Aleše Kisila.

Památky světa
středa, 22:15–22:45 Architektura zůstává nedílnou součástí kulturního dědictví. Významné architektonické památky světa ukáže každou středu, hned po Galerii Kavky, programové okno nazvané Památky světa. Představí se v něm například administrativní centrum Johnson Wax v Chicagu, které postavil světoznámý architekt Frank Loyd Wright, nebo termální lázně ve švýcarském Vaslu navržené Peterem Zumthornem. Pozornosti neujde ani osud Vysoké školy výtvarného umění Bauhaus.

Film a TV, literatura, výtvarné umění a architektura

Multižánrové pořady a programová okna
Některá programová okna a pořady nebudou zaměřené pouze na vybranou oblast kultury, ale nabídnou prostor všem kulturním druhům, formám a žánrům.

Klobouk dolů

úterý, 21:20–22:15

Úterní večerní programové okno představí formou českých i zahraničních portrétních dokumentů všechny, kteří si zaslouží televizní pozornost. Osobnosti nejen české, ale i světové kultury různých oborů, žánrů, i napříč dobou. Představí se spisovatelé, skladatelé, herci, fotografové, architekti, designéři i módní návrháři, stavitelé i výtvarníci. Diváci se mohou těšit třeba na portréty Leonarda da Vinci, Elvise Presleyho, Borise Viana, Pabla Picassa, Luciana Pavarottiho, ale i na české premiérové dokumenty o Miloši Štědroňovi, Drahomíře Vihanové či Darii Klimentové. Díly jsou záměrně samostatně věnované konkrétním osobnostem, protože snahou programového okna je poukázat právě na stěžejní roli jednotlivce při tvorbě jakéhokoli díla.

Staré archivy české středa, 00:30–01:30; neděle, 00:00–01:30
Nabídnou vynikající i skoro zapomenutá díla z archivu. Ve středu se v řadě Jiná cesta zaměří na výrazné autorské, často experimentální přístupy k dramatické tvorbě, v neděli v řadě Herecké hvězdy zase na televizní díla, zejména ze 60. a 70. let minulého století, ve kterých excelovaly největší české herecké osobnosti.

Dokument/cykly

čtvrtek, 22:00–22:30

Čtvrteční programové okno bude vysílat cykly a dokumenty, které mají jedno společné – týkají se kultury. Nezáleží, zda jde o výtvarné umění, hudbu či tanec, důležitá je kvalita a přitažlivost. K vidění budou cykly zcela nové, vysílané v premiéře, i díla z archivu. Podzimní vysílání zahájí premiérová šestidílná řada nazvaná Úděl nadání. Režisérka Hana Pinkavová v jednotlivých portrétech představí nelehkou cestu mladých umělců k pomyslné i skutečné slávě. V prvním díle například charizmatickou osobnost vlasového mága Michala Zapoměla, v dalších pak bývalého rockera a dnes sólistu olomoucké opery Jakuba Rouska, nebo výtvarníka, designéra a současného uměleckého ředitele sklárny Moser Lukáše Jabůrka.

Prověřeno časem

pátek, 20:25–21:30

Jako hodnotná připomínka pamětníkům a jako novinka těm, kteří v dané době ještě nežili nebo významné hudební cykly České televize v premiéře neviděli. V programovém okně nabídne Česká televize legendární cykly, jaké představují například dvaačtyřicetidílný Bigbít nebo Legendy folku.

Je nám ctí…

sobota, 20:25–22:30

Pravidelné sobotní okno navazuje na oblíbenou tradici Večerů na téma, které byli diváci zvyklí sledovat na programu ČT2. Nabídne komponované večery reagující na aktuální témata a události, výročí a narozeniny význačných osobností, slavnostní okamžiky, jakými jsou třeba udělování filmových či literárních cen, i na jiné kulturní události hodné pozornosti. Jednotícím prvkem je propojenost s kulturou, v případě jednotlivých večerů pak společné téma. Příkladem může být třeba komponovaný večer jako pocta skladateli Giuseppe Verdimu. Při příležitosti výročí 200 let od jeho narození uvede ČT art nejen jeho portrét, ale v premiéře i operu Don Carlos. Jiřímu Bělohlávkovi zase vzdá hold uvedením koprodukčního portrétu jeho osobnosti a přenosem koncertu, jímž se tento umělec loučil se svým účinkováním u Symfonického orchestru BBC, s názvem Last Night Of The Proms. Je nám ctí… ale nezapomene například ani na sto třicáté výročí Národního divadla či na nedávno zesnulého hudebníka Filipa Topola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful