Rancangan pengajaran harian Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Subjek Masa diperuntukkan Tema pembelajaran Tajuk : 21.2.

2013 (Khamis) : 12.05 - 01.05 tgh :5C : 30 orang : sains : 1 jam : menyiasat alam kehidupan : kesan kepupusan terhadap populasi dalam rantai makanan : 3.2 mensintensis rantai makanan untuk membina siratan makanan :Di akhir pembelajaran pelajar dapat,  3.2.3 meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada spesies tertentu dalam siratan makanan. 3.2.4 menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja

Objektif pembelajaran

Hasil pembelajaran

Pengetahuan sedia ada

: pelajar telah mempelajari tentang rantai makanan dan siratan makanan

Kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir:      Sikap saintifik dan nilai murni memerhati mengkomunikasi menjana idea mengaitkan menvisualisasi

: menyedari sains sebagai satu cara untuk memahami sekitar, berkerjasama : video, siratan makanan, gambar haiwan

Bahan bantu mengajar

2. Pelajar menulis hasil perbincangan dalam buku nota. Penstrukturan Kesan kepupusan: semula idea  Tiada sumber makanan. KPS: Memerhati Mengkomunikasi K. 2.  Haiwan lain akan pergi dari tempat tersebut. Guru memperkenalkan topik hari ini. Pelajar menonton video mengenai kepupusan haiwan (penyu). berfikir: Mengaitkan Menjana idea Menvisualisasi Aplikasi idea Haiwan Panda Koala Kesan jika pupus Kesan jika sumber makanan pupus 1. berfikir: Mengaitkan Menjana idea Menvisualisasi BBM: siratan makanan SSNM: Menyedari sains sebagai satu cara untuk memahami alam sekitar . 3. 3. Catatan KPS: Memerhati Mengkomunikasi K. . Guru meminta pelajar membina siratan makanan bagi kawasan sawah padi. Guru meminta pelajar membincangkan apa akan berlaku jika salah satu haiwan dalah siratan makanan pupus. KPS: Memerhati Mengkomunikasi K.Fasa/Masa Orientasi Isi Kandungan Penyu haiwan yang hampir pupus kerana telurnya diambil dan tersangkut pada pukat dan dibunuh. berfikir: Mengaitkan BBM: Video KPS: Mengkomunikasi K. Guru mengedarkan gambar haiwan yang makan sejenis makanan sahaja. Pelajar membincangkan apa akan berlaku jika sumber makanan haiwan itu pupus ataupun haiwan itu sendiri pupus. Guru mengedarkan beberapa siratan makanan kepada pelajar. (populasi menurun)  Tumbuhan tumbuh tanpa kawalan. 2.  Limpahan populasi sesetengah haiwan atau tumbuhan (populasi meningkat) 1. berfikir: Menjana idea Pencetusan idea 1. Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Pelajar membincangkan haiwan tersebut.

mengkomunikasi Refleksi Perubaha pada populasi sesuatu organism boleh memberi kesan kepada keseluruhan rantai makanan. Haiwan yang hanya makan sejenis tumbuhan mudah terjejas jika sumber makanannya pupus dan jika haiwan itu sendiri pupus.BBM: Gambar haiwan SSNM: Bekerjasama Pelajar membentuk refleksi bagi KPS: pelajaran hari ini. . populasi makanannya akan meningkat di luar kawalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful