GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (LPP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN PRASEKOLAH (LPP PRASEKOLAH) LPP MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPP-LPBS)

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

1

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

KANDUNGAN
Muka Surat Pengenalan Definisi Istilah I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Pendahuluan Konsep Rasional Matlamat Objektif Pelaksanaan Program Amalan Profesional Penilaian Amalan Profesional PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Konsep Objektif Strategi Pelaksanaan Kehadiran Status Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Lampiran 1(PBS) Lampiran 1-1(Panduan Menulis Pernyataan Profesional) Lampiran 1-2(Panduan Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-3(Senarai Semak Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-4(Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan) Lampiran 1-5(Penulisan Refleksi) Lampiran 1-6(Amalan Refleksi) Lampiran 1-7A(Aktiviti Profesional – Semester 1) Lampiran 1-7B(Aktiviti Profesional – Semester 2) Lampiran 1-7C(Aktiviti Profesional – Semester 3) Lampiran 1-7D(Aktiviti Profesional – Semester 4) Lampiran 1-8(Borang Kehadiran PBS) Lampiran 1-9(Laporan Perkembangan Pelajar) III. PRAKTIKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Kehadiran Praktikum Penangguhan Praktikum Kes Gagal Praktikum Syarat Taksiran Prestasi Pelajar dalam Praktikum Wajaran Penilaian Praktikum 4 5 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 32 32 32 34 39 39 40 40 41

3

Lampiran 2-9 15. Lampiran 3-2 (Panduan Penggunaan Borang Penilaian Internship PR3) 129 V. Lampiran 4-4 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA KPLI) 5. Lampiran 2-3A 5. Lampiran 2-8 14. Lampiran 4-3 (Borang PR1_PRA_KPLI) 4. LAMPIRAN 3 (Internship) 125 1. Lampiran 4-6 (Panduan Penggunaan Borang PR2 KPLI) 4 132 133 135 142 144 149 152 . Lampiran 2-3B 6. Lampiran 2-15 28. Lampiran 2-18 33. Lampiran 2-11A 23. Lampiran 2-3C 7. Lampiran 4-1 (Borang PR1 KPLI) 2. Lampiran 2-16 30. Lampiran 2-7 12. Lampiran 2-2 3. Lampiran 2-17 31. Lampiran 2-17A 32.7A 13. Lampiran 2-10 21. Lampiran 2-3 4. Lampiran 2-11 22. Lampiran 2-12 24. Lampiran 2-18A IV. Lampiran 3-1 (Borang PR3 Penilaian Internship) 126 2. Lampiran 2-4 8. 3. Lampiran 4-5 (Borang PR2 KPLI) 6. Lampiran 2-9A 20. Lampiran 2-5 10. Lampiran 2-4 9. (Guru Pembimbing Sebagai Mentor) 43 (Pengajaran Berpasangan) 45 (Penulisan Jurnal Mingguan) 47 (Senarai Semak Penulisan Jurnal) 49 (Panduan Penyediaan Portfolio Praktikum) 50 (Senarai Semak Portfolio Praktikum) 52 (Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum) 54 (Laporan Aktiviti Kokurikulum) 55 (Pencerapan Klinikal) 56 (Borang PR1) 58 (Borang PR1/P) 60 (Panduan Penggunaan Borang PR1 & PR1/P) 62 (Borang PR1/PRA)=Pra-Sekolah 69 (Borang PR1/P/PRA)=Pra-Sekolah 70 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA dan PR1/P/PRA) 73 (Borang PR1/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 79 (Borang PR1/P/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 81 (Panduan Penggunaan Borang PR1/MP dan PR1/P/MP) 83 (Borang PR1/ML)=PK Masalah Penglihatan 87 (Borang PR1/P/ML)=PK Masalah Penglihatan 89 (Panduan Penggunaan Borang PR1/ML dan PR1/P/ML) 91 (Borang PR1/MD)=PK Masalah Pendengaran 95 (Borang PR1/P/MD)=PK Masalah Pendengaran 97 (Pand Penggunaan Borang PR1/MD dan PR1/P/MD) 99 (Borang PR1/PEMULIHAN) 103 (Borang PR1/P/PEMULIHAN) 105 (Pand Peng Borang PR1/P dan PR1/P/PEMULIHAN) 107 (Borang PR2) 114 (Panduan Penggunaan Borang PR2) 117 121 121 121 121 123 124 Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Penilaian Prestasi Pelajar Dalam Internship 6. Lampiran 2-1 2. 5. Lampiran 2. Lampiran 2-13A 26. Lampiran 4-2 (Panduan Penggunaan Borang PR1 KPLI) 3. Lampiran 2-15A 29. Lampiran 2-6 11.10. INTERNSHIP 1. Lampiran 2-14 27. 4. Lampiran 2-13 25. 2. PRAKTIKUM KPLI/KPLI SM/KDPM LAMPIRAN 4 (KPLI/KDPM) 1. LAMPIRAN 2 (Praktikum) Muka Surat 42 1.

Di dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian. panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . prosedur pelaksanaan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar. pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan Pengurusan Praktikum.PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan. Falsafah Pendidikan Guru. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai landasan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. penempatan (praktikum dan PBS). serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Praktikum dan Internship. Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Maklumat tentang struktur program. Selain itu. 5 . Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. guru pembimbing dan pengurus sekolah. dalam melaksanakan tugas bimbingan. pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional . pensyarah pembimbing. pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Di samping itu garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing penyeliaan dan penilaian pelajar. Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat.

: Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur program amalan profesional atau melanggar Akta 174 . : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat program amalan profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia : Merujuk kepada Jawatankuasa Penilaian Institut Pendidikan Guru Amalan dan JKIAPIPG JKPPIPG Peperiksaan 6 . : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaan program amalan profesional oleh ahli JKIPIPG .DEFINISI ISTILAH Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPG yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing. : Merujuk kepada peserta Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM . gagal/ Pengurus Sekolah Pelajar Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal : Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam program praktikum akhir. menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada proses pengesahan kes cemerlang dalam program amalan profesional. termasuk bilik khas. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan diilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. bengkel. Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. : Merujuk kepada Guru Besar. dan makmal.

BAHAGIAN 1 PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 7 .

Melalui program latihan praktik yang sistematik.PROGRAM AMALAN PROFESIONAL 1. RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu.1 : Konsep Program Amalan Profesional 3. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KONSEP Amalan Profesional merupakan satu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. berasaskan sekolah dan bersifat developmental. menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima di dalam bilik kuliah ke situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. pelajar dapat membina. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri . pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. 8 . (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/ Jabatan Pengkhususan/ Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: Program Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. Falsafah Pendidikan Guru. 2. Hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan.

Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) memupuk sikap positif.Semasa pelaksanaan amalan profesional. JPN dan sekolah. teori. daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati. dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. keprihatinan dan kepekaan terhadap murid 9 . prinsip. daya tahan.1 Melalui program amalan profesional. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPG dan sekolah. daya saing. 5. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. INSAN GURU INOVASI ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R INOVASI ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R KREATIVITI KREATIVITI TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1. program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Program Amalan Profesional 4. OBJEKTIF 5. Oleh yang demikian.

1: Pelaksanaan Amalan Profesional 10 . 5. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. pendekatan. (iii) 6. Pelaksanaan Program Amalan Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum 5 Prakt 1 4 minggu 2 100% 6 Prakt 2 8 minggu 4 100% 7 Prakt 3 12 minggu 6 100% Internship 8 Internship 4 Minggu 2 100% Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS 1 2 PBS 2 3 PBS 3 4 PBS 4 1 1 1 1 minggu minggu minggu minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major/elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1. pihak IPG dan sekolah dapat: (i) (ii) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi. dan seterusnya ilmu profesional perguruan.2 Melalui program amalan profesional ini juga. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan. ilmu binaan. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi).1.

(i) Penentuan LULUS adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan (ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. 11 .1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian setiap aktiviti PBS. 7. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali.1. Praktikum dan Intership dalam Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1.7. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan.

BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 12 .

peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. Melalui PBS pelajar tugas sebenar seorang guru. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. pengurusan bilik darjah dan .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) (x) (xi) membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. 2. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. tingkah laku murid. OBJEKTIF Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). 13 dapat memahami sistem pengurusan sekolah. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen Amalan Profesional bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menghayati kerjaya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan . guru dan kakitangan sekolah mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah.

Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan pelbagai sebelum mereka di tempatkan di sekolah untuk parktikum.1. Pembelajaran Berasaskan Sekolah Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS Fasa 1 1 Minggu 2 PBS Fasa 2 1 Minggu 3 PBS Fasa 3 1 Minggu 4 PBS Fasa 4 1 Minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major / elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major / elektif Jadual 1. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. Penempatan hendaklah mengambilkira lokasi. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah selama 1 minggu bagi setiap Fasa iaitu mulai semester 1 hingga semester 4 seperti dalam Jadual 1. Jabatan Ilmu Pendidikan/ mata pelajaran major/ elektif akan memberikan tugasan dan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan mengikut Semester / Fasa yang ditetapkan. (rujuk Jadual 2. (rujuk Jadual 2.3.1) f) 14 . IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar.1) Hasil aktiviti PBS dan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing.

5.Semester 1 2 3 4 Tugasan Pengajian Profesional Subjek Major Elektif 1 Elektif 2 Jadual 2. Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. KEHADIRAN a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang ditetapkan. c) d) 4. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. Jabatan Ilmu Pendidikan. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan yang berikut: a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) 15 .1: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) b) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap Fasa PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan.

Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan. pengurusan. persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS. Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman persekitaran Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS 16 . Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan.6. disiplin dan budaya sekolah struktur organisasi. peraturan. bimbingan dan penilaian. Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. (ii) a) b) c) d) e) Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah.

menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep.f) g) h) i) j) k) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS (iii) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) IPGM (Unit Praktikum. Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera 17 . Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan / Major/ Elektif ) Memahami. perbincangan dan penilaian. objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan.

LAMPIRAN 1 (PBS) 18 .

1 Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2. Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan) • • Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 19 . Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. 2.1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama tugasan Tujuan tugasan Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian 3.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK TUGASAN 1. Tujuan Pernyataan Profesional 2. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3. Pernyataan Profesional 3.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.

Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. 2.1.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.2 Kemahiran 1. Pengertian Portfolio 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.3 Pengalaman 1.2 3.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. 3.1. 2.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1.4 Kelayakan 1. 4. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. Tujuan Portfolio 2.1 Pengetahuan 1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.1 3. 3.4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.1.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.5 Matlamat dan pencapaian 1. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2. 1992).1.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 20 . 4.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. pensyarah dan mentor untuk menilai 2. (Shulman.3 3. 2.

2) Senarai semak 3.1) Pemerhatian 5.4) Tarikh PBS 2.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.3) Temu bual 3.2) No.4) Soal selidik 4.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1) 2.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan 9 2 3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 21 .1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.3) Temu bual 5.4) Soal selidik 5.1) Nama 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Major dan Ambilan 1.2) Senarai Semak 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.1) Penyataan sebelum PBS Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas 2.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Aktiviti 6.5) Interaksi dengan murid 5. Kad Pengenalan 1.1) Pemerhatian 3.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : _______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Pengesahan oleh guru yang ditemui: Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 22 .

Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. menganalisis.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 23 . Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Definisi Refleksi • • Proses merenung. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. mencari alasan. temu bual dan soal selidik. kesedaran diri. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. • 2. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. amalan dan tingkah laku positif 4. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. (Hanipah.

1 Kekuatan: 2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) 24 .2 Kelemahan: 3.

LAMPIRAN 1-7A PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1) 1. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 . ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.

2 2. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi berasaskan ICT ? peluang menggunakan sumber pembelajaran yang Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 26 . Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.5 2.1 2.3 2. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.2.6 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.4 2.

Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada. bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan? 27 . Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada. Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1.LAMPIRAN 1-7B PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 2) Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major.

2.1 Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.2 Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? 1.LAMPIRAN 1-7C PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 3) 1.3 Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku.4 Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? 2. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalansoalan berikut: 2.3 Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 1. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. 2.1 Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? 1. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 2.4 Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji.2 Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti. 28 .

4 1.LAMPIRAN 1-7D PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 4) 1. Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru.1 Teknik penyoalan guru 1.5 1.6 1.7 1.8 Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspek-aspek berikut dan buat catatan: 1.2 1.3 1. papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas. kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti 29 .

2. Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasab harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3. Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas. 2.1. 3. Format penulisan laporan aktiviti PBS. Format penulisan laporan aktiviti PBS adalah seperti berikut: (cth) • • • • • Font Arial Seni huruf ialah 12 Langkau 11/2 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran 4. Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Kandungan aktiviti yang dicadangkan: 3.3. Refleksi selepas PBs dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: tiada tugasan lain yang diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan 30 .1. Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester. 4.LAMPIRAN 1-7E FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1. Panjang penulisan ditentukan oleh Jabatan yang memberi aktiviti berkenaan 4.2. Fokus aktiviti ialah: • • • • • • Berkaitan dengan sukatan pelajaran Ada unsur pemerhatian terhadap P&P Melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Mengenal persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) Meliputi sumber P&P Meliputi strategi P&P / kemahiran mengajar 4.

LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 31 .

berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.P.LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________ No. Major : ______________________________________ Ambilan : ___________________________ : ___________________________ Tandakan (9) Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati. K. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 32 .

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 117 .

32 . b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan. 2. kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. meningkatkan jati diri. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan. portfolio g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran i) j) menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi. perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 3. pelajar dapat: a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai d) merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran f) memupuk sikap positif.Rujuk Jadual 1.1 (ii) Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPG dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester.PRAKTIKUM 1.

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Rujuk Jadual 1-1. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) b) c) d) Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Dalam Fasa 1 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major, manakala dalam Fasa 2 dan Fasa 3 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya semasa Praktikum 1. 2 kali

e) f)

Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dalam tempoh dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu) Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

1 1

1 2 2

2 3 2 4 2

1 1 1 1 1

5 7 5 9 4

1

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan
33

4. (i)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti tempoh praktikum anjuran sekolah di sepanjang

d) e) f) g) h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)
34

j)

k) l) m) n) o)

p)

sekurang-kurangnya

satu

q)

Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.

r) s)

(ii)

Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
35

(h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) (f) jadual waktu sukatan pelajaran.(p) (q) (r) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum . memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak. panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan. (s) (iii) Guru Pembimbing (a) (b) (c) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG Memahami. huraian sukatan pelajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini 36 (g) (h) (i) .

(j) (k) (l) (m) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang. pengurusan. gagal. guru penolong kanan. guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. struktur organisasi. peraturan. guru panitia. disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar 37 (k) . masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) (iv) Pengurus Sekolah (a) (b) (c) (d) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah. guru kokurikulum. guru disiplin. guru mata pelajaran. guru darjah. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan (e) (f) (g) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar.

(l) (m) Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan. unit beruniform atau sukan/permainan (v) Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG 38 .

2. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional 5. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% 39 . melengkapkan tempoh amalan profesional. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan.89. KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • • • • • (c) Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.9% Kurang daripada 70% Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% . Jadual 3.(vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) (a) (b) (c) (d) (e) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang.

(d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum. kepada 40 . kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan. Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2). PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. 8. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). 7. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuatkuasa penangguhan praktikum Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. 6. Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG).

Peranan-peranan lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum 9.Komponen Penilaian 1. Kokurikulum 8. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. Pengurusan Bilik Darjah 6. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2.4: Wajaran Penilaian Praktikum 41 . Pengajaran dan Pembelajaran 4.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major.2 Praktikum Bidang Wajaran Praktikum 1 4 Major 100% Praktikum 2 8 Major 70% 100% Elektif 1 30% Praktikum 3 12 Major 70% 100% Elektif 1 30% Jadual 3.4) Tempoh (minggu) Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 9. elektif 1 dan elektif 2. Komunikasi 5. Penilaian 7. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.(Rujuk Jadual 3.

LAMPIRAN 2 (Praktikum) 42 .

Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). model. 3.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. 3. 2. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu. 2.LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. Dengan pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. 3.4 Pembimbing di dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. Objektif 2. Dengan bimbingan melalui latihan43 .3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. 3. Oleh itu. Tanggungjawab Mentor 3.

Prinsip Bimbingan 4. 4.latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. 4.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah. 44 .4 Komitmen kepada perkembangan berterusan.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi. 4. nasihat. 3. Dengan cara ini mereka akan dihala ke arah perubahan.2 Mencelah hanya apabila perlu. 4. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) 4.1 Mendengar lebih daripada bercakap. 4. kerajinan dll). 4. kasih sayang. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. 4.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. Pelajar perlu mencari bimbingan.

kaedah dan teknik yang berlainan 3.2. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran pembelajaran.berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran pembelajaran. 3. 2. 2. strategi. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional.6.5. 2.1.memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai.mengkaji kelemahan pengajaran pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya.1.1.berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas 45 . 2. 2.4. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. Garis Panduan 3.1.3.Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”.1. b) Kemahiran mengajar c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan.meningkatkan kreativiti. 2.2.

3. 4.3. Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam 3 minggu pertama amalan profesional. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Amalan profesional.3. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional. 3. c) “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan.2.2. 4. 4. b) “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan. 4. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. 3. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.1. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro. berpasangan 46 . 3.4.4. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan.3.1.

Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung.1.2. masalah. 3. 47 . 2. 2. Garis Panduan 3. cadangan.2.1. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum.3. 2. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci.7. 2. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri.4 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. 2. Objektif Pelajar dapat: 2. 3. 3. menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan.3 . mengandungi pandangan. 2.dan tindakan susulan. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa.6. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkat tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya 2. 3.5.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL MINGGUAN 1.4. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. masalah.

4. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.3.1. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. 3. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. 3. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4.6. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemaskini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing.8. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan.2. 3. 4.5. 48 . Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional.7.

Kritis/kreatif 49 . Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. I. Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (literature review) I.LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ BIL. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. IV. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. Ada sumber rujukan 5 Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan IV. II. Sesuai/Releven dengan isu II. III. PERKARA Ada isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. Mencukupi III. V. STATUS Ada Tiada CATATAN 4. Meramal Kesan dan Akibat Isu/Masalah/PeristiwaYang Difokuskan. 1. 2. Sesuai dan releven V. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. 3. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan.

Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. II. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. II. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. Yang Dikenal pasti.BIL. II. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Kesimpulan/Refleksi I. I. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing --------------------------------------------( ) 50 . I.

2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.1.LAMPIRAN 2-3B PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.4 Kelayakan 1.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum.2 Kemahiran 1. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4. 3.1. (Shulman. 2. 51 . Ciri-Ciri Portfolio 3.3 Pengalaman 1. 2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 3. 4.5 Matlamat dan pencapaian 1. pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai 2.1 Pengetahuan 1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum 2.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. 3.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. Pengertian Portfolio 1.1992).4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.1. 3. Tujuan Portfolio 2.1. 4.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. 2.

modul iii. Fokuskan satu projek/aktiviti shj. bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. 2 3 a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan: Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Gunakan format refleksi P&P 4 a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan.perisian – digital. peta minda.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan (9) atau (x) Bil 1 Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru: Catatan Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis. draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i. bahan bantu mengajar ii.video dan audio 52 Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran 5 6 . lakaran.

iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih 7 Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar 8 9 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )
53

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tarikh: ______________

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

1.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

2.

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

3.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/ permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti

54

LAMPIRAN 2-4A

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE- ......... Nama Pelajar: ________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ___________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: _____________________________

Tempat: ____________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: _________________________________________ Bilangan Pelajar: _____________________________________________________ Aktiviti/Kemahiran yang dijalankan (kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian):
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Refleksi: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Aspek bimbingan oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________

T. Tangan Pelajar

T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

55

D. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 56 . SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E. Objektif Pensyarah pembimbing. pemerhatian pengajaran secara langsung. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. 2. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. pengumpulan data dari pemerhatian. ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B.LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. Lingkaran Pencerapan Klinikal A. PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C.

C. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). D. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku.4. B. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. (ii) merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. mengenal pasti alternatif. mencari penerangan atau penjelasan. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. 57 . soalan dan kesimpulan. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) pelajaran. Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. tertentu dalam E. Pembimbing mengkategorikan data. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.

cemerlang dalam banyak aspek 58 . masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.P.

........ Catatan reflektif c.. Penutup g........ Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………………… (Tandatangan Pelajar ) 59 .. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Penerapan nilai f.......... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b...... Kualiti pembelajaran f.......... Pembinaan portfolio a.... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan .. Sumber pengajaran pembelajaran e... Unsur KB a.... Pencapaian hasil pembelajaran h...... Hasil pembelajaran b.. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c.....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a....... Pekerti d............. Pengurusan bilik darjah d. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a...... Keprihatinan c.. Permulaan b....... Pemikiran reflektif b... Strategi pengajaran pembelajaran d. Komunikasi e.......

1 – 6.1 – 32.1 – 8.1 – 20.0 4.10.0 Peratus 20% 0 – 4.1 – 40. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 Peratus 40% 0 – 8.0 60 .0 32.0 6.SULIT LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.1 – 12.0 2.1 – 30.P. K. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 8.0 12.1 – 4.1 .0 8.0 6.0 8.0 16.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 16. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 4.1 – 16.0 24.0 24.0 16.1 – 18.1 – 24.1 .0 18.1 – 12.0 12.1 – 24.8.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

.. Penutup g.. Unsur KBKK a. Catatan reflektif c.. Kualiti pembelajaran f. Perkembangan pengajaran Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) c. Sumber pengajaran pembelajaran e... Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c.... Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah = 1 2 3 4 5 (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) b..... Pemikiran reflektif b................ Komunikasi e...... Pengurusan bilik darjah d... Keperihatinan c. Penerapan nilai f....Komponen Aspek a... Pencapaian hasil pembelajaran h. (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ----------------------------------------------------(Nama: ) 61 . Pembinaan portfolio a...... Aplikasi nilai Markah = (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a....... Pekerti Markah = d. Permulaan b.. Strategi pengajaran pembelajaran d.. Sifat Profesional = (A + B + C + D) X 100 = JUMLAH MARKAH ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing .. Hasil pembelajaran b....

2. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. tepat. Praktikum 2 dan Praktikum 3. tepat. 6. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 62 . disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. jelas. 7. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 4. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3.LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 5. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. 3. tepat. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. 63 . sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. isi pelajaran. isi pelajaran. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. kurang mencukupi. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. kurang menarik. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. tidak mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. tidak menarik. keunikan individu murid. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. d. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. masa dan situasi. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. masa dan situasi. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). tetapi kurang menarik. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Strategi dan aktiviti amat sesuai. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. keunikan individu murid. masa dan situasi. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran.Tahap 1 c. sumber pengajaran pembelajaran. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. mencukupi. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. isi pelajaran. Tiada contoh soalan berdaya fikir. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Strategi dan aktiviti sesuai.

B. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. b. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. c. Arahan jelas dan dipatuhi oleh Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. 64 . Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Disiplin kelas tidak terkawal. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. menarik. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. menyeronokkan. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Disiplin kelas kurang terkawal. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar.

nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. nada. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Tahap 3 sebahagian pelajar. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. f. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. tepat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Suara lantang. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sebutan adalah jelas. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. tepat. Arahan yang diberi kurang jelas. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 65 . e. d. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Kualiti suara adalah baik. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Sebutan adalah amat jelas. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Kualiti suara adalah amat baik. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Penglibatan yang aktif dan responsif. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Komunikasi Tahap 2 gangguan. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Isi-isi utama berjaya dicungkil. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. nada.

Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Catatan refleksi tidak berkualiti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. 66 . Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.Tahap 1 g. h. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Kebolehan membuat tindakan susulan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD a. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. C. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Catatan refleksi kurang berkualiti. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. b.

Berpakaian kemas. bersopan santun. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. kreatif dan teratur. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Penyediaan portfolio amat kemas. sopan santun. Berpakaian kemas. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. bersopan santun. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. peka. berbudi bahasa. tetapi pengolahannya kurang kemas. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. bertimbang rasa. Tidak meneruskan penulisan jurnal. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. b.Tahap 1 c. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kebajikan dan keselamatan pelajar. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 67 . Penyediaan portfolio kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. mesra. berbudi bahasa. sabar. kepentingan.

Tahap 1
c. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

d.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

68

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Amalan profesional (Tandakan ;): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

69

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p & p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai

g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikiir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif a. Catatan reflektif b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Penyayang

c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: )

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

70

0 8.1 – 16.0 24.1 – 4.1 .0 24.1 – 20.0 6. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 Peratus 30% 0 – 6.0 18.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisi oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.1 – 6.1 – 24.1 – 12.0 Peratus 40% 0 – 8.0 16.0 4.0 4.1 – 30.0 12.1 – 32.0 8.1 – 12.1 – 8.0 12.1 – 40.0 71 .0 8.0 32.0 Peratus 20% 0 – 4.1 .1 – 16.1 – 24.0 6. K.0 16.8.0 2. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.1 – 18. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.10.P.

........ .. Rutin harian f.. Penampilan diri SIKAP DAN b.......... Pendekatan dan strategi p&p 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan d........ Hasil pembelajaran b............. Kualiti pembelajaran g. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 2 3 4 5 Markah: T... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN (40 markah) c... Penyayang SAHSIAH (20 markah) c. Aplikasi nilai k.................. Pengelolaan murid e........ Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a... Sumber pengajaran pembelajaran e.... Unsur Kemahiran Berfikir a.. (Nama: ) 72 Tandatangan Pelajar ... Pengurusan bilik darjah d.... Pembinaan portfolio (D) a.... Komunikasi f.. Catatan reflektif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Markah: d.... (Nama: ) ............ Penerapan nilai Markah: g.....BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/PRA Komponen Aspek a................ Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j... Keselamatan h.... Permulaan b. Penutup i.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .......... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN (30 markah) c..... Pemikiran reflektif c...

dan berfokuskan murid. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tepat. jelas. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 73 . Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. 5. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Bagi setiap aspek. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. pendekatan bersepadu. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. tepat.LAMPIRAN 2-9A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA dan PR1/P PRA 1 2. 4. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. 3. pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah.

mencukupi dan selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. 74 . Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. mencukupi dan selamat digunakan. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Wujud rutin sempadan antara komponen. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran .

PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.B. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 75 . Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. kumpulan dan kelas secara seimbang. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.

selesa dan selamat. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Murid berasa kurang yakin dan selesa. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. 76 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Murid berasa yakin.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

bersopan santun. Penyediaan portfolio kemas. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. mesra. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. sabar. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. peka. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. ikhlas. mesra. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. sabar. . bertimbang rasa. mesra. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. peka. sabar. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. sopan santun. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. peka. mesra. Berpakaian kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. kurang menunjukkan keyakinan diri. mesra. berbudi bahasa. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. bertimbang rasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. ikhlas. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. peka. bertimbang rasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. kreatif dan teratur. Penyediaan portfolio amat kemas. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. peka.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Tahap 3 Menyediakan catatan. Berpakaian kemas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 77 . Pakaian kurang kemas. Tidak meneruskan penulisan jurnal. berbudi bahasa. Menunjukkan sifatsifat keprihatin.

Berpengetahuan dlam bidang. dedikasi. Tegas tapi lembut. sanggup berkorban masa. beriltizam. Tahap 5 Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. Tahap 3 Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Tahap 4 Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. dedikasi. menyumbang idea. Tahap 2 Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab.Tahap 1 Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. menyumbang idea. beriltizam. 78 . sanggup berkorban masa.

P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan . cemerlang dalam banyak aspek 79 .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.

.. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a.. (C) AMALAN REFLEKSI Kualiti Pembelajaran Penutup a...................... Penampilan diri b.... Komunikasi f..... (Nama: ) Tandatangan Pelajar .. j........ (Nama: ) 80 ............... Pengurusan tingkah laku e... Penilaian pembelajaran g.. (A) PERANCANGAN c..... Unsur terapi a. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d............. Sumber pengajaran-pembelajaran e....... Aplikasi unsur terapi i..... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.. b.... Catatan refleksi c.... Penerapan nilai f.... Aplikasi nilai h...... Pemikiran reflektif b....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MP Komponen a.. Penyayang c........ Pengurusan rutin d.. Permulaan b..... Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ....

1 – 4.9 32.0 16.0 6.1 – 24.10.1 – 20.1 – 18.0 12.: _____________________ Kursus : _________________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Sekolah : _____________________________________________________________ Tajuk : ______________________ Masa : ______________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 12.P.1 .1 – 16.0 Peratus 20% 0 – 4.0 24. K.1 – 12.1 .0 16. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 40.0 8.0 Peratus 40% 0 – 8.0 24.8.1 – 8. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 18.1 – 30.0 81 .0 4.0 8.1 – 24.LAMPIRAN 2-11 BORANG PR1/P MP BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ No.0 8.1 – 6.0 6.0 2.0 Peratus 30% 0 – 6.1 – 32.1 – 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 16.0 4.

.Komponen Aspek a... Penilaian pembelajaran g... Penampilan diri 1 2 3 4 5 Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b.... Hasil pembelajaran b........………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) .... Unsur terapi a.......... Catatan reflektif c.. Aplikasi nilai h........ Sumber pengajaran pembelajaran e...... Permulaan b... Pemikiran reflektif b... Pembinaan Portfolio a.. Penyayang c.. Penutup Markah : (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a..... Pendekatan dan strategi p&p d... Komunikasi f... Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 Markah: (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c.. Penerapan nilai f.….. Kualiti pembelajaran j....... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c... Pengurusan tingkah laku e........... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 82 ….. Aplikasi unsur terapi i.. Sikap professional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ........ Pengurusan rutin d.........

dan berfokuskan murid. tepat. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. 83 .LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP dan PR1/P/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. tepat. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 3. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Bagi setiap aspek. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. dan berfokuskan murid. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tidak Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 4. tidak Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. dan berfokuskan murid. mencukupi dan Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas. 2.

Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad mencukupi dan selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 84 . Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. kumpulan dan kelas secara seimbang. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.sesuai.

Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik.Tahap 1 Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Tahap 3 Tahu kepentingan alat bantu dengar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. C. 85 . AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menilai kemajuan murid secara sistematik. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. . Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tahap 4 Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Tahap 5 Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 2 Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P.

mesra. bertimbang rasa. peka. . mesra. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. sopan santun. peka. mesra. sanggup berkorban masa. peka. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. bertimbang rasa. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Mengamalkan ciri-ciri profesional.Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 86 . Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. bertimbang rasa. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menyediakan catatan. beriltizam. mesra. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. bersopan santun. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. ikhlas. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. berbudi bahasa. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. sabar. bersemangat. iltizam. Tahap 3 Berpakaian kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. kurang menunjukkan keyakinan diri. Tahap 4 Berpakaian kemas. peka. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. sabar. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. dedikasi. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. sabar. menyumbang idea dan pandangan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. menyumbang idea. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. peka. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra. ikhlas.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. K.LAMPIRAN 2-12 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. cemerlang dalam banyak aspek 87 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.P.

. Pengurusan tingkah laku e. Peka tahap penglihatan murid: ....Kanta . Aplikasi nilai j. Pemikiran reflektif b.......Aktiviti g....) Tandatangan Pelajar: (Nama: .. Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a....CCTV h..... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c........ Penyayang c. Pengurusan rutin d...) 88 ...... b...Sumber P & P ... Penilaian pembelajaran i..... Sumber pengajaran pembelajaran e...... Kualiti pembelajaran k......... Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan Pendekatan & strategi pengajaran ........BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a........pembelajaran d.....Brailler . Komunikasi f.. Peka keperluan khas murid .. Permulaan b......... Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ..... Penerapan nilai a. (A) PERANCANGAN c........... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a..... Catatan refleksi c.. Penampilan diri b...................

0 4.10.0 6.1 – 40.0 8.1 .0 16.0 24.1 – 12.1 – 12.1 – 32.1 – 4.9 32.0 6.0 Peratus 30% 0 – 6.0 Peratus 20% 0 – 4.LAMPIRAN 2-13 BORANG PR1/P/ML BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.1 .: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 2.0 12. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.1 – 16.0 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 6.0 24.8.0 12.0 89 .1 – 8.0 8.1 – 24.1 – 30. K.0 8.0 18.1 – 24.P.1 – 20. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 16.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 18.0 16.

... Perkembangan pengajaran Markah: 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c.. Pengurusan tingkah laku e....... Sumber pengajaran pembelajaran e... Kualiti pembelajaran k.... Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b.. Pengurusan rutin d. Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) …………………………………………………… Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) 90 .. Permulaan b...CCTV h. Catatan reflektif c........Komponen Aspek a... Pembinaan Portfolio a. Penerapan nilai a...........Kanta ...... Aplikasi nilai j. Penutup Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a....... Pendekatan dan strategi p&p d... Penyayang c...............Aktiviti g.... Peka tahap penglihatan murid: ... Pencapaian hasil pembelajaran i... Pemikiran reflektif b... Peka keperluan khas murid : ... Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c. Komunikasi f..... Hasil pembelajaran b..Brailer .... Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: .Sumber P&P .

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. 3. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 4. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Bagi setiap aspek. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. tepat. jelas. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 91 . 2. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP.LAMPIRAN 2-13A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML dan PR1/P/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. dan berfokuskan murid.

Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan 92 . Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. kumpulan dan kelas secara seimbang. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. mencukupi dan selamat digunakan. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. mencukupi dan selamat digunakan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.Tahap 1 Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: .Sumber P & P . sesuai serta membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid . Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. .Kanta . Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.Brailler . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 3 Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Tahap 4 Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Tahap 5 Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Tahap 2 Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. C. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. 93 .CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

bertimbang rasa. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. bertimbang rasa. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. berbudi bahasa. mesra. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sopan santun. sabar. bertimbang rasa. iltizam. Tahap 4 Berpakaian kemas. bersopan santun. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. sabar. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan D. berbudi bahasa. . peka. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra. c. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 94 . Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. mesra. dedikasi.Tahap 1 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Menyediakan catatan yang tidak lengkap. menyumbang idea dan pandangan. beriltizam. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. peka. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. bersemangat. peka. Tahap 3 Menyediakan catatan. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. kurang menunjukkan keyakinan diri. Tahap 3 Berpakaian kemas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan. menyumbang idea. peka. ikhlas. ikhlas. Tahap 4 Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Tahap 5 Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. mesra. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. sanggup berkorban masa. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. sabar. peka.

cemerlang dalam banyak aspek 95 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-14 Borang PR1/MD BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.P.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan .): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

Penutup a..... Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ....... Perkembangan pengajaran c........... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b.................... Penampilan diri b... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e...................... Kualiti pembelajaran k.. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan............ (Nama: ) Tandatangan Pelajar . strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d. b............ Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penerapan nilai a. Pengurusan rutin d.......... Sumber pengajaran dan pembelajaran e.. (A) PERANCANGAN c. Aplikasi nilai j.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a.... Penilaian pembelajaran h..... Catatan refleksi c........ (Nama: ) 96 .... Penyayang c.. Permulaan b.. Kemahiran alat bantu dengar g... Komunikasi seluruh f.

1 – 24.0 12.1 – 12.1 – 30.0 Peratus 30% 0 – 6. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 16.: _____________________ Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 8.1 – 40.0 6.0 18.1 – 20.1 – 6.9 32.0 2.1 – 12.0 24. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 Peratus 40% 0 – 8. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-15 BORANG PR1/P/MD BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No.8.0 4.1 – 18.0 12.0 4. K.0 24.1 .1 – 8.1 – 4.1 – 16.10.1 .0 8.1 – 24.0 8.1 – 32.0 16.0 Peratus 20% 0 – 4.P.0 6.0 97 .1 – 16.

.. Penyayang c..... Perkembangan pengajaran c... Penerapan nilai a.. Penutup a........ (Nama: ) 98 .... Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e... Pengurusan rutin d. Kemahiran alat bantu dengar g........ Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan................. Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b............. Permulaan b. Penampilan diri b... (A) PERANCANGAN c............. (Nama: ) Tandatangan Pelajar . Aplikasi nilai j. Kualiti pembelajaran k..........BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a....... Sumber pengajaran dan pembelajaran e.... Catatan refleksi c...... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan d. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a............... Penilaian pembelajaran h. b. Sikap profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ......... Komunikasi seluruh f..

A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Bagi setiap aspek. jelas. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. jelas dan spesifik Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP.LAMPIRAN 2-15A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD DAN PR1/P/MD 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. dan berfokuskan murid. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. tepat. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tidak mencukupi dan kurang Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. tepat. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. mencukupi dan 99 . mencukupi dan selamat digunakan. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 2. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 4. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tidak mencukupi dan kurang Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. 3.

dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses p&p. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan.sesuai. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. kumpulan dan kelas secara seimbang. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad selamat digunakan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran selamat digunakan. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan 100 . Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Tahu kepentingan alat bantu dengar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. C. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Kurang peka penggunaan alat bantu dengar. . lengkap dan kemas Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan 101 . Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Menyediakan catatan. Ada keupayaan menilai kesan P&P. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P.

empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. sopan santun. sabar. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.D. mesra. ikhlas. ikhlas. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. sabar. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. bersemangat. beriltizam. bertimbang rasa. bersopan santun. Mengamalkan ciri-ciri profesional. bertimbang rasa. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. . menyumbang idea dan pandangan. iltizam. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. berbudi bahasa. sanggup berkorban masa. kurang menunjukkan keyakinan diri. dedikasi. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. peka. peka. mesra. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 102 . Tahap 3 Berpakaian kemas. Tahap 4 Berpakaian kemas. peka. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka. menyumbang idea. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. berbudi bahasa. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. mesra. peka. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. bertimbang rasa. sabar. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. mesra.

: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Praktikum (Tandakan Praktikum 1 Sekolah √ ): Praktikum 2 Praktikum 3 : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : ________ Tarikh : _____________Masa : _________ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. K. cemerlang dalam banyak aspek 103 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.P.LAMPIRAN 2-16 BORANG PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PEMULIHAN Nama Pelajar : ____________________________ No.

Pengajaran secara kumpulan (B) PELAKSANAAN c........ Catatan reflektif c.. Unsur kemahiran berfikir a..... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 104 ………………………………………….. Pembinaan Portfolio (D) a... Pendekatan dan strategi p&p d..... Penampilan diri SIKAP DAN SAHSIAH b. Hasil pembelajaran b.. Penutup h....Komponen BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Aspek Tahap a............ Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: ...... Kualiti pembelajaran g.. Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan (A) PERANCANGAN c.... Permulaan b....... Penerapan nilai g..... Sumber pengajaran pembelajaran e............... Komunikasi f. Pengurusan bilik darjah e. Pemikiran reflektif b..... Pencapaian hasil pembelajaran i... Rutin harian f. Keperihatinan c... Pekerti d.... Perkembangan pengajaran d. Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) ..... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a...

LAMPIRAN 2-17 BORANG PR1/P/PEMULIHAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PEMULIHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ____________________________ No.1 – 16. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 40.0 16.0 4.0 2.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Sekolah : __________________________________________________________ Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ Masa : __________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 6.1 .1 – 4.0 8.1 – 16.1 – 20. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 6.1 – 30.0 24.0 12.1 – 32.8.1 – 6.P.0 24.0 Peratus 20% 0 – 4.0 8.1 – 8.0 Peratus 40% 0 – 8.1 .0 16. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 18.0 105 .1 – 12.1 – 24.9 32. K.0 Peratus 30% 0 – 6.0 4.0 12.10.1 – 24.0 8.0 18.1 – 12.

.. Rutin harian f...Komponen Aspek a... Pendekatan dan strategi p&p d....... Kualiti pembelajaran g....... Unsur kemahiran berfikir a... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: ) .... Pembinaan Portfolio a. Penutup h..... Pemikiran reflektif b......... Penampilan diri Markah : 1 2 3 4 5 SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah ) b.. Pekerti d.. Isi pelajaran 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan (A) PERANCANGAN ( 30 markah ) c.. Perkembangan pengajaran d.... Penerapan nilai Markah: g..... Hasil pembelajaran b....... Catatan reflektif c.. Sifat profesional Markah : JUMLAH MARKAH – ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: ....... Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN ( 40 markah ) c.. Pencapaian hasil pembelajaran i.. Aplikasi nilai Markah : 1 2 3 4 5 (C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D) a......... Sumber pengajaran pembelajaran e...... Permulaan b. Komunikasi f... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 106 ………………………………………….. Keperihatinan c...... Pengurusan bilik darjah e....

tepat. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. 3. 107 . tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit.LAMPIRAN 2-17A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PEMULIHAN dan PR1/P/PEMULIHAN 1 2. tepat. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Bagi setiap aspek. tepat. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/Pemulihan A PERANCANGAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pemulihan. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. tetapi kurang menarik. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. keunikan individu murid. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. masa dan situasi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Tiada contoh soalan berdaya fikir. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. isi pelajaran. 108 . Lajur. isi pelajaran. Lajur. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai.Persediaan Pengajaran Kumpulan. kurang mencukupi. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan. sumber pengajaran dan pembelajaran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. mencukupi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. kurang menarik. tidak menarik. Strategi dan aktiviti amat sesuai. sumber pengajaran dan pembelajaran. masa dan situasi. isi pelajaran. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. masa dan situasi. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. sumber pengajaran dan pembelajaran. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Lajur. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. tidak mencukupi. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. keunikan individu murid. Strategi dan aktiviti sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.

Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Pengajaran Secara Kumpulan. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. 109 . Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan.B. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tidak peka terhadap Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. menyeronokkan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. menarik. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. tepat. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Suara lantang. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Disiplin kelas tidak terkawal. tepat. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebutan adalah amat jelas. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Arahan yang diberi kurang jelas. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Tahap 2 kondusif. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Penglibatan yang aktif dan responsif. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Kualiti suara adalah amat baik. Tahap 4 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tahap 5 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran.Tahap 1 disiplin pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil. nada. Arahan yang diberi mengelirukan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Disiplin kelas kurang terkawal. Kualiti suara adalah baik. 110 . nada. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sebutan adalah jelas. Tahap 3 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar.

Tahap 3 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Kebolehan membuat tindakan susulan. Catatan refleksi tidak berkualiti. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. 111 . Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Catatan refleksi kurang berkualiti. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. Tahap 2 Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tahap 5 Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri.Tahap 1 Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tahap 4 Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Bersurai secara yang tidak berdisiplin.

kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum C. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. kepentingan. 112 . Tidak meneruskan penulisan jurnal. sopan santun. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. bersopan santun. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. kreatif dan teratur. mesra. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Berpakaian kemas. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. bertimbang rasa. bersopan santun.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 bertindak berlandaskan bukti. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Berpakaian kemas. Penyediaan portfolio amat kemas. tetapi pengolahannya kurang kemas. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Penyediaan portfolio kemas. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. berbudi bahasa. berbudi bahasa. peka. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. sabar. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 113 . Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. menyumbang idea. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sanggup berkorban masa. beriltizam. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. menyumbang idea dan pandangan. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 kebajikan dan keselamatan pelajar. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. bersemangat. terpuji. iltizam.

cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.10.4 6.5 .7.9 5.LAMPIRAN 2-18 BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif ) Nama Pelajar : _______________________________________ No.4 19.0 – 19.9 12.0 .0 114 .9 15.9 8.9 24.0 – 6.9 4. K.5 – 23.: ______________________ Kursus : ____________________________________________ Ambilan : ______________________ Major : ______________________________________ Elektif : _______________________ Nama Sekolah : ____________________________________________________________________ Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 14.0 – 4.P.0 – 30.

PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu. konsep dan kemahiran .Perancangan . - PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 115 .Amalan refleksi . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C.Pelaksanaan .BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A. - KOMUNIKASI (10 markah) 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) Markah D = __________ E.Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) Markah C = __________ D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) .

PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) .Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F.Bimbingan .Penilaian pembelajaran .Penglibatan (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 H.Kesedaran tentang prestasi murid .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) Markah H = __________ Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) % RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 116 . PENILAIAN (10 markah) .Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid .Kehadiran .Menyimpan rekod murid .Penilaian pengajaran (Rujuk PR1. KOKURIKULUM . buku persediaan mengajar dan portfolio) Markah F = __________ G.

Berjaya menarik minat kanak-kanak. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. kaki tangan sekolah. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. 3. 117 . Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. kanakkanak.LAMPIRAN 2-18A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) 1. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. kakitangan sekolah. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. 4. ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat setempat. sukar menerima teguran. 2. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. ibu bapa dan masyarakat. 5. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. ibu bapa dan masyarakat. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. kanakkanak. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan. kakitangan sekolah. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. kakitangan sekolah. kaki tangan sekolah. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. kanakkanak. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. B. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. A. ibu bapa dan masyarakat. kakitangan sekolah. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan.

Sebutan adalah jelas. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. ekspektasi terhadap murid realistik. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. menggunakan sumber dengan berkesan. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. persembahan pengajaran lemah. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. suara kurang lantang. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. 118 . Kualiti suara adalah baik. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. peka terhadap keperluan kumpulan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. tepat . Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan.C. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. strategi pengajaran kurang sesuai. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. menarik. kurang menyedari keperluan murid. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. tidak menyedari keperluan murid. suara terlalu perlahan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. strategi pengajaran tidak sesuai. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. selesa dan berkesan. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang.

Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Ada usaha untuk membimbing. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. sosial dan peribadi murid. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Ada kebolehan membuat refleksi. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. sosial dan peribadi. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Keupayaan membuat refleksi terhad. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. 119 .F. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. sosial dan peribadi. sosial dan peribadi. Ada usaha untuk membimbing. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. G. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 A. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap.

Melaksanakan semua peranan dengan segera. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Cekap dalam merancang. mengelola.Tahap 1 B. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. mengelola. Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. merancang. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. 120 . Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. kecekapan memimpin. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. merancang. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. dan kemahiran memberi motivasi. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP 121 .

i) Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Pada peringkat ini. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. 3. jati diri.INTERNSHIP 1. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Pelajar dikehendaki merancang. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. pelajar akan dapat: a) Merancang. mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. ketahanan diri. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. OBJEKTIF Melalui program internship. 122 . 2.

guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) 123 .(iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 2 waktu seminggu b) Maksimum 4 waktu seminggu c) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship c) Berbincang dengan guru pembimbing. peraturan IPG. mengajar 1 hari pengajaran 4. dan peraturan sekolah f) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i) j) Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya l) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. pengurus sekolah dan guru mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah. d) Pelajar major Prasekolah dikehendaki sepenuhnya dalam seminggu.

m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship.1. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2 Perancangan pojek/aktiviti 3. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. Penilaian projek/ aktiviti 5.1: Komponen Penilaian Internship 124 . 5. Sikap dan sahsiah Rujukan Portfolio internship dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio internship Kertas Cadangan Projek Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Laporan pengurus sekolah. PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DALAM INTERNSHIP Penilaian prestasi pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah/ mentor dan pensyarah pembimbing pada minggu akhir berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 4. Jurnal Reflektif 6. mentor dan pensyarah pembimbing Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 30% Jumlah 100% Jadual 4. Komponen Penilaian 1.

LAMPIRAN 3 125 .

0 – 14.9 12.0 .9 15.10.0 Peratus 30% 0 – 11.P.4 19.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 24.0 – 6.9 5.4 6.5 – 23. Nama Pelajar : ____________________________________ No.0 – 4.0 – 30.9 4. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penyeliaan internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.9 8.0 126 . K.5 .0 – 19.7.

- JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 127 . PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Pelan tindakan disediakan Matlamat jelas dan sesuai Kos yang munasabah Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk Kertas kerja) Markah B = __________ C.Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D. - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan borang penilaian Melaksanakan analisis data Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Penglibatan aktif peserta . PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) .BORANG PENILAIAN PR3 (INTERNSHIP) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan A.Mengikut jadual perancangan .Pengendalian projek/aktiviti lancar .

Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan F. SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) .Bermotivasi tinggi.Berfikiran terbuka. guru besar dan guru mentor) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/NamaGuru Mentor ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : _________________________ 128 .dengar pandangan orang lain .berusaha mencapai matlamat .Mempunyai matlamat .Mampu mempengaruhi dan memimpin orang berusaha mencapai matlamat .Mampu menyelesaikan masalah (Rujuk portfolio) Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah ULASAN = (A + B + C + D + E +F ) = % (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing.

PERANCANGAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. tetapi kurang teratur. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. kakitangan sekolah. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. 129 . Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. Tahap 2 Kurang jelas. tetapi kurang teratur. tidak ada sumber rujukan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. kakitangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat setempat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. kaki tangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan.mengikut jadual perancangan. tidak teratur. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. strategi kurang sesuai.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. Tahap 4 Jelas dan teratur. sukar menerima teguran. 3. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. kanakkanak. strategi tidak sesuai. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. kanakkanak. 2. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional.mengikut jadual perancangan.mengikut jadual perancangan. persembahan sangat lemah Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. strategi sesuai. kaki tangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat. kanakkanak. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. strategi sesuai. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. sumber rujukan sangat terhad. sumber rujukan terhad. ibu bapa dan masyarakat setempat. PELAKSANAAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. 4. Tahap 3 Jelas. ibu bapa dan masyarakat.mengikut jadual perancangan. ibu bapa dan masyarakat. tidak mengikut jadual perancangan. kurang teratur. mudah diterima sebagai rakan sejawat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. kurang teratur. B. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. kakitangan sekolah. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. persembahan kreatif dan mengikut format C. A. kakitangan sekolah. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. tidak teratur. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. strategi sesuai.

. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. PENILAIAN PROJEK / AKTIVITI Tahap 1 Tidak jelas. Pakaian kurang kemas. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sabar. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Berpakaian kemas. kepentingan. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 2 Kurang jelas. bersopan santun. seterusnya merancang langkah susulan. F. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. berbudi bahasa. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens.D. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. sopan santun. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. kurang menunjukkan keyakinan diri. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. kebajikan dan keselamatan pelajar. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. berbudi bahasa. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. seterusnya merancang langkah susulan. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. bertimbang rasa. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Berpakaian kemas. 130 . peka.

menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. terpuji. iltizam. beriltizam. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. bersemangat. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. dedikasi. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sanggup berkorban masa. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 131 . Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Mengamalkan ciri-ciri profesional. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab.

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN KPLI-SR/KPLI-SM/KPLD/KDPM/KDC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

P.: ___________________ Kursus : ____________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen:______________________________________________ _ Praktikum Sekolah : Fasa I / Fasa II/ Praktikum :______________________________________________________ Tajuk : _____________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : _______ Tarikh : _________ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Masa : ________ Penyeliaan Ke: ______ Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. K.LAMPIRAN 4-1 Borang PR1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM KPLI/KPLI SR/KPLD/KDPM Nama Pelajar : _________________________ No. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. cemerlang dalam banyak aspek 133 .

....... Catatan reflektif c... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1 Komponen Aspek a. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan .... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a............. Penutup g. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………......... Penerapan nilai f. Strategi pengajaran pembelajaran d... Permulaan b.. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Unsur KB a.. Komunikasi e..... Pemikiran reflektif b... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b........…………… Tandatangan Pelajar 134 ... Kualiti pembelajaran f... Pengurusan bilik darjah d...... Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c...................... Pembinaan Portfolio a...... Pencapaian hasil pembelajaran h. Keprihatinan c...... Pekerti d.....

jelas. tepat. 2. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. 3. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran j. Bagi setiap aspek. Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. 6. 4. tepat. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran 135 . disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 i. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.LAMPIRAN 4-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 1. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. 5. tepat. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3.

isi pelajaran. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. masa dan situasi. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT m. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. isi pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. tetapi kurang menarik. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. tidak mencukupi. Strategi dan aktiviti sesuai. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. tidak menarik. l. sumber pengajaran pembelajaran. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. keunikan individu murid. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. 136 . Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran.Tahap 1 k. Strategi dan aktiviti amat sesuai. isi pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. masa dan situasi. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). kurang mencukupi. kurang menarik. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. mencukupi. masa dan situasi. sumber pengajaran pembelajaran. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. keunikan individu murid. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. sumber pengajaran pembelajaran. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran n. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.

Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. h. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. menyeronokkan. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 g. menarik. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. 137 . Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.D. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Penggunaan masa tidak dikawal. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar. i. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Disiplin kelas kurang terkawal. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai.

Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Kualiti suara adalah baik. Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Sebutan adalah jelas. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. tepat. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. k. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. l. Komunikasi Tahap 2 Arahan yang diberi kurang jelas. nada. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. nada. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan.Tahap 1 Arahan yang diberi mengelirukan. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Kualiti suara adalah amat baik. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Suara lantang. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan 138 . Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. j. Penglibatan yang aktif dan responsif. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Sebutan adalah amat jelas. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Catatan refleksi tidak berkualiti. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD d. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. C. e.Tahap 1 o. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. p. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Catatan refleksi kurang berkualiti. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. 139 . Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. bersopan santun. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. berbudi bahasa. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Berpakaian kemas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. kreatif dan teratur. sabar. peka. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. bertimbang rasa. kebajikan dan keselamatan pelajar. Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah 140 . Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. kepentingan. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional.Tahap 1 f. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Berpakaian kemas. berbudi bahasa. f. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Penyediaan portfolio amat kemas. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. bersopan santun. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. mesra. Pembinaan Portfolio Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. sopan santun. Penyediaan portfolio kemas. tetapi pengolahannya kurang kemas. Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat.

berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni h. Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. beriltizam. iltizam. menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. bersemangat. dedikasi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional.Tahap 1 g. sanggup berkorban masa. Pekerti Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas 141 .

masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K. cemerlang dalam banyak aspek 142 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: _____________________ Kursus : _________________________Ambilan :_________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major Praktikum (Tandakan : _____________________________________________ √ ): Praktikum 2/ Fasa 2 Praktikum 3 Praktikum 1/Fasa 1 Sekolah : _____________________________________________________ Tema : ___________________________Tunjang : ________________________ Tajuk : ________________________Kesepaduan Tunjang : _________________ Umur : ________ Tarikh : ____________Masa : ________Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.LAMPIRAN 4-3 BORANG PR1/PRA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _______________________ No.P.

....... Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Catatan reflektif c... Komunikasi f. Pencapaian hasil pembelajaran j. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Hasil pembelajaran b..... Aplikasi nilai k.......... Keselamatan h... Pemikiran reflektif b... Sumber pengajaran pembelajaran e.. Pengelolaan murid e. Unsur kemahiran berfikir a.. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c.... Sifat profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan ULASAN KESELURUHAN: . Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) 143 ……………………………………………… Tandatangan Pelajar ... Pendekatan dan strategi p&p d........... Kualiti pembelajaran g.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a..... Penutup i....... Pembinaan Portfolio a. Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI a...... Pengurusan bilik darjah d. Rutin harian f......... Penerapan nilai g.. Penyayang c..... Permulaan b............

Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. dan berfokuskan murid. 6. Bagi setiap aspek. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan 144 . pendekatan bersepadu. 7. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. pendekatan bersepadu. pendekatan bersepadu. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. jelas. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. pendekatan bersepadu. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan.LAMPIRAN 4-4 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. tepat. dan berfokuskan murid. 3. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar.

tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. 145 . Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Wujud rutin sempadan antara komponen. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. mencukupi dan selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai.

Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.B. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. kumpulan dan kelas secara seimbang. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran 146 . Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Murid berasa yakin. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. selesa dan selamat. Murid berasa kurang yakin dan selesa. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Tahap 2 Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Menyediakan catatan. 147 . AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 3 Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 5 Semua murid berasa selesa dan selamat. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.Tahap 1 Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Tahap 4 Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

sabar. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Tegas tapi lembut. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Pakaian kurang kemas. . sopan santun. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. peka. kreatif dan teratur. peka. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 148 . tetapi pengolahannya kurang kemas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. bertimbang rasa. Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. berbudi bahasa. menyumbang idea. sanggup berkorban masa. Berpengetahuan dlam bidang. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. dedikasi. berbudi bahasa. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. dedikasi. kurang menunjukkan keyakinan diri. Penyediaan portfolio kemas. mesra. peka. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. sabar. Berpakaian kemas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional. Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. bertimbang rasa. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. menyumbang idea. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. beriltizam. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. sanggup berkorban masa. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penyediaan portfolio amat kemas. bersopan santun. beriltizam. Berpakaian kemas.Tahap 1 Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. ikhlas. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional D. ikhlas. peka. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. sabar. Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. bertimbang rasa. mesra. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. mesra.

0 – 19.4 6.0 Peratus 30% 0 – 11.: -------------------------------------Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengkhususan/Major : --------------------------------------------------Minor/Elektif : ---------------------------------------------------------Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir sahaja) Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.5 – 23.0 – 4.0 – 6.9 8.0 149 .P.10.9 4. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.4 19.LAMPIRAN 4-5 Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ----------------------------------------------------.9 5.9 15.0 – 14.5 .9 12. K.9 24.7.0 .0 – 30.No.

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Komen

C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1- Fasa 2)

1

2

3

4

5

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

1

2

3

4

5

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR 1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

1

2

3

4

5

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah E = __________

150

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Komen

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR 1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

1

2

3

4

5

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

%

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan /Nama Guru Pembimbing __________________________________ Tandatangan /Nama Pensyarah Pembimbing _____________________________________ Tarikh :_____________________

151

LAMPIRAN 4-6 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)
1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (iv) Borang PR1 (v) Portfolio praktikum (vi) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

D. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL
Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN
Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

152

Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. strategi pengajaran tidak sesuai. persembahan pengajaran lemah. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Sebutan adalah jelas. strategi pengajaran kurang sesuai. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. tepat . menggunakan sumber dengan berkesan. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Kualiti suara adalah baik. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. suara terlalu perlahan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. kurang menyedari keperluan murid. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna.F. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. menarik. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. peka terhadap keperluan kumpulan. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. suara kurang lantang. tidak menyedari keperluan murid. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. selesa dan berkesan. ekspektasi terhadap murid realistik. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. 153 . Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan.

Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. sosial dan peribadi. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Ada kebolehan membuat refleksi. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 C. Keupayaan membuat refleksi terhad. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. sosial dan peribadi. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. sosial dan peribadi murid. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. G. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik.F. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. 154 . Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Ada usaha untuk membimbing. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. sosial dan peribadi. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. PENILAIAN Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Ada usaha untuk membimbing. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru.

Pengurusan dan Pentadbiran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 . Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. dan kemahiran memberi motivasi. kecekapan memimpin. bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. merancang. mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab.Tahap 1 D. Melaksanakan semua peranan dengan segera. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. merancang. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. mengelola. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Tahap 5 Tidak menampakkan kemahiran mengurus. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. 155 . Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Cekap dalam merancang. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang. mengelola. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful