SEO

Optimizacija za pretraživače

Title tag
• Ključna reč u title tagu • <title>ključna reč + naziv sajta</title>

Meta description
• Ključna reč u meta description tagu • <meta name=“description” content=“ključna reč u jednoj ili dve rečenice”>

Header tagovi
• Ključna reč u header tagovima • <h1>ključna reč</h1> • <h2>ključna reč i još ponešto</h2>

Alt tagovi
• U par slika staviti ključnu reč u alt tagove • <img src=“/images/slika.jpg” alt=“ključna reč”>

konsalting.ezarada.com