Istilah Pragmatisme - bahasa Yunani perbuatan (action) atau tindakan ajaran atau faham

BAHASA :

~merupakan kaedah menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek.

dibentuk pada Lewat kurun 1880an oleh ahli-ahli falsafah Amerika Syarikat 1839-1914 Charles Sanders Pierce (ahli fizik & matematik) 1842-1910 William James (psikologi & teori) 1859-1952 John Dewey (sains sosial & biologi) .

turut dikenali sebagai .

PENGALAMAN di mana mereka percaya bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti. PENYELESAIAN MASALAH .

Mazhab falsafah ini juga dikatakan lahir bersama-sama dengan kebangkitan sains dan kaedah saintifik. . Mazhab ini lebih memberi tumpuan kepada cabangcabang epistimologi dan aksiologi serta sedikit kepada cabang metafizik. terutamanya daripada hasil usaha Charles Darwin dengan teori evolusinya serta Albert Einstein dengan teori relatifnya.

Menurut mereka. . Mereka menganggap idea manusia terhadap alam adalah natural.Dari segi METAFIZIK. “Realiti adalah interaksi antara manusia dengan alam sekeliling” dan “manusia adalah pengukur kepada semua benda”.

Individu berpendidikan berhak untuk membentuk realiti masing-masing. WILLIAM JAMES Pakar membentuk fakta-fakta realiti masingmasing. CHARLES SANDERS PIERCE JOHN DEWEY .

ahli-ahli pragmatisme percaya bahawa manusia dapat mengetahui hanya melalui pengalaman (Daley. pengetahuan adalah hasil daripada interaksi manusia dengan alam sekeliling dan segala kebenaran yang diperolehi hasil interaksi tersebut merupakan sumber pengetahuan. . 1966).Dari segi EPISTEMOLOGI. Oleh itu.

Mereka juga menyatakan bahawa kaedah kepintaran merupakan cara unggul untuk mendapatkan pengetahuan. . Seseorang itu juga dapat memahami sesuatu dengan mengenali masalah dan selesaikan masalah tersebut.Mereka berpendapat idea hanya bermakna akibat daripada pengalaman yang mana secara asasinya pengalaman adalah berbentuk sosial dan manusia mengharapkan dalam hidup dengan mengkaji secara eksperimen keseragaman dalam pengalaman.

Mengenali masalah tersebut Mengumpul maklumat Membentuk hipotesis Mentafsirkan keputusan Mencuba hipotesis .

.Idea hanya bermakna akibat daripada pengalaman Secara asasnya pengalaman adalah berbentuk sosial Kil Patrick (1942) Manusia sentiasa mencari apa yang diharapkan dalam hidup – mengkaji secara amali mengenai pengalaman.

. Guru turut berpotensi memberi galakan kepada pelajar dengan cara memberi peluang kepada mereka untuk belajar perkara-perkara yang mereka ingin ketahui dan membuat mereka berperasaan ingin tahu tentang perkara yang dianggap penting.AHLI-AHLI FALSAFAH Guru perlu mengadakan situasi pengajaran yang berkaitan dengan masalah tertentu dan menggalakkan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana akhirnya pelajar dan guru dapat mengenalpasti pengetahuan bagi menyelesaikan masalah.

.

.

Nilai tidak universal kerana tingkahlaku masyarakat berbeza antara satu sama lain. Mungkin hari ini berguna tetapi mungkin tidak untuk esok. . Nilai menjadi berkemungkinan di mana pengalaman adalah terhad untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh idea bagi bertindak dengan baik timbul hasil kehendak masyarakat itu sendiri.Nilai dalam masyarakat berubah apabila suasana dalam masyarakat itu berubah. Nilai timbul mengikut kehendak sosial dan individu. Nilai mempunyai KONSEKUEN AWAM di mana suatu tindakan dikatakan baik apabila masyarakat menganggap tindakan tersebut baik dan berguna.

.

mencadangkan Pragmatisme juga berperanan utama dalam etnik di mana orang bangsawan menggunakannya bagi mengelakkan diri daripada tindasan dan lebih memandang pada kebebasan dan hak individu. maka mereka boleh menyelesaikan segala masalah hidup dengan baik. Contohnya ialah dalam bidang pendidikan. Apabila murid diajar cara menyelesaikan masalah. Suatu sistem pendidikan iaitu berusaha membentuk suatu kaedah menyelesaikan masalah. .anggap John Dewey Pragmatisme yang diamalkan itu adalah lebih banyak penggunaannya dalam sosial kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful