KEPIMPINAN

DEFINISI

KEPIMPINAN

.

.

.

AUTOKRATIK .

.

 .

 .

HASIL KEPIMPINAN AUTOKRATIK  Orang bawahan mempunyai motivasi rendah bawahan bekerja bersungguh-sungguh  Orang semasa ketua pemimpin berada bersama mereka  Interaksi antara ketua dengan orang bawahan bersifat sehala  Orang bawahan bersifat bergantung kepada ketua  Suasana emosi dalam organisasi adalah tegang .

DEMOKRASI .

.

 .

.

HASIL KEPIMPINAN DEMOKRATIK .

LAISSEZ-FAIRE .

.

.

.

HASIL KEPIMPINAN LAISSEZ-FAIRE  Wujud  Kualiti  Kadar masalah disiplin sangat kurang motivasi sangat rendah ahli dengan ketua dan ahli-ahli  Interaksi adalah bebas atau tidak ada sempadan langsung  Kejelekitan antara ahli sangat rendah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful